Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Zaburzenia lękowe  u dzieci.    Katarzyna Biłyk    Ewa Żelazek
Lęk jako zjawisko adaptacyjne  Lęk to zjawisko, które pomaga dziecku   w prawidłowej adaptacji do świata zewnętrznego ...
Lęk jako zjawisko adaptacyjne Wyraźny wpływ lęku na zachowanie dzieckawidoczny jest już od 2 do 4 roku życia, przy czym ...
Rozwój psychiczny dziecka           Lęki 2 latka•  natury słuchowej:  pociągi, ciężarówki, grzmot, spłukiwan...
Rozwój psychiczny dziecka          Lęki 2,5 roku• Wiele lęków szczególnie przestrzennych- obawa przed ruchem alb...
Rozwój psychiczny dziecka          Lęki 3 latka• Dominują lęki wizualne - starzy pomarszczeni ludzie, maski, „c...
Rozwój psychiczny dziecka          Lęki 4 latka• Powracają lęki słuchowe, szczególnie odgłosy silników. Ciemnośd...
Rozwój psychiczny dziecka         Lęki 5 latka• Niewiele lęków, przeważają wizualne, mniej obaw przed zwierzętam...
Rozwój psychiczny dziecka             Lęki 6 latka• Duże natężenie stanów lękowych, wywołanych przede wszystk...
Rozwój psychiczny dziecka           Lęki 7 lat• Dużo lęków, przede wszystkim wizualnych: ciemnośd, strychy, piw...
Rozwój psychiczny dziecka          Lęki 8-9 lat• Mniej lęków i nie tak intensywne. Dziecko już się nie boi wody....
Rozwój psychiczny dziecka          Lęki 10 lat• Dużo lęków, największe obawy związane są ze zwierzętami - szcze...
Częstotliwośd występowania    zaburzeo lękowychSzacuje się, że częstotliwośd występowania  zaburzeo lękowych mieści si...
Zaburzenia lękowe           Zaburzenia:•  lęk separacyjny,•  fobia szkolna,•  lęk uogólniony,•  lęk paniczny...
Teoretyczny model zaburzeo lękowych oparty na koncepcjach poznawczych      Aspekt          Aspekt    beh...
Rodzaje zaburzeń lękowych Rozpoczynające się               Rozpoznawane       Inne niż lękowe    ...
Powstawanie lęku             Powstanie            zniekształconych          schematów po...
Program FEAR
F  Zdobywanie informacji na temat sytuacji wyzwalającej  lęk, identyfikowanie przeżywanych  emocji, rozpoznawanie od...
Strategie służące kopiowaniu zachowao iA  rozwiązywaniu problemów. Modelowanie i odgrywanie  ról, stosowanie nagród lub...
Praca z lękiem          I Etap       DOSTRZEŻ STRACHOpowiadanie o tym co się wydarzyło, w trakcie dopytywa...
Praca z lękiem          II Etap       NARYSUJ STRACHSkonkretyzuj go- można cos z rysunkiem zrobid-   za...
Praca z lękiem       III Etap  JAK SOBIE MOŻESZ PORADZID         Co zrobid: boksowad, walczyd, zamieniad...
Praca z lękiem       IV EtapWZMOCNIENIE POCZUCIA BEZPIECZEOSTWA     Wyjśd od pomysłu dziecka:jak czujesz to be...
Praca z lękiem       V Etap     ZAKOTWICZENIERozszerzyd bezpieczeostwo za pomocą    magicznych aspektów   ...
Ogólne wskazówki do postępowania z dziedmi     z zaburzeniami lękowymiNormalizowanie reakcji lękowych u dzieci i poka...
 Istotne znaczenie ma również pomoc dziecku w zauważeniu, jakie zniekształcenia poznawcze stosuje ono samo podczas ocen...
 Uczmy dzieci dostrzegania wskazówek mówiących o bezpieczeostwie, a także właściwego, znormalizowanego ustalania standa...
Stosowanie strategii przeciwnych unikaniu Należy pamiętad o tym, że dzieci z zaburzeniami lękowymi wypracowały sobie spo...
 Ekspozycje ― czyli systematyczne konfrontacje z sytuacjami, których dziecko dotąd unikało z powodu lęku ― zaczynamy za...
Uczenie techniki rozwiązywania problemów Dzieci z zaburzeniami lękowymi często są nie tylko nadmiernie lękliwe i ostrożn...
 Trening rozwiązywania problemów składa się zazwyczaj z następujących kroków:— określenie, na czym polega problem;— znal...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Zaburzenia lękowe u dzieci

13,820 views

Published on

Zaburzenia lękowe u dzieci

Published in: Education
 • Writing a good research paper isn't easy and it's the fruit of hard work. For help you can check writing expert. Check out, please ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ I think they are the best
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2u6xbL5 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2u6xbL5 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Zaburzenia lękowe u dzieci

 1. 1. Zaburzenia lękowe u dzieci. Katarzyna Biłyk Ewa Żelazek
 2. 2. Lęk jako zjawisko adaptacyjne Lęk to zjawisko, które pomaga dziecku w prawidłowej adaptacji do świata zewnętrznego oraz pełni szeroko rozumiane funkcje regulacyjne pozwalające m.in. na sprawne monitorowanie własnych zachowao w odniesieniu do oczekiwao społecznych i kulturowych. Jednak lęk nadmiernie nasilony niejednokrotniepowstrzymuje dziecko przed eksplorowaniemotoczenia, utrudnia stawanie się niezależnym.
 3. 3. Lęk jako zjawisko adaptacyjne Wyraźny wpływ lęku na zachowanie dzieckawidoczny jest już od 2 do 4 roku życia, przy czym najczęściej dotyczy on konkretnych sytuacji,przedmiotów lub zwierząt. W miarę upływu czasuzazwyczaj zmienia się nie tylko nasilenie lęku, aletakże tematyka wyobrażeo lękowych oraz bodźce wyzwalające. Postęp w zakresie rozwoju poznawczego sprawia, że doświadczane lęki i obawy są internalizowane i koncentrują się przede wszystkim na sytuacjach społecznych, szkolnych oraz zdrowia fizycznego.
 4. 4. Rozwój psychiczny dziecka Lęki 2 latka• natury słuchowej: pociągi, ciężarówki, grzmot, spłukiwanie wodą ubikacji, odkurzacz, deszcz, wiatr• lęki wizualne: ciemne kolory, duże przedmioty, pociągi, kapelusze• przestrzenne: zabawka czy łóżeczko zabrane z normalnego miejsca, przeprowadzka do nowego domu, lęk przed wpadnięciem do studzienki ściekowej• lęki przed zwierzętami głównie dzikimi• lęki związane z ludźmi: wyjazd matki, jej nieobecnośd w porze zasypiania
 5. 5. Rozwój psychiczny dziecka Lęki 2,5 roku• Wiele lęków szczególnie przestrzennych- obawa przed ruchem albo przesuwaniem przedmiotów, przed nieoczekiwanymi relacjami przestrzennymi np. gdy ktoś wchodzi do domu innymi drzwiami• Lęk przed zbliżającymi się dużymi przedmiotami np. ciężarówką
 6. 6. Rozwój psychiczny dziecka Lęki 3 latka• Dominują lęki wizualne - starzy pomarszczeni ludzie, maski, „czarownicy”, ciemnośd, zwierzę ta, policjanci, włamywacze, wieczorne wyjście rodziców
 7. 7. Rozwój psychiczny dziecka Lęki 4 latka• Powracają lęki słuchowe, szczególnie odgłosy silników. Ciemnośd, dzikie zwierzęta, wyjście matki, szczególnie wieczorem
 8. 8. Rozwój psychiczny dziecka Lęki 5 latka• Niewiele lęków, przeważają wizualne, mniej obaw przed zwierzętami, złymi ludźmi, czarodziejami. Konkretne, przyziemne obawy przed potłuczeniem się przy upadku, pogryzieniem przez psa itp. Ciemnośd, obawa, że matka nie wróci do domu.
 9. 9. Rozwój psychiczny dziecka Lęki 6 latka• Duże natężenie stanów lękowych, wywołanych przede wszystkim przez bodźce dźwiękowe: dzwonek do drzwi, telefon, czyjś monotonny, nieprzyjemny sposób mówienia, spłukiwanie wody w ubikacji, odgłosy wydawane przez ptaki, owady. Obawy przed światem nadprzyrodzonym-duchy, wiedźmy. Lęk, że ktoś chowa się pod łóżkiem. Przestrzenne-obawa przed zgubieniem się, dziecko boi się iśd do lasu. Obawa przed żywiołami: ogieo, woda, grzmot, błyskawica. Dziecko boi się zasypiad, kiedy jest samo w pokoju, lęka się również samo zostad w domu. Obawa, że matki nie będzie w domu, kiedy wróci, że coś jej się może stad, że może umrzed. Lęk przed pobiciem przez innych. Dziecko dzielnie znosi duże rany, ale boi się drzazg, drobnych skaleczeo, widoku krwi
 10. 10. Rozwój psychiczny dziecka Lęki 7 lat• Dużo lęków, przede wszystkim wizualnych: ciemnośd, strychy, piwnice. Cienie staja się duchami i wiedźmami. Lęk przed wojną, szpiegami, włamywaczami, ludźmi chowającymi się w szafach, albo przed łóżkiem. Strach bywa stymulowany przez radio, telewizję. Lęk przed spóźnieniem się do szkoły, przed brakiem akceptacji ze strony innych.
 11. 11. Rozwój psychiczny dziecka Lęki 8-9 lat• Mniej lęków i nie tak intensywne. Dziecko już się nie boi wody. Mniej obawia się ciemności. Lepsza umiejętnośd oceny sytuacji, obawy mają już swoje uzasadnienie - dotyczą własnych zdolności i możliwości porażki, szczególnie w szkole.
 12. 12. Rozwój psychiczny dziecka Lęki 10 lat• Dużo lęków, największe obawy związane są ze zwierzętami - szczególnie dzikimi i wężami. Niektóre dzieci boją się ciemności, także wysokich pomieszczeo, ognia, przestępców, „mordercó w”, włamywaczy. Niektóre same wymieniają czego się już nie boją: głównie ciemności, psów, nie boją się również same zostad w domu.
 13. 13. Częstotliwośd występowania zaburzeo lękowychSzacuje się, że częstotliwośd występowania zaburzeo lękowych mieści się w granicachod 5 do 12 % populacji dziecięcej i jest zależna od rodzaju zaburzenia i wieku dziecka. Oznacza to, że średnio w 30 osobowej klasie jest dwoje lub troje dzieci z problemami lękowymi, których nasilenie osiąga poziom kliniczny i wymaga interwencji specjalisty.
 14. 14. Zaburzenia lękowe Zaburzenia:• lęk separacyjny,• fobia szkolna,• lęk uogólniony,• lęk paniczny,• agorafobia,• fobie proste. Zaburzenia lękowe współwystępują z ADHD, depresją, zaburzeniami obsesyjno- kompulsywnymi, zaburzeniami zachowania
 15. 15. Teoretyczny model zaburzeo lękowych oparty na koncepcjach poznawczych Aspekt Aspekt behawioralny: fizjologiczny: zachowania sygnały unikające fizjologiczne Aspekt poznawczy: zniekształcona ocena poznawcza
 16. 16. Rodzaje zaburzeń lękowych Rozpoczynające się Rozpoznawane Inne niż lękowe u zaburzenia uzwykle w dzieciństwie: dzieci, młodzieży, doro dzieci, gdzie lęk jest1. Lęk przed słych: istotnym aspektem:separacją 1. Agorafobia (lęk 1. mutyzm wybiórczy2. Zaburzenia lękowe (brak lub ograniczenie przed przebywaniemw postaci fobii mówienia w określonych w otwartej przestrzeni) sytuacjach przyw dzieciństwie 2. fobia społeczna zachowaniu rozumienia3. Lęk społeczny mowy i możliwości 3. fobie specyficznew dzieciństwie porozumiewania się) 4. napady paniki4. Uogólnione 2. mieszane zaburzenia 5. zaburzeniezaburzenia lękowe zachowania i emocji obsesyjno- (różnego typu problemyw dzieciństwie w zakresie zachowania kompulsyjne i/lub emocji, gdzie lęk 6. reakcja na ciężki w istotny sposób może stres i zaburzenia dodatkowo zaburzać adaptacyjne funkcjonowanie dziecka)
 17. 17. Powstawanie lęku Powstanie zniekształconych schematów poznawczych Nadmierne Nadmierny lęk skoncentrowanie przekraczający na własnej osobiegranice adaptacji i doznaniach Tendencja do postrzegania nadmiernego zagrożenia w różnych sytuacjach
 18. 18. Program FEAR
 19. 19. F Zdobywanie informacji na temat sytuacji wyzwalającej lęk, identyfikowanie przeżywanych emocji, rozpoznawanie odpowiedzi somatycznej. Pacjenci uczeni są rozpoznawania wczesnych objawów sygnalizujących reakcje lekową i inicjowania w odpowiedzi na nie strategii poznawczych i behawioralnych, przede wszystkim technik relaksacyjnych, wyobrażeniowych.E Identyfikowanie i korygowanie zniekształconej mowy wewnętrznej, uczenie konstruktywnej mowy wewnętrznej, modelowanie myśli i uczud, które mogą pojawiad się w potencjalnych sytuacjach lękotwórczych.
 20. 20. Strategie służące kopiowaniu zachowao iA rozwiązywaniu problemów. Modelowanie i odgrywanie ról, stosowanie nagród lub społeczne wzmacnianie postępów dziecka. Metody stopniowej ekspozycji realnej lub wyobrażeniowej na bodziec wyzwalający lęk.R Ocena nauczonych umiejętności i wzmacnianie własnych zachowao
 21. 21. Praca z lękiem I Etap DOSTRZEŻ STRACHOpowiadanie o tym co się wydarzyło, w trakcie dopytywad – jaki jest strach, co sprawia, że się boisz, jak wzmocnid bezpieczeostwo (szukanie pomysłów)
 22. 22. Praca z lękiem II Etap NARYSUJ STRACHSkonkretyzuj go- można cos z rysunkiem zrobid- zamknąd, odłożyd, odciąd, schowad Wytnij tyle, ile ci potrzeba, co zrobisz z tą częścią, której już nie potrzebujesz
 23. 23. Praca z lękiem III Etap JAK SOBIE MOŻESZ PORADZID Co zrobid: boksowad, walczyd, zamieniad w mgłęi ją rozwiad, rozproszyd za pomocą światła, ciepła.
 24. 24. Praca z lękiem IV EtapWZMOCNIENIE POCZUCIA BEZPIECZEOSTWA Wyjśd od pomysłu dziecka:jak czujesz to bezpieczeostwo, gdzie, w jakiej części ciała - poślij to uczucie dalej, jakbyś pompowała balon.
 25. 25. Praca z lękiem V Etap ZAKOTWICZENIERozszerzyd bezpieczeostwo za pomocą magicznych aspektów (przedmiotów, zwierząt, wyobrażonych figur, symboli).
 26. 26. Ogólne wskazówki do postępowania z dziedmi z zaburzeniami lękowymiNormalizowanie reakcji lękowych u dzieci i pokazywanie adaptacyjnej funkcji lęku Należy rozmawiad z dziedmi o tym, że lęk jest emocją powszechnie przeżywaną, która pomaga ocenid sytuację i podjąd korzystne działania. Wyjaśniamy, że pełni on funkcję adaptacyjną, tzn. przygotowuje dziecko na niebezpieczeostwo i pomaga mu uniknąd potencjalnych zagrożeo. W rozmowach z dziedmi korzystne jest posługiwanie się przykładami sytuacji z ich życia. Konkretne przykłady pomagają dziecku lepiej zrozumied przekazywane informacje.
 27. 27.  Istotne znaczenie ma również pomoc dziecku w zauważeniu, jakie zniekształcenia poznawcze stosuje ono samo podczas oceny różnych wydarzeo, które interpretuje lękowo. Przykładem może byd katastrofizowanie („na pewno stanie się coś strasznego”) lub nadmierne uogólnianie („zawsze mam pecha, więc nic dobrego zdarzyd się nie może”). W pracy z dziedmi warto modelowad sposób radzenia sobie z lękiem, a nie całkowite panowanie nad nim. Pokazujmy więc, że pomyślne ukooczenie zadania nie wymaga perfekcji na każdym jego etapie.
 28. 28.  Uczmy dzieci dostrzegania wskazówek mówiących o bezpieczeostwie, a także właściwego, znormalizowanego ustalania standardów bezpieczeostwa (dla dziecka odpowiednio samodzielnego rozsądne i konieczne jest przechodzenie przez ulicę w miejscu, gdzie są pasy, na zielonym świetle i po uprzednim sprawdzeniu czy samochody zatrzymały się, natomiast nierozsądne by już było zupełne zrezygnowanie z przechodzenia przez ulicę).
 29. 29. Stosowanie strategii przeciwnych unikaniu Należy pamiętad o tym, że dzieci z zaburzeniami lękowymi wypracowały sobie sposób zmniejszania lęku poprzez unikanie sytuacji, które sprawiają, że te objawy lęku pojawiają się lub nasilają. Takie unikające zachowania wzmacniają przekonania dziecka na temat grożącego mu niebezpieczeostwa i własnej niezaradności w pokonywaniu lęków, wpływają też negatywnie na samoocenę. Jeżeli chcemy pomóc dziecku w zmianie tych lękowych myśli, zachęcajmy je do konfrontacji z sytuacjami, których z powodu lęku unika.
 30. 30.  Ekspozycje ― czyli systematyczne konfrontacje z sytuacjami, których dziecko dotąd unikało z powodu lęku ― zaczynamy zawsze od tych łatwiejszych, a na trudniejszych kooczymy. Tego typu konfrontacje nigdy nie mogą dotyczyd sytuacji niebezpiecznych, a jedynie takich, które realnie są bezpieczne, a lęk im towarzyszący wynika tylko z nieprawidłowej ich interpretacji przez dziecko.
 31. 31. Uczenie techniki rozwiązywania problemów Dzieci z zaburzeniami lękowymi często są nie tylko nadmiernie lękliwe i ostrożne, ale również ― z powodu rozmaitych obaw ― bywają mało samodzielne w podejmowaniu decyzji, jak się zachowad w trudnej dla nich sytuacji. Ucząc dzieci technik rozwiązywania problemów, promujemy ich większą niezależnośd, wzmacniając równocześnie stosowanie prawidłowych strategii radzenia sobie.
 32. 32.  Trening rozwiązywania problemów składa się zazwyczaj z następujących kroków:— określenie, na czym polega problem;— znalezienie wielu możliwych rozwiązao;— wybranie dwóch lub trzech najlepszych zdaniem dziecka rozwiązao;— ocena zysków i strat dla każdego z tych rozwiązao;— wybór i zaplanowanie działania;— ocena efektów.

×