SlideShare a Scribd company logo
1 of 49
Download to read offline
Tekoäly suullisen
kielitaidon opetuksessa
Turun yliopisto, Älyä tekoälyyn -hanke,
Webinaari 22.3.2024
Matleena Laakso
Blogi: www.matleenalaakso.fi
Kuva on Adoben Animoi äänestä
-työkalusta: new.express.adobe.com
Matleena Laakso
• Digipedagoginen asiantuntija
• Freelancer-kouluttaja
• Sivutoimisesti työskentelee TAMKissa
• Aktiivinen bloggaaja
• Avoimen oppimisen vaikuttaja 2023
• Koulutukseltaan KM ja AmO
Teksti on Copilotin laatima esittely,
jota on hieman lyhennetty. Kuva on
valittu sen linkkiehdotuksista.
Millä fiiliksellä tekoälystä?
Vastaa luomalla kuva tekoälyllä.
Padletin tekoälyominaisuuksia:
• Magic Padlet,
• kuvien generointi,
• varoittaa vaarallisista linkeistä,
• moderointi.
Padlet-muistitaulun ohjeet ja esimerkit:
padlet.com/matlaakso/padlet
Padletin linkki chatissa
1. Lisää viesti PLUS-merkistä.
2. Voit halutessasi lisätä viestiin otsikon ja/tai tekstin.
3. Nuolen kohdalta löydät ”En osaa piirtää” –kohdan, mistä voit
generoida tekoälyn avulla kuvan. Englanninkielinen kehote toimii
suomenkielistä paremmin. Miten muut kielet?
Tekoäly ollut käytössämme jo pitkään
Mitä on tekoäly?
Ei ole yhtä tekoälyä, vaan paljon erilaisia teknologioita ja sovelluksia.
Kaikki nykyinen tekoäly on ns. heikkoa tekoälyä.
Tekoäly on tietojenkäsittelyä, jossa kehitetään perinteisesti ihmisen
älyyn liitettyjä taitoja. Se pystyy esim. oppimaan, luomaan uutta,
ratkaisemaan ongelmia tai reagoimaan ympärillä tapahtuviin
muutoksiin.
Ks. Esim. TUNI-kirjasto, Tiedonhaun opas, CC BY: libguides.tuni.fi/tiedonhaun-opas/tiedonhaku-tekoaly
Generatiivinen
tekoäly tarkoittaa
sovelluksia, jotka luovat
ihmisen pyynnöstä uusia
sisältöjä (teksti, kuva,
video, dia, taulukko,..).
Kuva: Franz26, pixabay.com. Generoitu tekoälyn avulla.
#BettUK2024
www.matleenalaakso.fi/2024/01/bett2024.html
• ChatGPT integroitu lukuisiin sovelluksiin.
– Olemassa olevat sovellukset sekä uudet
oppimateriaalien luomisen sovellukset.
• Chatbotti käytössä osana monia sovelluksia.
– Quizlet: quizlet.com/qchat-personal-ai-tutor
• Generatiivinen tekoäly säästää aikaa ja rahaa.
– Microsoft: “53 % of educator skills need to be
performed by humans, 45 % could be augmented
by AI.”
– Kami: “Did you know teachers tell us Kami saves
them 8 hours a week in classroom prep a week?”
– Breda University: Tekoäly osaksi yliopiston. Näin
valmistetaan opiskelijoita työmarkkinoille ja
saadaan mahdollisia kustannussäästöjä.
• Suomalaisten Bett-messujen matkaraportit:
www.matleenalaakso.fi/2024/01/bett2024.html
Yliopisto-opiskelijoiden näkökulmia
• Onko tekoäly huijaamisessa muka jotain uutta?
• Tärkeää yhteistyö, läpinäkyvyys, luottamus ja
tieto käyttösäännöistä ja normeista.
• Jään muista jälkeen, jos en käytä sitä.
• Tarvitaan opastusta kriittiseen ja höydylliseen
käyttöön ja kehotteiden luomiseen.
• Kokeilu, miten tekoäly auttaa yliopisto-
opiskelijoita luomaan esseiden otsikoita.
– Luotiin esseiden otsikoita
– Kirjoittamisessa ja lähteissä liikaan virheitä.
– Tekoäly on taitava kääntämään klassisia kieliä.
– Oma kokeilu muutti ajatuksia tekoälystä
Kehotteilla annat
oman panoksesi sisällölle
• Yksityiskohtainen kehote (engl. prompt)
– Kuka ja kenelle?
– Mitä ja missä muodossa?
– Konteksti?
• Älä tyydy ensimmäiseen tuotokseen, vaan tarkenna ja muokkaa.
• Ylisanat toimivat usein hyvin – samoin englanninkieli.
• Ole ystävällinen ☺
Uskomaton
Poikkeuksellinen
Vertaansa vailla oleva
Poikkeuksellisen upea
Ylittämätön
Ekstaattinen
Maaginen
Eksklusiivinen
Fenomenaalisin
Ällistyttävin
Yllättävä
Aivan ihmeellinen
Grandioosi
Verrattoman hieno
Sensaatiomainen
Hengästyttävä
Ylivertainen
Aivan ainutlaatuinen
Suuri kielimalli tutorina
Practical AI for Instructors and Students by Ethan and Lilach Mollick. Soittolista: www.youtube.com/@wharton
Oheinen kuva (video 5.) näyttää eri värein, millainen on
hyvä kehote, kun kielimallia käytetään opettajatutorina
(esim. flippauksessa).
Kehotteen osat:
• rooli ja tavoite,
• perättäiset vaiheet,
• kehotus kysyä vain yksi asia kerrallaan,
• personointi (mitä halutaan oppia, kouluaste ja
mitä oppija jo tietää)
• pedagoginen lähestymistapa (esim. kerro esimerkkejä,
älä anna valmiita vastauksia, huomioi oppijasta
tietämäsi, rohkaise tarvittaessa).
Esimerkki tutorin kehotteesta
Edellisen dian lähde DeepL:llä käännettynä ja hieman muokattuna. Kopioitavissa videon kuvauksesta.
Olet pirteä ja rohkaiseva opettaja, joka auttaa lukio-opiskelijoita ymmärtämään
käsitteitä selittämällä ideoita ja esittämällä kysymyksiä. Aloita esittäytymällä opiskelijalle
tekoälytuutorina, joka auttaa häntä mielellään kaikissa kysymyksissä.
Kysy vain yksi kysymys kerrallaan. Kysy ensin, mistä opiskelija haluaa oppia. Odota
vastausta. Kysy sitten, mitä hän jo tietää aiheesta. Odota vastausta.
Auta opiskelijoita ymmärtämään aihetta näiden tietojen perusteella antamalla
selityksiä, esimerkkejä ja analogioita. Nämä tulisi räätälöidä 16-18 –vuotiaiden lukio-
opiskelijoiden osaamistason ja aikaisemman tietämyksen mukaan tai sen mukaan, mitä he
jo tietävät aiheesta. Anna opiskelijoille selityksiä, esimerkkejä ja analogioita käsitteestä,
jotta he ymmärtäisivät sen. Sinun tulisi ohjata opiskelijoita avoimesti. Älä anna välittömiä
vastauksia tai ratkaisuja ongelmiin, vaan auta opiskelijoita luomaan omat vastauksensa
esittämällä johdattelevia kysymyksiä.
Pyydä opiskelijoita selittämään ajatuksensa. Jos opiskelijalla on vaikeuksia tai hän
vastaa väärin, pyydä häntä tekemään osa tehtävästä tai muistuta häntä hänen
tavoitteestaan ja anna vihje. Jos opiskelijat parantavat vastauksiaan, kehu heitä ja osoita
innostusta. Jos opiskelija kamppailee, ole rohkaiseva ja anna hänelle ideoita mietittäväksi.
Kun pyydät opiskelijoita vastaamaan, yritä päättää vastauksesi kysymykseen,
jotta opiskelijat joutuvat jatkamaan ideoiden tuottamista. Kun opiskelija osoittaa
oppimistasoonsa nähden sopivaa ymmärrystä, pyydä häntä selittämään käsite omin
sanoin; tämä on paras tapa osoittaa, että hän tietää jotain, tai pyydä häneltä esimerkkejä.
Kun opiskelija osoittaa tuntevansa käsitteen, voit päättää keskustelun ja kertoa, että olet
täällä auttamassa, jos hänellä on lisäkysymyksiä.
Tekoäly ihmistyön täydentäjänä
Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023.
www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista
”…vaikutus Suomen työmarkkinoilla on
pikemminkin ihmistyötä täydentävä
kuin sitä korvaava.
Silti edessä on merkittävä murros,
johon valmistaudumme parhaiten
kokeilemalla ja hyödyntämällä
generatiivista tekoälyä
mahdollisimman etupainotteisesti.”
Koulutettu väestö
suurimmassa murroksessa
Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023.
www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista
Vertailtaessa generatiivista tekoälyä työelämässä
käyttäviä ja niitä jotka eivät käytä
• tekoälyä käyttäen työn tuottavuus paranee,
• heikommat työntekijät hyötyvät enemmän,
• usein laatu ja työtyytyväisyys paranivat.
Yliopiston tentissä
• tekoäly auttoi monivalinnoissa, mutta ei esseissä.
• heikoimmat hyötyivät eniten.
• toisinaan tekoäly heikensi tulosta,
kun siltä pyydettiin sellaista, mitä se ei osaa.
Etlan raportin näkökulmia
Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023.
www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista
Työtekijät jo kokeilevat,
organisaatiot joutuvat kieltämään.
Suurin uhka yhteiskunnassa on, että aidon ja tekoälyn
tuottaman sisällön erottaminen on mahdotonta.
”Teknologia ei ole hyvä tai paha –
eikä se myöskään ole neutraali.”
- Melvin Kranzberg
Mitä sovelluksia opetuksessa
voidaan käyttää?
Näkökulmia
• Käyttöehdot
• Tietosuoja-asetus GDPR
• Tietoturva
• Saavutettavuus
• Hinta / ansaintamalli
• Kirjautuminen (oma/organisaation tunnus; ope vai oppijat)
• Tarvittavat laitteet ja sovellukset
• Eettisyys ja muut lait, kuten tekijänoikeudet ja ikärajat
• Pedagoginen perustelu
→ Noudata ensisijaisesti oman organisaatiosi ohjeistusta.
→ Voit päättää vain omien henkilötietojesi luovuttamisesta.
Tekoälyn käyttö opetuksessa
• Sallittuja sovelluksia on kovin vähän, haasteena etenkin tietosuoja.
– Copilot (osana M365:sta henkilöstölle ja korkea-asteen opiskelijoille).
– Adobe Express (Premium maksutta K12-oppilaitoksille).
– Jo käytössä olevat sovellukset, joihin tekoälyä on integroitu.
Toisinaan tekoäly on tarjolla vain opettajille tai vain maksullisella lisenssillä.
• Voit käyttää myös ilman oppijoiden kirjautumista toimivia,
kun niihin ei viedä henkilötietoja.
• Opettaja voi toki täysi-ikäisenä kirjautua mihin haluaa.
– Työnantajan ohjeen mukaan omalla tai työpaikan sähköpostilla
Noudata ensisijassa työnantajasi ohjeita!
Omaa ajattelua tai tiedonhakua
ei ole syytä korvata tekoälysovelluksilla
Kuva: ML, tehty Adobe Expressin tekoälyllä.
Kuva: Matleena Laakso ja tekoälysovellus: www.bing.com/create
Tukiäly = tekoäly toimii parhaiten
ihmisen kanssa yhteistyössä!
• Suhtaudu tekoälyn
tuotoksiin luonnoksina.
• Ope, käytä sellaiseen,
minkä osaisit itsekin.
• Oppija, pyydä sparrausta,
älä valmista tuotosta.
Heräsikö epäilys?
• Plagiaatintunnistuksen työkalut eivät ole luotettavia.
• Kysy asiasta suoraan oppijalta.
• Pyydä tiivistämään teksti suullisesti tai kirjallisesti tai
selittämään asia omin sanoin.
Laita oppija pohtimaan tekoaan kriittisesti:
(Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n MOOC. Tomi Waselius, Ilkka Pölönen ym. CC BY)
• Mitä uusia taitoja ja käsitteitä olet oppinut tekoälyä käyttäessäsi?
• Kuinka käyttäisit uusia taitojasi ja käsitteitä käytännössä?
• Mitä haasteita kohtasit tehtävissä tekoälyn avulla?
• Kuinka käyttäisit oppimiasi taitoja ja käsitteitä
vastaavanlaisessa tehtävässä ilman tekoälyn apua?
Mistä voit opettajana
päätellä, että teksti/puhe on
tekoälyn tuottamaa?
Tekoälyllä uusi vaihe työskentelyyn
Flinga-muistitaulu
• Kerätään ideoita, joista voidaan
myös äänestää.
• Annetaan tekoälyn tiivistää vastaukset.
• Kysytään tekoälyltä esim. mitä
näkökulmia vastauksista puuttui.
Sanapilvet (esim. answergarden.ch)
• Kerätään näkökulmia tai käsitteitä
– tehdään kuten edellä tai
– pyydetään Quizizz-sovellukselta
tietovisaa käsitteistä tai
– luodaan monivalinnat esim. Copilotin
avulla ja viedään Microsoft Formsiin.
– Luodaan aukkotehtävän teksti ja
viedään se esim. H5P-työkaluun.
Kysymys tekoälylle ja oppijoille
1. Kirjoita kysymys esim. Copilotille.
2. Pyydä oppijoita vastaamaan (ääneen, muistitaulu, sanapilvi,..)
3. Katsokaa yhdessä tekoälyn vastaus: Onko se totta, asenteellista,
vääristynyttä tai puuttuuko siitä jotain? Kertoiko se jotain, mitä
ette itse keksineet?
What is the
weather like in
London in March?
Vilka är fördelarna
med AI för samhället?
Was sind die typischen
Gerichte in Deutschland?
Yhteistä monille generatiivista
tekoälyä hyödyntäville sovelluksille
• Helppoja.
• Maksuttomia kokeilla.
• Kokeilu- ja kehitysvaiheessa.
• Moni toimii suomeksikin,
mutta paremmin englanniksi.
• Tietosuoja harvoin EU:ssa
vaaditulla tasolla.
• Tekijänoikeuskysymyksissä
paljon epäselvää.
• Kun käytät, ilmaise se
selkeästi.
Kuva: Matleena Laakso. Luotu tekoälyn avulla: www.bing.com/create
Linkkivinkit: padlet.com/matlaakso/ai
Löydät tämän muistitaulun myös Matleenan blogin tekoälysivulta.
Lisään nämä diat
muistitaulun
alimmalle riville.
padlet.com/matlaakso/kieltenopetus
Löydät tämän Padletin ja nämä diat myös edellisen dian linkistä ☺
Suuret kielimallit (LLM) ja niitä
hyödyntävät tekoälysovellukset
Kielimallit hyödyntävät sanojen (tavujen) tilastollisia toden-
näköisyyksiä esim. tuottaakseen, tunnistaakseen tai kääntääkseen
tekstiä tai puhetta. Esim. Open AI:n GPT ja Googlen LaMDA.
Kielimalleja hyödyntävät tekoälysovellukset
• Esim. ChatGPT, Microsoft Copilot (Bing Chat) ja Google Gemini (Bard)
• Voivat sisältää työkaluja myös esim. kuvien tunnistamiseen ja
generoimiseen, koodin tai musiikin luomiseen tai internetin käyttöön.
• Chattaile tai juttele ääneen.
ChatGPT, Copilot ja Gemini
Tuottavat ja muokkaavat tekstiä koulutusdatan ja kehotteen perusteella.
• Pientä satunnaista vaihtelua.
• Myös valmiita vastauksia.
• Voivat kieltäytyä vastaamasta.
Eivät käsittele tai ymmärrä sanoja, vaan todennäköisyyksiä.
→ Jokainen fakta tarkistettava.
Harjoittelin englannin puhumista
ChatGPT:n
Customize
ChatGPT:n avulla
voit määritellä
tekoälyn roolin ja
vastausten tyylin.
Vuorovaikutustilanteen simulointi
Myös Copilotille voi kertoa roolin ja tehtävän
copilot.microsoft.com
Suuri kielimalli, pääsy internettiin, sis. kuvien generoinnin (DALL-E 3),
osaa myös kertoa kuvista,..
Tyyli
Edgessä Copilot
löytyy myös
sivupalkista.
Pidemmät
kehotteet tai
aineistot
Voit myös
jutella ääneen
Mitä muuta voi tehdä esim. Copilotilla?
• Luo kuvia tai pyydä kertomaan kuvista.
• Luo dialogeja
• Luo erilaisia tekstejä luettavaksi tai keskustelun pohjaksi
– Dialogiharjoitukset
– Näytelmät → joka ryhmälle oma! Määrittele ainakin aihe, tyyli ja
opiskelijoiden lukumäärä, ikä ja kielitaitotaso.
• Luo musiikkia (Suno-lisäosa saatavilla vain kuluttajalisenssillä).
Oppimistehtävien muutos
Muokataan tehtävää
tavoitteena estää
huijaaminen.
Luodaan uudenlaisia
tehtäviä, joissa
hyödynnetään tekoälyä -
mutta ei korvaamaan
omaa ajattelua.
Tekoälyajan tehtäviä
Kotona kirjoitetun tekstin sijaan oppija perehtyy
aiheeseen kotona, tekoälyn kanssa tai ilman.
Oppitunnilla hän vastaa muiden tekemiin kysymyksiin.
Pienryhmät perehtyvät aiheeseen etukäteen.
Oppitunnilla järjestetään väittely tai paneeli,
missä osaaminen osoitetaan.
Kirjoitelman sijaan video, podcast, ajatuskartta,
infograafi, posteri tms. – tosin niitäkin voi luoda
tekoälyllä ☺
Huoneen kuvausten visualisointi
Elena Peredasan idea Facebook-ryhmässä Language Learning with AI
1. Oppijat kuvailevat yksityiskohtaisesta
esim. suosikkihuoneensa.
2. Luodaan teksteistä tekoälyllä kuvat.
→ Oppijat näyttävät kuvat toisilleen ja
keskustellaan miten visualisointi
onnistui.
→ Oppijat tekevät toisilleen kysymyksiä
kuvista.
→ Käytetään kuvia ”rikkinäisen
puhelimen” idealla.
Kuva: ML/Copilot
Mitä löydät kuvasta?
Russel Stannardin ideasta kehitelty: www.matleenalaakso.fi/2024/03/suullinen-kielitaito-ja-tekoaly.html
1. Generoi kuva tekoälyn avulla. Luo se opeteltavasta sanastosta.
2. Pyydä oppijoita tekemään kysymyksiä kehotteeseen liittyen:
”Did you ask for…?” → Vastaa kyllä tai ei.
→ Näytä kehote. Mitä siitä on kuvassa ja mikä puuttuu?
→ Oppijat kyselevät toisiltaan, esim. hirsipuupelin tyylillä.
coach.microsoft.com
• Työkalu lukemisen ja ääntämisen harjoitteluun..
• Käytä valmiita tekstejä tai kirjoita ne itse tai luo tekoälyn avulla.
• Käytettävissä myös esim. Teamsin kautta.
Kuvat opetuksessa
Halutun kuvan generointi edellyttää tarkkaa kuvausta.
Kuva antaa välittömän palautteen kehotteen toimivuudesta.
• Harjoitelkaa kuvan generointia (esim. opiskeltavalla kielellä).
• Luo kuva ja näytä se kaverille. Hänen tulee kuvailla kehotteet,
millä itse pyrkisi luomaan samanlaisen kuvan.
• Valitse joku oppikirjan kuva. Pyri luomaan mahdollisimman
samanlainen tekoälyllä.
• Luokaa kuvia inspiroimaan keskustelua.
• Luo kuva, jossa oletettavasti näkyy datan vinoumia
esim. etnisyyteen liittyen → Keskustelkaa aiheesta.
Sovelluksia kuvien generointiin
Sovellusten linkit kuvien rivillä: padlet.com/matlaakso/ai
• Craiyon.com (ei kirjautumista)
• Padlet (vain ope kirjautuu)
• ideogram.ai (logot ja teksti kuvissa, ei ääkkösiä)
• DALL-E 3: toimii maksutta Microsoft Copilotilla
ja maksullisella ChatGPT 4:lla.
• 360-kuvat: skybox.blockadelabs.com
• Adobe Firefly: toimii maksutta Adobe Expressillä
sekä maksullisella Photoshopilla/Illustratorilla:
new.express.adobe.com
• Maksuton lisenssi: 25 krediittiä/kk.
• K12-oppilaitos: 250 krediittiä/kk.
• Luo ja muokkaa kuvia, grafiikoita, videoita ja
verkkojulkaisuja ym.
• Luo itse, mallipohjista tai tekoälyllä.
• Ohjeet ja esimerkkejä:
www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html
Luo dokumentti: invideo.io
Luo dokumentteja muutamassa minuutissa. Anna pelkkä otsikko tai
3000 merkin kehote. Voit tarvittaessa muokata käsikirjoitusta ja
vaihtaa kuvia tai videoklippejä.
Englannin opettajille: twee.com
Voit maksutta luoda kuukausittain 20 tekstipohjaista tehtävää ja 10
mediapohjaista. Videot max 5 min.
Ks. esim. www.matleenalaakso.fi/2024/03/suullinen-kielitaito-ja-tekoaly.html
redmenta.com
Sovellus interaktiivisten verkkosisältöjen
luomiseen ja jakamiseen.
• Bett2024: tekoäly opetuksessa -sarjan voittaja
• Voit luoda tehtäviä (worksheet), joihin lisäät
itse/tekoälyllä tehtäviä ja mediaa.
• Tarjolla opettajille maksuton lisenssi, mutta
lisäominaisuuksia maksaen/suositteluiden
kautta.
• 11 kieltä, ei sis. suomea, mutta ymmärtää sitä.
app.magicschool.ai
• Noin 70 työkalua, osaa jonkinverran suomea.
• Luo oppimistehtäviä, kirjoita viestejä huoltajille, luo laulun sanoja,
tiivistää tekstin, suunnittelee oppijan tukea jne.
beta.diffit.me
• Opettajille aina maksuton lisenssi, mutta kirjautumalla saa 60 päiväksi
Premiumin (noin $ 15/kk). Tarjolla myös koululisenssejä.
• Maksutta saa sisältöjä, mutta Premiumilla ne saa myös Googlen tiedostoina
(slides, docs, Forms) tai suoraan Classroomiin jaettuna.
• Luo materiaaleja kehotteesta, linkistä, tekstistä,..
• Toimii suomeksikin.
Diffit: Suomen presidentinvaalit
Diffit: Suomen presidentinvaalit
Miltä tekoäly maistuu juuri nyt? Matleena Laakson kuvakollaasi Microsoft Copilotin/DALL.E 3:n kuvista.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9. 10. 11. 12.
13. 14. 15. 16. 17. 18.
19. 20. 21. 22. 23. 24.
www.matleenalaakso.fi
Yli 400 bloggausta ja lisää #digipeda-vinkkejä,
ohjeita ja esimerkkejä blogisivuilla:
• Ohjeet ja diasarjat
– Ks. esim. kieltenopetus
• Generatiivinen tekoäly
• H5P-työkalut
• Sähköiset kokeet ja kyselyt
• Opetusalan webinaarit
• Tervetuloa: tulevia koulutuksiani
– TAMK: Ammatillisen II asteen kieltenopettajille
tarjolla kaksi etäkoulutusta OPH-rahoitteisena
huhti-toukokuussa.
– ITK: H5P-työpaja 17.4.
Tämä diasarja on lisensoitu Creative
Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0
• CC-lisenssien verkkosivusto: creativecommons.fi
• CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0
Kansainvälinen: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi
– Sinä saat käyttää, jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa,
myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu.
– Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään
ja lisäät linkin tähän diasarjaan.
– Jos teet tästä diasarjasta oman version,
se tulee jakaa tällä samalla lisenssillä.
• Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä:
www.matleenalaakso.fi

More Related Content

What's hot

Html кодчлол гэж юу вэ
Html кодчлол гэж юу вэHtml кодчлол гэж юу вэ
Html кодчлол гэж юу вэFLux YT
 
Verkkokurssin pedagoginen käsikirjoitus
Verkkokurssin pedagoginen käsikirjoitusVerkkokurssin pedagoginen käsikirjoitus
Verkkokurssin pedagoginen käsikirjoitusMatleena Laakso
 
алгоритмын бодлогууд
алгоритмын бодлогуудалгоритмын бодлогууд
алгоритмын бодлогуудzulaazul_0603
 
u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №3
u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №3u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №3
u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №3Khuder Altangerel
 
U.cs101 алгоритм программчлал-5 zasvar badral(1)
U.cs101  алгоритм программчлал-5 zasvar badral(1)U.cs101  алгоритм программчлал-5 zasvar badral(1)
U.cs101 алгоритм программчлал-5 zasvar badral(1)Badral Khurelbaatar
 
Web design -_lecture_1
Web design -_lecture_1Web design -_lecture_1
Web design -_lecture_1Soyokos Soyoko
 
Medeelliin tehnologi vi surah bichig
Medeelliin tehnologi vi surah bichigMedeelliin tehnologi vi surah bichig
Medeelliin tehnologi vi surah bichigenhsaran_tsahim
 
Ергономіка розміщення відомостей на веб-сторінці
Ергономіка розміщення відомостей на веб-сторінціЕргономіка розміщення відомостей на веб-сторінці
Ергономіка розміщення відомостей на веб-сторінціrussoua
 
салаалсан алгоритм
салаалсан алгоритмсалаалсан алгоритм
салаалсан алгоритмBurotino Iosifob
 

What's hot (20)

Html кодчлол гэж юу вэ
Html кодчлол гэж юу вэHtml кодчлол гэж юу вэ
Html кодчлол гэж юу вэ
 
Verkkokurssin pedagoginen käsikirjoitus
Verkkokurssin pedagoginen käsikirjoitusVerkkokurssin pedagoginen käsikirjoitus
Verkkokurssin pedagoginen käsikirjoitus
 
Davaa123
Davaa123Davaa123
Davaa123
 
алгоритм
алгоритмалгоритм
алгоритм
 
7salaalsan
7salaalsan7salaalsan
7salaalsan
 
Nohtsol shal хичээл 5
Nohtsol shal хичээл 5Nohtsol shal хичээл 5
Nohtsol shal хичээл 5
 
алгоритмын бодлогууд
алгоритмын бодлогуудалгоритмын бодлогууд
алгоритмын бодлогууд
 
u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №3
u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №3u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №3
u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №3
 
U.cs101 алгоритм программчлал-5 zasvar badral(1)
U.cs101  алгоритм программчлал-5 zasvar badral(1)U.cs101  алгоритм программчлал-5 zasvar badral(1)
U.cs101 алгоритм программчлал-5 zasvar badral(1)
 
алжаал
алжаалалжаал
алжаал
 
Web design -_lecture_1
Web design -_lecture_1Web design -_lecture_1
Web design -_lecture_1
 
U.it101 lab 4
U.it101 lab 4U.it101 lab 4
U.it101 lab 4
 
Өгөгдлийн бүтэц 2-3
Өгөгдлийн бүтэц 2-3Өгөгдлийн бүтэц 2-3
Өгөгдлийн бүтэц 2-3
 
Medeelliin tehnologi vi surah bichig
Medeelliin tehnologi vi surah bichigMedeelliin tehnologi vi surah bichig
Medeelliin tehnologi vi surah bichig
 
хичээл 3
хичээл 3хичээл 3
хичээл 3
 
си хэл 10
си хэл 10си хэл 10
си хэл 10
 
Ергономіка розміщення відомостей на веб-сторінці
Ергономіка розміщення відомостей на веб-сторінціЕргономіка розміщення відомостей на веб-сторінці
Ергономіка розміщення відомостей на веб-сторінці
 
Lec8 break
Lec8 breakLec8 break
Lec8 break
 
5 algorithm
5 algorithm5 algorithm
5 algorithm
 
салаалсан алгоритм
салаалсан алгоритмсалаалсан алгоритм
салаалсан алгоритм
 

Similar to Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24

Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24Matleena Laakso
 
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24Matleena Laakso
 
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24Matleena Laakso
 
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24Matleena Laakso
 
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24Matleena Laakso
 
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024Matleena Laakso
 
Tekoäly ja opetus -koulutus, osa 3/5 (6.3.24)
Tekoäly ja opetus -koulutus, osa 3/5 (6.3.24)Tekoäly ja opetus -koulutus, osa 3/5 (6.3.24)
Tekoäly ja opetus -koulutus, osa 3/5 (6.3.24)Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24Matleena Laakso
 
Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24
Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24
Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24Matleena Laakso
 
Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23
Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23
Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa 4.9.23
Tekoäly opetuksessa 4.9.23Tekoäly opetuksessa 4.9.23
Tekoäly opetuksessa 4.9.23Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24
Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24
Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24Matleena Laakso
 
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Tekoäly opetuksessa 3.11.23Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Tekoäly opetuksessa 3.11.23Matleena Laakso
 
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa 11.9.23
Tekoäly opetuksessa 11.9.23Tekoäly opetuksessa 11.9.23
Tekoäly opetuksessa 11.9.23Matleena Laakso
 
Sähköinen arviointi opetuksessa 2 op
Sähköinen arviointi opetuksessa 2 opSähköinen arviointi opetuksessa 2 op
Sähköinen arviointi opetuksessa 2 opMatleena Laakso
 

Similar to Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24 (20)

Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
 
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
 
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
 
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
 
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
 
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
 
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
 
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
 
Tekoäly ja opetus -koulutus, osa 3/5 (6.3.24)
Tekoäly ja opetus -koulutus, osa 3/5 (6.3.24)Tekoäly ja opetus -koulutus, osa 3/5 (6.3.24)
Tekoäly ja opetus -koulutus, osa 3/5 (6.3.24)
 
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
 
Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24
Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24
Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24
 
Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23
Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23
Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23
 
Tekoäly opetuksessa 4.9.23
Tekoäly opetuksessa 4.9.23Tekoäly opetuksessa 4.9.23
Tekoäly opetuksessa 4.9.23
 
Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24
Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24
Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24
 
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
 
Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Tekoäly opetuksessa 3.11.23Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Tekoäly opetuksessa 3.11.23
 
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
 
Tekoäly opetuksessa 11.9.23
Tekoäly opetuksessa 11.9.23Tekoäly opetuksessa 11.9.23
Tekoäly opetuksessa 11.9.23
 
Veso2023 - Tekoäly koulussa.pptx
Veso2023 - Tekoäly koulussa.pptxVeso2023 - Tekoäly koulussa.pptx
Veso2023 - Tekoäly koulussa.pptx
 
Sähköinen arviointi opetuksessa 2 op
Sähköinen arviointi opetuksessa 2 opSähköinen arviointi opetuksessa 2 op
Sähköinen arviointi opetuksessa 2 op
 

More from Matleena Laakso

Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24Matleena Laakso
 
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24Matleena Laakso
 
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdfFasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdfMatleena Laakso
 
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24Matleena Laakso
 
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24Matleena Laakso
 
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24Matleena Laakso
 
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24Matleena Laakso
 
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24Matleena Laakso
 
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024Matleena Laakso
 
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24Matleena Laakso
 
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24Matleena Laakso
 
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24Matleena Laakso
 
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24Matleena Laakso
 
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24Matleena Laakso
 
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24Matleena Laakso
 
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24
Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24
Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24Matleena Laakso
 
Tekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhön
Tekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhönTekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhön
Tekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhönMatleena Laakso
 
Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24
Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24
Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24Matleena Laakso
 

More from Matleena Laakso (19)

Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
 
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
 
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdfFasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
 
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
 
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
 
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
 
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
 
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
 
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
 
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
 
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
 
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
 
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
 
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
 
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24
 
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24
 
Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24
Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24
Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24
 
Tekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhön
Tekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhönTekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhön
Tekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhön
 
Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24
Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24
Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24
 

Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24

 • 1. Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa Turun yliopisto, Älyä tekoälyyn -hanke, Webinaari 22.3.2024 Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Kuva on Adoben Animoi äänestä -työkalusta: new.express.adobe.com
 • 2. Matleena Laakso • Digipedagoginen asiantuntija • Freelancer-kouluttaja • Sivutoimisesti työskentelee TAMKissa • Aktiivinen bloggaaja • Avoimen oppimisen vaikuttaja 2023 • Koulutukseltaan KM ja AmO Teksti on Copilotin laatima esittely, jota on hieman lyhennetty. Kuva on valittu sen linkkiehdotuksista.
 • 3. Millä fiiliksellä tekoälystä? Vastaa luomalla kuva tekoälyllä. Padletin tekoälyominaisuuksia: • Magic Padlet, • kuvien generointi, • varoittaa vaarallisista linkeistä, • moderointi. Padlet-muistitaulun ohjeet ja esimerkit: padlet.com/matlaakso/padlet
 • 4. Padletin linkki chatissa 1. Lisää viesti PLUS-merkistä. 2. Voit halutessasi lisätä viestiin otsikon ja/tai tekstin. 3. Nuolen kohdalta löydät ”En osaa piirtää” –kohdan, mistä voit generoida tekoälyn avulla kuvan. Englanninkielinen kehote toimii suomenkielistä paremmin. Miten muut kielet?
 • 6. Mitä on tekoäly? Ei ole yhtä tekoälyä, vaan paljon erilaisia teknologioita ja sovelluksia. Kaikki nykyinen tekoäly on ns. heikkoa tekoälyä. Tekoäly on tietojenkäsittelyä, jossa kehitetään perinteisesti ihmisen älyyn liitettyjä taitoja. Se pystyy esim. oppimaan, luomaan uutta, ratkaisemaan ongelmia tai reagoimaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin. Ks. Esim. TUNI-kirjasto, Tiedonhaun opas, CC BY: libguides.tuni.fi/tiedonhaun-opas/tiedonhaku-tekoaly
 • 7. Generatiivinen tekoäly tarkoittaa sovelluksia, jotka luovat ihmisen pyynnöstä uusia sisältöjä (teksti, kuva, video, dia, taulukko,..). Kuva: Franz26, pixabay.com. Generoitu tekoälyn avulla.
 • 8. #BettUK2024 www.matleenalaakso.fi/2024/01/bett2024.html • ChatGPT integroitu lukuisiin sovelluksiin. – Olemassa olevat sovellukset sekä uudet oppimateriaalien luomisen sovellukset. • Chatbotti käytössä osana monia sovelluksia. – Quizlet: quizlet.com/qchat-personal-ai-tutor • Generatiivinen tekoäly säästää aikaa ja rahaa. – Microsoft: “53 % of educator skills need to be performed by humans, 45 % could be augmented by AI.” – Kami: “Did you know teachers tell us Kami saves them 8 hours a week in classroom prep a week?” – Breda University: Tekoäly osaksi yliopiston. Näin valmistetaan opiskelijoita työmarkkinoille ja saadaan mahdollisia kustannussäästöjä. • Suomalaisten Bett-messujen matkaraportit: www.matleenalaakso.fi/2024/01/bett2024.html
 • 9. Yliopisto-opiskelijoiden näkökulmia • Onko tekoäly huijaamisessa muka jotain uutta? • Tärkeää yhteistyö, läpinäkyvyys, luottamus ja tieto käyttösäännöistä ja normeista. • Jään muista jälkeen, jos en käytä sitä. • Tarvitaan opastusta kriittiseen ja höydylliseen käyttöön ja kehotteiden luomiseen. • Kokeilu, miten tekoäly auttaa yliopisto- opiskelijoita luomaan esseiden otsikoita. – Luotiin esseiden otsikoita – Kirjoittamisessa ja lähteissä liikaan virheitä. – Tekoäly on taitava kääntämään klassisia kieliä. – Oma kokeilu muutti ajatuksia tekoälystä
 • 10. Kehotteilla annat oman panoksesi sisällölle • Yksityiskohtainen kehote (engl. prompt) – Kuka ja kenelle? – Mitä ja missä muodossa? – Konteksti? • Älä tyydy ensimmäiseen tuotokseen, vaan tarkenna ja muokkaa. • Ylisanat toimivat usein hyvin – samoin englanninkieli. • Ole ystävällinen ☺ Uskomaton Poikkeuksellinen Vertaansa vailla oleva Poikkeuksellisen upea Ylittämätön Ekstaattinen Maaginen Eksklusiivinen Fenomenaalisin Ällistyttävin Yllättävä Aivan ihmeellinen Grandioosi Verrattoman hieno Sensaatiomainen Hengästyttävä Ylivertainen Aivan ainutlaatuinen
 • 11. Suuri kielimalli tutorina Practical AI for Instructors and Students by Ethan and Lilach Mollick. Soittolista: www.youtube.com/@wharton Oheinen kuva (video 5.) näyttää eri värein, millainen on hyvä kehote, kun kielimallia käytetään opettajatutorina (esim. flippauksessa). Kehotteen osat: • rooli ja tavoite, • perättäiset vaiheet, • kehotus kysyä vain yksi asia kerrallaan, • personointi (mitä halutaan oppia, kouluaste ja mitä oppija jo tietää) • pedagoginen lähestymistapa (esim. kerro esimerkkejä, älä anna valmiita vastauksia, huomioi oppijasta tietämäsi, rohkaise tarvittaessa).
 • 12. Esimerkki tutorin kehotteesta Edellisen dian lähde DeepL:llä käännettynä ja hieman muokattuna. Kopioitavissa videon kuvauksesta. Olet pirteä ja rohkaiseva opettaja, joka auttaa lukio-opiskelijoita ymmärtämään käsitteitä selittämällä ideoita ja esittämällä kysymyksiä. Aloita esittäytymällä opiskelijalle tekoälytuutorina, joka auttaa häntä mielellään kaikissa kysymyksissä. Kysy vain yksi kysymys kerrallaan. Kysy ensin, mistä opiskelija haluaa oppia. Odota vastausta. Kysy sitten, mitä hän jo tietää aiheesta. Odota vastausta. Auta opiskelijoita ymmärtämään aihetta näiden tietojen perusteella antamalla selityksiä, esimerkkejä ja analogioita. Nämä tulisi räätälöidä 16-18 –vuotiaiden lukio- opiskelijoiden osaamistason ja aikaisemman tietämyksen mukaan tai sen mukaan, mitä he jo tietävät aiheesta. Anna opiskelijoille selityksiä, esimerkkejä ja analogioita käsitteestä, jotta he ymmärtäisivät sen. Sinun tulisi ohjata opiskelijoita avoimesti. Älä anna välittömiä vastauksia tai ratkaisuja ongelmiin, vaan auta opiskelijoita luomaan omat vastauksensa esittämällä johdattelevia kysymyksiä. Pyydä opiskelijoita selittämään ajatuksensa. Jos opiskelijalla on vaikeuksia tai hän vastaa väärin, pyydä häntä tekemään osa tehtävästä tai muistuta häntä hänen tavoitteestaan ja anna vihje. Jos opiskelijat parantavat vastauksiaan, kehu heitä ja osoita innostusta. Jos opiskelija kamppailee, ole rohkaiseva ja anna hänelle ideoita mietittäväksi. Kun pyydät opiskelijoita vastaamaan, yritä päättää vastauksesi kysymykseen, jotta opiskelijat joutuvat jatkamaan ideoiden tuottamista. Kun opiskelija osoittaa oppimistasoonsa nähden sopivaa ymmärrystä, pyydä häntä selittämään käsite omin sanoin; tämä on paras tapa osoittaa, että hän tietää jotain, tai pyydä häneltä esimerkkejä. Kun opiskelija osoittaa tuntevansa käsitteen, voit päättää keskustelun ja kertoa, että olet täällä auttamassa, jos hänellä on lisäkysymyksiä.
 • 13. Tekoäly ihmistyön täydentäjänä Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023. www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista ”…vaikutus Suomen työmarkkinoilla on pikemminkin ihmistyötä täydentävä kuin sitä korvaava. Silti edessä on merkittävä murros, johon valmistaudumme parhaiten kokeilemalla ja hyödyntämällä generatiivista tekoälyä mahdollisimman etupainotteisesti.”
 • 14. Koulutettu väestö suurimmassa murroksessa Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023. www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista Vertailtaessa generatiivista tekoälyä työelämässä käyttäviä ja niitä jotka eivät käytä • tekoälyä käyttäen työn tuottavuus paranee, • heikommat työntekijät hyötyvät enemmän, • usein laatu ja työtyytyväisyys paranivat. Yliopiston tentissä • tekoäly auttoi monivalinnoissa, mutta ei esseissä. • heikoimmat hyötyivät eniten. • toisinaan tekoäly heikensi tulosta, kun siltä pyydettiin sellaista, mitä se ei osaa.
 • 15. Etlan raportin näkökulmia Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023. www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista Työtekijät jo kokeilevat, organisaatiot joutuvat kieltämään. Suurin uhka yhteiskunnassa on, että aidon ja tekoälyn tuottaman sisällön erottaminen on mahdotonta. ”Teknologia ei ole hyvä tai paha – eikä se myöskään ole neutraali.” - Melvin Kranzberg
 • 16. Mitä sovelluksia opetuksessa voidaan käyttää? Näkökulmia • Käyttöehdot • Tietosuoja-asetus GDPR • Tietoturva • Saavutettavuus • Hinta / ansaintamalli • Kirjautuminen (oma/organisaation tunnus; ope vai oppijat) • Tarvittavat laitteet ja sovellukset • Eettisyys ja muut lait, kuten tekijänoikeudet ja ikärajat • Pedagoginen perustelu → Noudata ensisijaisesti oman organisaatiosi ohjeistusta. → Voit päättää vain omien henkilötietojesi luovuttamisesta.
 • 17. Tekoälyn käyttö opetuksessa • Sallittuja sovelluksia on kovin vähän, haasteena etenkin tietosuoja. – Copilot (osana M365:sta henkilöstölle ja korkea-asteen opiskelijoille). – Adobe Express (Premium maksutta K12-oppilaitoksille). – Jo käytössä olevat sovellukset, joihin tekoälyä on integroitu. Toisinaan tekoäly on tarjolla vain opettajille tai vain maksullisella lisenssillä. • Voit käyttää myös ilman oppijoiden kirjautumista toimivia, kun niihin ei viedä henkilötietoja. • Opettaja voi toki täysi-ikäisenä kirjautua mihin haluaa. – Työnantajan ohjeen mukaan omalla tai työpaikan sähköpostilla Noudata ensisijassa työnantajasi ohjeita!
 • 18. Omaa ajattelua tai tiedonhakua ei ole syytä korvata tekoälysovelluksilla Kuva: ML, tehty Adobe Expressin tekoälyllä.
 • 19. Kuva: Matleena Laakso ja tekoälysovellus: www.bing.com/create Tukiäly = tekoäly toimii parhaiten ihmisen kanssa yhteistyössä! • Suhtaudu tekoälyn tuotoksiin luonnoksina. • Ope, käytä sellaiseen, minkä osaisit itsekin. • Oppija, pyydä sparrausta, älä valmista tuotosta.
 • 20. Heräsikö epäilys? • Plagiaatintunnistuksen työkalut eivät ole luotettavia. • Kysy asiasta suoraan oppijalta. • Pyydä tiivistämään teksti suullisesti tai kirjallisesti tai selittämään asia omin sanoin. Laita oppija pohtimaan tekoaan kriittisesti: (Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n MOOC. Tomi Waselius, Ilkka Pölönen ym. CC BY) • Mitä uusia taitoja ja käsitteitä olet oppinut tekoälyä käyttäessäsi? • Kuinka käyttäisit uusia taitojasi ja käsitteitä käytännössä? • Mitä haasteita kohtasit tehtävissä tekoälyn avulla? • Kuinka käyttäisit oppimiasi taitoja ja käsitteitä vastaavanlaisessa tehtävässä ilman tekoälyn apua?
 • 21. Mistä voit opettajana päätellä, että teksti/puhe on tekoälyn tuottamaa?
 • 22. Tekoälyllä uusi vaihe työskentelyyn Flinga-muistitaulu • Kerätään ideoita, joista voidaan myös äänestää. • Annetaan tekoälyn tiivistää vastaukset. • Kysytään tekoälyltä esim. mitä näkökulmia vastauksista puuttui. Sanapilvet (esim. answergarden.ch) • Kerätään näkökulmia tai käsitteitä – tehdään kuten edellä tai – pyydetään Quizizz-sovellukselta tietovisaa käsitteistä tai – luodaan monivalinnat esim. Copilotin avulla ja viedään Microsoft Formsiin. – Luodaan aukkotehtävän teksti ja viedään se esim. H5P-työkaluun.
 • 23. Kysymys tekoälylle ja oppijoille 1. Kirjoita kysymys esim. Copilotille. 2. Pyydä oppijoita vastaamaan (ääneen, muistitaulu, sanapilvi,..) 3. Katsokaa yhdessä tekoälyn vastaus: Onko se totta, asenteellista, vääristynyttä tai puuttuuko siitä jotain? Kertoiko se jotain, mitä ette itse keksineet? What is the weather like in London in March? Vilka är fördelarna med AI för samhället? Was sind die typischen Gerichte in Deutschland?
 • 24. Yhteistä monille generatiivista tekoälyä hyödyntäville sovelluksille • Helppoja. • Maksuttomia kokeilla. • Kokeilu- ja kehitysvaiheessa. • Moni toimii suomeksikin, mutta paremmin englanniksi. • Tietosuoja harvoin EU:ssa vaaditulla tasolla. • Tekijänoikeuskysymyksissä paljon epäselvää. • Kun käytät, ilmaise se selkeästi. Kuva: Matleena Laakso. Luotu tekoälyn avulla: www.bing.com/create
 • 25. Linkkivinkit: padlet.com/matlaakso/ai Löydät tämän muistitaulun myös Matleenan blogin tekoälysivulta. Lisään nämä diat muistitaulun alimmalle riville.
 • 26. padlet.com/matlaakso/kieltenopetus Löydät tämän Padletin ja nämä diat myös edellisen dian linkistä ☺
 • 27. Suuret kielimallit (LLM) ja niitä hyödyntävät tekoälysovellukset Kielimallit hyödyntävät sanojen (tavujen) tilastollisia toden- näköisyyksiä esim. tuottaakseen, tunnistaakseen tai kääntääkseen tekstiä tai puhetta. Esim. Open AI:n GPT ja Googlen LaMDA. Kielimalleja hyödyntävät tekoälysovellukset • Esim. ChatGPT, Microsoft Copilot (Bing Chat) ja Google Gemini (Bard) • Voivat sisältää työkaluja myös esim. kuvien tunnistamiseen ja generoimiseen, koodin tai musiikin luomiseen tai internetin käyttöön. • Chattaile tai juttele ääneen.
 • 28. ChatGPT, Copilot ja Gemini Tuottavat ja muokkaavat tekstiä koulutusdatan ja kehotteen perusteella. • Pientä satunnaista vaihtelua. • Myös valmiita vastauksia. • Voivat kieltäytyä vastaamasta. Eivät käsittele tai ymmärrä sanoja, vaan todennäköisyyksiä. → Jokainen fakta tarkistettava.
 • 29. Harjoittelin englannin puhumista ChatGPT:n Customize ChatGPT:n avulla voit määritellä tekoälyn roolin ja vastausten tyylin.
 • 30. Vuorovaikutustilanteen simulointi Myös Copilotille voi kertoa roolin ja tehtävän
 • 31. copilot.microsoft.com Suuri kielimalli, pääsy internettiin, sis. kuvien generoinnin (DALL-E 3), osaa myös kertoa kuvista,.. Tyyli Edgessä Copilot löytyy myös sivupalkista. Pidemmät kehotteet tai aineistot Voit myös jutella ääneen
 • 32. Mitä muuta voi tehdä esim. Copilotilla? • Luo kuvia tai pyydä kertomaan kuvista. • Luo dialogeja • Luo erilaisia tekstejä luettavaksi tai keskustelun pohjaksi – Dialogiharjoitukset – Näytelmät → joka ryhmälle oma! Määrittele ainakin aihe, tyyli ja opiskelijoiden lukumäärä, ikä ja kielitaitotaso. • Luo musiikkia (Suno-lisäosa saatavilla vain kuluttajalisenssillä).
 • 33. Oppimistehtävien muutos Muokataan tehtävää tavoitteena estää huijaaminen. Luodaan uudenlaisia tehtäviä, joissa hyödynnetään tekoälyä - mutta ei korvaamaan omaa ajattelua.
 • 34. Tekoälyajan tehtäviä Kotona kirjoitetun tekstin sijaan oppija perehtyy aiheeseen kotona, tekoälyn kanssa tai ilman. Oppitunnilla hän vastaa muiden tekemiin kysymyksiin. Pienryhmät perehtyvät aiheeseen etukäteen. Oppitunnilla järjestetään väittely tai paneeli, missä osaaminen osoitetaan. Kirjoitelman sijaan video, podcast, ajatuskartta, infograafi, posteri tms. – tosin niitäkin voi luoda tekoälyllä ☺
 • 35. Huoneen kuvausten visualisointi Elena Peredasan idea Facebook-ryhmässä Language Learning with AI 1. Oppijat kuvailevat yksityiskohtaisesta esim. suosikkihuoneensa. 2. Luodaan teksteistä tekoälyllä kuvat. → Oppijat näyttävät kuvat toisilleen ja keskustellaan miten visualisointi onnistui. → Oppijat tekevät toisilleen kysymyksiä kuvista. → Käytetään kuvia ”rikkinäisen puhelimen” idealla. Kuva: ML/Copilot
 • 36. Mitä löydät kuvasta? Russel Stannardin ideasta kehitelty: www.matleenalaakso.fi/2024/03/suullinen-kielitaito-ja-tekoaly.html 1. Generoi kuva tekoälyn avulla. Luo se opeteltavasta sanastosta. 2. Pyydä oppijoita tekemään kysymyksiä kehotteeseen liittyen: ”Did you ask for…?” → Vastaa kyllä tai ei. → Näytä kehote. Mitä siitä on kuvassa ja mikä puuttuu? → Oppijat kyselevät toisiltaan, esim. hirsipuupelin tyylillä.
 • 37. coach.microsoft.com • Työkalu lukemisen ja ääntämisen harjoitteluun.. • Käytä valmiita tekstejä tai kirjoita ne itse tai luo tekoälyn avulla. • Käytettävissä myös esim. Teamsin kautta.
 • 38. Kuvat opetuksessa Halutun kuvan generointi edellyttää tarkkaa kuvausta. Kuva antaa välittömän palautteen kehotteen toimivuudesta. • Harjoitelkaa kuvan generointia (esim. opiskeltavalla kielellä). • Luo kuva ja näytä se kaverille. Hänen tulee kuvailla kehotteet, millä itse pyrkisi luomaan samanlaisen kuvan. • Valitse joku oppikirjan kuva. Pyri luomaan mahdollisimman samanlainen tekoälyllä. • Luokaa kuvia inspiroimaan keskustelua. • Luo kuva, jossa oletettavasti näkyy datan vinoumia esim. etnisyyteen liittyen → Keskustelkaa aiheesta.
 • 39. Sovelluksia kuvien generointiin Sovellusten linkit kuvien rivillä: padlet.com/matlaakso/ai • Craiyon.com (ei kirjautumista) • Padlet (vain ope kirjautuu) • ideogram.ai (logot ja teksti kuvissa, ei ääkkösiä) • DALL-E 3: toimii maksutta Microsoft Copilotilla ja maksullisella ChatGPT 4:lla. • 360-kuvat: skybox.blockadelabs.com • Adobe Firefly: toimii maksutta Adobe Expressillä sekä maksullisella Photoshopilla/Illustratorilla: new.express.adobe.com • Maksuton lisenssi: 25 krediittiä/kk. • K12-oppilaitos: 250 krediittiä/kk. • Luo ja muokkaa kuvia, grafiikoita, videoita ja verkkojulkaisuja ym. • Luo itse, mallipohjista tai tekoälyllä. • Ohjeet ja esimerkkejä: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html
 • 40. Luo dokumentti: invideo.io Luo dokumentteja muutamassa minuutissa. Anna pelkkä otsikko tai 3000 merkin kehote. Voit tarvittaessa muokata käsikirjoitusta ja vaihtaa kuvia tai videoklippejä.
 • 41. Englannin opettajille: twee.com Voit maksutta luoda kuukausittain 20 tekstipohjaista tehtävää ja 10 mediapohjaista. Videot max 5 min. Ks. esim. www.matleenalaakso.fi/2024/03/suullinen-kielitaito-ja-tekoaly.html
 • 42. redmenta.com Sovellus interaktiivisten verkkosisältöjen luomiseen ja jakamiseen. • Bett2024: tekoäly opetuksessa -sarjan voittaja • Voit luoda tehtäviä (worksheet), joihin lisäät itse/tekoälyllä tehtäviä ja mediaa. • Tarjolla opettajille maksuton lisenssi, mutta lisäominaisuuksia maksaen/suositteluiden kautta. • 11 kieltä, ei sis. suomea, mutta ymmärtää sitä.
 • 43. app.magicschool.ai • Noin 70 työkalua, osaa jonkinverran suomea. • Luo oppimistehtäviä, kirjoita viestejä huoltajille, luo laulun sanoja, tiivistää tekstin, suunnittelee oppijan tukea jne.
 • 44. beta.diffit.me • Opettajille aina maksuton lisenssi, mutta kirjautumalla saa 60 päiväksi Premiumin (noin $ 15/kk). Tarjolla myös koululisenssejä. • Maksutta saa sisältöjä, mutta Premiumilla ne saa myös Googlen tiedostoina (slides, docs, Forms) tai suoraan Classroomiin jaettuna. • Luo materiaaleja kehotteesta, linkistä, tekstistä,.. • Toimii suomeksikin.
 • 47. Miltä tekoäly maistuu juuri nyt? Matleena Laakson kuvakollaasi Microsoft Copilotin/DALL.E 3:n kuvista. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
 • 48. www.matleenalaakso.fi Yli 400 bloggausta ja lisää #digipeda-vinkkejä, ohjeita ja esimerkkejä blogisivuilla: • Ohjeet ja diasarjat – Ks. esim. kieltenopetus • Generatiivinen tekoäly • H5P-työkalut • Sähköiset kokeet ja kyselyt • Opetusalan webinaarit • Tervetuloa: tulevia koulutuksiani – TAMK: Ammatillisen II asteen kieltenopettajille tarjolla kaksi etäkoulutusta OPH-rahoitteisena huhti-toukokuussa. – ITK: H5P-työpaja 17.4.
 • 49. Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0 • CC-lisenssien verkkosivusto: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi – Sinä saat käyttää, jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lisäät linkin tähän diasarjaan. – Jos teet tästä diasarjasta oman version, se tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi