SlideShare a Scribd company logo
1 of 45
Download to read offline
Tekoälyn käyttö
kieltenopetuksessa
Soome Instituut, Viro
Viron suomenopettajien webinaari 16.4.2024
Matleena Laakso
Blogi: www.matleenalaakso.fi
Kuva on Adoben Animoi äänestä
-työkalusta: new.express.adobe.com
Matleena Laakso
• Digipedagoginen asiantuntija
• Freelancer-kouluttaja
• Sivutoimisesti työskentelee TAMKissa
• Aktiivinen bloggaaja
• Avoimen oppimisen vaikuttaja 2023
• Koulutukseltaan KM ja AmO
Teksti on Copilotin laatima esittely,
jota on hieman lyhennetty. Kuva on
valittu sen linkkiehdotuksista.
Millaisia mahdollisuuksia näet
tekoälyllä kieltenopetuksessa?
• Vastaa kysymykseen chatin linkistä.
• Linkki tallenteen katsojille seuraavassa diassa 
padlet.com/matlaakso/viro24
Lisää uusi viesti
Padlet-muistitaulu
Padletin tekoälyominaisuuksia:
• Magic Padlet
• kuvien generointi
• varoittaa vaarallisista linkeistä
• moderointi.
Padlet-muistitaulun ohjeet ja esimerkit:
padlet.com/matlaakso/padlet
Kun luot uuden muistitaulun, vaihtoehdot ovat:
1. Tyhjä taulu: valitse 11 tutusta vaihtoehdosta,
esim. kartta, aikajana tai seinä sarakkeineen.
2. Luo taulu tekoälyn avulla.
3. Valitse yli 250 mallista (myös suomi ja eesti).
Selaile vaihtoehtoja galleriasta esim. luokka-asteen
tai käyttötarkoituksen mukaan.
1.
2.
3.
Mitä on tekoäly?
• Ei ole yhtä tekoälyä, vaan paljon erilaisia teknologioita ja sovelluksia.
• Suurin osa perustuu koneoppimiseen.
• Tekoäly on tietojenkäsittelyä, jossa kehitetään perinteisesti ihmisen
älyyn liitettyjä taitoja
– Oppiminen, uuden luominen, reagointi ympärillä oleviin muutoksiin,
ongelmien ratkaiseminen,..
Kaikista esiteltävistä sovelluksista on
tarjolla maksuton lisenssi, moniin on
tarjolla myös maksullisia ominaisuuksia.
Diasarjassa on käytetty PowerPointin kuvakkeita.
Generatiivinen
tekoäly tarkoittaa
sovelluksia, jotka luovat
ihmisen pyynnöstä uusia
sisältöjä (teksti, kuva,
video, dia, taulukko,..).
Kuva: Franz26, pixabay.com. Generoitu tekoälyn avulla.
Kuva: Matleena Laakso ja tekoälysovellus: www.bing.com/create
Tukiäly = tekoäly toimii parhaiten
ihmisen kanssa yhteistyössä!
Suhtaudu tekoälyn tuotoksiin
luonnoksina.
Kokeile asioiden yhdistelyyn,
ideointiin ja palautteeseen.
• Ope, käytä sellaiseen,
minkä osaisit itsekin.
• Oppija, pyydä sparrausta,
älä valmista tuotosta.
Omaa ajattelua tai tiedonhakua
ei ole syytä korvata tekoälysovelluksilla
Kuva: ML, tehty Adobe Expressin tekoälyllä.
Tekoälyn hyödyntäminen
Ideoinnin ja
ajattelun apu.
Kielenhuolto ja
palaute omasta
tekstistä
Selko- tai puhe-
kielistäminen.
Kääntäminen
(kielitaitotasot).
Tehtävien ja
materiaalien
eriyttäminen.
Käsitelistan tekijä
tai yleiskuvan
tarjoaja.
Selittäminen roolin
tai näkökulman
mukaan.
Yhteenveto,
tiivistys, luokittelu,
kysymysten teko.
Asioiden
yhdistäminen tai
vertailu.
Esimerkkien
luominen.
Tuntisuunnitelmien
ja tehtävien
luonnostelu
Virheiden
selittäminen.
Saavutettavuuden
edistäminen:
tekstittäminen,
tekstivasteet,
Oppimateriaalien ja
arviointikriteerien
teko.
Tehtävän
muokkaaminen
tekoälyaika-
kaudelle.
Kahden kurssin
Integrointi-
suunnitelma.
Kielimallien ja tekoälyn haasteita
Ks. esim: areena.yle.fi/podcastit/1-64840896 ja Tarmo Toikkanen: bit.ly/3PhJXMR
• Ei ymmärrä sanojen merkityksiä – eikä käsittele sanoja.
• Hallusinoi. Jokainen fakta tarkistettava!
• Ei ole hakukone! Ei kerro luotettavasti edes lähteitä.
• Toistaa ja uusintaa esim. syrjintää.
• Datan oikeellisuus, kattavuus ja eettisyys.
• Kehittäjäyrityksen arvot.
• Tietosuoja: ole tietoinen, mitä voit jakaa.
• Tekijänoikeuskysymykset epäselviä.
• Rahalla saa paremman version.
• Toimii parhaiten englanniksi.
• Hiilidioksidipäästöt ja energiankulutus
• Myös nettirikollisten työkalu.
Kuva: Qimono, pixabay.com
Yhteistä monille generatiivista
tekoälyä hyödyntäville sovelluksille
• Helppoja.
• Maksuttomia kokeilla.
• Kokeilu- ja kehitysvaiheessa.
• Moni toimii suomeksikin,
mutta paremmin englanniksi.
• Tietosuoja harvoin EU:ssa
vaaditulla tasolla.
• Tekijänoikeuskysymyksissä
paljon epäselvää.
• Kun käytät, ilmaise se
selkeästi.
Kuva: Matleena Laakso. Luotu tekoälyn avulla: www.bing.com/create
Linkkivinkit: padlet.com/matlaakso/ai
Löydät tämän muistitaulun myös Matleenan blogin tekoälysivulta.
Microsoft 365 Google Gemini Padlet H5P-työkalut ThingLink
Adobe Express Canva Quizizz Kahoot Socrative
ja Firefly
Tekoäly on integroitu
mm. kuvan sovelluksiin
www.matleenalaakso.fi/2023/09/tekoaly-integroituu-opetuksen-sovelluksiin.html
Tekoälyllä uusi vaihe työskentelyyn
Flinga/Padlet-muistitaulu
• Kerätään ideoita, joista voidaan
myös äänestää.
• Annetaan tekoälyn (esim. Copilot)
tiivistää vastaukset.
• Kysytään tekoälyltä esim. mitä
näkökulmia vastauksista puuttui.
Sanapilvet (esim. answergarden.ch)
• Kerätään näkökulmia tai käsitteitä
– tehdään kuten edellä tai
– pyydetään Quizizz-sovellukselta
tietovisaa käsitteistä tai
– luodaan monivalinnat tai aukko-
tehtävän teksti esim. Copilotin avulla
ja syötetään ne H5P-työkalun
tekstieditoriin tai Microsoft Formsiin.
ChatGPT, Copilot, Gemini ym.
Kielimalleja hyödyntävät tekoälysovellukset
• Eivät käsittele sanoja, vaan todennäköisyyksiä. Jokainen fakta tarkistettava.
• Sisältävät työkaluja mm. kuvien tunnistamiseen ja generoimiseen, koodin tai
musiikin luomiseen tai internetin käyttöön.
• Tuottavat sisältöjä kehotteen ja koulutusdatan perusteella, myös lain
velvoitteet ja kehittäjän etiikka vaikuttavat.
• Pientä satunnaista vaihtelua.
• Myös valmiita vastauksia.
• Voi kieltäytyä vastaamasta tai keksii vastauksen ”arpomalla” sanoja.
ChatGPT: chat.openai.com
tai OpenAI:n mobiilisovellus
• Ikäraja 13 v, alle 18 v. tarvitsee huoltajan luvan.
• Maksuton 3,5-versio koulutettu 1/2022 asti. Ei pääsyä internettiin.
• Maksullinen 4-versio: koulutettu 4/2023 asti, pääsy nettiin, osaa matikkaa,
kuuntelee & puhuu, DALL-E 3 kuvien tuottamiseen, tiimilisenssi jne.
• Nuolen kohdalta löytyy mm. Customize ChatGPT.
Customize ChatGPT
• Simulaatiot, esim. esittäytyminen, työhaastattelu, myyntitilanne,..
• Suullisen kielitaidon harjoittelu
• Simultaanitulkki
gemini.google.com
• Tarvitset Google-tilin ja sen kieleksi englannin. Voit käyttää suomeksi.
• Maksullinen lisenssi toimii vain englanniksi: Gemini Advanced eli Ultra 1.0
(23 €/kk): Ensimmäiset 2 kk maksutta.
copilot.microsoft.com
Suuri kielimalli, pääsy internettiin, sis. kuvien generoinnin (DALL-E 3),
osaa myös kertoa kuvista,..
Tyyli
Pidemmät
kehotteet tai
aineistot
Kirjoita, puhu tai lataa kuva
Salli asetuksista työskentely avoinna
olevan verkkosivun tai PDF:n kanssa
Ks. esim. Näin luot Copilotilla Forms-kyselyn M365-soittolisalla www.youtube.com/@matleenalaakso
Kuvan raportti korkea-asteen näkökulmasta: library.educause.edu/
resources/2023/9/2023-educause-horizon-action-plan-generative-ai (CC BY-NC-ND)
Edgessä
Copilot
löytyy myös
sivupalkista.
Kieltenopetuksessa
Opettaja näyttää kuvaa tai
jokainen valitsee oman kuvan.
Miten kuvailisit kuvaa?
• Kirjoita tekstivaste.
• Listaa kuvan sanat, esineet,
siinä näkyvät värit,..
Katsotaan tekoälyn vastaus ja
verrataan sitä oppijoiden
vastauksiin.
Kuva: Matleena Laakso, CC BY
Kuva: Matleena Laakso, CC BY
Kuvan tekstivaste (Copilotin tarkempi tyyli)
”Tämä on kuva ryhmästä ihmisiä,
jotka kävelevät kohti suurta
kasvihuonetta puistossa.
Kasvihuone on suuri lasirakennus,
jossa on kaareva katto. Ihmiset
kävelevät polkua pitkin, joka
johtaa kasvihuoneeseen.
Polun molemmin puolin on puita
ja ruohoa. Taivas on sininen ja
siellä on muutama pilvi.”
Kuva: Matleena Laakso, CC BY
Kuva: Matleena Laakso, CC BY
Kuvan tekstivaste (Copilotin luovempi tyyli)
Kuva: ML ja tekoäly: www.bing.com/chat
Luo tekoälyllä musiikkia
Copilotin Suno-lisäosa
• Copilotin kautta käytettävissä vain
henk.koht. tunnuksilla, ei organisaatio-
lisenssillä. Ota ylänurkasta käyttöön
Suno-lisäosa (PlugIn). Osaa suomea.
• www.matleenalaakso.fi/2024/01/tekoaly-loi-
laulun.html
www.suno.com
• Lisäosaa vähän monipuolisempi,
erillinen kirjautuminen.
• Maksutta n. 10 laulua päivässä.
www.udio.com
• Beta-vaiheessa maksuton.
• Kielinä mm. kiina, japani saksa, ranska,
italia ja venäjä.
Kuva: ML / app.leonardo.ai
Kokeille suuria
kielimalleja
hyödyntäviä
sovelluksia
(teksti, kuva, musiikki)
Linkit:
padlet.com/matlaakso/ai
Kysymys tekoälylle ja oppijoille
1. Kirjoita kysymys esim. Copilotille.
2. Pyydä oppijoita vastaamaan (ääneen, muistitaulu, sanapilvi,..)
3. Katsokaa yhdessä tekoälyn vastaus: Onko se totta, asenteellista,
vääristynyttä tai puuttuuko siitä jotain? Kertoiko se jotain, mitä
ette itse keksineet?
Mitä meidän jokaisen
tulee tietää tekoälystä?
Mitä suomalaisia ruokia
tai juomia tiedät?
Millainen on
hyvä hissipuhe?
Kirjoitelmat tekoälyn avulla
1. Valitaan yhdessä otsikko tai kysymys aiheelle, mikä sopii
tekoälyn vastattavaksi.
2. Oppijat generoivat pienryhmissä mahdollisimman hyvät tekstit.
Koko teksti tulee olla tekoälyn luomaa eli sitä ei saa itse
muokata muuten kuin kehotteita kirjoittaen.
3. Teetetään sama tehtävä toiselle ryhmälle. Ryhmät
vertaisarvioivat toistensa teksti ja lopuksi julistetaan voittaja.
Esseen sijaan oppijat
kirjoittavat kehotteita 
Kieltenopetus
Kirjoitetaan itse teksti ja muutetaan sitä tekoälyllä ja
verrataan alkuperäiseen.
• Puhekielisemmäksi.
• Toiselle kielitaitotasolle.
• Pidennetään/lyhennetään, lisätään adjektiiveja, vaihdetaan
tekstin tyyliä,.. Toimiiko? Vieläkö ymmärrät tekstin?
Matkailutehtävä
• Oppijat pyytävät tekoälyltä ehdotusta Tampereen matkalle.
• Näin löydetään kiinnostavia nähtävyyksiä, joista etsitään
tietoa ja suunnitellaan virtuaalimatka, kirjoitetaan
matkaraportti, viisi somejulkaisua tms.
Huoneen kuvausten visualisointi
Elena Peredasan idea Facebook-ryhmässä Language Learning with AI
1. Oppijat kuvailevat yksityiskohtaisesta
esim. unelmiensa huoneen.
2. Luodaan teksteistä tekoälyllä kuvat.
 Oppijat näyttävät kuvat toisilleen ja
keskustellaan miten visualisointi onnistui.
 Oppijat tekevät toisilleen kysymyksiä
kuvista.
 Käytetään kuvia ”rikkinäisen puhelimen”
idealla.
Kuva: ML/Copilot
Mitä löydät kuvasta?
Russel Stannardin ideasta kehitelty: www.matleenalaakso.fi/2024/03/suullinen-kielitaito-ja-tekoaly.html
1. Generoi kuvia opeteltavasta sanastosta.
2. Pyydä oppijoita tekemään kysymyksiä kehotteeseen liittyen:
”Oliko kehotteessa sana…?”  Vastaa kyllä tai ei.
– Tulosta kuvat ja niihin liittyvät kehotteet, jolloin tämä onnistuu pareittain.
3. Näytä kehote. Mitä siitä on kuvassa ja mikä puuttuu?
360-kuvia voit luoda ilman kirjautumista: skybox.blockadelabs.com
Sovelluksia kuvien generointiin
Sovellusten linkit: padlet.com/matlaakso/ai
Voi käyttää kirjautumatta
• Padlet (vain ope kirjautuu)
• www.craiyon.com
• SDXL-Lightning
Edellyttää kirjautumista
• DALL-E 3. Toimii maksutta Copilotilla
• ideogram.ai (logot ja teksti kuvissa)
• leonardo.ai: tarjolla erikoisempiakin
ominaisuuksia kuten kuvan generointi sitä
mukaa, kun kirjoitat kehotetta.
• Adobe Firefly (ks. seuraavat diat)
360-kuvat: skybox.blockadelabs.com
new.express.adobe.com
Erinomainen työkalu verkkosisältöjen
luomiseen yksin ja yhdessä,
itse, mallipohjista tai tekoälyllä.
• Esim. kuvat, grafiikat, julisteet,
somepostaukset, animaatiot, videot
ja verkkojulkaisut.
• GDPR-turvallinen Premium maksutta
K-12 koulutuksenjärjestäjille.
• Maksuton lisenssi: 25 krediittiä/kk.
• K12-oppilaitos: 250 krediittiä/kk.
• Ohjeet ja esimerkkejä:
www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html
AdobeExpress
Kuvaile kuva,
minkä haluat
luoda.
Kuvaile
tekstitehoste
Lataa oma
kuva  Lisää/
poista jotain.
Generoi
malleja (beta)
Adobe Express: animoi äänestä
Löytyy videon pikatoiminnoista
Luo dokumentti: invideo.io
Luo dokumentteja muutamassa minuutissa. Anna pelkkä otsikko tai
3000 merkin kehote. Voit tarvittaessa muokata käsikirjoitusta ja
vaihtaa kuvia tai videoklippejä.
Opeta tekoälymateriaalilla
Kerro oppijoille, miten oppimateriaalisi on tehty ja pysähtykää välillä
pohtimaan sen oikeellisuutta, vääristymiä ja oivalluksia.
• Diasarjat: www.matleenalaakso.fi/2023/08/tekoalylla-diasarjoja.html
app.magicschool.ai
• Noin 70 työkalua, osaa suomea – tai ainakin kääntää suomeksi.
• Luo oppimistehtäviä, kirjoita viestejä huoltajille, luo laulun sanoja,
tiivistää tekstin, suunnittelee oppijan tukea jne.
beta.diffit.me
• Opettajille aina maksuton lisenssi, mutta kirjautumalla saa 60 päiväksi
Premiumin (noin $ 15/kk). Tarjolla myös koululisenssejä.
• Premiumilla saa sisältöjä Google/Microsoft-tiedostoina (ei vain PDF).
• Luo materiaaleja kehotteesta, linkistä, tekstistä,..
Kuva: ML / app.leonardo.ai
Kokeile kuvien
tai oppi-
materiaalien
luomista
Esimerkiksi:
new.express.adobe.com
invideo.io
app.magicschool.ai
beta.diffit.me
Miltä tekoäly maistuu juuri nyt? Matleena Laakson kuvakollaasi Microsoft Copilotin/DALL.E 3:n kuvista.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9. 10. 11. 12.
13. 14. 15. 16. 17. 18.
19. 20. 21. 22. 23. 24.
www.matleenalaakso.fi
Yli 400 bloggausta ja lisää #digipeda-vinkkejä,
ohjeita ja esimerkkejä blogisivuilla:
• Ohjeet ja diasarjat
• Generatiivinen tekoäly
• H5P-työkalut
• Sähköiset kokeet ja kyselyt
• Opetusalan webinaarit
• Tervetuloa: tulevia koulutuksiani
Sekä tämän työpajan materiaalit kootusti:
padlet.com/matlaakso/viro24
Tämä diasarja on lisensoitu Creative
Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0
• CC-lisenssien verkkosivusto: creativecommons.fi
• CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0
Kansainvälinen: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi
– Sinä saat käyttää, jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa,
myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu.
– Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään
ja lisäät linkin tähän diasarjaan.
– Jos teet tästä diasarjasta oman version,
se tulee jakaa tällä samalla lisenssillä.
• Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä:
www.matleenalaakso.fi

More Related Content

Similar to Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24

Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Matleena Laakso
 
Tekoäly perusopetuksessa, Hämeenlinna 21.2.24
Tekoäly perusopetuksessa, Hämeenlinna 21.2.24Tekoäly perusopetuksessa, Hämeenlinna 21.2.24
Tekoäly perusopetuksessa, Hämeenlinna 21.2.24Matleena Laakso
 
Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24
Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24
Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24Matleena Laakso
 
Pedagogin digitystä 5.3.24: Osallistaminen
Pedagogin digitystä 5.3.24: OsallistaminenPedagogin digitystä 5.3.24: Osallistaminen
Pedagogin digitystä 5.3.24: OsallistaminenMatleena Laakso
 
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Matleena Laakso
 
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa 13.10.23
Tekoäly opetuksessa 13.10.23Tekoäly opetuksessa 13.10.23
Tekoäly opetuksessa 13.10.23Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa 4.9.23
Tekoäly opetuksessa 4.9.23Tekoäly opetuksessa 4.9.23
Tekoäly opetuksessa 4.9.23Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa 9.8.23
Tekoäly opetuksessa 9.8.23Tekoäly opetuksessa 9.8.23
Tekoäly opetuksessa 9.8.23Matleena Laakso
 
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24Matleena Laakso
 
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa 11.9.23
Tekoäly opetuksessa 11.9.23Tekoäly opetuksessa 11.9.23
Tekoäly opetuksessa 11.9.23Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa 6.9.23
Tekoäly opetuksessa 6.9.23Tekoäly opetuksessa 6.9.23
Tekoäly opetuksessa 6.9.23Matleena Laakso
 
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024Matleena Laakso
 
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24Matleena Laakso
 
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24Matleena Laakso
 
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24Matleena Laakso
 

Similar to Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24 (20)

Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
 
Tekoäly perusopetuksessa, Hämeenlinna 21.2.24
Tekoäly perusopetuksessa, Hämeenlinna 21.2.24Tekoäly perusopetuksessa, Hämeenlinna 21.2.24
Tekoäly perusopetuksessa, Hämeenlinna 21.2.24
 
Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24
Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24
Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24
 
Pedagogin digitystä 5.3.24: Osallistaminen
Pedagogin digitystä 5.3.24: OsallistaminenPedagogin digitystä 5.3.24: Osallistaminen
Pedagogin digitystä 5.3.24: Osallistaminen
 
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
 
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
 
Tekoäly opetuksessa 13.10.23
Tekoäly opetuksessa 13.10.23Tekoäly opetuksessa 13.10.23
Tekoäly opetuksessa 13.10.23
 
Tekoäly opetuksessa 4.9.23
Tekoäly opetuksessa 4.9.23Tekoäly opetuksessa 4.9.23
Tekoäly opetuksessa 4.9.23
 
Tekoäly opetuksessa 9.8.23
Tekoäly opetuksessa 9.8.23Tekoäly opetuksessa 9.8.23
Tekoäly opetuksessa 9.8.23
 
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
 
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
 
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
 
Tekoäly tuli 9.11.23
Tekoäly tuli 9.11.23Tekoäly tuli 9.11.23
Tekoäly tuli 9.11.23
 
Tekoäly opetuksessa 11.9.23
Tekoäly opetuksessa 11.9.23Tekoäly opetuksessa 11.9.23
Tekoäly opetuksessa 11.9.23
 
Tekoäly opetuksessa 6.9.23
Tekoäly opetuksessa 6.9.23Tekoäly opetuksessa 6.9.23
Tekoäly opetuksessa 6.9.23
 
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
 
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
 
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
 
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
 
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
 

More from Matleena Laakso

Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24Matleena Laakso
 
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdfFasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdfMatleena Laakso
 
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24Matleena Laakso
 
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24Matleena Laakso
 
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24Matleena Laakso
 
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24Matleena Laakso
 
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24Matleena Laakso
 
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24Matleena Laakso
 
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24Matleena Laakso
 
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24Matleena Laakso
 
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24Matleena Laakso
 
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24Matleena Laakso
 
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24Matleena Laakso
 
Tekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhön
Tekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhönTekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhön
Tekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhönMatleena Laakso
 
Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24
Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24
Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24Matleena Laakso
 

More from Matleena Laakso (17)

Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
 
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdfFasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
 
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
 
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
 
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
 
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
 
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
 
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
 
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
 
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
 
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
 
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
 
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24
 
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24
 
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24
 
Tekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhön
Tekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhönTekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhön
Tekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhön
 
Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24
Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24
Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24
 

Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24

 • 1. Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa Soome Instituut, Viro Viron suomenopettajien webinaari 16.4.2024 Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Kuva on Adoben Animoi äänestä -työkalusta: new.express.adobe.com
 • 2. Matleena Laakso • Digipedagoginen asiantuntija • Freelancer-kouluttaja • Sivutoimisesti työskentelee TAMKissa • Aktiivinen bloggaaja • Avoimen oppimisen vaikuttaja 2023 • Koulutukseltaan KM ja AmO Teksti on Copilotin laatima esittely, jota on hieman lyhennetty. Kuva on valittu sen linkkiehdotuksista.
 • 3. Millaisia mahdollisuuksia näet tekoälyllä kieltenopetuksessa? • Vastaa kysymykseen chatin linkistä. • Linkki tallenteen katsojille seuraavassa diassa 
 • 5. Padlet-muistitaulu Padletin tekoälyominaisuuksia: • Magic Padlet • kuvien generointi • varoittaa vaarallisista linkeistä • moderointi. Padlet-muistitaulun ohjeet ja esimerkit: padlet.com/matlaakso/padlet Kun luot uuden muistitaulun, vaihtoehdot ovat: 1. Tyhjä taulu: valitse 11 tutusta vaihtoehdosta, esim. kartta, aikajana tai seinä sarakkeineen. 2. Luo taulu tekoälyn avulla. 3. Valitse yli 250 mallista (myös suomi ja eesti). Selaile vaihtoehtoja galleriasta esim. luokka-asteen tai käyttötarkoituksen mukaan. 1. 2. 3.
 • 6. Mitä on tekoäly? • Ei ole yhtä tekoälyä, vaan paljon erilaisia teknologioita ja sovelluksia. • Suurin osa perustuu koneoppimiseen. • Tekoäly on tietojenkäsittelyä, jossa kehitetään perinteisesti ihmisen älyyn liitettyjä taitoja – Oppiminen, uuden luominen, reagointi ympärillä oleviin muutoksiin, ongelmien ratkaiseminen,.. Kaikista esiteltävistä sovelluksista on tarjolla maksuton lisenssi, moniin on tarjolla myös maksullisia ominaisuuksia. Diasarjassa on käytetty PowerPointin kuvakkeita.
 • 7. Generatiivinen tekoäly tarkoittaa sovelluksia, jotka luovat ihmisen pyynnöstä uusia sisältöjä (teksti, kuva, video, dia, taulukko,..). Kuva: Franz26, pixabay.com. Generoitu tekoälyn avulla.
 • 8. Kuva: Matleena Laakso ja tekoälysovellus: www.bing.com/create Tukiäly = tekoäly toimii parhaiten ihmisen kanssa yhteistyössä! Suhtaudu tekoälyn tuotoksiin luonnoksina. Kokeile asioiden yhdistelyyn, ideointiin ja palautteeseen. • Ope, käytä sellaiseen, minkä osaisit itsekin. • Oppija, pyydä sparrausta, älä valmista tuotosta.
 • 9. Omaa ajattelua tai tiedonhakua ei ole syytä korvata tekoälysovelluksilla Kuva: ML, tehty Adobe Expressin tekoälyllä.
 • 10. Tekoälyn hyödyntäminen Ideoinnin ja ajattelun apu. Kielenhuolto ja palaute omasta tekstistä Selko- tai puhe- kielistäminen. Kääntäminen (kielitaitotasot). Tehtävien ja materiaalien eriyttäminen. Käsitelistan tekijä tai yleiskuvan tarjoaja. Selittäminen roolin tai näkökulman mukaan. Yhteenveto, tiivistys, luokittelu, kysymysten teko. Asioiden yhdistäminen tai vertailu. Esimerkkien luominen. Tuntisuunnitelmien ja tehtävien luonnostelu Virheiden selittäminen. Saavutettavuuden edistäminen: tekstittäminen, tekstivasteet, Oppimateriaalien ja arviointikriteerien teko. Tehtävän muokkaaminen tekoälyaika- kaudelle. Kahden kurssin Integrointi- suunnitelma.
 • 11. Kielimallien ja tekoälyn haasteita Ks. esim: areena.yle.fi/podcastit/1-64840896 ja Tarmo Toikkanen: bit.ly/3PhJXMR • Ei ymmärrä sanojen merkityksiä – eikä käsittele sanoja. • Hallusinoi. Jokainen fakta tarkistettava! • Ei ole hakukone! Ei kerro luotettavasti edes lähteitä. • Toistaa ja uusintaa esim. syrjintää. • Datan oikeellisuus, kattavuus ja eettisyys. • Kehittäjäyrityksen arvot. • Tietosuoja: ole tietoinen, mitä voit jakaa. • Tekijänoikeuskysymykset epäselviä. • Rahalla saa paremman version. • Toimii parhaiten englanniksi. • Hiilidioksidipäästöt ja energiankulutus • Myös nettirikollisten työkalu. Kuva: Qimono, pixabay.com
 • 12. Yhteistä monille generatiivista tekoälyä hyödyntäville sovelluksille • Helppoja. • Maksuttomia kokeilla. • Kokeilu- ja kehitysvaiheessa. • Moni toimii suomeksikin, mutta paremmin englanniksi. • Tietosuoja harvoin EU:ssa vaaditulla tasolla. • Tekijänoikeuskysymyksissä paljon epäselvää. • Kun käytät, ilmaise se selkeästi. Kuva: Matleena Laakso. Luotu tekoälyn avulla: www.bing.com/create
 • 13. Linkkivinkit: padlet.com/matlaakso/ai Löydät tämän muistitaulun myös Matleenan blogin tekoälysivulta.
 • 14. Microsoft 365 Google Gemini Padlet H5P-työkalut ThingLink Adobe Express Canva Quizizz Kahoot Socrative ja Firefly Tekoäly on integroitu mm. kuvan sovelluksiin www.matleenalaakso.fi/2023/09/tekoaly-integroituu-opetuksen-sovelluksiin.html
 • 15. Tekoälyllä uusi vaihe työskentelyyn Flinga/Padlet-muistitaulu • Kerätään ideoita, joista voidaan myös äänestää. • Annetaan tekoälyn (esim. Copilot) tiivistää vastaukset. • Kysytään tekoälyltä esim. mitä näkökulmia vastauksista puuttui. Sanapilvet (esim. answergarden.ch) • Kerätään näkökulmia tai käsitteitä – tehdään kuten edellä tai – pyydetään Quizizz-sovellukselta tietovisaa käsitteistä tai – luodaan monivalinnat tai aukko- tehtävän teksti esim. Copilotin avulla ja syötetään ne H5P-työkalun tekstieditoriin tai Microsoft Formsiin.
 • 16. ChatGPT, Copilot, Gemini ym. Kielimalleja hyödyntävät tekoälysovellukset • Eivät käsittele sanoja, vaan todennäköisyyksiä. Jokainen fakta tarkistettava. • Sisältävät työkaluja mm. kuvien tunnistamiseen ja generoimiseen, koodin tai musiikin luomiseen tai internetin käyttöön. • Tuottavat sisältöjä kehotteen ja koulutusdatan perusteella, myös lain velvoitteet ja kehittäjän etiikka vaikuttavat. • Pientä satunnaista vaihtelua. • Myös valmiita vastauksia. • Voi kieltäytyä vastaamasta tai keksii vastauksen ”arpomalla” sanoja.
 • 17. ChatGPT: chat.openai.com tai OpenAI:n mobiilisovellus • Ikäraja 13 v, alle 18 v. tarvitsee huoltajan luvan. • Maksuton 3,5-versio koulutettu 1/2022 asti. Ei pääsyä internettiin. • Maksullinen 4-versio: koulutettu 4/2023 asti, pääsy nettiin, osaa matikkaa, kuuntelee & puhuu, DALL-E 3 kuvien tuottamiseen, tiimilisenssi jne. • Nuolen kohdalta löytyy mm. Customize ChatGPT.
 • 18. Customize ChatGPT • Simulaatiot, esim. esittäytyminen, työhaastattelu, myyntitilanne,.. • Suullisen kielitaidon harjoittelu • Simultaanitulkki
 • 19. gemini.google.com • Tarvitset Google-tilin ja sen kieleksi englannin. Voit käyttää suomeksi. • Maksullinen lisenssi toimii vain englanniksi: Gemini Advanced eli Ultra 1.0 (23 €/kk): Ensimmäiset 2 kk maksutta.
 • 20. copilot.microsoft.com Suuri kielimalli, pääsy internettiin, sis. kuvien generoinnin (DALL-E 3), osaa myös kertoa kuvista,.. Tyyli Pidemmät kehotteet tai aineistot Kirjoita, puhu tai lataa kuva
 • 21. Salli asetuksista työskentely avoinna olevan verkkosivun tai PDF:n kanssa Ks. esim. Näin luot Copilotilla Forms-kyselyn M365-soittolisalla www.youtube.com/@matleenalaakso Kuvan raportti korkea-asteen näkökulmasta: library.educause.edu/ resources/2023/9/2023-educause-horizon-action-plan-generative-ai (CC BY-NC-ND) Edgessä Copilot löytyy myös sivupalkista.
 • 22. Kieltenopetuksessa Opettaja näyttää kuvaa tai jokainen valitsee oman kuvan. Miten kuvailisit kuvaa? • Kirjoita tekstivaste. • Listaa kuvan sanat, esineet, siinä näkyvät värit,.. Katsotaan tekoälyn vastaus ja verrataan sitä oppijoiden vastauksiin. Kuva: Matleena Laakso, CC BY Kuva: Matleena Laakso, CC BY
 • 23. Kuvan tekstivaste (Copilotin tarkempi tyyli) ”Tämä on kuva ryhmästä ihmisiä, jotka kävelevät kohti suurta kasvihuonetta puistossa. Kasvihuone on suuri lasirakennus, jossa on kaareva katto. Ihmiset kävelevät polkua pitkin, joka johtaa kasvihuoneeseen. Polun molemmin puolin on puita ja ruohoa. Taivas on sininen ja siellä on muutama pilvi.” Kuva: Matleena Laakso, CC BY Kuva: Matleena Laakso, CC BY
 • 24. Kuvan tekstivaste (Copilotin luovempi tyyli) Kuva: ML ja tekoäly: www.bing.com/chat
 • 25. Luo tekoälyllä musiikkia Copilotin Suno-lisäosa • Copilotin kautta käytettävissä vain henk.koht. tunnuksilla, ei organisaatio- lisenssillä. Ota ylänurkasta käyttöön Suno-lisäosa (PlugIn). Osaa suomea. • www.matleenalaakso.fi/2024/01/tekoaly-loi- laulun.html www.suno.com • Lisäosaa vähän monipuolisempi, erillinen kirjautuminen. • Maksutta n. 10 laulua päivässä. www.udio.com • Beta-vaiheessa maksuton. • Kielinä mm. kiina, japani saksa, ranska, italia ja venäjä.
 • 26. Kuva: ML / app.leonardo.ai Kokeille suuria kielimalleja hyödyntäviä sovelluksia (teksti, kuva, musiikki) Linkit: padlet.com/matlaakso/ai
 • 27. Kysymys tekoälylle ja oppijoille 1. Kirjoita kysymys esim. Copilotille. 2. Pyydä oppijoita vastaamaan (ääneen, muistitaulu, sanapilvi,..) 3. Katsokaa yhdessä tekoälyn vastaus: Onko se totta, asenteellista, vääristynyttä tai puuttuuko siitä jotain? Kertoiko se jotain, mitä ette itse keksineet? Mitä meidän jokaisen tulee tietää tekoälystä? Mitä suomalaisia ruokia tai juomia tiedät? Millainen on hyvä hissipuhe?
 • 28. Kirjoitelmat tekoälyn avulla 1. Valitaan yhdessä otsikko tai kysymys aiheelle, mikä sopii tekoälyn vastattavaksi. 2. Oppijat generoivat pienryhmissä mahdollisimman hyvät tekstit. Koko teksti tulee olla tekoälyn luomaa eli sitä ei saa itse muokata muuten kuin kehotteita kirjoittaen. 3. Teetetään sama tehtävä toiselle ryhmälle. Ryhmät vertaisarvioivat toistensa teksti ja lopuksi julistetaan voittaja. Esseen sijaan oppijat kirjoittavat kehotteita 
 • 29. Kieltenopetus Kirjoitetaan itse teksti ja muutetaan sitä tekoälyllä ja verrataan alkuperäiseen. • Puhekielisemmäksi. • Toiselle kielitaitotasolle. • Pidennetään/lyhennetään, lisätään adjektiiveja, vaihdetaan tekstin tyyliä,.. Toimiiko? Vieläkö ymmärrät tekstin? Matkailutehtävä • Oppijat pyytävät tekoälyltä ehdotusta Tampereen matkalle. • Näin löydetään kiinnostavia nähtävyyksiä, joista etsitään tietoa ja suunnitellaan virtuaalimatka, kirjoitetaan matkaraportti, viisi somejulkaisua tms.
 • 30. Huoneen kuvausten visualisointi Elena Peredasan idea Facebook-ryhmässä Language Learning with AI 1. Oppijat kuvailevat yksityiskohtaisesta esim. unelmiensa huoneen. 2. Luodaan teksteistä tekoälyllä kuvat.  Oppijat näyttävät kuvat toisilleen ja keskustellaan miten visualisointi onnistui.  Oppijat tekevät toisilleen kysymyksiä kuvista.  Käytetään kuvia ”rikkinäisen puhelimen” idealla. Kuva: ML/Copilot
 • 31. Mitä löydät kuvasta? Russel Stannardin ideasta kehitelty: www.matleenalaakso.fi/2024/03/suullinen-kielitaito-ja-tekoaly.html 1. Generoi kuvia opeteltavasta sanastosta. 2. Pyydä oppijoita tekemään kysymyksiä kehotteeseen liittyen: ”Oliko kehotteessa sana…?”  Vastaa kyllä tai ei. – Tulosta kuvat ja niihin liittyvät kehotteet, jolloin tämä onnistuu pareittain. 3. Näytä kehote. Mitä siitä on kuvassa ja mikä puuttuu? 360-kuvia voit luoda ilman kirjautumista: skybox.blockadelabs.com
 • 32. Sovelluksia kuvien generointiin Sovellusten linkit: padlet.com/matlaakso/ai Voi käyttää kirjautumatta • Padlet (vain ope kirjautuu) • www.craiyon.com • SDXL-Lightning Edellyttää kirjautumista • DALL-E 3. Toimii maksutta Copilotilla • ideogram.ai (logot ja teksti kuvissa) • leonardo.ai: tarjolla erikoisempiakin ominaisuuksia kuten kuvan generointi sitä mukaa, kun kirjoitat kehotetta. • Adobe Firefly (ks. seuraavat diat) 360-kuvat: skybox.blockadelabs.com
 • 33. new.express.adobe.com Erinomainen työkalu verkkosisältöjen luomiseen yksin ja yhdessä, itse, mallipohjista tai tekoälyllä. • Esim. kuvat, grafiikat, julisteet, somepostaukset, animaatiot, videot ja verkkojulkaisut. • GDPR-turvallinen Premium maksutta K-12 koulutuksenjärjestäjille. • Maksuton lisenssi: 25 krediittiä/kk. • K12-oppilaitos: 250 krediittiä/kk. • Ohjeet ja esimerkkejä: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html
 • 34. AdobeExpress Kuvaile kuva, minkä haluat luoda. Kuvaile tekstitehoste Lataa oma kuva  Lisää/ poista jotain. Generoi malleja (beta)
 • 35. Adobe Express: animoi äänestä Löytyy videon pikatoiminnoista
 • 36. Luo dokumentti: invideo.io Luo dokumentteja muutamassa minuutissa. Anna pelkkä otsikko tai 3000 merkin kehote. Voit tarvittaessa muokata käsikirjoitusta ja vaihtaa kuvia tai videoklippejä.
 • 37. Opeta tekoälymateriaalilla Kerro oppijoille, miten oppimateriaalisi on tehty ja pysähtykää välillä pohtimaan sen oikeellisuutta, vääristymiä ja oivalluksia. • Diasarjat: www.matleenalaakso.fi/2023/08/tekoalylla-diasarjoja.html
 • 38. app.magicschool.ai • Noin 70 työkalua, osaa suomea – tai ainakin kääntää suomeksi. • Luo oppimistehtäviä, kirjoita viestejä huoltajille, luo laulun sanoja, tiivistää tekstin, suunnittelee oppijan tukea jne.
 • 39. beta.diffit.me • Opettajille aina maksuton lisenssi, mutta kirjautumalla saa 60 päiväksi Premiumin (noin $ 15/kk). Tarjolla myös koululisenssejä. • Premiumilla saa sisältöjä Google/Microsoft-tiedostoina (ei vain PDF). • Luo materiaaleja kehotteesta, linkistä, tekstistä,..
 • 40.
 • 41.
 • 42. Kuva: ML / app.leonardo.ai Kokeile kuvien tai oppi- materiaalien luomista Esimerkiksi: new.express.adobe.com invideo.io app.magicschool.ai beta.diffit.me
 • 43. Miltä tekoäly maistuu juuri nyt? Matleena Laakson kuvakollaasi Microsoft Copilotin/DALL.E 3:n kuvista. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
 • 44. www.matleenalaakso.fi Yli 400 bloggausta ja lisää #digipeda-vinkkejä, ohjeita ja esimerkkejä blogisivuilla: • Ohjeet ja diasarjat • Generatiivinen tekoäly • H5P-työkalut • Sähköiset kokeet ja kyselyt • Opetusalan webinaarit • Tervetuloa: tulevia koulutuksiani Sekä tämän työpajan materiaalit kootusti: padlet.com/matlaakso/viro24
 • 45. Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0 • CC-lisenssien verkkosivusto: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi – Sinä saat käyttää, jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lisäät linkin tähän diasarjaan. – Jos teet tästä diasarjasta oman version, se tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi