SlideShare a Scribd company logo

Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin

Koulutus Haaga-Helian journalismin opiskelijoille, 1.11.2023, Harto Pönkä, Innowise

1 of 51
Download to read offline
Kuva: Aman Pal @paman0744, Unsplash
Tilannekatsaus
sosiaaliseen mediaan ja
some-journalismiin
1.11.2023
Harto Pönkä
Innowise
Sosiaalisen median käsite
2
Lisää aiheesta: Pönkä, H., 2014, Sosiaalisen median käsikirjan blogi, https://somekirja.wordpress.com/2015/04/02/sosiaalisen-median-kasitteen-maarittelya/
Määritelmän lähde: Sanastokeskus TSK ry, 2010, Sosiaalisen median sanasto (TSK 40), https://sanastokeskus.fi/tsk/fi/sosiaalisen_median_sanasto_tsk_40-513.html
Sosiaalinen
media
Sisällöt Ihmiset
Teknologiat
Sosiaalinen media on
”tietoverkkoja ja
tietotekniikkaa hyödyntävä
viestinnän muoto, jossa
käsitellään vuorovaikutteisesti
ja käyttäjälähtöisesti tuotettua
sisältöä ja luodaan ja
ylläpidetään ihmisten välisiä
suhteita”.
Suomalaisten yhteisöpalvelujen käyttö päivittäin tai lähes päivittäin 2020-2022
Lähde: Tilastokeskus, 2020-2022, Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö sukupuolen ja ikäluokan mukaan,
https://pxdata.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__sutivi/statfin_sutivi_pxt_13ud.px, kuva: Harto Pönkä (22.12.2022)
3
Suosituimmat sosiaalisen median palvelut Suomessa 2023
Datalähde: DNA, Digitaaliset elämäntavat 2023 -tutkimus, https://corporate.dna.fi/digitaalinenelama2023
(n=1011, 16-74-vuotiaat), käyttö vähintään viikoittain, SVT:n väestötiedot 2022 (stat.fi), kuva: Harto Pönkä, 31.10.2023.
4
YouTube on suosituin verkkosivusto heti Googlen jälkeen
 YouTube nousi Suomen toiseksi
suosituimmaksi verkkosivustoksi vuonna
2009 ja sillä sijalla se on yhä.
 YouTubea kutsutaan usein maailman
toiseksi suosituimmaksi hakukoneeksi.
Sitä se on myös Suomessa.
 YouTuben sosiaalisen median luonteesta
voidaan olla montaa mieltä: esimerkiksi
IROReasearchin tutkimuksen (2021)
mukaan harva pitää YouTubea
sosiaalisena mediana.
Lähteet: Similarweb, 8.7.2022, Suomen lista, https://www.similarweb.com/top-websites/finland/,
Fonecta & IRO Research, Loka-marraskuu 2021 (N=1000, yli 18-v.)
5
Somepalvelujen käytön muutokset 2014-2023
Lähde: Reuters institute, Digital News Report 2023, https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2023
Tampereen yliopisto, Uutismedia verkossa 2023, Suomen maaraportti, https://trepo.tuni.fi/handle/10024/149682
6
Viestipalvelujen vko-käyttö 2019-2023
Datalähde: DNA, Digitaaliset elämäntavat 2023 -tutkimus, https://corporate.dna.fi/digitaalinenelama2023
(n=1011, 16-74-vuotiaat), käyttö vähintään viikoittain, kuva: Harto Pönkä, 31.10.2023.
7
Somepalvelujen käyttötarkoituksia
Datalähde: AudienceProject, Insights 2019: Apps & social media usage,
https://www.audienceproject.com/wp-content/uploads/audienceproject_study_apps_social_media.pdf (n=1961 vastaajaa Suomessa, 15-75-vuotiaat)
8
Sosiaalinen media uutisten seuraamisen kanavana
 Uutissivustoille mennään yhä selvästi
useammin suoraan kuin somen kautta
 18-24-vuotiaat menevät uutissivustoille
useammin somen kautta kuin suoraan
 Yhteenvetona: 18-24-vuotiaiden uutisten
seuranta poikkeaa merkittävästi muista
Lähde: Tampereen yliopisto, Uutismedia verkossa 2023, Suomen maaraportti, https://trepo.tuni.fi/handle/10024/149682
9
 Verkko (ml. some) on ollut jo
pitkään suomalaisten
pääasiallinen uutisten lähde
 Sosiaalinen media on
pääasiallinen uutisten lähde
34 %:illa 18-24-vuotiaista ja
19 %:illa 25-34-vuotiasta
Somepalvelujen käyttö uutisten seuraamiseen
 Uutisten seuranta somessa keskittyy yhä
perinteisiin tiedotusvälineisiin ja toimittajiin
 Twitterissä uutisten seuranta keskittyy
poliitikoihin ja muihin poliittisesti aktiivisiin
 Instagramissa korostuu somevaikuttajat
 TikTokissa uutisia seurataan eniten tavallisten
ihmisten kautta
Lähde: Tampereen yliopisto, Uutismedia verkossa 2023, Suomen maaraportti, https://trepo.tuni.fi/handle/10024/149682
10
 Facebookin uutiskäyttö on yleisintä
 Uutisia jaetaan yhä enemmän
pikaviestien kuten WhatsAppin kautta
 Instagramin ja TikTokin uutiskäyttö on
kasvussa
▪ Yhä useammin somessa luetaan vain jutun otsikko.
▪ Esimerkiksi tässä tapauksessa pelkän otsikon perusteella lukija saattoi
saada virheellisen käsityksen. Todellisuudessa akkukotelon lommojen
vuoksi ei ollut hylätty yhtään autoa.
▪ Nykyisin Journalistin ohjeiden mukaan riittää, että otsikolle on katetta
jutussa, mutta pitäisikö otsikoihin suhtautua itsenäisinä juttuina?
11
Lähde: MTV, 15.3.2023, https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/miksi-sahkoauto-ei-mene-lapi-katsastuksesta-nain-moni-auto-on-hylatty-akkukotelon-lommojen-vuoksi-tana-
vuonna/8654556, JSN:n vapauttava päätös 8469/MTV/23, https://jsn.fi/paatos/8469-mtv-23/ (allekirjoittanut jätti eriävän mielipiteen)
Nuorten somen
käyttö
12
13-16-vuotiaiden aktiivisesti käyttämät somepalvelut
13
WhatsApp 95 %
Facebook 18 %
FB messenger 14 %
Instagram 53 %
Snapchat 71 %
Lähde: DNA, koululaistutkimus 2023, somepalvelujen käyttö päivittäin tai useita kertoja viikossa,
https://corporate.dna.fi/koululaistutkimus-2023 (n=302, 13-16-v.)
Spotify 52 %
YouTube 88 %
TikTok 72 %
Discord 19 %
Pinterest 9 %
Twitch 9 %
Jodel 8 %
Twitter 7 %
BeReal 5 %
Some ja nuoret 2022 –kysely: 13-29-vuotiaiden suosituimmat somepalvelut
Lähde: eBrand Suomi Oy ja Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut , Some ja nuoret 2022 -kysely, https://wordpress.ebrand.fi/somejanuoret2022/2-suosituimmat-sosiaalisen-
median-palvelut/ (N=2653, 13-29-v.) ja vertailu vuoden 2019 kyselyyn https://wordpress.ebrand.fi/somejanuoret2019/
14
Palvelu 2019 2022
Muutos
%-yksikköä
WhatsApp 89 % 93 % + 4
YouTube 88 % 88 % 0
Instagram 79 % 82 % + 3
Spotify 72 % 80 % + 8
Snapchat 74 % 75 % + 1
TikTok 9 % 57 % + 48
Facebook 57 % 46 % - 9
Discord 23 % 43 % + 20
Pinterest 24 % 39 % + 15
Jodel 21 % 35 % + 14
Reddit 17 % 27 % + 10
Twitch 20 % 26 % + 6
Twitter 23 % 25 % + 2
Facebook
Messenger
32 % 20 % - 12
Telegram 5 % 13 % + 8
LinkedIn 9 % 11 % + 2
Nuorten somen käytön syyt ovat säilyneet tuttuina
”Tärkeimmäksi nimeäisin
päivittäisessä käytössä olevat
snapchatin ja whatsappin koska
niillä keskustelen kavereitteni
kanssa ja whatsapissa on esim
koulun ryhmächattejä joissa
kiertää tärkeää tietoa, ja
yleisesti sitä käytetään
tekstiviestin korvikkeena
nykyään.”
Lähde: eBrand Suomi Oy ja Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut , Some ja nuoret 2022 -kysely, https://wordpress.ebrand.fi/somejanuoret2022/2-suosituimmat-sosiaalisen-
median-palvelut/ (N=2653, 13-29-v.)
15
Millainen on nuorten unelmien some?
82 % oli sitä mieltä, että viiden vuoden päästä
nuoret käyttävät entistä enemmän aikaa
sosiaalisessa mediassa.
67 % nuorista haluaisi kuitenkin viettää
keskenään enemmän aikaa ilman sosiaalista
mediaa.
16
Lähde: Lasten ja nuorten säätiö, 2021, Unelmien some, https://www.nuori.fi/unelmien-some-2021/ (n=731, 15-18-vuotiaat)
17
“Että jos ei käytä somea niin kukaan ei huomioi sinua.”
– nuori, 17
”Se, että sosiaalinen media alkaisi enemmän korvata
aitoja ihmissuhteita.”
– nuori, 17
“Että koko elämä perustuu sosiaaliseen mediaan ja
sen ympärille.”
– nuori, 18
Someen liittyviä pelkoja
Lähde: Lasten ja nuorten säätiö, 2021, Unelmien some, https://www.nuori.fi/unelmien-some-2021/ (n=731, 15-18-vuotiaat)
TikTokin käyttö lapsilla ja nuorilla Suomessa 2019-2023
 TikTokin käyttö on lisääntynyt 13-16-vuotiailla, mutta kääntynyt jo laskuun 5-12-vuotiailla.
 TikTokin ikäraja on 13 vuotta, ja suurta osaa sen sisällöistä ei voi suositella alaikäisille.
Datalähde: DNA, Koululaistutkimus 2019, 2020, 2021, 2022 ja 2023, käyttö päivittäin, lähes päivittäin tai useita kertoja viikossa, kuva: Harto Pönkä, 3.7.2023.
*) vuonna 2019 6-12-vuotiaat
18
Raportti TikTokin datankeruusta
 TikTok pyrkii saamaan puhelimesta mm. laitteen
tiedot ja tunnisteet, kontaktit, sijainnin, kalenterin,
kuvat, laitteen muistin, asennetut ja käytössä olevat sovellukset.
 TikTokin huomattiin lähettävän tietoja lukuisille verkkopalvelimille – myös Kiinaan.
 TikTokin sisältämät tunnetut datankerääjät (9): AppsFlyer, Bolts, Facebook Share, Facebook
Analytics, Facebook Login, Google Firebase Analytics, Google CrashLytics, Pangle, VKontakte SDK
Lähde: Internet 2.0, 2022, TikTok Analysis, https://internet2-0.com/wp-content/uploads/2022/08/TikTok-Technical-Analysis-17-Jul-2022.-Media-Release.pdf
19
Disinformaatio
somessa
20
21
Lähde: Faktabaari, 27.1.2018, https://twitter.com/Faktabaari/status/957230461184507904
Lisätietoa: https://faktabaari.fi/baaripuhetta/disinformaation-analysointi-ja-faktantarkistusprosessi/
Suomalaisten uskomat salaliittoteoriat TOP 20 (2021)
Lähde: FINSCI-tutkimushanke, 2022, https://www.finsci.fi/uutisia/finsci-selvitti-salaliittoteoriauskomuksia-suomalaisten-suosituin-uskomus-on-omaksuttu-elokuvista
(N=1 132, syyskuussa 2021)
22
Sija % Väite
1.
38,4 Lee Harvey Oswald ei toiminut yksin John F. Kennedyn
salamurhassa.
2.
32,2 Vapaamuurarit vaikuttavat salaisesti liike-elämässä ja
politiikassa.
3.
29,8 Tietokoneyritykset julkaisevat tarkoituksellisesti
ohjelmia, joissa on virheitä, jotta voivat myydä niihin
päivityksiä.
4.
29,3 iPhone-puhelimen sovellukset tallentavat keskusteluja
ilman käyttäjän lupaa.
5.
24,1 Koronavirus (SARS-CoV-2) kehitettiin alun perin
laboratoriossa.
6.
21,7 Tietyt julkisuuden henkilöt ovat lavastaneet
kuolemansa kadotakseen julkisuudesta.
7.
21,4 Viranomaisilla on paljon laittomasti kerättyä tietoa
jokaisesta kansalaisesta.
8.
20,3 Eri maiden hallitukset kehittävät ja rahoittavat
sosiaalisen median toimijoita kuten Facebookia ja
Twitteriä, jotta voisivat vakoilla niiden käyttäjiä.
9.
19,3 Suomalaisessa mediassa valtaa pitää punavihreä
toimittajablokki, joka syöttää kansalaisille omaa
agendaansa ja estää muunlaisten näkemysten
julkitulon.
10.
17,8 Autonvalmistajat ja öljy-yhtiöt toimivat yhdessä
estääkseen ympäristöystävällisten moottoreiden
kehitystä.
Sija % Väite
11.
17,2 Lääkeyhtiöt yrittävät pitää ihmiset sairaina
tavoitellakseen voittoja.
12.
17,2 Koronataudin (COVID-19) aiheuttava virus päästettiin
tahallisesti liikkeelle kiinalaisesta laboratoriosta.
13.
17,1 Viranomaiset ovat peitelleet sitä, että matkustajalautta
Estonian uppoamisen vuonna 1994 aiheutti räjähdys tai
törmäys sukellusveneeseen.
14.
17,1 USA:n armeija tutkii avaruusolentoja salaisessa
tukikohdassa nimeltä Area 51.
15.
16,6 Maailman eliitti kokoontuu säännöllisesti salassa
päättääkseen maailmanpolitiikan suunnasta.
16.
16,3 Osa USA:n hallituksesta tiesi WTC-iskuista etukäteen,
muttei tehnyt mitään estääkseen iskuja.
17.
16,0 Todisteita makeutusaine aspartaamin myrkyllisyydestä
on tarkoituksellisesti peitelty.
18.
15,9 Eri maiden hallitukset salaavat todisteita
avaruusolentojen vierailuista Maassa.
19.
14,7 Ilmaisia energianlähteitä on ollut olemassa jo
vuosikymmeniä, mutta öljy- ja kaasuyhtiöt pitävät ne
pimennossa.
20.
14,6 Koronarokotteiden haitallisuutta peitellään.
Keskeisiä suomalaisia vastamedian sivustoja
Vastamedian tuoreita juttuja kokoava sivusto: https://murkut.org/
Vastamedioiden luonteesta lisää esim. Salla Tuomola, 21.6.2023, Maahanmuuttovastaisuudesta koronakriittisyyteen: Populistisen vastamedian laajeneva ekosysteemi journalismin
näkökulmasta, https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/131188
23
Media URL Perust. Aiheita
Uusi MV-lehti https://mvlehti.net/ 2014
Maahanmuuttovastainen, koronakriittinen, Venäjä-mielinen,
salaliittoteoriat
Uusi Verkkomedia https://uvmedia.org/ 2020
Maahanmuuttovastainen, koronakriittinen, Venäjä-mielinen,
salaliittoteoriat
Magneettimedia https://magneettimedia.com/ 2006 Maahanmuuttovastainen, koronakriittinen, salaliittoteoriat, uskonnollinen
Kansalainen https://www.kansalainen.fi/ 2021 Maahanmuuttovastainen, Venäjä-mielinen, salaliittoteoriat
Partisaani https://www.partisaani.com/ 2020 Maahanmuuttovastainen, koronakriittinen, salaliittoteoriat
Oikea Media https://www.oikeamedia.com/ 2017 Maahanmuuttovastainen, koronakriittinen, salaliittoteoriat, uskonnollinen
eXtrauutiset https://www.extrauutiset.com/ 2018 Maahanmuuttovastainen, Venäjä-mielinen, uskonnollinen
PT-media https://pt-media.org/ 2014 Systeeminvastainen
Nykysuomi https://nykysuomi.com/ 2016 Systeeminvastainen
Rapsodia https://rapsodia.info/ 2020 Koronakriittinen, Venäjä-mielinen, salaliittoteoriat, uskonnollinen
Posi TV https://positv.fi/ 2020 Systeeminvastainen, Venäjä-mielinen
Vastaan Sanomat https://vastaansanomat.com/ 2022 Maahanmuuttovastainen, Venäjä-mielinen, salaliittoteoriat
Omiin kykyihin erottaa ulkopuoliset vaikuttamisyritykset luotetaan
24
 75 % yli 18-vuotiaista
suomalaisista uskoi
disinformaation eli tietoisesti
harhaanjohtavan tiedon
määrän lisääntyvän vuosien
2022 ja 2023 aikana.
 67 % uskoi OMIIN kykyihinsä
erottaa ulkopuolinen
vaikuttaminen
 38 % uskoi MUIDEN
suomalaisten erottavan
ulkopuolisen vaikuttamisen
Lähde: Uutismedian liitto & IRO Reasearch, 2022, https://www.uutismediat.fi/wp-content/uploads/2022/05/vaikuttamispyrkimykset-mediatiedote-liitteet_Uutismedian-
liitto_toukokuu-2022.pdf (N=1000, yli 18-v.)
Twitterin/X:n sääntöjen muutos lisäsi valtiollisen propagandan näkyvyyttä
 Twitter rajoitti aiemmin valtioihin sidoksissa olevien tunnusten näkyvyyttä algoritmeissaan. Tämä
kuitenkin lopetettiin maaliskuun lopussa 2023 Muskin uuden linjauksen mukaisesti.
 Käytännössä muutos tarkoittaa, että Twitter ei enää moderoi valtioiden propagandaa.
 Vaikutus: Venäjän valtioon liittyvien tunnusten julkaisutiheys tuplaantui ja näkyvyys kasvoi 60 %.
 Monien aiemmin rajoitettujen tunnusten seuraajamäärä kääntyi nopeaan kasvuun, esim. @RT_com.
Lähteet: NATO StratCom, 2023, Virtual Manipulation Brief 2023/1, https://stratcomcoe.org/publications/virtual-manipulation-brief-20231-generative-ai-and-its-implications-for-social-
media-analysis/287, DFRLab, 21.4.2023, https://dfrlab.org/2023/04/21/state-controlled-media-experience-sudden-twitter-gains-after-unannounced-platform-policy-change/
25
@RT_com-tunnuksen seuraajamäärän kehitys
Telegram kanava väitti Putinin kuolleen 26.10.2023
 Kanava on julkaissut useasti ”tietoja”
Putinin terveydentilasta.
 Monet tiedotusvälineet ovat viitanneet
kanavan julkaisuihin – myös tähän
väitteeseen ja myös Suomessa.
 ”Kuolemansa” jälkeen Putin on
kuitenkin esiintynyt julkisuudessa.
Miten tähän tulisi suhtautua?
 Vahvistamaton eli epäluotettava tieto.
 Kanavan ylläpitäjää ei tiedetä ja sen
tietolähteet ovat tuntemattomia.
 Yleensä nimetön lähde paljastaisi
henkilöllisyytensä jollekin medialle.
 Kyse on disinformaatiosta kunnes
toisin todistetaan.
Kuvakaappaus: General SVR –Telegram-kanava, 26.10.2023, https://t.me/generalsvr/1845
Teksti on käännetty suomeksi Google Kääntäjällä.
26
Disinfo
TikTokissa leviävä disinformaatio
27
Lähde: NewsGuard’s Misinformation Monitor, 11.9.2022, https://www.newsguardtech.com/misinformation-monitor/september-2022/
Hakusana Suomeksi
Vääriä tai
harhaanjohtavia
tietoja (yht. 20
hakutulosta)
2020 voter fraude Vuoden 2020 äänestyspetos 7
COVID vaccine injury COVID-rokotteen aiheuttama vahinko 6
Was the 2020 election
stolen?
Varastettiinko vuoden 2020 vaalit? 6
Ukraine bioweapons Ukrainan bioaseet 6
Bucha fake Bucha väärennös 6
mRNA vaccine mRNA-rokote 5
Is covid a bioweapon? Onko covid bioase? 4
Ukraine Neonazi Ukraina Neonazi 4
Is global warming real Onko ilmaston lämpeneminen totta 3
COVID vaccine truths COVID-rokotteen totuuksia 3
Fake
Faktabaari: Verkossa leviää suomalaistoimittajien puoluekantoja virheellisesti esittävä kuvaaja
28
 Oheista pylväsdiagrammia on levitetty somessa jo useita
vuosia. Viimeksi se nousi esiin toukokuussa 2023 Ylen
rahoitukseen liittyvän keskustelun yhteydessä.
 Faktabaari selvitti, mitä suomalaisten toimittajien
puoluekannoista todellisuudessa tiedetään tutkimuksista.
 Kuvaajalle ei löytynyt lähdettä tai perustetta tutkimuksista.
Lähde: Faktabaari, 29.5.2023, https://faktabaari.fi/fakta/verkossa-leviaa-toimittajien-puoluekantoja-virheellisesti-esittava-kuvaaja-tama-toimittajien-puoluekannoista-todellisuudessa-
tiedetaan/
Fake
Valeprofiili Antti Kurvisesta Twitterissä meni läpi mediassa
29
Iltalehti ehti tehdä virheellisen uutisen valetilin
takia, mutta oikaisi sen nopeasti.
Vasemmalla: @kurvisentiitti-valetili 1.2.2022
Oikealla: Iltalehti, 1.2.2022, https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/f62b139c-32fb-4d97-bfc0-74448622a96e
Fake
Vitsinä tehty kuvamanipulaatio levisi totena
30
 Erään suomalaiskäyttäjän ”vitsinä” tekemä
kuvamanipulaatio Sanna Marinista ehti olla
eduskuntavaalien aikaan 15.3. alle päivän julkisena kunnes
tekijä poisti sen.
 Kaksi päivää myöhemmin sitä levitettiin mm. useilla
Twitter-tileillä, TikTokissa ja Facebookissa totena.
 Useat käyttäjät epäilivät ”uutisen” aitoutta, mutta monet
myös kommentoivat, että se ”voisi olla totta”.
 Faktabaari julkaisi aiheesta faktantarkistuksen:
https://faktabaari.fi/fakta/suomalainen-huumoritwiitti-levisi-
disinformaatioksi-viroon/
 Kuvamanipulaatio levisi myös Viroon, jossa EestiPäeväleht
julkaisi siitä tarkistusjutun:
https://epl.delfi.ee/artikkel/120160628/faktikontroll-soome-
peaminister-pole-oelnud-et-tulevased-soome-kaitsevaelased-
voiks-labida-teenistuse-ukrainas-sodides
EU-komission selvitys disinformaatiosta 2023
 Aineisto kerättiin Puolassa,
Slovakiassa ja Espanjassa 2023.
 Twitterissä disinformaatiota
sisältävien julkaisujen
löydettävyys oli suurin.
 Twitterissä oli suhteellisesti
eniten disinformaation
levittäjiä.
 Facebook pärjäsi vertailussa
toiseksi huonoimmin.
 TikTokissa ja YouTubessa
disinformaatio sai määrällisesti
eniten reaktioita.
 Tutkimuksen tilaajat: Meta,
YouTube, TikTok ja LinkedIn
osana EU:n disinformaation
vastaisia käytännesääntöjä.
Raportti: TrustLab, 2023, Code of Practice on Disinformation,https://disinfocode.eu/wp-content/uploads/2023/09/code-of-practice-on-disinformation-september-22-2023.pdf,
virallinen sivu: https://disinfocode.eu/structural-indicators/
31
TikTokissa disinformaatio levisi määrällisesti eniten
 Disinformaation leviämistä somessa voi kuvata kahdella mittarilla: löydettävyys ja sitouttavuus
 TiKTokissa ja YouTubessa julkaisut saavat huomattavasti enemmän reaktioita kuin muissa
somepalveluissa, mikä tekee niistä määrällisesti tehokkaampia disinformaation levittämisessä.
 Videopalveluina TikTok ja YouTuben käyttö on erilaista kuin tekstipohjaisten somepalvelujen.
Raportti: TrustLab, 2023, Code of Practice on Disinformation,https://disinfocode.eu/wp-content/uploads/2023/09/code-of-practice-on-disinformation-september-22-2023.pdf,
virallinen sivu: https://disinfocode.eu/structural-indicators/
32
Mitä bottifarmeilta voi ostaa 10 eurolla?
33
 Heikoimmin
botteja estää
TikTok
 Instagramia
moderoidaan
huomattavasti
heikommin kuin
Facebookia
 Twitter pärjää
vertailussa hyvin
ostettuja näyttöjä
lukuun ottamatta
Lähde: NATO StratCom, 2023, Social media manipulation 2022/2023, https://stratcomcoe.org/publications/social-media-manipulation-20222023-assessing-the-ability-of-social-media-
companies-to-combat-platform-manipulation/272
Tekoälymalleilla
luodut kuvat ja videot
34
Tekoälymalleilla luodut valokuvat
 Kuvia luovat tekoälymallit ovat kehittyneet nopeasti vain parissa vuodessa.
Vasemmalla: GAN-tekoälymallilla luotuja kuvia, This Person Does Not Exists, https://thispersondoesnotexist.com/
Oikealla: DALLE 3 –tekoälymallilla luotuja kuvia, Microsoft Bing Image Creator, https://www.bing.com/images/create/
35
Eliot Higginsin esimerkit AI-kuvista: Trumpin pidätys
36
 Kuvat teki demonstraatiotarkoituksessa Bellingcat-järjestön perustaja Eliot Higgins
 Kuvat on tehty Midjourney-tekoälymallilla
 Pitäisikö JO:issa olla erikseen velvollisuus varmistua kuvien aitoudesta?
Kuvat: @EliotHiggins, 21.3.2023, https://twitter.com/EliotHiggins/status/1638198679201890306, lisää aiheesta esim. https://yle.fi/a/74-20024214
Trumpin aito pidätyskuva: Wikipedia, 24.8.2023, https://en.wikipedia.org/wiki/Mug_shot_of_Donald_Trump
Fake
Virtuaalinen robottitoimittaja somessa
37
 Kehittyneiden tekoälymallien
myötä feikkivaikuttajat
yleistyvät somessa.
 Myös median somekanavien
ylläpitäjiksi voidaan luoda
virtuaalihahmoja.
 Viereinen kuva on luotu
pelimoottori Unreal
Enginellä.
 Julkaisussa ei mainita, että
kuvassa on tietokonehahmo.
 Julkaisussa ei mainita jutun
oikeaa kirjoittajaa.
 Onko tämä journalismia?
Kuvakaappaus: @ylekioski, 16.6.2023, https://www.instagram.com/p/Ctgh5TUt1g6/
Lisää aiheesta: https://yle.fi/aihe/a/20-10005012 ja Ylen juttu feikkivaikuttajista: https://yle.fi/a/74-20033981
Putinista julkaistu deepfake-video kesäkuussa 2023
38
 Hakkerit kaappasivat 5.6.2023 venäläisen
Mir-yhtiön radio- ja tv-kanavat ja esittivät
niissä presidentti Putinia esittävän
väärennetyn puheen/deepfake-videon.
 Kanavien kaappaus kesti 20 minuuttia.
 Puheessa presidentin nähtiin julistavan
sotatilan kolmelle raja-alueelle ja sanovan,
että hän allekirjoittaisi pian asetuksen
yleisestä liikekannallepanosta.
 Useissa somepalveluissa monet käyttäjät
julkaisivat nauhoituksia radio- ja tv-
puheesta ja kommentoivat sitä.
 Venäläiset viranomaiset kiistivät pian
väärennetyt väitteet ja kertoivat
tutkivansa hakkerointitapausta.
Lähde: The Telegraph, 5.6.2023, https://www.telegraph.co.uk/world-news/2023/06/05/fake-video-putin-mobilisation-russia-broadcast-state-tv/
Kuvakaappaus: Käyttäjän @AlexKokcharov julkaisemasta videosta Twitterissä, 5.6.2023, https://twitter.com/AlexKokcharov/status/1665709387648827397
Fake
Joskus väite deepfakesta onkin huijaus
39
 Bidenin videota väitettiin deepfakeksi, koska hän
ei räpyttänyt silmiään videolla.
 Twiitti sai yli 40 000 retwiittausta.
 ”Todisteeksi” esitettiin toinen samana päivänä
kuvattua video, jossa Biden näytti erilaiselta.
 Taustalla on salaliittoteorioita, että Biden ei
kykenisi esiintymään julkisuudessa terveyssyistä
tai että hän olisi oikeasti kuollut.
 Deepfake-väitettä levitettiin myös joillakin
oikeistolaisilla TV-kanavilla kuten Newsmax ja
One America News.
 Valkoinen talo päätyi julkaisemaan
leikkaamattoman 12-minuuttisen videon, jossa
Biden myös räpyttää silmiään.
Alkuperäinen video, jota väitettiin deepfakeksi: https://twitter.com/TheDemocrats/status/1551980769005944832
Lähde: BBC, 28.7.2022, https://www.bbc.com/news/62338593
Deepfake-videot ovat jo Suomessa ”lautahuumoria”
40
 Tekoälytyökalujen kehittymisen myötä deepfake-
videoiden teosta tulee yhä helpompaa.
 Sanna Marinin deepfake-äänimalli on ollut
Ylilaudalla jaossa lokakuusta 2022 lähtien.
 Tähän asti Marinista julkaistut deepfake-videot
ovat olleet niin sanottua lautahuumoria. Osa
videoista on todella törkeitä.
 Myös ”huumorilla” voidaan vaikuttaa.
 On vain ajan kysymys, milloin Suomeen
kohdistuvassa informaatiovaikuttamisessa
käytetään taitavasti tehtyjä deepfake-videoita.
 Laadukkaiden deepfake-videoiden ongelmana
on, että ne voi olla vaikeaa osoittaa vääriksi.
Lähteet: https://ylilauta.org/satunnainen/130904844 ja https://ylilauta.org/satunnainen/131274878
Fake
Somevaikuttaja
haastateltavana
41
Miten pitkään aiempi kaupallinen yhteistyö vaikuttaa vaikuttajaan?
42
 Journalistin ohjeissa ei oteta kantaa vaikuttajamarkkinointiin, ainoastaan piilomainontaan.
 Tästä seuraa, että haastateltava sosiaalisen median vaikuttaja voi kehua yritystä, jos
toimitus ei tiedä hänen tekemästään kaupallisesta yhteistyöstä.
Kuvakaappaukset: @natasalmela, 2.10.2019, https://www.instagram.com/p/B3G0e4Whecg/,
Natalia Salmelan blogi, 22.12.2022, https://wtd.fi/4kk-neuvolan-kuulumiset/
Uusi ilmiö: hakusanojen
vinkkaaminen jutun lukijoille
43
 Journalistin ohjeissa ei oteta
kantaa siihen, saako jutuissa
nostaa esiin tiettyjä hakusanoja
ja epäsuorasti ohjata lukija
”googlettamaan” niillä.
 Tässä tapauksessa haastateltu
oli tehnyt aiemmin yritykselle
hakukoneoptimointia juuri sille
hakusanalle, jonka hän
mainitsee haastattelussaan.
 JSN antoi tapauksesta
vapauttavan ratkaisun.
Allekirjoittanut jätti eriävän
mielipiteen.
Lähde: IS, 13.10.20222, https://www.is.fi/perhe/art-2000009120715.html
JSN:n päätös 8217/UL/22 (vapauttava): https://jsn.fi/paatos/8217-ul-22/
Eriävä mielipide JSN:n päätökseen 8217/UL/22
44
 Tapaus on esimerkki sosiaalisen median vaikuttajien tekemän kaupallisen yhteistyön
aiheuttamista riippuvuuksista, joiden takia journalistiselta medialta voidaan vaatia erityistä
huolellisuutta piilomarkkinoinnin torjumisessa.
 Toinen haastateltavista Natalia Salmela oli tehnyt aiemmin kaupallista yhteistyötä yksityisiä
neuvolapalveluita tarjoavan yrityksen kanssa. Jutun mukaan hän oli lapsensa kanssa edelleen
neuvolan asiakas haastattelun ajankohtana. Lehti tiesi yhteistyöstä, mutta valitsi silti hänet
ainoana kertomaan kokemuksista yksityisistä neuvolapalveluista. Haastateltava kehui jutussa
vuolaasti yksityisiä neuvoloita sekä arvosteli julkisia neuvolapalveluita. Jutussa ei kerrottu
haastateltavan aiemmasta kaupallisesta yhteistyöstä yksityisen neuvolan kanssa, vaikkakin
maininta siitä lisättiin pian julkaisun jälkeen.
 Osana aiempaa kaupallista yhteistyötä Salmela oli muun muassa julkaissut yrityksensä blogissa
kirjoituksia kyseisen yksityisen neuvolan palveluista. Blogikirjoitukset olivat osa neuvolan
monikanavaista digitaalista markkinointia ja hakukoneoptimointia eli tiettyjen hakusanojen
nostamista hakukoneiden kärkeen. Jutun alussa mainittu haastateltavan tekemä
”googlettaminen” tietyllä hakusanalla vertaantuu lukijoiden ohjaamiseen kyseisen yksityisen
neuvolan palveluihin. Mainintaa ei voi pitää sattumana, sillä haastateltava oli digitaalisen
markkinoinnin ammattilaisena osallistunut kyseisen hakusanan hakukoneoptimointiin edellä
mainituissa blogikirjoituksissaan.
 Katson, että lehti epäonnistui torjumaan haastatellun tekemän piilomarkkinoinnin ja on siten
rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 16.
JSN:n päätös 8217/UL/22 (vapauttava): https://jsn.fi/paatos/8217-ul-22/
Toimittajan rooli
somessa
45
Jos toimittaja on työroolissa somessa, voiko hän valita seuraajansa?
 Lähtökohta: some on toimittajille
mainio kanava saada suoraa
palautetta lukijoilta.
 Jos lukijat antavat kärkästä kritiikkiä
somessa, he eivät ehkä olekaan
enää toivottuja seuraajia.
 Hyvin kevytkin kritiikki voi johtaa
blokkaamiseen – jopa toimittajilta,
jotka ovat itse kärkkäitä kritiikissään.
46
Marinin Bilekohu toi
toimittajien mielipiteitä esiin
 Useimmat toimittajat varovat
tuomasta henkilökohtaisia
poliittisia mielipiteitään esiin.
Joissakin tilanteissa ne
kuitenkin tulevat julki.
 Toimittajien henkilökohtaiset
sometunnukset ovat
Journalistin ohjeiden sääntelyn
ulkopuolella.
 Missä määrin ja mihin tyyliin
toimittaja voi kommentoida
somessa aiheita, joista hän
tekee juttuja?
Lähde: Jarno Liski, 17.8.2022, https://twitter.com/jliski/status/1559967701086388224
47
Paavo Teittisen pitkä twiittiketju
HS:n Rydman-jutusta
 Toimittaja puolustaa pitkässä twiittiketjussa
juttua, jota hän oli mukana kirjoittamassa.
 Kyse on vastauksesta yhden haastatellun
twiitteihin, joissa tämä kritisoi toimittajan työtä.
 Twiittiketjua voi pitää ainakin osin luonteeltaan
journalistisena, mutta toimittaja ottaa siitä itse
vastuun, ei toimitus, koska se on julkaistu
toimittajan henkilökohtaisella tunnuksella.
 Missä määrin toimittaja voi avata jutun
tekoprosessia ohi toimituksen vastuun?
 Kun somejulkaisut liittyvät toimittajan työhön ja
julkaistuun juttuun, pitäisikö toimittajan
noudattaa Journalistin ohjeita myös somessa?
Kuvakaappaus: Paavo Teittinen, 29.6.2022,
https://twitter.com/PaavoTeittinen/status/1542198128400801794
48
Toimittaja kritisoi avoimesti JSN:n ratkaisuja somessa
”Tällaisen päätöksen jälkeen on kunnia-asia
saada Julkisen sanan neuvostolta langettava.”
Kuvakaappaukset, vasemmalla: Ivan Puopolo, 11.12.2021, https://www.youtube.com/watch?v=MyXdeQd_VXU
Oikealla: Ivan Puopolo arvosteli JSN:n päätöstä myös 4.-5.11.2021, jolloin kävi ilmi, että hän oli lukenut sen ”huonosti”: https://twitter.com/ivanpuopolo/status/1456305083885445121
49
 Olisi toivottavaa, että toimittajat olisivat
tarkkoina faktojen kanssa myös silloin,
kun he käyttävät sananvapauttaan
omien sometunnustensa kautta.
Yhteenvetoa
▪ Sosiaalinen media on yhä merkittävämpi uutisten seuraamisen,
jakamisen ja kommentoinnin kanava
▪ 18-24-vuotiailla korostuu somen kautta saadut uutiset
▪ Disinformaatio määrä on lisääntynyt somessa maailman isojen
kriisien myötä (korona, Ukrainan sota, Israelin ja Hamasin konflikti)
▪ Tekoälymalleilla luodut kuvat ja videot yleistyvät nopeasti
▪ Toimittajan työssä korostuu somesta saatujen uutisten
luotettavuuden varmistaminen
▪ Toimittajien henkilökohtaiseen somen käyttöön liittyy useita
kysymyksiä, joita nykyiset Journalistin ohjeet eivät sääntele.
50
51
Kysymyksiä tai
kommentteja?
Yhteystiedot
Harto Pönkä
0400500315
@hponka
harto.ponka@innowise.fi
https://www.innowise.fi/
Kiitos!

Recommended

Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitJuuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitHarto Pönkä
 
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022Harto Pönkä
 
Informaatiovaikuttaminen somessa
Informaatiovaikuttaminen somessaInformaatiovaikuttaminen somessa
Informaatiovaikuttaminen somessaHarto Pönkä
 
Tietoturva ja luotettava tieto
Tietoturva ja luotettava tietoTietoturva ja luotettava tieto
Tietoturva ja luotettava tietoHarto Pönkä
 
Sosiaalisen median katsaus 02/2020
Sosiaalisen median katsaus 02/2020Sosiaalisen median katsaus 02/2020
Sosiaalisen median katsaus 02/2020Harto Pönkä
 
Mikä se some oikein on?
Mikä se some oikein on?Mikä se some oikein on?
Mikä se some oikein on?Harto Pönkä
 
Digiturva: Uhkat ja suojautuminen - oma toiminta ja sen vaikutukset
Digiturva: Uhkat ja suojautuminen - oma toiminta ja sen vaikutuksetDigiturva: Uhkat ja suojautuminen - oma toiminta ja sen vaikutukset
Digiturva: Uhkat ja suojautuminen - oma toiminta ja sen vaikutuksetHarto Pönkä
 
Sosiaalisen median valeprofiilit - miten tunnistaa ja suojautua?
Sosiaalisen median valeprofiilit - miten tunnistaa ja suojautua?Sosiaalisen median valeprofiilit - miten tunnistaa ja suojautua?
Sosiaalisen median valeprofiilit - miten tunnistaa ja suojautua?Harto Pönkä
 

More Related Content

What's hot

Digijäte ja sosiaalinen media
Digijäte ja sosiaalinen mediaDigijäte ja sosiaalinen media
Digijäte ja sosiaalinen mediaHarto Pönkä
 
Google Analytics, analytiikka ja evästeet -tietosuojanäkökulma
Google Analytics, analytiikka ja evästeet -tietosuojanäkökulmaGoogle Analytics, analytiikka ja evästeet -tietosuojanäkökulma
Google Analytics, analytiikka ja evästeet -tietosuojanäkökulmaHarto Pönkä
 
Informaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinot
Informaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinotInformaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinot
Informaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinotHarto Pönkä
 
Tietosuoja ja sosiaalinen media
Tietosuoja ja sosiaalinen mediaTietosuoja ja sosiaalinen media
Tietosuoja ja sosiaalinen mediaHarto Pönkä
 
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuojaVerkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuojaHarto Pönkä
 
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHenkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHarto Pönkä
 
Twitter taitekohdassa
Twitter taitekohdassaTwitter taitekohdassa
Twitter taitekohdassaHarto Pönkä
 
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuojaSome- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuojaHarto Pönkä
 
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa ja somen turvallinen käyttö
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa ja somen turvallinen käyttöTietosuoja sosiaalisessa mediassa ja somen turvallinen käyttö
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa ja somen turvallinen käyttöHarto Pönkä
 
Tietosuoja ja sosiaalinen media
Tietosuoja ja sosiaalinen mediaTietosuoja ja sosiaalinen media
Tietosuoja ja sosiaalinen mediaHarto Pönkä
 
Kuvaaminen oppilaitoksissa
Kuvaaminen oppilaitoksissaKuvaaminen oppilaitoksissa
Kuvaaminen oppilaitoksissaHarto Pönkä
 
Sosiaalinen media markkinoinnin välineenä
Sosiaalinen media markkinoinnin välineenäSosiaalinen media markkinoinnin välineenä
Sosiaalinen media markkinoinnin välineenäHarto Pönkä
 
Evästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkinta
Evästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkintaEvästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkinta
Evästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkintaHarto Pönkä
 
Teknologian ja somen trendit 2021
Teknologian ja somen trendit 2021Teknologian ja somen trendit 2021
Teknologian ja somen trendit 2021Harto Pönkä
 
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässäTietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässäHarto Pönkä
 
Paljonko digiosaamista on tarpeeksi?
Paljonko digiosaamista on tarpeeksi?Paljonko digiosaamista on tarpeeksi?
Paljonko digiosaamista on tarpeeksi?Harto Pönkä
 
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmastaHarto Pönkä
 
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?Harto Pönkä
 
Sosiaalisen median katsaus 02/2024
Sosiaalisen median katsaus 02/2024Sosiaalisen median katsaus 02/2024
Sosiaalisen median katsaus 02/2024Harto Pönkä
 

What's hot (20)

Digijäte ja sosiaalinen media
Digijäte ja sosiaalinen mediaDigijäte ja sosiaalinen media
Digijäte ja sosiaalinen media
 
Google Analytics, analytiikka ja evästeet -tietosuojanäkökulma
Google Analytics, analytiikka ja evästeet -tietosuojanäkökulmaGoogle Analytics, analytiikka ja evästeet -tietosuojanäkökulma
Google Analytics, analytiikka ja evästeet -tietosuojanäkökulma
 
Informaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinot
Informaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinotInformaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinot
Informaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinot
 
Tietosuoja ja sosiaalinen media
Tietosuoja ja sosiaalinen mediaTietosuoja ja sosiaalinen media
Tietosuoja ja sosiaalinen media
 
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuojaVerkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
 
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHenkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
 
Twitter taitekohdassa
Twitter taitekohdassaTwitter taitekohdassa
Twitter taitekohdassa
 
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuojaSome- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
 
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa ja somen turvallinen käyttö
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa ja somen turvallinen käyttöTietosuoja sosiaalisessa mediassa ja somen turvallinen käyttö
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa ja somen turvallinen käyttö
 
Tietosuoja ja sosiaalinen media
Tietosuoja ja sosiaalinen mediaTietosuoja ja sosiaalinen media
Tietosuoja ja sosiaalinen media
 
Kuvaaminen oppilaitoksissa
Kuvaaminen oppilaitoksissaKuvaaminen oppilaitoksissa
Kuvaaminen oppilaitoksissa
 
Sosiaalinen media markkinoinnin välineenä
Sosiaalinen media markkinoinnin välineenäSosiaalinen media markkinoinnin välineenä
Sosiaalinen media markkinoinnin välineenä
 
Evästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkinta
Evästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkintaEvästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkinta
Evästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkinta
 
Teknologian ja somen trendit 2021
Teknologian ja somen trendit 2021Teknologian ja somen trendit 2021
Teknologian ja somen trendit 2021
 
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässäTietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
 
Paljonko digiosaamista on tarpeeksi?
Paljonko digiosaamista on tarpeeksi?Paljonko digiosaamista on tarpeeksi?
Paljonko digiosaamista on tarpeeksi?
 
RGPD
RGPDRGPD
RGPD
 
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
 
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
 
Sosiaalisen median katsaus 02/2024
Sosiaalisen median katsaus 02/2024Sosiaalisen median katsaus 02/2024
Sosiaalisen median katsaus 02/2024
 

Similar to Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin

Sosiaalinen media sosiaalialalla
Sosiaalinen media sosiaalialallaSosiaalinen media sosiaalialalla
Sosiaalinen media sosiaalialallaHarto Pönkä
 
Sosiaalisen median katsaus 07/2022
Sosiaalisen median katsaus 07/2022Sosiaalisen median katsaus 07/2022
Sosiaalisen median katsaus 07/2022Harto Pönkä
 
Sosiaalisen median perusteita ja ajankohtaiskatsaus
 Sosiaalisen median perusteita ja ajankohtaiskatsaus Sosiaalisen median perusteita ja ajankohtaiskatsaus
Sosiaalisen median perusteita ja ajankohtaiskatsausHarto Pönkä
 
Sosiaalisen median katsaus 04/2021
Sosiaalisen median katsaus 04/2021Sosiaalisen median katsaus 04/2021
Sosiaalisen median katsaus 04/2021Harto Pönkä
 
Somen tilastoja ja mahdollisuuksia
Somen tilastoja ja mahdollisuuksiaSomen tilastoja ja mahdollisuuksia
Somen tilastoja ja mahdollisuuksiaHarto Pönkä
 
Sosiaalisen median katsaus 04/2019
Sosiaalisen median katsaus 04/2019Sosiaalisen median katsaus 04/2019
Sosiaalisen median katsaus 04/2019Harto Pönkä
 
Lasten ja nuorten somemaailma ja pelit
Lasten ja nuorten somemaailma ja pelitLasten ja nuorten somemaailma ja pelit
Lasten ja nuorten somemaailma ja pelitHarto Pönkä
 
Organisaatio somessa - tasapainoilua luottamuksella
Organisaatio somessa - tasapainoilua luottamuksellaOrganisaatio somessa - tasapainoilua luottamuksella
Organisaatio somessa - tasapainoilua luottamuksellaHarto Pönkä
 
Sosiaalisen median koulutusohjelma, Johdatus sosiaaliseen mediaan
Sosiaalisen median koulutusohjelma, Johdatus sosiaaliseen mediaanSosiaalisen median koulutusohjelma, Johdatus sosiaaliseen mediaan
Sosiaalisen median koulutusohjelma, Johdatus sosiaaliseen mediaanTimo Rainio
 
Sosiaalisen median katsaus 05/2010
Sosiaalisen median katsaus 05/2010Sosiaalisen median katsaus 05/2010
Sosiaalisen median katsaus 05/2010Harto Pönkä
 
Sosiaalinen media, koulu ja opetus
Sosiaalinen media, koulu ja opetusSosiaalinen media, koulu ja opetus
Sosiaalinen media, koulu ja opetusHarto Pönkä
 
Digitalisaatio ja sosiaalinen media
Digitalisaatio ja sosiaalinen mediaDigitalisaatio ja sosiaalinen media
Digitalisaatio ja sosiaalinen mediaVerke
 
Miksi sosiaalista mediaa? Liiketoiminta²-seminaari
Miksi sosiaalista mediaa? Liiketoiminta²-seminaariMiksi sosiaalista mediaa? Liiketoiminta²-seminaari
Miksi sosiaalista mediaa? Liiketoiminta²-seminaariMinna Valtari
 
Sosiaalinen media 05/2009
Sosiaalinen media 05/2009Sosiaalinen media 05/2009
Sosiaalinen media 05/2009Harto Pönkä
 
Someron Rotaryklubin sosiaalisen median perehdytys 19.3.2013
Someron Rotaryklubin sosiaalisen median perehdytys 19.3.2013Someron Rotaryklubin sosiaalisen median perehdytys 19.3.2013
Someron Rotaryklubin sosiaalisen median perehdytys 19.3.2013Riitta Ryhtä
 
Some, algoritmit ja tekoäly
Some, algoritmit ja tekoälySome, algoritmit ja tekoäly
Some, algoritmit ja tekoälyHarto Pönkä
 
Digitaalisuudesta ammatillisessa koulutuksessa
Digitaalisuudesta ammatillisessa koulutuksessaDigitaalisuudesta ammatillisessa koulutuksessa
Digitaalisuudesta ammatillisessa koulutuksessaMäki-Ontto
 
Mitä opettajan pitäisi tietää sosiaalisesta mediasta?
Mitä opettajan pitäisi tietää sosiaalisesta mediasta?Mitä opettajan pitäisi tietää sosiaalisesta mediasta?
Mitä opettajan pitäisi tietää sosiaalisesta mediasta?Harto Pönkä
 
Sosiaalinen media yrityksen markkinoinnissa
Sosiaalinen media yrityksen markkinoinnissaSosiaalinen media yrityksen markkinoinnissa
Sosiaalinen media yrityksen markkinoinnissaHarto Pönkä
 
Johdatus Sosiaaliseen Mediaan 08092009
Johdatus Sosiaaliseen Mediaan 08092009Johdatus Sosiaaliseen Mediaan 08092009
Johdatus Sosiaaliseen Mediaan 08092009mmakila
 

Similar to Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin (20)

Sosiaalinen media sosiaalialalla
Sosiaalinen media sosiaalialallaSosiaalinen media sosiaalialalla
Sosiaalinen media sosiaalialalla
 
Sosiaalisen median katsaus 07/2022
Sosiaalisen median katsaus 07/2022Sosiaalisen median katsaus 07/2022
Sosiaalisen median katsaus 07/2022
 
Sosiaalisen median perusteita ja ajankohtaiskatsaus
 Sosiaalisen median perusteita ja ajankohtaiskatsaus Sosiaalisen median perusteita ja ajankohtaiskatsaus
Sosiaalisen median perusteita ja ajankohtaiskatsaus
 
Sosiaalisen median katsaus 04/2021
Sosiaalisen median katsaus 04/2021Sosiaalisen median katsaus 04/2021
Sosiaalisen median katsaus 04/2021
 
Somen tilastoja ja mahdollisuuksia
Somen tilastoja ja mahdollisuuksiaSomen tilastoja ja mahdollisuuksia
Somen tilastoja ja mahdollisuuksia
 
Sosiaalisen median katsaus 04/2019
Sosiaalisen median katsaus 04/2019Sosiaalisen median katsaus 04/2019
Sosiaalisen median katsaus 04/2019
 
Lasten ja nuorten somemaailma ja pelit
Lasten ja nuorten somemaailma ja pelitLasten ja nuorten somemaailma ja pelit
Lasten ja nuorten somemaailma ja pelit
 
Organisaatio somessa - tasapainoilua luottamuksella
Organisaatio somessa - tasapainoilua luottamuksellaOrganisaatio somessa - tasapainoilua luottamuksella
Organisaatio somessa - tasapainoilua luottamuksella
 
Sosiaalisen median koulutusohjelma, Johdatus sosiaaliseen mediaan
Sosiaalisen median koulutusohjelma, Johdatus sosiaaliseen mediaanSosiaalisen median koulutusohjelma, Johdatus sosiaaliseen mediaan
Sosiaalisen median koulutusohjelma, Johdatus sosiaaliseen mediaan
 
Sosiaalisen median katsaus 05/2010
Sosiaalisen median katsaus 05/2010Sosiaalisen median katsaus 05/2010
Sosiaalisen median katsaus 05/2010
 
Sosiaalinen media, koulu ja opetus
Sosiaalinen media, koulu ja opetusSosiaalinen media, koulu ja opetus
Sosiaalinen media, koulu ja opetus
 
Digitalisaatio ja sosiaalinen media
Digitalisaatio ja sosiaalinen mediaDigitalisaatio ja sosiaalinen media
Digitalisaatio ja sosiaalinen media
 
Miksi sosiaalista mediaa? Liiketoiminta²-seminaari
Miksi sosiaalista mediaa? Liiketoiminta²-seminaariMiksi sosiaalista mediaa? Liiketoiminta²-seminaari
Miksi sosiaalista mediaa? Liiketoiminta²-seminaari
 
Sosiaalinen media 05/2009
Sosiaalinen media 05/2009Sosiaalinen media 05/2009
Sosiaalinen media 05/2009
 
Someron Rotaryklubin sosiaalisen median perehdytys 19.3.2013
Someron Rotaryklubin sosiaalisen median perehdytys 19.3.2013Someron Rotaryklubin sosiaalisen median perehdytys 19.3.2013
Someron Rotaryklubin sosiaalisen median perehdytys 19.3.2013
 
Some, algoritmit ja tekoäly
Some, algoritmit ja tekoälySome, algoritmit ja tekoäly
Some, algoritmit ja tekoäly
 
Digitaalisuudesta ammatillisessa koulutuksessa
Digitaalisuudesta ammatillisessa koulutuksessaDigitaalisuudesta ammatillisessa koulutuksessa
Digitaalisuudesta ammatillisessa koulutuksessa
 
Mitä opettajan pitäisi tietää sosiaalisesta mediasta?
Mitä opettajan pitäisi tietää sosiaalisesta mediasta?Mitä opettajan pitäisi tietää sosiaalisesta mediasta?
Mitä opettajan pitäisi tietää sosiaalisesta mediasta?
 
Sosiaalinen media yrityksen markkinoinnissa
Sosiaalinen media yrityksen markkinoinnissaSosiaalinen media yrityksen markkinoinnissa
Sosiaalinen media yrityksen markkinoinnissa
 
Johdatus Sosiaaliseen Mediaan 08092009
Johdatus Sosiaaliseen Mediaan 08092009Johdatus Sosiaaliseen Mediaan 08092009
Johdatus Sosiaaliseen Mediaan 08092009
 

More from Harto Pönkä

Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaSosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaHarto Pönkä
 
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaToiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaHarto Pönkä
 
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaHarto Pönkä
 
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteellaTietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteellaHarto Pönkä
 
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissaTietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissaHarto Pönkä
 
Digikompassi ja digisivistys
Digikompassi ja digisivistysDigikompassi ja digisivistys
Digikompassi ja digisivistysHarto Pönkä
 
Tietoturva hybridityössä
Tietoturva hybridityössäTietoturva hybridityössä
Tietoturva hybridityössäHarto Pönkä
 
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussaTietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussaHarto Pönkä
 
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa
Tietosuoja varhaiskasvatuksessaTietosuoja varhaiskasvatuksessa
Tietosuoja varhaiskasvatuksessaHarto Pönkä
 
Käsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimukset
Käsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimuksetKäsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimukset
Käsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimuksetHarto Pönkä
 
Tietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissa
Tietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissaTietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissa
Tietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissaHarto Pönkä
 
Tietosuoja: rekisterinpitäjän vastuut ja velvollisuudet
Tietosuoja: rekisterinpitäjän vastuut ja velvollisuudetTietosuoja: rekisterinpitäjän vastuut ja velvollisuudet
Tietosuoja: rekisterinpitäjän vastuut ja velvollisuudetHarto Pönkä
 
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminenInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminenHarto Pönkä
 
LinkedInin käyttö rekrytoinnissa
LinkedInin käyttö rekrytoinnissaLinkedInin käyttö rekrytoinnissa
LinkedInin käyttö rekrytoinnissaHarto Pönkä
 

More from Harto Pönkä (14)

Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaSosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
 
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaToiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
 
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
 
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteellaTietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
 
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissaTietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
 
Digikompassi ja digisivistys
Digikompassi ja digisivistysDigikompassi ja digisivistys
Digikompassi ja digisivistys
 
Tietoturva hybridityössä
Tietoturva hybridityössäTietoturva hybridityössä
Tietoturva hybridityössä
 
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussaTietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa
 
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa
Tietosuoja varhaiskasvatuksessaTietosuoja varhaiskasvatuksessa
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa
 
Käsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimukset
Käsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimuksetKäsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimukset
Käsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimukset
 
Tietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissa
Tietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissaTietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissa
Tietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissa
 
Tietosuoja: rekisterinpitäjän vastuut ja velvollisuudet
Tietosuoja: rekisterinpitäjän vastuut ja velvollisuudetTietosuoja: rekisterinpitäjän vastuut ja velvollisuudet
Tietosuoja: rekisterinpitäjän vastuut ja velvollisuudet
 
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminenInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen
 
LinkedInin käyttö rekrytoinnissa
LinkedInin käyttö rekrytoinnissaLinkedInin käyttö rekrytoinnissa
LinkedInin käyttö rekrytoinnissa
 

Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin

 • 1. Kuva: Aman Pal @paman0744, Unsplash Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin 1.11.2023 Harto Pönkä Innowise
 • 2. Sosiaalisen median käsite 2 Lisää aiheesta: Pönkä, H., 2014, Sosiaalisen median käsikirjan blogi, https://somekirja.wordpress.com/2015/04/02/sosiaalisen-median-kasitteen-maarittelya/ Määritelmän lähde: Sanastokeskus TSK ry, 2010, Sosiaalisen median sanasto (TSK 40), https://sanastokeskus.fi/tsk/fi/sosiaalisen_median_sanasto_tsk_40-513.html Sosiaalinen media Sisällöt Ihmiset Teknologiat Sosiaalinen media on ”tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän muoto, jossa käsitellään vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti tuotettua sisältöä ja luodaan ja ylläpidetään ihmisten välisiä suhteita”.
 • 3. Suomalaisten yhteisöpalvelujen käyttö päivittäin tai lähes päivittäin 2020-2022 Lähde: Tilastokeskus, 2020-2022, Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö sukupuolen ja ikäluokan mukaan, https://pxdata.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__sutivi/statfin_sutivi_pxt_13ud.px, kuva: Harto Pönkä (22.12.2022) 3
 • 4. Suosituimmat sosiaalisen median palvelut Suomessa 2023 Datalähde: DNA, Digitaaliset elämäntavat 2023 -tutkimus, https://corporate.dna.fi/digitaalinenelama2023 (n=1011, 16-74-vuotiaat), käyttö vähintään viikoittain, SVT:n väestötiedot 2022 (stat.fi), kuva: Harto Pönkä, 31.10.2023. 4
 • 5. YouTube on suosituin verkkosivusto heti Googlen jälkeen  YouTube nousi Suomen toiseksi suosituimmaksi verkkosivustoksi vuonna 2009 ja sillä sijalla se on yhä.  YouTubea kutsutaan usein maailman toiseksi suosituimmaksi hakukoneeksi. Sitä se on myös Suomessa.  YouTuben sosiaalisen median luonteesta voidaan olla montaa mieltä: esimerkiksi IROReasearchin tutkimuksen (2021) mukaan harva pitää YouTubea sosiaalisena mediana. Lähteet: Similarweb, 8.7.2022, Suomen lista, https://www.similarweb.com/top-websites/finland/, Fonecta & IRO Research, Loka-marraskuu 2021 (N=1000, yli 18-v.) 5
 • 6. Somepalvelujen käytön muutokset 2014-2023 Lähde: Reuters institute, Digital News Report 2023, https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2023 Tampereen yliopisto, Uutismedia verkossa 2023, Suomen maaraportti, https://trepo.tuni.fi/handle/10024/149682 6
 • 7. Viestipalvelujen vko-käyttö 2019-2023 Datalähde: DNA, Digitaaliset elämäntavat 2023 -tutkimus, https://corporate.dna.fi/digitaalinenelama2023 (n=1011, 16-74-vuotiaat), käyttö vähintään viikoittain, kuva: Harto Pönkä, 31.10.2023. 7
 • 8. Somepalvelujen käyttötarkoituksia Datalähde: AudienceProject, Insights 2019: Apps & social media usage, https://www.audienceproject.com/wp-content/uploads/audienceproject_study_apps_social_media.pdf (n=1961 vastaajaa Suomessa, 15-75-vuotiaat) 8
 • 9. Sosiaalinen media uutisten seuraamisen kanavana  Uutissivustoille mennään yhä selvästi useammin suoraan kuin somen kautta  18-24-vuotiaat menevät uutissivustoille useammin somen kautta kuin suoraan  Yhteenvetona: 18-24-vuotiaiden uutisten seuranta poikkeaa merkittävästi muista Lähde: Tampereen yliopisto, Uutismedia verkossa 2023, Suomen maaraportti, https://trepo.tuni.fi/handle/10024/149682 9  Verkko (ml. some) on ollut jo pitkään suomalaisten pääasiallinen uutisten lähde  Sosiaalinen media on pääasiallinen uutisten lähde 34 %:illa 18-24-vuotiaista ja 19 %:illa 25-34-vuotiasta
 • 10. Somepalvelujen käyttö uutisten seuraamiseen  Uutisten seuranta somessa keskittyy yhä perinteisiin tiedotusvälineisiin ja toimittajiin  Twitterissä uutisten seuranta keskittyy poliitikoihin ja muihin poliittisesti aktiivisiin  Instagramissa korostuu somevaikuttajat  TikTokissa uutisia seurataan eniten tavallisten ihmisten kautta Lähde: Tampereen yliopisto, Uutismedia verkossa 2023, Suomen maaraportti, https://trepo.tuni.fi/handle/10024/149682 10  Facebookin uutiskäyttö on yleisintä  Uutisia jaetaan yhä enemmän pikaviestien kuten WhatsAppin kautta  Instagramin ja TikTokin uutiskäyttö on kasvussa
 • 11. ▪ Yhä useammin somessa luetaan vain jutun otsikko. ▪ Esimerkiksi tässä tapauksessa pelkän otsikon perusteella lukija saattoi saada virheellisen käsityksen. Todellisuudessa akkukotelon lommojen vuoksi ei ollut hylätty yhtään autoa. ▪ Nykyisin Journalistin ohjeiden mukaan riittää, että otsikolle on katetta jutussa, mutta pitäisikö otsikoihin suhtautua itsenäisinä juttuina? 11 Lähde: MTV, 15.3.2023, https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/miksi-sahkoauto-ei-mene-lapi-katsastuksesta-nain-moni-auto-on-hylatty-akkukotelon-lommojen-vuoksi-tana- vuonna/8654556, JSN:n vapauttava päätös 8469/MTV/23, https://jsn.fi/paatos/8469-mtv-23/ (allekirjoittanut jätti eriävän mielipiteen)
 • 13. 13-16-vuotiaiden aktiivisesti käyttämät somepalvelut 13 WhatsApp 95 % Facebook 18 % FB messenger 14 % Instagram 53 % Snapchat 71 % Lähde: DNA, koululaistutkimus 2023, somepalvelujen käyttö päivittäin tai useita kertoja viikossa, https://corporate.dna.fi/koululaistutkimus-2023 (n=302, 13-16-v.) Spotify 52 % YouTube 88 % TikTok 72 % Discord 19 % Pinterest 9 % Twitch 9 % Jodel 8 % Twitter 7 % BeReal 5 %
 • 14. Some ja nuoret 2022 –kysely: 13-29-vuotiaiden suosituimmat somepalvelut Lähde: eBrand Suomi Oy ja Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut , Some ja nuoret 2022 -kysely, https://wordpress.ebrand.fi/somejanuoret2022/2-suosituimmat-sosiaalisen- median-palvelut/ (N=2653, 13-29-v.) ja vertailu vuoden 2019 kyselyyn https://wordpress.ebrand.fi/somejanuoret2019/ 14 Palvelu 2019 2022 Muutos %-yksikköä WhatsApp 89 % 93 % + 4 YouTube 88 % 88 % 0 Instagram 79 % 82 % + 3 Spotify 72 % 80 % + 8 Snapchat 74 % 75 % + 1 TikTok 9 % 57 % + 48 Facebook 57 % 46 % - 9 Discord 23 % 43 % + 20 Pinterest 24 % 39 % + 15 Jodel 21 % 35 % + 14 Reddit 17 % 27 % + 10 Twitch 20 % 26 % + 6 Twitter 23 % 25 % + 2 Facebook Messenger 32 % 20 % - 12 Telegram 5 % 13 % + 8 LinkedIn 9 % 11 % + 2
 • 15. Nuorten somen käytön syyt ovat säilyneet tuttuina ”Tärkeimmäksi nimeäisin päivittäisessä käytössä olevat snapchatin ja whatsappin koska niillä keskustelen kavereitteni kanssa ja whatsapissa on esim koulun ryhmächattejä joissa kiertää tärkeää tietoa, ja yleisesti sitä käytetään tekstiviestin korvikkeena nykyään.” Lähde: eBrand Suomi Oy ja Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut , Some ja nuoret 2022 -kysely, https://wordpress.ebrand.fi/somejanuoret2022/2-suosituimmat-sosiaalisen- median-palvelut/ (N=2653, 13-29-v.) 15
 • 16. Millainen on nuorten unelmien some? 82 % oli sitä mieltä, että viiden vuoden päästä nuoret käyttävät entistä enemmän aikaa sosiaalisessa mediassa. 67 % nuorista haluaisi kuitenkin viettää keskenään enemmän aikaa ilman sosiaalista mediaa. 16 Lähde: Lasten ja nuorten säätiö, 2021, Unelmien some, https://www.nuori.fi/unelmien-some-2021/ (n=731, 15-18-vuotiaat)
 • 17. 17 “Että jos ei käytä somea niin kukaan ei huomioi sinua.” – nuori, 17 ”Se, että sosiaalinen media alkaisi enemmän korvata aitoja ihmissuhteita.” – nuori, 17 “Että koko elämä perustuu sosiaaliseen mediaan ja sen ympärille.” – nuori, 18 Someen liittyviä pelkoja Lähde: Lasten ja nuorten säätiö, 2021, Unelmien some, https://www.nuori.fi/unelmien-some-2021/ (n=731, 15-18-vuotiaat)
 • 18. TikTokin käyttö lapsilla ja nuorilla Suomessa 2019-2023  TikTokin käyttö on lisääntynyt 13-16-vuotiailla, mutta kääntynyt jo laskuun 5-12-vuotiailla.  TikTokin ikäraja on 13 vuotta, ja suurta osaa sen sisällöistä ei voi suositella alaikäisille. Datalähde: DNA, Koululaistutkimus 2019, 2020, 2021, 2022 ja 2023, käyttö päivittäin, lähes päivittäin tai useita kertoja viikossa, kuva: Harto Pönkä, 3.7.2023. *) vuonna 2019 6-12-vuotiaat 18
 • 19. Raportti TikTokin datankeruusta  TikTok pyrkii saamaan puhelimesta mm. laitteen tiedot ja tunnisteet, kontaktit, sijainnin, kalenterin, kuvat, laitteen muistin, asennetut ja käytössä olevat sovellukset.  TikTokin huomattiin lähettävän tietoja lukuisille verkkopalvelimille – myös Kiinaan.  TikTokin sisältämät tunnetut datankerääjät (9): AppsFlyer, Bolts, Facebook Share, Facebook Analytics, Facebook Login, Google Firebase Analytics, Google CrashLytics, Pangle, VKontakte SDK Lähde: Internet 2.0, 2022, TikTok Analysis, https://internet2-0.com/wp-content/uploads/2022/08/TikTok-Technical-Analysis-17-Jul-2022.-Media-Release.pdf 19
 • 21. 21 Lähde: Faktabaari, 27.1.2018, https://twitter.com/Faktabaari/status/957230461184507904 Lisätietoa: https://faktabaari.fi/baaripuhetta/disinformaation-analysointi-ja-faktantarkistusprosessi/
 • 22. Suomalaisten uskomat salaliittoteoriat TOP 20 (2021) Lähde: FINSCI-tutkimushanke, 2022, https://www.finsci.fi/uutisia/finsci-selvitti-salaliittoteoriauskomuksia-suomalaisten-suosituin-uskomus-on-omaksuttu-elokuvista (N=1 132, syyskuussa 2021) 22 Sija % Väite 1. 38,4 Lee Harvey Oswald ei toiminut yksin John F. Kennedyn salamurhassa. 2. 32,2 Vapaamuurarit vaikuttavat salaisesti liike-elämässä ja politiikassa. 3. 29,8 Tietokoneyritykset julkaisevat tarkoituksellisesti ohjelmia, joissa on virheitä, jotta voivat myydä niihin päivityksiä. 4. 29,3 iPhone-puhelimen sovellukset tallentavat keskusteluja ilman käyttäjän lupaa. 5. 24,1 Koronavirus (SARS-CoV-2) kehitettiin alun perin laboratoriossa. 6. 21,7 Tietyt julkisuuden henkilöt ovat lavastaneet kuolemansa kadotakseen julkisuudesta. 7. 21,4 Viranomaisilla on paljon laittomasti kerättyä tietoa jokaisesta kansalaisesta. 8. 20,3 Eri maiden hallitukset kehittävät ja rahoittavat sosiaalisen median toimijoita kuten Facebookia ja Twitteriä, jotta voisivat vakoilla niiden käyttäjiä. 9. 19,3 Suomalaisessa mediassa valtaa pitää punavihreä toimittajablokki, joka syöttää kansalaisille omaa agendaansa ja estää muunlaisten näkemysten julkitulon. 10. 17,8 Autonvalmistajat ja öljy-yhtiöt toimivat yhdessä estääkseen ympäristöystävällisten moottoreiden kehitystä. Sija % Väite 11. 17,2 Lääkeyhtiöt yrittävät pitää ihmiset sairaina tavoitellakseen voittoja. 12. 17,2 Koronataudin (COVID-19) aiheuttava virus päästettiin tahallisesti liikkeelle kiinalaisesta laboratoriosta. 13. 17,1 Viranomaiset ovat peitelleet sitä, että matkustajalautta Estonian uppoamisen vuonna 1994 aiheutti räjähdys tai törmäys sukellusveneeseen. 14. 17,1 USA:n armeija tutkii avaruusolentoja salaisessa tukikohdassa nimeltä Area 51. 15. 16,6 Maailman eliitti kokoontuu säännöllisesti salassa päättääkseen maailmanpolitiikan suunnasta. 16. 16,3 Osa USA:n hallituksesta tiesi WTC-iskuista etukäteen, muttei tehnyt mitään estääkseen iskuja. 17. 16,0 Todisteita makeutusaine aspartaamin myrkyllisyydestä on tarkoituksellisesti peitelty. 18. 15,9 Eri maiden hallitukset salaavat todisteita avaruusolentojen vierailuista Maassa. 19. 14,7 Ilmaisia energianlähteitä on ollut olemassa jo vuosikymmeniä, mutta öljy- ja kaasuyhtiöt pitävät ne pimennossa. 20. 14,6 Koronarokotteiden haitallisuutta peitellään.
 • 23. Keskeisiä suomalaisia vastamedian sivustoja Vastamedian tuoreita juttuja kokoava sivusto: https://murkut.org/ Vastamedioiden luonteesta lisää esim. Salla Tuomola, 21.6.2023, Maahanmuuttovastaisuudesta koronakriittisyyteen: Populistisen vastamedian laajeneva ekosysteemi journalismin näkökulmasta, https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/131188 23 Media URL Perust. Aiheita Uusi MV-lehti https://mvlehti.net/ 2014 Maahanmuuttovastainen, koronakriittinen, Venäjä-mielinen, salaliittoteoriat Uusi Verkkomedia https://uvmedia.org/ 2020 Maahanmuuttovastainen, koronakriittinen, Venäjä-mielinen, salaliittoteoriat Magneettimedia https://magneettimedia.com/ 2006 Maahanmuuttovastainen, koronakriittinen, salaliittoteoriat, uskonnollinen Kansalainen https://www.kansalainen.fi/ 2021 Maahanmuuttovastainen, Venäjä-mielinen, salaliittoteoriat Partisaani https://www.partisaani.com/ 2020 Maahanmuuttovastainen, koronakriittinen, salaliittoteoriat Oikea Media https://www.oikeamedia.com/ 2017 Maahanmuuttovastainen, koronakriittinen, salaliittoteoriat, uskonnollinen eXtrauutiset https://www.extrauutiset.com/ 2018 Maahanmuuttovastainen, Venäjä-mielinen, uskonnollinen PT-media https://pt-media.org/ 2014 Systeeminvastainen Nykysuomi https://nykysuomi.com/ 2016 Systeeminvastainen Rapsodia https://rapsodia.info/ 2020 Koronakriittinen, Venäjä-mielinen, salaliittoteoriat, uskonnollinen Posi TV https://positv.fi/ 2020 Systeeminvastainen, Venäjä-mielinen Vastaan Sanomat https://vastaansanomat.com/ 2022 Maahanmuuttovastainen, Venäjä-mielinen, salaliittoteoriat
 • 24. Omiin kykyihin erottaa ulkopuoliset vaikuttamisyritykset luotetaan 24  75 % yli 18-vuotiaista suomalaisista uskoi disinformaation eli tietoisesti harhaanjohtavan tiedon määrän lisääntyvän vuosien 2022 ja 2023 aikana.  67 % uskoi OMIIN kykyihinsä erottaa ulkopuolinen vaikuttaminen  38 % uskoi MUIDEN suomalaisten erottavan ulkopuolisen vaikuttamisen Lähde: Uutismedian liitto & IRO Reasearch, 2022, https://www.uutismediat.fi/wp-content/uploads/2022/05/vaikuttamispyrkimykset-mediatiedote-liitteet_Uutismedian- liitto_toukokuu-2022.pdf (N=1000, yli 18-v.)
 • 25. Twitterin/X:n sääntöjen muutos lisäsi valtiollisen propagandan näkyvyyttä  Twitter rajoitti aiemmin valtioihin sidoksissa olevien tunnusten näkyvyyttä algoritmeissaan. Tämä kuitenkin lopetettiin maaliskuun lopussa 2023 Muskin uuden linjauksen mukaisesti.  Käytännössä muutos tarkoittaa, että Twitter ei enää moderoi valtioiden propagandaa.  Vaikutus: Venäjän valtioon liittyvien tunnusten julkaisutiheys tuplaantui ja näkyvyys kasvoi 60 %.  Monien aiemmin rajoitettujen tunnusten seuraajamäärä kääntyi nopeaan kasvuun, esim. @RT_com. Lähteet: NATO StratCom, 2023, Virtual Manipulation Brief 2023/1, https://stratcomcoe.org/publications/virtual-manipulation-brief-20231-generative-ai-and-its-implications-for-social- media-analysis/287, DFRLab, 21.4.2023, https://dfrlab.org/2023/04/21/state-controlled-media-experience-sudden-twitter-gains-after-unannounced-platform-policy-change/ 25 @RT_com-tunnuksen seuraajamäärän kehitys
 • 26. Telegram kanava väitti Putinin kuolleen 26.10.2023  Kanava on julkaissut useasti ”tietoja” Putinin terveydentilasta.  Monet tiedotusvälineet ovat viitanneet kanavan julkaisuihin – myös tähän väitteeseen ja myös Suomessa.  ”Kuolemansa” jälkeen Putin on kuitenkin esiintynyt julkisuudessa. Miten tähän tulisi suhtautua?  Vahvistamaton eli epäluotettava tieto.  Kanavan ylläpitäjää ei tiedetä ja sen tietolähteet ovat tuntemattomia.  Yleensä nimetön lähde paljastaisi henkilöllisyytensä jollekin medialle.  Kyse on disinformaatiosta kunnes toisin todistetaan. Kuvakaappaus: General SVR –Telegram-kanava, 26.10.2023, https://t.me/generalsvr/1845 Teksti on käännetty suomeksi Google Kääntäjällä. 26 Disinfo
 • 27. TikTokissa leviävä disinformaatio 27 Lähde: NewsGuard’s Misinformation Monitor, 11.9.2022, https://www.newsguardtech.com/misinformation-monitor/september-2022/ Hakusana Suomeksi Vääriä tai harhaanjohtavia tietoja (yht. 20 hakutulosta) 2020 voter fraude Vuoden 2020 äänestyspetos 7 COVID vaccine injury COVID-rokotteen aiheuttama vahinko 6 Was the 2020 election stolen? Varastettiinko vuoden 2020 vaalit? 6 Ukraine bioweapons Ukrainan bioaseet 6 Bucha fake Bucha väärennös 6 mRNA vaccine mRNA-rokote 5 Is covid a bioweapon? Onko covid bioase? 4 Ukraine Neonazi Ukraina Neonazi 4 Is global warming real Onko ilmaston lämpeneminen totta 3 COVID vaccine truths COVID-rokotteen totuuksia 3 Fake
 • 28. Faktabaari: Verkossa leviää suomalaistoimittajien puoluekantoja virheellisesti esittävä kuvaaja 28  Oheista pylväsdiagrammia on levitetty somessa jo useita vuosia. Viimeksi se nousi esiin toukokuussa 2023 Ylen rahoitukseen liittyvän keskustelun yhteydessä.  Faktabaari selvitti, mitä suomalaisten toimittajien puoluekannoista todellisuudessa tiedetään tutkimuksista.  Kuvaajalle ei löytynyt lähdettä tai perustetta tutkimuksista. Lähde: Faktabaari, 29.5.2023, https://faktabaari.fi/fakta/verkossa-leviaa-toimittajien-puoluekantoja-virheellisesti-esittava-kuvaaja-tama-toimittajien-puoluekannoista-todellisuudessa- tiedetaan/ Fake
 • 29. Valeprofiili Antti Kurvisesta Twitterissä meni läpi mediassa 29 Iltalehti ehti tehdä virheellisen uutisen valetilin takia, mutta oikaisi sen nopeasti. Vasemmalla: @kurvisentiitti-valetili 1.2.2022 Oikealla: Iltalehti, 1.2.2022, https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/f62b139c-32fb-4d97-bfc0-74448622a96e Fake
 • 30. Vitsinä tehty kuvamanipulaatio levisi totena 30  Erään suomalaiskäyttäjän ”vitsinä” tekemä kuvamanipulaatio Sanna Marinista ehti olla eduskuntavaalien aikaan 15.3. alle päivän julkisena kunnes tekijä poisti sen.  Kaksi päivää myöhemmin sitä levitettiin mm. useilla Twitter-tileillä, TikTokissa ja Facebookissa totena.  Useat käyttäjät epäilivät ”uutisen” aitoutta, mutta monet myös kommentoivat, että se ”voisi olla totta”.  Faktabaari julkaisi aiheesta faktantarkistuksen: https://faktabaari.fi/fakta/suomalainen-huumoritwiitti-levisi- disinformaatioksi-viroon/  Kuvamanipulaatio levisi myös Viroon, jossa EestiPäeväleht julkaisi siitä tarkistusjutun: https://epl.delfi.ee/artikkel/120160628/faktikontroll-soome- peaminister-pole-oelnud-et-tulevased-soome-kaitsevaelased- voiks-labida-teenistuse-ukrainas-sodides
 • 31. EU-komission selvitys disinformaatiosta 2023  Aineisto kerättiin Puolassa, Slovakiassa ja Espanjassa 2023.  Twitterissä disinformaatiota sisältävien julkaisujen löydettävyys oli suurin.  Twitterissä oli suhteellisesti eniten disinformaation levittäjiä.  Facebook pärjäsi vertailussa toiseksi huonoimmin.  TikTokissa ja YouTubessa disinformaatio sai määrällisesti eniten reaktioita.  Tutkimuksen tilaajat: Meta, YouTube, TikTok ja LinkedIn osana EU:n disinformaation vastaisia käytännesääntöjä. Raportti: TrustLab, 2023, Code of Practice on Disinformation,https://disinfocode.eu/wp-content/uploads/2023/09/code-of-practice-on-disinformation-september-22-2023.pdf, virallinen sivu: https://disinfocode.eu/structural-indicators/ 31
 • 32. TikTokissa disinformaatio levisi määrällisesti eniten  Disinformaation leviämistä somessa voi kuvata kahdella mittarilla: löydettävyys ja sitouttavuus  TiKTokissa ja YouTubessa julkaisut saavat huomattavasti enemmän reaktioita kuin muissa somepalveluissa, mikä tekee niistä määrällisesti tehokkaampia disinformaation levittämisessä.  Videopalveluina TikTok ja YouTuben käyttö on erilaista kuin tekstipohjaisten somepalvelujen. Raportti: TrustLab, 2023, Code of Practice on Disinformation,https://disinfocode.eu/wp-content/uploads/2023/09/code-of-practice-on-disinformation-september-22-2023.pdf, virallinen sivu: https://disinfocode.eu/structural-indicators/ 32
 • 33. Mitä bottifarmeilta voi ostaa 10 eurolla? 33  Heikoimmin botteja estää TikTok  Instagramia moderoidaan huomattavasti heikommin kuin Facebookia  Twitter pärjää vertailussa hyvin ostettuja näyttöjä lukuun ottamatta Lähde: NATO StratCom, 2023, Social media manipulation 2022/2023, https://stratcomcoe.org/publications/social-media-manipulation-20222023-assessing-the-ability-of-social-media- companies-to-combat-platform-manipulation/272
 • 35. Tekoälymalleilla luodut valokuvat  Kuvia luovat tekoälymallit ovat kehittyneet nopeasti vain parissa vuodessa. Vasemmalla: GAN-tekoälymallilla luotuja kuvia, This Person Does Not Exists, https://thispersondoesnotexist.com/ Oikealla: DALLE 3 –tekoälymallilla luotuja kuvia, Microsoft Bing Image Creator, https://www.bing.com/images/create/ 35
 • 36. Eliot Higginsin esimerkit AI-kuvista: Trumpin pidätys 36  Kuvat teki demonstraatiotarkoituksessa Bellingcat-järjestön perustaja Eliot Higgins  Kuvat on tehty Midjourney-tekoälymallilla  Pitäisikö JO:issa olla erikseen velvollisuus varmistua kuvien aitoudesta? Kuvat: @EliotHiggins, 21.3.2023, https://twitter.com/EliotHiggins/status/1638198679201890306, lisää aiheesta esim. https://yle.fi/a/74-20024214 Trumpin aito pidätyskuva: Wikipedia, 24.8.2023, https://en.wikipedia.org/wiki/Mug_shot_of_Donald_Trump Fake
 • 37. Virtuaalinen robottitoimittaja somessa 37  Kehittyneiden tekoälymallien myötä feikkivaikuttajat yleistyvät somessa.  Myös median somekanavien ylläpitäjiksi voidaan luoda virtuaalihahmoja.  Viereinen kuva on luotu pelimoottori Unreal Enginellä.  Julkaisussa ei mainita, että kuvassa on tietokonehahmo.  Julkaisussa ei mainita jutun oikeaa kirjoittajaa.  Onko tämä journalismia? Kuvakaappaus: @ylekioski, 16.6.2023, https://www.instagram.com/p/Ctgh5TUt1g6/ Lisää aiheesta: https://yle.fi/aihe/a/20-10005012 ja Ylen juttu feikkivaikuttajista: https://yle.fi/a/74-20033981
 • 38. Putinista julkaistu deepfake-video kesäkuussa 2023 38  Hakkerit kaappasivat 5.6.2023 venäläisen Mir-yhtiön radio- ja tv-kanavat ja esittivät niissä presidentti Putinia esittävän väärennetyn puheen/deepfake-videon.  Kanavien kaappaus kesti 20 minuuttia.  Puheessa presidentin nähtiin julistavan sotatilan kolmelle raja-alueelle ja sanovan, että hän allekirjoittaisi pian asetuksen yleisestä liikekannallepanosta.  Useissa somepalveluissa monet käyttäjät julkaisivat nauhoituksia radio- ja tv- puheesta ja kommentoivat sitä.  Venäläiset viranomaiset kiistivät pian väärennetyt väitteet ja kertoivat tutkivansa hakkerointitapausta. Lähde: The Telegraph, 5.6.2023, https://www.telegraph.co.uk/world-news/2023/06/05/fake-video-putin-mobilisation-russia-broadcast-state-tv/ Kuvakaappaus: Käyttäjän @AlexKokcharov julkaisemasta videosta Twitterissä, 5.6.2023, https://twitter.com/AlexKokcharov/status/1665709387648827397 Fake
 • 39. Joskus väite deepfakesta onkin huijaus 39  Bidenin videota väitettiin deepfakeksi, koska hän ei räpyttänyt silmiään videolla.  Twiitti sai yli 40 000 retwiittausta.  ”Todisteeksi” esitettiin toinen samana päivänä kuvattua video, jossa Biden näytti erilaiselta.  Taustalla on salaliittoteorioita, että Biden ei kykenisi esiintymään julkisuudessa terveyssyistä tai että hän olisi oikeasti kuollut.  Deepfake-väitettä levitettiin myös joillakin oikeistolaisilla TV-kanavilla kuten Newsmax ja One America News.  Valkoinen talo päätyi julkaisemaan leikkaamattoman 12-minuuttisen videon, jossa Biden myös räpyttää silmiään. Alkuperäinen video, jota väitettiin deepfakeksi: https://twitter.com/TheDemocrats/status/1551980769005944832 Lähde: BBC, 28.7.2022, https://www.bbc.com/news/62338593
 • 40. Deepfake-videot ovat jo Suomessa ”lautahuumoria” 40  Tekoälytyökalujen kehittymisen myötä deepfake- videoiden teosta tulee yhä helpompaa.  Sanna Marinin deepfake-äänimalli on ollut Ylilaudalla jaossa lokakuusta 2022 lähtien.  Tähän asti Marinista julkaistut deepfake-videot ovat olleet niin sanottua lautahuumoria. Osa videoista on todella törkeitä.  Myös ”huumorilla” voidaan vaikuttaa.  On vain ajan kysymys, milloin Suomeen kohdistuvassa informaatiovaikuttamisessa käytetään taitavasti tehtyjä deepfake-videoita.  Laadukkaiden deepfake-videoiden ongelmana on, että ne voi olla vaikeaa osoittaa vääriksi. Lähteet: https://ylilauta.org/satunnainen/130904844 ja https://ylilauta.org/satunnainen/131274878 Fake
 • 42. Miten pitkään aiempi kaupallinen yhteistyö vaikuttaa vaikuttajaan? 42  Journalistin ohjeissa ei oteta kantaa vaikuttajamarkkinointiin, ainoastaan piilomainontaan.  Tästä seuraa, että haastateltava sosiaalisen median vaikuttaja voi kehua yritystä, jos toimitus ei tiedä hänen tekemästään kaupallisesta yhteistyöstä. Kuvakaappaukset: @natasalmela, 2.10.2019, https://www.instagram.com/p/B3G0e4Whecg/, Natalia Salmelan blogi, 22.12.2022, https://wtd.fi/4kk-neuvolan-kuulumiset/
 • 43. Uusi ilmiö: hakusanojen vinkkaaminen jutun lukijoille 43  Journalistin ohjeissa ei oteta kantaa siihen, saako jutuissa nostaa esiin tiettyjä hakusanoja ja epäsuorasti ohjata lukija ”googlettamaan” niillä.  Tässä tapauksessa haastateltu oli tehnyt aiemmin yritykselle hakukoneoptimointia juuri sille hakusanalle, jonka hän mainitsee haastattelussaan.  JSN antoi tapauksesta vapauttavan ratkaisun. Allekirjoittanut jätti eriävän mielipiteen. Lähde: IS, 13.10.20222, https://www.is.fi/perhe/art-2000009120715.html JSN:n päätös 8217/UL/22 (vapauttava): https://jsn.fi/paatos/8217-ul-22/
 • 44. Eriävä mielipide JSN:n päätökseen 8217/UL/22 44  Tapaus on esimerkki sosiaalisen median vaikuttajien tekemän kaupallisen yhteistyön aiheuttamista riippuvuuksista, joiden takia journalistiselta medialta voidaan vaatia erityistä huolellisuutta piilomarkkinoinnin torjumisessa.  Toinen haastateltavista Natalia Salmela oli tehnyt aiemmin kaupallista yhteistyötä yksityisiä neuvolapalveluita tarjoavan yrityksen kanssa. Jutun mukaan hän oli lapsensa kanssa edelleen neuvolan asiakas haastattelun ajankohtana. Lehti tiesi yhteistyöstä, mutta valitsi silti hänet ainoana kertomaan kokemuksista yksityisistä neuvolapalveluista. Haastateltava kehui jutussa vuolaasti yksityisiä neuvoloita sekä arvosteli julkisia neuvolapalveluita. Jutussa ei kerrottu haastateltavan aiemmasta kaupallisesta yhteistyöstä yksityisen neuvolan kanssa, vaikkakin maininta siitä lisättiin pian julkaisun jälkeen.  Osana aiempaa kaupallista yhteistyötä Salmela oli muun muassa julkaissut yrityksensä blogissa kirjoituksia kyseisen yksityisen neuvolan palveluista. Blogikirjoitukset olivat osa neuvolan monikanavaista digitaalista markkinointia ja hakukoneoptimointia eli tiettyjen hakusanojen nostamista hakukoneiden kärkeen. Jutun alussa mainittu haastateltavan tekemä ”googlettaminen” tietyllä hakusanalla vertaantuu lukijoiden ohjaamiseen kyseisen yksityisen neuvolan palveluihin. Mainintaa ei voi pitää sattumana, sillä haastateltava oli digitaalisen markkinoinnin ammattilaisena osallistunut kyseisen hakusanan hakukoneoptimointiin edellä mainituissa blogikirjoituksissaan.  Katson, että lehti epäonnistui torjumaan haastatellun tekemän piilomarkkinoinnin ja on siten rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 16. JSN:n päätös 8217/UL/22 (vapauttava): https://jsn.fi/paatos/8217-ul-22/
 • 46. Jos toimittaja on työroolissa somessa, voiko hän valita seuraajansa?  Lähtökohta: some on toimittajille mainio kanava saada suoraa palautetta lukijoilta.  Jos lukijat antavat kärkästä kritiikkiä somessa, he eivät ehkä olekaan enää toivottuja seuraajia.  Hyvin kevytkin kritiikki voi johtaa blokkaamiseen – jopa toimittajilta, jotka ovat itse kärkkäitä kritiikissään. 46
 • 47. Marinin Bilekohu toi toimittajien mielipiteitä esiin  Useimmat toimittajat varovat tuomasta henkilökohtaisia poliittisia mielipiteitään esiin. Joissakin tilanteissa ne kuitenkin tulevat julki.  Toimittajien henkilökohtaiset sometunnukset ovat Journalistin ohjeiden sääntelyn ulkopuolella.  Missä määrin ja mihin tyyliin toimittaja voi kommentoida somessa aiheita, joista hän tekee juttuja? Lähde: Jarno Liski, 17.8.2022, https://twitter.com/jliski/status/1559967701086388224 47
 • 48. Paavo Teittisen pitkä twiittiketju HS:n Rydman-jutusta  Toimittaja puolustaa pitkässä twiittiketjussa juttua, jota hän oli mukana kirjoittamassa.  Kyse on vastauksesta yhden haastatellun twiitteihin, joissa tämä kritisoi toimittajan työtä.  Twiittiketjua voi pitää ainakin osin luonteeltaan journalistisena, mutta toimittaja ottaa siitä itse vastuun, ei toimitus, koska se on julkaistu toimittajan henkilökohtaisella tunnuksella.  Missä määrin toimittaja voi avata jutun tekoprosessia ohi toimituksen vastuun?  Kun somejulkaisut liittyvät toimittajan työhön ja julkaistuun juttuun, pitäisikö toimittajan noudattaa Journalistin ohjeita myös somessa? Kuvakaappaus: Paavo Teittinen, 29.6.2022, https://twitter.com/PaavoTeittinen/status/1542198128400801794 48
 • 49. Toimittaja kritisoi avoimesti JSN:n ratkaisuja somessa ”Tällaisen päätöksen jälkeen on kunnia-asia saada Julkisen sanan neuvostolta langettava.” Kuvakaappaukset, vasemmalla: Ivan Puopolo, 11.12.2021, https://www.youtube.com/watch?v=MyXdeQd_VXU Oikealla: Ivan Puopolo arvosteli JSN:n päätöstä myös 4.-5.11.2021, jolloin kävi ilmi, että hän oli lukenut sen ”huonosti”: https://twitter.com/ivanpuopolo/status/1456305083885445121 49  Olisi toivottavaa, että toimittajat olisivat tarkkoina faktojen kanssa myös silloin, kun he käyttävät sananvapauttaan omien sometunnustensa kautta.
 • 50. Yhteenvetoa ▪ Sosiaalinen media on yhä merkittävämpi uutisten seuraamisen, jakamisen ja kommentoinnin kanava ▪ 18-24-vuotiailla korostuu somen kautta saadut uutiset ▪ Disinformaatio määrä on lisääntynyt somessa maailman isojen kriisien myötä (korona, Ukrainan sota, Israelin ja Hamasin konflikti) ▪ Tekoälymalleilla luodut kuvat ja videot yleistyvät nopeasti ▪ Toimittajan työssä korostuu somesta saatujen uutisten luotettavuuden varmistaminen ▪ Toimittajien henkilökohtaiseen somen käyttöön liittyy useita kysymyksiä, joita nykyiset Journalistin ohjeet eivät sääntele. 50