Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Myślenie krytyczne

34,768 views

Published on

Prezentacja na temat "myślenia krytycznego" - co to jest, jak rozwijać, czym się charakteryzuje. Narzędzia TOC rozwijają myślenie krytyczne.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Myślenie krytyczne

 1. 1. „(…)NARZĘDZIA TOC ROZWIJAJĄ KRYTYCZNE MYŚLENIE…” © TOC dla Edukacji Polska
 2. 2.  Szkoły, w której uczeń ma tylko słuchać, rozwiązywać schematyczne zadania, wypełniając karty pracy, odpowiadać na pytania nauczyciela sprawdzające, co potrafi odtworzyć, a nie czy rozumie to, czego się wyuczył, nie to, czy potrafi zastosować swoją wiedzę w nowej sytuacji. Szkoły, w której uczeń nie ma możliwości pytać, poszukiwać odpowiedzi, dyskutować, zaspakajać swojej ciekawości, współpracować z innymi.  Szkole bardzo trudno wyjść z takiego stanu, bo wspierają ją w trwaniu w nim oferowane przez wydawnictwa materiały edukacyjne, a zwłaszcza podręczniki i zeszyty ćwiczeń, system egzaminów zewnętrznych, systemy kształcenia i doskonalenia nauczycieli, niektóre uwarunkowania prawne i wymogi nadzoru pedagogicznego oraz oczekiwania rodziców i oczekiwania społeczne.
 3. 3. © Maciej Winiarek
 4. 4. Wg Magazynu Forbes umiejętność „MYŚLENIA KRYTYCZNEGO” jest na 1 miejscu niezbędnych kompetencji w XXI w
 5. 5. Dobry nauczyciel sprawia, że będziesz myślał, nawet jeśli nie chcesz. (Fisher, 1998, Teaching Thinking) © TOC dla Edukacji Polska
 6. 6. © TOC dla Edukacji Polska
 7. 7. © TOC dla Edukacji Polska
 8. 8. Stawianie pytań w celu rozwinięcia krytycznego myślenia wymaga od studentów: - Podnoszenia kwestii - Kreowania pomysłów - Wynajdywania problematycznych obszarów - Poszukiwania przejrzystości i znaczenia pomysłów - Szukania dowodów i wyciągania wniosków © TOC dla Edukacji Polska
 9. 9. • Ma otwarty umysł, posiada szerokie horyzonty • Bada całą sytuację • Rozważa różne wybory • Korzysta z wiarygodnych źródeł • Zajmuje konkretne stanowisko i potrafi je uzasadnić • Jest wrażliwy na uczucia innych © TOC dla Edukacji Polska
 10. 10. © TOC dla Edukacji Polska
 11. 11. © TOC dla Edukacji Polska
 12. 12. © TOC dla Edukacji Polska
 13. 13. © TOC dla Edukacji Polska
 14. 14. © TOC dla Edukacji Polska
 15. 15. © TOC dla Edukacji Polska
 16. 16. © TOC dla Edukacji Polska
 17. 17. © TOC dla Edukacji Polska
 18. 18. Emocje Myśl Bodziec Działanie Rezultat © TOC dla Edukacji Polska
 19. 19. Zadawanie trafnych pytań opiniuje wypowiedzi i argumenty przyznaje się, że nie wie i nie rozumie wszystkiego Ciekawość szuka nowych rozwiązań rozwiązuje problemy Aktywnie dzieli się nową wiedzą chętnie bada przekonania, założenia, opinie rozróżnia fakt od opinii uważa krytyczne myślenie za długi proces podnoszenia samooceny szuka dowodów na poparcie hipotez potrafi wpływać na czyjeś zdanie refleksyjny szuka dowodu ważne są dla niego dokładność i przejrzystość akceptuje opinie i przekonania innych zanim wyda opinie zapoznaje się ze lubi się uczyć wszystkimi faktami jest uważnym i aktywnym obserwatorem pokora
 20. 20. Czy to w ogóle jest możliwe w polskiej szkole?
 21. 21. ZŁA WIADOMOŚĆ  Na żadnym etapie edukacyjnym nie uczy się systemowo…
 22. 22. ZŁA WIADOMOŚĆ  Na żadnym etapie edukacyjnym nie uczy się systemowo…  Na żadnym przedmiocie nie uczy się systemowo…
 23. 23. ZŁA WIADOMOŚĆ  Na żadnym etapie edukacyjnym nie uczy się systemowo…  Na żadnym przedmiocie nie uczy się systemowo…  Nie ma żadnego podręcznika, który naucza…
 24. 24. ZŁA WIADOMOŚĆ  Na żadnym etapie edukacyjnym nie uczy się systemowo…  Na żadnym przedmiocie nie uczy się systemowo…  Nie ma żadnego podręcznika, który naucza…  Nie zajęć dodatkowych na których się naucza….
 25. 25. Istnieją proste narzędzia do rozwoju myślenia krytycznego!
 26. 26. Narzędzia krytycznego myślenia TOC CHMURA GAŁĄZKA © Maciej Winiarek DRZEWKO AMBITNEGO CELU
 27. 27. DOBRA WIADOMOŚĆ  Można je stosować na wszystkich poziomach…
 28. 28. DOBRA WIADOMOŚĆ  Można je stosować na wszystkich poziomach…  Można je stosować na wszystkich przedmiotach…
 29. 29. DOBRA WIADOMOŚĆ  Można je stosować na wszystkich poziomach…  Można je stosować na wszystkich przedmiotach…  Można je stosować ze wszystkimi podręcznikami…
 30. 30. DOBRA WIADOMOŚĆ  Można je stosować na wszystkich poziomach…  Można je stosować na wszystkich przedmiotach…  Można je stosować ze wszystkimi podręcznikami…  Można je stosować w klasie oraz zajęciach dodatkowych 
 31. 31.  Uczą myślenia krytycznego…  Uczą myślenia logicznego…  Uczą jak rozwiązywać konflikty…  Uczą jak planować…  Uczą kompetencji kluczowych  Są łatwe i proste do wdrożenia  Są przeznaczone głównie dla dzieci, uczniów
 32. 32.  Sprawdzasz fakty  Kwestionujesz  Uzasadniasz  Fakty vs opinie  Porównuję – przeciwstawiam  Widzę konsekwencje  Widzę alternatywy  Rozpoznaję uczucia  Emocje i działanie  Gałąź  Chmurka, Gałąź  Gałąź  Gałąź, Drzewko  Chmurka  Gałąź, Drzewko  Chmurka, Gałąź  Chmurka  Chmurka, Gałąź © TOC dla Edukacji Polska
 33. 33. © TOC dla Edukacji Polska
 34. 34. Ten, który się uczy, ale nie myśli, jest zgubiony (chińskie przysłowie) © TOC dla Edukacji Polska
 35. 35. CHCESZ ROZWIJAĆ KRYTYCZNE MYŚLENIE??? STOSUJ NARZĘDZIA TOC OFERUJEMY SZKOLENIA, PROGRAMY dla wszystkich poziomów edukacyjnych

×