Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4 etapy rozwoju osobistego w myśleniu krytycznym

1,981 views

Published on

Czy wiesz jakim myślicielem jesteś? Czy naprawdę jesteś mądrą (myślącą) osobą? Skąd wiesz?
Zapraszamy do zabawy i sprawdzenia na jakim etapie jesteś w myśleniu krytycznym. Masz do wyboru cztery postawy - od "aroganckiego ignoranta" do "pewnego myśliciela" :)
Zapraszamy!

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

4 etapy rozwoju osobistego w myśleniu krytycznym

 1. 1. 4 ETAPY ROZWOJU W MYŚLENIU KRYTYCZNYM Zapraszam do zabawy  © Maciej Winiarek
 2. 2. Jakim „myślicielem” jesteś? Poziom myślenia krytycznego Poziompewnościsiebie „WIEM, ŻE WIEM” AROGANCKI IGNORANT © Maciej Winiarek
 3. 3. Jakim „myślicielem” jesteś? Poziom myślenia krytycznego Poziompewnościsiebie „WIEM, ŻE WIEM” AROGANCKI IGNORANT © Maciej Winiarek
 4. 4. Nie zauważa, iż notorycznie dokonuje schematycznych założeń, formułuje oceny i opinie i porusza się tylko w ograniczonym zakresie swojego punktu widzenia. Myli fakty z niesprawdzonymi informacjami. Nie potrafi dokonać analizy zachodzących pomiędzy nimi zależności. Egocentryczne tendencje skupiania się na sobie Widoczny jest brak motywacji, oraz umiejętności dostrzeżenia w jak ogromnym stopniu taka osoba jest skoncetrowana na sobie …i jak bardzo kieruje się własnymi uprzedzeniami © Maciej Winiarek
 5. 5. Jakim „myślicielem” jesteś? Poziom myślenia krytycznego Poziompewnościsiebie „WIEM, ŻE WIEM” AROGANCKI IGNORANT © Maciej Winiarek
 6. 6. „WIEM, ŻE WIEM” AROGANCKI IGNORANT „CZY NA PEWNO WIEM?” WĄTPIĄCY IGNORANT Poziom myślenia krytycznego Poziompewnościsiebie Jakim „myślicielem” jesteś? © Maciej Winiarek
 7. 7. Robimy wątpliwe założenia Opieramy się na fałszywych, niekompletnych albo wprowadzających w błąd informacjach Wnioskując nie opieramy się na sprawdzonych faktach Nie udaje nam się rozpoznać istotnych problemów, jakie posiadamy Formułujemy błędne koncepcje Rozumujemy w oparciu o uprzedzenia zawarte we własnym punkcie widzenia Myślimy egocentrycznie i irracjonalnie Rozpoczyna się rozumowanie i ocena, zaczynamy dostrzegać że: © Maciej Winiarek
 8. 8. „WIEM, ŻE WIEM” AROGANCKI IGNORANT „CZY NA PEWNO WIEM?” WĄTPIĄCY IGNORANT Poziom myślenia krytycznego Poziompewnościsiebie Jakim „myślicielem” jesteś? © Maciej Winiarek
 9. 9. „MUSZĘ SPRAWDZIĆ CZY WIEM” WĄTPIĄCY MYŚLICIEL Poziom myślenia krytycznego Poziompewnościsiebie Jakim „myślicielem” jesteś? „WIEM, ŻE WIEM” AROGANCKI IGNORANT „CZY NA PEWNO WIEM?” WĄTPIĄCY IGNORANT © Maciej Winiarek
 10. 10. Analizować logiczne przesłanki sytuacji czy pojawiającego się problemu Zaczynamy: Formułować jasne i precyzyjne pytania Sprawdzać dokładność i relatywność naszego toku rozumowania Odróżniać dane/informacje od wniosków Identyfikować uprzedzenia i stronnicze przekonania Zauważać, kiedy nasz punkt widzenia jest stronniczy oparty na naszym osobistym interesie © Maciej Winiarek
 11. 11. „MUSZĘ SPRAWDZIĆ CZY WIEM” WĄTPIĄCY MYŚLICIEL Poziom myślenia krytycznego Poziompewnościsiebie Jakim „myślicielem” jesteś? „WIEM, ŻE WIEM” AROGANCKI IGNORANT „CZY NA PEWNO WIEM?” WĄTPIĄCY IGNORANT © Maciej Winiarek
 12. 12. „MUSZĘ SPRAWDZIĆ CZY WIEM” WĄTPIĄCY MYŚLICIEL „WIEM, ZE NIC NIE WIEM” PEWNY MYŚLICIEL Poziom myślenia krytycznego Poziompewnościsiebie Jakim „myślicielem” jesteś? „WIEM, ŻE WIEM” AROGANCKI IGNORANT „CZY NA PEWNO WIEM?” WĄTPIĄCY IGNORANT © Maciej Winiarek
 13. 13. Nie spieszy się, wykorzystuje dany mu czas do maksimum Na rozwiązanie problemu poświęca dzień - przynajmniej Prowadzi dziennik swoich przemyśleń Ćwiczy różne strategie myślenia Podejmuje ważne decyzje wtedy, kiedy są one konieczne Kształtuje i modyfikuje swój charakter Redefiniuje postrzeganie rzeczywistości Wchodzi w kontakt ze swoimi emocjamiDostrzega wpływ grup społecznych, w których funkcjonuje © Maciej Winiarek
 14. 14. Co dalej?  Czy już wiesz, gdzie spędzasz najwięcej czasu?  Jesteś zadowolony(a)?  Chcesz zmienić ćwiartkę? Na tą „mądrzejszą”?   Nie wiesz jak?  Zapraszamy na szkolenia z myślenia krytycznego i narzędzi TOC – gwarantujemy szybki „awans”  © Maciej Winiarek
 15. 15. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ  www.toc.edu.pl www.uczymyslenia.pl www.facebook.plMaciejWiniarek.edu www.facebook.pl/tocdlaedukacji © Maciej Winiarek

×