Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oppilaita osallistava yhteisöllinen toimintakulttuuri

3,379 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Oppilaita osallistava yhteisöllinen toimintakulttuuri

 1. 1. Oppilaita osallistava yhteisöllinen toimintakulttuuri Opinpaja Oy/Osaava Keski-Karjala 25.9.2014 Kesälahti Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Diat: www.slideshare.net/MatleenaLaakso Kuvissa muitakin lisenssejä.
 2. 2. Koulutuksen tavoitteet • Kartoittaa osallistujien oman koulun toimintakulttuuria • Pohtia oppilaiden osallistumista kouluyhteisössä • Luoda pohjaa oman koulun toiminta­kulttuurin kehittämiselle 
 3. 3. Koulun toimintakulttuuri Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 “Toimintakulttuuriin kuuluvat kaikki koulun viralliset ja epäviralliset säännöt, toiminta- ja käyttäytymismallit sekä arvot, periaatteet ja kriteerit, joihin koulutyön laatu perustuu. Toimintakulttuuri vaikuttaa myös kaikkeen oppituntien ulkopuoliseen koulun toimintaan, kuten juhliin, teemapäiviin sekä erilaisiin tapahtumiin ja tempauksiin.”
 4. 4. Koulun toimintakulttuuri www.edu.fi/yleissivistava_koulutus/aihekokonaisuudet/osallistuva_kansalaisuus_ja_yrittajyys/aktiivinen_kans ”Toimintakulttuuri on käytännön tulkinta koulun opetus- ja kasvatustehtävästä ja se tulee esiin yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasolla.” Millainen toimintakulttuuri mahdollistaa sen, että jokainen oppilas ja opiskelija haluaa ja pystyy opiskelemaan edellytystensä mukaisesti?
 5. 5. Toimintakulttuurin kolme tasoa Nousiainen, L. & Piekkari, U. 2007. Osallistuva oppilas – yhteisöllinen koulu. Koulun kehittämisen kansio. Opetusministeriö. Ulkoiset •Näkyvät käytävillä, seinillä, opehuoneessa, luokissa, ympäristössä,.. Ääneen lausutut •Kirjattu opsiin ja muihin dokumentteihin •Viralliset tavoitteet vanhemmillakin tiedossa ja oppilaat voivat vaikuttaa Sanomattomat •Mm. historia ja oletukset toimintaa ohjaamassa •Erilaisten oppijoiden kohtaaminen kertoo paljon
 6. 6. Kuva: Nousiainen, L. & Piekkari, U. 2007. Osallistuva oppilas – yhteisöllinen koulu. Koulun kehittämisen kansio. Opetusministeriö.
 7. 7. Some muuttaa toimintakulttuuria ”Sosiaalinen media on ennen muuta tiedon jakamista, keskustelua ja omaehtoista yhteisöllisyyttä.” Harto Pönkä Kuva: Scott Maxwell, CC BY-SA
 8. 8. Kuva: en.wikipedia.org/wiki/Marilyn_Monroe Diamonds are a girl's best friend.
 9. 9. 1. Twitter 2. Google Docs/Drive 3. YouTube 4. PowerPoint 5. Google Search 6. WordPress 7. Dropbox 8. Evernote 9. Facebook 10. LinkedIn Top Tools for Learning 2014 List c4lpt.co.uk/top100tools Miten some/tvt on vaikuttanut koulunne toimintakulttuuriin?
 10. 10. Tvt:n omaksumista nopeuttavat trendit www.nmc.org/publications/2014-horizon-report-k12 (CC BY) 1-2 vuoden kuluessa •Opettajien roolin muutokset •Syvällisemmän oppimisen painottuminen 3-5 vuoden kuluessa •Avoin sisältö •Fyysisen ja virtuaalisen oppimisympäristön yhdistäminen Yli 5- vuoden kuluessa •Intuitiivinen teknologia •Koulun toiminnan uudelleenajattelu
 11. 11. Tvt:n kehitystrendit www.nmc.org/publications/2014-horizon-report-k12 (CC BY) 1-2 vuodessa •BYOD •Pilvipalvelut 2-3 vuodessa •Pelit ja pelillisyys •Oppimisanalyysit 4-5 vuodessa •Esineiden internet •Puettava teknologia
 12. 12. Osallistava toimintakulttuuri Jorma Enkenberg, slidesha.re/1pTcfMN • Sosiaalisen median myötä kansalaisen rooli on muuttumassa päätöksenteon objektista subjektiksi. • Muutosprosessia ovat edesauttaneet avoimet, yhteisöllistä toimintaa tukevat teknologiset välineet ja toimintamallit. • Osallistava toimintakulttuuri on nopeasti yleistynyt – yrityselämässä (vrt. joukkoistaminen ja joukkorahoitus) – kunnallisessa päätöksenteossa (vrt. ihmisiä lähellä olevien ongelmien esilletuominen ja yhdessä tapahtuva ratkaiseminen) – opetuksessa (vrt. osallistava oppiminen).
 13. 13. Osallistava toimintakulttuuri Jorma Enkenberg, slidesha.re/1pTcfMN • Sosiaalisen median avulla idea, ongelma tai kehittämishaaste voidaan nopeasti jakaa kaikille asiasta kiinnostuneille. – Muokkaaminen – Dokumentointi – Osallisten määrittely – Avoimessa verkossa julkaiseminen  Yhteisö voi ryhtyä etsimään vastauksia – Osallistumismahdollisuus kaikille halukkaille • Osa tahoista voidaan pyytään mukaan, esim. alan harrastajat tai päätöksiä toimeenpanevat virkamiehet
 14. 14. Osallistavan toimintakulttuurin etuja Jorma Enkenberg, slidesha.re/1pTcfMN • Lisää aktiivisuutta • Todellisista tarpeista nousevat demokraattiset prosessit yleistyvät • Innostaa tekemään havaintoja lähiympäristöstä, jakamaan niitä avoimesti, ideoimaan sekä tuomaan julki ongelmia, joiden ratkaiseminen on toteuttavissa kustannustehokkaasti. • Yritysten ja julkisyhteisöjen ulkopuolelle sijoittuva osaamispääoma tulee hyödynnetyksi. • Edistää hiljaisen tiedon ja yhteisössä olevan asiantuntijuuden esilletuloa, jakamista sekä oppimista toisilta.
 15. 15. Oman koulunne toimintakulttuuri • Mitkä asiat ovat mielestäsi hyvin? • Missä on kehitettävää? Mieti asiaa hetki itseksesi ja kirjaa ylös muutama ajatus molemmista kohdista.
 16. 16. Tehokkaimmaksi yhteisöllisyyden lisääjäksi koulukulttuurissa nimettiin kaikenlainen koulun toimintaan vaikuttaminen ja osallistuminen. Matti Rautiainen 2008
 17. 17. Yhteisöllisen toimintakulttuurin portaat Kuva: Nousiainen, L. & Piekkari, U. 2007. Osallistuva oppilas – yhteisöllinen koulu. Koulun kehittämisen kansio. Opetusministeriö.
 18. 18. Kuva: Nousiainen, L. & Piekkari, U. 2007. Osallistuva oppilas – yhteisöllinen koulu. Koulun kehittämisen kansio. Opetusministeriö.
 19. 19. Oppilaiden osallisuus käytännössä Torpparinmäen koulu, www.hel.fi/hki/torppk/fi/Opetus/Oppilaiden+osallisuus; www10.edu.fi/kenguru/?sivu=oppilaiden_osallistaminen Alkuperäinen lähde: Ilomäki, L. ja Lakkala, M. (2011) Koulu, digitaalinen teknologia ja toimivat käytännöt. Teoksessa M. Kankaanranta ja S. Vahtivuori-Hänninen (toim.) Opetusteknologia koulun arjessa II. Jyväskylän yliopisto • Urheilukilpailuedustus • Koulun juhlissa soittaminen • Koulutyön ja tapahtumien suunnittelu ja toteutus • Koulun, seurakunnan ja luokan päivänavaukset • Ohjelmaa ja tempauksia teemapäivinä ja niiden dokumentointi • Oppilaat oppaina koulun vierailijoille • Osallistuminen oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun • Mukana koulun oppimisympäristön kehittämisessä • Oppilaskunnan hallitus toimii keskustelevana ja organisoivana ryhmänä • Keke-raati toteuttaa ja suunnittelee ympäristökasvatuksen hankkeita • Oppilas toisen oppilaiden tai opettajien tukena digitaalisessa teknologiassa • Oppilaiden osaamisen käyttäminen yhteiseksi hyväksi ja tunnustuksen antaminen myös informaalille osaamiselle. • Vastuuseen kasvattaminen, kuten että kaikki osallistuvat koululehden tekoon tai tapahtuman dokumentointiin
 20. 20. Virikepisteet oppilaiden osallistumisesta
 21. 21. Virikepisteiden kiertämiseen tarvitset QR-koodien lukusovelluksen • QR-koodi (=Quick Response, ruutukoodi) toimii kuvalinkkinä verkkosivulle. • Koodin takaa voi löytyä myös esim. teksti- tai ääniviesti tai käyntikortin tiedot. • Lataa maksuton sovellus: – QRReader (App Store) – QR Code Reader (Google play) – Lumiassa valmiina Kuva: Matleena Laakso, CC BY
 22. 22. Oman koulun oppilaiden osallistamisen suunnitelma • Tavoite/asia, jota kehitämme • Aikataulu: milloin toimimme? • Tehtävät: mitä teemme, millaisia askeleita otamme kohti tavoitetta? • Kuka/ketkä tekevät? • Muuta huomioitavaa, esim. milloin tavoitteen toteutumista arvioidaan?
 23. 23. Lisätietoja • CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen, tämän diasarjan osalta: Matleena Laakso, www.slideshare.net/MatleenaLaakso/oppilaita-osallistava-yhteisllinen- toimintakulttuuri. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0 HUOM: Kuvissa käytetty muitakin lisenssejä.

×