Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Koulun toimintakulttuurin kehittäminen

3,438 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Koulun toimintakulttuurin kehittäminen

 1. 1. Koulun toimintakulttuurin kehittäminen Opinpaja Oy/Osaava Keski-Karjala 24.9.2014 Rääkkylä Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Diat: www.slideshare.net/MatleenaLaakso
 2. 2. Koulutuksen tavoitteet • Reflektoida oman koulun nykyistä toimintakulttuuria • Pohtia miten sitä voi kehittää • Tehdä konkreettisia suunnitelmia koulun toimintakulttuurin kehittämiseen liittyen – Työskentely tapahtuu tulevaisuusverstas-menetelmän avulla, mitä osallistujat voivat hyödyntää myös omien oppilaidensa kanssa.
 3. 3. Koulun toimintakulttuuri Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 “Toimintakulttuuriin kuuluvat kaikki koulun viralliset ja epäviralliset säännöt, toiminta- ja käyttäytymismallit sekä arvot, periaatteet ja kriteerit, joihin koulutyön laatu perustuu. Toimintakulttuuri vaikuttaa myös kaikkeen oppituntien ulkopuoliseen koulun toimintaan, kuten juhliin, teemapäiviin sekä erilaisiin tapahtumiin ja tempauksiin.”
 4. 4. Koulun toimintakulttuuri www.edu.fi/yleissivistava_koulutus/aihekokonaisuudet/osallistuva_kansalaisuus_ja_yrittajyys/aktiivinen_kans ”Toimintakulttuuri on käytännön tulkinta koulun opetus- ja kasvatustehtävästä ja se tulee esiin yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasolla.” Millainen toimintakulttuuri mahdollistaa sen, että jokainen oppilas ja opiskelija haluaa ja pystyy opiskelemaan edellytystensä mukaisesti?
 5. 5. Hyvän yhteisöllisyyden tunnuspiirteitä (Matti Rautiainen 2008) • Tasa-arvoisuus • Avoimuus • Yhteistoiminnallisuus • Erilaisuuden kunnioittaminen • Avoin ja vahva keskustelukulttuuri Tehokkaimmaksi yhteisöllisyyden lisääjäksi koulukulttuurissa nimettiin kaikenlainen koulun toimintaan vaikuttaminen ja osallistuminen.
 6. 6. Yhteisöllisen toimintakulttuurin peruselementit Kuva: Nousiainen, L. & Piekkari, U. 2007. Osallistuva oppilas – yhteisöllinen koulu. Koulun kehittämisen kansio. Opetusministeriö.
 7. 7. Toimintakulttuurin kolme tasoa Nousiainen, L. & Piekkari, U. 2007. Osallistuva oppilas – yhteisöllinen koulu. Koulun kehittämisen kansio. Opetusministeriö. Ulkoiset •Näkyvät käytävillä, seinillä, opehuoneessa, luokissa, ympäristössä,.. Ääneen lausutut •Kirjattu opsiin ja muihin dokumentteihin •Viralliset tavoitteet vanhemmillakin tiedossa ja oppilaat voivat vaikuttaa Sanomattomat •Mm. historia ja oletukset toimintaa ohjaamassa •Erilaisten oppijoiden kohtaaminen kertoo paljon
 8. 8. Kuva: Nousiainen, L. & Piekkari, U. 2007. Osallistuva oppilas – yhteisöllinen koulu. Koulun kehittämisen kansio. Opetusministeriö.
 9. 9. Kuva: Nousiainen, L. & Piekkari, U. 2007. Osallistuva oppilas – yhteisöllinen koulu. Koulun kehittämisen kansio. Opetusministeriö.
 10. 10. Yhteisöllisen toimintakulttuurin portaat Kuva: Nousiainen, L. & Piekkari, U. 2007. Osallistuva oppilas – yhteisöllinen koulu. Koulun kehittämisen kansio. Opetusministeriö.
 11. 11. Some muuttaa toimintakulttuuria ”Sosiaalinen media on ennen muuta tiedon jakamista, keskustelua ja omaehtoista yhteisöllisyyttä.” Harto Pönkä Kuva: Scott Maxwell, CC BY-SA
 12. 12. Kuva: en.wikipedia.org/wiki/Marilyn_Monroe Diamonds are a girl's best friend.
 13. 13. 1. Twitter 2. Google Docs/Drive 3. YouTube 4. PowerPoint 5. Google Search 6. WordPress 7. Dropbox 8. Evernote 9. Facebook 10. LinkedIn Top Tools for Learning 2014 List c4lpt.co.uk/top100tools Miten some/tvt on vaikuttanut koulunne toimintakulttuuriin?
 14. 14. Osallistava toimintakulttuuri Jorma Enkenberg, slidesha.re/1pTcfMN • Sosiaalisen median myötä kansalaisen rooli on muuttumassa päätöksenteon objektista subjektiksi. • Sosiaalisen median avulla idea, ongelma tai kehittämishaaste voidaan nopeasti jakaa kaikille asiasta kiinnostuneille. – Idean/ongelman muokkaaminen – Dokumentointi – Osallisten määrittely – Avoimessa verkossa julkaiseminen  Yhteisö voi ryhtyä etsimään vastauksia – Osallistumismahdollisuus kaikille halukkaille • Osa tahoista voidaan pyytään mukaan, esim. alan harrastajat tai päätöksiä toimeenpanevat virkamiehet
 15. 15. Mikä on tulevaisuusverstas? • Ongelmanratkaisumenetelmä, jossa koko osanottaja- ryhmän tai yhteisön voimin demokraattisesti työskennellen pohditaan yhteisesti sovittuun asiaan liittyviä ongelmia ja ideoita. • Mukana on aina sekä menneisyys että tulevaisuus. • Muutoksen suunta ja toivottava tulevaisuudentila määritellään yhteisessä dialogissa.
 16. 16. Tulevaisuusverstaan vaiheet
 17. 17. Meidän koulun toimintakulttuuri Millaisia ongelmia tai haasteita tällä hetkellä liittyy koulumme virallisiin tai epävirallisiin sääntöihin, toiminta- ja käyttäytymismalleihin, arvoihin ja periaatteisiin?
 18. 18. Ihannetila • Millainen tulevaisuus on, kun kaikki ongelmat on ratkaistu, haasteisiin vastattu ja uhat voitettu? • Miltä näyttää ja tuntuu? • Mikä on toisin suhteessa nykyhetkeen?
 19. 19. Suunnitelma koulun toimintakulttuurin kehittämiseksi • Tavoite/asia, jota kehitämme • Aikataulu: milloin toimimme? • Tehtävät: mitä teemme, millaisia askeleita otamme kohti tavoitetta? • Kumppanit/tuki/yhteistyö: kaipaammeko tukea tai apua, mihin ja millaista, keneltä? • Arviointi ja seuranta 
 20. 20. Lisätietoja • CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen, tämän diasarjan osalta: Matleena Laakso, www.slideshare.net/MatleenaLaakso/koulun-toimintakulttuurin-kehittminen. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0,

×