Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Od edukacji transmisyjnej do samoregulacji ucznia

6,422 views

Published on

Prezentacja Macieja Winiarka z konferencji w Poznaniu - 28.01.2014 w WSNHiD.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Od edukacji transmisyjnej do samoregulacji ucznia

 1. 1. © Maciej Winiarek
 2. 2. 2 Tworzenie atmosfery zmiany …wszystkie elementy są obowiązkowe… Aby program zmian był skuteczny i trwały, muszą być spełnione warunki:  Wyraźny powód wprowadzenia zmian (R)  Wyraźny obraz przyszłości (O)  Oraz spójny plan działania (P) P + O + P = A  © Maciej Winiarek
 3. 3. 3 Tworzenie atmosfery zmiany Aby program zmian był skuteczny i trwały, muszą być spełnione warunki:  Wyraźny powód wprowadzenia zmian (R) © Maciej Winiarek
 4. 4. Filmik © Maciej Winiarek
 5. 5. © Maciej Winiarek
 6. 6. © Maciej Winiarek
 7. 7. © Maciej Winiarek
 8. 8. © Maciej Winiarek
 9. 9. © Maciej Winiarek
 10. 10.  Lojalność  Dyscyplina  Posłuszeństwo  Ślepe wykonywanie poleceń  „nie myśl, zrób”  i… © Maciej Winiarek
 11. 11. Od 1802 do 2007 klasy zmieniły się...? © Maciej Winiarek
 12. 12. …1876….. © Maciej Winiarek
 13. 13. …1932…..
 14. 14. …1965….. © Maciej Winiarek
 15. 15. Początek systemu powszechnej edukacji FAZA INDUSTRIALNAFAZA AGRARNA Wszyscy pracują aby produkować żywność © Maciej Winiarek
 16. 16. © Maciej Winiarek
 17. 17. © Maciej Winiarek
 18. 18. © Maciej Winiarek
 19. 19. © Maciej Winiarek
 20. 20. © Maciej Winiarek
 21. 21. © Maciej Winiarek
 22. 22. © Maciej Winiarek
 23. 23. Początek systemu powszechnej edukacji FAZA INDUSTRIALNA Era informacyjna oparta na wiedzy FAZA INFORMACYJNAFAZA AGRARNA Wszyscy pracują aby produkować żywność © Maciej Winiarek
 24. 24. INFORMACYJNA © Maciej Winiarek
 25. 25. © Maciej Winiarek
 26. 26. Myślenie krytyczne Odpowiedzialność Otwarci na nowe wyzwania Praca zespołowa Rozwiązywanie problemów Mobilność i elastyczność Praca projektowa KREATYWNOŚĆ INICJATYWA www.thinkingzone.pl© Maciej Winiarek
 27. 27. © Maciej Winiarek
 28. 28. we think
 29. 29. „JESTEM LOJALNY TAK DŁUGO, JAK TO MI SIĘ OPŁACA” Nie boi się pytać: „DLACZEGO?” „PO CO?” Ignoruje szkołę, bo luka między szkołą a życiem jest gigantyczna - jak nigdy do tej pory. ODRZUCA AUTORYTETY I DOGMATY UWIELBIA „RAJCUJĄCE” ZADANIA FB, Twitter BLOGI, SMS I MMS-Y EFEKTYWNY W KWESTIACH TECHNICZNYCH Duża ROSZCZENIOWOŚĆ TOLERANCYJNY WIELOKULTUROWY WYCHOWANY W „KOMFORCIE” czasami „przestymulowany” © Maciej Winiarek
 30. 30. Dzisiejsi uczniowie już dawno nie są ludźmi, dla których system edukacji był zaprojektowany. M. Prensky www.thinkingzone.pl© Maciej Winiarek
 31. 31. WIRTUALNY ŚWIAT © Maciej Winiarek
 32. 32. „DZISIEJSZA” SZKOŁA © Maciej Winiarek
 33. 33. CYFROWY ŚWIAT • Samodzielność • Wolność wyboru • Współpraca • Zabawa • Ciekawość „dlaczego?” „DZISIEJSZA” SZKOŁA © Maciej Winiarek
 34. 34. CYFROWY ŚWIAT • Samodzielność • Wolność wyboru • Współpraca • Zabawa • Ciekawość „dlaczego?” „DZISIEJSZA” SZKOŁA • Dyscyplina • Tylko jedna odpowiedź prawidłowa • Praca indywidualna • Nuda • „Nie zadawaj pytaj” © Maciej Winiarek
 35. 35. CYFROWY ŚWIAT • Samodzielność • Wolność wyboru • Współpraca • Zabawa • Ciekawość „dlaczego?” „DZISIEJSZA” SZKOŁA • Dyscyplina • Tylko jedna odpowiedź prawidłowa • Praca indywidualna • Nuda • „Nie zadawaj pytaj” © Maciej Winiarek
 36. 36. 41 Tworzenie atmosfery zmiany …wszystkie elementy są obowiązkowe… Aby program zmian był skuteczny i trwały, muszą być spełnione warunki:  Wyraźny powód wprowadzenia zmian (R)  Wyraźny obraz przyszłości (O) © Maciej Winiarek
 37. 37. © Maciej Winiarek
 38. 38. © Maciej Winiarek
 39. 39. 7 UMIEJĘTNOŚCI XXI w. na podstawie prezentacji drTony'egoWagnera © Maciej Winiarek
 40. 40. © Maciej Winiarek
 41. 41. © Maciej Winiarek
 42. 42. © Maciej Winiarek
 43. 43. © Maciej Winiarek
 44. 44. © Maciej Winiarek
 45. 45. © Maciej Winiarek
 46. 46. © Maciej Winiarek
 47. 47. Wg Magazynu Forbes umiejętność „MYŚLENIA KRYTYCZNEGO” jest na 1 miejscu niezbędnych kompetencji w XXI w © Maciej Winiarek
 48. 48. Pamiętanie rozpoznawanie informacji, wymienianie, opisywanie, nazywanie, lokalizowanie. Rozumienie tłumaczenie pomysłów, interpretowanie, podsumowywanie, wyjaśnianie. Zastosowanie korzystanie z informacji, wykorzystywanie, wykonywanie, realizowanie. Analizowanie dzielenie informacji na części, zgłębianie, porównywanie, dekonstruowanie Ocenianie weryfikowanie, ocenianie decyzji, hipotetyzowanie, krytykowanie, Tworzenie wymyślanie nowych pomysłów, projektowanie, konstruowanie, planowanie, Cyfrowa taksonomia Blooma:
 49. 49. ©TOC dla Edukacji Polska
 50. 50. ©TOC dla Edukacji Polska
 51. 51. ©TOC dla Edukacji Polska
 52. 52. ©TOC dla Edukacji Polska
 53. 53. ©TOC dla Edukacji Polska
 54. 54. ©TOC dla Edukacji Polska
 55. 55. ©TOC dla Edukacji Polska
 56. 56. ©TOC dla Edukacji Polska
 57. 57. Bodziec Myśl Emocje Działanie Rezultat ©TOC dla Edukacji Polska
 58. 58. Zadawanie trafnych pytań opiniuje wypowiedzi i argumenty przyznaje się, że nie wie i nie rozumie wszystkiego Ciekawość szuka nowych rozwiązań Aktywnie dzieli się nową wiedzą chętnie bada przekonania, założenia, opinie rozróżnia fakt od opinii uważa krytyczne myślenie za długi proces podnoszenia samooceny szuka dowodów na poparcie hipotez potrafi wpływać na czyjeś zdanie refleksyjny szuka dowodu ważne są dla niego dokładność i przejrzystość akceptuje opinie i przekonania innych zanim wyda opinie zapoznaje się ze wszystkimi faktamilubi się uczyć rozwiązuje problemy jest uważnym i aktywnym obserwatorem pokora
 59. 59. © Maciej Winiarek
 60. 60. Ten, który się uczy, ale nie myśli, jest zgubiony (chińskie przysłowie) ©TOC dla Edukacji Polska
 61. 61. 66 Tworzenie atmosfery zmiany …wszystkie elementy są obowiązkowe… Aby program zmian był skuteczny i trwały, muszą być spełnione warunki:  Wyraźny powód wprowadzenia zmian (R)  Wyraźny obraz przyszłości (O)  Oraz spójny plan działania (P) R + O + P = A © Maciej Winiarek
 62. 62. © Maciej Winiarek
 63. 63. ZMIANA ROLI NAUCZYCIELA © Maciej Winiarek
 64. 64. ZMIANA ROLI NAUCZYCIELA © Maciej Winiarek
 65. 65. kiedykolwiek gdziekolwiek http://ithalas.com Indywidualne style uczenia się
 66. 66. Stwórz środowisko studia twórczego © Maciej Winiarek
 67. 67. uczeń w centrum © Maciej Winiarek
 68. 68. Nauczyciel jako trener © Maciej Winiarek
 69. 69. Daj im narzędzia © Maciej Winiarek
 70. 70. GAŁĄZKA CHMURA Narzędzia krytycznego myślenia TOC © Maciej Winiarek DRZEWKO AMBITNEGO CELU
 71. 71. Dr Eliyahu Goldratt 1947 - 2011 © Maciej Winiarek
 72. 72. SposobemTOC
 73. 73. Stosując Gałąź Logiczną uczymy dzieci: • umiejętności przetworzenia tekstu w związki przyczynowo-skutkowe • dziękiGałęzi odrzucamy „chaos” a skupiamy się na faktach © Maciej Winiarek
 74. 74.  Film nr 1 © Maciej Winiarek
 75. 75. Stosując NarzędziaTOC uczymy: • kwestionowania założeń, „prawd”, oczywistości – na przedmiotach i w życiu pozaszkolnym • tworzenia nowych zasad, regulacji otwierających na nowe działania © Maciej Winiarek
 76. 76. © Maciej Winiarek
 77. 77. © Maciej Winiarek
 78. 78. © Maciej Winiarek
 79. 79. StosującGałąź Logiczną uczymy dzieci: • Uzasadniania związków przyczynowo- skutkowych • znajdowania argumentów w treści oraz korzystając z wcześniej zdobytej wiedzy © Maciej Winiarek
 80. 80. © Maciej Winiarek
 81. 81. © Maciej Winiarek
 82. 82. © Maciej Winiarek
 83. 83. Stosując NarzędziaTOC uczymy: • odróżniania faktów od opinii • znajdowania dowodów dla faktów • formułowania własnych opinii • umiejętności jej argumentowania • kwestionowania cudzych opinii © Maciej Winiarek
 84. 84. W różnicach z relacji zdarzenia zobaczyliśmy, jak szybko powstaje plotka (odróżnienie faktów od opinii) i dlaczego relacja większej ilości świadków daje wiarygodniejszy obraz. (opinia ucznia o narzędziach TOC) © Maciej Winiarek
 85. 85. Stosując NarzędziaTOC uczymy: • kategoryzowania informacji • oddzielenia szumu od treści • odróżniania poglądów • znajdowania wspólnych potrzeb, idei © Maciej Winiarek
 86. 86. © Maciej Winiarek
 87. 87. © Maciej Winiarek
 88. 88. Stosując Gałąź Logiczną uczymy dzieci: • analizowania konsekwencji swoich działań zanim podejmiemy decyzję • świadomego wyboru działań © Maciej Winiarek
 89. 89. © Maciej Winiarek
 90. 90. Stosując Drzewko Ambitnego Celu uczymy dzieci: • definiowania potencjalnych przeszkód • działań likwidujących przeszkody • tworzenia logicznej kolejności realizacji © Maciej Winiarek
 91. 91. © Maciej Winiarek
 92. 92. © Maciej Winiarek
 93. 93. Stosując NarzędziaTOC uczymy dzieci: • nazywania swoich potrzeb i emocji • dostrzegania potrzeb innych ludzi • rozpoznawania emocji, uczuć © Maciej Winiarek
 94. 94. Bodziec Myśl Emocje Działanie Rezultat Stosując NarzędziaTOC uczymy dzieci: • świadomości swoich emocji •Podejmowania działań w zgodzie z własnymi emocjami © Maciej Winiarek
 95. 95. © Maciej Winiarek
 96. 96. © Maciej Winiarek
 97. 97. 0 5 10 15 20 25 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 liczbaobserwowanychuczniów liczba obserwowanych zajęć Współdziałanie aktywni uczestnicy bierni narzucający innym swoje zdanie przeszkadzający ulegli, podporządkowani © Maciej Winiarek
 98. 98. 0 5 10 15 20 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 liczbaobserwowanychuczniów liczba obserwowanych zajęć Empatia uczniowie współodczuwający, wrażliwi, tolerancyjni okazujący zainteresowanie tylko wybranym osobom egoistyczni, obojętni, wykazujący brak zaangażowania © Maciej Winiarek
 99. 99. 0 5 10 15 20 25 30 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 liczbaobserwowanychuczniów liczba obserwowanych zajęć Nawiązywanie kontaktów - komunikacja z rówieśnikami bardzo dobra tylko w potrzebnych sytuacjach trudny kontakt brak kontaktu © Maciej Winiarek
 100. 100. 0 5 10 15 20 25 30 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 liczbaobserwowanychuczniów liczba obserwowanych zajęć Stosowanie reguł moralnych uczniowie przestrzegający zasad częściowo przestrzegający zasad niestosujący się do obowiązujących zasad © Maciej Winiarek
 101. 101. 0 5 10 15 20 25 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 liczbaobserwowanychuczniów liczba obserwowanych zajęć Koncentracja uwagi na wykonywanym zadaniu poziom wysoki poziom przeciętny poziom niski całkowite rozproszenie uwagi © Maciej Winiarek
 102. 102. dr Hewilia Hetmańczyk-Bajer Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Pedagogiki e-mail: hewilia@interia.pl © Maciej Winiarek
 103. 103. Na czym polega różnica? • To UCZNIOWIE wymyślają rozwiązania. • To UCZNIOWIE tworzą język. • To UCZNIOWIE używająWŁASNEJ logiki. • To UCZNIOWIE formułują związki pomiędzy standardami kształcenia. • To UCZNIOWIE tworzą związki pomiędzy materiałem a testami
 104. 104. Własna satysfakcja Zapewnić bezpieczny start Wypełnienie obowiązku Realizować podstawę programową Przygotować uczniów do życia Strona 1 Strona 2 ©TOC for Education, Inc. 2011 All rights reserved Chmurka wewnętrznego konfliktu nauczyciela © Maciej Winiarek
 105. 105. Narzędzia TOC są bardzo skuteczne w edukacji. Dzięki zaproponowanym zabawom, ćwiczeniom i wyjątkowym przedmiotom małe dzieci potrafią nie tylko doskonale posługiwać się narzędziami, ale i przenosić je na sytuacje życia codziennego, a nawet uczyć własnych rodziców! ©A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska,TOC dla Edukacji Polska
 106. 106. TOC Myślenie krytyczne Liderzy w edukacji Kuferek Tajemnic Kuferek matematyczny Kuferek pełen emocji MAPY matematyczne Zarządzanie emocjami © Maciej Winiarek
 107. 107. © Maciej Winiarek
 108. 108. CZY JEST TO MOŻLIWE??? © Maciej Winiarek
 109. 109.  http://www.youtube.com/user/01mwtl - kanałTOC, KuferekTajemnic – mnóstwo filmików  http://www.slideshare.net/mwtl?utm_campaign=profiletra cking&utm_medium=sssite&utm_source=ssnewsfeed – mój kanał w „slideshare” – mnóstwo prezentacji  www.1000extrarzeczywszkole.pl – mój blog, mnóstwo materiałów, ciekawostek  https://www.facebook.com/groups/250172838351583/ - nasz fanpage na Facebooku - zapraszamy!!! © Maciej Winiarek
 110. 110. DZIĘKUJĘ 

×