Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sosiaalinen media verkostojen ja ryhmien työn tukena

Etäkoulutus OK-opintokeskukselle, 22.5.2014, Harto Pönkä / Innowise

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Sosiaalinen media verkostojen ja ryhmien työn tukena

 1. 1. Harto Pönkä, 22.5.2014 Sosiaalinen media verkostojen ja ryhmien työn tukena
 2. 2. Lähde: Verkosto visualisoituna: #sometu, Olli Parviainen, 1.11.2010, http://verkostoanatomia.wordpress.com/2010/11/01/verkosto-visualisoituna-sometu/ Sosiaaliset verkostot ovat tehokkaita tiedon välittämiseen, mutta eivät yhteisölliseen työskentelyyn.
 3. 3. Kun puhutaan ”tiukasta” yhteisöllisestä työskentelystä, niin puhutaan ryhmistä.
 4. 4. Verkosto • Hajanainen • Voi olla hyvin laaja • Vaikutusvalta keskittynyt ns. mielipidejohtajille • Ei selvää tavoitetta, vaan jokin yhdistävä asia riittää • Harhaanjohdettavissa mielipidejohtajien kautta • Parhaimmillaan tiedon välittämisessä ja eri näkökulmien keräämisessä Ryhmä • Kiinteä • Rajallinen koko, n. 3-30 • Vaikutusvalta keskittynyt johtaville jäsenille • Voi olla jaettu yhteinen tavoite • Voi vastustaa ulkopuolelta tulevaa ohjausta • Parhaimmillaan yhteisöllisessä työskentelyssä Verkosto vs. ryhmä
 5. 5. Verkkoyhteisössä yhteisöllinen toiminta keskittyy sen ytimeen ja ryhmiin. Lähde: http://www.orgnet.com/community.html Lurkkaajat, jopa yli 60% Pienet kaveriklusterit Yhteisön ydin (ja sisäpiiri) Yhteisöjä voidaan tarkastella sekä verkoston että ns. ison ryhmän näkökulmasta.
 6. 6. Lähde: http://www.fredcavazza.net/2013/04/17/social-media-landscape-2013/
 7. 7. Millaista toimintakulttuuria tavoittelet?
 8. 8. Nopeutunut tiedonkulku Toiminnan dokumentointi Sosiaalisen median toimintakulttuuri Hiljainen tieto näkyväksi Osaamisen jakaminen ja tunnistaminen Avoin yhteistyö Uuden tiedon luominen yhdessä Sosiaaliset merkitykset Auttaminen ja yhteinen etu Tiedon ja tietolähteiden jakaminen
 9. 9. Osallistumiskanavat
 10. 10. Facebook-ryhmä
 11. 11. Google+-yhteisö
 12. 12. Hangouts-keskustelut Kuva: Fabrice Florin/Wikimedia Foundation, http://bit.ly/1o3WGkV, jaettu lisenssillä CC-BY-SA 3.0
 13. 13. https://www.yammer.com/ Yammer-kanava
 14. 14. Sisällöt ja yhteinen työskentely
 15. 15. Blogit • Päiväkirjat, dokumentointi, materiaalin jako, portfoliot ym. • Toiminnan vaiheistaminen helppoa • Keskustelut / kommentointi • Ryhmä- ja yksilöblogit http://blogger.com/ (Googlen palvelu) http://wordpress.com/
 16. 16. Vaiheistettu verkkokurssi blogin avulla: http://polamkin23asiaa.wordpress.com/
 17. 17. Wikit • Avoin tai suljettu nettisivusto • Yleensä wikin jäsenet voivat muokata sisältöjä • Yhteisöllinen sisällöntuotanto ja siihen liittyvät keskustelut • Useisiin wikeihin voidaan upottaa sisältöjä muualta, esim. videoita ja esityksiä http://www.mediawiki.org/ http://www.wikispaces.com http://purot.net/
 18. 18. SISÄLLÖT KESKUSTELU https://www.purot.net/
 19. 19. Sivupohjat helpottavat aloittamista
 20. 20. Jaetut tiedostot ”pilvessä” • Tiedostot tallentuvat nettiin, jossa niitä voi muokata • Tiedostot voidaan synkronoida käyttäjän tietokoneelle ja kännykkään • Mahdollisuus jakaa tiedostoja ja kansioita muiden käyttäjien kanssa http://drive.google.com/ https://onedrive.live.com http://www.dropbox.com http://www.younited.com/
 21. 21. Google Drive – jaetut dokumentit Dokumentteja testaamista varten: https://drive.google.com/folderview?id=0B27vs0Ooc71mMUlPc2V xem40V0E&usp=sharing
 22. 22. Asiakirjat
 23. 23. Esitykset
 24. 24. Taulukot
 25. 25. Lomakkeet
 26. 26. Piirrokset
 27. 27. http://www.mindmeister.com/ Käsite- ja miellekartat
 28. 28. Työkaluja tiedon jakamiseen
 29. 29. Opettajan eri lähteistä kuratoima verkkolehti: http://heidituuliaek.flockler.com/magazine/teachers-digest/ (Heidi-Tuulia Eklund) (kuvakaappaus Reflector-peilauksesta tietokoneelle, kts. http://www.airsquirrels.com/reflector/ )
 30. 30. Johanna Sorvalin opetus-aiheinen Pinterest-kokoelma: http://www.pinterest.com/majosor/opetus/
 31. 31. http://www.pearltrees.com/ Sosiaalisia kirjanmerkkejä miellekarttoina
 32. 32. Suunnittele kokonaisuus!
 33. 33. Tähtimalli verkkoympäristön rakenteena Seuranta-/kotisivu, tehtävät ja osallistujat Esim. wiki Yhteisöllinen työskentely Ryhmien wiki-työtilat Tiedon prosessointi ja visualisointi MindMeister tai muu käsitekarttaohjelma Vertaistuki ja keskusteleminen Facebook-ryhmä tai muu keskustelukanava Luentomateriaalien jakaminen SlideShare Kurssin aikataulut Google Calendar Oppimisen reflektointi Opiskelijoiden blogit Seurantasivun kautta on helppo seurata opetusta ja työskentelyä.
 34. 34. http://www.thinglink.com/ (Esimerkkinä Anne Rongaksen kuva: http://www.thinglink.com/scene/311029963220320258 ) Linkkiseinä
 35. 35. Lähde: Helsingin kuvataidelukion mobiilioppimiskokeilu, http://mobiilioppimista.wordpress.com/ - respect! (Aris-sovelluksella toteutettu mobiilin oppimisen kurssi) OHJAAJAN NÄKYMÄ OSALLISTUJAN NÄKYMÄ Mobiilipolku
 36. 36. Yhteisöllisen skriptin avulla jäsennetään ja vaiheistetaan työskentelyä. Sen voi pukea tarinan muotoon. Kts. Laru, J., Järvelä, S., & Clariana, R. B. (2012). Supporting collaborative inquiry during a biology field trip with mobile peer-to-peer tools for learning: a case study with K-12 learners. Interactive Learning Environments, 20(2), 103-117. http://www.scribd.com/doc/127417125/Supporting-collaborative-inquiry-during-a-biology-field-trip-with-mobile-peer-to-peer-tools-for-learning-A-case-study-with-K-12-learners
 37. 37. Pelillisyyttä ryhmän ohjaamiseen • Pisteet ja kilpailullisuus • Saavutukset • Tasot, hahmon kehitys • Vertailu, usein käyttäjien välillä • Edistymispalkit • Tunnustukset ja kunniamerkit • Tulostaulut • Internet/virtuaali-valuutta • Kyselyt ja ns. keskeytykset • Tarinallisuus, juoni • Viihteellisyys, elämyksellisyys • Todellisuuden jäljittely • Pelit ja 3D-maailmat Lähde ja lisää aiheesta: http://fi.wikipedia.org/wiki/Pelillist%C3%A4minen Pelaaminen ja kilpailu motivoivat toimintaan.
 38. 38. Pohdi ja perustele: 1. Mikä on tärkein asia, mitä ohjaamasi ryhmän on tarkoitus tehdä? 2. Mikä some-palvelu ja työskentelytapa parhaiten tukisi juuri sitä?
 39. 39. Harto Pönkä http://twitter.com/hponka/ http://slideshare.com/hponka http://harto.wordpress.com/ http://www.innowise.fi/ KIITOS!

×