SlideShare a Scribd company logo
1 of 53
Download to read offline
Tekoäly opetuksessa
Linnainmaan koulun veso
Tampere 14.3.2024
Matleena Laakso
Blogi: www.matleenalaakso.fi
Kuva: ML/Copilot, Designer -tekoäly
Matleena Laakso
• Digipedagoginen asiantuntija
• Freelancer-kouluttaja
• Sivutoimisesti työskentelee TAMKissa
• Aktiivinen bloggaaja
• Avoimen oppimisen vaikuttaja 2023
• Koulutukseltaan KM ja AmO
Teksti on Copilotin laatima esittely,
jota on hieman lyhennetty.
Kuva on valittu sen linkkiehdotuksista.
Ohjelma
• Johdanto tekoälyyn
• Tekoälysovellusten käyttö, haasteet ja mahdollisuudet
• Tekoälykauden oppimistehtävät
• Viimeiset 30 min omaa kokeilua (M365:n kirjautumisella Copilot)
PowerPointin kuvake.
Scifiä?
Kuva: anaterate (AI-kuva), pixabay.com
…ainakin todellisuutta!
Mitä on tekoäly?
Ei ole yhtä tekoälyä, vaan paljon erilaisia teknologioita ja sovelluksia.
Tekoäly on tietojenkäsittelyä, jossa kehitetään perinteisesti ihmisen
älyyn liitettyjä taitoja. Se pystyy esim. oppimaan, luomaan uutta,
ratkaisemaan ongelmia tai reagoimaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin.
TUNI-kirjasto, Tiedonhaun opas, CC BY: libguides.tuni.fi/tiedonhaun-opas/tiedonhaku-tekoaly
Tekoäly opetuksen tukena 1 op, Waselius & Pölönen ym. CC BY (kuva):
www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa
Opetettava kone
www.generation-ai-stn.fi
Tutustukaa koneoppimiseen GenAI-hankkeen opetettavan koneen
avulla. Ei kirjautumista, toimii mobiilistikin. Tulossa: somekone!
Generatiivinen
tekoäly tarkoittaa
sovelluksia, jotka
luovat ihmisen
pyynnöstä uusia
sisältöjä (teksti, kuva,
video, dia, taulukko,..).
Kuva: Franz26, pixabay.com. Generoitu tekoälyn avulla.
Etlan raportin näkökulmia
Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023.
www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista
Työtekijät jo kokeilevat,
organisaatiot joutuvat kieltämään.
Suurin uhka yhteiskunnassa on, että aidon ja tekoälyn
tuottaman sisällön erottaminen on mahdotonta.
”Teknologia ei ole hyvä tai paha –
eikä se myöskään ole neutraali.”
- Melvin Kranzberg
100 kysymystä ja vastausta
Hannu Toivonen 2023
Tekoälystä ei haluta tehdä
ihmisen kaltaista, ettei se
tee samoja virheitä.
Tarvitaan taitoa purkaa
ongelmat osiin ja tehdä
niistä kysymyksiä tekoälylle.
Omaa ajattelua tai tiedonhakua
ei ole syytä korvata tekoälysovelluksilla
Kuva: ML, tehty Adobe Expressin tekoälyllä.
Mahdollisia oireita tekoälyn käytöstä
• Teksti syntyy nopeasti.
• Teksti ei vaikuta opiskelijan kieleltä (ikätaso, sisältö, sanasto,..).
• Ei juurikaan kirjoitusvirheitä.
• Ympäripyöreä teksti.
• Asiavirheitä – tai toisaalta virheettömyyttä.
• Olemattomia tai ikäryhmälle ei-tyypillisiä lähteitä.
• Tekstin rakenne: Pitkähköt virkkeet ja monimutkaiset
lauserakenteet. Toisteisuutta kappaleissa.
• Vaikuttaa konekäännökseltä.
• Dokumentissa vain muutama muokkauskerta.
• Vastauksen rakenne tekoälysovellukselle
tyypillinen ellei kehotteilla muuhun ohjaa:
johdanto, listaus ja yhteenveto.
www.matleenalaakso.fi/2023/04/itkn-tyopajapaivassa-nakyy-tekoaly.html
Kuva: Matleena Laakso ja tekoälysovellus: www.bing.com/create
Tukiäly = tekoäly toimii parhaiten
ihmisen kanssa yhteistyössä!
Suhtaudu tekoälyn
tuotoksiin luonnoksina.
Kokeile asioiden yhdistelyyn,
ideointiin ja palautteeseen.
• Ope, käytä sellaiseen,
minkä osaisit itsekin.
• Oppija, pyydä sparrausta,
älä valmista tuotosta.
Yhteistä monille generatiivista
tekoälyä hyödyntäville sovelluksille
• Helppoja.
• Maksuttomia kokeilla.
• Kokeilu- ja kehitysvaiheessa.
• Moni toimii suomeksikin,
mutta paremmin englanniksi.
• Tietosuoja harvoin EU:ssa
vaaditulla tasolla.
• Tekijänoikeuskysymyksissä
paljon epäselvää.
• Kun käytät, ilmaise se selkeästi.
Kuva: Matleena Laakso. Luotu tekoälyn avulla: www.bing.com/create
Linkkivinkit: padlet.com/matlaakso/ai
Löydät tämän muistitaulun myös Matleenan blogin tekoälysivulta.
Microsoft 365 Microsoft Copilot Google Gemini Padlet H5P-työkalut
esim. Designer
Adobe Express Canva ThingLink Quizizz Kahoot
ja Firefly
Tekoäly on integroitunut lukuisiin
opetuksen sovelluksiin
www.matleenalaakso.fi/2023/09/tekoaly-integroituu-opetuksen-sovelluksiin.html
Kehotteilla annat
oman panoksesi sisällölle
• Yksityiskohtainen kehote (engl. prompt)
– Kuka ja kenelle?
– Mitä ja missä muodossa?
– Konteksti?
• Älä tyydy ensimmäiseen tuotokseen, vaan tarkenna ja muokkaa.
• Ylisanat toimivat usein hyvin – samoin englanninkieli.
Uskomaton
Poikkeuksellinen
Vertaansa vailla oleva
Poikkeuksellisen upea
Ylittämätön
Ekstaattinen
Maaginen
Eksklusiivinen
Fenomenaalisin
Ällistyttävin
Yllättävä
Aivan ihmeellinen
Grandioosi
Verrattoman hieno
Sensaatiomainen
Hengästyttävä
Ylivertainen
Aivan ainutlaatuinen
Suuret kielimallit (LLM) ja niitä
hyödyntävät tekoälysovellukset
Kielimallit hyödyntävät sanojen (tavujen) tilastollisia todennäköisyyksiä
esim. tuottaakseen, tunnistaakseen tai kääntääkseen tekstiä tai puhetta.
• Esim. Open AI:n GPT ja Googlen LaMDA.
Kielimalleja hyödyntävät tekoälysovellukset
• Esim. Open AI:n ChatGPT, Microsoft Copilot ja Google Gemini
• Voivat sisältää työkaluja myös esim. kuvien tunnistamiseen ja generoimiseen,
koodin tai musiikin luomiseen tai internetin käyttöön.
ChatGPT, Copilot ja Gemini
Tuottavat ja muokkaavat tekstiä koulutusdatan ja
kehotteen perusteella.
• Pientä satunnaista vaihtelua.
• Myös valmiita vastauksia.
• Voivat kieltäytyä vastaamasta.
Eivät käsittele tai ymmärrä sanoja, vaan todennäköisyyksiä.
→ Jokainen fakta tarkistettava.
Mahdollisuuksia
• Hyvä muodollinen kielitaito.
• Kirjoittaa ja puhuu.
• Osaa luoda tekstiä halutulla tyylillä.
• Voi osata matematiikkaa, koodausta,
luoda ja tulkita kuvia yms.
• Taitava kääntäjä.
• Lisäosat monipuolistavat käyttöä.
• Muistavat keskustelua taaksepäin,
joten jatkokysymykset ovat mahdollisia
Kuva: Peggy_Marco, pixabay.com
Käytä apulaisena tai
tai kollegana aiheessa,
jonka tunnet hyvin ☺
Kielimallien hyödyntäminen
Ideoinnin ja
ajattelun apu.
Kielenhuolto ja
palaute omasta
tekstistä
Selko- tai
puhekielistä-minen.
Kääntäminen
(kielitaitotasot).
Tehtävien ja
materiaalien
eriyttäminen.
Käsitelistan tekijä
tai yleiskuvan
tarjoaja.
Selittäminen roolin
tai näkökulman
mukaan.
Yhteenveto,
tiivistys, luokittelu,
kysymysten teko.
Asioiden
yhdistäminen tai
vertailu.
Esimerkkien
luominen.
Tuntisuunnitelmien
ja tehtävien
luonnostelu
Virheiden
selittäminen.
Tekstittäminen,
tekstivasteet.
Oppimateriaalien ja
arviointi-kriteerien
teko.
Tehtävän
muokkaaminen
tekoälyaika-
kaudelle.
Kahden kurssin
Integrointi-
suunnitelma.
Kielimallien ja tekoälyn haasteita
Ks. esim: areena.yle.fi/podcastit/1-64840896 ja Tarmo Toikkanen: bit.ly/3PhJXMR
• Ei ymmärrä sanojen merkityksiä – eikä käsittele sanoja.
• Hallusinoi. Jokainen fakta tarkistettava!
• Ei ole hakukone! Ei kerro luotettavasti lähteitä.
• Toistaa ja uusintaa esim. syrjintää.
• Datan oikeellisuus, kattavuus ja eettisyys.
• Kehittäjäyrityksen arvot.
• Tietosuoja: ole tietoinen, mitä voit jakaa.
• Tekijänoikeuskysymykset epäselviä.
• Rahalla saa paremman version.
• Toimii parhaiten englanniksi.
• Hiilidioksidipäästöt ja energiankulutus
• Myös nettirikollisten työkalu.
Kuva: Qimono, pixabay.com
ChatGPT: chat.openai.com
tai OpenAI:n mobiilisovellus
• Ikäraja 13 v, alle 18 v. tarvitsee huoltajan luvan.
• Maksuton 3,5-versio koulutettu 1/2022 asti. Ei pääsyä internettiin.
• Maksullinen 4-versio: koulutettu 4/2023 asti, pääsy nettiin, osaa matikkaa,
kuuntelee & puhuu, DALL-E 3 kuvien tuottamiseen, tiimilisenssi jne.
• Nuolen kohdalta löytyy mm. Customize ChatGPT.
Harjoittelin englannin puhumista
Customize
ChatGPT:n avulla
voit määritellä
tekoälyn roolin ja
vastausten tyylin.
ChatGPT 4: GPT-esimerkkejä
Generative pre-trained transformer, kielimalliperhe
Kirjoittaa testin, mutta tekee sen vain
ohjatusti, kun vastaat erilaisiin
kysymyksiin (sisältö, teema, tyyli,
pituus, kohderyhmä,..). Sinulta
kysytään palautetta eri vaiheissa.
GPT luo ensin 10 kuvaa ja
sitten tekee niistä videon.
gemini.google.com
• Tarvitset Google-tilin ja sen kieleksi englannin. Voit jutella suomeksi.
• Gemini Advanced eli Ultra 1.0 (23 €/kk): Ensimmäiset 2 kk maksutta,
toimii vain englanniksi.
copilot.microsoft.com
Suuri kielimalli, pääsy internettiin, sis. kuvien generoinnin (DALL-E 3),
osaa myös kertoa kuvista,..
Tyyli
Edgessä Copilot
löytyy myös
sivupalkista.
Pidemmät
kehotteet tai
aineistot
Voit myös
jutella ääneen
Salli asetuksista työskentely avoinna
olevan verkkosivun tai PDF:n kanssa
Ks. esim. Näin luot Copilotilla Forms-kyselyn M365-soittolisalla www.youtube.com/@matleenalaakso
Copilotin Suno-lisäosa
• s
Käytettävissä vain henk.koht.
tunnuksilla, ei organisaatio-
lisenssillä.
Ota ylänurkasta käyttöön Suno-
lisäosa (PlugIn) ja luo musiikkia tai
monipuolisemmin: www.suno.ai
Kuvan tekstivaste (Copilotin tarkempi tyyli)
”Tämä on kuva ryhmästä ihmisiä,
jotka kävelevät kohti suurta
kasvihuonetta puistossa.
Kasvihuone on suuri lasirakennus,
jossa on kaareva katto. Ihmiset
kävelevät polkua pitkin, joka
johtaa kasvihuoneeseen.
Polun molemmin puolin on puita
ja ruohoa. Taivas on sininen ja
siellä on muutama pilvi.”
Kuva: Matleena Laakso, CC BY
Kuva: Matleena Laakso, CC BY
Kuvan tekstivaste (Copilotin luovempi tyyli)
Kuva: ML ja tekoäly: www.bing.com/chat
Kuvan generointi Copilotilla (DALL-E 3)
Create an image of
northern forest in autumn
at the sunset with three
happy middle-aged
female adults sitting by
the campfire and drinking
coffee. They have
outdoor outfit.
Oppimistehtävien muutos
Muokataan tehtävää
tavoitteena estää
huijaaminen.
Luodaan uudenlaisia
tehtäviä, joissa
hyödynnetään tekoälyä -
mutta ei korvaamaan
omaa ajattelua.
Tekoälyllä uusi vaihe työskentelyyn
Flinga-muistitaulu
• Kerätään ideoita, joista voidaan
myös äänestää.
• Annetaan Copilotin tiivistää ja
luokitella vastaukset.
• Kysytään Copilotilta esim. mitä
näkökulmia vastauksista puuttui.
Sanapilvet (esim. answergarden.ch)
• Kerätään näkökulmia tai käsitteitä
– tehdään kuten edellä tai
– pyydetään Quizizz-sovellukselta
tietovisaa käsitteistä tai
– luodaan monivalinnat Copilotin
avulla ja syötetään ne Microsoft
Formsiin.
Kuvat apuna: salapoliisityyppiset
avoimet kysymykset
Suora lainaus ja AI-kuvat: Matti Seise, OPH:n tekoälywebinaari 20.11.2023
Esimerkkinä ekosysteemin opetus
“Olet järven rannalla Keski-Suomessa. Järven rannalla on runsaasti kuolleita
kaloja. Mitkä asiat olisivat voineet johtaa näihin kalakuolemiin tällä alueella?
Tekoälylle vaikeita kysymyksiä
Suora lainaus ja AI-kuva: Matti Seise, OPH:n tekoälywebinaari 20.11.2023
Täysin avoin kysymys
“Pohdi miten voisimme ratkaista
ilmastonmuutosta?”
Vajaa informaatio
“Miten voimme parantaa katalyyttien
tehokkuutta ja valita sopivan katalyytin
tiettyyn kemialliseen reaktioon?”
Ei näkyvyyttä sisältöön
Valitse lukemastasi kirjasta kaksi henkilöä.
Kirjoita kirje henkilöltä toiselle valitsemasi
kohtauksen jälkeen.
Tehtävän ideoinut: Marjaana Svala, Järvenpään lukio
Tekoälyajan tehtäviä
Oppija perehtyy aiheeseen kotona, tekoälyn
kanssa tai ilman. Oppitunnilla hän vastaa
muiden tekemiin kysymyksiin.
Pienryhmät perehtyvät aiheeseen etukäteen.
Oppitunnilla järjestetään väittely tai paneeli,
missä osaaminen osoitetaan.
Kirjoitelman sijaan video, podcast, ajatuskartta,
infograafi, posteri tms. – tosin niitäkin voi luoda
tekoälyllä ☺
Tekoälyajan tehtäviä
Ovatko parityöt mahdottomia tosi ujolle oppijalle?
Kaipaako oppija lisää chat-/keskusteluharjoittelua
ja palautetta? Voisiko Copilot auttaa?
Kotitaloudessa luodaan tekoälyn avulla resepti.
Ruoka kokataan, syödään ja arvostellaan.
- Jaakko Korpelan idea
Oppijat pohtivat pienryhmissä kysymyksiä
tekoälylle. Valittiin yhteinen aihe ja yritettiin
generoida mahdollisimman hyvä vastaus.
Äänestettiin paras ja analysoitiin kehotteita
- Benjamin Värren idea
Kuvat opetuksessa
Halutun kuvan generointi edellyttää tarkkaa kuvausta.
Kuva antaa välittömän palautteen kehotteen toimivuudesta.
• Harjoitelkaa kuvan generointia (esim. opiskeltavalla kielellä).
• Luo kuva ja näytä se kaverille. Hänen tulee kuvailla kehotteet,
millä itse pyrkisi luomaan samanlaisen kuvan.
• Maalaa, valokuvaa tai valitse joku kuva. Pyri luomaan mahdollisimman
samanlainen tekoälyllä.
• Luokaa kuvia inspiroimaan keskustelua.
• Luo kuva kertomaan siitä, mikä kesätöiden hakemisessa jännittää.
Kerro kuvasta kaverille, kirjoita siitä pieni tarina,..
• Luo kuva jostain kirjan kohtauksesta.
• Kirjoita runo ja luo siitä kuva - tai toisinpäin.
Lisää oppimistehtävien ideoita
tekoälyn linkkivinkkien Padletissa
Lukuvalmentaja: coach.microsoft.com
Työkalu lukemisen ja ääntämisen harjoitteluun.
• Käytä valmiita tekstejä tai kirjoita ne itse tai luo tekoälyn avulla.
• Toimii myös mm. OneDrive-dokumentin tai Teamsin kautta.
Kuvien generointi
• Kuvia, joita kuvapankeista ei löydy.
• Kuvia someen ja oppimateriaaleihin.
• Kuvia keskustelun pohjaksi.
• Logon ideointi.
• Kuvasta runo → runosta kuva.
• Toiveista päämääriä.
Kuvan kehote (engl. prompt)
• Kuvaa yksityiskohtaisesti mitä kaikkea kuvaan haluat: henkilöt,
sukupuoli, ikä, ilmeet, pukeutuminen, esineet, adjektiivit, sijainti,..
• Sää, värimaailma, valaistus, valon suunta
• Kuvakulma, polttoväli
• Tyyli (valokuva, maalaus, piirros, digitaalinen taide)
• Tyylilaji (renessanssi, surrealismi, kubismi)
• Maalaustekniikan (öljymaalaus, vesivärit, hiilipiirros)
• Tietyn taiteilijan tyyli
• Tunnelma
• Raflaavat adjektiivit
A picture of a Belgian guy
by @Kenzokrijgsman (Thomas Berger)
Myös kuvageneraattorit hallusinoivat:
www.is.fi/menaiset/ilmiot/art-2000009704112.html
Sovelluksia kuvien generointiin
Sovellusten linkkejä: padlet.com/matlaakso/ai
Microsoft Copilot (DALL-E 3)
• www.craiyon.com (ei kirjautumista)
• Padlet (vain ope kirjautuu)
• ideogram.ai (logot ja teksti kuvissa,
ei ääkkösiä)
• 360-kuvat: skybox.blockadelabs.com
• Adobe Firefly
www.adobe.com/fi/express
Luo kuvia, grafiikoita, videoita ja verkkojulkaisuja ym.
Luo ne itse, käytä mallipohjia ja tekoälyä.
Ohjeet: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html
Express: generatiivinen tekoäly
Kuvaile kuva,
minkä haluat
luoda.
Kuvaile
tekstitehoste
Lataa oma
kuva → Lisää/
poista jotain.
Generoi
malleja (beta)
Adobe Express: animoi äänestä
Videon pikatoiminnoista löytyy Animoi äänestä –toiminto max 2 min animaatioille.
Luo dokumentti: invideo.io
Luo dokumentteja muutamassa minuutissa. Anna pelkkä otsikko tai
3000 merkin kehote. Voit tarvittaessa muokata käsikirjoitusta ja
vaihtaa kuvia tai videoklippejä.
Diasarjojen luominen
www.matleenalaakso.fi/2023/08/tekoalylla-diasarjoja.html
gamma.app: Kirjoita lyhyt kuvaus. → Saat ehdotuksen diojen teemoista. →
Valitse tyyli ja saat diasarjan, jota voit muokata. Toimii suomeksi.
Miltä tekoäly maistuu juuri nyt? Matleena Laakson kuvakollaasi Microsoft Copilotin/DALL.E 3:n kuvista.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9. 10. 11. 12.
13. 14. 15. 16. 17. 18.
19. 20. 21. 22. 23. 24.
www.matleenalaakso.fi
Tasan 400 bloggausta ja lisää #digipeda-
vinkkejä, ohjeita ja esimerkkejä blogisivuilla:
• Ohjeet ja diasarjat
– Adobe Express, sanapilvet, Flinga, Padlet,..
• Generatiivinen tekoäly
– Linkkivinkkien Padlet:
padlet.com/matlaakso/ai
• H5P-työkalut
• Sähköiset kokeet ja kyselyt
• Opetusalan webinaarit
• Tervetuloa: tulevia koulutuksiani
Tämä diasarja on lisensoitu Creative
Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0
• CC-lisenssien verkkosivusto: creativecommons.fi
• CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0
Kansainvälinen: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi
– Sinä saat käyttää, jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa,
myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu.
– Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään
ja lisäät linkin tähän diasarjaan.
– Jos teet tästä diasarjasta oman version,
se tulee jakaa tällä samalla lisenssillä.
• Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä:
www.matleenalaakso.fi

More Related Content

Similar to Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24

Tekoäly opetuksessa 11.9.23
Tekoäly opetuksessa 11.9.23Tekoäly opetuksessa 11.9.23
Tekoäly opetuksessa 11.9.23Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24Matleena Laakso
 
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Tekoäly opetuksessa 3.11.23Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Tekoäly opetuksessa 3.11.23Matleena Laakso
 
Tekoäly perusopetuksessa, Hämeenlinna 21.2.24
Tekoäly perusopetuksessa, Hämeenlinna 21.2.24Tekoäly perusopetuksessa, Hämeenlinna 21.2.24
Tekoäly perusopetuksessa, Hämeenlinna 21.2.24Matleena Laakso
 
Tekoälyn käyttö opetuksessa ja opettajan työn tukena ammatillisessa koulutuks...
Tekoälyn käyttö opetuksessa ja opettajan työn tukena ammatillisessa koulutuks...Tekoälyn käyttö opetuksessa ja opettajan työn tukena ammatillisessa koulutuks...
Tekoälyn käyttö opetuksessa ja opettajan työn tukena ammatillisessa koulutuks...Matleena Laakso
 
Tekoäly, sovelluksia ja oppimistehtäviä 20.1.24
Tekoäly, sovelluksia ja oppimistehtäviä 20.1.24Tekoäly, sovelluksia ja oppimistehtäviä 20.1.24
Tekoäly, sovelluksia ja oppimistehtäviä 20.1.24Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa 4.9.23
Tekoäly opetuksessa 4.9.23Tekoäly opetuksessa 4.9.23
Tekoäly opetuksessa 4.9.23Matleena Laakso
 
Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24
Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24
Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24Matleena Laakso
 
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24Matleena Laakso
 
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24Matleena Laakso
 
Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23
Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23
Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024Matleena Laakso
 
Pedagogin digitystä 5.3.24: Osallistaminen
Pedagogin digitystä 5.3.24: OsallistaminenPedagogin digitystä 5.3.24: Osallistaminen
Pedagogin digitystä 5.3.24: OsallistaminenMatleena Laakso
 
Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Tekoäly arjen apuna 11.11.23Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Tekoäly arjen apuna 11.11.23Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksen ja oppimisen tukena 15.12.23
Tekoäly opetuksen ja oppimisen tukena 15.12.23Tekoäly opetuksen ja oppimisen tukena 15.12.23
Tekoäly opetuksen ja oppimisen tukena 15.12.23Matleena Laakso
 
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa 9.8.23
Tekoäly opetuksessa 9.8.23Tekoäly opetuksessa 9.8.23
Tekoäly opetuksessa 9.8.23Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa 16.1.24
Tekoäly opetuksessa 16.1.24Tekoäly opetuksessa 16.1.24
Tekoäly opetuksessa 16.1.24Matleena Laakso
 

Similar to Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24 (20)

Tekoäly opetuksessa 11.9.23
Tekoäly opetuksessa 11.9.23Tekoäly opetuksessa 11.9.23
Tekoäly opetuksessa 11.9.23
 
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
 
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
 
Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Tekoäly opetuksessa 3.11.23Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Tekoäly opetuksessa 3.11.23
 
Tekoäly perusopetuksessa, Hämeenlinna 21.2.24
Tekoäly perusopetuksessa, Hämeenlinna 21.2.24Tekoäly perusopetuksessa, Hämeenlinna 21.2.24
Tekoäly perusopetuksessa, Hämeenlinna 21.2.24
 
Tekoälyn käyttö opetuksessa ja opettajan työn tukena ammatillisessa koulutuks...
Tekoälyn käyttö opetuksessa ja opettajan työn tukena ammatillisessa koulutuks...Tekoälyn käyttö opetuksessa ja opettajan työn tukena ammatillisessa koulutuks...
Tekoälyn käyttö opetuksessa ja opettajan työn tukena ammatillisessa koulutuks...
 
Tekoäly, sovelluksia ja oppimistehtäviä 20.1.24
Tekoäly, sovelluksia ja oppimistehtäviä 20.1.24Tekoäly, sovelluksia ja oppimistehtäviä 20.1.24
Tekoäly, sovelluksia ja oppimistehtäviä 20.1.24
 
Tekoäly opetuksessa 4.9.23
Tekoäly opetuksessa 4.9.23Tekoäly opetuksessa 4.9.23
Tekoäly opetuksessa 4.9.23
 
Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24
Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24
Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24
 
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
 
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
 
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
 
Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23
Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23
Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23
 
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
 
Pedagogin digitystä 5.3.24: Osallistaminen
Pedagogin digitystä 5.3.24: OsallistaminenPedagogin digitystä 5.3.24: Osallistaminen
Pedagogin digitystä 5.3.24: Osallistaminen
 
Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Tekoäly arjen apuna 11.11.23Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Tekoäly arjen apuna 11.11.23
 
Tekoäly opetuksen ja oppimisen tukena 15.12.23
Tekoäly opetuksen ja oppimisen tukena 15.12.23Tekoäly opetuksen ja oppimisen tukena 15.12.23
Tekoäly opetuksen ja oppimisen tukena 15.12.23
 
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
 
Tekoäly opetuksessa 9.8.23
Tekoäly opetuksessa 9.8.23Tekoäly opetuksessa 9.8.23
Tekoäly opetuksessa 9.8.23
 
Tekoäly opetuksessa 16.1.24
Tekoäly opetuksessa 16.1.24Tekoäly opetuksessa 16.1.24
Tekoäly opetuksessa 16.1.24
 

More from Matleena Laakso

Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24Matleena Laakso
 
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24Matleena Laakso
 
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdfFasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdfMatleena Laakso
 
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24Matleena Laakso
 
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24Matleena Laakso
 
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24Matleena Laakso
 
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24Matleena Laakso
 
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24Matleena Laakso
 
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024Matleena Laakso
 
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24Matleena Laakso
 
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24Matleena Laakso
 
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24Matleena Laakso
 
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24Matleena Laakso
 
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24Matleena Laakso
 
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24Matleena Laakso
 
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24Matleena Laakso
 
Tekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhön
Tekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhönTekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhön
Tekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhönMatleena Laakso
 
Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24
Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24
Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24Matleena Laakso
 

More from Matleena Laakso (19)

Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
 
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
 
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdfFasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
 
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
 
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
 
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
 
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
 
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
 
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
 
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
 
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
 
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
 
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
 
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
 
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24
 
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24
 
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24
 
Tekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhön
Tekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhönTekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhön
Tekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhön
 
Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24
Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24
Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24
 

Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24

 • 1. Tekoäly opetuksessa Linnainmaan koulun veso Tampere 14.3.2024 Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Kuva: ML/Copilot, Designer -tekoäly
 • 2. Matleena Laakso • Digipedagoginen asiantuntija • Freelancer-kouluttaja • Sivutoimisesti työskentelee TAMKissa • Aktiivinen bloggaaja • Avoimen oppimisen vaikuttaja 2023 • Koulutukseltaan KM ja AmO Teksti on Copilotin laatima esittely, jota on hieman lyhennetty. Kuva on valittu sen linkkiehdotuksista.
 • 3. Ohjelma • Johdanto tekoälyyn • Tekoälysovellusten käyttö, haasteet ja mahdollisuudet • Tekoälykauden oppimistehtävät • Viimeiset 30 min omaa kokeilua (M365:n kirjautumisella Copilot) PowerPointin kuvake.
 • 6. Mitä on tekoäly? Ei ole yhtä tekoälyä, vaan paljon erilaisia teknologioita ja sovelluksia. Tekoäly on tietojenkäsittelyä, jossa kehitetään perinteisesti ihmisen älyyn liitettyjä taitoja. Se pystyy esim. oppimaan, luomaan uutta, ratkaisemaan ongelmia tai reagoimaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin. TUNI-kirjasto, Tiedonhaun opas, CC BY: libguides.tuni.fi/tiedonhaun-opas/tiedonhaku-tekoaly Tekoäly opetuksen tukena 1 op, Waselius & Pölönen ym. CC BY (kuva): www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa
 • 7. Opetettava kone www.generation-ai-stn.fi Tutustukaa koneoppimiseen GenAI-hankkeen opetettavan koneen avulla. Ei kirjautumista, toimii mobiilistikin. Tulossa: somekone!
 • 8. Generatiivinen tekoäly tarkoittaa sovelluksia, jotka luovat ihmisen pyynnöstä uusia sisältöjä (teksti, kuva, video, dia, taulukko,..). Kuva: Franz26, pixabay.com. Generoitu tekoälyn avulla.
 • 9. Etlan raportin näkökulmia Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023. www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista Työtekijät jo kokeilevat, organisaatiot joutuvat kieltämään. Suurin uhka yhteiskunnassa on, että aidon ja tekoälyn tuottaman sisällön erottaminen on mahdotonta. ”Teknologia ei ole hyvä tai paha – eikä se myöskään ole neutraali.” - Melvin Kranzberg
 • 10. 100 kysymystä ja vastausta Hannu Toivonen 2023 Tekoälystä ei haluta tehdä ihmisen kaltaista, ettei se tee samoja virheitä. Tarvitaan taitoa purkaa ongelmat osiin ja tehdä niistä kysymyksiä tekoälylle.
 • 11. Omaa ajattelua tai tiedonhakua ei ole syytä korvata tekoälysovelluksilla Kuva: ML, tehty Adobe Expressin tekoälyllä.
 • 12. Mahdollisia oireita tekoälyn käytöstä • Teksti syntyy nopeasti. • Teksti ei vaikuta opiskelijan kieleltä (ikätaso, sisältö, sanasto,..). • Ei juurikaan kirjoitusvirheitä. • Ympäripyöreä teksti. • Asiavirheitä – tai toisaalta virheettömyyttä. • Olemattomia tai ikäryhmälle ei-tyypillisiä lähteitä. • Tekstin rakenne: Pitkähköt virkkeet ja monimutkaiset lauserakenteet. Toisteisuutta kappaleissa. • Vaikuttaa konekäännökseltä. • Dokumentissa vain muutama muokkauskerta. • Vastauksen rakenne tekoälysovellukselle tyypillinen ellei kehotteilla muuhun ohjaa: johdanto, listaus ja yhteenveto.
 • 14. Kuva: Matleena Laakso ja tekoälysovellus: www.bing.com/create Tukiäly = tekoäly toimii parhaiten ihmisen kanssa yhteistyössä! Suhtaudu tekoälyn tuotoksiin luonnoksina. Kokeile asioiden yhdistelyyn, ideointiin ja palautteeseen. • Ope, käytä sellaiseen, minkä osaisit itsekin. • Oppija, pyydä sparrausta, älä valmista tuotosta.
 • 15. Yhteistä monille generatiivista tekoälyä hyödyntäville sovelluksille • Helppoja. • Maksuttomia kokeilla. • Kokeilu- ja kehitysvaiheessa. • Moni toimii suomeksikin, mutta paremmin englanniksi. • Tietosuoja harvoin EU:ssa vaaditulla tasolla. • Tekijänoikeuskysymyksissä paljon epäselvää. • Kun käytät, ilmaise se selkeästi. Kuva: Matleena Laakso. Luotu tekoälyn avulla: www.bing.com/create
 • 16. Linkkivinkit: padlet.com/matlaakso/ai Löydät tämän muistitaulun myös Matleenan blogin tekoälysivulta.
 • 17. Microsoft 365 Microsoft Copilot Google Gemini Padlet H5P-työkalut esim. Designer Adobe Express Canva ThingLink Quizizz Kahoot ja Firefly Tekoäly on integroitunut lukuisiin opetuksen sovelluksiin www.matleenalaakso.fi/2023/09/tekoaly-integroituu-opetuksen-sovelluksiin.html
 • 18. Kehotteilla annat oman panoksesi sisällölle • Yksityiskohtainen kehote (engl. prompt) – Kuka ja kenelle? – Mitä ja missä muodossa? – Konteksti? • Älä tyydy ensimmäiseen tuotokseen, vaan tarkenna ja muokkaa. • Ylisanat toimivat usein hyvin – samoin englanninkieli. Uskomaton Poikkeuksellinen Vertaansa vailla oleva Poikkeuksellisen upea Ylittämätön Ekstaattinen Maaginen Eksklusiivinen Fenomenaalisin Ällistyttävin Yllättävä Aivan ihmeellinen Grandioosi Verrattoman hieno Sensaatiomainen Hengästyttävä Ylivertainen Aivan ainutlaatuinen
 • 19. Suuret kielimallit (LLM) ja niitä hyödyntävät tekoälysovellukset Kielimallit hyödyntävät sanojen (tavujen) tilastollisia todennäköisyyksiä esim. tuottaakseen, tunnistaakseen tai kääntääkseen tekstiä tai puhetta. • Esim. Open AI:n GPT ja Googlen LaMDA. Kielimalleja hyödyntävät tekoälysovellukset • Esim. Open AI:n ChatGPT, Microsoft Copilot ja Google Gemini • Voivat sisältää työkaluja myös esim. kuvien tunnistamiseen ja generoimiseen, koodin tai musiikin luomiseen tai internetin käyttöön.
 • 20. ChatGPT, Copilot ja Gemini Tuottavat ja muokkaavat tekstiä koulutusdatan ja kehotteen perusteella. • Pientä satunnaista vaihtelua. • Myös valmiita vastauksia. • Voivat kieltäytyä vastaamasta. Eivät käsittele tai ymmärrä sanoja, vaan todennäköisyyksiä. → Jokainen fakta tarkistettava.
 • 21. Mahdollisuuksia • Hyvä muodollinen kielitaito. • Kirjoittaa ja puhuu. • Osaa luoda tekstiä halutulla tyylillä. • Voi osata matematiikkaa, koodausta, luoda ja tulkita kuvia yms. • Taitava kääntäjä. • Lisäosat monipuolistavat käyttöä. • Muistavat keskustelua taaksepäin, joten jatkokysymykset ovat mahdollisia Kuva: Peggy_Marco, pixabay.com Käytä apulaisena tai tai kollegana aiheessa, jonka tunnet hyvin ☺
 • 22. Kielimallien hyödyntäminen Ideoinnin ja ajattelun apu. Kielenhuolto ja palaute omasta tekstistä Selko- tai puhekielistä-minen. Kääntäminen (kielitaitotasot). Tehtävien ja materiaalien eriyttäminen. Käsitelistan tekijä tai yleiskuvan tarjoaja. Selittäminen roolin tai näkökulman mukaan. Yhteenveto, tiivistys, luokittelu, kysymysten teko. Asioiden yhdistäminen tai vertailu. Esimerkkien luominen. Tuntisuunnitelmien ja tehtävien luonnostelu Virheiden selittäminen. Tekstittäminen, tekstivasteet. Oppimateriaalien ja arviointi-kriteerien teko. Tehtävän muokkaaminen tekoälyaika- kaudelle. Kahden kurssin Integrointi- suunnitelma.
 • 23. Kielimallien ja tekoälyn haasteita Ks. esim: areena.yle.fi/podcastit/1-64840896 ja Tarmo Toikkanen: bit.ly/3PhJXMR • Ei ymmärrä sanojen merkityksiä – eikä käsittele sanoja. • Hallusinoi. Jokainen fakta tarkistettava! • Ei ole hakukone! Ei kerro luotettavasti lähteitä. • Toistaa ja uusintaa esim. syrjintää. • Datan oikeellisuus, kattavuus ja eettisyys. • Kehittäjäyrityksen arvot. • Tietosuoja: ole tietoinen, mitä voit jakaa. • Tekijänoikeuskysymykset epäselviä. • Rahalla saa paremman version. • Toimii parhaiten englanniksi. • Hiilidioksidipäästöt ja energiankulutus • Myös nettirikollisten työkalu. Kuva: Qimono, pixabay.com
 • 24. ChatGPT: chat.openai.com tai OpenAI:n mobiilisovellus • Ikäraja 13 v, alle 18 v. tarvitsee huoltajan luvan. • Maksuton 3,5-versio koulutettu 1/2022 asti. Ei pääsyä internettiin. • Maksullinen 4-versio: koulutettu 4/2023 asti, pääsy nettiin, osaa matikkaa, kuuntelee & puhuu, DALL-E 3 kuvien tuottamiseen, tiimilisenssi jne. • Nuolen kohdalta löytyy mm. Customize ChatGPT.
 • 25. Harjoittelin englannin puhumista Customize ChatGPT:n avulla voit määritellä tekoälyn roolin ja vastausten tyylin.
 • 26. ChatGPT 4: GPT-esimerkkejä Generative pre-trained transformer, kielimalliperhe Kirjoittaa testin, mutta tekee sen vain ohjatusti, kun vastaat erilaisiin kysymyksiin (sisältö, teema, tyyli, pituus, kohderyhmä,..). Sinulta kysytään palautetta eri vaiheissa. GPT luo ensin 10 kuvaa ja sitten tekee niistä videon.
 • 27. gemini.google.com • Tarvitset Google-tilin ja sen kieleksi englannin. Voit jutella suomeksi. • Gemini Advanced eli Ultra 1.0 (23 €/kk): Ensimmäiset 2 kk maksutta, toimii vain englanniksi.
 • 28. copilot.microsoft.com Suuri kielimalli, pääsy internettiin, sis. kuvien generoinnin (DALL-E 3), osaa myös kertoa kuvista,.. Tyyli Edgessä Copilot löytyy myös sivupalkista. Pidemmät kehotteet tai aineistot Voit myös jutella ääneen
 • 29. Salli asetuksista työskentely avoinna olevan verkkosivun tai PDF:n kanssa Ks. esim. Näin luot Copilotilla Forms-kyselyn M365-soittolisalla www.youtube.com/@matleenalaakso
 • 30. Copilotin Suno-lisäosa • s Käytettävissä vain henk.koht. tunnuksilla, ei organisaatio- lisenssillä. Ota ylänurkasta käyttöön Suno- lisäosa (PlugIn) ja luo musiikkia tai monipuolisemmin: www.suno.ai
 • 31. Kuvan tekstivaste (Copilotin tarkempi tyyli) ”Tämä on kuva ryhmästä ihmisiä, jotka kävelevät kohti suurta kasvihuonetta puistossa. Kasvihuone on suuri lasirakennus, jossa on kaareva katto. Ihmiset kävelevät polkua pitkin, joka johtaa kasvihuoneeseen. Polun molemmin puolin on puita ja ruohoa. Taivas on sininen ja siellä on muutama pilvi.” Kuva: Matleena Laakso, CC BY Kuva: Matleena Laakso, CC BY
 • 32. Kuvan tekstivaste (Copilotin luovempi tyyli) Kuva: ML ja tekoäly: www.bing.com/chat
 • 33. Kuvan generointi Copilotilla (DALL-E 3) Create an image of northern forest in autumn at the sunset with three happy middle-aged female adults sitting by the campfire and drinking coffee. They have outdoor outfit.
 • 34. Oppimistehtävien muutos Muokataan tehtävää tavoitteena estää huijaaminen. Luodaan uudenlaisia tehtäviä, joissa hyödynnetään tekoälyä - mutta ei korvaamaan omaa ajattelua.
 • 35. Tekoälyllä uusi vaihe työskentelyyn Flinga-muistitaulu • Kerätään ideoita, joista voidaan myös äänestää. • Annetaan Copilotin tiivistää ja luokitella vastaukset. • Kysytään Copilotilta esim. mitä näkökulmia vastauksista puuttui. Sanapilvet (esim. answergarden.ch) • Kerätään näkökulmia tai käsitteitä – tehdään kuten edellä tai – pyydetään Quizizz-sovellukselta tietovisaa käsitteistä tai – luodaan monivalinnat Copilotin avulla ja syötetään ne Microsoft Formsiin.
 • 36. Kuvat apuna: salapoliisityyppiset avoimet kysymykset Suora lainaus ja AI-kuvat: Matti Seise, OPH:n tekoälywebinaari 20.11.2023 Esimerkkinä ekosysteemin opetus “Olet järven rannalla Keski-Suomessa. Järven rannalla on runsaasti kuolleita kaloja. Mitkä asiat olisivat voineet johtaa näihin kalakuolemiin tällä alueella?
 • 37. Tekoälylle vaikeita kysymyksiä Suora lainaus ja AI-kuva: Matti Seise, OPH:n tekoälywebinaari 20.11.2023 Täysin avoin kysymys “Pohdi miten voisimme ratkaista ilmastonmuutosta?” Vajaa informaatio “Miten voimme parantaa katalyyttien tehokkuutta ja valita sopivan katalyytin tiettyyn kemialliseen reaktioon?” Ei näkyvyyttä sisältöön Valitse lukemastasi kirjasta kaksi henkilöä. Kirjoita kirje henkilöltä toiselle valitsemasi kohtauksen jälkeen. Tehtävän ideoinut: Marjaana Svala, Järvenpään lukio
 • 38. Tekoälyajan tehtäviä Oppija perehtyy aiheeseen kotona, tekoälyn kanssa tai ilman. Oppitunnilla hän vastaa muiden tekemiin kysymyksiin. Pienryhmät perehtyvät aiheeseen etukäteen. Oppitunnilla järjestetään väittely tai paneeli, missä osaaminen osoitetaan. Kirjoitelman sijaan video, podcast, ajatuskartta, infograafi, posteri tms. – tosin niitäkin voi luoda tekoälyllä ☺
 • 39. Tekoälyajan tehtäviä Ovatko parityöt mahdottomia tosi ujolle oppijalle? Kaipaako oppija lisää chat-/keskusteluharjoittelua ja palautetta? Voisiko Copilot auttaa? Kotitaloudessa luodaan tekoälyn avulla resepti. Ruoka kokataan, syödään ja arvostellaan. - Jaakko Korpelan idea Oppijat pohtivat pienryhmissä kysymyksiä tekoälylle. Valittiin yhteinen aihe ja yritettiin generoida mahdollisimman hyvä vastaus. Äänestettiin paras ja analysoitiin kehotteita - Benjamin Värren idea
 • 40. Kuvat opetuksessa Halutun kuvan generointi edellyttää tarkkaa kuvausta. Kuva antaa välittömän palautteen kehotteen toimivuudesta. • Harjoitelkaa kuvan generointia (esim. opiskeltavalla kielellä). • Luo kuva ja näytä se kaverille. Hänen tulee kuvailla kehotteet, millä itse pyrkisi luomaan samanlaisen kuvan. • Maalaa, valokuvaa tai valitse joku kuva. Pyri luomaan mahdollisimman samanlainen tekoälyllä. • Luokaa kuvia inspiroimaan keskustelua. • Luo kuva kertomaan siitä, mikä kesätöiden hakemisessa jännittää. Kerro kuvasta kaverille, kirjoita siitä pieni tarina,.. • Luo kuva jostain kirjan kohtauksesta. • Kirjoita runo ja luo siitä kuva - tai toisinpäin.
 • 41. Lisää oppimistehtävien ideoita tekoälyn linkkivinkkien Padletissa
 • 42. Lukuvalmentaja: coach.microsoft.com Työkalu lukemisen ja ääntämisen harjoitteluun. • Käytä valmiita tekstejä tai kirjoita ne itse tai luo tekoälyn avulla. • Toimii myös mm. OneDrive-dokumentin tai Teamsin kautta.
 • 43. Kuvien generointi • Kuvia, joita kuvapankeista ei löydy. • Kuvia someen ja oppimateriaaleihin. • Kuvia keskustelun pohjaksi. • Logon ideointi. • Kuvasta runo → runosta kuva. • Toiveista päämääriä.
 • 44. Kuvan kehote (engl. prompt) • Kuvaa yksityiskohtaisesti mitä kaikkea kuvaan haluat: henkilöt, sukupuoli, ikä, ilmeet, pukeutuminen, esineet, adjektiivit, sijainti,.. • Sää, värimaailma, valaistus, valon suunta • Kuvakulma, polttoväli • Tyyli (valokuva, maalaus, piirros, digitaalinen taide) • Tyylilaji (renessanssi, surrealismi, kubismi) • Maalaustekniikan (öljymaalaus, vesivärit, hiilipiirros) • Tietyn taiteilijan tyyli • Tunnelma • Raflaavat adjektiivit A picture of a Belgian guy by @Kenzokrijgsman (Thomas Berger) Myös kuvageneraattorit hallusinoivat: www.is.fi/menaiset/ilmiot/art-2000009704112.html
 • 45. Sovelluksia kuvien generointiin Sovellusten linkkejä: padlet.com/matlaakso/ai Microsoft Copilot (DALL-E 3) • www.craiyon.com (ei kirjautumista) • Padlet (vain ope kirjautuu) • ideogram.ai (logot ja teksti kuvissa, ei ääkkösiä) • 360-kuvat: skybox.blockadelabs.com • Adobe Firefly
 • 46. www.adobe.com/fi/express Luo kuvia, grafiikoita, videoita ja verkkojulkaisuja ym. Luo ne itse, käytä mallipohjia ja tekoälyä. Ohjeet: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html
 • 47. Express: generatiivinen tekoäly Kuvaile kuva, minkä haluat luoda. Kuvaile tekstitehoste Lataa oma kuva → Lisää/ poista jotain. Generoi malleja (beta)
 • 48. Adobe Express: animoi äänestä Videon pikatoiminnoista löytyy Animoi äänestä –toiminto max 2 min animaatioille.
 • 49. Luo dokumentti: invideo.io Luo dokumentteja muutamassa minuutissa. Anna pelkkä otsikko tai 3000 merkin kehote. Voit tarvittaessa muokata käsikirjoitusta ja vaihtaa kuvia tai videoklippejä.
 • 50. Diasarjojen luominen www.matleenalaakso.fi/2023/08/tekoalylla-diasarjoja.html gamma.app: Kirjoita lyhyt kuvaus. → Saat ehdotuksen diojen teemoista. → Valitse tyyli ja saat diasarjan, jota voit muokata. Toimii suomeksi.
 • 51. Miltä tekoäly maistuu juuri nyt? Matleena Laakson kuvakollaasi Microsoft Copilotin/DALL.E 3:n kuvista. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
 • 52. www.matleenalaakso.fi Tasan 400 bloggausta ja lisää #digipeda- vinkkejä, ohjeita ja esimerkkejä blogisivuilla: • Ohjeet ja diasarjat – Adobe Express, sanapilvet, Flinga, Padlet,.. • Generatiivinen tekoäly – Linkkivinkkien Padlet: padlet.com/matlaakso/ai • H5P-työkalut • Sähköiset kokeet ja kyselyt • Opetusalan webinaarit • Tervetuloa: tulevia koulutuksiani
 • 53. Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0 • CC-lisenssien verkkosivusto: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi – Sinä saat käyttää, jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lisäät linkin tähän diasarjaan. – Jos teet tästä diasarjasta oman version, se tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi