Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sosiaalinen media ja järjestötoiminta 23.10.2010

669 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Sosiaalinen media ja järjestötoiminta 23.10.2010

 1. 1. 1 Sosiaalinen media ja järjestötoiminta 23.10.2010 Teemu Ropponen (Aalto-yliopisto)
 2. 2. Taustaa • Tutkija Aalto-yliopistossa, Suomen Akatemian rahoittama SOMUS-hanke tutkii sosiaalista mediaa kansalaisten ja hallinnon vuorovaikutuksessa • 10+ vuotta tietoteollisuudessa, yrittäjänä ja yrityksissä mm. kännykkä- ja verkkopalveluinnovaatioiden parissa • Harrastukset vs. ammattilainen? • Aktiivikansalainen vs. järjestötoimija? • Kansainvälinen savolainen?  2
 3. 3. Taustaa • Seppo soitti (suosituksen perusteella) ja briiffasi TeemuR:n • TeemuR pohtii: ”…hmm, mites tätä lähestyisin, naftisti aikaa, tunnenkö järjestötoimintaa riittävän hyvin…” • Kysynpä muiltakin apua? http://www.qaiku.com/go/9g8q/ (palataan tähän) 3
 4. 4. Tavoitteet • Itse määritelty tavoite: Tuottaa tänään yhdessä kanssanne ymmärrystä siitä, mitä sosiaalinen media ja muut modernit viestintämuodot voisivat tarkoittaa järjestötoiminnalle 4
 5. 5. Sisältö • Sosiaalinen media – Mitä sosiaalinen media on? – Sosiaalisen median työkalut • Vähän taustailmiöistä & hyödyistä • Sosiaalinen media järjestöissä – Järjestötoiminnan haasteet – Miksi ja miten käyttää sosiaalisen median palveluita ja muita verkkotyökaluja? – Miten ei käyttää, miten käyttää? – Esimerkkejä • Paljon kysymyksiä ja keskustelua
 6. 6. Sosiaalinen media • Kysymys teille: Mitä sosiaalinen media on?
 7. 7. 7 Sosiaalinen media Social media Content Communities and networks Web 2.0 technologies Fun FreeEasy
 8. 8. Sosiaalisen median määritelmä • ”Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintä- ympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen viestijä ja sisällön tuottaja tiedon vastaanottajana olon lisäksi. Sosiaalisessa mediassa viestintä tapahtuu siis monelta monelle, eli perinteisille joukkotiedotusvälineille ominainen viestijän ja vastaanottajan välinen ero puuttuu.Sosiaalinen media on jälkiteollinen ilmiö, joka on muuttanut yhteiskunnan tuotanto- ja jakelurakennetta, taloutta ja kulttuuria. (Wikipedia)
 9. 9. Sosiaalinen media • Tarvittaessa ks. vielä – Antti Poikolan ja muiden kalvot – http://www.slideshare.net/apoikola/julkishallinto-sosiaalisessa- • Sivuhuomautus: viittaan paljon verkossa olevaan ilmaiseksi saatavaan sisältöön, miksi? 
 10. 10. Sosiaalisen median palveluita? 10 Greg Verdino: http://gregverdino.typepad.com/greg_verdinos_blog/2007/07/social-media-ho.html
 11. 11. Sosiaalisen median luokittelua 11
 12. 12. Sosiaalisen median työkaluista • Yhteisöt: Facebook • Median jako: YouTube, Flickr, SlideShare, Bambuser • Blogit ja mikroblogit: Qaiku, Twitter jne. • Tiedon yhteistuotanto: Wikit, EtherPad, GoogleDocs • Wikipedia! • Irc-Galleria, Suomi24, jne…ovat ne sosiaalista mediaa?
 13. 13. Katsotaanko? • Kuka ei tunne esim. – Facebook – Twitter – YouTube – Bambuser (live video) – Qaiku (keskustelu/mikrobloggaus) 13
 14. 14. Openness, inclusion, sharing, agility, flexibility Interaction, deliberation, engagement, participatory design Real-time collaborative planning, brainstorming, documenting, project management
 15. 15. 15 Mitä ilmiöitä tässä on taustalla ja mitä hyötyä tästä on kenellekään?! 23.10.2010 Teemu Ropponen (Aalto-yliopisto)
 16. 16. Yhteiskunnalliset muutokset • “Networked information society” – Ihmisillä enemmän vapaa-aikaa kuin koskaan – Tieto- ja viestintätekniikka erittäin edullista – Jälkiteollinen yhteiskunta (merkitykset vs. tavaratuotanto • Ks. tarvittaessa esim. Petri Kolan tai Kari Hintikan kalvot – http://www.slideshare.net/apoikola/julkishallinto- sosiaalisessa-mediassa – http://www.slideshare.net/ubiq/080529-jy-sosiaalinen- media-kari
 17. 17. => seurauksia • Käyttötuotanto (Produsage) – Käyttäjät sekä informaation tuottajina, että käyttäjinä, vrt. Wikipedia • Joukkoistaminen, talkoistaminen – Crowdsourcing • Verkkoäly - Wisdom of the crowds – Ryhmästä löytyy yllättäviä ratkaisuja ongelmiin – http://www.qaiku.com/go/9g8q/ • Verkkovoima – net crowds • Osallistumistalous
 18. 18. Sosiaalisen median palveluiden hyödyistä • Helppokäyttöisyys • Maksuttomuus • Nopea käytettävyyskehitys • Käytettävissä missa vaan kun on verkkoyhteys • Ei tarvita asennuksia (mm. Hintikka) 18
 19. 19. …hyödyistä, mm. • Hauskaa! • Kommunikaatio • Tiedotus • Verkostoituminen vanhojen ja uusien tuttujen kanssa • Tiedontuotanto – Yms. => palataan näihin järjestön kannalta hetken päästä 19
 20. 20. 20 …no entäpä järjestöjen kannalta?! Ja miten sinne mennään? 23.10.2010 Teemu Ropponen
 21. 21. Sosiaalinen media järjestöissä • Mitkä ovat mielestänne järjestötoiminnan yleisimpiä haasteita? • Mitä oikeastaan tavoittelette sosiaalisella medialla…joku ajatus taustalla on…?  21
 22. 22. Sosiaalinen media järjestöissä • Kollegani Antti Poikola bloggasi yhdistyksen työkaluista • http://www.mahdollista.fi/2010/10/20/yhdist yksen-verkkotyokalut/ • Tausta: Nettiajan Kansalaisyhteiskunta – seminaari • Ks. Seuraava kalvo 22
 23. 23. Sovellusalueita (A. Poikola) • Yhteiskäyttöiset dokumentit ja reaaliaikainen yhteiskirjoitus • Sidosryhmäsuhteiden hallinta • Sähköinen taloushallinto • Avoin verkkokeskustelu • Avoin verkkoviestintä • Yhteisöt • Wikimäinen tiedon kartuttaminen • Linkkien jakaminen ja kerääminen • Etäkokoustaminen ja konferenssipuhelut (huom. Päivittynyt Yhdistyslaki) • Taustakanava • Kalvoesitykset, Valokuvat, Videot 23
 24. 24. Huomioi sosiaalisen median ominaispiirteitä • Vallan ja kontrollinen ”menettäminen” • Jakaminen • Verkkomaine, ”mikroekonomia”, osallistumistalous • Spontaanit ”liikehdinnät” • Yksityisyys vs. kokonainen ihminen? • 90-9-1 sääntö tyypillinen – 90% ”lukijoista” katsoo – 9% kommentoi ja muokkaa sisältöä – 1% tuottaa uutta sisältöä 24
 25. 25. Sosiaalisen media ”käytössäännöt” • Ominaista mm. – Omana itsenä, aito, empaattinen – Käyttäjien/oma kieli – Nopea reagointi – Usein epämuodollinen – Tiedon ja osaamisen jakaminen verkostolle – http://www.slideshare.net/PauliinaMakela/yhteisllinen- media-ja-verkostoituminen-tukivalmennuksessa-201010, slide 6 25
 26. 26. 26
 27. 27. Sosiaalisen media huonoja esimerkkejä • http://www.qaiku.com/go/9g8q/ • Partiolaiset, ks. Qaiku 27
 28. 28. Monikulttuurijärjestöt sosiaalisessa mediassa: case Monimos.fi 28
 29. 29. Sosiaalinen media ja monikulttuurinen järjestötyö • Sosiaalisen median perustyökalut innostavat yhteisölliseen työskentelyyn, vertaistiedon jakamiseen ja kannustavat toimimaan oman järjestön tavoitteiden toteuttamiseksi • …tarjoavat tiedotuskanavan, joka on teknisesti kevyempi kuin perinteiset verkkosivustot, jonka päivittämiseen yhdistyksen koko jäsenistö voi osallistua. Tiedonvälitys on luonteeltaan nopeaa, ajankohtaista ja jäsenistöä aktivoivaa. Toiminnan ja tapahtumien markkinoinnissa verkostot ovat mahdollisuus, jonka koko potentiaalia ei vielä edes tunneta. • Yhteisöllisyyden kokemus on yksi perusta yhdistystoiminnan onnistumisella ja jatkumiselle • Sanna Brauer, Kansalaisfoorumi – http://www.kansalaisfoorumi.net/sivu.php?artikkeli_id=424 29
 30. 30. Muita esimerkkejä? • Yhtymäkohtia vaikkapa bänditoimintaan? – Tapahtumat – Vapaaehtoistoimintaa… – Kuitenkin usein muutamien satojen piiri, kymmenien ”tiiviimpi piiri” 30
 31. 31. 31 Teidän kysymyksiänne, joita sain etukäteen 23.10.2010 Teemu Ropponen
 32. 32. Etukäteiskysymyksiä • Ks. http://muistio.tieke.fi/C4hvyt7dHZ • Jos jollain on kannettava mukana, saa kommentoida sinne!!! 32
 33. 33. Etukäteiskysymyksiä • Kannattaako vanhan järjestön haaskata aikaa sosiaaliseen mediaan, vai onko sähköposti tarpeeksi. • Tartteeko olla kovakin guru että osaa kaikkia Face tai mitä lienee bookkeja käyttää? 33
 34. 34. Etukäteiskysymyksiä • Mitä konkreettista hyötyä uusien sosiaalisten medioiden sovellusten käytöstä on saatu? Kokemuksia? • Miten profiloida yhdistyksen eri tiedotustavat: jäsentiedote, verkkosivut, sähköpostilista ja Facebook jne? Jos esim. Facebookissa on vain linkki Internet-sivuille, uuden alustan käyttö ei kyllä tuo mitään uutta! 34
 35. 35. Etukäteiskysymyksiä • Miten välttää päällekkäisyyksiä eri tiedotuskanavia käytettäessä? • Miten paljon aikaa tämän kaiken käyttö vie? Jos se vie suhteettoman paljon aikaa, en sihteerinä viitsi käyttää hommaan enemmän aikaa kuin nyt. • Miten saada (ikääntyneemmät) jäsenet ylipäätään kiinnostumaan sosiaalisen median käytöstä? 35
 36. 36. Kysymyksiä, vielä • Minkälaisia kysymyksiä sinulla on sosiaaliseen mediaan ja sen käyttöön järjestötoiminnassa liittyen? • Minkälaisia haasteita ylipäätään näet järjestötoiminnassa - yleisesti ja erityisesti oman järjestösi kannalta? 36
 37. 37. Takaisin työkaluvalintoihin • Eli mitä sitten pitäisikään käyttää?! – Facebook-sivut? – Blogi? – Skype, EtherPad…?! – Flickr tai YouTube?! – Muu? • Mitä siis haet ja mitä muutosta haet? 37
 38. 38. Omat ehdotukseni • Muuttunee keskutelun perusteella, mutta aloittaa voisi vaikkapa… – Facebook yhteisöviestintään – Skype etäkommunikointiin (esim. kokoukset) – EtherPad (esim. http://muistio.tieke.fi ) kevyeeseen tekstin yhteistuotantoon (myös kokouksien aikana) – Muu? • Riippuen siitä mitä muutosta haet? 38
 39. 39. Tarkistuslista • Sosiaalisen media yleensä • Muut verkkotyökalut • Taustaa • Sos. Media järjestötoiminnassa • Esimerkkejä • Mikä tuon Teemun innovaatiojunapaidan tausta on ja miten se liittyy mihinkään? • Mitä jäi käsittelemättä? 39
 40. 40. 40 Kiitos! • Kysymyksiä? • Contact: – Teemu.Ropponen@tkk.fi – 040-525 5153 – Löytyy myös Skype, Facebook, Twitter jne. 
 41. 41. Avointa suunnittelua

×