Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Sosiaalinen media mukaan opetukseen!

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 47 Ad
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (20)

Advertisement

Similar to Sosiaalinen media mukaan opetukseen! (20)

More from Harto Pönkä (20)

Advertisement

Sosiaalinen media mukaan opetukseen!

 1. 1. Sosiaalinen media mukaan opetukseen! Harto Pönkä, 21.11.2012 #oth12
 2. 2. http://www.fredcavazza.net/2012/02/22/social-media-landscape-2012/
 3. 3. Opetuksessa käytetyt ohjelmat v. 2012 TOP 10 Nousussa 1. Twitter 17. Google+/Hangouts 56. Khan Academy 19. Word 57. Google kääntäjä 2. YouTube 20. Yammer 61. Flipboard 3. Google Docs/Drive 24. Scoopit 66. Instapaper 4. Google haku 25. TED Talks/TED Ed 71. OneNote 5. WordPress 36. Pinterest 73. Zite 6. Dropbox 41. Hootsuite 89. Learnist 44. LiveBinders 90. MentorMob 7. Skype 45. Sharepoint 92. Doodle 8. PowerPoint 47. iTunes ja iTunesU 99. Popplet 9. Facebook 10. Wikipedia Lähde: Top 100 Tools for Learning 2012, http://c4lpt.co.uk/top-100-tools-2012/ (582 asiantuntijan äänestystulos)
 4. 4. Sosiaaliset verkostot yhdistävät samoista aiheista kiinnostuneita ja toimivat tehokkaina tiedon jakamisen ja seuraamisen kanavina. Lähde: Verkosto visualisoituna: #sometu, Olli Parviainen, 1.11.2010, http://verkostoanatomia.wordpress.com/2010/11/01/verkosto-visualisoituna-sometu/
 5. 5. Some-palvelut tukevat ryhmien ja yhteisöjen syntymistä ja toimintaa.
 6. 6. Parvet ja verkostot On sanottu, että tuottavat sisältöjä sosiaalisen median monipäisesti. yhteisöissä on joukkoälyä. Sosiaalisessa mediassa on verkkovoimaa. Oppimistutkijan silmin kyse on yhteisöllisestä oppimisesta, tiedon jakamisesta ja -rakentelusta.
 7. 7. Miksi ja miten somea opetukseen?
 8. 8. ” Yritystoiminnassa sosiaalisen median laaja-alaisin vaikutus koetaan sisäisessä viestinnässä ja toimintatapojen muutoksessa. Uudet tavat jakaa tietoa ja osaamista organisatoristen ja maantieteellisten rajojen yli lisäävät tietotyön tuottavuutta. (EVA:n Suora yhteys) Ryhmissä tekeminen, toisilta oppiminen ja toisten ideoiden jalostaminen ovat harjoittelua vaativia taitoja. -- Siksi niitä pitää vahvistaa koulu- ja opiskeluvaiheessa nykyistä systemaattisemmin. (EK:n Oivallus) Lisää aiheesta: http://harto.wordpress.com/2011/10/14/koulujen-tietotekniikka-edellakavijyys-ja-uudet-oppimistaidot/
 9. 9. ” Sosiaalisen median opetuskäyttö merkitsee ennen kaikkea toimintakulttuurin muutosta. -- Sen mukanaan tuoma avoimuus, julkisuus ja yhteisöllisyys ovat asioita, jotka eivät ole tyypillisesti kuuluneet opetustyöhön. Emme voi taistella tätä muutosta vastaan, vaan meidän tulee löytää oppimisen kannalta mielekkäät tavat toimia uusissa oppimisen yhteisöissä. Lähde: Sosiaalisen median opetuskäyttö (Pönkä, Impiö, & Vallivaara, 2012) http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-951-42-9823-3
 10. 10. Opettajan on hallittava somen käyttö voidakseen opettaa sitä! Kuva: http://www.flickr.com/photos/langwitches/3458534773/in/set-72157605083562304/ (jaettu lisenssillä CC-BY-NC-AS), perustuu Alec Courosan alkuperäiseen malliin, kts. http://educationaltechnology.ca/couros/799
 11. 11. Käytännössä: some osana mediataitoja Käytännön toimenpiteitä: • Oppimistilanteissa tuetaan oppijoiden itseilmaisua, luovuutta, tiedon ja osaamisen jakamista ja yhteistyötä ja sosiaalista mediaa hyödynnetään luontevana osana oppimista. • Oppijoita kannustetaan ja harjoitetaan vastuulliseen aktiivisuuteen ja osallisuuteen verkkokeskusteluissa. • Koulussa opitaan sisällöntuotannossa vastaanottajan ja tuottajan oikeudet ja velvollisuudet sekä median tietoturvallisuuteen liittyvät asiat. • Oppijoille tarjotaan tilaisuuksia käyttää eri palveluita ja sovelluksia kuten: blogeja, mikroblogeja, wikejä, dokumenttipalveluja, tiedon- ja ajanhallintapalveluja, kuvien, videoiden, linkkien ja muita sisältöjen ja tuotosten jakopalveluja, keskustelu- ja chat-palveluja sekä yhteisö ja ryhmätyöskentelyalustoja. • Tiedon määrän ja saavutettavuuden lisääntyessä, opettajan tärkeä rooli on auttaa oppijaa arvioimaan löytämänsä ja käyttämänsä tiedon laatua. Lähde: https://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/lukiokoulutuksen_jarjestaminen/sosiaalisen_median_opetu
 12. 12. 1. Vaihe
 13. 13. Aloita jostakin tutusta ja helposta • Valitse yksi itsellesi tuttu sosiaalisen median palvelu, jolle on pedagogisesti järkevä käyttötarkoitus • Esimerkiksi luokan/kurssin yhteinen blogi tai wiki • Ensimmäisellä kerralla on turha hamuta liikoja – Mahdollisuuksia riittää, mutta keskity johonkin tiettyyn asiaan oppimisen tukemisessa – Pidä työskentely omissa käsissäsi • Kerää palautetta ja arvioi, miten onnistuit
 14. 14. http://elamaapinnalla.blogspot.fi/2012/05/viikko-17-viimehetken-kasailut-ja.html (Juha Viljamaa)
 15. 15. Opetusblogi Opetuksen dokumentointi ja yhteinen työtila  Opetuksen dokumentointi, avoimuus  Tehtäviä, ohjausta, lisämateriaalia  Yhteinen tila, yhteisöllisyyden tukeminen http://elamaapinnalla.blogspot.fi/2012/05/viikko-17-viimehetken-kasailut-ja.html (Juha Viljamaa)
 16. 16. Pedagoginen käytettävyys • Minkälaisen työskentelyn palvelu mahdollistaa? • Ryhmien muodostaminen ja ryhmätoiminnot • Yksittäisten käyttäjien välinen viestintä • Sisältöjen ja toimintojen liitettävyys”sisään” ja ”ulos” – RSS-syötteet (eroja myös syötteiden sisällöissä) – Muut liittämis- ja upottamismahdollisuudet • Seurattavuus: olennainen sisältö vs. informaatiotulva • Avoin vai suljettu palvelu? • Palvelun käyttöönotto – nopeaa vai hankalaa? • Palvelun ominaisuudet vs. pedagoginen käyttötapa  valinta tehtävä tarpeiden mukaan
 17. 17. Toimintakulttuuri 1. vaiheessa • Opettajajohtoisuus • Opiskelijoiden osallistaminen • Epävarmuus verkkoa ja avoimuutta kohtaan, kannustuksen tarve • Kriittisyys välineitä kohtaan ja/tai korostunut innostus
 18. 18. 2. Vaihe
 19. 19. Vähän enemmän ja paremmin • Arvioi ja kehitä opetusta aiemman pohjalta • Siirrä vastuuta oppijoille – Esimerkiksi jos viimeksi oli kurssin yhteinen blogi, seuraavaksi voidaan sen lisäksi perustaa opiskelijoiden henkilökohtaiset blogit • Ota käyttöön jokin uusi sosiaalisen median palvelu, joka sopii kurssin työskentelyyn – Esim. miellekarttaohjelma, yhteiset muistiinpanot, sosiaaliset kirjanmerkit, mikroblogi tai wiki
 20. 20. Omassa blogissaan oppija voi arvioida omaa ja ryhmänsä työskentelyä sekä pohtia oppimisen kannalta keskeisiä aiheita. http://hehkuvaa.blogspot.fi/2012/10/harjoitusovet.html
 21. 21. Yhteiset muistiinpanot Katso esimerkki: http://screencastle.com/watch/bf101617408882a288f7b434455f03d7 TIEKE:n muistio, vapaasti käytössä: http://muistio.tieke.fi/
 22. 22. Sosiaaliset kirjanmerkit ja koosteet http://pinterest.com/hponka/social-media-statistics-and-insights/
 23. 23. http://www.mindmeister.com/
 24. 24. Käsite- ja miellekartat  Esittää käsitteet ja niiden väliset yhteydet  Tiedon visualisointi, ideointi, jäsentäminen, suunnittelu jne.  Kognitiivinen työkalu tiedonrakentelun tukemiseen http://www.mindmeister.com/
 25. 25. Toimintakulttuuri 2. vaiheessa • Tarkka työnjako opettajan ja opiskelijoiden välillä • Valmius omien sisältöjen julkaisemiseen verkossa • Vastuu oman ryhmän toiminnasta • Yksityisyyden hallinta korostuu
 26. 26. 3. Vaihe
 27. 27. Sosiaalisen median oppimisympäristö • Sosiaalisen median palvelujen avulla on mahdollista rakentaa loputtomasti erilaisia oppimisympäristöjä • Jotta kokonaisuus ei pirstaloidu, kokoa oppimisympäristö loogiseksi kokonaisuudeksi esim. tähtimallin mukaisesti • Toimintaa on voitava seurata yhdestä paikasta • Edelleen: muista perusteet eli oppimisen tuki!
 28. 28. Muutos ”perinteiseen” verratttuna Perinteinen verkko-oppimisympäristö: Tähtimalli: toimintoja yhdistellään kaikki toiminnot samassa järjestelmässä useista verkkopalveluista
 29. 29. ”Tiedon luominen on laadukkainta oppimista.” Se tapahtuu ryhmissä. Lisää aiheesta: http://etaopetus.wordpress.com/2011/11/17/aktivoi-oppijoita-osallistumaan-ja-luomaan-tietoa/
 30. 30. Palapelimalli (jigsaw) 1. Kotiryhmissä 2. Eksperttiryhmissä 3. Kotiryhmissä
 31. 31. Ilmiöpohjainen oppiminen • Oppimisen lähtökohtana ovat kokonaisvaltaiset, todellisen maailman ilmiöt, joita tarkastellaan aidossa kontekstissa. • Ilmiöihin liittyviä tietoja ja taitoja opetellaan oppiainerajat ylittäen. • Työskentely esim. ongelmalähtöisen oppimisen mukaisesti 7 vaiheessa • Suomalainen ilmiöpohjaisen oppimisen foorumi: http://ilmiopohjaisuus.ning.com/ Lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/Ilmi%C3%B6pohjainen_oppiminen
 32. 32. Käänteinen opetus (flipped classroom) • Kääntää luentopainotteisen opetuksen toisinpäin: – Verkkoluento esim. YouTube-videona tai video podcastina – Videoiden pohjalta keskustellaan verkossa – Koulussa aika varataan työskentelylle • Keskiössä TVT:n käyttö sekä aktiivinen ja yhteisöllinen oppiminen Kuva: http://www.knewton.com/flipped-classroom/ Lisää aiheesta esim. http://harto.wordpress.com/2012/05/21/uusi-mullistava-oppimisteoria-opetetaan-takaperin/
 33. 33. Toimintakulttuuri 3. vaiheessa • Yhteisesti jaettu vastuu toiminnasta • Yhteisöllisen työskentelyn korostuminen • Avoimuus ja vastavuoroinen tiedon jakaminen • Kekseliäisyys ja kokeellisuus sekä välineissä että toimintatavoissa
 34. 34. 4. Vaihe ja siitä eteenpäin
 35. 35. Yhteisöresurssit • Yhteisöresursseilla tarkoitetaan olemassa olevia sosiaalisen median yhteisöjä, ryhmiä ja verkostoja • Opiskelijat voivat tehdä verkossa osallistuvaa tutkimusta: havainnoida, esittää kysymyksiä, keskustella, tutkia vanhoja keskusteluja jne. • Asiantuntijayhteisöjen kautta opetukseen voidaan tuoda sellaista sisältöä, jonka saavuttaminen olisi muuten vaikeaa • Asiantuntijoita voidaan pyytää myös verkkovierailulle omiin verkkoympäristöihin
 36. 36. http://www.tweetdeck.com/ http://twitter.com/
 37. 37. Toimintakulttuuri 4. vaiheessa • Itseohjautuvuus • Yksilön ja yhteisön tasapaino • Joustavat tilannesidonnaiset toimintatavat • Sosiaalisen median ympäristöjen näkeminen osana yhteiskuntaa
 38. 38. 1. Kaikki lähtee yhdestä palikasta 2. Annetaan palikoita myös oppijoille Kurssiblogi + opiskelijoiden blogit + Kurssin yhteinen jotain uutta blogi tai wiki Vastuu opettajalla 3. Laitetaan monta palikkaa yhteen! 4. Otetaan yhteisöresurssit käyttöön Tähtimallin mukainen Sosiaalisen median sosiaalisen median yhteisöt osaksi oppimisympäristö oppimisympäristöä ja oppimisen resurssiksi Vastuu opiskelijoilla Katso kuva: http://xkcd.com/802/
 39. 39. Sosiaalisen median opetuskäytön vaiheet Kuva saatavana: http://www.flickr.com/photos/harto/5144222216/
 40. 40. Suunnittele oppimispolku Palaute ja lopetus • Oppiminen on prosessi, joka voidaan kuvata Tehtävä oppimispolkuna • Opettajan tehtävänä Arviointi on suunnitella, mitä Miten tuet oppimisprosessia vaiheita ja etappeja alusta loppuun? polulla on Tehtävä Aloitus
 41. 41. Yhteisöllinen prosessi Runsas keskustelu yhteisöllisen prosessin alussa ennustaa hyvää lopputulosta.
 42. 42. Oppimisprosessi arvioinnin keskiössä Katso myös Miikka Salavuon esitys some-oppimisen arvioinnista: http://www.slideshare.net/msalavuo/arviointimalli-14865721
 43. 43. Sosiaalisen median opetuskäytön arviointi • Sosiaalisen median palvelujen määrä – Ei itsetarkoitus, mutta lisää soveltamisen mahdollisuuksia – Some-ympäristön rakenne, palvelujen integrointi • Vuorovaikutuksen ja verkostoitumisen taso – Syvyys, sujuvuus, monipuolisuus • Pedagoginen hyödyntäminen – Oppimisprosessin suunnittelu, ohjaus/toteutus, arviointi • Parhaimmillaan opettaja osaa valita sosiaalisen median palvelut ja työskentelytavat oppimisen tavoitteiden pohjalta. Sosiaalisen median opetuskäyttö (toim. Pönkä, Impiö & Vallivaara, 2012) http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-951-42-9823-3
 44. 44. Miten some-palveluita opetukseen? • Useita sosiaalisen median palveluita alaikäiset saavat käyttää huoltajan suostumuksella. – Suostumus voidaan pyytää kerralla esim. vuodeksi tai koko opiskeluajaksi • Täysi-ikäiset opiskelijat voivat käyttää palveluita omalla vastuullaan. Tätä ei kuitenkaan voida edellyttää. • Koulu/kunta voi hankkia ostopalveluita, joiden käytöstä se vastaa oppilaiden sijasta. • Koulu/kunta voi asentaa ja ylläpitää omia some-palveluita (=avoimen lähdekoodin ohjelmia), jolloin se päättää itse palveluiden käytöstä.
 45. 45. Katso myös nämä: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-951-42-9823-3 http://www.slideshare.net/hponka/luoti-some- kayttoehdotjasuositukset
 46. 46. Facebook-ryhmiä opettajille • Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa https://www.facebook.com/groups/237930856866/ • Mobiili ammatillisessa https://www.facebook.com/groups/mobiilicase/?fref=ts • Tablet-laitteet opetuksessa https://www.facebook.com/groups/294806730537020/ • Yrittäjyyskasvatus https://www.facebook.com/groups/295634603879563/3003 30783409945/?notif_t=group_activity
 47. 47. KIITOS! Harto Pönkä http://twitter.com/hponka/ http://slideshare.com/hponka http://harto.wordpress.com/ http://www.innowise.fi/

×