SlideShare a Scribd company logo
1 of 59
Download to read offline
Tekoäly opetuksessa
Kaurialan yläkoulun veso
Hämeenlinna 13.4.2024
Matleena Laakso
Blogi: www.matleenalaakso.fi
Kuva: ML / app.leonardo.ai
Matleena Laakso
• Digipedagoginen asiantuntija
• Freelancer-kouluttaja
• Sivutoimisesti työskentelee TAMKissa
• Aktiivinen bloggaaja
• Avoimen oppimisen vaikuttaja 2023
• Koulutukseltaan KM ja AmO
Teksti on Copilotin laatima esittely,
jota on hieman lyhennetty. Kuva on
valittu sen linkkiehdotuksista.
Ohjelma klo 9-12
1. Johdanto tekoälyyn
– Näkökulmia opetukseen
– Tekoälysovelluksia
– Esimerkkejä oppimistehtävistä
2. Jakautuminen aineryhmittäin sydäntilaan
– Tekoälyn testailua ja aineryhmäkohtaista pohdintaa.
3. Palataan yhteen ja puretaan aamupäivän antia
Tässä diasarjassa on käytetty PowerPointin kuvakkeita.
Koulutuksen Padlet
Lisää uusi viesti
Scifiä?
Kuva: anaterate (AI-kuva), pixabay.com
Tekoäly ollut käytössämme jo pitkään
Mitä on tekoäly?
Ei ole yhtä tekoälyä, vaan paljon erilaisia teknologioita ja sovelluksia.
Tekoäly on tietojenkäsittelyä, jossa kehitetään perinteisesti ihmisen
älyyn liitettyjä taitoja. Se pystyy esim. oppimaan, luomaan uutta,
ratkaisemaan ongelmia tai reagoimaan ympärillä tapahtuviin
muutoksiin.
TUNI-kirjasto, Tiedonhaun opas, CC BY: libguides.tuni.fi/tiedonhaun-opas/tiedonhaku-tekoaly
Tekoäly opetuksen tukena 1 op, Waselius & Pölönen ym. CC BY (kuva):
www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa
Suuri osa nykyisestä tekoälystä
pohjautuu koneoppimiseen
• Tutustukaa koneoppimiseen GenAI-hankkeen opetettavan koneen avulla.
Somekonekin jo kokeiltavissa!
• Ei kirjautumista, toimivat mobiilisti, GDPR-turvallisia ja saavutettavia
• www.generation-ai-stn.fi/genai-opetettava-kone
”Lasten ja nuorten oivalluttaminen
teknologiasta, josta tulevaisuuden
yhteiskunta on enenevässä määrin
riippuvainen, on yksi 2000-luvun
merkittävimmistä haasteista.”
www.generation-ai-stn.fi/tilannekuva-2022-tiivistelma
Generatiivinen
tekoäly tarkoittaa
sovelluksia, jotka luovat
ihmisen pyynnöstä uusia
sisältöjä (teksti, kuva,
video, dia, taulukko,..).
Kuva: Franz26, pixabay.com. Generoitu tekoälyn avulla.
Tekoäly ihmistyön täydentäjänä
Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023.
www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista
”…vaikutus Suomen työmarkkinoilla on
pikemminkin ihmistyötä täydentävä
kuin sitä korvaava.
Silti edessä on merkittävä murros,
johon valmistaudumme parhaiten
kokeilemalla ja hyödyntämällä
generatiivista tekoälyä
mahdollisimman etupainotteisesti.”
Etla: Koulutettu väestö
suurimmassa murroksessa
Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023.
www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista
Vertailtaessa generatiivista tekoälyä työelämässä
käyttäviä ja niitä jotka eivät käytä
• tekoälyä käyttäen työn tuottavuus paranee,
• heikommat työntekijät hyötyvät enemmän,
• usein laatu ja työtyytyväisyys paranivat.
Yliopiston tentissä
• tekoäly auttoi monivalinnoissa, mutta ei esseissä.
• heikoimmat hyötyivät eniten.
• toisinaan tekoäly heikensi tulosta,
kun siltä pyydettiin sellaista, mitä se ei osaa.
Etlan raportin näkökulmia
Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023.
www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista
Työtekijät jo kokeilevat,
organisaatiot joutuvat kieltämään.
Suurin uhka yhteiskunnassa on, että aidon ja tekoälyn
tuottaman sisällön erottaminen on mahdotonta.
”Teknologia ei ole hyvä tai paha –
eikä se myöskään ole neutraali.”
- Melvin Kranzberg
100 kysymystä ja vastausta
Hannu Toivonen 2023
Tekoälystä ei haluta tehdä ihmisen
kaltaista, ettei se tee samoja virheitä.
Tarvitaan taitoa purkaa ongelmat
osiin ja tehdä niistä kysymyksiä
tekoälylle.
Omaa ajattelua tai tiedonhakua
ei ole syytä korvata tekoälysovelluksilla
Kuva: ML, tehty Adobe Expressin tekoälyllä.
Kuva: Matleena Laakso ja tekoälysovellus: www.bing.com/create
Tukiäly = tekoäly toimii parhaiten
ihmisen kanssa yhteistyössä!
Suhtaudu tekoälyn tuotoksiin
luonnoksina.
Kokeile asioiden yhdistelyyn,
ideointiin ja palautteeseen.
• Ope, käytä sellaiseen,
minkä osaisit itsekin.
• Oppija, pyydä sparrausta,
älä valmista tuotosta.
Jyväskylän yliopiston kauppakorkean
suositusten tiivistys 1/2023
www.jyu.fi/jsbe/fi/opiskelu/ohjeita-opiskelijalle/opintohallinnon-saadokset-ja-maaraykset/kauppakorkeakoulun-linjaus-
tekoalysovellusten-kayttoon
1. Käyttö on lähtökohtaisesti sallittua.
2. Voi käyttää tekstinhuollossa.
3. Opiskelija on aina vastuussa tekstinsä sisällöstä.
4. Opiskelijoille pitää kertoa käytön periaatteet ja haitat.
5. Opettajien pitää huolehtia, ettei
huijaamalla voi saada hyvää arvosanaa.
6. Jos opiskelija on käyttänyt kielimallia,
hänen tulee kertoa, miten sitä käytti.
7. Näistä suosituksista voidaan poiketa
perustellusta syystä.
Otteita Taitotalon ohjeistuksesta
www.taitotalo.fi/opiskelijalle/tekoalyn-ja-kielimallien-kaytto-taitotalossa
”Varoitukset
• Älä anna tekoälylle henkilötietoja tai salassa
pidettävää materiaalia! ​
• Selvitä työpaikkasi säännöt ja noudata niitä. ​
• Tekoäly voi antaa vääriä tietoja.​
• Tekoäly voi antaa vinoutuneita näkemyksiä.​
Vastuullinen käyttö tarkoittaa, että…​
• Tarkastat lähteet/faktat.​
• Selvität, puuttuuko jotain.​
• Tarkistat, ettei mukana ole plagiointia.​
• Tarkistat käyttöoikeudet.​
• Tarkistat kieliopin.​
• Kirjaat, mitä olet tehnyt ja kerrot sen avoimesti.​
• Tuot esiin oman ajattelusi.​”
Otteita Taitotalon ohjeistuksesta
www.taitotalo.fi/opiskelijalle/tekoalyn-ja-kielimallien-kaytto-taitotalossa
”Tekoälyn käyttö on aina sallittu oman oppimisen
apuna ja tukena.​ Pyydä, että tekoäly​
• selventää vaikeita käsitteitä​
• antaa esimerkkejä​
• antaa ideoita​
• luo ohjeita…​”
”Tekoälyn käyttö on rajoitettua tutkintojen ja
tutkinnon osien arvioitavissa materiaaleissa.​”
”Tekoälyn käyttö on kokonaan kielletty
YTO-aineiden arvioitavissa tehtävissä.​”
Oppiminen ei ole muuttunut
• Pelisäännöt selviksi!
• Tekoälyn järkevä käyttö voi edistää oppimista
• Plagiaatintunnistuksen työkalut eivät
tunnista tekoälyn luomaa.
Oppiminen on oppijan aktiivista toimintaa.
• Muilta kopioimalla ei opi.
• Toisen tuotosta ei saa väittää omaksi.
Tunnistatko
sinä?
Yhteistä monille generatiivista
tekoälyä hyödyntäville sovelluksille
• Helppoja.
• Maksuttomia kokeilla.
• Kokeilu- ja kehitysvaiheessa.
• Moni toimii suomeksikin,
mutta paremmin englanniksi.
• Tietosuoja harvoin EU:ssa
vaaditulla tasolla.
• Tekijänoikeuskysymyksissä
paljon epäselvää.
• Kun käytät, ilmaise se
selkeästi.
Kuva: Matleena Laakso. Luotu tekoälyn avulla: www.bing.com/create
Linkkivinkit: padlet.com/matlaakso/ai
Löydät tämän muistitaulun myös Matleenan blogin tekoälysivulta.
Microsoft 365 Microsoft Copilot Google Gemini Padlet H5P-työkalut
esim. Designer
Adobe Express Canva ThingLink Quizizz Kahoot
ja Firefly
Tekoäly on integroitunut lukuisiin
sovelluksiin, tässä muutama esimerkki
www.matleenalaakso.fi/2023/09/tekoaly-integroituu-opetuksen-sovelluksiin.html
Tekoälyllä uusi vaihe työskentelyyn
Flinga- tai Padlet-muistitaulu
• Kerätään ideoita, joista voidaan
myös äänestää.
• Annetaan Copilotin tiivistää vastaukset.
• Kysytään Copilotilta esim. mitä
näkökulmia vastauksista puuttui.
Sanapilvet (esim. answergarden.ch)
• Kerätään näkökulmia tai käsitteitä
– tehdään kuten edellä tai
– pyydetään Quizizz-sovellukselta
tietovisaa käsitteistä tai
– Luodaan käsitteistä tehtäviä, esim.
tehdään niistä monivalintoja Copilotin
avulla ja viedään tekstit Microsoft
Formsiin.
Kehotteilla annat
oman panoksesi sisällölle
Yksityiskohtainen kehote (engl. prompt)
• Kuka ja kenelle?
• Mitä ja missä muodossa?
Voit antaa esimerkin tai tyylin.
• Konteksti?
Älä tyydy ensimmäiseen tuotokseen, vaan
tarkenna ja muokkaa.
• Tekoäly osaa auttaa kehotemuotoilussa!
• Ylisanat toimivat usein hyvin.
• Englanti toimii usein suomea paremmin.
• Ole ystävällinen ☺
Kehotegeneraattori: chatx.ai/chatgpt-prompt-generator
Vertaansa vailla oleva
Poikkeuksellisen upea
Ylittämätön
Ekstaattinen
Maaginen
Eksklusiivinen
Fenomenaalisin
Ällistyttävin
Yllättävä
Aivan ihmeellinen
Grandioosi
Verrattoman hieno
Sensaatiomainen
Hengästyttävä
Ylivertainen
Ainutlaatuinen
Suuret kielimallit ja niitä
hyödyntävät tekoälysovellukset
Kielimallit (LLM, Large Language Model)
• Hyödyntävät sanojen (token) tilastollisia todennäköisyyksiä esim.
tuottaakseen, tunnistaakseen tai kääntääkseen tekstiä tai puhetta.
• Esim. Open AI:n GPT ja Googlen LaMDA.
Kielimalleja hyödyntävät tekoälysovellukset
• Esim. ChatGPT, Microsoft Copilot ja Google Gemini.
• Voivat sisältää työkaluja myös esim. kuvien tunnistamiseen ja
generoimiseen, koodin tai musiikin luomiseen tai internetin käyttöön.
ChatGPT, Copilot, Gemini
ja vastaavat sovellukset
Sisältöjen tuottaminen ja muokkaaminen
• Kehotteen ja koulutusdatan perusteella, myös kehittäjän etiikka vaikuttaa.
• Pientä satunnaista vaihtelua.
• Myös valmiita vastauksia.
• Voi kieltäytyä vastaamasta.
Eivät käsittele tai ymmärrä sanoja, vaan todennäköisyyksiä.
→ Jokainen fakta tarkistettava.
Kielimallien hyödyntäminen
Ideoinnin ja
ajattelun apu.
Kielenhuolto ja
palaute omasta
tekstistä
Selko- tai puhe-
kielistäminen.
Kääntäminen
(kielitaitotasot).
Tehtävien ja
materiaalien
eriyttäminen.
Käsitelistan tekijä
tai yleiskuvan
tarjoaja.
Selittäminen roolin
tai näkökulman
mukaan.
Yhteenveto,
tiivistys, luokittelu,
kysymysten teko.
Asioiden
yhdistäminen tai
vertailu.
Esimerkkien
luominen.
Tuntisuunnitelmien
ja tehtävien
luonnostelu
Virheiden
selittäminen.
Saavutettavuuden
edistäminen:
tekstittäminen,
tekstivasteet,
Oppimateriaalien ja
arviointikriteerien
teko.
Tehtävän
muokkaaminen
tekoälyaika-
kaudelle.
Kahden kurssin
Integrointi-
suunnitelma.
Kielimallien ja tekoälyn haasteita
Ks. esim: areena.yle.fi/podcastit/1-64840896 ja Tarmo Toikkanen: bit.ly/3PhJXMR
• Ei ymmärrä sanojen merkityksiä – eikä käsittele sanoja.
• Hallusinoi. Jokainen fakta tarkistettava!
• Ei ole hakukone! Ei kerro luotettavasti edes lähteitä.
• Toistaa ja uusintaa esim. syrjintää.
• Datan oikeellisuus, kattavuus ja eettisyys.
• Kehittäjäyrityksen arvot.
• Tietosuoja: ole tietoinen, mitä voit jakaa.
• Tekijänoikeuskysymykset epäselviä.
• Rahalla saa paremman version.
• Toimii parhaiten englanniksi.
• Hiilidioksidipäästöt ja energiankulutus
• Myös nettirikollisten työkalu.
Kuva: Qimono, pixabay.com
ChatGPT: chat.openai.com
tai OpenAI:n mobiilisovellus
• Ikäraja 13 v, alle 18 v. tarvitsee huoltajan luvan.
• Maksuton 3,5-versio koulutettu 1/2022 asti. Ei pääsyä internettiin.
• Maksullinen 4-versio: koulutettu 4/2023 asti, pääsy nettiin, osaa matikkaa,
kuuntelee & puhuu, DALL-E 3 kuvien tuottamiseen, tiimilisenssi jne.
• Nuolen kohdalta löytyy mm. Customize ChatGPT.
gemini.google.com
• Tarvitset Google-tilin ja sen kieleksi englannin. Voit käyttää suomeksi.
• Maksullinen lisenssi toimii vain englanniksi: Gemini Advanced eli Ultra 1.0
(23 €/kk): Ensimmäiset 2 kk maksutta.
copilot.microsoft.com
Suuri kielimalli, pääsy internettiin, kuvien generointi (DALL-E 3),..
Tyyli
Pidemmät
kehotteet tai
aineistot
Kirjoita, puhu tai lataa kuva.
Salli asetuksista työskentely avoinna
olevan verkkosivun tai PDF:n kanssa
Ks. esim. Näin luot Copilotilla Forms-kyselyn M365-soittolisalla www.youtube.com/@matleenalaakso
Kuvan raportti korkea-asteen näkökulmasta: library.educause.edu/
resources/2023/9/2023-educause-horizon-action-plan-generative-ai (CC BY-NC-ND)
Edgessä
Copilot
löytyy myös
sivupalkista.
Tämä estetty teillä
pääkäyttäjän
toimesta.
Kuvan tekstivaste (Copilotin tarkempi tyyli)
”Tämä on kuva ryhmästä ihmisiä,
jotka kävelevät kohti suurta
kasvihuonetta puistossa.
Kasvihuone on suuri lasirakennus,
jossa on kaareva katto. Ihmiset
kävelevät polkua pitkin, joka
johtaa kasvihuoneeseen.
Polun molemmin puolin on puita
ja ruohoa. Taivas on sininen ja
siellä on muutama pilvi.”
Kuva: Matleena Laakso, CC BY
Kuva: Matleena Laakso, CC BY
Kuvan tekstivaste (Copilotin luovempi tyyli)
Kuva: ML ja tekoäly: www.bing.com/chat
Luo tekoälyllä musiikkia
Copilotin Suno-lisäosa
• Copilotin kautta käytettävissä vain
henk.koht. tunnuksilla, ei organisaatio-
lisenssillä. Ota ylänurkasta käyttöön
Suno-lisäosa (PlugIn). Osaa suomea.
• www.matleenalaakso.fi/2024/01/tekoaly-loi-
laulun.html
www.suno.com
• Lisäosaa vähän monipuolisempi,
erillinen kirjautuminen.
• Maksutta n. 10 laulua päivässä.
www.udio.com
• Kielinä mm. kiina, japani saksa, ranska,
italia ja venäjä.
• Beta-vaiheessa maksuton. Voit luoda
1200 laulua/kk.
Oppimistehtävien muutos
Muokataan tehtävää
tavoitteena estää
huijaaminen.
Luodaan uudenlaisia
tehtäviä, joissa
hyödynnetään tekoälyä -
mutta ei korvaamaan
omaa ajattelua.
Tekoälylle vaikeita kysymyksiä
Suora lainaus ja AI-kuva: Matti Seise, OPH:n tekoälywebinaari 20.11.2023
Täysin avoin kysymys
“Pohdi miten voisimme ratkaista
ilmastonmuutosta?”
Vajaa informaatio
“Miten voimme parantaa katalyyttien
tehokkuutta ja valita sopivan katalyytin
tiettyyn kemialliseen reaktioon?”
Ei näkyvyyttä sisältöön
Valitse lukemastasi kirjasta kaksi henkilöä.
Kirjoita kirje henkilöltä toiselle valitsemasi
kohtauksen jälkeen.
Tehtävän ideoinut: Marjaana Svala, Järvenpään lukio
Kuvat apuna: salapoliisityyppiset
avoimet kysymykset
Suora lainaus ja AI-kuvat: Matti Seise, OPH:n tekoälywebinaari 20.11.2023
Esimerkkinä ekosysteemin opetus
“Olet järven rannalla Keski-Suomessa. Järven rannalla on runsaasti kuolleita
kaloja. Mitkä asiat olisivat voineet johtaa näihin kalakuolemiin tällä alueella?
Tekoälyajan tehtäviä
Kotona kirjoitetun tekstin sijaan oppija perehtyy
aiheeseen kotona, tekoälyn kanssa tai ilman.
Oppitunnilla järjestetään väittely tai paneeli,
missä osaaminen osoitetaan.
Ovatko parityöt mahdottomia tosi ujolle oppijalle?
Kaipaako oppija lisää chat-/keskusteluharjoittelua ja
palautetta? Voisiko tekoäly auttaa?
Kirjoitelman sijaan video, podcast, ajatuskartta,
infograafi, posteri tms. – tosin niitäkin voi luoda
tekoälyllä ☺
Kirjoitelmat muutoksessa
• Sido teksti oppitunnilla tehtyyn työskentelyyn tai
materiaaliin, jota ei löydy verkosta.
• Vaihtoehdot: 2 sivua ilman tekoälyä tai 2 sivua
tekoälytekstiä ja 2 sivun pohdinta sen käytöstä.
• Vertaile tekoälyn ja ihmisen tekemää tuotosta.
• Kilpailu: Mikä ryhmä generoi parhaan esseen?
• Luodaan tekoälyn avulla lyhyitä luovia tekstejä,
joita sitten tulkitaan.
• Luo teksti tekoälyllä ja viimeistele tarkistamalla,
parantamalla, katsomalla tulevaisuuteen,
arvottamalla, tekemällä persoonallisemmaksi,
lisäämällä paikallisia näkökulmia ym.
Kysymys tekoälylle ja oppijoille
1. Kirjoita kysymys Copilotille.
2. Pyydä oppijoita vastaamaan (ääneen, muistitaulu, sanapilvi,..)
3. Katsokaa yhdessä tekoälyn vastaus: Onko se totta, asenteellista,
vääristynyttä tai puuttuuko siitä jotain? Kertoiko se jotain, mitä
ette itse keksineet?
Miksi Seitsemän
veljestä on niin
merkityksellinen
kirja suomalaisille?
Vilka är fördelarna
med AI för samhället?
Mitä jokaisen yläkoululaisen
tulee tietää tekoälystä?
Kuvataiteen opetus
Antti Hyttinen 19.2.2024 www.facebook.com/groups/tekoalyoppimisentukena
Ideoita kysymyksistä, joita oppija voi tehdä
tekoälylle sillä generoimastaan kuvasta tai
itse maalaamastaan.
• Selitätkö maalausta?
• Miten saan maalattua tällaisen työn?
• Miten analysoisit tämän kuvan tyylilajia?
• Listaa kriteereitä, joiden perusteella kuvaa voi
analysoida ja vastaa niihin tämän kuvan
osalta?
• Mitä arvelet taiteilijan syntyperästä ja
aikakaudesta millä hän on teoksen tehnyt?
• Mitä sanot siitä, että kuva olisi luotu
tekoälyllä?
Missä muissa oppiaineissa idea toimisi?
Huoneen kuvausten visualisointi
Elena Peredasan idea Facebook-ryhmässä Language Learning with AI
1. Oppijat kuvailevat opiskeltavalla
kielellä yksityiskohtaisesti
esim. unelmiensa huoneen.
2. Luodaan teksteistä tekoälyllä kuvat.
→ Oppijat näyttävät kuvat toisilleen ja
keskustellaan miten visualisointi onnistui.
→ Oppijat tekevät toisilleen kysymyksiä
kuvista.
→ Käytetään kuvia ”rikkinäisen puhelimen”
idealla.
Kuva: ML/Copilot
Kuvat opetuksessa
Halutun kuvan generointi edellyttää tarkkaa kuvausta.
Kuva antaa välittömän palautteen kehotteen toimivuudesta.
• Harjoitelkaa kuvan generointia (esim. opiskeltavalla kielellä).
• Luo kuva ja näytä se kaverille, jonka tulee kuvailla kehotteet,
millä itse pyrkisi luomaan samanlaisen kuvan.
• Valitse joku oppikirjan kuva. Pyri luomaan mahdollisimman
samanlainen tekoälyllä.
• Luokaa kuvia inspiroimaan keskustelua.
• Luo kuva, jossa oletettavasti näkyy datan vinoumia
esim. etnisyyteen liittyen → Keskustelkaa aiheesta.
Sovelluksia kuvien generointiin
Sovellusten linkit: padlet.com/matlaakso/ai
Voi käyttää kirjautumatta
• Padlet (vain ope kirjautuu)
• www.craiyon.com
• SDXL-Lightning
Edellyttää kirjautumista
• DALL-E 3. Toimii maksutta Microsoft Copilotilla
• ideogram.ai (logot ja teksti kuvissa)
• leonardo.ai: tarjolla erikoisempiakin
ominaisuuksia kuten kuvan generointi sitä
mukaa, kun kirjoitat kehotetta.
• Adobe Firefly (esim. Adobe Express), ohjeet:
www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html
360-kuvat: skybox.blockadelabs.com
AdobeExpress
Kuvaile kuva,
minkä haluat
luoda.
Kuvaile
tekstitehoste
Lataa oma
kuva → Lisää/
poista jotain.
Generoi
malleja (beta)
Adobe Express: animoi äänestä
Löytyy videon pikatoiminnoista
Luo dokumentti: invideo.io
Luo dokumentteja muutamassa minuutissa. Anna pelkkä otsikko tai
3000 merkin kehote. Voit tarvittaessa muokata käsikirjoitusta ja
vaihtaa kuvia tai videoklippejä.
Luo diasarjoja
Kerro oppijoille, miten oppimateriaalisi on tehty ja pysähtykää välillä
pohtimaan sen oikeellisuutta, vääristymiä ja oivalluksia.
• Diasarjat: www.matleenalaakso.fi/2023/08/tekoalylla-diasarjoja.html
Luo oppimateriaaleja: beta.diffit.me
• Opettajille aina maksuton lisenssi, mutta kirjautumalla saa 60 päiväksi
Premiumin (noin $ 15/kk). Tarjolla myös koululisenssejä.
• Premiumilla saa sisältöjä Google/Microsoft-tiedostoina (ei vain PDF).
Muita tekoälysovelluksia
Ks. ohjeita Esa Riutta – Webopettajan YouTubesta: www.youtube.com/c/webopettaja
ramblefix.com (kuva)
• Puhu jäsentymättömästä ideasta ja
saat siitä selkeän koonnin esim.
muistiinpanojen, listauksen tai
somepostauksen muodossa.
goblin.tools Magic ToDo
• Kirjoita tehtävä (esim. luo video) ja
kosketa taikasauvaa. Tehtävä jaetaan
vaiheisiin, joita voi muokata ennen
jakamista oppijoille.
gpt-persona.com
• Chattaile mm. historiallisten henkilöiden
kanssa. Kirjauduttava.
Kuva: ML / app.leonardo.ai
Kysymyksiä tai
kommentteja
ennen siirtymistä
aineryhmiin?
Työskentely aineryhmittäin
Jos tekoäly on teille ihan uutta, tutustukaa Copilotiin.
• Ideoikaa kevään opetusta ja tehkää tuntisuunnitelmia.
• Luonnostelkaa oppimateriaaleja ja kokeilkaa kuvien luomista.
• Kokeilkaa, miten se osaisi tehdä käyttämiänne oppimistehtäviä.
• Jakakaa kokemuksia ja pohtikaa, miten oppimistehtävien on muututtava.
Jos Copilot on jo tuttu
• Jakakaa kokemuksia ja ideoikaa hyötykäyttöä ja oppimistehtäviä
• Voitte kokeilla muita sovelluksia (linkkejä padlet.com/matlaakso/ai)
Kuva: ML / app.leonardo.ai
Mitä haluatte jakaa
aineryhmästänne?
Mitä oivalsitte?
Mitä kysymyksiä
heräsi?
Miten jatkatte tästä?
www.matleenalaakso.fi
Yli 400 bloggausta ja lisää #digipeda-vinkkejä,
ohjeita ja esimerkkejä blogisivuilla:
• Ohjeet ja diasarjat
• Generatiivinen tekoäly
• H5P-työkalut
• Sähköiset kokeet ja kyselyt
• Opetusalan webinaarit
• Tervetuloa: tulevia koulutuksiani
Tämä diasarja on lisensoitu Creative
Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0
• CC-lisenssien verkkosivusto: creativecommons.fi
• CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0
Kansainvälinen: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi
– Sinä saat käyttää, jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa,
myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu.
– Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään
ja lisäät linkin tähän diasarjaan.
– Jos teet tästä diasarjasta oman version,
se tulee jakaa tällä samalla lisenssillä.
• Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä:
www.matleenalaakso.fi

More Related Content

Similar to Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24

Tekoäly ja opetus 6.2.24
Tekoäly ja opetus 6.2.24Tekoäly ja opetus 6.2.24
Tekoäly ja opetus 6.2.24Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24
Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24
Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24Matleena Laakso
 
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa 31.8.23
Tekoäly opetuksessa 31.8.23Tekoäly opetuksessa 31.8.23
Tekoäly opetuksessa 31.8.23Matleena Laakso
 
Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23
Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23
Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa 11.9.23
Tekoäly opetuksessa 11.9.23Tekoäly opetuksessa 11.9.23
Tekoäly opetuksessa 11.9.23Matleena Laakso
 
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Matleena Laakso
 
Tekoäly on tullut 13.12.23.pdf
Tekoäly on tullut 13.12.23.pdfTekoäly on tullut 13.12.23.pdf
Tekoäly on tullut 13.12.23.pdfMatleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24
Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24
Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa 4.9.23
Tekoäly opetuksessa 4.9.23Tekoäly opetuksessa 4.9.23
Tekoäly opetuksessa 4.9.23Matleena Laakso
 
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa 6.9.23
Tekoäly opetuksessa 6.9.23Tekoäly opetuksessa 6.9.23
Tekoäly opetuksessa 6.9.23Matleena Laakso
 
Tekoälyn käyttö opetuksessa ja opettajan työn tukena ammatillisessa koulutuks...
Tekoälyn käyttö opetuksessa ja opettajan työn tukena ammatillisessa koulutuks...Tekoälyn käyttö opetuksessa ja opettajan työn tukena ammatillisessa koulutuks...
Tekoälyn käyttö opetuksessa ja opettajan työn tukena ammatillisessa koulutuks...Matleena Laakso
 
Tekoäly perusopetuksessa, Hämeenlinna 21.2.24
Tekoäly perusopetuksessa, Hämeenlinna 21.2.24Tekoäly perusopetuksessa, Hämeenlinna 21.2.24
Tekoäly perusopetuksessa, Hämeenlinna 21.2.24Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksen ja oppimisen tukena 15.12.23
Tekoäly opetuksen ja oppimisen tukena 15.12.23Tekoäly opetuksen ja oppimisen tukena 15.12.23
Tekoäly opetuksen ja oppimisen tukena 15.12.23Matleena Laakso
 
Tekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhön
Tekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhönTekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhön
Tekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhönMatleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa 9.8.23
Tekoäly opetuksessa 9.8.23Tekoäly opetuksessa 9.8.23
Tekoäly opetuksessa 9.8.23Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa 13.10.23
Tekoäly opetuksessa 13.10.23Tekoäly opetuksessa 13.10.23
Tekoäly opetuksessa 13.10.23Matleena Laakso
 
Tekoäly HR-ammattilaisen työssä 15.2.24
Tekoäly HR-ammattilaisen työssä 15.2.24Tekoäly HR-ammattilaisen työssä 15.2.24
Tekoäly HR-ammattilaisen työssä 15.2.24Matleena Laakso
 

Similar to Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24 (20)

Tekoäly ja opetus 6.2.24
Tekoäly ja opetus 6.2.24Tekoäly ja opetus 6.2.24
Tekoäly ja opetus 6.2.24
 
Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24
Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24
Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24
 
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
 
Tekoäly opetuksessa 31.8.23
Tekoäly opetuksessa 31.8.23Tekoäly opetuksessa 31.8.23
Tekoäly opetuksessa 31.8.23
 
Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23
Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23
Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23
 
Tekoäly tuli 9.11.23
Tekoäly tuli 9.11.23Tekoäly tuli 9.11.23
Tekoäly tuli 9.11.23
 
Tekoäly opetuksessa 11.9.23
Tekoäly opetuksessa 11.9.23Tekoäly opetuksessa 11.9.23
Tekoäly opetuksessa 11.9.23
 
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
 
Tekoäly on tullut 13.12.23.pdf
Tekoäly on tullut 13.12.23.pdfTekoäly on tullut 13.12.23.pdf
Tekoäly on tullut 13.12.23.pdf
 
Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24
Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24
Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24
 
Tekoäly opetuksessa 4.9.23
Tekoäly opetuksessa 4.9.23Tekoäly opetuksessa 4.9.23
Tekoäly opetuksessa 4.9.23
 
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24
 
Tekoäly opetuksessa 6.9.23
Tekoäly opetuksessa 6.9.23Tekoäly opetuksessa 6.9.23
Tekoäly opetuksessa 6.9.23
 
Tekoälyn käyttö opetuksessa ja opettajan työn tukena ammatillisessa koulutuks...
Tekoälyn käyttö opetuksessa ja opettajan työn tukena ammatillisessa koulutuks...Tekoälyn käyttö opetuksessa ja opettajan työn tukena ammatillisessa koulutuks...
Tekoälyn käyttö opetuksessa ja opettajan työn tukena ammatillisessa koulutuks...
 
Tekoäly perusopetuksessa, Hämeenlinna 21.2.24
Tekoäly perusopetuksessa, Hämeenlinna 21.2.24Tekoäly perusopetuksessa, Hämeenlinna 21.2.24
Tekoäly perusopetuksessa, Hämeenlinna 21.2.24
 
Tekoäly opetuksen ja oppimisen tukena 15.12.23
Tekoäly opetuksen ja oppimisen tukena 15.12.23Tekoäly opetuksen ja oppimisen tukena 15.12.23
Tekoäly opetuksen ja oppimisen tukena 15.12.23
 
Tekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhön
Tekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhönTekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhön
Tekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhön
 
Tekoäly opetuksessa 9.8.23
Tekoäly opetuksessa 9.8.23Tekoäly opetuksessa 9.8.23
Tekoäly opetuksessa 9.8.23
 
Tekoäly opetuksessa 13.10.23
Tekoäly opetuksessa 13.10.23Tekoäly opetuksessa 13.10.23
Tekoäly opetuksessa 13.10.23
 
Tekoäly HR-ammattilaisen työssä 15.2.24
Tekoäly HR-ammattilaisen työssä 15.2.24Tekoäly HR-ammattilaisen työssä 15.2.24
Tekoäly HR-ammattilaisen työssä 15.2.24
 

More from Matleena Laakso

Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24Matleena Laakso
 
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024Matleena Laakso
 
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdfFasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdfMatleena Laakso
 
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24Matleena Laakso
 
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24Matleena Laakso
 
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24Matleena Laakso
 
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24Matleena Laakso
 
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24Matleena Laakso
 
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24Matleena Laakso
 
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024Matleena Laakso
 
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24Matleena Laakso
 
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24Matleena Laakso
 
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24Matleena Laakso
 
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24Matleena Laakso
 
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24Matleena Laakso
 
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24Matleena Laakso
 
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24Matleena Laakso
 
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24Matleena Laakso
 
Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24
Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24
Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24Matleena Laakso
 

More from Matleena Laakso (20)

Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
 
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
 
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
 
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdfFasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
 
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
 
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
 
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
 
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
 
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
 
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
 
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
 
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
 
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
 
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
 
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
 
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
 
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
 
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24
 
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24
 
Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24
Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24
Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24
 

Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24

 • 1. Tekoäly opetuksessa Kaurialan yläkoulun veso Hämeenlinna 13.4.2024 Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Kuva: ML / app.leonardo.ai
 • 2. Matleena Laakso • Digipedagoginen asiantuntija • Freelancer-kouluttaja • Sivutoimisesti työskentelee TAMKissa • Aktiivinen bloggaaja • Avoimen oppimisen vaikuttaja 2023 • Koulutukseltaan KM ja AmO Teksti on Copilotin laatima esittely, jota on hieman lyhennetty. Kuva on valittu sen linkkiehdotuksista.
 • 3. Ohjelma klo 9-12 1. Johdanto tekoälyyn – Näkökulmia opetukseen – Tekoälysovelluksia – Esimerkkejä oppimistehtävistä 2. Jakautuminen aineryhmittäin sydäntilaan – Tekoälyn testailua ja aineryhmäkohtaista pohdintaa. 3. Palataan yhteen ja puretaan aamupäivän antia Tässä diasarjassa on käytetty PowerPointin kuvakkeita.
 • 7. Mitä on tekoäly? Ei ole yhtä tekoälyä, vaan paljon erilaisia teknologioita ja sovelluksia. Tekoäly on tietojenkäsittelyä, jossa kehitetään perinteisesti ihmisen älyyn liitettyjä taitoja. Se pystyy esim. oppimaan, luomaan uutta, ratkaisemaan ongelmia tai reagoimaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin. TUNI-kirjasto, Tiedonhaun opas, CC BY: libguides.tuni.fi/tiedonhaun-opas/tiedonhaku-tekoaly Tekoäly opetuksen tukena 1 op, Waselius & Pölönen ym. CC BY (kuva): www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa
 • 8. Suuri osa nykyisestä tekoälystä pohjautuu koneoppimiseen • Tutustukaa koneoppimiseen GenAI-hankkeen opetettavan koneen avulla. Somekonekin jo kokeiltavissa! • Ei kirjautumista, toimivat mobiilisti, GDPR-turvallisia ja saavutettavia • www.generation-ai-stn.fi/genai-opetettava-kone
 • 9. ”Lasten ja nuorten oivalluttaminen teknologiasta, josta tulevaisuuden yhteiskunta on enenevässä määrin riippuvainen, on yksi 2000-luvun merkittävimmistä haasteista.” www.generation-ai-stn.fi/tilannekuva-2022-tiivistelma
 • 10. Generatiivinen tekoäly tarkoittaa sovelluksia, jotka luovat ihmisen pyynnöstä uusia sisältöjä (teksti, kuva, video, dia, taulukko,..). Kuva: Franz26, pixabay.com. Generoitu tekoälyn avulla.
 • 11. Tekoäly ihmistyön täydentäjänä Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023. www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista ”…vaikutus Suomen työmarkkinoilla on pikemminkin ihmistyötä täydentävä kuin sitä korvaava. Silti edessä on merkittävä murros, johon valmistaudumme parhaiten kokeilemalla ja hyödyntämällä generatiivista tekoälyä mahdollisimman etupainotteisesti.”
 • 12. Etla: Koulutettu väestö suurimmassa murroksessa Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023. www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista Vertailtaessa generatiivista tekoälyä työelämässä käyttäviä ja niitä jotka eivät käytä • tekoälyä käyttäen työn tuottavuus paranee, • heikommat työntekijät hyötyvät enemmän, • usein laatu ja työtyytyväisyys paranivat. Yliopiston tentissä • tekoäly auttoi monivalinnoissa, mutta ei esseissä. • heikoimmat hyötyivät eniten. • toisinaan tekoäly heikensi tulosta, kun siltä pyydettiin sellaista, mitä se ei osaa.
 • 13. Etlan raportin näkökulmia Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023. www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista Työtekijät jo kokeilevat, organisaatiot joutuvat kieltämään. Suurin uhka yhteiskunnassa on, että aidon ja tekoälyn tuottaman sisällön erottaminen on mahdotonta. ”Teknologia ei ole hyvä tai paha – eikä se myöskään ole neutraali.” - Melvin Kranzberg
 • 14. 100 kysymystä ja vastausta Hannu Toivonen 2023 Tekoälystä ei haluta tehdä ihmisen kaltaista, ettei se tee samoja virheitä. Tarvitaan taitoa purkaa ongelmat osiin ja tehdä niistä kysymyksiä tekoälylle.
 • 15. Omaa ajattelua tai tiedonhakua ei ole syytä korvata tekoälysovelluksilla Kuva: ML, tehty Adobe Expressin tekoälyllä.
 • 16. Kuva: Matleena Laakso ja tekoälysovellus: www.bing.com/create Tukiäly = tekoäly toimii parhaiten ihmisen kanssa yhteistyössä! Suhtaudu tekoälyn tuotoksiin luonnoksina. Kokeile asioiden yhdistelyyn, ideointiin ja palautteeseen. • Ope, käytä sellaiseen, minkä osaisit itsekin. • Oppija, pyydä sparrausta, älä valmista tuotosta.
 • 17. Jyväskylän yliopiston kauppakorkean suositusten tiivistys 1/2023 www.jyu.fi/jsbe/fi/opiskelu/ohjeita-opiskelijalle/opintohallinnon-saadokset-ja-maaraykset/kauppakorkeakoulun-linjaus- tekoalysovellusten-kayttoon 1. Käyttö on lähtökohtaisesti sallittua. 2. Voi käyttää tekstinhuollossa. 3. Opiskelija on aina vastuussa tekstinsä sisällöstä. 4. Opiskelijoille pitää kertoa käytön periaatteet ja haitat. 5. Opettajien pitää huolehtia, ettei huijaamalla voi saada hyvää arvosanaa. 6. Jos opiskelija on käyttänyt kielimallia, hänen tulee kertoa, miten sitä käytti. 7. Näistä suosituksista voidaan poiketa perustellusta syystä.
 • 18. Otteita Taitotalon ohjeistuksesta www.taitotalo.fi/opiskelijalle/tekoalyn-ja-kielimallien-kaytto-taitotalossa ”Varoitukset • Älä anna tekoälylle henkilötietoja tai salassa pidettävää materiaalia! ​ • Selvitä työpaikkasi säännöt ja noudata niitä. ​ • Tekoäly voi antaa vääriä tietoja.​ • Tekoäly voi antaa vinoutuneita näkemyksiä.​ Vastuullinen käyttö tarkoittaa, että…​ • Tarkastat lähteet/faktat.​ • Selvität, puuttuuko jotain.​ • Tarkistat, ettei mukana ole plagiointia.​ • Tarkistat käyttöoikeudet.​ • Tarkistat kieliopin.​ • Kirjaat, mitä olet tehnyt ja kerrot sen avoimesti.​ • Tuot esiin oman ajattelusi.​”
 • 19. Otteita Taitotalon ohjeistuksesta www.taitotalo.fi/opiskelijalle/tekoalyn-ja-kielimallien-kaytto-taitotalossa ”Tekoälyn käyttö on aina sallittu oman oppimisen apuna ja tukena.​ Pyydä, että tekoäly​ • selventää vaikeita käsitteitä​ • antaa esimerkkejä​ • antaa ideoita​ • luo ohjeita…​” ”Tekoälyn käyttö on rajoitettua tutkintojen ja tutkinnon osien arvioitavissa materiaaleissa.​” ”Tekoälyn käyttö on kokonaan kielletty YTO-aineiden arvioitavissa tehtävissä.​”
 • 20. Oppiminen ei ole muuttunut • Pelisäännöt selviksi! • Tekoälyn järkevä käyttö voi edistää oppimista • Plagiaatintunnistuksen työkalut eivät tunnista tekoälyn luomaa. Oppiminen on oppijan aktiivista toimintaa. • Muilta kopioimalla ei opi. • Toisen tuotosta ei saa väittää omaksi. Tunnistatko sinä?
 • 21. Yhteistä monille generatiivista tekoälyä hyödyntäville sovelluksille • Helppoja. • Maksuttomia kokeilla. • Kokeilu- ja kehitysvaiheessa. • Moni toimii suomeksikin, mutta paremmin englanniksi. • Tietosuoja harvoin EU:ssa vaaditulla tasolla. • Tekijänoikeuskysymyksissä paljon epäselvää. • Kun käytät, ilmaise se selkeästi. Kuva: Matleena Laakso. Luotu tekoälyn avulla: www.bing.com/create
 • 22. Linkkivinkit: padlet.com/matlaakso/ai Löydät tämän muistitaulun myös Matleenan blogin tekoälysivulta.
 • 23. Microsoft 365 Microsoft Copilot Google Gemini Padlet H5P-työkalut esim. Designer Adobe Express Canva ThingLink Quizizz Kahoot ja Firefly Tekoäly on integroitunut lukuisiin sovelluksiin, tässä muutama esimerkki www.matleenalaakso.fi/2023/09/tekoaly-integroituu-opetuksen-sovelluksiin.html
 • 24. Tekoälyllä uusi vaihe työskentelyyn Flinga- tai Padlet-muistitaulu • Kerätään ideoita, joista voidaan myös äänestää. • Annetaan Copilotin tiivistää vastaukset. • Kysytään Copilotilta esim. mitä näkökulmia vastauksista puuttui. Sanapilvet (esim. answergarden.ch) • Kerätään näkökulmia tai käsitteitä – tehdään kuten edellä tai – pyydetään Quizizz-sovellukselta tietovisaa käsitteistä tai – Luodaan käsitteistä tehtäviä, esim. tehdään niistä monivalintoja Copilotin avulla ja viedään tekstit Microsoft Formsiin.
 • 25. Kehotteilla annat oman panoksesi sisällölle Yksityiskohtainen kehote (engl. prompt) • Kuka ja kenelle? • Mitä ja missä muodossa? Voit antaa esimerkin tai tyylin. • Konteksti? Älä tyydy ensimmäiseen tuotokseen, vaan tarkenna ja muokkaa. • Tekoäly osaa auttaa kehotemuotoilussa! • Ylisanat toimivat usein hyvin. • Englanti toimii usein suomea paremmin. • Ole ystävällinen ☺ Kehotegeneraattori: chatx.ai/chatgpt-prompt-generator Vertaansa vailla oleva Poikkeuksellisen upea Ylittämätön Ekstaattinen Maaginen Eksklusiivinen Fenomenaalisin Ällistyttävin Yllättävä Aivan ihmeellinen Grandioosi Verrattoman hieno Sensaatiomainen Hengästyttävä Ylivertainen Ainutlaatuinen
 • 26. Suuret kielimallit ja niitä hyödyntävät tekoälysovellukset Kielimallit (LLM, Large Language Model) • Hyödyntävät sanojen (token) tilastollisia todennäköisyyksiä esim. tuottaakseen, tunnistaakseen tai kääntääkseen tekstiä tai puhetta. • Esim. Open AI:n GPT ja Googlen LaMDA. Kielimalleja hyödyntävät tekoälysovellukset • Esim. ChatGPT, Microsoft Copilot ja Google Gemini. • Voivat sisältää työkaluja myös esim. kuvien tunnistamiseen ja generoimiseen, koodin tai musiikin luomiseen tai internetin käyttöön.
 • 27. ChatGPT, Copilot, Gemini ja vastaavat sovellukset Sisältöjen tuottaminen ja muokkaaminen • Kehotteen ja koulutusdatan perusteella, myös kehittäjän etiikka vaikuttaa. • Pientä satunnaista vaihtelua. • Myös valmiita vastauksia. • Voi kieltäytyä vastaamasta. Eivät käsittele tai ymmärrä sanoja, vaan todennäköisyyksiä. → Jokainen fakta tarkistettava.
 • 28. Kielimallien hyödyntäminen Ideoinnin ja ajattelun apu. Kielenhuolto ja palaute omasta tekstistä Selko- tai puhe- kielistäminen. Kääntäminen (kielitaitotasot). Tehtävien ja materiaalien eriyttäminen. Käsitelistan tekijä tai yleiskuvan tarjoaja. Selittäminen roolin tai näkökulman mukaan. Yhteenveto, tiivistys, luokittelu, kysymysten teko. Asioiden yhdistäminen tai vertailu. Esimerkkien luominen. Tuntisuunnitelmien ja tehtävien luonnostelu Virheiden selittäminen. Saavutettavuuden edistäminen: tekstittäminen, tekstivasteet, Oppimateriaalien ja arviointikriteerien teko. Tehtävän muokkaaminen tekoälyaika- kaudelle. Kahden kurssin Integrointi- suunnitelma.
 • 29. Kielimallien ja tekoälyn haasteita Ks. esim: areena.yle.fi/podcastit/1-64840896 ja Tarmo Toikkanen: bit.ly/3PhJXMR • Ei ymmärrä sanojen merkityksiä – eikä käsittele sanoja. • Hallusinoi. Jokainen fakta tarkistettava! • Ei ole hakukone! Ei kerro luotettavasti edes lähteitä. • Toistaa ja uusintaa esim. syrjintää. • Datan oikeellisuus, kattavuus ja eettisyys. • Kehittäjäyrityksen arvot. • Tietosuoja: ole tietoinen, mitä voit jakaa. • Tekijänoikeuskysymykset epäselviä. • Rahalla saa paremman version. • Toimii parhaiten englanniksi. • Hiilidioksidipäästöt ja energiankulutus • Myös nettirikollisten työkalu. Kuva: Qimono, pixabay.com
 • 30. ChatGPT: chat.openai.com tai OpenAI:n mobiilisovellus • Ikäraja 13 v, alle 18 v. tarvitsee huoltajan luvan. • Maksuton 3,5-versio koulutettu 1/2022 asti. Ei pääsyä internettiin. • Maksullinen 4-versio: koulutettu 4/2023 asti, pääsy nettiin, osaa matikkaa, kuuntelee & puhuu, DALL-E 3 kuvien tuottamiseen, tiimilisenssi jne. • Nuolen kohdalta löytyy mm. Customize ChatGPT.
 • 31. gemini.google.com • Tarvitset Google-tilin ja sen kieleksi englannin. Voit käyttää suomeksi. • Maksullinen lisenssi toimii vain englanniksi: Gemini Advanced eli Ultra 1.0 (23 €/kk): Ensimmäiset 2 kk maksutta.
 • 32. copilot.microsoft.com Suuri kielimalli, pääsy internettiin, kuvien generointi (DALL-E 3),.. Tyyli Pidemmät kehotteet tai aineistot Kirjoita, puhu tai lataa kuva.
 • 33. Salli asetuksista työskentely avoinna olevan verkkosivun tai PDF:n kanssa Ks. esim. Näin luot Copilotilla Forms-kyselyn M365-soittolisalla www.youtube.com/@matleenalaakso Kuvan raportti korkea-asteen näkökulmasta: library.educause.edu/ resources/2023/9/2023-educause-horizon-action-plan-generative-ai (CC BY-NC-ND) Edgessä Copilot löytyy myös sivupalkista. Tämä estetty teillä pääkäyttäjän toimesta.
 • 34. Kuvan tekstivaste (Copilotin tarkempi tyyli) ”Tämä on kuva ryhmästä ihmisiä, jotka kävelevät kohti suurta kasvihuonetta puistossa. Kasvihuone on suuri lasirakennus, jossa on kaareva katto. Ihmiset kävelevät polkua pitkin, joka johtaa kasvihuoneeseen. Polun molemmin puolin on puita ja ruohoa. Taivas on sininen ja siellä on muutama pilvi.” Kuva: Matleena Laakso, CC BY Kuva: Matleena Laakso, CC BY
 • 35. Kuvan tekstivaste (Copilotin luovempi tyyli) Kuva: ML ja tekoäly: www.bing.com/chat
 • 36. Luo tekoälyllä musiikkia Copilotin Suno-lisäosa • Copilotin kautta käytettävissä vain henk.koht. tunnuksilla, ei organisaatio- lisenssillä. Ota ylänurkasta käyttöön Suno-lisäosa (PlugIn). Osaa suomea. • www.matleenalaakso.fi/2024/01/tekoaly-loi- laulun.html www.suno.com • Lisäosaa vähän monipuolisempi, erillinen kirjautuminen. • Maksutta n. 10 laulua päivässä. www.udio.com • Kielinä mm. kiina, japani saksa, ranska, italia ja venäjä. • Beta-vaiheessa maksuton. Voit luoda 1200 laulua/kk.
 • 37. Oppimistehtävien muutos Muokataan tehtävää tavoitteena estää huijaaminen. Luodaan uudenlaisia tehtäviä, joissa hyödynnetään tekoälyä - mutta ei korvaamaan omaa ajattelua.
 • 38. Tekoälylle vaikeita kysymyksiä Suora lainaus ja AI-kuva: Matti Seise, OPH:n tekoälywebinaari 20.11.2023 Täysin avoin kysymys “Pohdi miten voisimme ratkaista ilmastonmuutosta?” Vajaa informaatio “Miten voimme parantaa katalyyttien tehokkuutta ja valita sopivan katalyytin tiettyyn kemialliseen reaktioon?” Ei näkyvyyttä sisältöön Valitse lukemastasi kirjasta kaksi henkilöä. Kirjoita kirje henkilöltä toiselle valitsemasi kohtauksen jälkeen. Tehtävän ideoinut: Marjaana Svala, Järvenpään lukio
 • 39. Kuvat apuna: salapoliisityyppiset avoimet kysymykset Suora lainaus ja AI-kuvat: Matti Seise, OPH:n tekoälywebinaari 20.11.2023 Esimerkkinä ekosysteemin opetus “Olet järven rannalla Keski-Suomessa. Järven rannalla on runsaasti kuolleita kaloja. Mitkä asiat olisivat voineet johtaa näihin kalakuolemiin tällä alueella?
 • 40. Tekoälyajan tehtäviä Kotona kirjoitetun tekstin sijaan oppija perehtyy aiheeseen kotona, tekoälyn kanssa tai ilman. Oppitunnilla järjestetään väittely tai paneeli, missä osaaminen osoitetaan. Ovatko parityöt mahdottomia tosi ujolle oppijalle? Kaipaako oppija lisää chat-/keskusteluharjoittelua ja palautetta? Voisiko tekoäly auttaa? Kirjoitelman sijaan video, podcast, ajatuskartta, infograafi, posteri tms. – tosin niitäkin voi luoda tekoälyllä ☺
 • 41. Kirjoitelmat muutoksessa • Sido teksti oppitunnilla tehtyyn työskentelyyn tai materiaaliin, jota ei löydy verkosta. • Vaihtoehdot: 2 sivua ilman tekoälyä tai 2 sivua tekoälytekstiä ja 2 sivun pohdinta sen käytöstä. • Vertaile tekoälyn ja ihmisen tekemää tuotosta. • Kilpailu: Mikä ryhmä generoi parhaan esseen? • Luodaan tekoälyn avulla lyhyitä luovia tekstejä, joita sitten tulkitaan. • Luo teksti tekoälyllä ja viimeistele tarkistamalla, parantamalla, katsomalla tulevaisuuteen, arvottamalla, tekemällä persoonallisemmaksi, lisäämällä paikallisia näkökulmia ym.
 • 42. Kysymys tekoälylle ja oppijoille 1. Kirjoita kysymys Copilotille. 2. Pyydä oppijoita vastaamaan (ääneen, muistitaulu, sanapilvi,..) 3. Katsokaa yhdessä tekoälyn vastaus: Onko se totta, asenteellista, vääristynyttä tai puuttuuko siitä jotain? Kertoiko se jotain, mitä ette itse keksineet? Miksi Seitsemän veljestä on niin merkityksellinen kirja suomalaisille? Vilka är fördelarna med AI för samhället? Mitä jokaisen yläkoululaisen tulee tietää tekoälystä?
 • 43. Kuvataiteen opetus Antti Hyttinen 19.2.2024 www.facebook.com/groups/tekoalyoppimisentukena Ideoita kysymyksistä, joita oppija voi tehdä tekoälylle sillä generoimastaan kuvasta tai itse maalaamastaan. • Selitätkö maalausta? • Miten saan maalattua tällaisen työn? • Miten analysoisit tämän kuvan tyylilajia? • Listaa kriteereitä, joiden perusteella kuvaa voi analysoida ja vastaa niihin tämän kuvan osalta? • Mitä arvelet taiteilijan syntyperästä ja aikakaudesta millä hän on teoksen tehnyt? • Mitä sanot siitä, että kuva olisi luotu tekoälyllä? Missä muissa oppiaineissa idea toimisi?
 • 44. Huoneen kuvausten visualisointi Elena Peredasan idea Facebook-ryhmässä Language Learning with AI 1. Oppijat kuvailevat opiskeltavalla kielellä yksityiskohtaisesti esim. unelmiensa huoneen. 2. Luodaan teksteistä tekoälyllä kuvat. → Oppijat näyttävät kuvat toisilleen ja keskustellaan miten visualisointi onnistui. → Oppijat tekevät toisilleen kysymyksiä kuvista. → Käytetään kuvia ”rikkinäisen puhelimen” idealla. Kuva: ML/Copilot
 • 45. Kuvat opetuksessa Halutun kuvan generointi edellyttää tarkkaa kuvausta. Kuva antaa välittömän palautteen kehotteen toimivuudesta. • Harjoitelkaa kuvan generointia (esim. opiskeltavalla kielellä). • Luo kuva ja näytä se kaverille, jonka tulee kuvailla kehotteet, millä itse pyrkisi luomaan samanlaisen kuvan. • Valitse joku oppikirjan kuva. Pyri luomaan mahdollisimman samanlainen tekoälyllä. • Luokaa kuvia inspiroimaan keskustelua. • Luo kuva, jossa oletettavasti näkyy datan vinoumia esim. etnisyyteen liittyen → Keskustelkaa aiheesta.
 • 46. Sovelluksia kuvien generointiin Sovellusten linkit: padlet.com/matlaakso/ai Voi käyttää kirjautumatta • Padlet (vain ope kirjautuu) • www.craiyon.com • SDXL-Lightning Edellyttää kirjautumista • DALL-E 3. Toimii maksutta Microsoft Copilotilla • ideogram.ai (logot ja teksti kuvissa) • leonardo.ai: tarjolla erikoisempiakin ominaisuuksia kuten kuvan generointi sitä mukaa, kun kirjoitat kehotetta. • Adobe Firefly (esim. Adobe Express), ohjeet: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html 360-kuvat: skybox.blockadelabs.com
 • 47. AdobeExpress Kuvaile kuva, minkä haluat luoda. Kuvaile tekstitehoste Lataa oma kuva → Lisää/ poista jotain. Generoi malleja (beta)
 • 48. Adobe Express: animoi äänestä Löytyy videon pikatoiminnoista
 • 49. Luo dokumentti: invideo.io Luo dokumentteja muutamassa minuutissa. Anna pelkkä otsikko tai 3000 merkin kehote. Voit tarvittaessa muokata käsikirjoitusta ja vaihtaa kuvia tai videoklippejä.
 • 50. Luo diasarjoja Kerro oppijoille, miten oppimateriaalisi on tehty ja pysähtykää välillä pohtimaan sen oikeellisuutta, vääristymiä ja oivalluksia. • Diasarjat: www.matleenalaakso.fi/2023/08/tekoalylla-diasarjoja.html
 • 51. Luo oppimateriaaleja: beta.diffit.me • Opettajille aina maksuton lisenssi, mutta kirjautumalla saa 60 päiväksi Premiumin (noin $ 15/kk). Tarjolla myös koululisenssejä. • Premiumilla saa sisältöjä Google/Microsoft-tiedostoina (ei vain PDF).
 • 52.
 • 53.
 • 54. Muita tekoälysovelluksia Ks. ohjeita Esa Riutta – Webopettajan YouTubesta: www.youtube.com/c/webopettaja ramblefix.com (kuva) • Puhu jäsentymättömästä ideasta ja saat siitä selkeän koonnin esim. muistiinpanojen, listauksen tai somepostauksen muodossa. goblin.tools Magic ToDo • Kirjoita tehtävä (esim. luo video) ja kosketa taikasauvaa. Tehtävä jaetaan vaiheisiin, joita voi muokata ennen jakamista oppijoille. gpt-persona.com • Chattaile mm. historiallisten henkilöiden kanssa. Kirjauduttava.
 • 55. Kuva: ML / app.leonardo.ai Kysymyksiä tai kommentteja ennen siirtymistä aineryhmiin?
 • 56. Työskentely aineryhmittäin Jos tekoäly on teille ihan uutta, tutustukaa Copilotiin. • Ideoikaa kevään opetusta ja tehkää tuntisuunnitelmia. • Luonnostelkaa oppimateriaaleja ja kokeilkaa kuvien luomista. • Kokeilkaa, miten se osaisi tehdä käyttämiänne oppimistehtäviä. • Jakakaa kokemuksia ja pohtikaa, miten oppimistehtävien on muututtava. Jos Copilot on jo tuttu • Jakakaa kokemuksia ja ideoikaa hyötykäyttöä ja oppimistehtäviä • Voitte kokeilla muita sovelluksia (linkkejä padlet.com/matlaakso/ai)
 • 57. Kuva: ML / app.leonardo.ai Mitä haluatte jakaa aineryhmästänne? Mitä oivalsitte? Mitä kysymyksiä heräsi? Miten jatkatte tästä?
 • 58. www.matleenalaakso.fi Yli 400 bloggausta ja lisää #digipeda-vinkkejä, ohjeita ja esimerkkejä blogisivuilla: • Ohjeet ja diasarjat • Generatiivinen tekoäly • H5P-työkalut • Sähköiset kokeet ja kyselyt • Opetusalan webinaarit • Tervetuloa: tulevia koulutuksiani
 • 59. Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0 • CC-lisenssien verkkosivusto: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi – Sinä saat käyttää, jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lisäät linkin tähän diasarjaan. – Jos teet tästä diasarjasta oman version, se tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi