SlideShare a Scribd company logo
Tekoäly ja
opinto-ohjaus
Uudenmaan opinto-ohjaajat ry.
Webinaari 26.4.2024
Matleena Laakso
Blogi: www.matleenalaakso.fi
Kuva: ML / ideogram.ai
Matleena Laakso
• Digipedagoginen asiantuntija
• Freelancer-kouluttaja
• Sivutoimisesti TAMKissa
• Aktiivinen bloggaaja
• Avoimen oppimisen vaikuttaja 2023
• Koulutukseltaan KM ja AmO
Teksti on Copilotin laatima esittely,
jota on hieman lyhennetty. Kuva on
valittu sen linkkiehdotuksista.
Ohjelma klo 8.30-11.30
• Koulutuksessa opit perusteet generatiivisesta tekoälystä,
sen mahdollisuuksista ja rajoitteista.
• Tutustumme muutamiin tekoälyä hyödyntävät sovelluksiin sekä
siihen, miten tekoäly on jo nyt integroitunut osaksi oppilaitoksissa
yleisesti käytettyjä sovelluksia.
• Tutustumme esimerkkeihin ja pohdimme myös yhdessä, miten
tekoälyä voi käyttää opinto-ohjauksessa.
Tässä diasarjassa on käytetty PowerPointin kuvakkeita.
Aikaa, huomioita ja kunnioitusta
Kuvat: ML / ideogram.ai
padlet.com/matlaakso/opot24
Lisää uusi viesti
Padlet-muistitaulu
Padletin tekoälyominaisuuksia:
• Magic Padlet
• kuvien generointi
• varoittaa vaarallisista linkeistä
• moderointi.
Padlet-muistitaulun ohjeet ja esimerkit:
padlet.com/matlaakso/padlet
Kun luot uuden muistitaulun, vaihtoehdot ovat:
1. Tyhjä taulu: valitse tutuista vaihtoehdosta,
esim. kartta, aikajana tai seinä sarakkeineen.
2. Luo taulu tekoälyn avulla.
3. Valitse yli 250 mallista.
1.
2.
3.
Tekoäly on ollut käytössämme jo vuosia
Mitä on tekoäly?
• Ei ole yhtä tekoälyä, vaan paljon erilaisia teknologioita ja sovelluksia.
• Suurin osa perustuu koneoppimiseen.
• Monet uusista sovelluksista perustuvat suuriin kielimalleihin.
• Tekoäly on tietojenkäsittelyä, jossa kehitetään perinteisesti
ihmisen älyyn liitettyjä taitoja
• Kaikki nykyinen tekoäly on heikkoa.
Diasarjassa on käytetty PowerPointin kuvakkeita.
Generatiivinen
tekoäly tarkoittaa
sovelluksia, jotka luovat
ihmisen pyynnöstä uusia
sisältöjä (teksti, kuva,
video, dia, taulukko,..).
Kuva: Franz26, pixabay.com. Generoitu tekoälyn avulla.
Generatiivisen tekoälyn vaikutuksista
Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023.
www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista
”…vaikutus Suomen työmarkkinoilla on
pikemminkin ihmistyötä täydentävä
kuin sitä korvaava.
Silti edessä on merkittävä murros,
johon valmistaudumme parhaiten
kokeilemalla ja hyödyntämällä
generatiivista tekoälyä
mahdollisimman etupainotteisesti.”
Koulutettu väestö
suurimmassa murroksessa
Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023.
www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista
Vertailtaessa generatiivista tekoälyä työelämässä
käyttäviä ja niitä jotka eivät käytä
• tekoälyä käyttäen työn tuottavuus paranee,
• heikommat työntekijät hyötyvät enemmän,
• usein laatu ja työtyytyväisyys paranivat.
Yliopiston tentissä
• tekoäly auttoi monivalinnoissa, mutta ei esseissä.
• heikoimmat hyötyivät eniten.
• toisinaan tekoäly heikensi tulosta,
kun siltä pyydettiin sellaista, mitä se ei osaa.
Raportin näkökulmia
Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023.
www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista
Työtekijät jo kokeilevat,
organisaatiot joutuvat kieltämään.
Suurin uhka yhteiskunnassa on, että aidon ja tekoälyn
tuottaman sisällön erottaminen on mahdotonta.
”Teknologia ei ole hyvä tai paha –
eikä se myöskään ole neutraali.”
- Melvin Kranzberg
Kuva: Matleena Laakso ja tekoälysovellus: www.bing.com/create
Tukiäly = tekoäly toimii parhaiten
ihmisen kanssa yhteistyössä!
Suhtaudu tekoälyn
tuotoksiin luonnoksina.
Ope, käytä sellaiseen,
minkä osaisit itsekin.
Oppija, pyydä sparrausta,
älä valmista tuotosta.
Kehitätkö tekoälyn neuroverkkoa
vai omia aivojasi?
Matt Chronin artikkeli Faktabaarin Tekoälyoppaassa faktabaari.fi/dil/ai
Omaa ajattelua tai
tiedonhakua
ei ole syytä korvata
tekoälysovelluksilla.
Kuva: ML / Copilot, Designer
Ote Arenen AMK-suosituksista
arene.fi/wp-content/uploads/PDF/2023/AI-Arene-suositukset.pdf (10.5.2023)
Tekoälyn käytön tulee vahvistaa opiskelijoiden työelämävalmiuksia,
siksi opettajien suositellaan
• ”Kannustavan: Positiivisesti kannustetaan opiskelijoita käyttämään
tekoälyä osana opiskeluita.
• Ohjaavan: Ohjeistamalla opiskelijoita varmistetaan tekoälyn
tarkoituksenmukainen ja vastuullinen käyttö...
• Hyödyntämään: Käyttämällä tekoälytyökaluja… suunnittelun... ja
ohjauksen tukena opettaja kasvattaa omaa osaamistaan ja
ymmärrystään tekoälyn mahdollisuuksista ja rajoitteista.
• Osallistumaan: Opettajan tulisi jakaa tietämystään… työkalun
kyvyistä, rajoitteista ja käyttötavoista…”
Yhteistä monille generatiivista
tekoälyä hyödyntäville sovelluksille
• Helppoja.
• Maksuttomia kokeilla.
• Kokeilu- ja kehitysvaiheessa.
• Moni toimii suomeksikin,
mutta paremmin englanniksi.
• Tietosuoja harvoin EU:ssa
vaaditulla tasolla.
• Tekijänoikeuskysymyksissä
paljon epäselvää.
• Kun käytät, ilmaise se
selkeästi.
Kuva: Matleena Laakso. Luotu tekoälyn avulla: www.bing.com/create
Mitä sovelluksia voidaan käyttää?
Näkökulmia
• Pedagoginen perustelu
• Käyttöehdot
• Tietosuoja-asetus GDPR
• Tietoturva
• Saavutettavuus
• Hinta / ansaintamalli
• Kirjautuminen (oma/organisaation tunnus; ope vai oppijat)
• Tarvittavat laitteet ja sovellukset
• Eettisyys ja muut lait, kuten tekijänoikeudet ja ikärajat
→ Noudata ensisijaisesti oman organisaatiosi ohjeistusta.
→ Voit päättää vain omien henkilötietojesi luovuttamisesta.
padlet.com/matlaakso/ai
Löydät tämän muistitaulun myös Matleenan blogin tekoälysivulta.
Microsoft 365 Google Padlet H5P-työkalut ThingLink
Adobe Express Canva Khan Academy Quizizz Kahoot
ja Firefly
Tekoäly on integroitunut lukuisiin
sovelluksiin, tässä muutama esimerkki
www.matleenalaakso.fi/2023/09/tekoaly-integroituu-opetuksen-sovelluksiin.html
Tekoälyllä uusi vaihe työskentelyyn
Flinga- tai Padlet-muistitaulu
• Kerätään ideoita, joista voidaan
myös äänestää.
• Annetaan Copilotin tiivistää vastaukset.
• Kysytään Copilotilta esim. mitä
näkökulmia vastauksista puuttui.
Sanapilvet (esim. answergarden.ch)
• Kerätään näkökulmia tai käsitteitä ja
tehdään kuten edellä tai luodaan
käsitteistä tehtäviä, esim. tietovisoja
(Quizizz, Forms,..).
Flinga-työskentely: Miten tekoälyä
voi hyödyntää opinto-ohjauksessa?
Copilotin tiivistys Flingan tuloksista
(molempia lyhensin runsaasti)
Luokittelu
• Suunnittelu ja valmistelu
• Ohjaus ja neuvonta
• Työkalut ja simulaatiot
• Rajoitusten ja mahdollisuuksien tunnistaminen
Mitä uutta tekoäly tuo opinto-ohjaukseen seuraavan 10 v. aikana?
• Automaatio ja analytiikka.
• Keskustelevan tekoälyn rooli kasvaa, mm. virtuaaliset avustajat.
• Tekoälyn nopea kehitys edellyttää jatkuvaa oppimista ja sopeutumista uusiin
työkaluihin ja teknologioihin.
• Tekoäly voi auttaa tunnistamaan opiskelijoiden piilotettuja kykyjä ja
potentiaalia, joita inhimilliset ennakkoluulot saattavat peittää.
• Tekoäly voi tarjota yhä henkilökohtaisempaa ohjausta.
• Tekoäly voi oppia virheistään ja parantaa ohjausta, mukautuen samalla
muuttuviin koulutusvaatimuksiin ja työmarkkinoiden trendeihin.
Suuret kielimallit ja niitä
