Sosiaalinen media haastaa opetuksen kehittämiseen

2,448 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,448
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
216
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Tämä on sitä mitä oppimisen tutkija näkee
 • Onnistuessaan yhteisöllisellä oppimisella ja tiedonrakentelulla ja päästään lopputulokseen, joka ylittää kaikki odotukset.
  Luomus tarkoittaa esimerkiksi suunnitelmaa, teoriaa, innovaatiota, tuotetta tai muuta ryhmän saavuttamaa tulosta, johon päästiin sitä kautta että yhteisöllisen toiminnan kautta opiskelijat ymmärsivät toisiaan entistä paremmin ja pystyivät tukemaan toisiaan tiedonrakentelussa.
  Uskon, että tämä on se tapa, miten voidaan vastata tulevaisuuden oppimisen haasteisiin.
 • Sosiaalinen media haastaa opetuksen kehittämiseen

  1. 1. Sosiaalinen media haastaa opetuksen kehittämiseen Harto Pönkä, 28.10.2013
  2. 2. 1. Johdatus sosiaaliseen mediaan 2. Miten somea opetukseen? 3. Some-palvelujen harjoittelua 4. Opettajien ryhmät ja verkostot
  3. 3. Oletko avoin ja valmis keskusteluun?
  4. 4. Lähde: Fred Cavazza, http://www.fredcavazza.net/2013/04/17/social-media-landscape-2013/, CC-BY-ND
  5. 5. Tiedon jakamisessa ei voi ”hävitä”, sillä en koskaan pysty antamaan enemmän kuin saan muilta.
  6. 6. Lähde: http://news.cnet.com/8301-1023_3-57536659-93/zuckerberg-in-10-years-folks-will-share-1000-times-what-they-do-now/
  7. 7. Facebookissa on n. 2,1 milj. suomalaista • Noin 38 % suomalaisista on Facebookissa. • 13-64-vuotiaista n. 55 % on Facebookissa. • 50 %:in käytön raja on nyt n. 45-vuotiaissa. Eli tätä nuoremmista ikäluokista vähintään 50 % käyttää Facebookia. • Facebookin käyttö kasvaa yhä. Tietoa arvioinnista ja tarkemmat tulokset: http://harto.wordpress.com/2013/02/27/arvio-suomalaisten-facebook-kayttajien-todellisesta-maarasta-ikapyramidi/ (arvio 23.2.2013)
  8. 8. Suomalaisnuoret käyttävät Facebookia monipuolisesti: eivät pelkästään tykkäämiseen, vaan ennen muuta viestintään. Lähde ja kuva: ebrand Suomi Oy & Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut, http://www.ebrand.fi/somejanuoret2013/, CC-BY-NC-ND (2013)
  9. 9. Suomalaisnuorten suosituimmat sosiaalisen median palvelut ovat Facebook, YouTube, IRC-Galleria, Blogger, Twitter, Instagram, Google+, Tumblr, Kuvake.net ja Suomi24. Lähde ja kuva: ebrand Suomi Oy & Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut, http://www.ebrand.fi/somejanuoret2013/, CC-BY-NC-ND (2013)
  10. 10. Ihmiset ovat klikkauksen päässä toisistaan.
  11. 11. Sosiaaliset verkostot Vahvoja sidoksia syntyy, kun kaveri on myös kaverin kaveri. Heikot sidokset ovat merkittäviä, sillä ne muodostavat siltoja verkoston eri klustereiden välille. Solmukäyttäjät välittävät tietoa tehokkaasti. He voivat myös dominoida verkostoa. Yhteydet voivat olla yksitai kaksisuuntaisia. Sosiaalisissa verkostoissa on erilaisia suhteita, kuten: kaveruus, seuraaminen, tykkääminen, osallistuminen samoihin keskusteluihin jne. Ulkopuolisilla ei ole yhteyksiä muihin, mutta he ovat silti osa kokonaisuutta. Kiinteät ryhmät kierrättävät joskus tarpeetontakin tietoa.
  12. 12. Kuvassa suomeksi kirjoittavat tweettaajat (63632 tunnusta), lähde: http://www.finnishtwitter.com/graph/ (02/2013)
  13. 13. Sosiaaliset merkitykset kotisivuilla Kuvakaappaukset: http://www.aamulehti.fi/
  14. 14. Tieto leviää verkoston kautta Henkilö A julkaisee jakaa uutta sisältöä verkostolleen (esim. linkki, kirjoitus, kuva, video) • Jokainen käyttäjä arvioi ja suodattaa sisältöä • Mitä useampi kaveri välittää saman sisällön, sitä parempi se todennäköisesti on. • Mitä useampi linkittää saman sisällön tai tykkää samasta sisällöstä, sitä suositummaksi se nousee ns. sosiaalisissa hakukoneissa.
  15. 15. Verkkoyhteisössä yhteisöllinen toiminta keskittyy sen ytimeen ja ryhmiin. Lurkkaajat, jopa yli 60% Pienet kaveriklusterit Yhteisön ydin (ja sisäpiiri) Lähde: http://www.orgnet.com/community.html
  16. 16. Mitä uutta sosiaalinen Mitä uutta sosiaalinen media tarjoaa? media tarjoaa? 1.Verkkopalveluita, 1.Verkkopalveluita, välineitä välineitä 2.Ihmisiä, yhteisöjä, 2.Ihmisiä, yhteisöjä, verkostoja verkostoja 3.Käyttäjien tekemiä 3.Käyttäjien tekemiä sisältöjä, kanavan omille sisältöjä, kanavan omille tuotoksille tuotoksille 4.Toimintatapoja, uuden 4.Toimintatapoja, uuden toimintakulttuurin toimintakulttuurin
  17. 17. Sosiaalisen median toimintatapoja Nopeutunut tiedonkulku Toiminnan dokumentointi Sosiaaliset merkitykset Hiljainen tieto näkyväksi Tietolähteiden jakaminen Avoin yhteistyö Osaamisen jakaminen ja tunnistaminen Auttaminen ja yhteinen etu Uuden tiedon luominen yhdessä  Toimintakulttuuri muutos
  18. 18. Toimintakulttuurin kehittyminen
  19. 19. ” Yritystoiminnassa sosiaalisen median laaja-alaisin vaikutus koetaan sisäisessä viestinnässä ja toimintatapojen muutoksessa. Uudet tavat jakaa tietoa ja osaamista organisatoristen ja maantieteellisten rajojen yli lisäävät tietotyön tuottavuutta. (EVA:n Suora yhteys) Ryhmissä tekeminen, toisilta oppiminen ja toisten ideoiden jalostaminen ovat harjoittelua vaativia taitoja. -- Siksi niitä pitää vahvistaa koulu- ja opiskeluvaiheessa nykyistä systemaattisemmin. (EK:n Oivallus) Lisää aiheesta: http://harto.wordpress.com/2011/10/14/koulujen-tietotekniikka-edellakavijyys-ja-uudet-oppimistaidot/
  20. 20. 1. Johdatus sosiaaliseen mediaan 2. Miten somea opetukseen? 3. Some-palvelujen harjoittelua 4. Opettajien ryhmät ja verkostot
  21. 21. YKSILÖ YHTEISÖ Kognitiiviset työkalut Yhteisölliset työkalut tiedon prosessointi, tiedonrakentaminen, käsitteellinen muutos Henkilökohtainen oppimisympäristö ajattelun jäsentäminen, oppimisen seuraaminen tiedonrakentelu, jaettu asiantuntijuus, vastavuoroinen ymmärtäminen Sosiaalinen media työskentely- ja oppimisympäristönä Yhteisöllinen oppimisympäristö oppimisprosessin vaiheistaminen, ryhmäprosessien tukeminen Yhteisöresurssit Sisältöresurssit tiedonhaku, yhteisöllisesti tuotettu tieto, vertaistuki, verkostoituminen tiedonhaku, oppimateriaalien jakaminen (Pönkä & Impiö, 2009) http://develope.wordpress.com/
  22. 22. Sosiaalinen media yksilön tukena • Sosiaalisen median käyttö henkilökohtaisena oppimisympäristönä • Blogi = reflektointi, oppimispäiväkirja, osaamisen näyttäminen, mahdollisuus saada palautetta • Verkostot = ajankohtaisten aiheiden seuraaminen, verkostoituminen, omien tuotosten levittäminen, kysyminen • Verkkoyhteisöt = osaamisen kehittäminen osallistumalla yhteisöjen toimintaan • Sosiaaliset kirjanmerkit ja muistiinpanot = muistin jatke, tiedonhaku, jakaminen
  23. 23. Omassa blogissaan oppija voi arvioida omaa ja ryhmänsä työskentelyä sekä pohtia oppimisen kannalta keskeisiä aiheita.
  24. 24. Rakenna verkkoidentiteettiä tietoisesti Kaikki toimintasi netissä jää talteen. Käytä tämä hyväksesi, älä pahaksesi.
  25. 25. Mistä henkilökohtainen oppimisympäristösi rakentuu? Kuva: http://www.flickr.com/photos/langwitches/3458534773/in/set-72157605083562304/ (jaettu lisenssillä CC-BY-NC-AS), perustuu Alec Courosan alkuperäiseen malliin, kts. http://educationaltechnology.ca/couros/799
  26. 26. Sosiaalinen media opetuksen tukena
  27. 27. On sanottu, että sosiaalisen median yhteisöissä on joukkoälyä. Parvet ja verkostot tuottavat sisältöjä monipäisesti. Sosiaalisessa mediassa on verkkovoimaa. Oppimistutkijan silmin kyse on yhteisöllisestä tiedon jakamisesta ja -rakentelusta.
  28. 28. Yhteisöllinen tiedonrakentelu • Tavoitteellista työskentelyä käsitteellisten luomusten, kuten suunnitelmien ja teorioiden, luomiseksi. (Scardamalia & Bereiter, 2003, 2005) • Yhteisöllinen tiedonrakentaminen on ongelmalähtöistä: tavoitteena on yhteisen ongelman ratkaiseminen. • Keskustelujen aikana oppijat joutuvat selittämään (ulkoistamaan) omia ajatuksiaan. Tästä on hyötyä sekä heille itselleen että muille oppijoille. (Lehtinen, 2003) • Vastavuoroinen opettaminen ja oppiminen: ryhmä on enemmän kuin osiensa summa.
  29. 29. Kun puhutaan yhteisöllisestä oppimisesta verkossa, kyse on ryhmistä.
  30. 30. http://purot.net/
  31. 31. Keskustelu inspiroi sisällöntuotantoa ja sisältö keskustelua.
  32. 32. Yhteisöllinen prosessi Runsas keskustelu yhteisöllisen prosessin alussa ennustaa hyvää lopputulosta.
  33. 33. Yhteisöllisen tiedonrakentelun tuloksena syntyy parhaimmillaan luomus tai innovaatio, joka ylittää sen, mihin ryhmän jäsenet olisivat yksinään kyenneet. Yhteisöllistä oppimista teutaan, koska se käynnistää ymmärtävän oppimisen mekanismeja yksilötasolla.
  34. 34. Kuva: http://www.flickr.com/photos/harto/9893875285/sizes/l/ CC-BY Lisää aiheesta: http://harto.wordpress.com/2013/10/02/kaytannon-oppimismalli-ymmartavaan-ja-yhteisolliseen-oppimiseen/
  35. 35. Ilmiöpohjainen opetus • Oppimisen lähtökohtana ovat kokonaisvaltaiset, todellisen maailman ilmiöt, joita tarkastellaan aidossa kontekstissa. • Ilmiöihin liittyviä tietoja ja taitoja opetellaan oppiainerajat ylittäen. • Työskentely esim. ongelmalähtöisen tai tutkivan oppimisen mallin mukaisesti • Suomalainen ilmiöpohjaisen oppimisen foorumi: http://ilmiopohjaisuus.ning.com/ Lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/Ilmi%C3%B6pohjainen_oppiminen
  36. 36. Käänteinen opetus (flipped classroom) • Kääntää luentopainotteisen opetuksen toisinpäin: – Verkkoluento esim. YouTube-videona tai video podcastina – Videoiden pohjalta keskustellaan verkossa – Koulussa aika varataan työskentelylle • Keskiössä TVT:n käyttö sekä aktiivinen ja yhteisöllinen oppiminen Kuva: http://www.knewton.com/flipped-classroom/ Lisää aiheesta esim. http://harto.wordpress.com/2012/05/21/uusi-mullistava-oppimisteoria-opetetaan-takaperin/
  37. 37. Sosiaalisen median palveluita
  38. 38. https://blogs.aalto.fi/kenttateoria/
  39. 39. Blogi http://www.23asiaa.net/
  40. 40. Kurssiblogit • • • • • Opettaja voi dokumentoida opetuksen etenemistä blogiin sekä antaa ohjeita ja tehtäviä sen kautta. Blogia voidaan käyttää materiaalin keräämisessä linkittämällä aiheeseen liittyviä materiaaleja ja syötteitä. Blogin kommenttitoimintoa voidaan käyttää keskustelu- ja palautekanavana. Kurssiblogin päivitysoikeudet voidaan antaa myös opiskelijoille, jolloin blogi toimii yhteisenä työskentelyalueena. Blogin kirjoituksilla ja sivuilla voidaan vaiheistaa opetuksen etenemistä (esim. 23asiaa.net).
  41. 41. Yhteisöllisiä dokumentteja http://docs.google.com/
  42. 42. Yhteiset muistiinpanot Katso esimerkki: http://screencastle.com/watch/bf101617408882a288f7b434455f03d7 TIEKE:n muistio, vapaasti käytössä: http://muistio.tieke.fi/
  43. 43. Käsite- ja miellekartat http://www.mindmeister.com/
  44. 44. http://popplet.com/
  45. 45. Sosiaalisia kirjanmerkkejä miellekarttoina http://www.pearltrees.com/
  46. 46. Jaetut esitykset http://www.slideshare.net/
  47. 47. Visuaaliset linkkikokoelmat http://pinterest.com/hponka/social-media-statistics-and-insights/
  48. 48. 1. Kaikki lähtee yhdestä palikasta Kurssin yhteinen blogi tai wiki 2. Annetaan palikoita myös oppijoille Kurssiblogi + opiskelijoiden blogit + jotain uutta Vastuu opettajalla 3. Laitetaan monta palikkaa yhteen! 4. Otetaan yhteisöresurssit käyttöön Tähtimallin mukainen sosiaalisen median oppimisympäristö Sosiaalisen median yhteisöt osaksi oppimisympäristöä ja oppimisen resurssiksi Vastuu opiskelijoilla Katso kuva: http://xkcd.com/802/
  49. 49. Muutos ”perinteiseen” verratttuna Perinteinen verkko-oppimisympäristö: kaikki toiminnot samassa järjestelmässä Tähtimalli: toimintoja yhdistellään useista verkkopalveluista
  50. 50. Oppimisprosessi arvioinnin keskiössä Katso myös Miikka Salavuon esitys some-oppimisen arvioinnista: http://www.slideshare.net/msalavuo/arviointimalli-14865721
  51. 51. Kokemukset esiin! 1. Miten olet käyttänyt somea opetuksessa? 2. Miten voisit käyttää somea jatkossa? Tehkää muistiinpanot wikiin: http://koulutus.purot.net/reisjarvi_keskustelu
  52. 52. Lähde: Anne Rongas, 2013, https://docs.google.com/presentation/d/1tTQieP-6LWb-YutFfHY_dY0u9IeD9NXBDZwY32u9aKY/edit (CC-BY-SA )
  53. 53. 1. Johdatus sosiaaliseen mediaan 2. Miten somea opetukseen? 3. Some-palvelujen harjoittelua 4. Opettajien ryhmät ja verkostot
  54. 54. Dokumentteja testaamista varten: Dokumentteja testaamista varten: https://drive.google.com/folderview?id=0B27vs0Ooc71mMUlPc2Vxem https://drive.google.com/folderview?id=0B27vs0Ooc71mMUlPc2Vxem Google Drive – vapaata harjoittelua
  55. 55. Testaa Google+:n yhteisöä: Testaa Google+:n yhteisöä: https://plus.google.com/communities/115125422413 https://plus.google.com/communities/115125422413 Google+ - ominaisuudet tutuiksi
  56. 56. Opetuksessa käytetyt ohjelmat v. 2012 TOP 10 1. Twitter 2. YouTube 3. Google Docs/Drive 4. Google haku 5. WordPress 6. Dropbox 7. Skype 8. PowerPoint 9. Facebook 10. Wikipedia Nousussa 17. Google+/Hangouts 19. Word 20. Yammer 24. Scoopit 25. TED Talks/TED Ed 36. Pinterest 41. Hootsuite 44. LiveBinders 45. Sharepoint 47. iTunes ja iTunesU 56. Khan Academy 57. Google kääntäjä 61. Flipboard 66. Instapaper 71. OneNote 73. Zite 89. Learnist 90. MentorMob 92. Doodle 99. Popplet Tutustu kiinnostaviin some-palveluihin! Tutustu kiinnostaviin some-palveluihin! Lähde: Top 100 Tools for Learning 2012, http://c4lpt.co.uk/top-100-tools-2012/ (582 asiantuntijan äänestystulos)
  57. 57. 1. Johdatus sosiaaliseen mediaan 2. Miten somea opetukseen? 3. Some-palvelujen harjoittelua 4. Opettajien ryhmät ja verkostot
  58. 58. http://twitter.com/hponka
  59. 59. http://www.tweetdeck.com/
  60. 60. Verkostojen hyötyjä • Verkostoidun kiinnostavien ihmisten kanssa • Mitä se on: – – – – – – – yhden tai kahden suuntainen seuraaminen yhteiset kiinnostuksen aiheet yhdistävät osallistun keskusteluihin saan tietoa välitän tietoa jaan tietoa lähden mukaan verkoston ”yhteisiin juttuihin”
  61. 61. http://sometu.ning.com/forum/topics/mit-asioita-olisi-hyv-sis-llytt-lukion-opettajien-v-liseen https://www.facebook.com/groups/237930856866/permalink/10151335665116867/
  62. 62. Facebook-ryhmiä opettajille • Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa https://www.facebook.com/groups/237930856866/ • Etäopetus https://www.facebook.com/groups/478695812189705/ • Tablet-laitteet opetuksessa https://www.facebook.com/groups/294806730537020/ • Mobiili ammatillisessa https://www.facebook.com/groups/mobiilicase/ • Yrittäjyyskasvatus https://www.facebook.com/groups/295634603879563/
  63. 63. Sosiaalisen median pelisäännöt
  64. 64. Miten some-palveluita opetukseen? • Useita sosiaalisen median palveluita alaikäiset saavat käyttää huoltajan suostumuksella. – Suostumus voidaan pyytää kerralla esim. vuodeksi tai koko opiskeluajaksi • Täysi-ikäiset opiskelijat voivat käyttää palveluita omalla vastuullaan. Tätä ei kuitenkaan voida edellyttää. • Koulu/kunta voi hankkia ostopalveluita, joiden käytöstä se vastaa oppilaiden sijasta. • Koulu/kunta voi asentaa ja ylläpitää omia some-palveluita (=avoimen lähdekoodin ohjelmia), jolloin se päättää itse palveluiden käytöstä.
  65. 65. Muista nämä! • • • • • • Lue käyttöehdot. Yksittäisten käyttäjien kohdalla vastuu jää yksin käyttäjälle itselleen. Opetuskäytössä tulee kuitenkin lukea ehdot, jotta vältytään virheiltä. Harkitse, kannattaako rekisteröinnissä antaa oikeat henkilötiedot (jos palvelun käyttöehdot eivät edellytä niitä). Kiinnitä huomiota siihen, että käyttämissäsi palveluissa tekijänoikeuksia ei luovuteta ainakaan yksinoikeudella palveluntarjoajalle. Valitse EU-maassa sijaitseva palvelu aina kun mahdollista, sillä lainsäädäntömme kieltää henkilötietojen viemisen EU-alueelta muihin kuin luotettaviin maihin. Oikea sijainti ja noudatettava lainsäädäntö löytyvät käyttöehdoista. Jos käyttöehdot eivät kerro tällaista perusasiaa, pysy kaukana palvelusta. Ota huomioon, että maksuttomissa palveluissa ei ole palvelusitoumusta, pikemminkin perävalotakuu. Lähde: http://www.edu.fi/materiaaleja_ja_tyotapoja/tvt_opetuksessa/sosiaalisen_median_kayttoehdot_opetuksessa/ota_nama_asiat_huomioo
  66. 66. Ryhmätyöskentely 1. Mitä asioita sosiaalisen median käytöstä pitäisi ohjeistaa a) opiskelijoille b) opettajille? 2. Miten sosiaalisen median käyttöä voitaisiin kehittää jatkossa? Kaikki ideat tervetulleita! Tehkää muistiinpanot Google-dokumenttiin: https://docs.google.com/document/d/1knArBXP0Jn3GLE1b33cnsDVxsH
  67. 67. OPH:n somen opetuskäytön suositukset • Sosiaalinen media on lyhyessä ajassa tullut merkittäväksi osaksi yhteiskuntaa. Se tuo jokaiselle mahdollisuuden vaikuttaa ja oppia aktiivisesti osallistuen ja yhdessä työskennellen. • Sosiaalisen median opetuskäytön linjausten tavoitteena on edistää sellaisten toimintatapojen muotoutumista, jotka luovat kaikille oppijoille tasavertaiset mahdollisuudet oppia hyödyntämään sosiaalista mediaa osana mediataitoja ja ymmärtämään sosiaalisen median roolia yhteiskunnassa. • Sosiaalisen median opetuskäytön suositukset jakaantuvat kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan sosiaalisen median käyttölinjauksia osana tietostrategiaa. Toisessa osassa esitellään käytännön toimenpiteitä opetuksen suunnitteluun ja mahdolliseen muuhun hyödyntämiseen koulun toiminnassa. Lähde: https://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/lukiokoulutuksen_ jarjestaminen/sosiaalisen_median_opetuskayton_suositukset, 30.3.2012
  68. 68. Käytännössä: some osana mediataitoja Käytännön toimenpiteitä: • Oppimistilanteissa tuetaan oppijoiden itseilmaisua, luovuutta, tiedon ja osaamisen jakamista ja yhteistyötä ja sosiaalista mediaa hyödynnetään luontevana osana oppimista. • Oppijoita kannustetaan ja harjoitetaan vastuulliseen aktiivisuuteen ja osallisuuteen verkkokeskusteluissa. • Koulussa opitaan sisällöntuotannossa vastaanottajan ja tuottajan oikeudet ja velvollisuudet sekä median tietoturvallisuuteen liittyvät asiat. • Oppijoille tarjotaan tilaisuuksia käyttää eri palveluita ja sovelluksia kuten: blogeja, mikroblogeja, wikejä, dokumenttipalveluja, tiedon- ja ajanhallintapalveluja, kuvien, videoiden, linkkien ja muita sisältöjen ja tuotosten jakopalveluja, keskustelu- ja chat-palveluja sekä yhteisö ja ryhmätyöskentelyalustoja. • Tiedon määrän ja saavutettavuuden lisääntyessä, opettajan tärkeä rooli on auttaa oppijaa arvioimaan löytämänsä ja käyttämänsä tiedon laatua. Lähde: https://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/lukiokoulutuksen_ jarjestaminen/sosiaalisen_median_opetuskayton_suositukset, 30.3.2012
  69. 69. Some osana kouluyhteisön toimintatapoja Käytännön toimenpiteitä: • Luodaan eri oppineissa oppilaille mahdollisuuksia taltioida eri menetelmin (teksti, kuva, liikkuva kuva) omaa työskentelyään ja oppimistaan ja rakentaa omaa oppimispolkuaan. • Käytetään eri palveluita oppimistilanteissa yhteistyöprojektien läpi viemiseen, oppilaiden ja opettajan vuorovaikutuksen lisäämiseen, osallistavan työskentelyn tukemiseen ja paikasta ja ajasta riippumattoman oppimisen toteutumiseen. • Hyödynnetään sosiaalisen median mahdollisuuksia kansainvälisissä yhteistyöprojekteissa. Lähde: https://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/lukiokoulutuksen_ jarjestaminen/sosiaalisen_median_opetuskayton_suositukset, 30.3.2012
  70. 70. Lähde: John Atkinson, Wrong Hands, 2013, CC-BY-NC-ND, http://wronghands1.wordpress.com/2013/03/31/vintage-social-networking/
  71. 71. KIITOS! Harto Pönkä http://twitter.com/hponka/ http://slideshare.com/hponka http://harto.wordpress.com/ http://www.innowise.fi/

  ×