yhteisöt sosiaalinen media online community virtual community johtaminen crowdsourcing yhteisöllisyys yhteisömanagerit cmadfi knowledge sharing tohtoriverkosto verkostot tietojohtaminen trust tutkimus somefi knowledge yhteisömanagerointi community knowledge creation motivation tiedolla johtaminen viestintä oppiminen online communication innovation luottamus publishing social media tieto hiljainen tieto sosiaalinen pääoma yhteistyö muutos online innovation joukkoistaminen väitöskirja gradu media newspapers idea generation virtual customer community ura osaaminen etiikka päätöksenteko tietoasiantuntija tietopääoma otavamc15 parvet rehtorit koulu impersonal trust communication problem solving creativity humour services knowledge transfer organizational culture yliopisto opinnäyte laadulliset tutkimusmenetelmät mediatoimiala customer roles magazines user innovation ideasproject verkkoyhteisöt tiedeviestintä korkeakoulut vastuullisuus uravalmennus itsensäjohtaminen twitter peukkukapina big data myynti yrittäjyys hinnoittelu työelämä koulutus tohtorit tiede eettinensome digitaliafi riskinarviointi riski kuuntelu keskustelu uskomukset mielikuvat digitaalisuus mamk digitalia kansalliskirjasto tiedonhallinta yhteisöllisyys tieto rutiinit community management cmgr sense of community exit plan community managers organisaatiot yhteiskehitys mittaaminen identiteetti mainejärjestelmät normit etätyö virtuaalityö tiimit parvityö user communities hostility online cultures open networks needs digital networks networks internet capabilities social capital digital democracy e-democracy social computing tacit knowledge product development customer interaction interpersonal trust weblogs blogs change interactive media motivating language theory trust building managerial communication service business knowledge transfer mechanisms media business strategy online strategy publishing companies hrm loyalty commitment knowledge protection sense of responsibility opportunity ability norms institutional trust crowd learning open innovation ideas mergers and acquisitions wikis social software artikkeli tutkielma kirjoittaminen julkaiseminen kirjoittamisprosessi osallistuminen sovc haastattelut analyysi haastattelututkimus ideation verkkopalvelut kuluttajakäyttäytyminen sanomalehdet resurssit strategia online-palvelut kyvykkyydet sense of virtual community know-how crowdsourcing; users; motivation qualitative research research case study social technologies community trust nokia new product development wiki web 2.0 knowledge management
See more