Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Co to jest toc???

22,996 views

Published on

Prezentacja wyjaśniająca najważniejsze zagadnienia związane z TOC. Jak wpływa na ucznia, na pracę nauczyciela, najważniejsze cechy programu.
Mnóstwo zdjęć i materiałów pokazujących efekty pracy - od przedszkola po szkołę wyższą.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Co to jest toc???

 1. 1. Co to jest TOC??? TOC uczy myślenia krytycznego
 2. 2. TOC – „Teoria Ograniczeń” Eliyahu Goldratt 1947-2011 • Stworzone na początku lat 80-tych • Stosowane w biznesie na całym świecie • Nominacja do Nobla (ekonomia) – 2010 • Fundacja „TOC dla Edukacji” od 1995 r • Działalność w ponad 30 krajach świata • Miliony dzieci stosują TOC • W Polsce obecne od 2006
 3. 3. GAŁĄZKA CHMURA Narzędzia krytycznego myślenia TOC © Maciej Winiarek DRZEWKO AMBITNEGO CELU
 4. 4. UCZEŃ - Jak TOC wpływa na ucznia?
 5. 5. Proste do wdrożenia – naturalne myślenie dla dzieci • Dzieci intuicyjnie poszukują logiki w otaczającym świecie • Narzędzia TOC są przez nich stosowane bardzo szybko, intuicyjnie, bez żadnych uprzedzeń • W końcu mogą wyrazić to co myślą…
 6. 6. Prosty do wdrożenia – naturalne myślenie dla dzieci
 7. 7. Prosty do wdrożenia – naturalne myślenie dla dzieci
 8. 8. Prosty do wdrożenia – naturalne myślenie dla dzieci
 9. 9. Uniwersalne – dla wszystkich • Dobra dydaktyka powinna być efektywna dla wszystkich • TOC jest stosowane na wszystkich poziomach edukacyjnych, na wszystkich przedmiotach • TOC jest stosowane w pracy z dziećmi uzdolnionymi oraz niepełnosprawnymi
 10. 10. Uniwersalne – dla wszystkich
 11. 11. Uniwersalne – dla wszystkich
 12. 12. Uniwersalne – dla wszystkich
 13. 13. Uniwersalne – dla wszystkich
 14. 14. Uniwersalne – dla wszystkich
 15. 15. Uniwersalne – dla wszystkich
 16. 16. Przenosimy odpowiedzialność na barki ucznia • Z uczeniem się jest jak z miłością – nie można do niej zmusić… • Uczniowie CHCĄ się uczyć jeśli nauka jest prosta, zabawna, interesująca… • A oni czują się bezpiecznie, mogąc realizować swoje pasje i zainteresowania
 17. 17. Przenosi odpowiedzialność na barki ucznia
 18. 18. Przenosi odpowiedzialność na barki ucznia
 19. 19. Przenosi odpowiedzialność na barki ucznia
 20. 20. Przenosi odpowiedzialność na barki ucznia
 21. 21. Samodzielność i odpowiedzialność uczniów • Jeśli uczeń rozumie to potrafi samodzielnie pracować • Jeśli pracuje samodzielnie to chce być odpowiedzialny za wyniki • Nauczyciel nie musi być odpowiedzialny za proces uczenia się uczniów
 22. 22. Samodzielność i odpowiedzialność uczniów
 23. 23. Samodzielność i odpowiedzialność uczniów
 24. 24. Samodzielność i odpowiedzialność uczniów
 25. 25. Zrozumienie zamiast zapamiętanie • Uczeń stosując narzędzia TOC ROZUMIE proces, problem, który ma rozwiązać • Kierując się logiką tworzy związki przyczynowo- skutkowe w formie audio-wizualno-kinestetycznej • Zapamiętanie materiału jest na bazie logiki a nie „wykucia materiału”
 26. 26. Zrozumienie zamiast zapamiętanie
 27. 27. Zrozumienie zamiast zapamiętanie
 28. 28. Zrozumienie zamiast zapamiętanie
 29. 29. Dzieci są partnerami nauczyciela… • Bez względu na wiek każda ich opinia, zdanie, pomysł są DOBRE • Mają prawo myśleć i czuć inaczej niż my, dorośli • Nauczyciel jest moderatorem i na tym buduje zaufanie, autorytet wśród uczniów
 30. 30. Dzieci są partnerami nauczyciela…
 31. 31. Dzieci są partnerami nauczyciela…
 32. 32. Dzieci są partnerami nauczyciela…
 33. 33. Pracujemy zespołowo • Pracujemy całą grupą (czym większa tym lepiej – max 30 os) • Dyskutują, kłócą się, przekonują, wypracowują wspólne stanowisko • Nauczyciel/moderator czuwa i wspiera prawidłowy proces • Praca zespołowa to naturalne środowisko pracy
 34. 34. Pracujemy zespołowo
 35. 35. Pracujemy zespołowo
 36. 36. Pracujemy zespołowo
 37. 37. Zmotywowany uczeń • Jeśli uczeń rozumie to wzrasta w nim wewnętrzna motywacja do pracy • Wewnętrzna motywacja jest najsilniejszym motywatorem • Pojawiają się poczucie sprawczości, sukcesy, rozwój – dodatkowy czynnik motywujący • Zajęcia z TOC zawsze prowadzone są w przyjaznej, twórczej, zabawowej atmosferze
 38. 38. Zmotywowany uczeń
 39. 39. Zmotywowany uczeń
 40. 40. Zmotywowany uczeń
 41. 41. Zmotywowany uczeń
 42. 42. Zmotywowany uczeń
 43. 43. NAUCZYCIEL - Jak TOC wpływa na pracę nauczyciela?
 44. 44. Zmiana roli nauczyciela • Rola Nauczyciela jako dostawcy informacji skończyła się  • Proponujemy NOWĄ rolę – Moderatora procesu edukacyjnego  • Naprowadza, wspiera, zadaje pytania, zachęca, pomaga…
 45. 45. Zmiana roli nauczyciela - moderator
 46. 46. Zmiana roli nauczyciela - moderator
 47. 47. Zmiana roli nauczyciela - moderator
 48. 48. Mniej nakładów, więcej efektów – nauczyciel moderator • Nauczyciel/moderator oddaje przestrzeń dla uczniów • Praca jest lżejsza, mniej angażująca • Uczniowie mają więcej przestrzeni dla swoich pomysłów, hipotez – ich uczenie jest efektywniejsze
 49. 49. Mniej nakładów, więcej efektów
 50. 50. Mniej nakładów, więcej efektów
 51. 51. Mniej nakładów, więcej efektów
 52. 52. Nauczyciel widzi „myślenie ucznia” • Koniec z pytaniem „czego nie rozumiecie?” • Przez cały czas pracy uczniów moderator widzi ich pracę, koncentrując się na logice • Moderator kiedy widzi błąd tylko zadaje pytania o logikę – brak oceny pracy ucznia
 53. 53. Nauczyciel widzi „myślenie ucznia”
 54. 54. Nauczyciel widzi „myślenie ucznia”
 55. 55. Nauczyciel widzi „myślenie ucznia”
 56. 56. Realizujemy podstawę programową • Realizujemy 13 z 15 obszarów podstawy programowej przedszkola – kliknij i sprawdź • Realizujemy 11 z 12 obszarów podstawy programowej ze szkoły – kliknij i sprawdź • W wielu przypadkach wykraczamy poza podstawę programową
 57. 57. Realizujemy podstawę programową
 58. 58. Realizujemy podstawę programową
 59. 59. Realizujemy podstawę programową
 60. 60. Szczęśliwy nauczyciel • Mózg nauczyciela pracuje mniej niż mózg dziecka  • Zaangażowani uczniowie odnoszą coraz więcej sukcesów • Praca znów staje się przyjemna, efektywna, daje poczucie spełnionej misji
 61. 61. Szczęśliwy nauczyciel
 62. 62. Szczęśliwy nauczyciel
 63. 63. Szczęśliwy nauczyciel
 64. 64. Szczęśliwy nauczyciel
 65. 65. TOC – innowacyjny program uczący myślenia krytycznego
 66. 66. Nowoczesny • Dostosowany do dzisiejszego ucznia (mnóstwo ruchu, zabawy, pracy zespołowej) • Przygotowujący do życia poza szkołą • Uczący myślenia • Uczący rozwiązywania problemów • Uczący planowania i realizowania swoich marzeń… • Ale nie cyfrowy 
 67. 67. Nowoczesny
 68. 68. Nowoczesny
 69. 69. Nowoczesny
 70. 70. Uczymy myślenia krytycznego • Uczymy odróżniania faktów od opinii, przetwarzania informacji, wnioskowania, tworzenia związków przyczynowo- skutkowych, tworzenia nowej wiedzy • Dzieci uczą się chłodnej analizy przed emocjonalnym działaniem
 71. 71. Uczymy myślenia krytycznego
 72. 72. Uczymy myślenia krytycznego
 73. 73. Uczymy myślenia krytycznego
 74. 74. Uczymy i rozwijamy empatię • Dzieci uczą się rozpoznawać i nazywać swoje i innych emocje • Analizując teksty wczuwają się w sytuację, dostrzegają konsekwencje, rozwiązują konflikty • Stają się współczujące, rozumiejące, empatyczne
 75. 75. Uczymy i rozwijamy empatię
 76. 76. Uczymy i rozwijamy empatię
 77. 77. Uczymy i rozwijamy empatię
 78. 78. Rozbudza ciekawość świata… • Tekst jest dla nas tylko początkiem do… odkrywania świata • Nauczyciel/moderator ciągle zadaje otwarte pytania… • Dzieci są pełne ciekawości, kreatywności i chęci tworzenia nowej wiedzy
 79. 79. Rozbudza ciekawość świata…
 80. 80. Rozbudza ciekawość świata…
 81. 81. Rozbudza ciekawość świata…
 82. 82. Tani – kartka i długopis • Dobra metoda nie wymaga dużych nakładów finansowych • Dobra metodyka zawsze związana jest z myśleniem ucznia • W przypadku TOC wystarcz kartka, długopis…i myśląca głowa 
 83. 83. Tani – kartka i długopis
 84. 84. Tani – kartka i długopis
 85. 85. Tani – kartka i długopis
 86. 86. Zaufanie… • Podręcznik, podstawa programowa – mogą się zmieniać i pozostaje niepewność • Koncentrujemy się na stałych wartościach oraz niezmiennych kompetencjach • Nasz program jest uniwersalny – pasuje do wszystkiego  • Uzupełniamy, wspieramy najlepsze podręczniki, najlepszych nauczycieli – UCZYMY MYŚLENIA
 87. 87. Zaufanie…
 88. 88. Zaufanie…
 89. 89. Zaufanie…
 90. 90. Chcesz wiedzieć więcej? • Zobacz opinie i recenzje – kliknij i sprawdź • Zobacz nasze filmy – kliknij i sprawdź • Zobacz nasze prezentacje – kliknij i sprawdź • Zobacz nasz program – kliknij i sprawdź • Polub nas na FB – kliknij i polub 
 91. 91. DZIĘKUJEMY  WWW.TOC.EDU.PL

×