SlideShare a Scribd company logo
1 of 82
Download to read offline
Sosiaalisen median
katsaus 02/2024
Muutoksia näkyvissä.
Harto Pönkä | Innowise | 7.2.2024
Kuva: Microsoft Bing Image Creator / DALL-E 3
Suosituimmat sosiaalisen median palvelut Suomessa (2023)
Datalähde: DNA, Digitaaliset elämäntavat 2023 -tutkimus, https://corporate.dna.fi/digitaalinenelama2023
(n=1011, 16-74-vuotiaat), käyttö vähintään viikoittain, SVT:n väestötiedot 2022 (stat.fi), kuva: Harto Pönkä, 31.10.2023.
2
YouTube ja Facebook ovat Suomen suosituimpien verkkosivustojen TOP 5:ssä
 YouTube nousi Suomen toiseksi
suosituimmaksi verkkosivustoksi vuonna
2009 ja sillä sijalla se on yhä.
 YouTubea kutsutaan usein maailman
toiseksi suosituimmaksi hakukoneeksi.
Sitä se on myös Suomessa.
 Facebook on pudonnut kaksi sijaa
kahdessa vuodessa.
 Instagram on noussut kolme sijaa
kahdessa vuodessa.
 Twitter on noussut yhden sijan kahdessa
vuodessa.
 Wikipedia on säilyttänyt sijoituksensa.
Lähde: Similarweb, 5.2.2024, Suomen lista 12/2023, https://www.similarweb.com/top-websites/finland/
3
Suomalaisten yhteisöpalvelujen käyttö päivittäin tai lähes päivittäin 2020-2023
Lähde: Tilastokeskus, 2020-2023, Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö sukupuolen ja ikäluokan mukaan,
https://stat.fi/tilasto/sutivi, kuva: Harto Pönkä (12.12.2023)
4
 Yhteisöpalvelujen käyttö (esim. Facebook ja Instagram) on suositumpaa kuin koskaan aiemmin.
Somepalvelujen käytön muutokset Suomessa 2014-2023
 WhatsAppin käyttö on
yhä kasvanut.
 Facebook on säilyttänyt
suosionsa.
 YouTuben käyttö on
kääntynyt laskuun.
 Instagramin käyttö
lisääntyy edelleen.
 TikTokin käyttäjämäärä
on kasvanut nopeasti.
Lähde: Reuters institute, Digital News Report 2023, https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2023
Tampereen yliopisto, Uutismedia verkossa 2023, Suomen maaraportti, https://trepo.tuni.fi/handle/10024/149682
5
Päivittäin käytetyimmät somepalvelut ikäryhmittäin
Datalähde: DNA, Digitaaliset elämäntavat 2023 -tutkimus, https://corporate.dna.fi/digitaalinenelama2023 (n=1011, 16-74-vuotiaat)
6
Päivittäin käytetyt sosiaalisen median palvelut
Datalähde: DNA, Digitaaliset elämäntavat 2023 -tutkimus, käyttö vähintään 1-2 kertaa päivässä, tyhjä ruutu = tietoa ei ole saatavilla julkaistusta raportista,
https://corporate.dna.fi/digitaalinenelama2023 (n=1011, 16-74-vuotiaat)
7
Somepalvelujen käyttö sukupuolen ja iän mukaan
Vihreä =
vähintään 3 %-yksikköä
keskimääräistä
korkeampi lukema
Punainen =
vähintään 3 %-yksikköä
keskimääräistä
matalampi lukema
Lähde: Reuters institute, Digital News Report 2023, https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2023
Tampereen yliopisto, Uutismedia verkossa 2023, Suomen maaraportti, https://trepo.tuni.fi/handle/10024/149682
8
Sosiaalisen median palvelujen käytön useus 2023
Lähde: DNA, Digitaaliset elämäntavat 2023 -tutkimus, https://corporate.dna.fi/digitaalinenelama2023 (n=1011, 16-74-vuotiaat)
9
Kuinka moni suomalainen käyttää eri somepalveluita päivässä, viikossa ja yhteensä?
Datalähde: DNA, Digitaaliset elämäntavat 2023 -tutkimus, https://corporate.dna.fi/digitaalinenelama2023
(n=1011, 16-74-vuotiaat), käyttö vähintään viikoittain, SVT:n väestötiedot v. 2022 lopussa (stat.fi), kuva: Harto Pönkä, 15.1.2024.
WhatsApp YouTube Facebook
Instagram
(kuvat)
X
(Twitter)
TikTok Pinterest Snapchat LinkedIn Jodel
Päivässä 2 802 000 1 624 000 2 396 000 1 584 000 527 900 885 200 324 800 771 500 203 000 243 600
Viikossa 3 654 000 3 127 000 3 248 000 2 355 000 1 137 000 1 332 000 933 900 1 096 000 730 900 568 500
Harvemmin/
Yhteensä 3 857 000 3 817 000 3 492 000 2 761 000 1 787 000 1 738 000 1 705 000 1 381 000 1 299 000 852 700
Ei käytä
16-74-v. 243 600 243 600 568 500 1 299 000 2 314 000 2 323 000 2 355 000 2 721 000
2 802
000
3 208
000
Nettijättien DSA-avoimuusraporttien tiedot Suomen osalta 2023
Google-
haku
YouTube Facebook Instagram TikTok
X
(Twitter)
Kirjautuneita
käyttäjätunnuksia
kuukaudessa ka.
4,5 M 5,3 M 3,2 M 3,4 M 1,5 M 0,896 M
Uloskirjautuneita
käyttäjätunnuksia
kuukaudessa ka.
7,1 M 14,4 M Ei kerrottu Ei kerrottu Ei kerrottu 1,250 M
Suomenkielisiä
moderaattoreita
Ei kerrottu Ei kerrottu 15 15 40 Ei kerrottu
Ajanjakso 1.1.-30.6.2023 1.1.-30.6.2023 25.4.-30.9.2023 25.4.-30.9.2023 1.-30.9.2023 19.9.-27.10.2023
Linkki DSA-
avoimuusraporttiin
https://transparencyre
port.google.com/repor
t-downloads
https://transparencyrep
ort.google.com/report-
downloads
https://transparenc
y.fb.com/sr/dsa-
transparency-
report-oct2023-
facebook/
https://transparency
.fb.com/sr/dsa-
transparency-report-
oct2023-instagram/
https://www.tiktok.com
/transparency/en/dsa-
transparency/
https://transparency.twit
ter.com/dsa-
transparency-report.html
WhatsApp
Ylivoimaisesti suosituin somepalvelu ja
pikaviestisovellus.
12
Datalähde: DNA, Digitaaliset elämäntavat 2023 -tutkimus, https://corporate.dna.fi/medialle/dnan-tutkimukset/digitaalinenelama2023 (n=1011, 16-74-vuotiaat)
=n. 100 000 suomalaista. Vuoden 2022 lopussa 16-74-vuotiaita suomalaisia oli yhteensä n. 4 060 500, joista miehiä 50,4 % miehiä ja 49,6 % naisia.
WhatsAppin käyttäjät Suomessa 16-74-v.
Viikoittaisia käyttäjiä 3,6 M (89 %)
13
 Vko-käytössä kasvua 5 %-
yksikköä vuodesta 2022
 Päivittäisiä käyttäjiä 68 %
Pikaviestinyt älypuhelimella tai muulla laitteella viimeisen 3 kk:n aikana (2020-2023)
Lähde: Tilastokeskus, 2020-2023, Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö sukupuolen ja ikäluokan mukaan,
https://stat.fi/tilasto/sutivi, kuva: Harto Pönkä (12.12.2023)
14
Viestipalvelujen viikoittainen käyttö (2019-2023)
Datalähde: DNA, Digitaaliset elämäntavat 2023 -tutkimus, https://corporate.dna.fi/digitaalinenelama2023
(n=1011, 16-74-vuotiaat), käyttö vähintään viikoittain, kuva: Harto Pönkä, 31.10.2023.
15
YouTube
YouTuben käyttö näyttää lähes kahden
vuosikymmenen suosion jälkeen kääntyneen laskuun.
16
YouTuben käyttäjät Suomessa 16-74-v.
Viikoittaisia käyttäjiä 3,1 M (77 %)
17
 Vko-käytössä laskua 2 %-
yksikköä vuodesta 2022
 Päivittäisiä käyttäjiä 39 %
Datalähde: DNA, Digitaaliset elämäntavat 2023 -tutkimus, https://corporate.dna.fi/medialle/dnan-tutkimukset/digitaalinenelama2023 (n=1011, 16-74-vuotiaat)
=n. 100 000 suomalaista. Vuoden 2022 lopussa 16-74-vuotiaita suomalaisia oli yhteensä n. 4 060 500, joista miehiä 50,4 % miehiä ja 49,6 % naisia.
YouTuben arvioidut viikkoyleisömäärät sukupuolen ja iän mukaan Suomessa 2024
 Keskimäärin 66 % YouTube-videoiden katseluista tapahtuu miesten toimesta
 51 % videokatseluista tapahtuu alle 35-vuotiaiden toimesta
Datalähde: Google Ads -mainospalvelun arvioimat videomainosten näyttökertojen määrät YouTubessa 7 päivän ajalle 13.1.2024. Tekijä: Harto Pönkä.
18
YouTuben arvioidut viikkoyleisömäärät Suomessa ikäryhmittäin 2022 ja 2024
 YouTuben arvio yleisömääristä on pudonnut useissa ikäryhmissä. Yhteensä pudotus on n. 22 %.
 Vain 25-34-vuotiaat katsovat YouTube-videoita suunnilleen yhtä paljon kuin kaksi vuotta sitten.
Datalähde: Google Ads -mainospalvelun arvioimat videomainosten näyttökertojen määrät YouTubessa 7 päivän ajalle 13.1.2024. Tekijä: Harto Pönkä.
19
Facebook
Facebook on palannut juurilleen
käyttäjien väliseksi yhteisöpalveluksi.
20
Facebookin käyttäjät Suomessa 16-74-v.
Viikoittaisia käyttäjiä 3,2 M (72 %)
21
 Vko-käytössä kasvua 8 %-
yksikköä vuodesta 2022
 Päivittäisiä käyttäjiä 59 %
Datalähde: DNA, Digitaaliset elämäntavat 2023 -tutkimus, https://corporate.dna.fi/medialle/dnan-tutkimukset/digitaalinenelama2023 (n=1011, 16-74-vuotiaat)
=n. 100 000 suomalaista. Vuoden 2022 lopussa 16-74-vuotiaita suomalaisia oli yhteensä n. 4 060 500, joista miehiä 50,4 % miehiä ja 49,6 % naisia.
Facebookin ilmoittamat käyttäjät ikäryhmittäin käyttöasteina Suomessa (2020-2024)
Datalähde: Metan mainoskoneen ilmoittamat kohderyhmien enimmäiskoot per ikäluokka muutettuna %:eiksi ikäryhmistä 9.1.2020, 25.2.2021, 15.1.2022, 12.12.2022 ja 5.2.2024. SVT:n väestötiedot 2018, 2019, 2020 ja 2022. Huom. vuodesta 2023 lähtien
Meta ei kerro 13-17-vuotiaiden käyttäjien määriä, minkä takia heitä ei ole luvuissa mukana. Metan mukaan lukemat perustuvat ihmisten määrään, joille näytettiin mainoksia viimeisten 30 päivän aikana tai (v. 2022 lähtien) jotka voivat nähdä mainoksen.
Kuva: Harto Pönkä, 6.2.2024.
22
 Facebookin mainoskoneen ilmoittamat käyttäjämäärät ovat laskeneet 18-54-vuotiaiden osalta.
 Facebookin käyttäjämäärän kasvu perustuu yli 55-vuotiaiden suuriin ikäluokkiin.
Facebookin ilmoittama yli 18-vuotiaiden käyttäjämäärä Suomessa 2014-2024
Datalähde: Facebookin/Metan mainoskoneen ilmoittamat yhteenlasketut käyttäjämäärät kuvaajaan merkittyinä kuukausina 2014-2024. Vuoden 2024 lukeman Meta ilmoittaa pudonneen johtuen siitä, että kaikki käyttäjät eivät ole vielä tehneet valintaa
ilmaisen ja maksullisen palvelun välillä. Huom. vuodesta 2023 lähtien Meta ei kerro 13-17-vuotiaiden käyttäjien määriä, minkä takia heitä ei ole kuvaajassa mukana. Metan mukaan lukemat perustuvat ihmisten määrään, joille näytettiin mainoksia
viimeisten 30 päivän aikana tai (v. 2022 lähtien) jotka voivat nähdä mainoksen. Kuva: Harto Pönkä 6.2.2024.
23
 Facebookin mainoskoneen ilmoittamat käyttäjämäärät ovat laskeneet verrattuna vuoteen 2022.
 Metan mukaan mainoskoneen arvioitujen kohderyhmien koot ovat pudonneet ”väliaikaisesti”.
Facebook-käyttäjien syötteen sisältö muuttui 2021-2023
 Facebook on kehittänyt uutissyötteen algoritmiaan niin, että käyttäjät näkisivät vähemmän kaupallisten
julkaisijoiden sisältöjä. Tämä on laskenut varsinkin Facebook-sivujen näkyvyyttä niiden seuraajille.
 Linkkien näkyvyyttä on laskettu. Nykyisin vain 5 % syötteeseen tulevista julkaisuista sisältää linkin.
 Uutissyöte nimettiin pelkäksi ”syötteeksi” vuonna 2022, jotta käyttäjät eivät mieltäisi sitä uutisten lähteeksi.
Datalähde: Meta, Transparency Center, Widely Viewed Content Report 2021 Q3 ja 2023 Q3, yhdysvaltalaiset käyttäjät,
https://transparency.fb.com/fi-fi/data/widely-viewed-content-report/ Kuvat: Harto Pönkä, 6.2.2024.
24
Lisää aiheesta blogissa: https://harto.wordpress.com/2021/10/31/infografiikka-facebookin-viha-reaktio-ja-algoritmin-muutokset/
Wallaroo, 2023, https://wallaroomedia.com/facebook-newsfeed-algorithm-history/
25
Facebookin algoritmin muutokset 2008-2023
2018:
Emoji-reaktioiden arvo
vähennetään neljäksi
tavalliseksi tykkäykseksi.
Cambridge Analytica –kohu.
2017:
Emoji-reaktioiden arvoksi
muutettiin algoritmissa
viiden normaalin tykkäyksen
arvo.
2019:
Facebookin tutkijoiden
mukaan ”vihainen”-reaktioita
saaneet julkaisut sisälsivät
usein virheellistä ja
vahingollista sisältöä.
Algoritmi saattoi antaa niille
näkyvyyttä suhteettomasti.
2020:
Facebook lisää koronan
myötä ”läheisyys”-reaktion.
”Vihainen”-reaktion arvoksi
1,5 tykkäystä.
2021:
Kritiikki Facebookia
kohtaan kasvaa. Frances
Haugen vuotaa yhtiön
sisäisiä dokumentteja.
Syyskuussa ”vihainen”-
reaktion arvoksi nolla
tykkäystä.
2016:
Emojit: ”ihastu”, ”haha”, ”vau”,
”surullinen” ja ”vihainen”.
Algoritmi suosittelee julkaisuja
eri reaktioiden perusteella.
2008:
Facebookin
tykkäykset. Algoritmi
hyödyntää niitä
suosittelussa.
2022-2023:
Facebook reagoi
TikTokin suosioon ja
lisää IG:n tarinoiden
ja kelojen näkyvyyttä.
Instagram
Instagramille on käynyt “facebookit”: käyttö nuorilla
laskee, mutta kasvua tulee vanhemmista.
26
Instagramin käyttäjät Suomessa 16-74-v.
Viikoittaisia käyttäjiä 2,4 M (58 %)
27
 Vko-käytössä kasvua 1 %-
yksikkö vuodesta 2022
 Päivittäisiä käyttäjiä 39 %
Datalähde: DNA, Digitaaliset elämäntavat 2023 -tutkimus, https://corporate.dna.fi/medialle/dnan-tutkimukset/digitaalinenelama2023 (n=1011, 16-74-vuotiaat)
=n. 100 000 suomalaista. Vuoden 2022 lopussa 16-74-vuotiaita suomalaisia oli yhteensä n. 4 060 500, joista miehiä 50,4 % miehiä ja 49,6 % naisia.
Yli 18-vuotiaita Instagramin käyttäjiä
on Metan mainoskoneen mukaan
Suomessa nyt
2,54 miljoonaa.
Yli 18-vuotiaiden Instagramin
käyttäjämäärä kasvoin n. 6 %
edellisen n. vuoden aikana.
Meta ei toistaiseksi salli mainosten kohdennusta
alle 18-vuotiaille EU:n/ETA:n alueella.
28
Instagramin käyttäjämäärän
kasvu jatkuu
Datalähde: Metan mainoskoneen ilmoittamat kohderyhmien enimmäismäärät per ikäluokka muutettuna %:eiksi ikäryhmistä 9.2.2020, 23.2.2021, 15.1.2022, 12.12.2022 ja 6.2.2024. SVT:n väestötiedot 2018, 2019, 2020 ja 2022. Huom. Vuodesta 2023 lähtien
Meta ei kerro 13-17-vuotiaiden käyttäjien määriä, minkä takia heitä ei ole luvuissa mukana. Metan mukaan lukemat perustuvat ihmisten määrään, joille näytettiin mainoksia viimeisten 30 päivän aikana tai (v. 2022 lähtien) jotka voivat nähdä mainoksen.
Kuva: Harto Pönkä, 6.2.2024.
Instagramin ilmoittamat käyttäjät ikäryhmittäin Suomessa (2020-2024)
Datalähde: Metan mainoskoneen ilmoittamat kohderyhmien enimmäismäärät per ikäluokka muutettuna %:eiksi ikäryhmistä 9.2.2020, 23.2.2021, 15.1.2022, 12.12.2022 ja 6.2.2024. SVT:n väestötiedot 2018, 2019, 2020 ja 2022. Huom. Vuodesta 2023 lähtien
Meta ei kerro 13-17-vuotiaiden käyttäjien määriä, minkä takia heitä ei ole luvuissa mukana. Metan mukaan lukemat perustuvat ihmisten määrään, joille näytettiin mainoksia viimeisten 30 päivän aikana tai (v. 2022 lähtien) jotka voivat nähdä mainoksen.
Kuva: Harto Pönkä, 6.2.2024.
29
 Instagramin suosio nuorilla näkyy yli 100%:n käyttöasteena käyttäjillä, jotka ovat ilmoittaneet iäkseen 18-24-vuotta.
Instagramin ilmoittamat käyttäjät Suomessa iän mukaan (2022 ja 2024)
Datalähde: Metan mainoskoneen ilmoittamat kohderyhmien enimmäismäärät per ikäluokka %:eina ikäryhmistä 12.12.2022 ja 6.2.2024. SVT:n väestötiedot 2020 ja 2022. Huom. Vuodesta 2023 lähtien Meta ei enää kerro 13-17-vuotiaiden käyttäjien
määriä, minkä takia heistä ei ole tietoja vuodelta 2024. Metan mukaan lukemat perustuvat ihmisten määrään, joille näytettiin mainoksia viimeisten 30 päivän aikana tai (v. 2022 lähtien) jotka voivat nähdä mainoksen. Kuva: Harto Pönkä, 6.2.2024.
30
 Verrattuna vuoteen 2022 Instagramin käyttö on vähentynyt alle 20-vuotiailla, mutta kasvanut vanhemmilla.
Tänä vuonna 23-vuotiaita suomalaisia
Instagramin käyttäjiä on Metan mainoskoneen
mukaan yli kaksi kertaa niin paljon kuin on
ikäluokan todellinen koko. Taustalla on se, että
vuosina 2013-2014 palveluun liittyi runsaasti
nuoria ennen 13 vuoden ikärajan täyttymistä
ilmoittaen syntymäaikansa väärin.
TikTok
TikTokin suosio kasvaa tietoturvakohuista
huolimatta.
31
TikTokin käyttäjät Suomessa 16-74-v.
Viikoittaisia käyttäjiä 1,3 M (33 %)
32
 Vko-käytössä laskua 4 %-
yksikköä vuodesta 2022
 Päivittäisiä käyttäjiä 22 %
Datalähde: DNA, Digitaaliset elämäntavat 2023 -tutkimus, https://corporate.dna.fi/medialle/dnan-tutkimukset/digitaalinenelama2023 (n=1011, 16-74-vuotiaat)
=n. 100 000 suomalaista. Vuoden 2022 lopussa 16-74-vuotiaita suomalaisia oli yhteensä n. 4 060 500, joista miehiä 50,4 % miehiä ja 49,6 % naisia.
TikTokin käyttö lapsilla ja nuorilla Suomessa 2019-2023
 TikTokin käyttö on lisääntynyt 13-16-vuotiailla, mutta kääntynyt jo laskuun 5-12-vuotiailla.
 TikTokin ikäraja on 13 vuotta, ja suurta osaa sen sisällöistä ei voi suositella alaikäisille.
Datalähde: DNA, Koululaistutkimus 2019, 2020, 2021, 2022 ja 2023, käyttö päivittäin, lähes päivittäin tai useita kertoja viikossa, kuva: Harto Pönkä, 3.7.2023.
*) vuonna 2019 6-12-vuotiaat
33
TikTokin algoritmi
 TikTokin For You –videosuositukset on
räätälöity käyttäjän datan perusteella.
 Algoritmi tunnistaa käyttäjän kiinnostuksen
kohteet ja mieltymykset datan avulla:
 Toiminta: videoiden katseluajat, tykkäykset,
kommentit, suosikit, jaot, seuratut tunnukset
 Videoiden tiedot: sisältö, kuvaus, aiheet, äänet
 Laite ja asetukset: kieli, maa, laitteen tiedot
 Algoritmi pyrkii laajentamaan käyttäjän
profiilia näyttämällä sisältöjä uusista aiheista.
 Käyttäjä voi kertoa sovellukselle, mistä
tekijöistä, musiikeista ja videoista ei pidä
 Spämmisisältöjä näytetään vähemmän
34
Kuva: myriammira @Freepik (Free license)
Lähde: TikTok, 19.6.2020, https://newsroom.tiktok.com/en-gb/how-tiktok-recommends-videos-foryou-eu
Uusi video
Algoritmin
For You -suosittelut
Hyvä sitoutuminen Huono sitoutuminen
Vähennetään
videon näyttöjä
Lisätään
videon
näyttöjä
Käyttäjien toiminta:
• Katseluajat, toistot
• Tykkäykset, kommentit ja jaot
Videon tiedot:
• Aihe, kuvaus ym.
• Seuraajat
+
-
Käyttäjien
tiedot
Lisää videoita
samasta aiheesta
Kokeilu TikTokin algoritmista: ”Masentava sovellus”
 Yle loi testiä varten 13-v. tytöltä näyttävän TikTok-käyttäjän.
 TikTok on kertonut poistavansa esim. itsetuhoisuutta
ihannoivia videoita. Testin mukaan algoritmi käytännössä
tarjosi syömishäiriötä ja masennusta aiheuttavaa sisältöä.
 Algoritmi reagoi siihen, mitä videoita katsottiin. Sisältöä ei
haettu hakusanoilla eikä videoista tykätty.
 Algoritmin toiminnassa oli ero tietokoneen ja kännykän
välillä. Algoritmi vaikutti nimenomaan kännykällä.
 Kokeilun tulokset kännykkäsovelluksella:
 1 tunti: 7 % haitallista sisältöä
 2 tuntia: 28 % haitallista sisältöä
 3 tuntia: 68 % haitallista sisältöä
 4 tuntia: 57 % haitallista sisältöä
 5 tuntia: 65 % haitallista sisältöä
 Yli 6 h: 95 % haitallista sisältöä
Lähde: Yle, 11.11.2023, https://yle.fi/a/74-20059318
35
13-18-vuotiaiden mielipiteitä TikTokista
 76 % nuorista koki TikTokin käytön koukuttavaksi ja sen käytön lopettamisen vaikeaksi
 43 % nuorista oli huolissaan siitä, että TikTok kerää heistä liian paljon tietoa
Lähde: Uutismedian liitto, 29.1.2024, Nuoret ja uutismediasuhde –tutkimus, https://www.uutismediat.fi/ajankohtaista/uutisten-viikon-tutkimus-tiktok-on-noussut-nuorten-tarkeimmaksi-
uutiskanavaksi-kiinnostus-omaan-elamaan-liittyviin-uutisiin-kasvussa/ (N=755, 13-18-vuotiaat)
36
Raportti: TikTokin sovellus pyrki saamaan eniten tietoja käyttäjän laitteelta
Lähde: Malcore/Internet 2.0, 2023, https://blog.malcore.io/p/malcore-mobile-app-analysis-social-e10
37
Raportti TikTokin datankeruusta
 TikTok pyrkii saamaan puhelimesta mm. laitteen
tiedot ja tunnisteet, kontaktit, sijainnin, kalenterin,
kuvat, laitteen muistin, asennetut ja käytössä olevat sovellukset.
 TikTokin huomattiin lähettävän tietoja lukuisille verkkopalvelimille – myös Kiinaan.
 TikTokin sisältämät tunnetut datankerääjät (9): AppsFlyer, Bolts, Facebook Share, Facebook
Analytics, Facebook Login, Google Firebase Analytics, Google CrashLytics, Pangle, VKontakte SDK
Lähde: Internet 2.0, 2022, TikTok Analysis, https://internet2-0.com/wp-content/uploads/2022/08/TikTok-Technical-Analysis-17-Jul-2022.-Media-Release.pdf
Lisää aiheesta blogikirjoituksessa: https://harto.wordpress.com/2024/01/09/tiktokin-tietoturva-ja-tietosuoja-tama-kaikki-on-pielessa/
38
X (ent. Twitter)
Moni hakee jo X:lle korvaavaa palvelua, mutta huhut
sen kuolemasta ovat ennenaikaisia.
39
Twitterin käyttäjät Suomessa 16-74-v.
Viikoittaisia käyttäjiä 1,1 M (28 %)
40
 Vko-käytössä laskua 2 %-
yksikköä vuodesta 2022
 Päivittäisiä käyttäjiä 13 %
Datalähde: DNA, Digitaaliset elämäntavat 2023 -tutkimus, https://corporate.dna.fi/medialle/dnan-tutkimukset/digitaalinenelama2023 (n=1011, 16-74-vuotiaat)
=n. 100 000 suomalaista. Vuoden 2022 lopussa 16-74-vuotiaita suomalaisia oli yhteensä n. 4 060 500, joista miehiä 50,4 % miehiä ja 49,6 % naisia.
Lähteinä mm. SocialMediaToday, 19.12.2022, https://www.socialmediatoday.com/news/How-Twitter-Has-Changed-Under-Elon-Musk/639041/, Yahoo, 18.4.2023,
https://finance.yahoo.com/news/twitter-tesla-ceo-elon-musk-a-timeline-193347566.html, Wikipedia, Twitter https://en.wikipedia.org/wiki/Twitter
41
Elon Musk Twitterin ohjaksissa
Joulukuu 2022:
Sääntöuudistuksia.
Twitter estää linkit mm.
Facebook-, Instagram- ja
Mastodon-tunnuksiin.
Musk alkaa etsiä uutta tj:aa.
Marraskuu 2022:
Twitter menettää 4 M$/pv.
Musk varoittaa konkurssista.
Entisiä johtajia irtisanoutuu.
Musk palauttaa Twitteriin
aiemmin estettyjä käyttäjiä,
mm. Kanye West ja Trump.
Tammi-helmikuu 2023:
Suosittuja Twitter-sovelluksia
estetään, mm. Tweetbot ja
Twitterrific. Twitter API:in kovia
rajoituksia. Kirjautumisen SMS-
varmennus poistuu muilta kuin
Blue–käyttäjiltä.
Huhtikuu 2023:
80 % aiemmista
työntekijöistä on poistunut,
jäljellä 1500. Twitter osaksi
Muskin X corp. -yritystä.
Doge-meemi logona 3.-7.4.
Toukokuu 2023:
Musk löytää Twitterille
uuden toimitusjohtajan:
Linda Yaccarino.
Twitter vetäytyy EU:n
disinformaatiota
koskevista säännöistä.
9.11.2022:
Maksullinen Twitter Blue -
vahvistus käyttöön, 8 $/kk. Blue-
merkkiä käytetään heti mm.
valetunnuksiin, mikä aiheuttaa
kritiikkiä ja mainostajien katoa.
4.-27.10.2022:
Muskista Twitterin
pääomistaja 44 mrd $:lla.
Vanha johto saa lähteä
heti. Musk irtisanoo
parissa viikossa yli puolet
7500 työntekijästä.
Twitterin/X:n sääntöjen muutos lisäsi valtiollisen propagandan näkyvyyttä
 Twitter rajoitti aiemmin valtioihin sidoksissa olevien tunnusten näkyvyyttä algoritmeissaan.
Tämä lopetettiin maaliskuun lopussa 2023 Muskin uuden linjauksen mukaisesti.
 Käytännössä muutos tarkoittaa, että X/Twitter ei enää estä valtioiden propagandaa.
 Vaikutus: esim. Venäjän valtioon liittyvien tunnusten julkaisutiheys tuplaantui ja näkyvyys kasvoi 60 %.
 Monien aiemmin rajoitettujen tunnusten seuraajamäärä kääntyi nopeaan kasvuun, esim. @RT_com.
Lähteet: NATO StratCom, 2023, Virtual Manipulation Brief 2023/1, https://stratcomcoe.org/publications/virtual-manipulation-brief-20231-generative-ai-and-its-implications-for-social-media-
analysis/287, DFRLab, 21.4.2023, https://dfrlab.org/2023/04/21/state-controlled-media-experience-sudden-twitter-gains-after-unannounced-platform-policy-change/
42
@RT_com-tunnuksen seuraajamäärän kehitys
X/Twitter julkaisi algoritminsa v. 2023: tässä suositeltujen twiittien lähteet
Verkoston sisäinen lähde – noin 50 %
 Tarkoittaa seurattuja käyttäjiä
 Real Graph –malli, joka ennustaa käyttäjien välisen
sitoutumisen todennäköisyyden.
 ”Läheisiltä” näytetään enemmän twiittejä.
 Aiemmin, ei käytössä enää maaliskuun 2023
jälkeen: Fanout, twiittien toimituksen välimuisti.
Verkoston ulkopuoliset lähteet – noin 50 %
 Tarkoittaa ei-seurattuja käyttäjiä
 Sosiaalinen verkosto, GraphJet-käsittelymoottori
ja käyttäjien TweepCred-pisteet. Valitsee noin 15
% twiiteistä.
 Yhteisöihin upottaminen, mm. SimClusters ja
TwHIN. Valitsee noin 35 % twiiteistä.
Lähde: Twitter, 31.3.2023, Twitter's Recommendation Algorithm, https://blog.twitter.com/engineering/en_us/topics/open-source/2023/twitter-recommendation-algorithm
43
Yhteisöihin upottaminen – Twitterin klusterit (verkoston ulkoinen lähde, 35 %)
 145 000 luotua yhteisöä/
verkoston klusteria.
 Tuhansista satoihin
miljooniin käyttäjiin.
 Päivitetään 3 viikon välein.
 Keskiössä suositut käyttäjät.
 Twiittejä suositellaan niiden
yhteisöjen käyttäjille, joissa
twiitti on suosittu.
 Käyttäjät näkevät ”omien”
yhteisöjensä suosittuja
twiittejä, vaikka eivät
seuraisi niiden twiittaajia.
 Kannattaa keskittyä
tiettyihin aiheisiin ja twiitata
”omille” yhteisöille.
Lähde: Twitter, 31.3.2023, Twitter's Recommendation Algorithm, https://blog.twitter.com/engineering/en_us/topics/open-source/2023/twitter-recommendation-algorithm
44
Reaktioiden vaikutus For You/Sinulle –twiittien näkyvyyteen
Lähde: Tey Steven, 31.3.2023, https://steventey.com/blog/twitter-algorithm
45
Käyttäjän reaktio/toiminta twiittiisi Vaikutus Painoarvo
Tykkää twiitistäsi Positiivinen 0.5
Retweettaa twiittisi Positiivinen 1
Klikkaa twiittisi auki ja pysyy siinä yli 2 minuuttia Positiivinen 11
Katsoo profiiliasi ja tykkää tai vastaa johonkin twiittiisi Positiivinen 12
Vastaa twiittiisi Positiivinen 27
Vastaa twiittiisi ja sinä reagoit vastaukseen jollain
tavalla takaisin
Positiivinen 75
Merkitsee twiittiisi “Tämä twiitti ei kiinnosta minua”
(sovelluksessa), blokkaa tai hiljentää sinut
Negatiivinen -74
Raportoi ylläpidolle twiittisi Negatiivinen -369
Tutkimus: twiittien synnyttämät tunteet käyttäjissä
 Twitterin algoritmi näytti suosivan julkaisuja,
joiden kirjoittajat arvioitiin vihaisiksi ja jotka
aiheuttivat lukijoissa vihaisuutta.
 Vihaisuuden vaikutus oli huomattavasti
suurempi poliittisissa twiiteissä kuin muissa.
 Algoritmi näytti tukevan käyttäjien positiivisia
tunteita omasta poliittisesta ryhmästään.
 Algoritmi tuki poliittista polarisaatiota.
Tutkimuksen aineisto ja menetelmä:
 Aineisto kerättiin Yhdysvalloissa helmikuussa 2023
vapaaehtoisilta Twitterin käyttäjiltä.
 Tutkijat pyysivät osallistujia arvioimaan mm.
1) twiitin kirjoittajan (author) tunnetilan
2) twiitin vaikutus heidän (reader) tunnetilaansa
 Twiittien sijoittumista algoritmin muodostamassa
syötteessä verrattiin niiden kronologiseen
järjestykseen (punainen viiva).
Lähde: Smitha Milli, Micah Carroll, Yike Wang, Sashrika Pandey, Sebastian Zhao ja Anca D. Dragan, 2023, https://arxiv.org/abs/2305.16941 (n=806, 1730 twiittiä/arviota)
Kuva: Jay Van Bavel, https://twitter.com/jayvanbavel/status/1711387680485863858
46
Threads on selvästi suosituin korvaajaehdokas X:lle/Twitterille
 Monet organisaatiot ovat
lopettaneet X:n käytön
viestinnässään johtuen sen
kehityksen suunnasta.
 Metan joulukuussa 2023
lanseeraama Threads on
noussut ladatuimmaksi
sosiaalisen median
sovellukseksi Suomessa sekä
Google Playssa että App
Storessa.
 Bluesky oli helmikuussa 2024
Google Playssa 29. suosituin
some-sovellus ja App
Storessa 19. suosituin.
Kuvakaappaukset: Similarweb, suosituimmat some-sovellukset Suomessa, 7.2023, https://www.similarweb.com/top-apps/google/finland/social/ ja https://www.similarweb.com/top-
apps/apple/finland/social-networking/
47
Google Play App Store
Osallistuminen somessa
48
Noin puolet reagoi some-julkaisuihin, vain harva julkaisee itse aktiivisesti
Datalähde: DNA, Digitaaliset elämäntavat 2023 -tutkimus, https://corporate.dna.fi/digitaalinenelama2023 (n=1011, 16-74-vuotiaat)
49
TikTokissa julkaisuihin reagoidaan eniten
 TikTokissa on korkein osallistumisaste.
 Instagramissa osallistumisaste on jopa
nelinkertainen Facebookiin verrattuna.
 Instagramissa reelsit/kelat saavat seuraajat
reagoimaan eniten.
Lähde: Socialinsider, 2023, https://www.socialinsider.io/blog/social-media-industry-benchmarks/
50
Reel/kela Karuselli/albumi Video Kuva
Tutkimus: TikTokissa reaktioiden määrät olivat ylivoimaisia verrattuna muihin
 TikTokin keskimääräiset reaktioiden
määrät ovat täysin poikkeavat muihin
verrattuna.
 On hyvä kysymys, ovatko TikTokin
lukemat oikeasti luotettavia?
 Videoiden koukuttavuus näkyy: myös
YouTube erottui ns. perinteisemmistä
sosiaalisen median palveluista.
 Tutkimus kohdistui aiheisiin, joista
levitettiin disinformaatiota.
 Disinformaatiota sisältävät julkaisut
saivat määrällisesti eniten reaktioita
TikTokissa ja suhteellisesti eniten
Twitterissä ja YouTubessa.
Raportti: TrustLab, 2023, Code of Practice on Disinformation, https://disinfocode.eu/wp-content/uploads/2023/09/code-of-practice-on-disinformation-september-22-2023.pdf, virallinen sivu:
https://disinfocode.eu/structural-indicators/ (tutkimuksen kohteena oli Puola, Slovakia ja Espanja)
51
TikTok
200 x
620 x
3900 x
850 x
30 x
Somepalveluista linkkien kautta tulevat vierailijat nettisivuille
Lähde: Kepios, 2023, DataReportal, Digital 2023: Finland, https://datareportal.com/reports/digital-2023-finland
52
Nuorten somen käyttö
53
5-12-vuotiaiden aktiivisesti käyttämät somepalvelut (2023)
54
WhatsApp 86 % (+8)
YouTube 75 % (0)
YouTube Kids 33 % (-7)
Instagram 12 % (-8)
TikTok 32 % (-8)
Spotify 27 % (-1)
Snapchat 24 % (-4)
Lähde: DNA, koululaistutkimus 2023, somepalvelujen käyttö päivittäin tai useita kertoja viikossa,
https://corporate.dna.fi/koululaistutkimus-2023 (n=623, 5-12-v. vanhemmat)
Discord 5 % (-5)
Twitch 4 % (-5)
Pinterest 4 % (-3)
BeReal 3 %
Signal 3 %
Twitter 2 %
Facebook 4 % (-5)
FB messenger 4 % (-6)
13-16-vuotiaiden aktiivisesti käyttämät somepalvelut (2023)
55
WhatsApp 95 % (+1)
Facebook 18 % (-2)
FB messenger 14 % (-3)
Instagram 53 % (-4)
Snapchat 71 % (+1)
Lähde: DNA, koululaistutkimus 2023, somepalvelujen käyttö päivittäin tai useita kertoja viikossa,
https://corporate.dna.fi/koululaistutkimus-2023 (n=302, 13-16-v. vanhemmt)
Spotify 52 % (0)
YouTube 88 % (+4)
TikTok 72 % (+5)
Discord 19 % (-1)
Pinterest 9 % (-6)
Twitch 9 % (-2)
Jodel 8 % (+1)
Twitter 7 % (-3)
BeReal 5 %
Signal 5 %
Lasten ja nuorten käyttämät sovellukset ikäryhmittäin (2023)
Lähde: DNA, koululaistutkimus 2023,
https://corporate.dna.fi/koululaistutkimus-2023 (5-7 n=102, 8-9 n=202, 10-11 n=233, 12.13 n=180, 14-15 n=208 vanhemmat)
56
Mihin 13-16-vuotiaat käyttävät kännykkää?
Lähde: DNA, koululaistutkimus 2023, kännyköiden käyttökohteet,
https://corporate.dna.fi/koululaistutkimus-2023 (n=302, 13-16-v.)
57
5-12-vuotiaiden kännykän käyttö 2018-2023
 Yhä useampi 5-12-vuotias lapsi käyttää kännykkää yli sopivana rajana pidetyn 4 tuntia päivässä.
Datalähde: DNA:n koululaistutkimus, 2018-2023, uusin: https://www.dna.fi/documents/94506/11594975/DNA_Koululaistutkimus_2023_medialle_final_pdf.pdf/ (kuva: Harto Pönkä, 1.12.2023)
Lisää nuorten ruutuaikaongelmasta: https://harto.wordpress.com/2023/12/12/suomalaisnuorilla-on-massiivinen-ruutuaikaongelma-mutta-pisa-tulokset-johtuvat-siita-vain-osittain/
58
13-16-vuotiaiden kännykän käyttö 2018-2023
Datalähde: DNA:n koululaistutkimus, 2018-2023, uusin: https://www.dna.fi/documents/94506/11594975/DNA_Koululaistutkimus_2023_medialle_final_pdf.pdf/ (kuva: Harto Pönkä, 1.12.2023)
Lisää nuorten ruutuaikaongelmasta: https://harto.wordpress.com/2023/12/12/suomalaisnuorilla-on-massiivinen-ruutuaikaongelma-mutta-pisa-tulokset-johtuvat-siita-vain-osittain/
59
 13-16-vuotiaiden ruutuaika kasvoi merkittävästi vuoden 2023 aikana. Lähes puolella ruutuaika on yli 4 h/pv.
Some uutisten seuraamisessa
60
Sosiaalinen media uutisten seuraamisen kanavana
 Uutissivustoille mennään yhä selvästi
useammin suoraan kuin somen kautta
 18-24-vuotiaat menevät uutissivustoille
useammin somen kautta kuin suoraan
 Yhteenvetona: 18-24-vuotiaiden uutisten
seuranta poikkeaa merkittävästi muista
Lähde: Tampereen yliopisto, Uutismedia verkossa 2023, Suomen maaraportti, https://trepo.tuni.fi/handle/10024/149682
61
 Verkko (ml. some) on ollut jo pitkään
suomalaisten pääasiallinen uutisten
lähde
 Sosiaalinen media on pääasiallinen
uutisten lähde
34 %:illa 18-24-vuotiaista ja
19 %:illa 25-34-vuotiasta
Some muuttaa varsinkin nuorten uutismaisemaa
 Uutisten seuranta somessa keskittyy yhä
perinteisiin tiedotusvälineisiin ja toimittajiin
 Twitterissä uutisten seuranta keskittyy
poliitikoihin ja muihin poliittisesti aktiivisiin
 Instagramissa korostuu somevaikuttajat
 TikTokissa uutisia seurataan eniten tavallisten
ihmisten kautta. Sama ilmiö on vahva myös
Twitterissä/X:ssä.
Lähde: Tampereen yliopisto, Uutismedia verkossa 2023, Suomen maaraportti, https://trepo.tuni.fi/handle/10024/149682
62
 Facebookin uutiskäyttö on yleisintä
 15 % kertoi käyttävänsä WhatsAppia ja YouTubea uutisten
seuraamiseen.
 TikTokin ja Instagramin uutiskäyttö kasvaa.
Uutisten linkkien jako tapahtuu useimmin pikaviestisovelluksilla
 Uutisia jaetaan jo kaksi
kertaa enemmän
pikaviestisovelluksilla
kuin muilla
somepalveluilla.
 Ns. dark social
korostuu: suurin osa
somepalveluista ei näy
liikenteen lähteenä
nettisivujen
kävijäseurannoissa,
vaan niiden kautta
tulevat kävijät
näyttäytyvät suorina
vierailijoina.
Lähde: Tampereen yliopisto, Uutismedia verkossa 2023, Suomen maaraportti, https://trepo.tuni.fi/handle/10024/149682
63
TikTokista on tullut nuorten merkittävin uutiskanava
 TikTok on 13–18-vuotiaiden tärkein uutiskanava:
uutisia seuraa siellä lähes puolet ikäryhmästä.
 Uutisten seuraaminen on laskenut. Vuonna 2020
uutisia seurasi päivittäin 49 %, vuonna 2022 39 % ja
2023 enää 36 %.
 TikTokin merkitys uutiskanavana on kasvanut
nopeasti. Vielä vuonna 2020 sen merkitys nuorten
uutislähteenä oli pieni.
 Toiseksi tärkein uutiskanava on iltapäivälehtien
verkkosivut ja kolmanneksi tärkein Instagram.
 TikTok ja Instagram korostuvat uutiskanavina
erityisesti tytöillä.
 Vaikka Tiktok on nuorille tärkeä uutiskanava, sitä
käytetään pääasiassa muihin tarkoituksiin.
 Keskimäärin 13-18-vuotiaat viettävät TikTokissa 1,5
tuntia päivittäin.
Lähteet: Turun Sanomat, 29.1.2024, https://www.ts.fi/uutiset/6218272, Uutismedian liitto, 29.1.2024, https://www.uutismediat.fi/ajankohtaista/uutisten-viikon-tutkimus-tiktok-on-noussut-
nuorten-tarkeimmaksi-uutiskanavaksi-kiinnostus-omaan-elamaan-liittyviin-uutisiin-kasvussa/ (N=755, 13-18-vuotiaat)
64
Lyhytvideoista on tullut nuorten toivotuin uutisten muoto
 TikTokin, Instagram Reelsin
ja YouTube Shortsin suosio
näkyy siinä, että nuoret
haluavat uutisensa mieluiten
lyhyinä videoina.
 TikTokissa ei kuitenkaan ole
vielä kovin paljon
uutismedioiden tunnuksia.
Siksi sen suosio nuorten
uutisten seuraamisessa
herättää kysymyksiä, ks.
blogikirjoitukseni:
https://harto.wordpress.co
m/2024/01/08/tiktok-
nuoret-ja-vaalit-
uutismaisema-
disinformaation-varassa/
Lähde: Uutismedian liitto, 29.1.2024, Nuoret ja uutismediasuhde –tutkimus, https://www.uutismediat.fi/ajankohtaista/uutisten-viikon-tutkimus-tiktok-on-noussut-nuorten-tarkeimmaksi-
uutiskanavaksi-kiinnostus-omaan-elamaan-liittyviin-uutisiin-kasvussa/ (N=755, 13-18-vuotiaat)
65
Disinformaatio somessa
66
Havainnut netin uutissivustoilla tai somessa epäilyttäviä
tietoja edellisen 3 kk:n aikana (2021 ja 2023)
 Epäilyttäviä tietoja havaitaan ja tarkistetaan nyt enemmän kuin vuonna 2021.
 Poikkeuksena 16-24-vuotiaat havaitsevat aiempaa vähemmän epäilyttäviä tietoja.
Datalähde: SVT, 2021 ja 2023, Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö, https://www.stat.fi/til/sutivi/ (havainnut valetietoja: osuus väestöstä, tehnyt tarkistuksia: osuus valetietoja havainneista)
Kuva: Harto Pönkä, 5.2.2024
67
Netissä tai somessa havaitun epäilyttävän tiedon
tarkistaminen ja tarkastamattomuus edellisen 3 kk:n aikana (2023)
 Nuoret kokivat vanhempia ikäryhmiä harvemmin epäilyttävien tietojen tarkistamisen liian hankalaksi.
 Kun epäilyttäviä tietoja ei tarkistettu, syynä oli useimmin se, että valetieto oli ilmeinen.
Datalähde: SVT, 2023, Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö, https://www.stat.fi/til/sutivi/ (osuus valetietoja havainneista)
Kuva: Harto Pönkä, 5.2.2024
68
Epäilyttäviä tietoja tarkistetaan aiempaa vähemmän netin ulkopuolelta ja
tarkistaminen koetaan yhä useammin liian hankalaksi (2021 ja 2023)
 Epäilyttävien tietojen tarkistaminen netin ulkopuolisella lisätiedolla on vähentynyt vuoteen 2021 verrattuna.
 Yhä useammin epäilyttäviä tietoja ei tarkisteta siksi, että se koetaan liian hankalaksi tai osaaminen ei riitä.
Datalähde: SVT, 2021 ja 2023, Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö, https://www.stat.fi/til/sutivi/ (osuus valetietoja havainneista)
Kuva: Harto Pönkä, 5.2.2024
69
93 %
uskoi, että informaatiovaikuttamisella
voidaan vaikuttaa mielipiteisiin
76 %
kertoi olevansa huolestunut valeuutisista
n. 60 %
sanoi kohdanneensa valheellista media- tai verkkosisältöä
viimeisen kuukauden aikana vähintään jonkin verran
70
Lähde: DECA-hanke, raportti 26.1.2024 (Suomi N=1123, 15-79-v.)
Disinformaation kohtaaminen eri medioissa ja alustalla
71
 Kyselyn mukaan 60 % 15-79-
vuotiaista mannersuomalaisista
oli kohdannut valheellista
media- tai verkkosisältöä
viimeisen kuukauden aikana.
 Väärän tai harhaanjohtavan
tiedon suurimmat lähteet olivat
Facebook, iltapäivälehdet ja
keskustelufoorumit.
 Useimmin mainittuja
disinformaation teemoja olivat
maahanmuutto, sodat ja
konfliktit, rokotukset sekä
viihdeaiheet.
 Kyselyillä ei voida todentaa,
ovatko disinformaation
kokemukset “aitoja” eli onko
tieto oikeasti ollut virheellistä.
Lähde: DECA-hanke, raportti 26.1.2024 (Suomi N=1123, 15-79-v.)
Disinformaation kohtaaminen eri alustojen käyttäjillä (%)
72
 38 % foorumien käyttäjistä
kohtaa disinformaatiota usein
tai hyvin usein.
 36 % Twitterin (X),
32 % TikTokin ja
28 % Facebookin käyttäjistä
kohtaa disinfromaatiota usein
tai hyvin usein.
 Disinformaation
havaitseminen ei juuri koske
viestipalveluja (esim.
WhatsApp, Snapchat, Signal
ja Telegram), Yleisradiota ja
perinteistä mediaa.
Lähde: DECA-hanke, raportti 26.1.2024 (Suomi N=1123, 15-79-v.)
Epäaito somesisältö ja AI
Huom. tässä osiossa lukemat ovat globaaleja.
73
Facebookin poistamat spämmisisällöt 2018-2023
 Ukrainan sodan myötä Facebook poisti aiempaa enemmän spämmisisältöjä 2022-2023.
Lähde: Meta, Transparency Center, https://transparency.fb.com/data/community-standards-enforcement/spam/facebook/ (6.2.2024)
74
Facebookin globaali kk-käyttäjämäärä ja poistetut feikkitunnukset 2017-2023
75
Lähde: Meta, Transparency Center, https://transparency.fb.com/data/community-standards-enforcement/fake-accounts/facebook/, %:t kuvaavat feikkitunnusten osuutta todellisten käyttäjien
ja feikkitunnusten yhteenlasketusta määrästä kyseisenä vuosineljänneksenä. Kuvaaja: Harto Pönkä, 6.2.2024
 Facebook on onnistunut pienentämään feikkitunnusten osuutta käyttäjätunnuksista verrattuna aiempiin vuosiin.
Mitä bottifarmeilta voi ostaa 10 eurolla?
76
 Heikoimmin
botteja estää
TikTok
 Instagramia
moderoidaan
huomattavasti
heikommin kuin
Facebookia
 Twitter pärjää
vertailussa hyvin
ostettuja näyttöjä
lukuun ottamatta
Lähde: NATO StratCom, 2023, Social media manipulation 2022/2023, https://stratcomcoe.org/publications/social-media-manipulation-20222023-assessing-the-ability-of-social-media-
companies-to-combat-platform-manipulation/272
Testijakson aikana poistetut ostetut feikkitunnukset 2021 ja 2022
 Vkontakte onnistui parhaiten poistamaan feikkitunnukset. YouTube ei ilmeisesti edes yrittänyt.
Lähde: NATO StratCom, 2023, Social media manipulation 2022/2023, https://stratcomcoe.org/publications/social-media-manipulation-20222023-assessing-the-ability-of-social-media-
companies-to-combat-platform-manipulation/272
77
EU-komission selvitys disinformaatiosta 2023
 Aineisto kerättiin Puolassa,
Slovakiassa ja Espanjassa 2023.
 Twitterissä disinformaatiota
sisältävien julkaisujen
löydettävyys oli suurin.
 Twitterissä oli suhteellisesti
eniten disinformaation levittäjiä.
 Facebook pärjäsi vertailussa
toiseksi huonoimmin.
 TikTokissa ja YouTubessa
disinformaatio sai määrällisesti
eniten reaktioita.
 Tutkimuksen tilaajat: Meta,
YouTube, TikTok ja LinkedIn
osana EU:n disinformaation
vastaisia käytännesääntöjä.
Raportti: TrustLab, 2023, Code of Practice on Disinformation, https://disinfocode.eu/wp-content/uploads/2023/09/code-of-practice-on-disinformation-september-22-2023.pdf, virallinen sivu:
https://disinfocode.eu/structural-indicators/
78
Natoon liittyvä vihamielinen ja automatisoitu someviestintä
 Natoon liittyvä vihamielinen someviestintä lisääntyi 09/2022-04/2023 välillä Twitterissä 15 % ja VK:ssa
25 % verrattuna kesä-elokuuhun 2022. Suomen Nato-jäsenyys aiheutti selvän piikin.
 Natoon liittyvät automatisoidut viestit ovat lisääntyivät Twitterissä englanninkielisenä 12 % (+3) ja
venäjänkielisenä 24 % (+2) sekä VK:ssa venäjänkielisenä 37 % (+2).
 Twitterissä etenkin trollitunnusten määrä on lisääntynyt. Kyse voi olla myös AI-ohjatuista tunnuksista.
Lähde: NATO StratCom, 2023, Virtual Manipulation Brief 2023/1: Generative AI and its Implications for Social Media Analysis, https://stratcomcoe.org/publications/virtual-manipulation-brief-
20231-generative-ai-and-its-implications-for-social-media-analysis/287
79
Generatiivinen tekoäly tulee someen, mutta algoritmit ovat koneoppineet jo pitkään
Facebook Snapchat YouTube Instagram TikTok
X
(Twitter)
AI-toimintoja
Kuvien tunnistus,
AI-tarrat
Lenses-filtterit
Käyttää mm.
tekijänoikeuksien
valvonnassa
AI-tarrat, kuvien
editointitoiminnot
Efektit, filtterit,
Creative Assistant
-
AI-hahmot
28 AI-profiilia
09/2023
My AI –kaveri
02/2023
-
28 AI-profiilia
09/2023
Testannut AI-
hahmoja 05/2023
Runsaasti AI-
ohjattuja botteja
Koneoppiminen
algoritmissa
News feed
2014-
Discover
2015-
2016- 2016- 2016-
GraphJet
2016-
Lähteet
https://www.facebook.co
m/business/news/News-
Feed-FYI-A-Window-Into-
News-Feed
https://about.fb.com/news
/2023/06/how-ai-ranks-
content-on-facebook-and-
instagram/
https://medium.com/swlh
/snapml-how-to-run-
machine-learning-in-
snapchat-16c44dbee92e
https://en.wikipedia.org/w
iki/Timeline_of_Snapchat
https://static.googleuser
content.com/media/rese
arch.google.com/en//pu
bs/archive/45530.pdf
https://www.linkedin.co
m/pulse/does-youtube-
use-artificial-
intelligence-marcus-
nyoung-o3txc/
https://www.socialmediat
oday.com/social-
networks/instagram-
switching-algorithm-
fuelled-timeline-uncover-
best-content
https://ai.meta.com/blog/
powered-by-ai-
instagrams-explore-
recommender-system/
https://medium.com/bea
utytech-jp/how-cutting-
edge-ai-is-making-
chinas-tiktok-the-talk-of-
town-4dd7b250a1a4
https://newsroom.tiktok.
com/en-us/how-tiktok-
recommends-videos-for-
you
https://blog.twitter.com/e
ngineering/en_us/topics/i
nsights/2017/using-deep-
learning-at-scale-in-
twitters-timelines
https://www.vldb.org/pvl
db/vol9/p1281-sharma.pdf
Some-trendit 2024
1. Lyhytvideot ovat vaikuttavin someviestinnän muoto
2. TikTokin suosio kasvaa tietoturvahuolista huolimatta
3. Facebookin suosio jatkuu vanhemmilla käyttäjillä
4. Generatiivisella tekoälyllä luodut sisällöt lisääntyvät
5. Somepalvelut lanseeraavat uusia AI-toimintoja
6. Threads on vahvimmin ehdolla X:n korvaajaksi
81
82
Kysymyksiä tai
kommentteja?
Yhteystiedot
Harto Pönkä
0400500315
@hponka
harto.ponka@innowise.fi
https://www.innowise.fi/
Kiitos!

More Related Content

What's hot

Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHenkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHarto Pönkä
 
Evästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkinta
Evästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkintaEvästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkinta
Evästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkintaHarto Pönkä
 
Teknologian ja somen trendit 2021
Teknologian ja somen trendit 2021Teknologian ja somen trendit 2021
Teknologian ja somen trendit 2021Harto Pönkä
 
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuojaVerkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuojaHarto Pönkä
 
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaSosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaHarto Pönkä
 
Sosiaalinen media, evästeet ja analytiikka tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, evästeet ja analytiikka tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media, evästeet ja analytiikka tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, evästeet ja analytiikka tietosuojan näkökulmastaHarto Pönkä
 
Google Analytics, analytiikka ja evästeet -tietosuojanäkökulma
Google Analytics, analytiikka ja evästeet -tietosuojanäkökulmaGoogle Analytics, analytiikka ja evästeet -tietosuojanäkökulma
Google Analytics, analytiikka ja evästeet -tietosuojanäkökulmaHarto Pönkä
 
Opetus koronan aikaan – Tiivistelmä OAJ:n kyselyn tuloksista
Opetus koronan aikaan – Tiivistelmä OAJ:n kyselyn tuloksistaOpetus koronan aikaan – Tiivistelmä OAJ:n kyselyn tuloksista
Opetus koronan aikaan – Tiivistelmä OAJ:n kyselyn tuloksistaOpetusalan Ammattijärjestö OAJ
 
Informaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinot
Informaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinotInformaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinot
Informaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinotHarto Pönkä
 
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24Matleena Laakso
 
Evästystä evästeiden käyttöön
Evästystä evästeiden käyttöönEvästystä evästeiden käyttöön
Evästystä evästeiden käyttöönHarto Pönkä
 
Lasten ja nuorten somemaailma ja pelit
Lasten ja nuorten somemaailma ja pelitLasten ja nuorten somemaailma ja pelit
Lasten ja nuorten somemaailma ja pelitHarto Pönkä
 
Twitter taitekohdassa
Twitter taitekohdassaTwitter taitekohdassa
Twitter taitekohdassaHarto Pönkä
 
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmastaHarto Pönkä
 
Digijäte ja sosiaalinen media
Digijäte ja sosiaalinen mediaDigijäte ja sosiaalinen media
Digijäte ja sosiaalinen mediaHarto Pönkä
 
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022Harto Pönkä
 
Kuvaaminen oppilaitoksissa
Kuvaaminen oppilaitoksissaKuvaaminen oppilaitoksissa
Kuvaaminen oppilaitoksissaHarto Pönkä
 
Johdanto hybridipedagogiikkaan 7.11.22
Johdanto hybridipedagogiikkaan 7.11.22Johdanto hybridipedagogiikkaan 7.11.22
Johdanto hybridipedagogiikkaan 7.11.22Matleena Laakso
 
Informaatiovaikuttaminen somessa
Informaatiovaikuttaminen somessaInformaatiovaikuttaminen somessa
Informaatiovaikuttaminen somessaHarto Pönkä
 

What's hot (20)

Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHenkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
 
Evästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkinta
Evästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkintaEvästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkinta
Evästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkinta
 
Teknologian ja somen trendit 2021
Teknologian ja somen trendit 2021Teknologian ja somen trendit 2021
Teknologian ja somen trendit 2021
 
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuojaVerkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
 
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaSosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
 
Sosiaalinen media, evästeet ja analytiikka tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, evästeet ja analytiikka tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media, evästeet ja analytiikka tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, evästeet ja analytiikka tietosuojan näkökulmasta
 
Google Analytics, analytiikka ja evästeet -tietosuojanäkökulma
Google Analytics, analytiikka ja evästeet -tietosuojanäkökulmaGoogle Analytics, analytiikka ja evästeet -tietosuojanäkökulma
Google Analytics, analytiikka ja evästeet -tietosuojanäkökulma
 
Opetus koronan aikaan – Tiivistelmä OAJ:n kyselyn tuloksista
Opetus koronan aikaan – Tiivistelmä OAJ:n kyselyn tuloksistaOpetus koronan aikaan – Tiivistelmä OAJ:n kyselyn tuloksista
Opetus koronan aikaan – Tiivistelmä OAJ:n kyselyn tuloksista
 
Informaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinot
Informaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinotInformaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinot
Informaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinot
 
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24
 
Evästystä evästeiden käyttöön
Evästystä evästeiden käyttöönEvästystä evästeiden käyttöön
Evästystä evästeiden käyttöön
 
Lasten ja nuorten somemaailma ja pelit
Lasten ja nuorten somemaailma ja pelitLasten ja nuorten somemaailma ja pelit
Lasten ja nuorten somemaailma ja pelit
 
Twitter taitekohdassa
Twitter taitekohdassaTwitter taitekohdassa
Twitter taitekohdassa
 
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta
 
Digijäte ja sosiaalinen media
Digijäte ja sosiaalinen mediaDigijäte ja sosiaalinen media
Digijäte ja sosiaalinen media
 
Kohti digirohkeutta
Kohti digirohkeuttaKohti digirohkeutta
Kohti digirohkeutta
 
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022
 
Kuvaaminen oppilaitoksissa
Kuvaaminen oppilaitoksissaKuvaaminen oppilaitoksissa
Kuvaaminen oppilaitoksissa
 
Johdanto hybridipedagogiikkaan 7.11.22
Johdanto hybridipedagogiikkaan 7.11.22Johdanto hybridipedagogiikkaan 7.11.22
Johdanto hybridipedagogiikkaan 7.11.22
 
Informaatiovaikuttaminen somessa
Informaatiovaikuttaminen somessaInformaatiovaikuttaminen somessa
Informaatiovaikuttaminen somessa
 

Similar to Sosiaalisen median katsaus 02/2024

Sosiaalisen median katsaus 04/2021
Sosiaalisen median katsaus 04/2021Sosiaalisen median katsaus 04/2021
Sosiaalisen median katsaus 04/2021Harto Pönkä
 
Sosiaalisen median katsaus 04/2019
Sosiaalisen median katsaus 04/2019Sosiaalisen median katsaus 04/2019
Sosiaalisen median katsaus 04/2019Harto Pönkä
 
Sosiaalisen median katsaus 02/2020
Sosiaalisen median katsaus 02/2020Sosiaalisen median katsaus 02/2020
Sosiaalisen median katsaus 02/2020Harto Pönkä
 
Sosiaalisen median katsaus 04/2019 (laaja versio)
Sosiaalisen median katsaus 04/2019 (laaja versio)Sosiaalisen median katsaus 04/2019 (laaja versio)
Sosiaalisen median katsaus 04/2019 (laaja versio)Harto Pönkä
 
Someron Rotaryklubin sosiaalisen median perehdytys 19.3.2013
Someron Rotaryklubin sosiaalisen median perehdytys 19.3.2013Someron Rotaryklubin sosiaalisen median perehdytys 19.3.2013
Someron Rotaryklubin sosiaalisen median perehdytys 19.3.2013Riitta Ryhtä
 
Sosiaalisen median perusteita ja ajankohtaiskatsaus
 Sosiaalisen median perusteita ja ajankohtaiskatsaus Sosiaalisen median perusteita ja ajankohtaiskatsaus
Sosiaalisen median perusteita ja ajankohtaiskatsausHarto Pönkä
 
Somen tilastoja ja mahdollisuuksia
Somen tilastoja ja mahdollisuuksiaSomen tilastoja ja mahdollisuuksia
Somen tilastoja ja mahdollisuuksiaHarto Pönkä
 
Sosiaalisen median katsaus 05/2010
Sosiaalisen median katsaus 05/2010Sosiaalisen median katsaus 05/2010
Sosiaalisen median katsaus 05/2010Harto Pönkä
 
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmastaHarto Pönkä
 
Sometrendit 17.12.2015
Sometrendit 17.12.2015Sometrendit 17.12.2015
Sometrendit 17.12.2015Satu Luhtanen
 
Koronakevään somekatsaus 05/2020
Koronakevään somekatsaus 05/2020Koronakevään somekatsaus 05/2020
Koronakevään somekatsaus 05/2020Harto Pönkä
 
Sosiaalinen media yrityksen markkinoinnissa
Sosiaalinen media yrityksen markkinoinnissaSosiaalinen media yrityksen markkinoinnissa
Sosiaalinen media yrityksen markkinoinnissaHarto Pönkä
 
Tulevaisuuden viestintävälineet
Tulevaisuuden viestintävälineetTulevaisuuden viestintävälineet
Tulevaisuuden viestintävälineetHarto Pönkä
 
Sosiaalinen media sosiaalialalla
Sosiaalinen media sosiaalialallaSosiaalinen media sosiaalialalla
Sosiaalinen media sosiaalialallaHarto Pönkä
 
Valikoidut kirjoitukset Oskari Lappalainen
Valikoidut kirjoitukset Oskari LappalainenValikoidut kirjoitukset Oskari Lappalainen
Valikoidut kirjoitukset Oskari LappalainenOskari Lappalainen
 
Digitalisaatio ja sosiaalinen media
Digitalisaatio ja sosiaalinen mediaDigitalisaatio ja sosiaalinen media
Digitalisaatio ja sosiaalinen mediaVerke
 
Paljonko digiosaamista on tarpeeksi?
Paljonko digiosaamista on tarpeeksi?Paljonko digiosaamista on tarpeeksi?
Paljonko digiosaamista on tarpeeksi?Harto Pönkä
 
Suomalaisten koululaisten digitaalisen median käyttö
Suomalaisten koululaisten digitaalisen median käyttöSuomalaisten koululaisten digitaalisen median käyttö
Suomalaisten koululaisten digitaalisen median käyttöHarto Pönkä
 
Tietosuoja ja informaatioturvallisuus Euroopassa
Tietosuoja ja informaatioturvallisuus EuroopassaTietosuoja ja informaatioturvallisuus Euroopassa
Tietosuoja ja informaatioturvallisuus EuroopassaHarto Pönkä
 
Sosiaalinen media markkinoinnin ja viestinnän näkökulmasta
Sosiaalinen media markkinoinnin ja viestinnän näkökulmastaSosiaalinen media markkinoinnin ja viestinnän näkökulmasta
Sosiaalinen media markkinoinnin ja viestinnän näkökulmastaHarto Pönkä
 

Similar to Sosiaalisen median katsaus 02/2024 (20)

Sosiaalisen median katsaus 04/2021
Sosiaalisen median katsaus 04/2021Sosiaalisen median katsaus 04/2021
Sosiaalisen median katsaus 04/2021
 
Sosiaalisen median katsaus 04/2019
Sosiaalisen median katsaus 04/2019Sosiaalisen median katsaus 04/2019
Sosiaalisen median katsaus 04/2019
 
Sosiaalisen median katsaus 02/2020
Sosiaalisen median katsaus 02/2020Sosiaalisen median katsaus 02/2020
Sosiaalisen median katsaus 02/2020
 
Sosiaalisen median katsaus 04/2019 (laaja versio)
Sosiaalisen median katsaus 04/2019 (laaja versio)Sosiaalisen median katsaus 04/2019 (laaja versio)
Sosiaalisen median katsaus 04/2019 (laaja versio)
 
Someron Rotaryklubin sosiaalisen median perehdytys 19.3.2013
Someron Rotaryklubin sosiaalisen median perehdytys 19.3.2013Someron Rotaryklubin sosiaalisen median perehdytys 19.3.2013
Someron Rotaryklubin sosiaalisen median perehdytys 19.3.2013
 
Sosiaalisen median perusteita ja ajankohtaiskatsaus
 Sosiaalisen median perusteita ja ajankohtaiskatsaus Sosiaalisen median perusteita ja ajankohtaiskatsaus
Sosiaalisen median perusteita ja ajankohtaiskatsaus
 
Somen tilastoja ja mahdollisuuksia
Somen tilastoja ja mahdollisuuksiaSomen tilastoja ja mahdollisuuksia
Somen tilastoja ja mahdollisuuksia
 
Sosiaalisen median katsaus 05/2010
Sosiaalisen median katsaus 05/2010Sosiaalisen median katsaus 05/2010
Sosiaalisen median katsaus 05/2010
 
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
 
Sometrendit 17.12.2015
Sometrendit 17.12.2015Sometrendit 17.12.2015
Sometrendit 17.12.2015
 
Koronakevään somekatsaus 05/2020
Koronakevään somekatsaus 05/2020Koronakevään somekatsaus 05/2020
Koronakevään somekatsaus 05/2020
 
Sosiaalinen media yrityksen markkinoinnissa
Sosiaalinen media yrityksen markkinoinnissaSosiaalinen media yrityksen markkinoinnissa
Sosiaalinen media yrityksen markkinoinnissa
 
Tulevaisuuden viestintävälineet
Tulevaisuuden viestintävälineetTulevaisuuden viestintävälineet
Tulevaisuuden viestintävälineet
 
Sosiaalinen media sosiaalialalla
Sosiaalinen media sosiaalialallaSosiaalinen media sosiaalialalla
Sosiaalinen media sosiaalialalla
 
Valikoidut kirjoitukset Oskari Lappalainen
Valikoidut kirjoitukset Oskari LappalainenValikoidut kirjoitukset Oskari Lappalainen
Valikoidut kirjoitukset Oskari Lappalainen
 
Digitalisaatio ja sosiaalinen media
Digitalisaatio ja sosiaalinen mediaDigitalisaatio ja sosiaalinen media
Digitalisaatio ja sosiaalinen media
 
Paljonko digiosaamista on tarpeeksi?
Paljonko digiosaamista on tarpeeksi?Paljonko digiosaamista on tarpeeksi?
Paljonko digiosaamista on tarpeeksi?
 
Suomalaisten koululaisten digitaalisen median käyttö
Suomalaisten koululaisten digitaalisen median käyttöSuomalaisten koululaisten digitaalisen median käyttö
Suomalaisten koululaisten digitaalisen median käyttö
 
Tietosuoja ja informaatioturvallisuus Euroopassa
Tietosuoja ja informaatioturvallisuus EuroopassaTietosuoja ja informaatioturvallisuus Euroopassa
Tietosuoja ja informaatioturvallisuus Euroopassa
 
Sosiaalinen media markkinoinnin ja viestinnän näkökulmasta
Sosiaalinen media markkinoinnin ja viestinnän näkökulmastaSosiaalinen media markkinoinnin ja viestinnän näkökulmasta
Sosiaalinen media markkinoinnin ja viestinnän näkökulmasta
 

More from Harto Pönkä

Kriittinen tekoälylukutaito, algoritmit ja disinformaatio
Kriittinen tekoälylukutaito, algoritmit ja disinformaatioKriittinen tekoälylukutaito, algoritmit ja disinformaatio
Kriittinen tekoälylukutaito, algoritmit ja disinformaatioHarto Pönkä
 
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmastaHarto Pönkä
 
Some, algoritmit ja tekoäly
Some, algoritmit ja tekoälySome, algoritmit ja tekoäly
Some, algoritmit ja tekoälyHarto Pönkä
 
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaToiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaHarto Pönkä
 
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaHarto Pönkä
 
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteellaTietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteellaHarto Pönkä
 
Sosiaalinen media, koulu ja opetus
Sosiaalinen media, koulu ja opetusSosiaalinen media, koulu ja opetus
Sosiaalinen media, koulu ja opetusHarto Pönkä
 
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuojaSome- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuojaHarto Pönkä
 
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?Harto Pönkä
 
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässäTietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässäHarto Pönkä
 
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissaTietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissaHarto Pönkä
 
Tietoturva hybridityössä
Tietoturva hybridityössäTietoturva hybridityössä
Tietoturva hybridityössäHarto Pönkä
 
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussaTietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussaHarto Pönkä
 
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa
Tietosuoja varhaiskasvatuksessaTietosuoja varhaiskasvatuksessa
Tietosuoja varhaiskasvatuksessaHarto Pönkä
 
Käsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimukset
Käsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimuksetKäsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimukset
Käsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimuksetHarto Pönkä
 

More from Harto Pönkä (15)

Kriittinen tekoälylukutaito, algoritmit ja disinformaatio
Kriittinen tekoälylukutaito, algoritmit ja disinformaatioKriittinen tekoälylukutaito, algoritmit ja disinformaatio
Kriittinen tekoälylukutaito, algoritmit ja disinformaatio
 
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
 
Some, algoritmit ja tekoäly
Some, algoritmit ja tekoälySome, algoritmit ja tekoäly
Some, algoritmit ja tekoäly
 
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaToiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
 
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
 
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteellaTietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
 
Sosiaalinen media, koulu ja opetus
Sosiaalinen media, koulu ja opetusSosiaalinen media, koulu ja opetus
Sosiaalinen media, koulu ja opetus
 
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuojaSome- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
 
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
 
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässäTietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
 
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissaTietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
 
Tietoturva hybridityössä
Tietoturva hybridityössäTietoturva hybridityössä
Tietoturva hybridityössä
 
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussaTietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa
 
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa
Tietosuoja varhaiskasvatuksessaTietosuoja varhaiskasvatuksessa
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa
 
Käsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimukset
Käsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimuksetKäsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimukset
Käsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimukset
 

Sosiaalisen median katsaus 02/2024

 • 1. Sosiaalisen median katsaus 02/2024 Muutoksia näkyvissä. Harto Pönkä | Innowise | 7.2.2024 Kuva: Microsoft Bing Image Creator / DALL-E 3
 • 2. Suosituimmat sosiaalisen median palvelut Suomessa (2023) Datalähde: DNA, Digitaaliset elämäntavat 2023 -tutkimus, https://corporate.dna.fi/digitaalinenelama2023 (n=1011, 16-74-vuotiaat), käyttö vähintään viikoittain, SVT:n väestötiedot 2022 (stat.fi), kuva: Harto Pönkä, 31.10.2023. 2
 • 3. YouTube ja Facebook ovat Suomen suosituimpien verkkosivustojen TOP 5:ssä  YouTube nousi Suomen toiseksi suosituimmaksi verkkosivustoksi vuonna 2009 ja sillä sijalla se on yhä.  YouTubea kutsutaan usein maailman toiseksi suosituimmaksi hakukoneeksi. Sitä se on myös Suomessa.  Facebook on pudonnut kaksi sijaa kahdessa vuodessa.  Instagram on noussut kolme sijaa kahdessa vuodessa.  Twitter on noussut yhden sijan kahdessa vuodessa.  Wikipedia on säilyttänyt sijoituksensa. Lähde: Similarweb, 5.2.2024, Suomen lista 12/2023, https://www.similarweb.com/top-websites/finland/ 3
 • 4. Suomalaisten yhteisöpalvelujen käyttö päivittäin tai lähes päivittäin 2020-2023 Lähde: Tilastokeskus, 2020-2023, Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö sukupuolen ja ikäluokan mukaan, https://stat.fi/tilasto/sutivi, kuva: Harto Pönkä (12.12.2023) 4  Yhteisöpalvelujen käyttö (esim. Facebook ja Instagram) on suositumpaa kuin koskaan aiemmin.
 • 5. Somepalvelujen käytön muutokset Suomessa 2014-2023  WhatsAppin käyttö on yhä kasvanut.  Facebook on säilyttänyt suosionsa.  YouTuben käyttö on kääntynyt laskuun.  Instagramin käyttö lisääntyy edelleen.  TikTokin käyttäjämäärä on kasvanut nopeasti. Lähde: Reuters institute, Digital News Report 2023, https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2023 Tampereen yliopisto, Uutismedia verkossa 2023, Suomen maaraportti, https://trepo.tuni.fi/handle/10024/149682 5
 • 6. Päivittäin käytetyimmät somepalvelut ikäryhmittäin Datalähde: DNA, Digitaaliset elämäntavat 2023 -tutkimus, https://corporate.dna.fi/digitaalinenelama2023 (n=1011, 16-74-vuotiaat) 6
 • 7. Päivittäin käytetyt sosiaalisen median palvelut Datalähde: DNA, Digitaaliset elämäntavat 2023 -tutkimus, käyttö vähintään 1-2 kertaa päivässä, tyhjä ruutu = tietoa ei ole saatavilla julkaistusta raportista, https://corporate.dna.fi/digitaalinenelama2023 (n=1011, 16-74-vuotiaat) 7
 • 8. Somepalvelujen käyttö sukupuolen ja iän mukaan Vihreä = vähintään 3 %-yksikköä keskimääräistä korkeampi lukema Punainen = vähintään 3 %-yksikköä keskimääräistä matalampi lukema Lähde: Reuters institute, Digital News Report 2023, https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2023 Tampereen yliopisto, Uutismedia verkossa 2023, Suomen maaraportti, https://trepo.tuni.fi/handle/10024/149682 8
 • 9. Sosiaalisen median palvelujen käytön useus 2023 Lähde: DNA, Digitaaliset elämäntavat 2023 -tutkimus, https://corporate.dna.fi/digitaalinenelama2023 (n=1011, 16-74-vuotiaat) 9
 • 10. Kuinka moni suomalainen käyttää eri somepalveluita päivässä, viikossa ja yhteensä? Datalähde: DNA, Digitaaliset elämäntavat 2023 -tutkimus, https://corporate.dna.fi/digitaalinenelama2023 (n=1011, 16-74-vuotiaat), käyttö vähintään viikoittain, SVT:n väestötiedot v. 2022 lopussa (stat.fi), kuva: Harto Pönkä, 15.1.2024. WhatsApp YouTube Facebook Instagram (kuvat) X (Twitter) TikTok Pinterest Snapchat LinkedIn Jodel Päivässä 2 802 000 1 624 000 2 396 000 1 584 000 527 900 885 200 324 800 771 500 203 000 243 600 Viikossa 3 654 000 3 127 000 3 248 000 2 355 000 1 137 000 1 332 000 933 900 1 096 000 730 900 568 500 Harvemmin/ Yhteensä 3 857 000 3 817 000 3 492 000 2 761 000 1 787 000 1 738 000 1 705 000 1 381 000 1 299 000 852 700 Ei käytä 16-74-v. 243 600 243 600 568 500 1 299 000 2 314 000 2 323 000 2 355 000 2 721 000 2 802 000 3 208 000
 • 11. Nettijättien DSA-avoimuusraporttien tiedot Suomen osalta 2023 Google- haku YouTube Facebook Instagram TikTok X (Twitter) Kirjautuneita käyttäjätunnuksia kuukaudessa ka. 4,5 M 5,3 M 3,2 M 3,4 M 1,5 M 0,896 M Uloskirjautuneita käyttäjätunnuksia kuukaudessa ka. 7,1 M 14,4 M Ei kerrottu Ei kerrottu Ei kerrottu 1,250 M Suomenkielisiä moderaattoreita Ei kerrottu Ei kerrottu 15 15 40 Ei kerrottu Ajanjakso 1.1.-30.6.2023 1.1.-30.6.2023 25.4.-30.9.2023 25.4.-30.9.2023 1.-30.9.2023 19.9.-27.10.2023 Linkki DSA- avoimuusraporttiin https://transparencyre port.google.com/repor t-downloads https://transparencyrep ort.google.com/report- downloads https://transparenc y.fb.com/sr/dsa- transparency- report-oct2023- facebook/ https://transparency .fb.com/sr/dsa- transparency-report- oct2023-instagram/ https://www.tiktok.com /transparency/en/dsa- transparency/ https://transparency.twit ter.com/dsa- transparency-report.html
 • 13. Datalähde: DNA, Digitaaliset elämäntavat 2023 -tutkimus, https://corporate.dna.fi/medialle/dnan-tutkimukset/digitaalinenelama2023 (n=1011, 16-74-vuotiaat) =n. 100 000 suomalaista. Vuoden 2022 lopussa 16-74-vuotiaita suomalaisia oli yhteensä n. 4 060 500, joista miehiä 50,4 % miehiä ja 49,6 % naisia. WhatsAppin käyttäjät Suomessa 16-74-v. Viikoittaisia käyttäjiä 3,6 M (89 %) 13  Vko-käytössä kasvua 5 %- yksikköä vuodesta 2022  Päivittäisiä käyttäjiä 68 %
 • 14. Pikaviestinyt älypuhelimella tai muulla laitteella viimeisen 3 kk:n aikana (2020-2023) Lähde: Tilastokeskus, 2020-2023, Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö sukupuolen ja ikäluokan mukaan, https://stat.fi/tilasto/sutivi, kuva: Harto Pönkä (12.12.2023) 14
 • 15. Viestipalvelujen viikoittainen käyttö (2019-2023) Datalähde: DNA, Digitaaliset elämäntavat 2023 -tutkimus, https://corporate.dna.fi/digitaalinenelama2023 (n=1011, 16-74-vuotiaat), käyttö vähintään viikoittain, kuva: Harto Pönkä, 31.10.2023. 15
 • 16. YouTube YouTuben käyttö näyttää lähes kahden vuosikymmenen suosion jälkeen kääntyneen laskuun. 16
 • 17. YouTuben käyttäjät Suomessa 16-74-v. Viikoittaisia käyttäjiä 3,1 M (77 %) 17  Vko-käytössä laskua 2 %- yksikköä vuodesta 2022  Päivittäisiä käyttäjiä 39 % Datalähde: DNA, Digitaaliset elämäntavat 2023 -tutkimus, https://corporate.dna.fi/medialle/dnan-tutkimukset/digitaalinenelama2023 (n=1011, 16-74-vuotiaat) =n. 100 000 suomalaista. Vuoden 2022 lopussa 16-74-vuotiaita suomalaisia oli yhteensä n. 4 060 500, joista miehiä 50,4 % miehiä ja 49,6 % naisia.
 • 18. YouTuben arvioidut viikkoyleisömäärät sukupuolen ja iän mukaan Suomessa 2024  Keskimäärin 66 % YouTube-videoiden katseluista tapahtuu miesten toimesta  51 % videokatseluista tapahtuu alle 35-vuotiaiden toimesta Datalähde: Google Ads -mainospalvelun arvioimat videomainosten näyttökertojen määrät YouTubessa 7 päivän ajalle 13.1.2024. Tekijä: Harto Pönkä. 18
 • 19. YouTuben arvioidut viikkoyleisömäärät Suomessa ikäryhmittäin 2022 ja 2024  YouTuben arvio yleisömääristä on pudonnut useissa ikäryhmissä. Yhteensä pudotus on n. 22 %.  Vain 25-34-vuotiaat katsovat YouTube-videoita suunnilleen yhtä paljon kuin kaksi vuotta sitten. Datalähde: Google Ads -mainospalvelun arvioimat videomainosten näyttökertojen määrät YouTubessa 7 päivän ajalle 13.1.2024. Tekijä: Harto Pönkä. 19
 • 20. Facebook Facebook on palannut juurilleen käyttäjien väliseksi yhteisöpalveluksi. 20
 • 21. Facebookin käyttäjät Suomessa 16-74-v. Viikoittaisia käyttäjiä 3,2 M (72 %) 21  Vko-käytössä kasvua 8 %- yksikköä vuodesta 2022  Päivittäisiä käyttäjiä 59 % Datalähde: DNA, Digitaaliset elämäntavat 2023 -tutkimus, https://corporate.dna.fi/medialle/dnan-tutkimukset/digitaalinenelama2023 (n=1011, 16-74-vuotiaat) =n. 100 000 suomalaista. Vuoden 2022 lopussa 16-74-vuotiaita suomalaisia oli yhteensä n. 4 060 500, joista miehiä 50,4 % miehiä ja 49,6 % naisia.
 • 22. Facebookin ilmoittamat käyttäjät ikäryhmittäin käyttöasteina Suomessa (2020-2024) Datalähde: Metan mainoskoneen ilmoittamat kohderyhmien enimmäiskoot per ikäluokka muutettuna %:eiksi ikäryhmistä 9.1.2020, 25.2.2021, 15.1.2022, 12.12.2022 ja 5.2.2024. SVT:n väestötiedot 2018, 2019, 2020 ja 2022. Huom. vuodesta 2023 lähtien Meta ei kerro 13-17-vuotiaiden käyttäjien määriä, minkä takia heitä ei ole luvuissa mukana. Metan mukaan lukemat perustuvat ihmisten määrään, joille näytettiin mainoksia viimeisten 30 päivän aikana tai (v. 2022 lähtien) jotka voivat nähdä mainoksen. Kuva: Harto Pönkä, 6.2.2024. 22  Facebookin mainoskoneen ilmoittamat käyttäjämäärät ovat laskeneet 18-54-vuotiaiden osalta.  Facebookin käyttäjämäärän kasvu perustuu yli 55-vuotiaiden suuriin ikäluokkiin.
 • 23. Facebookin ilmoittama yli 18-vuotiaiden käyttäjämäärä Suomessa 2014-2024 Datalähde: Facebookin/Metan mainoskoneen ilmoittamat yhteenlasketut käyttäjämäärät kuvaajaan merkittyinä kuukausina 2014-2024. Vuoden 2024 lukeman Meta ilmoittaa pudonneen johtuen siitä, että kaikki käyttäjät eivät ole vielä tehneet valintaa ilmaisen ja maksullisen palvelun välillä. Huom. vuodesta 2023 lähtien Meta ei kerro 13-17-vuotiaiden käyttäjien määriä, minkä takia heitä ei ole kuvaajassa mukana. Metan mukaan lukemat perustuvat ihmisten määrään, joille näytettiin mainoksia viimeisten 30 päivän aikana tai (v. 2022 lähtien) jotka voivat nähdä mainoksen. Kuva: Harto Pönkä 6.2.2024. 23  Facebookin mainoskoneen ilmoittamat käyttäjämäärät ovat laskeneet verrattuna vuoteen 2022.  Metan mukaan mainoskoneen arvioitujen kohderyhmien koot ovat pudonneet ”väliaikaisesti”.
 • 24. Facebook-käyttäjien syötteen sisältö muuttui 2021-2023  Facebook on kehittänyt uutissyötteen algoritmiaan niin, että käyttäjät näkisivät vähemmän kaupallisten julkaisijoiden sisältöjä. Tämä on laskenut varsinkin Facebook-sivujen näkyvyyttä niiden seuraajille.  Linkkien näkyvyyttä on laskettu. Nykyisin vain 5 % syötteeseen tulevista julkaisuista sisältää linkin.  Uutissyöte nimettiin pelkäksi ”syötteeksi” vuonna 2022, jotta käyttäjät eivät mieltäisi sitä uutisten lähteeksi. Datalähde: Meta, Transparency Center, Widely Viewed Content Report 2021 Q3 ja 2023 Q3, yhdysvaltalaiset käyttäjät, https://transparency.fb.com/fi-fi/data/widely-viewed-content-report/ Kuvat: Harto Pönkä, 6.2.2024. 24
 • 25. Lisää aiheesta blogissa: https://harto.wordpress.com/2021/10/31/infografiikka-facebookin-viha-reaktio-ja-algoritmin-muutokset/ Wallaroo, 2023, https://wallaroomedia.com/facebook-newsfeed-algorithm-history/ 25 Facebookin algoritmin muutokset 2008-2023 2018: Emoji-reaktioiden arvo vähennetään neljäksi tavalliseksi tykkäykseksi. Cambridge Analytica –kohu. 2017: Emoji-reaktioiden arvoksi muutettiin algoritmissa viiden normaalin tykkäyksen arvo. 2019: Facebookin tutkijoiden mukaan ”vihainen”-reaktioita saaneet julkaisut sisälsivät usein virheellistä ja vahingollista sisältöä. Algoritmi saattoi antaa niille näkyvyyttä suhteettomasti. 2020: Facebook lisää koronan myötä ”läheisyys”-reaktion. ”Vihainen”-reaktion arvoksi 1,5 tykkäystä. 2021: Kritiikki Facebookia kohtaan kasvaa. Frances Haugen vuotaa yhtiön sisäisiä dokumentteja. Syyskuussa ”vihainen”- reaktion arvoksi nolla tykkäystä. 2016: Emojit: ”ihastu”, ”haha”, ”vau”, ”surullinen” ja ”vihainen”. Algoritmi suosittelee julkaisuja eri reaktioiden perusteella. 2008: Facebookin tykkäykset. Algoritmi hyödyntää niitä suosittelussa. 2022-2023: Facebook reagoi TikTokin suosioon ja lisää IG:n tarinoiden ja kelojen näkyvyyttä.
 • 26. Instagram Instagramille on käynyt “facebookit”: käyttö nuorilla laskee, mutta kasvua tulee vanhemmista. 26
 • 27. Instagramin käyttäjät Suomessa 16-74-v. Viikoittaisia käyttäjiä 2,4 M (58 %) 27  Vko-käytössä kasvua 1 %- yksikkö vuodesta 2022  Päivittäisiä käyttäjiä 39 % Datalähde: DNA, Digitaaliset elämäntavat 2023 -tutkimus, https://corporate.dna.fi/medialle/dnan-tutkimukset/digitaalinenelama2023 (n=1011, 16-74-vuotiaat) =n. 100 000 suomalaista. Vuoden 2022 lopussa 16-74-vuotiaita suomalaisia oli yhteensä n. 4 060 500, joista miehiä 50,4 % miehiä ja 49,6 % naisia.
 • 28. Yli 18-vuotiaita Instagramin käyttäjiä on Metan mainoskoneen mukaan Suomessa nyt 2,54 miljoonaa. Yli 18-vuotiaiden Instagramin käyttäjämäärä kasvoin n. 6 % edellisen n. vuoden aikana. Meta ei toistaiseksi salli mainosten kohdennusta alle 18-vuotiaille EU:n/ETA:n alueella. 28 Instagramin käyttäjämäärän kasvu jatkuu Datalähde: Metan mainoskoneen ilmoittamat kohderyhmien enimmäismäärät per ikäluokka muutettuna %:eiksi ikäryhmistä 9.2.2020, 23.2.2021, 15.1.2022, 12.12.2022 ja 6.2.2024. SVT:n väestötiedot 2018, 2019, 2020 ja 2022. Huom. Vuodesta 2023 lähtien Meta ei kerro 13-17-vuotiaiden käyttäjien määriä, minkä takia heitä ei ole luvuissa mukana. Metan mukaan lukemat perustuvat ihmisten määrään, joille näytettiin mainoksia viimeisten 30 päivän aikana tai (v. 2022 lähtien) jotka voivat nähdä mainoksen. Kuva: Harto Pönkä, 6.2.2024.
 • 29. Instagramin ilmoittamat käyttäjät ikäryhmittäin Suomessa (2020-2024) Datalähde: Metan mainoskoneen ilmoittamat kohderyhmien enimmäismäärät per ikäluokka muutettuna %:eiksi ikäryhmistä 9.2.2020, 23.2.2021, 15.1.2022, 12.12.2022 ja 6.2.2024. SVT:n väestötiedot 2018, 2019, 2020 ja 2022. Huom. Vuodesta 2023 lähtien Meta ei kerro 13-17-vuotiaiden käyttäjien määriä, minkä takia heitä ei ole luvuissa mukana. Metan mukaan lukemat perustuvat ihmisten määrään, joille näytettiin mainoksia viimeisten 30 päivän aikana tai (v. 2022 lähtien) jotka voivat nähdä mainoksen. Kuva: Harto Pönkä, 6.2.2024. 29  Instagramin suosio nuorilla näkyy yli 100%:n käyttöasteena käyttäjillä, jotka ovat ilmoittaneet iäkseen 18-24-vuotta.
 • 30. Instagramin ilmoittamat käyttäjät Suomessa iän mukaan (2022 ja 2024) Datalähde: Metan mainoskoneen ilmoittamat kohderyhmien enimmäismäärät per ikäluokka %:eina ikäryhmistä 12.12.2022 ja 6.2.2024. SVT:n väestötiedot 2020 ja 2022. Huom. Vuodesta 2023 lähtien Meta ei enää kerro 13-17-vuotiaiden käyttäjien määriä, minkä takia heistä ei ole tietoja vuodelta 2024. Metan mukaan lukemat perustuvat ihmisten määrään, joille näytettiin mainoksia viimeisten 30 päivän aikana tai (v. 2022 lähtien) jotka voivat nähdä mainoksen. Kuva: Harto Pönkä, 6.2.2024. 30  Verrattuna vuoteen 2022 Instagramin käyttö on vähentynyt alle 20-vuotiailla, mutta kasvanut vanhemmilla. Tänä vuonna 23-vuotiaita suomalaisia Instagramin käyttäjiä on Metan mainoskoneen mukaan yli kaksi kertaa niin paljon kuin on ikäluokan todellinen koko. Taustalla on se, että vuosina 2013-2014 palveluun liittyi runsaasti nuoria ennen 13 vuoden ikärajan täyttymistä ilmoittaen syntymäaikansa väärin.
 • 31. TikTok TikTokin suosio kasvaa tietoturvakohuista huolimatta. 31
 • 32. TikTokin käyttäjät Suomessa 16-74-v. Viikoittaisia käyttäjiä 1,3 M (33 %) 32  Vko-käytössä laskua 4 %- yksikköä vuodesta 2022  Päivittäisiä käyttäjiä 22 % Datalähde: DNA, Digitaaliset elämäntavat 2023 -tutkimus, https://corporate.dna.fi/medialle/dnan-tutkimukset/digitaalinenelama2023 (n=1011, 16-74-vuotiaat) =n. 100 000 suomalaista. Vuoden 2022 lopussa 16-74-vuotiaita suomalaisia oli yhteensä n. 4 060 500, joista miehiä 50,4 % miehiä ja 49,6 % naisia.
 • 33. TikTokin käyttö lapsilla ja nuorilla Suomessa 2019-2023  TikTokin käyttö on lisääntynyt 13-16-vuotiailla, mutta kääntynyt jo laskuun 5-12-vuotiailla.  TikTokin ikäraja on 13 vuotta, ja suurta osaa sen sisällöistä ei voi suositella alaikäisille. Datalähde: DNA, Koululaistutkimus 2019, 2020, 2021, 2022 ja 2023, käyttö päivittäin, lähes päivittäin tai useita kertoja viikossa, kuva: Harto Pönkä, 3.7.2023. *) vuonna 2019 6-12-vuotiaat 33
 • 34. TikTokin algoritmi  TikTokin For You –videosuositukset on räätälöity käyttäjän datan perusteella.  Algoritmi tunnistaa käyttäjän kiinnostuksen kohteet ja mieltymykset datan avulla:  Toiminta: videoiden katseluajat, tykkäykset, kommentit, suosikit, jaot, seuratut tunnukset  Videoiden tiedot: sisältö, kuvaus, aiheet, äänet  Laite ja asetukset: kieli, maa, laitteen tiedot  Algoritmi pyrkii laajentamaan käyttäjän profiilia näyttämällä sisältöjä uusista aiheista.  Käyttäjä voi kertoa sovellukselle, mistä tekijöistä, musiikeista ja videoista ei pidä  Spämmisisältöjä näytetään vähemmän 34 Kuva: myriammira @Freepik (Free license) Lähde: TikTok, 19.6.2020, https://newsroom.tiktok.com/en-gb/how-tiktok-recommends-videos-foryou-eu Uusi video Algoritmin For You -suosittelut Hyvä sitoutuminen Huono sitoutuminen Vähennetään videon näyttöjä Lisätään videon näyttöjä Käyttäjien toiminta: • Katseluajat, toistot • Tykkäykset, kommentit ja jaot Videon tiedot: • Aihe, kuvaus ym. • Seuraajat + - Käyttäjien tiedot Lisää videoita samasta aiheesta
 • 35. Kokeilu TikTokin algoritmista: ”Masentava sovellus”  Yle loi testiä varten 13-v. tytöltä näyttävän TikTok-käyttäjän.  TikTok on kertonut poistavansa esim. itsetuhoisuutta ihannoivia videoita. Testin mukaan algoritmi käytännössä tarjosi syömishäiriötä ja masennusta aiheuttavaa sisältöä.  Algoritmi reagoi siihen, mitä videoita katsottiin. Sisältöä ei haettu hakusanoilla eikä videoista tykätty.  Algoritmin toiminnassa oli ero tietokoneen ja kännykän välillä. Algoritmi vaikutti nimenomaan kännykällä.  Kokeilun tulokset kännykkäsovelluksella:  1 tunti: 7 % haitallista sisältöä  2 tuntia: 28 % haitallista sisältöä  3 tuntia: 68 % haitallista sisältöä  4 tuntia: 57 % haitallista sisältöä  5 tuntia: 65 % haitallista sisältöä  Yli 6 h: 95 % haitallista sisältöä Lähde: Yle, 11.11.2023, https://yle.fi/a/74-20059318 35
 • 36. 13-18-vuotiaiden mielipiteitä TikTokista  76 % nuorista koki TikTokin käytön koukuttavaksi ja sen käytön lopettamisen vaikeaksi  43 % nuorista oli huolissaan siitä, että TikTok kerää heistä liian paljon tietoa Lähde: Uutismedian liitto, 29.1.2024, Nuoret ja uutismediasuhde –tutkimus, https://www.uutismediat.fi/ajankohtaista/uutisten-viikon-tutkimus-tiktok-on-noussut-nuorten-tarkeimmaksi- uutiskanavaksi-kiinnostus-omaan-elamaan-liittyviin-uutisiin-kasvussa/ (N=755, 13-18-vuotiaat) 36
 • 37. Raportti: TikTokin sovellus pyrki saamaan eniten tietoja käyttäjän laitteelta Lähde: Malcore/Internet 2.0, 2023, https://blog.malcore.io/p/malcore-mobile-app-analysis-social-e10 37
 • 38. Raportti TikTokin datankeruusta  TikTok pyrkii saamaan puhelimesta mm. laitteen tiedot ja tunnisteet, kontaktit, sijainnin, kalenterin, kuvat, laitteen muistin, asennetut ja käytössä olevat sovellukset.  TikTokin huomattiin lähettävän tietoja lukuisille verkkopalvelimille – myös Kiinaan.  TikTokin sisältämät tunnetut datankerääjät (9): AppsFlyer, Bolts, Facebook Share, Facebook Analytics, Facebook Login, Google Firebase Analytics, Google CrashLytics, Pangle, VKontakte SDK Lähde: Internet 2.0, 2022, TikTok Analysis, https://internet2-0.com/wp-content/uploads/2022/08/TikTok-Technical-Analysis-17-Jul-2022.-Media-Release.pdf Lisää aiheesta blogikirjoituksessa: https://harto.wordpress.com/2024/01/09/tiktokin-tietoturva-ja-tietosuoja-tama-kaikki-on-pielessa/ 38
 • 39. X (ent. Twitter) Moni hakee jo X:lle korvaavaa palvelua, mutta huhut sen kuolemasta ovat ennenaikaisia. 39
 • 40. Twitterin käyttäjät Suomessa 16-74-v. Viikoittaisia käyttäjiä 1,1 M (28 %) 40  Vko-käytössä laskua 2 %- yksikköä vuodesta 2022  Päivittäisiä käyttäjiä 13 % Datalähde: DNA, Digitaaliset elämäntavat 2023 -tutkimus, https://corporate.dna.fi/medialle/dnan-tutkimukset/digitaalinenelama2023 (n=1011, 16-74-vuotiaat) =n. 100 000 suomalaista. Vuoden 2022 lopussa 16-74-vuotiaita suomalaisia oli yhteensä n. 4 060 500, joista miehiä 50,4 % miehiä ja 49,6 % naisia.
 • 41. Lähteinä mm. SocialMediaToday, 19.12.2022, https://www.socialmediatoday.com/news/How-Twitter-Has-Changed-Under-Elon-Musk/639041/, Yahoo, 18.4.2023, https://finance.yahoo.com/news/twitter-tesla-ceo-elon-musk-a-timeline-193347566.html, Wikipedia, Twitter https://en.wikipedia.org/wiki/Twitter 41 Elon Musk Twitterin ohjaksissa Joulukuu 2022: Sääntöuudistuksia. Twitter estää linkit mm. Facebook-, Instagram- ja Mastodon-tunnuksiin. Musk alkaa etsiä uutta tj:aa. Marraskuu 2022: Twitter menettää 4 M$/pv. Musk varoittaa konkurssista. Entisiä johtajia irtisanoutuu. Musk palauttaa Twitteriin aiemmin estettyjä käyttäjiä, mm. Kanye West ja Trump. Tammi-helmikuu 2023: Suosittuja Twitter-sovelluksia estetään, mm. Tweetbot ja Twitterrific. Twitter API:in kovia rajoituksia. Kirjautumisen SMS- varmennus poistuu muilta kuin Blue–käyttäjiltä. Huhtikuu 2023: 80 % aiemmista työntekijöistä on poistunut, jäljellä 1500. Twitter osaksi Muskin X corp. -yritystä. Doge-meemi logona 3.-7.4. Toukokuu 2023: Musk löytää Twitterille uuden toimitusjohtajan: Linda Yaccarino. Twitter vetäytyy EU:n disinformaatiota koskevista säännöistä. 9.11.2022: Maksullinen Twitter Blue - vahvistus käyttöön, 8 $/kk. Blue- merkkiä käytetään heti mm. valetunnuksiin, mikä aiheuttaa kritiikkiä ja mainostajien katoa. 4.-27.10.2022: Muskista Twitterin pääomistaja 44 mrd $:lla. Vanha johto saa lähteä heti. Musk irtisanoo parissa viikossa yli puolet 7500 työntekijästä.
 • 42. Twitterin/X:n sääntöjen muutos lisäsi valtiollisen propagandan näkyvyyttä  Twitter rajoitti aiemmin valtioihin sidoksissa olevien tunnusten näkyvyyttä algoritmeissaan. Tämä lopetettiin maaliskuun lopussa 2023 Muskin uuden linjauksen mukaisesti.  Käytännössä muutos tarkoittaa, että X/Twitter ei enää estä valtioiden propagandaa.  Vaikutus: esim. Venäjän valtioon liittyvien tunnusten julkaisutiheys tuplaantui ja näkyvyys kasvoi 60 %.  Monien aiemmin rajoitettujen tunnusten seuraajamäärä kääntyi nopeaan kasvuun, esim. @RT_com. Lähteet: NATO StratCom, 2023, Virtual Manipulation Brief 2023/1, https://stratcomcoe.org/publications/virtual-manipulation-brief-20231-generative-ai-and-its-implications-for-social-media- analysis/287, DFRLab, 21.4.2023, https://dfrlab.org/2023/04/21/state-controlled-media-experience-sudden-twitter-gains-after-unannounced-platform-policy-change/ 42 @RT_com-tunnuksen seuraajamäärän kehitys
 • 43. X/Twitter julkaisi algoritminsa v. 2023: tässä suositeltujen twiittien lähteet Verkoston sisäinen lähde – noin 50 %  Tarkoittaa seurattuja käyttäjiä  Real Graph –malli, joka ennustaa käyttäjien välisen sitoutumisen todennäköisyyden.  ”Läheisiltä” näytetään enemmän twiittejä.  Aiemmin, ei käytössä enää maaliskuun 2023 jälkeen: Fanout, twiittien toimituksen välimuisti. Verkoston ulkopuoliset lähteet – noin 50 %  Tarkoittaa ei-seurattuja käyttäjiä  Sosiaalinen verkosto, GraphJet-käsittelymoottori ja käyttäjien TweepCred-pisteet. Valitsee noin 15 % twiiteistä.  Yhteisöihin upottaminen, mm. SimClusters ja TwHIN. Valitsee noin 35 % twiiteistä. Lähde: Twitter, 31.3.2023, Twitter's Recommendation Algorithm, https://blog.twitter.com/engineering/en_us/topics/open-source/2023/twitter-recommendation-algorithm 43
 • 44. Yhteisöihin upottaminen – Twitterin klusterit (verkoston ulkoinen lähde, 35 %)  145 000 luotua yhteisöä/ verkoston klusteria.  Tuhansista satoihin miljooniin käyttäjiin.  Päivitetään 3 viikon välein.  Keskiössä suositut käyttäjät.  Twiittejä suositellaan niiden yhteisöjen käyttäjille, joissa twiitti on suosittu.  Käyttäjät näkevät ”omien” yhteisöjensä suosittuja twiittejä, vaikka eivät seuraisi niiden twiittaajia.  Kannattaa keskittyä tiettyihin aiheisiin ja twiitata ”omille” yhteisöille. Lähde: Twitter, 31.3.2023, Twitter's Recommendation Algorithm, https://blog.twitter.com/engineering/en_us/topics/open-source/2023/twitter-recommendation-algorithm 44
 • 45. Reaktioiden vaikutus For You/Sinulle –twiittien näkyvyyteen Lähde: Tey Steven, 31.3.2023, https://steventey.com/blog/twitter-algorithm 45 Käyttäjän reaktio/toiminta twiittiisi Vaikutus Painoarvo Tykkää twiitistäsi Positiivinen 0.5 Retweettaa twiittisi Positiivinen 1 Klikkaa twiittisi auki ja pysyy siinä yli 2 minuuttia Positiivinen 11 Katsoo profiiliasi ja tykkää tai vastaa johonkin twiittiisi Positiivinen 12 Vastaa twiittiisi Positiivinen 27 Vastaa twiittiisi ja sinä reagoit vastaukseen jollain tavalla takaisin Positiivinen 75 Merkitsee twiittiisi “Tämä twiitti ei kiinnosta minua” (sovelluksessa), blokkaa tai hiljentää sinut Negatiivinen -74 Raportoi ylläpidolle twiittisi Negatiivinen -369
 • 46. Tutkimus: twiittien synnyttämät tunteet käyttäjissä  Twitterin algoritmi näytti suosivan julkaisuja, joiden kirjoittajat arvioitiin vihaisiksi ja jotka aiheuttivat lukijoissa vihaisuutta.  Vihaisuuden vaikutus oli huomattavasti suurempi poliittisissa twiiteissä kuin muissa.  Algoritmi näytti tukevan käyttäjien positiivisia tunteita omasta poliittisesta ryhmästään.  Algoritmi tuki poliittista polarisaatiota. Tutkimuksen aineisto ja menetelmä:  Aineisto kerättiin Yhdysvalloissa helmikuussa 2023 vapaaehtoisilta Twitterin käyttäjiltä.  Tutkijat pyysivät osallistujia arvioimaan mm. 1) twiitin kirjoittajan (author) tunnetilan 2) twiitin vaikutus heidän (reader) tunnetilaansa  Twiittien sijoittumista algoritmin muodostamassa syötteessä verrattiin niiden kronologiseen järjestykseen (punainen viiva). Lähde: Smitha Milli, Micah Carroll, Yike Wang, Sashrika Pandey, Sebastian Zhao ja Anca D. Dragan, 2023, https://arxiv.org/abs/2305.16941 (n=806, 1730 twiittiä/arviota) Kuva: Jay Van Bavel, https://twitter.com/jayvanbavel/status/1711387680485863858 46
 • 47. Threads on selvästi suosituin korvaajaehdokas X:lle/Twitterille  Monet organisaatiot ovat lopettaneet X:n käytön viestinnässään johtuen sen kehityksen suunnasta.  Metan joulukuussa 2023 lanseeraama Threads on noussut ladatuimmaksi sosiaalisen median sovellukseksi Suomessa sekä Google Playssa että App Storessa.  Bluesky oli helmikuussa 2024 Google Playssa 29. suosituin some-sovellus ja App Storessa 19. suosituin. Kuvakaappaukset: Similarweb, suosituimmat some-sovellukset Suomessa, 7.2023, https://www.similarweb.com/top-apps/google/finland/social/ ja https://www.similarweb.com/top- apps/apple/finland/social-networking/ 47 Google Play App Store
 • 49. Noin puolet reagoi some-julkaisuihin, vain harva julkaisee itse aktiivisesti Datalähde: DNA, Digitaaliset elämäntavat 2023 -tutkimus, https://corporate.dna.fi/digitaalinenelama2023 (n=1011, 16-74-vuotiaat) 49
 • 50. TikTokissa julkaisuihin reagoidaan eniten  TikTokissa on korkein osallistumisaste.  Instagramissa osallistumisaste on jopa nelinkertainen Facebookiin verrattuna.  Instagramissa reelsit/kelat saavat seuraajat reagoimaan eniten. Lähde: Socialinsider, 2023, https://www.socialinsider.io/blog/social-media-industry-benchmarks/ 50 Reel/kela Karuselli/albumi Video Kuva
 • 51. Tutkimus: TikTokissa reaktioiden määrät olivat ylivoimaisia verrattuna muihin  TikTokin keskimääräiset reaktioiden määrät ovat täysin poikkeavat muihin verrattuna.  On hyvä kysymys, ovatko TikTokin lukemat oikeasti luotettavia?  Videoiden koukuttavuus näkyy: myös YouTube erottui ns. perinteisemmistä sosiaalisen median palveluista.  Tutkimus kohdistui aiheisiin, joista levitettiin disinformaatiota.  Disinformaatiota sisältävät julkaisut saivat määrällisesti eniten reaktioita TikTokissa ja suhteellisesti eniten Twitterissä ja YouTubessa. Raportti: TrustLab, 2023, Code of Practice on Disinformation, https://disinfocode.eu/wp-content/uploads/2023/09/code-of-practice-on-disinformation-september-22-2023.pdf, virallinen sivu: https://disinfocode.eu/structural-indicators/ (tutkimuksen kohteena oli Puola, Slovakia ja Espanja) 51 TikTok 200 x 620 x 3900 x 850 x 30 x
 • 52. Somepalveluista linkkien kautta tulevat vierailijat nettisivuille Lähde: Kepios, 2023, DataReportal, Digital 2023: Finland, https://datareportal.com/reports/digital-2023-finland 52
 • 54. 5-12-vuotiaiden aktiivisesti käyttämät somepalvelut (2023) 54 WhatsApp 86 % (+8) YouTube 75 % (0) YouTube Kids 33 % (-7) Instagram 12 % (-8) TikTok 32 % (-8) Spotify 27 % (-1) Snapchat 24 % (-4) Lähde: DNA, koululaistutkimus 2023, somepalvelujen käyttö päivittäin tai useita kertoja viikossa, https://corporate.dna.fi/koululaistutkimus-2023 (n=623, 5-12-v. vanhemmat) Discord 5 % (-5) Twitch 4 % (-5) Pinterest 4 % (-3) BeReal 3 % Signal 3 % Twitter 2 % Facebook 4 % (-5) FB messenger 4 % (-6)
 • 55. 13-16-vuotiaiden aktiivisesti käyttämät somepalvelut (2023) 55 WhatsApp 95 % (+1) Facebook 18 % (-2) FB messenger 14 % (-3) Instagram 53 % (-4) Snapchat 71 % (+1) Lähde: DNA, koululaistutkimus 2023, somepalvelujen käyttö päivittäin tai useita kertoja viikossa, https://corporate.dna.fi/koululaistutkimus-2023 (n=302, 13-16-v. vanhemmt) Spotify 52 % (0) YouTube 88 % (+4) TikTok 72 % (+5) Discord 19 % (-1) Pinterest 9 % (-6) Twitch 9 % (-2) Jodel 8 % (+1) Twitter 7 % (-3) BeReal 5 % Signal 5 %
 • 56. Lasten ja nuorten käyttämät sovellukset ikäryhmittäin (2023) Lähde: DNA, koululaistutkimus 2023, https://corporate.dna.fi/koululaistutkimus-2023 (5-7 n=102, 8-9 n=202, 10-11 n=233, 12.13 n=180, 14-15 n=208 vanhemmat) 56
 • 57. Mihin 13-16-vuotiaat käyttävät kännykkää? Lähde: DNA, koululaistutkimus 2023, kännyköiden käyttökohteet, https://corporate.dna.fi/koululaistutkimus-2023 (n=302, 13-16-v.) 57
 • 58. 5-12-vuotiaiden kännykän käyttö 2018-2023  Yhä useampi 5-12-vuotias lapsi käyttää kännykkää yli sopivana rajana pidetyn 4 tuntia päivässä. Datalähde: DNA:n koululaistutkimus, 2018-2023, uusin: https://www.dna.fi/documents/94506/11594975/DNA_Koululaistutkimus_2023_medialle_final_pdf.pdf/ (kuva: Harto Pönkä, 1.12.2023) Lisää nuorten ruutuaikaongelmasta: https://harto.wordpress.com/2023/12/12/suomalaisnuorilla-on-massiivinen-ruutuaikaongelma-mutta-pisa-tulokset-johtuvat-siita-vain-osittain/ 58
 • 59. 13-16-vuotiaiden kännykän käyttö 2018-2023 Datalähde: DNA:n koululaistutkimus, 2018-2023, uusin: https://www.dna.fi/documents/94506/11594975/DNA_Koululaistutkimus_2023_medialle_final_pdf.pdf/ (kuva: Harto Pönkä, 1.12.2023) Lisää nuorten ruutuaikaongelmasta: https://harto.wordpress.com/2023/12/12/suomalaisnuorilla-on-massiivinen-ruutuaikaongelma-mutta-pisa-tulokset-johtuvat-siita-vain-osittain/ 59  13-16-vuotiaiden ruutuaika kasvoi merkittävästi vuoden 2023 aikana. Lähes puolella ruutuaika on yli 4 h/pv.
 • 61. Sosiaalinen media uutisten seuraamisen kanavana  Uutissivustoille mennään yhä selvästi useammin suoraan kuin somen kautta  18-24-vuotiaat menevät uutissivustoille useammin somen kautta kuin suoraan  Yhteenvetona: 18-24-vuotiaiden uutisten seuranta poikkeaa merkittävästi muista Lähde: Tampereen yliopisto, Uutismedia verkossa 2023, Suomen maaraportti, https://trepo.tuni.fi/handle/10024/149682 61  Verkko (ml. some) on ollut jo pitkään suomalaisten pääasiallinen uutisten lähde  Sosiaalinen media on pääasiallinen uutisten lähde 34 %:illa 18-24-vuotiaista ja 19 %:illa 25-34-vuotiasta
 • 62. Some muuttaa varsinkin nuorten uutismaisemaa  Uutisten seuranta somessa keskittyy yhä perinteisiin tiedotusvälineisiin ja toimittajiin  Twitterissä uutisten seuranta keskittyy poliitikoihin ja muihin poliittisesti aktiivisiin  Instagramissa korostuu somevaikuttajat  TikTokissa uutisia seurataan eniten tavallisten ihmisten kautta. Sama ilmiö on vahva myös Twitterissä/X:ssä. Lähde: Tampereen yliopisto, Uutismedia verkossa 2023, Suomen maaraportti, https://trepo.tuni.fi/handle/10024/149682 62  Facebookin uutiskäyttö on yleisintä  15 % kertoi käyttävänsä WhatsAppia ja YouTubea uutisten seuraamiseen.  TikTokin ja Instagramin uutiskäyttö kasvaa.
 • 63. Uutisten linkkien jako tapahtuu useimmin pikaviestisovelluksilla  Uutisia jaetaan jo kaksi kertaa enemmän pikaviestisovelluksilla kuin muilla somepalveluilla.  Ns. dark social korostuu: suurin osa somepalveluista ei näy liikenteen lähteenä nettisivujen kävijäseurannoissa, vaan niiden kautta tulevat kävijät näyttäytyvät suorina vierailijoina. Lähde: Tampereen yliopisto, Uutismedia verkossa 2023, Suomen maaraportti, https://trepo.tuni.fi/handle/10024/149682 63
 • 64. TikTokista on tullut nuorten merkittävin uutiskanava  TikTok on 13–18-vuotiaiden tärkein uutiskanava: uutisia seuraa siellä lähes puolet ikäryhmästä.  Uutisten seuraaminen on laskenut. Vuonna 2020 uutisia seurasi päivittäin 49 %, vuonna 2022 39 % ja 2023 enää 36 %.  TikTokin merkitys uutiskanavana on kasvanut nopeasti. Vielä vuonna 2020 sen merkitys nuorten uutislähteenä oli pieni.  Toiseksi tärkein uutiskanava on iltapäivälehtien verkkosivut ja kolmanneksi tärkein Instagram.  TikTok ja Instagram korostuvat uutiskanavina erityisesti tytöillä.  Vaikka Tiktok on nuorille tärkeä uutiskanava, sitä käytetään pääasiassa muihin tarkoituksiin.  Keskimäärin 13-18-vuotiaat viettävät TikTokissa 1,5 tuntia päivittäin. Lähteet: Turun Sanomat, 29.1.2024, https://www.ts.fi/uutiset/6218272, Uutismedian liitto, 29.1.2024, https://www.uutismediat.fi/ajankohtaista/uutisten-viikon-tutkimus-tiktok-on-noussut- nuorten-tarkeimmaksi-uutiskanavaksi-kiinnostus-omaan-elamaan-liittyviin-uutisiin-kasvussa/ (N=755, 13-18-vuotiaat) 64
 • 65. Lyhytvideoista on tullut nuorten toivotuin uutisten muoto  TikTokin, Instagram Reelsin ja YouTube Shortsin suosio näkyy siinä, että nuoret haluavat uutisensa mieluiten lyhyinä videoina.  TikTokissa ei kuitenkaan ole vielä kovin paljon uutismedioiden tunnuksia. Siksi sen suosio nuorten uutisten seuraamisessa herättää kysymyksiä, ks. blogikirjoitukseni: https://harto.wordpress.co m/2024/01/08/tiktok- nuoret-ja-vaalit- uutismaisema- disinformaation-varassa/ Lähde: Uutismedian liitto, 29.1.2024, Nuoret ja uutismediasuhde –tutkimus, https://www.uutismediat.fi/ajankohtaista/uutisten-viikon-tutkimus-tiktok-on-noussut-nuorten-tarkeimmaksi- uutiskanavaksi-kiinnostus-omaan-elamaan-liittyviin-uutisiin-kasvussa/ (N=755, 13-18-vuotiaat) 65
 • 67. Havainnut netin uutissivustoilla tai somessa epäilyttäviä tietoja edellisen 3 kk:n aikana (2021 ja 2023)  Epäilyttäviä tietoja havaitaan ja tarkistetaan nyt enemmän kuin vuonna 2021.  Poikkeuksena 16-24-vuotiaat havaitsevat aiempaa vähemmän epäilyttäviä tietoja. Datalähde: SVT, 2021 ja 2023, Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö, https://www.stat.fi/til/sutivi/ (havainnut valetietoja: osuus väestöstä, tehnyt tarkistuksia: osuus valetietoja havainneista) Kuva: Harto Pönkä, 5.2.2024 67
 • 68. Netissä tai somessa havaitun epäilyttävän tiedon tarkistaminen ja tarkastamattomuus edellisen 3 kk:n aikana (2023)  Nuoret kokivat vanhempia ikäryhmiä harvemmin epäilyttävien tietojen tarkistamisen liian hankalaksi.  Kun epäilyttäviä tietoja ei tarkistettu, syynä oli useimmin se, että valetieto oli ilmeinen. Datalähde: SVT, 2023, Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö, https://www.stat.fi/til/sutivi/ (osuus valetietoja havainneista) Kuva: Harto Pönkä, 5.2.2024 68
 • 69. Epäilyttäviä tietoja tarkistetaan aiempaa vähemmän netin ulkopuolelta ja tarkistaminen koetaan yhä useammin liian hankalaksi (2021 ja 2023)  Epäilyttävien tietojen tarkistaminen netin ulkopuolisella lisätiedolla on vähentynyt vuoteen 2021 verrattuna.  Yhä useammin epäilyttäviä tietoja ei tarkisteta siksi, että se koetaan liian hankalaksi tai osaaminen ei riitä. Datalähde: SVT, 2021 ja 2023, Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö, https://www.stat.fi/til/sutivi/ (osuus valetietoja havainneista) Kuva: Harto Pönkä, 5.2.2024 69
 • 70. 93 % uskoi, että informaatiovaikuttamisella voidaan vaikuttaa mielipiteisiin 76 % kertoi olevansa huolestunut valeuutisista n. 60 % sanoi kohdanneensa valheellista media- tai verkkosisältöä viimeisen kuukauden aikana vähintään jonkin verran 70 Lähde: DECA-hanke, raportti 26.1.2024 (Suomi N=1123, 15-79-v.)
 • 71. Disinformaation kohtaaminen eri medioissa ja alustalla 71  Kyselyn mukaan 60 % 15-79- vuotiaista mannersuomalaisista oli kohdannut valheellista media- tai verkkosisältöä viimeisen kuukauden aikana.  Väärän tai harhaanjohtavan tiedon suurimmat lähteet olivat Facebook, iltapäivälehdet ja keskustelufoorumit.  Useimmin mainittuja disinformaation teemoja olivat maahanmuutto, sodat ja konfliktit, rokotukset sekä viihdeaiheet.  Kyselyillä ei voida todentaa, ovatko disinformaation kokemukset “aitoja” eli onko tieto oikeasti ollut virheellistä. Lähde: DECA-hanke, raportti 26.1.2024 (Suomi N=1123, 15-79-v.)
 • 72. Disinformaation kohtaaminen eri alustojen käyttäjillä (%) 72  38 % foorumien käyttäjistä kohtaa disinformaatiota usein tai hyvin usein.  36 % Twitterin (X), 32 % TikTokin ja 28 % Facebookin käyttäjistä kohtaa disinfromaatiota usein tai hyvin usein.  Disinformaation havaitseminen ei juuri koske viestipalveluja (esim. WhatsApp, Snapchat, Signal ja Telegram), Yleisradiota ja perinteistä mediaa. Lähde: DECA-hanke, raportti 26.1.2024 (Suomi N=1123, 15-79-v.)
 • 73. Epäaito somesisältö ja AI Huom. tässä osiossa lukemat ovat globaaleja. 73
 • 74. Facebookin poistamat spämmisisällöt 2018-2023  Ukrainan sodan myötä Facebook poisti aiempaa enemmän spämmisisältöjä 2022-2023. Lähde: Meta, Transparency Center, https://transparency.fb.com/data/community-standards-enforcement/spam/facebook/ (6.2.2024) 74
 • 75. Facebookin globaali kk-käyttäjämäärä ja poistetut feikkitunnukset 2017-2023 75 Lähde: Meta, Transparency Center, https://transparency.fb.com/data/community-standards-enforcement/fake-accounts/facebook/, %:t kuvaavat feikkitunnusten osuutta todellisten käyttäjien ja feikkitunnusten yhteenlasketusta määrästä kyseisenä vuosineljänneksenä. Kuvaaja: Harto Pönkä, 6.2.2024  Facebook on onnistunut pienentämään feikkitunnusten osuutta käyttäjätunnuksista verrattuna aiempiin vuosiin.
 • 76. Mitä bottifarmeilta voi ostaa 10 eurolla? 76  Heikoimmin botteja estää TikTok  Instagramia moderoidaan huomattavasti heikommin kuin Facebookia  Twitter pärjää vertailussa hyvin ostettuja näyttöjä lukuun ottamatta Lähde: NATO StratCom, 2023, Social media manipulation 2022/2023, https://stratcomcoe.org/publications/social-media-manipulation-20222023-assessing-the-ability-of-social-media- companies-to-combat-platform-manipulation/272
 • 77. Testijakson aikana poistetut ostetut feikkitunnukset 2021 ja 2022  Vkontakte onnistui parhaiten poistamaan feikkitunnukset. YouTube ei ilmeisesti edes yrittänyt. Lähde: NATO StratCom, 2023, Social media manipulation 2022/2023, https://stratcomcoe.org/publications/social-media-manipulation-20222023-assessing-the-ability-of-social-media- companies-to-combat-platform-manipulation/272 77
 • 78. EU-komission selvitys disinformaatiosta 2023  Aineisto kerättiin Puolassa, Slovakiassa ja Espanjassa 2023.  Twitterissä disinformaatiota sisältävien julkaisujen löydettävyys oli suurin.  Twitterissä oli suhteellisesti eniten disinformaation levittäjiä.  Facebook pärjäsi vertailussa toiseksi huonoimmin.  TikTokissa ja YouTubessa disinformaatio sai määrällisesti eniten reaktioita.  Tutkimuksen tilaajat: Meta, YouTube, TikTok ja LinkedIn osana EU:n disinformaation vastaisia käytännesääntöjä. Raportti: TrustLab, 2023, Code of Practice on Disinformation, https://disinfocode.eu/wp-content/uploads/2023/09/code-of-practice-on-disinformation-september-22-2023.pdf, virallinen sivu: https://disinfocode.eu/structural-indicators/ 78
 • 79. Natoon liittyvä vihamielinen ja automatisoitu someviestintä  Natoon liittyvä vihamielinen someviestintä lisääntyi 09/2022-04/2023 välillä Twitterissä 15 % ja VK:ssa 25 % verrattuna kesä-elokuuhun 2022. Suomen Nato-jäsenyys aiheutti selvän piikin.  Natoon liittyvät automatisoidut viestit ovat lisääntyivät Twitterissä englanninkielisenä 12 % (+3) ja venäjänkielisenä 24 % (+2) sekä VK:ssa venäjänkielisenä 37 % (+2).  Twitterissä etenkin trollitunnusten määrä on lisääntynyt. Kyse voi olla myös AI-ohjatuista tunnuksista. Lähde: NATO StratCom, 2023, Virtual Manipulation Brief 2023/1: Generative AI and its Implications for Social Media Analysis, https://stratcomcoe.org/publications/virtual-manipulation-brief- 20231-generative-ai-and-its-implications-for-social-media-analysis/287 79
 • 80. Generatiivinen tekoäly tulee someen, mutta algoritmit ovat koneoppineet jo pitkään Facebook Snapchat YouTube Instagram TikTok X (Twitter) AI-toimintoja Kuvien tunnistus, AI-tarrat Lenses-filtterit Käyttää mm. tekijänoikeuksien valvonnassa AI-tarrat, kuvien editointitoiminnot Efektit, filtterit, Creative Assistant - AI-hahmot 28 AI-profiilia 09/2023 My AI –kaveri 02/2023 - 28 AI-profiilia 09/2023 Testannut AI- hahmoja 05/2023 Runsaasti AI- ohjattuja botteja Koneoppiminen algoritmissa News feed 2014- Discover 2015- 2016- 2016- 2016- GraphJet 2016- Lähteet https://www.facebook.co m/business/news/News- Feed-FYI-A-Window-Into- News-Feed https://about.fb.com/news /2023/06/how-ai-ranks- content-on-facebook-and- instagram/ https://medium.com/swlh /snapml-how-to-run- machine-learning-in- snapchat-16c44dbee92e https://en.wikipedia.org/w iki/Timeline_of_Snapchat https://static.googleuser content.com/media/rese arch.google.com/en//pu bs/archive/45530.pdf https://www.linkedin.co m/pulse/does-youtube- use-artificial- intelligence-marcus- nyoung-o3txc/ https://www.socialmediat oday.com/social- networks/instagram- switching-algorithm- fuelled-timeline-uncover- best-content https://ai.meta.com/blog/ powered-by-ai- instagrams-explore- recommender-system/ https://medium.com/bea utytech-jp/how-cutting- edge-ai-is-making- chinas-tiktok-the-talk-of- town-4dd7b250a1a4 https://newsroom.tiktok. com/en-us/how-tiktok- recommends-videos-for- you https://blog.twitter.com/e ngineering/en_us/topics/i nsights/2017/using-deep- learning-at-scale-in- twitters-timelines https://www.vldb.org/pvl db/vol9/p1281-sharma.pdf
 • 81. Some-trendit 2024 1. Lyhytvideot ovat vaikuttavin someviestinnän muoto 2. TikTokin suosio kasvaa tietoturvahuolista huolimatta 3. Facebookin suosio jatkuu vanhemmilla käyttäjillä 4. Generatiivisella tekoälyllä luodut sisällöt lisääntyvät 5. Somepalvelut lanseeraavat uusia AI-toimintoja 6. Threads on vahvimmin ehdolla X:n korvaajaksi 81