hyödyntävät tekoälysovellukset
Kielimallit (LLM, Large Language Model)
• Hyödyntävät sanojen (token) tilastollisia todennäköisyyksiä esim.
tuottaakseen, tunnistaakseen tai kääntääkseen tekstiä tai puhetta.
• Esim. Open AI:n GPT ja Googlen LaMDA.
Kielimalleja hyödyntävät tekoälysovellukset
• Esim. ChatGPT, Microsoft Copilot ja Google Gemini.
• Voivat sisältää työkaluja myös esim. kuvien tunnistamiseen ja
generoimiseen, koodin tai musiikin luomiseen tai internetin käyttöön.
ChatGPT, Copilot, Gemini
ja vastaavat sovellukset
Sisältöjen tuottaminen ja muokkaaminen
• Kehotteen ja koulutusdatan perusteella, myös kehittäjän etiikka vaikuttaa.
• Pientä satunnaista vaihtelua.
• Myös valmiita vastauksia.
• Voi kieltäytyä vastaamasta.
Eivät käsittele tai ymmärrä sanoja, vaan todennäköisyyksiä.
→ Jokainen fakta tarkistettava.
Kehotteet (engl. prompt)
Tekoälyn hyöty sinulle riippuu
pitkälti taidostasi luoda kehotteita.
Kehotteilla annat oman panoksesi sisällölle.
Älä tyydy ensimmäiseen tuotokseen,
vaan kokeile ja tarkenna.
• Kehotemuotoilu voi vaatia aikaa ja vaivaa.
• Tekoäly osaa auttaa myös kehotemuotoilussa.
• Ylisanat toimivat usein hyvin.
• Englanti toimii usein suomea paremmin.
• Ole ystävällinen ☺
Vertaansa vailla oleva
Poikkeuksellisen upea
Ylittämätön
Ekstaattinen
Maaginen
Eksklusiivinen
Fenomenaalisin
Ällistyttävin
Yllättävä
Aivan ihmeellinen
Grandioosi
Verrattoman hieno
Sensaatiomainen
Hengästyttävä
Ylivertainen
Ainutlaatuinen
Luo yksityiskohtaisia kehotteita
• Kuka ja kenelle?
– Tekoälylle rooli.
• Mitä ja missä muodossa?
– Voit antaa esimerkin tai tyylin.
– Negaatiot eivät toimi hyvin.
• Konteksti?
– Tausta-aineisto.
Kielimallien ja tekoälyn haasteita
Ks. esim: areena.yle.fi/podcastit/1-64840896 ja Tarmo Toikkanen: bit.ly/3PhJXMR
• Ei ymmärrä sanojen merkityksiä – eikä käsittele sanoja.
• Hallusinoi. Jokainen fakta tarkistettava!
• Ei ole hakukone! Ei kerro luotettavasti edes lähteitä.
• Toistaa ja uusintaa esim. syrjintää.
• Datan oikeellisuus, kattavuus ja eettisyys.
• Kehittäjäyrityksen arvot.
• Tietosuoja: ole tietoinen, mitä voit jakaa.
• Tekijänoikeuskysymykset epäselviä.
• Rahalla saa paremman version.
• Toimii parhaiten englanniksi.
• Hiilidioksidipäästöt ja energiankulutus
• Myös nettirikollisten työkalu.
Kuva: Qimono, pixabay.com
→Ymmärrys tekoälystä
ja algoritmeista
→Informaatiolukutaito
ja kriittinen lukutaito
Opettajan ja ohjaajan tukiäly
Ideoinnin ja
ajattelun apu.
Kielenhuolto ja
palaute omasta
tekstistä
Selko- tai puhe-
kielistäminen.
Kääntäminen
(kielitaitotasot).
Tehtävien ja
materiaalien
eriyttäminen.
Käsitelistan tekijä
tai yleiskuvan
tarjoaja.
Selittäminen roolin
tai näkökulman
mukaan.
Yhteenveto,
tiivistys, luokittelu,
kysymysten teko.
Asioiden
yhdistäminen tai
vertailu.
Esimerkkien
luominen.
Tuntisuunnitelmien
ja tehtävien
luonnostelu
Virheiden
selittäminen.
Saavutettavuuden
edistäminen:
tekstittäminen,
tekstivasteet,
Ohjeiden ja
oppimateriaalien
luonnostelu.
Tehtävän
muokkaaminen
tekoälyaika-
kaudelle.
Kahden kurssin
Integrointi-
suunnitelma.
Oppijan tukiäly
Ideoinnin ja
ajattelun apu.
Kielenhuolto ja
palaute omasta
tekstistä.
Simulaatiot
suomeksi ja
kielitaidon
harjoitteluna.
Kääntäminen
(kielitaitotasot).
Argumentointi-
taitojen
edistäminen.
Käsitteiden
selittäjä ja
yleiskuvan
tarjoaja.
Selittäminen roolin
tai näkökulman
mukaan.
Yhteenveto,
tiivistys, luokittelu,
kysymysten teko.
Asioiden
yhdistäminen
tai vertailu.
Esimerkkien
luominen.
Vinkkejä
ajanhallintaan ja
opiskelu-
strategioihin.
Virheiden
osoittaminen ja
selittäminen.
Tuki oppimiselle ja
saavutettavuuden
edistäminen.
Harjoittelu ja
kertaaminen.
Huumoria &
työelämätaitoja.
Mitä muuta?
ChatGPT: chat.openai.com
tai OpenAI:n mobiilisovellus
• Ikäraja 13 v, alle 18 v. tarvitsee huoltajan luvan.
• Maksuton 3,5-versio koulutettu 1/2022 asti. Ei pääsyä internettiin.
• Maksullinen 4-versio: koulutettu 4/2023 asti, pääsy nettiin, osaa matikkaa,
kuuntelee & puhuu, DALL-E 3 kuvien tuottamiseen, tiimilisenssi jne.
• Nuolen kohdalta löytyy mm. Customize ChatGPT.
Tekoäly simultaanitulkkina
Lauri Yä-Jussila, ITK-webinaari 28.9.23
Customize ChatGPT
• Mitä haluat kielimallin tietävän sinusta, roolistasi tai tehtävästäsi?
• Miten haluat kielimallin vastaavan sinulle?
gemini.google.com
• Tarvitset Google-tilin ja sen kieleksi englannin. Voit käyttää suomeksi.
• Maksullinen lisenssi toimii vain englanniksi: Gemini Advanced eli Ultra 1.0
(23 €/kk): Ensimmäiset 2 kk maksutta.
• Nopea, varmistus Googlen hakutuloksiin verraten, ei vielä runsasta
lisäosien tarjontaan,..
copilot.microsoft.com
Suuri kielimalli, pääsy internettiin, kuvien generointi (DALL-E 3),..
Tyyli
Pidemmät
kehotteet tai
aineistot
Kirjoita, puhu tai lataa kuva.
Salli asetuksista työskentely avoinna
olevan verkkosivun tai PDF:n kanssa
Ks. esim. Näin luot Copilotilla Forms-kyselyn M365-soittolisalla www.youtube.com/@matleenalaakso
Kuvan raportti korkea-asteen näkökulmasta: library.educause.edu/
resources/2023/9/2023-educause-horizon-action-plan-generative-ai (CC BY-NC-ND)
Edgessä
Copilot
löytyy myös
sivupalkista.
Kuvan tekstivaste (Copilotin tarkempi tyyli)
”Tämä on kuva ryhmästä ihmisiä,
jotka kävelevät kohti suurta
kasvihuonetta puistossa.
Kasvihuone on suuri lasirakennus,
jossa on kaareva katto. Ihmiset
kävelevät polkua pitkin, joka
johtaa kasvihuoneeseen.
Polun molemmin puolin on puita
ja ruohoa. Taivas on sininen ja
siellä on muutama pilvi.”
Kuva: Matleena Laakso, CC BY
Kuva: Matleena Laakso, CC BY
Kuvan tekstivaste (Copilotin luovempi tyyli)
Kuva: ML ja tekoäly: www.bing.com/chat
Kirjoittajan tukiäly
• Hankalat viestit
• Suosittelukirjeet
• Opiskelijahuollon
suunnitelmat, raportit,..
• Tiedottaminen ja
erilaiset ohjeistukset
• Oppimateriaalit
• Vanhempainillat
• Jne.
MUISTA: Ei henkilötietoja
tekoälysovelluksiin!
Kuva: ML / Copilot, Designer
Luo tekoälyllä musiikkia
Copilotin Suno-lisäosa
• Lisäosat (PlugInI käytettävissä vain
henk.koht. tunnuksilla. Osaa suomea.
• www.matleenalaakso.fi/2024/01/tekoaly-loi-
laulun.html
www.suno.com
• Lisäosaa vähän monipuolisempi,
erillinen kirjautuminen.
• Maksutta n. 10 laulua päivässä.
www.udio.com
• Kielinä mm. kiina, japani saksa,
ranska, italia ja venäjä.
• Beta-vaiheessa maksuton.
Kuva: ML / app.leonardo.ai
Aika kokeilla!
Luo tekstiä, suunnittele ja
ideoi kevään töitäsi,
kokeile simulointia,
luo kuvia tai musiikkia
tai kokeile, miten tekoäly
osaa kertoa kuvastasi.
Sovellusten linkit:
padlet.com/matlaakso/ai
Viisi tärkeintä asiaa
opiskelualaa valittaessa
1. Kiinnostus ja intohimo.
2. Tulevaisuuden työllisyysnäkymät.
3. Omat vahvuudet ja taidot.
– Voit kehittää uusia taitoja, mutta lähde liikkeelle vahvuuksistasi.
4. Opiskelun vaatimukset.
– Esim. pääsykoe, kielitaito ym.
5. Tulevaisuuden visio
– Missä näet itsesi työskentelemässä?
– Millaisia haasteita ja mahdollisuuksia haluat työelämässä kohdata?
Oletko samaa mieltä?
Puuttuuko listauksesta jotain?
Edellinen dia oli Copilotin
vastaus hieman tiivistettynä
alla olevaan kehotteeseen.
Omat vahvuudet ja ammattialat
Juttele tekoälyn (esim. Copilot) kanssa mielenkiinnon kohteistasi,
harrastuksistasi, työkokemuksestasi ja vahvuuksistasi.
• Kysy ehdotuksia ammatti- tai opiskelualoista, joita sinun
kannattaisi tutkia tarkemmin.
• Pyydä sitä kertomaan lisää aloista, jotka sinua kiinnostavat.
• Tekoäly ei ymmärrä negaatioita, joten jätä ne mainitsematta
tai kerro positiivisen kautta (retkeily-esimerkki).
Tekoälylle voi antaa rooleja, esim. uraohjaaja
tai tietyn ammattialan edustaja.
Kysymys tekoälylle ja oppijoille
1. Kirjoita kysymys Copilotille.
2. Pyydä oppijoita vastaamaan (ääneen, muistitaulu, sanapilvi,..)
3. Katsokaa yhdessä tekoälyn vastaus: Onko se totta, asenteellista,
vääristynyttä tai puuttuuko siitä jotain? Kertoiko se jotain, mitä
ette itse keksineet?
Mitkä asiat on aina
mainittava CV:ssä?
Miksi minun kannattaa olla
aktiivinen LinkedIn-
palvelussa?
Miten valmistaudun
työhaastatteluun?
Työnhaun apu
CV ja työhakemus
• CV:n rakenne ja kirjoittamisen tuki.
• Palaute CV:stä (poista ensin henkilötiedot)
– Kieliasu, kilpailijoista erottautuminen, vastaavuus työpaikkailmoituksen tekstiin.
Millaisia vahvuuksia työtehtävässä tarvitaan?
Työhaastattelu
• Työhaastattelun simulointi
– Eri kielillä, pyydä haastamaan vastauksiasi ja antamaan palautetta,
voit antaa aineistoksi CV:n tai LinkedIn-profiilin.
• Työhaastattelukysymysten pohdinta hakemustekstin perusteella.
Avarra ajatuksiasi (hallusinoivan) tekoälyn kanssa jutellen.
• Mitä töitä voisi hakea osaamisella/koulutuksella…?
• Missä töissä saisin olla ihmisten kanssa/ulkona…?
• Millaisissa yrityksissä tai organisaatoissa tarvitaan…?
Vuorovaikutustilanteen simulointi
Onnistuu myös äänen keskustellen ja eri kielillä.
Kirjoita tekoälyn kanssa 1/2
Iida Pitkänen: Tehtäviä tekoälystä äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen (CC BY-NC): aoe.fi/#/materiaali/3647
Kirjoita tekoälyn kanssa 2/2
Iida Pitkänen: Tehtäviä tekoälystä äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen (CC BY-NC): aoe.fi/#/materiaali/3647
Kukahan teistä muokkaisi tämän ohjeistukseksi
CV:n tai työhakemuksen tekemiseen?
Geminin ideoita sen käytöstä
opinto-ohjauksessa
• Auttaa löytymään MOOC-kursseja, joilla voi tutustua alaan tai toisinaan
myös hakea opiskelupaikkaa.
• Auttaa kääntämään tekstiä ja puhetta, mikä voi olla hyödyllistä kv-
opiskelijoille.
• Voit kysyä tietoja eri ammateista ja koulutusohjelmista yms.
• Voit löytää haastateltavaksi henkilöitä, jotka työskentelevät sinua
kiinnostavilla aloilla.
• Auttaa löytämään testejä, joiden avulla voit arvioida vahvuuksia.
Muistuta oppijoita, että tekoälysovellukset luovat tekstiä
ennustaen sanan kerrallaan. Kaikki faktat tulee tarkistaa
luotettavista lähteistä, esim. oppilaitoksen sivulta tai opolta.
Tekoäly rekrytoinnissa
Miten tekoäly lukee työhakemuksia? yle.fi/a/74-20079367
• Esim. esikarsinta, suositukset muista työpaikoista ja viestit hakijoille.
• Neljä isoa suomalaista rekryfirmaa: yksi hyvin kriittinen,
kolme lisää tekoälyä hakemusten seulomisessa.
• Euroopan parlamentti hyväksyi maaliskuussa lain suojelemaan ihmisten
perusoikeuksia ja demokratiaa tekoälyltä (esim. tekoälyn läpinäkyvyys).
• Milloin tekoäly voisi olla ihmistä puolueettomampi?
Miten rasismi näkyy kielimalleissa?
The Guardian & Cornell University, ks. www.matleenalaakso.fi/2024/03/suullinen-kielitaito-ja-
tekoaly.html
• Kielimallien laajetessa niiden avoin rasismi vähenee, mutta peitelty rasismi
lisääntyy. Eettisten ohjeiden avulla kielimallit ovat oppineet olemaan
hienovaraisempia rasististen ennakkoluulojensa suhteen.
Opinnäytteen tekijän apu
Oppija keskustelee esim. Copilotin kanssa häntä
kiinnostavista teemoista ja kysyy ehdotuksia
• Opinnäytteen aiheeksi, näkökulmiksi ja
rajaukseksi.
• Tutkimuskysymyksiin ja niiden muotoiluun.
Pyydä ideoita ja palautetta mm.
• Otsikointiin.
• Erilaisiksi näkökulmiksi.
• Tiedonhakuun (kuva: padlet.com/matlaakso/ai).
– Artikkeleiden tiivistäminen voi auttaa arvioimaan,
kannattaako kyseinen lähde lukea.
• Analysointiin.
• Kielentarkistukseen.
Kuvia tekoälyllä
• Luo kuva vahvuuksistasi. Näytä kuva koulukaverille ja/tai opinto-ohjaajalle
ja sanoita vahvuutesi ja keskustelkaa niistä.
• Luo kuva koulukaverisi vahvuuksista. Näytä kuva kaverille ja kerro
konkreettisten esimerkkien kautta, miten hänen vahvuutensa näkyvät.
• Luokaa kuvia tulevaisuuden haaveistanne. Miten voitte edetä kohti niitä?
– Luo kuva, jossa on kolme sinulle tärkeää asiaa työhön liittyen.
– Minä ja työkaverini.
– Tältä työpaikkani näyttää, kun olen 40-vuotias.
– Eläkejuhlani ☺
Heruta palautetta ja ohjaustarvetta
• Osallistuja valitsee, etsii tai luo kuvan, esim. Pixabay, Padlet tai
videoneuvottelusovelluksen GIF-kuvat.
• Tulostettavia, ostettavia ja verkon kautta käytettäviä korttisarjoja:
www.matleenalaakso.fi/2020/03/kuvakortit.html
Kuva: Matleena Laakso, CC BY
Sovelluksia kuvien generointiin
Sovellusten linkit: padlet.com/matlaakso/ai
Voi käyttää kirjautumatta
• Padlet (vain ope kirjautuu)
• www.craiyon.com (kuva)
• SDXL-Lightning
Edellyttää kirjautumista
• DALL-E 3. Toimii maksutta Microsoft Copilotilla
• ideogram.ai (logot ja teksti kuvissa)
• leonardo.ai: tarjolla erikoisempiakin
ominaisuuksia kuten kuvan generointi sitä
mukaa, kun kirjoitat kehotetta.
• Adobe Firefly (esim. Adobe Express), ohjeet:
www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html
360-kuvat: skybox.blockadelabs.com
AdobeExpress
Kuvaile kuva,
minkä haluat
luoda.
Kuvaile
tekstitehoste
Lataa oma
kuva → Lisää/
poista jotain.
Generoi
malleja (beta)
Adobe Express: animoi äänestä
Löytyy videon pikatoiminnoista
Luo dokumentti: invideo.io
Luo dokumentteja muutamassa minuutissa. Anna pelkkä otsikko tai
3000 merkin kehote. Voit tarvittaessa muokata käsikirjoitusta ja
vaihtaa kuvia tai videoklippejä.
Luo diasarjoja, esim. Gamma
www.matleenalaakso.fi/2023/08/tekoalylla-diasarjoja.html
• Anna kehote ja kuvaa tarkasti mitä haluat.
• Saat muokattavan listauksen sisällöistä.
• Saat diasarjan, jota voit muokata. Tekoäly tekee
parhaimmillaankin vain hyviä luonnoksia.
Kuvat: Matleena Laakso / Copilot, DALL.E 3.
Miltä tekoäly maistuu juuri nyt?
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9. 10. 11. 12.
13. 14. 15. 16. 17. 18.
19. 20. 21. 22. 23. 24.
www.matleenalaakso.fi
Yli 400 bloggausta ja lisää #digipeda-vinkkejä,
ohjeita ja esimerkkejä blogisivuilla:
• Ohjeet ja diasarjat
• Generatiivinen tekoäly
• H5P-työkalut
• Sähköiset kokeet ja kyselyt
• Opetusalan webinaarit
• Tervetuloa: tulevia koulutuksiani
Muista myös: padlet.com/matlaakso/opot24
Tämä diasarja on lisensoitu Creative
Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0
• CC-lisenssien verkkosivusto: creativecommons.fi
• CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0
Kansainvälinen: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi
– Sinä saat käyttää, jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa,
myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu.
– Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään
ja lisäät linkin tähän diasarjaan.
– Jos teet tästä diasarjasta oman version,
se tulee jakaa tällä samalla lisenssillä.
• Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä:
www.matleenalaakso.fi

More Related Content

Similar to Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24

Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Matleena Laakso
 
Tekoäly on tullut 13.12.23.pdf
Tekoäly on tullut 13.12.23.pdfTekoäly on tullut 13.12.23.pdf
Tekoäly on tullut 13.12.23.pdf
Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24
Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24
Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24
Matleena Laakso
 
Tekoäly ja opetus 6.2.24
Tekoäly ja opetus 6.2.24Tekoäly ja opetus 6.2.24
Tekoäly ja opetus 6.2.24
Matleena Laakso
 
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Matleena Laakso
 
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa 9.8.23
Tekoäly opetuksessa 9.8.23Tekoäly opetuksessa 9.8.23
Tekoäly opetuksessa 9.8.23
Matleena Laakso
 
Tekoäly tuli 9.11.23
Tekoäly tuli 9.11.23Tekoäly tuli 9.11.23
Tekoäly tuli 9.11.23
Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa 11.9.23
Tekoäly opetuksessa 11.9.23Tekoäly opetuksessa 11.9.23
Tekoäly opetuksessa 11.9.23
Matleena Laakso
 
Valjasta tekoäly hyötykäyttöön 30.5.2024
Valjasta tekoäly hyötykäyttöön 30.5.2024Valjasta tekoäly hyötykäyttöön 30.5.2024
Valjasta tekoäly hyötykäyttöön 30.5.2024
Matleena Laakso
 
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Matleena Laakso
 
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24
Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Tekoäly opetuksessa 3.11.23Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Matleena Laakso
 
Tekoälyn käyttö opetuksessa ja opettajan työn tukena ammatillisessa koulutuks...
Tekoälyn käyttö opetuksessa ja opettajan työn tukena ammatillisessa koulutuks...Tekoälyn käyttö opetuksessa ja opettajan työn tukena ammatillisessa koulutuks...
Tekoälyn käyttö opetuksessa ja opettajan työn tukena ammatillisessa koulutuks...
Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa 6.9.23
Tekoäly opetuksessa 6.9.23Tekoäly opetuksessa 6.9.23
Tekoäly opetuksessa 6.9.23
Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24
Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24
Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24
Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa 4.9.23
Tekoäly opetuksessa 4.9.23Tekoäly opetuksessa 4.9.23
Tekoäly opetuksessa 4.9.23
Matleena Laakso
 
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Matleena Laakso
 
Tekoäly, sovelluksia ja oppimistehtäviä 20.1.24
Tekoäly, sovelluksia ja oppimistehtäviä 20.1.24Tekoäly, sovelluksia ja oppimistehtäviä 20.1.24
Tekoäly, sovelluksia ja oppimistehtäviä 20.1.24
Matleena Laakso
 
Ohjauksellisuus ja oppimistehtävät 31.1.20
Ohjauksellisuus ja oppimistehtävät 31.1.20Ohjauksellisuus ja oppimistehtävät 31.1.20
Ohjauksellisuus ja oppimistehtävät 31.1.20
Matleena Laakso
 

Similar to Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24 (20)

Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
 
Tekoäly on tullut 13.12.23.pdf
Tekoäly on tullut 13.12.23.pdfTekoäly on tullut 13.12.23.pdf
Tekoäly on tullut 13.12.23.pdf
 
Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24
Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24
Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24
 
Tekoäly ja opetus 6.2.24
Tekoäly ja opetus 6.2.24Tekoäly ja opetus 6.2.24
Tekoäly ja opetus 6.2.24
 
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
 
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
 
Tekoäly opetuksessa 9.8.23
Tekoäly opetuksessa 9.8.23Tekoäly opetuksessa 9.8.23
Tekoäly opetuksessa 9.8.23
 
Tekoäly tuli 9.11.23
Tekoäly tuli 9.11.23Tekoäly tuli 9.11.23
Tekoäly tuli 9.11.23
 
Tekoäly opetuksessa 11.9.23
Tekoäly opetuksessa 11.9.23Tekoäly opetuksessa 11.9.23
Tekoäly opetuksessa 11.9.23
 
Valjasta tekoäly hyötykäyttöön 30.5.2024
Valjasta tekoäly hyötykäyttöön 30.5.2024Valjasta tekoäly hyötykäyttöön 30.5.2024
Valjasta tekoäly hyötykäyttöön 30.5.2024
 
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
 
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24
 
Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Tekoäly opetuksessa 3.11.23Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Tekoäly opetuksessa 3.11.23
 
Tekoälyn käyttö opetuksessa ja opettajan työn tukena ammatillisessa koulutuks...
Tekoälyn käyttö opetuksessa ja opettajan työn tukena ammatillisessa koulutuks...Tekoälyn käyttö opetuksessa ja opettajan työn tukena ammatillisessa koulutuks...
Tekoälyn käyttö opetuksessa ja opettajan työn tukena ammatillisessa koulutuks...
 
Tekoäly opetuksessa 6.9.23
Tekoäly opetuksessa 6.9.23Tekoäly opetuksessa 6.9.23
Tekoäly opetuksessa 6.9.23
 
Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24
Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24
Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24
 
Tekoäly opetuksessa 4.9.23
Tekoäly opetuksessa 4.9.23Tekoäly opetuksessa 4.9.23
Tekoäly opetuksessa 4.9.23
 
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
 
Tekoäly, sovelluksia ja oppimistehtäviä 20.1.24
Tekoäly, sovelluksia ja oppimistehtäviä 20.1.24Tekoäly, sovelluksia ja oppimistehtäviä 20.1.24
Tekoäly, sovelluksia ja oppimistehtäviä 20.1.24
 
Ohjauksellisuus ja oppimistehtävät 31.1.20
Ohjauksellisuus ja oppimistehtävät 31.1.20Ohjauksellisuus ja oppimistehtävät 31.1.20
Ohjauksellisuus ja oppimistehtävät 31.1.20
 

More from Matleena Laakso

Microsoft Forms ja Powtoon-animaatiot 29.5.24
Microsoft Forms ja Powtoon-animaatiot 29.5.24Microsoft Forms ja Powtoon-animaatiot 29.5.24
Microsoft Forms ja Powtoon-animaatiot 29.5.24
Matleena Laakso
 
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Matleena Laakso
 
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdfFasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Matleena Laakso
 
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Matleena Laakso
 
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Matleena Laakso
 
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Matleena Laakso
 
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Matleena Laakso
 
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Matleena Laakso
 
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Matleena Laakso
 
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Matleena Laakso
 
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Matleena Laakso
 
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Matleena Laakso
 
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Matleena Laakso
 
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
Matleena Laakso
 
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
Matleena Laakso
 
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24
Matleena Laakso
 
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24
Matleena Laakso
 

More from Matleena Laakso (17)

Microsoft Forms ja Powtoon-animaatiot 29.5.24
Microsoft Forms ja Powtoon-animaatiot 29.5.24Microsoft Forms ja Powtoon-animaatiot 29.5.24
Microsoft Forms ja Powtoon-animaatiot 29.5.24
 
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
 
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdfFasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
 
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
 
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
 
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
 
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
 
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
 
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
 
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
 
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
 
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
 
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
 
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
 
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
 
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24
 
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24
 

Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24

 • 1. Tekoäly ja opinto-ohjaus Uudenmaan opinto-ohjaajat ry. Webinaari 26.4.2024 Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Kuva: ML / ideogram.ai
 • 2. Matleena Laakso • Digipedagoginen asiantuntija • Freelancer-kouluttaja • Sivutoimisesti TAMKissa • Aktiivinen bloggaaja • Avoimen oppimisen vaikuttaja 2023 • Koulutukseltaan KM ja AmO Teksti on Copilotin laatima esittely, jota on hieman lyhennetty. Kuva on valittu sen linkkiehdotuksista.
 • 3. Ohjelma klo 8.30-11.30 • Koulutuksessa opit perusteet generatiivisesta tekoälystä, sen mahdollisuuksista ja rajoitteista. • Tutustumme muutamiin tekoälyä hyödyntävät sovelluksiin sekä siihen, miten tekoäly on jo nyt integroitunut osaksi oppilaitoksissa yleisesti käytettyjä sovelluksia. • Tutustumme esimerkkeihin ja pohdimme myös yhdessä, miten tekoälyä voi käyttää opinto-ohjauksessa. Tässä diasarjassa on käytetty PowerPointin kuvakkeita.
 • 4. Aikaa, huomioita ja kunnioitusta Kuvat: ML / ideogram.ai
 • 6. Padlet-muistitaulu Padletin tekoälyominaisuuksia: • Magic Padlet • kuvien generointi • varoittaa vaarallisista linkeistä • moderointi. Padlet-muistitaulun ohjeet ja esimerkit: padlet.com/matlaakso/padlet Kun luot uuden muistitaulun, vaihtoehdot ovat: 1. Tyhjä taulu: valitse tutuista vaihtoehdosta, esim. kartta, aikajana tai seinä sarakkeineen. 2. Luo taulu tekoälyn avulla. 3. Valitse yli 250 mallista. 1. 2. 3.
 • 7. Tekoäly on ollut käytössämme jo vuosia
 • 8. Mitä on tekoäly? • Ei ole yhtä tekoälyä, vaan paljon erilaisia teknologioita ja sovelluksia. • Suurin osa perustuu koneoppimiseen. • Monet uusista sovelluksista perustuvat suuriin kielimalleihin. • Tekoäly on tietojenkäsittelyä, jossa kehitetään perinteisesti ihmisen älyyn liitettyjä taitoja • Kaikki nykyinen tekoäly on heikkoa. Diasarjassa on käytetty PowerPointin kuvakkeita.
 • 9. Generatiivinen tekoäly tarkoittaa sovelluksia, jotka luovat ihmisen pyynnöstä uusia sisältöjä (teksti, kuva, video, dia, taulukko,..). Kuva: Franz26, pixabay.com. Generoitu tekoälyn avulla.
 • 10. Generatiivisen tekoälyn vaikutuksista Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023. www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista ”…vaikutus Suomen työmarkkinoilla on pikemminkin ihmistyötä täydentävä kuin sitä korvaava. Silti edessä on merkittävä murros, johon valmistaudumme parhaiten kokeilemalla ja hyödyntämällä generatiivista tekoälyä mahdollisimman etupainotteisesti.”
 • 11. Koulutettu väestö suurimmassa murroksessa Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023. www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista Vertailtaessa generatiivista tekoälyä työelämässä käyttäviä ja niitä jotka eivät käytä • tekoälyä käyttäen työn tuottavuus paranee, • heikommat työntekijät hyötyvät enemmän, • usein laatu ja työtyytyväisyys paranivat. Yliopiston tentissä • tekoäly auttoi monivalinnoissa, mutta ei esseissä. • heikoimmat hyötyivät eniten. • toisinaan tekoäly heikensi tulosta, kun siltä pyydettiin sellaista, mitä se ei osaa.
 • 12. Raportin näkökulmia Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023. www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista Työtekijät jo kokeilevat, organisaatiot joutuvat kieltämään. Suurin uhka yhteiskunnassa on, että aidon ja tekoälyn tuottaman sisällön erottaminen on mahdotonta. ”Teknologia ei ole hyvä tai paha – eikä se myöskään ole neutraali.” - Melvin Kranzberg
 • 13. Kuva: Matleena Laakso ja tekoälysovellus: www.bing.com/create Tukiäly = tekoäly toimii parhaiten ihmisen kanssa yhteistyössä! Suhtaudu tekoälyn tuotoksiin luonnoksina. Ope, käytä sellaiseen, minkä osaisit itsekin. Oppija, pyydä sparrausta, älä valmista tuotosta.
 • 14. Kehitätkö tekoälyn neuroverkkoa vai omia aivojasi? Matt Chronin artikkeli Faktabaarin Tekoälyoppaassa faktabaari.fi/dil/ai Omaa ajattelua tai tiedonhakua ei ole syytä korvata tekoälysovelluksilla. Kuva: ML / Copilot, Designer
 • 15. Ote Arenen AMK-suosituksista arene.fi/wp-content/uploads/PDF/2023/AI-Arene-suositukset.pdf (10.5.2023) Tekoälyn käytön tulee vahvistaa opiskelijoiden työelämävalmiuksia, siksi opettajien suositellaan • ”Kannustavan: Positiivisesti kannustetaan opiskelijoita käyttämään tekoälyä osana opiskeluita. • Ohjaavan: Ohjeistamalla opiskelijoita varmistetaan tekoälyn tarkoituksenmukainen ja vastuullinen käyttö... • Hyödyntämään: Käyttämällä tekoälytyökaluja… suunnittelun... ja ohjauksen tukena opettaja kasvattaa omaa osaamistaan ja ymmärrystään tekoälyn mahdollisuuksista ja rajoitteista. • Osallistumaan: Opettajan tulisi jakaa tietämystään… työkalun kyvyistä, rajoitteista ja käyttötavoista…”
 • 16. Yhteistä monille generatiivista tekoälyä hyödyntäville sovelluksille • Helppoja. • Maksuttomia kokeilla. • Kokeilu- ja kehitysvaiheessa. • Moni toimii suomeksikin, mutta paremmin englanniksi. • Tietosuoja harvoin EU:ssa vaaditulla tasolla. • Tekijänoikeuskysymyksissä paljon epäselvää. • Kun käytät, ilmaise se selkeästi. Kuva: Matleena Laakso. Luotu tekoälyn avulla: www.bing.com/create
 • 17. Mitä sovelluksia voidaan käyttää? Näkökulmia • Pedagoginen perustelu • Käyttöehdot • Tietosuoja-asetus GDPR • Tietoturva • Saavutettavuus • Hinta / ansaintamalli • Kirjautuminen (oma/organisaation tunnus; ope vai oppijat) • Tarvittavat laitteet ja sovellukset • Eettisyys ja muut lait, kuten tekijänoikeudet ja ikärajat → Noudata ensisijaisesti oman organisaatiosi ohjeistusta. → Voit päättää vain omien henkilötietojesi luovuttamisesta.
 • 18. padlet.com/matlaakso/ai Löydät tämän muistitaulun myös Matleenan blogin tekoälysivulta.
 • 19. Microsoft 365 Google Padlet H5P-työkalut ThingLink Adobe Express Canva Khan Academy Quizizz Kahoot ja Firefly Tekoäly on integroitunut lukuisiin sovelluksiin, tässä muutama esimerkki www.matleenalaakso.fi/2023/09/tekoaly-integroituu-opetuksen-sovelluksiin.html
 • 20. Tekoälyllä uusi vaihe työskentelyyn Flinga- tai Padlet-muistitaulu • Kerätään ideoita, joista voidaan myös äänestää. • Annetaan Copilotin tiivistää vastaukset. • Kysytään Copilotilta esim. mitä näkökulmia vastauksista puuttui. Sanapilvet (esim. answergarden.ch) • Kerätään näkökulmia tai käsitteitä ja tehdään kuten edellä tai luodaan käsitteistä tehtäviä, esim. tietovisoja (Quizizz, Forms,..).
 • 21. Flinga-työskentely: Miten tekoälyä voi hyödyntää opinto-ohjauksessa?
 • 22. Copilotin tiivistys Flingan tuloksista (molempia lyhensin runsaasti) Luokittelu • Suunnittelu ja valmistelu • Ohjaus ja neuvonta • Työkalut ja simulaatiot • Rajoitusten ja mahdollisuuksien tunnistaminen Mitä uutta tekoäly tuo opinto-ohjaukseen seuraavan 10 v. aikana? • Automaatio ja analytiikka. • Keskustelevan tekoälyn rooli kasvaa, mm. virtuaaliset avustajat. • Tekoälyn nopea kehitys edellyttää jatkuvaa oppimista ja sopeutumista uusiin työkaluihin ja teknologioihin. • Tekoäly voi auttaa tunnistamaan opiskelijoiden piilotettuja kykyjä ja potentiaalia, joita inhimilliset ennakkoluulot saattavat peittää. • Tekoäly voi tarjota yhä henkilökohtaisempaa ohjausta. • Tekoäly voi oppia virheistään ja parantaa ohjausta, mukautuen samalla muuttuviin koulutusvaatimuksiin ja työmarkkinoiden trendeihin.
 • 23. Suuret kielimallit ja niitä hyödyntävät tekoälysovellukset Kielimallit (LLM, Large Language Model) • Hyödyntävät sanojen (token) tilastollisia todennäköisyyksiä esim. tuottaakseen, tunnistaakseen tai kääntääkseen tekstiä tai puhetta. • Esim. Open AI:n GPT ja Googlen LaMDA. Kielimalleja hyödyntävät tekoälysovellukset • Esim. ChatGPT, Microsoft Copilot ja Google Gemini. • Voivat sisältää työkaluja myös esim. kuvien tunnistamiseen ja generoimiseen, koodin tai musiikin luomiseen tai internetin käyttöön.
 • 24. ChatGPT, Copilot, Gemini ja vastaavat sovellukset Sisältöjen tuottaminen ja muokkaaminen • Kehotteen ja koulutusdatan perusteella, myös kehittäjän etiikka vaikuttaa. • Pientä satunnaista vaihtelua. • Myös valmiita vastauksia. • Voi kieltäytyä vastaamasta. Eivät käsittele tai ymmärrä sanoja, vaan todennäköisyyksiä. → Jokainen fakta tarkistettava.
 • 25. Kehotteet (engl. prompt) Tekoälyn hyöty sinulle riippuu pitkälti taidostasi luoda kehotteita. Kehotteilla annat oman panoksesi sisällölle. Älä tyydy ensimmäiseen tuotokseen, vaan kokeile ja tarkenna. • Kehotemuotoilu voi vaatia aikaa ja vaivaa. • Tekoäly osaa auttaa myös kehotemuotoilussa. • Ylisanat toimivat usein hyvin. • Englanti toimii usein suomea paremmin. • Ole ystävällinen ☺ Vertaansa vailla oleva Poikkeuksellisen upea Ylittämätön Ekstaattinen Maaginen Eksklusiivinen Fenomenaalisin Ällistyttävin Yllättävä Aivan ihmeellinen Grandioosi Verrattoman hieno Sensaatiomainen Hengästyttävä Ylivertainen Ainutlaatuinen
 • 26. Luo yksityiskohtaisia kehotteita • Kuka ja kenelle? – Tekoälylle rooli. • Mitä ja missä muodossa? – Voit antaa esimerkin tai tyylin. – Negaatiot eivät toimi hyvin. • Konteksti? – Tausta-aineisto.
 • 27. Kielimallien ja tekoälyn haasteita Ks. esim: areena.yle.fi/podcastit/1-64840896 ja Tarmo Toikkanen: bit.ly/3PhJXMR • Ei ymmärrä sanojen merkityksiä – eikä käsittele sanoja. • Hallusinoi. Jokainen fakta tarkistettava! • Ei ole hakukone! Ei kerro luotettavasti edes lähteitä. • Toistaa ja uusintaa esim. syrjintää. • Datan oikeellisuus, kattavuus ja eettisyys. • Kehittäjäyrityksen arvot. • Tietosuoja: ole tietoinen, mitä voit jakaa. • Tekijänoikeuskysymykset epäselviä. • Rahalla saa paremman version. • Toimii parhaiten englanniksi. • Hiilidioksidipäästöt ja energiankulutus • Myös nettirikollisten työkalu. Kuva: Qimono, pixabay.com →Ymmärrys tekoälystä ja algoritmeista →Informaatiolukutaito ja kriittinen lukutaito
 • 28. Opettajan ja ohjaajan tukiäly Ideoinnin ja ajattelun apu. Kielenhuolto ja palaute omasta tekstistä Selko- tai puhe- kielistäminen. Kääntäminen (kielitaitotasot). Tehtävien ja materiaalien eriyttäminen. Käsitelistan tekijä tai yleiskuvan tarjoaja. Selittäminen roolin tai näkökulman mukaan. Yhteenveto, tiivistys, luokittelu, kysymysten teko. Asioiden yhdistäminen tai vertailu. Esimerkkien luominen. Tuntisuunnitelmien ja tehtävien luonnostelu Virheiden selittäminen. Saavutettavuuden edistäminen: tekstittäminen, tekstivasteet, Ohjeiden ja oppimateriaalien luonnostelu. Tehtävän muokkaaminen tekoälyaika- kaudelle. Kahden kurssin Integrointi- suunnitelma.
 • 29. Oppijan tukiäly Ideoinnin ja ajattelun apu. Kielenhuolto ja palaute omasta tekstistä. Simulaatiot suomeksi ja kielitaidon harjoitteluna. Kääntäminen (kielitaitotasot). Argumentointi- taitojen edistäminen. Käsitteiden selittäjä ja yleiskuvan tarjoaja. Selittäminen roolin tai näkökulman mukaan. Yhteenveto, tiivistys, luokittelu, kysymysten teko. Asioiden yhdistäminen tai vertailu. Esimerkkien luominen. Vinkkejä ajanhallintaan ja opiskelu- strategioihin. Virheiden osoittaminen ja selittäminen. Tuki oppimiselle ja saavutettavuuden edistäminen. Harjoittelu ja kertaaminen. Huumoria & työelämätaitoja. Mitä muuta?
 • 30. ChatGPT: chat.openai.com tai OpenAI:n mobiilisovellus • Ikäraja 13 v, alle 18 v. tarvitsee huoltajan luvan. • Maksuton 3,5-versio koulutettu 1/2022 asti. Ei pääsyä internettiin. • Maksullinen 4-versio: koulutettu 4/2023 asti, pääsy nettiin, osaa matikkaa, kuuntelee & puhuu, DALL-E 3 kuvien tuottamiseen, tiimilisenssi jne. • Nuolen kohdalta löytyy mm. Customize ChatGPT.
 • 31. Tekoäly simultaanitulkkina Lauri Yä-Jussila, ITK-webinaari 28.9.23 Customize ChatGPT • Mitä haluat kielimallin tietävän sinusta, roolistasi tai tehtävästäsi? • Miten haluat kielimallin vastaavan sinulle?
 • 32. gemini.google.com • Tarvitset Google-tilin ja sen kieleksi englannin. Voit käyttää suomeksi. • Maksullinen lisenssi toimii vain englanniksi: Gemini Advanced eli Ultra 1.0 (23 €/kk): Ensimmäiset 2 kk maksutta. • Nopea, varmistus Googlen hakutuloksiin verraten, ei vielä runsasta lisäosien tarjontaan,..
 • 33. copilot.microsoft.com Suuri kielimalli, pääsy internettiin, kuvien generointi (DALL-E 3),.. Tyyli Pidemmät kehotteet tai aineistot Kirjoita, puhu tai lataa kuva.
 • 34. Salli asetuksista työskentely avoinna olevan verkkosivun tai PDF:n kanssa Ks. esim. Näin luot Copilotilla Forms-kyselyn M365-soittolisalla www.youtube.com/@matleenalaakso Kuvan raportti korkea-asteen näkökulmasta: library.educause.edu/ resources/2023/9/2023-educause-horizon-action-plan-generative-ai (CC BY-NC-ND) Edgessä Copilot löytyy myös sivupalkista.
 • 35. Kuvan tekstivaste (Copilotin tarkempi tyyli) ”Tämä on kuva ryhmästä ihmisiä, jotka kävelevät kohti suurta kasvihuonetta puistossa. Kasvihuone on suuri lasirakennus, jossa on kaareva katto. Ihmiset kävelevät polkua pitkin, joka johtaa kasvihuoneeseen. Polun molemmin puolin on puita ja ruohoa. Taivas on sininen ja siellä on muutama pilvi.” Kuva: Matleena Laakso, CC BY Kuva: Matleena Laakso, CC BY
 • 36. Kuvan tekstivaste (Copilotin luovempi tyyli) Kuva: ML ja tekoäly: www.bing.com/chat
 • 37. Kirjoittajan tukiäly • Hankalat viestit • Suosittelukirjeet • Opiskelijahuollon suunnitelmat, raportit,.. • Tiedottaminen ja erilaiset ohjeistukset • Oppimateriaalit • Vanhempainillat • Jne. MUISTA: Ei henkilötietoja tekoälysovelluksiin! Kuva: ML / Copilot, Designer
 • 38. Luo tekoälyllä musiikkia Copilotin Suno-lisäosa • Lisäosat (PlugInI käytettävissä vain henk.koht. tunnuksilla. Osaa suomea. • www.matleenalaakso.fi/2024/01/tekoaly-loi- laulun.html www.suno.com • Lisäosaa vähän monipuolisempi, erillinen kirjautuminen. • Maksutta n. 10 laulua päivässä. www.udio.com • Kielinä mm. kiina, japani saksa, ranska, italia ja venäjä. • Beta-vaiheessa maksuton.
 • 39. Kuva: ML / app.leonardo.ai Aika kokeilla! Luo tekstiä, suunnittele ja ideoi kevään töitäsi, kokeile simulointia, luo kuvia tai musiikkia tai kokeile, miten tekoäly osaa kertoa kuvastasi. Sovellusten linkit: padlet.com/matlaakso/ai
 • 40. Viisi tärkeintä asiaa opiskelualaa valittaessa 1. Kiinnostus ja intohimo. 2. Tulevaisuuden työllisyysnäkymät. 3. Omat vahvuudet ja taidot. – Voit kehittää uusia taitoja, mutta lähde liikkeelle vahvuuksistasi. 4. Opiskelun vaatimukset. – Esim. pääsykoe, kielitaito ym. 5. Tulevaisuuden visio – Missä näet itsesi työskentelemässä? – Millaisia haasteita ja mahdollisuuksia haluat työelämässä kohdata? Oletko samaa mieltä? Puuttuuko listauksesta jotain?
 • 41. Edellinen dia oli Copilotin vastaus hieman tiivistettynä alla olevaan kehotteeseen.
 • 42. Omat vahvuudet ja ammattialat Juttele tekoälyn (esim. Copilot) kanssa mielenkiinnon kohteistasi, harrastuksistasi, työkokemuksestasi ja vahvuuksistasi. • Kysy ehdotuksia ammatti- tai opiskelualoista, joita sinun kannattaisi tutkia tarkemmin. • Pyydä sitä kertomaan lisää aloista, jotka sinua kiinnostavat. • Tekoäly ei ymmärrä negaatioita, joten jätä ne mainitsematta tai kerro positiivisen kautta (retkeily-esimerkki). Tekoälylle voi antaa rooleja, esim. uraohjaaja tai tietyn ammattialan edustaja.
 • 43. Kysymys tekoälylle ja oppijoille 1. Kirjoita kysymys Copilotille. 2. Pyydä oppijoita vastaamaan (ääneen, muistitaulu, sanapilvi,..) 3. Katsokaa yhdessä tekoälyn vastaus: Onko se totta, asenteellista, vääristynyttä tai puuttuuko siitä jotain? Kertoiko se jotain, mitä ette itse keksineet? Mitkä asiat on aina mainittava CV:ssä? Miksi minun kannattaa olla aktiivinen LinkedIn- palvelussa? Miten valmistaudun työhaastatteluun?
 • 44. Työnhaun apu CV ja työhakemus • CV:n rakenne ja kirjoittamisen tuki. • Palaute CV:stä (poista ensin henkilötiedot) – Kieliasu, kilpailijoista erottautuminen, vastaavuus työpaikkailmoituksen tekstiin. Millaisia vahvuuksia työtehtävässä tarvitaan? Työhaastattelu • Työhaastattelun simulointi – Eri kielillä, pyydä haastamaan vastauksiasi ja antamaan palautetta, voit antaa aineistoksi CV:n tai LinkedIn-profiilin. • Työhaastattelukysymysten pohdinta hakemustekstin perusteella. Avarra ajatuksiasi (hallusinoivan) tekoälyn kanssa jutellen. • Mitä töitä voisi hakea osaamisella/koulutuksella…? • Missä töissä saisin olla ihmisten kanssa/ulkona…? • Millaisissa yrityksissä tai organisaatoissa tarvitaan…?
 • 45. Vuorovaikutustilanteen simulointi Onnistuu myös äänen keskustellen ja eri kielillä.
 • 46. Kirjoita tekoälyn kanssa 1/2 Iida Pitkänen: Tehtäviä tekoälystä äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen (CC BY-NC): aoe.fi/#/materiaali/3647
 • 47. Kirjoita tekoälyn kanssa 2/2 Iida Pitkänen: Tehtäviä tekoälystä äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen (CC BY-NC): aoe.fi/#/materiaali/3647 Kukahan teistä muokkaisi tämän ohjeistukseksi CV:n tai työhakemuksen tekemiseen?
 • 48. Geminin ideoita sen käytöstä opinto-ohjauksessa • Auttaa löytymään MOOC-kursseja, joilla voi tutustua alaan tai toisinaan myös hakea opiskelupaikkaa. • Auttaa kääntämään tekstiä ja puhetta, mikä voi olla hyödyllistä kv- opiskelijoille. • Voit kysyä tietoja eri ammateista ja koulutusohjelmista yms. • Voit löytää haastateltavaksi henkilöitä, jotka työskentelevät sinua kiinnostavilla aloilla. • Auttaa löytämään testejä, joiden avulla voit arvioida vahvuuksia. Muistuta oppijoita, että tekoälysovellukset luovat tekstiä ennustaen sanan kerrallaan. Kaikki faktat tulee tarkistaa luotettavista lähteistä, esim. oppilaitoksen sivulta tai opolta.
 • 49. Tekoäly rekrytoinnissa Miten tekoäly lukee työhakemuksia? yle.fi/a/74-20079367 • Esim. esikarsinta, suositukset muista työpaikoista ja viestit hakijoille. • Neljä isoa suomalaista rekryfirmaa: yksi hyvin kriittinen, kolme lisää tekoälyä hakemusten seulomisessa. • Euroopan parlamentti hyväksyi maaliskuussa lain suojelemaan ihmisten perusoikeuksia ja demokratiaa tekoälyltä (esim. tekoälyn läpinäkyvyys). • Milloin tekoäly voisi olla ihmistä puolueettomampi? Miten rasismi näkyy kielimalleissa? The Guardian & Cornell University, ks. www.matleenalaakso.fi/2024/03/suullinen-kielitaito-ja- tekoaly.html • Kielimallien laajetessa niiden avoin rasismi vähenee, mutta peitelty rasismi lisääntyy. Eettisten ohjeiden avulla kielimallit ovat oppineet olemaan hienovaraisempia rasististen ennakkoluulojensa suhteen.
 • 50. Opinnäytteen tekijän apu Oppija keskustelee esim. Copilotin kanssa häntä kiinnostavista teemoista ja kysyy ehdotuksia • Opinnäytteen aiheeksi, näkökulmiksi ja rajaukseksi. • Tutkimuskysymyksiin ja niiden muotoiluun. Pyydä ideoita ja palautetta mm. • Otsikointiin. • Erilaisiksi näkökulmiksi. • Tiedonhakuun (kuva: padlet.com/matlaakso/ai). – Artikkeleiden tiivistäminen voi auttaa arvioimaan, kannattaako kyseinen lähde lukea. • Analysointiin. • Kielentarkistukseen.
 • 51. Kuvia tekoälyllä • Luo kuva vahvuuksistasi. Näytä kuva koulukaverille ja/tai opinto-ohjaajalle ja sanoita vahvuutesi ja keskustelkaa niistä. • Luo kuva koulukaverisi vahvuuksista. Näytä kuva kaverille ja kerro konkreettisten esimerkkien kautta, miten hänen vahvuutensa näkyvät. • Luokaa kuvia tulevaisuuden haaveistanne. Miten voitte edetä kohti niitä? – Luo kuva, jossa on kolme sinulle tärkeää asiaa työhön liittyen. – Minä ja työkaverini. – Tältä työpaikkani näyttää, kun olen 40-vuotias. – Eläkejuhlani ☺
 • 52. Heruta palautetta ja ohjaustarvetta • Osallistuja valitsee, etsii tai luo kuvan, esim. Pixabay, Padlet tai videoneuvottelusovelluksen GIF-kuvat. • Tulostettavia, ostettavia ja verkon kautta käytettäviä korttisarjoja: www.matleenalaakso.fi/2020/03/kuvakortit.html Kuva: Matleena Laakso, CC BY
 • 53. Sovelluksia kuvien generointiin Sovellusten linkit: padlet.com/matlaakso/ai Voi käyttää kirjautumatta • Padlet (vain ope kirjautuu) • www.craiyon.com (kuva) • SDXL-Lightning Edellyttää kirjautumista • DALL-E 3. Toimii maksutta Microsoft Copilotilla • ideogram.ai (logot ja teksti kuvissa) • leonardo.ai: tarjolla erikoisempiakin ominaisuuksia kuten kuvan generointi sitä mukaa, kun kirjoitat kehotetta. • Adobe Firefly (esim. Adobe Express), ohjeet: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html 360-kuvat: skybox.blockadelabs.com
 • 54. AdobeExpress Kuvaile kuva, minkä haluat luoda. Kuvaile tekstitehoste Lataa oma kuva → Lisää/ poista jotain. Generoi malleja (beta)
 • 55. Adobe Express: animoi äänestä Löytyy videon pikatoiminnoista
 • 56. Luo dokumentti: invideo.io Luo dokumentteja muutamassa minuutissa. Anna pelkkä otsikko tai 3000 merkin kehote. Voit tarvittaessa muokata käsikirjoitusta ja vaihtaa kuvia tai videoklippejä.
 • 57. Luo diasarjoja, esim. Gamma www.matleenalaakso.fi/2023/08/tekoalylla-diasarjoja.html • Anna kehote ja kuvaa tarkasti mitä haluat. • Saat muokattavan listauksen sisällöistä. • Saat diasarjan, jota voit muokata. Tekoäly tekee parhaimmillaankin vain hyviä luonnoksia.
 • 58. Kuvat: Matleena Laakso / Copilot, DALL.E 3. Miltä tekoäly maistuu juuri nyt? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
 • 59. www.matleenalaakso.fi Yli 400 bloggausta ja lisää #digipeda-vinkkejä, ohjeita ja esimerkkejä blogisivuilla: • Ohjeet ja diasarjat • Generatiivinen tekoäly • H5P-työkalut • Sähköiset kokeet ja kyselyt • Opetusalan webinaarit • Tervetuloa: tulevia koulutuksiani Muista myös: padlet.com/matlaakso/opot24
 • 60. Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0 • CC-lisenssien verkkosivusto: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi – Sinä saat käyttää, jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lisäät linkin tähän diasarjaan. – Jos teet tästä diasarjasta oman version, se tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi