SlideShare a Scribd company logo
1 of 61
KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE DLA
KAŻDEJ SZKOŁY
UCZYMY MYŚLENIA
w szkołach podstawowych
© TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
© TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
Obecne problemy w szkole - uczniowie
 Brak motywacji
© TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
Obecne problemy w szkole - uczniowie
 Brak motywacji
 Zapamiętanie zamiast zrozumienia
© TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
Obecne problemy w szkole - uczniowie
 Brak motywacji
 Zapamiętanie zamiast zrozumienia
 Brak umiejętności myślenia krytycznego
© TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
Obecne problemy w szkole - uczniowie
 Brak motywacji
 Zapamiętanie zamiast zrozumienia
 Brak umiejętności myślenia krytycznego
 Problemy wychowawcze
© TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
Obecne problemy w szkole - uczniowie
 Brak motywacji
 Zapamiętanie zamiast zrozumienia
 Brak umiejętności myślenia krytycznego
 Problemy wychowawcze
 Brak samodzielności i odpowiedzialności
© TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
Obecne problemy w szkole - system
 Nauczyciel rozdarty pomiędzy przygotowaniem do
testów a przygotowaniem do życia
© TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
Obecne problemy w szkole - system
 Nauczyciel rozdarty pomiędzy przygotowaniem do
testów a przygotowaniem do życia
 Zmiany podręczników, wytycznych, oczekiwań
© TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
Obecne problemy w szkole - system
 Nauczyciel rozdarty pomiędzy przygotowaniem do
testów a przygotowaniem do życia
 Zmiany podręczników, wytycznych, oczekiwań
 Konieczność realizacji wielu projektów naraz
© TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
Obecne problemy w szkole - system
 Nauczyciel rozdarty pomiędzy przygotowaniem do
testów a przygotowaniem do życia
 Zmiany podręczników, wytycznych, oczekiwań
 Konieczność realizacji wielu projektów naraz
 Likwidacja etatów, szkół
© TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
Konflikt w szkole
Dziś, w świecie wszechogarniających testów każda szkoła na świecie tkwi
w poniższym konflikcie
© TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
Konflikt w szkole
A.
Chcemy odnosić
sukcesy i
przygotowywać
do życia
Dziś, w świecie wszechogarniających testów każda szkoła na świecie tkwi
w poniższym konflikcie
© TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
B.
Potrzebujemy rozwoju
dla siebie i naszych
uczniówA.
Chcemy odnosić
sukcesy i
przygotowywać
do życia
Konflikt w szkole
© TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
D.
Będziemy
stosować
nowoczesne
metody
B.
Potrzebujemy rozwoju
dla siebie i naszych
uczniówA.
Chcemy odnosić
sukcesy i
przygotowywać
do życia
Konflikt w szkole
© TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
D.
Będziemy
stosować
nowoczesne
metody
B.
Potrzebujemy rozwoju
dla siebie i naszych
uczniówA.
Chcemy odnosić
sukcesy i
przygotowywać
do życia C.
Potrzebujemy
stabilizacji, pracy na
znanych schematach,
przygotowania do
testów
Konflikt w szkole
© TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
D’.
Będziemy
stosować tylko
tradycyjne
metody
D.
Będziemy
stosować
nowoczesne
metody
B.
Potrzebujemy rozwoju
dla siebie i naszych
uczniówA.
Chcemy odnosić
sukcesy i
przygotowywać
do życia C.
Potrzebujemy
stabilizacji, pracy na
znanych schematach,
przygotowania do
testów
Konflikt w szkole
© TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
D’.
Będziemy
stosować tylko
tradycyjne
metody
D.
Będziemy
stosować
nowoczesne
metody
B.
Potrzebujemy rozwoju
dla siebie i naszych
uczniówA.
Chcemy odnosić
sukcesy i
przygotowywać
do życia C.
Potrzebujemy
stabilizacji, pracy na
znanych schematach,
przygotowania do
testów
Konflikt w szkole
© TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
ROZWIĄZANIEM NIE JEST
„WIĘCEJ CZASU”
© TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
ALE ZMIANA SPOSOBU PRACY
PRZEZ NAUCZYCIELA I UCZNIÓW
ROZWIĄZANIEM NIE JEST
„WIĘCEJ CZASU”
© TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
© TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
ROZWIĄZANIEM
JEST STOSOWANIE
MYŚLENIA KRYTYCZNEGO
© TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
NAUCZYCIEL JAK MODERATOR,
UCZNIOWIE ODPOWIEDZIALNI
ZA PROCES UCZENIA SIĘ
ROZWIĄZANIEM
JEST STOSOWANIE
MYŚLENIA KRYTYCZNEGO
© TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
© TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
Rozwiązanie konfliktu
 Poprzez stosowanie myślenia krytycznego
realizujesz podstawę programową i wyposażysz
ucznia w kompetencje
© TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
Rozwiązanie konfliktu
 Poprzez stosowanie myślenia krytycznego
realizujesz podstawę programową i wyposażysz
ucznia w kompetencje
 Uczniowie sami odkrywają, sprawdzają,
kwestionują, dyskutują, współpracują – dzięki
temu uczą się poprzez zrozumienie a nie
zapamiętanie
© TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
© TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
Jak to osiągnąć?
1. Szkolenia dla nauczycieli
© TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
Jak to osiągnąć?
1. Szkolenia dla nauczycieli
2. Nauczyciel stosuje w klasie (posiada narzędzia,
materiały)
© TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
Jak to osiągnąć?
1. Szkolenia dla nauczycieli
2. Nauczyciel stosuje w klasie (posiada narzędzia,
materiały)
3. Konsekwentne stosowanie w klasie przez okres 3-6
mc-cy
© TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
Jak to osiągnąć?
1. Szkolenia dla nauczycieli
2. Nauczyciel stosuje w klasie (posiada narzędzia,
materiały)
3. Konsekwentne stosowanie w klasie przez okres 3-6
mc-cy
4. Uczeń stosuje na większości przedmiotów
© TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
Propozycja rozwiązań
dla szkół podstawowych
© TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
KLUCZ DO SUKCESU DO
KOMPLEKSOWE, SYSTEMOWE
WDROŻENIE W OKRESIE 2-3 LAT
Propozycja rozwiązań
dla szkół podstawowych
© TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
Jeśli nie znacie jeszcze TOC…
© TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
TO ZOBACZCIE KONIECZNIE
TĘ PREZENTACJĘ 
HTTP://WWW.SLIDESHARE.NET/M
WTL/CO-TO-JEST-TOC
Jeśli nie znacie jeszcze TOC…
© TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
Jak można to zrealizować
1. Kuferek Tajemnic – klasy 0-1
© TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
Jak można to zrealizować
1. Kuferek Tajemnic – klasy 0-1
2. Kuferek Matematyczny – klasa 2
© TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
Jak można to zrealizować
1. Kuferek Tajemnic – klasy 0-1
2. Kuferek Matematyczny – klasa 2
3. Kuferek Matematyczny – klasa 3
© TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
Jak można to zrealizować
1. Kuferek Tajemnic – klasy 0-1
2. Kuferek Matematyczny – klasa 2
3. Kuferek Matematyczny – klasa 3
4. Narzędzia TOC dla przedmiotów – klasy 4-6
© TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
Jak można to zrealizować
1. Kuferek Tajemnic – klasy 0-1
2. Kuferek Matematyczny – klasa 2
3. Kuferek Matematyczny – klasa 3
4. Narzędzia TOC dla przedmiotów – klasy 4-6
5. Mapy matematyczne – klasy 4-6
© TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
Kuferek Tajemnic
 Jedyny program na rynku dla przedszkoli i szkół
podstawowych, który rozwija myślenie krytyczne u
małych dzieci
 Stosowany w całej Polsce, przez tysiące dzieci
 Doskonałe recenzje i opinie od fachowców, rodziców
i dzieci
 Wszystkie informacje – www.kuferektajemnic.pl
© TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
© TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
Kuferek Matematyczny – nowość!
 Jedyny program na rynku uczący myślenia logicznego
na matematyce
 Uczymy matematyki w formie baśni i zastosowania
gamifikacji – jako jedyni na rynku
 Stosujemy wszystkie trzy narzędzia TOC
 Przygotowujemy do stosowania „Map
matematycznych” w kl. 4-6
 Informacje: http://www.toc.edu.pl/kuferek-
matematyczny/
© TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
© TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
Narzędzia TOC dla przedmiotów
 Jedyne na rynku narzędzia wspomagające myślenie
krytyczne
 Stosowane na całym świecie od 20 lat, w Polsce od 8 lat
 Proste, skuteczne narzędzia DLA UCZNIA ( a nie dla
nauczyciela)
 Doskonałe do stosowania na wszystkich przedmiotach,
wszystkich poziomach
 www.toc.edu.pl
© TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
© TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
Mapy matematyczne
dr Danilo Siriasa
 Unikalna metoda z USA pozwalająca zobrazować
problem matematyczny i podzielić go na mniejsze
części – idealne rozwiązanie dla Pokolenia Y/Z
 Uczące logicznego myślenia i samodzielnego
rozwiązywania problemów matematycznych
 Do stosowania również na fizyce i chemii
 Szczegóły - http://www.toc.edu.pl/uczymy-prosto-
matematyki/
© TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
© TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
Dodatkowe możliwości dla Dyrekcji szkoły
 Szkolenie z planowania strategicznego
 Tworzenie i realizowanie planów naprawy szkoły
 Szkolenie z umiejętności motywowania nauczycieli
 Szkolenie „Lider w edukacji”
© TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
Czy warto to zrobić?
ZDECYDOWANIE TAK 
OTO DOWÓD ŻE BYŁO WARTO…
Czy warto to zrobić?
Wyjaśnienie
Wyniki testów 6-klasistów (średnia krajowa 27):
Wyniki testu 6-kl. SP 16 Elbląg, rok 2013/2014
Wyjaśnienie
Wyniki testów 6-klasistów (średnia krajowa 27):
 6 A – 31 pkt
Wyniki testu 6-kl. SP 16 Elbląg, rok 2013/2014
Wyjaśnienie
Wyniki testów 6-klasistów (średnia krajowa 27):
 6 A – 31 pkt
 6 C – 27 pkt
Wyniki testu 6-kl. SP 16 Elbląg, rok 2013/2014
Wyjaśnienie
Wyniki testów 6-klasistów (średnia krajowa 27):
 6 A – 31 pkt
 6 C – 27 pkt
 6 B – 24 pkt
Wyniki testu 6-kl. SP 16 Elbląg, rok 2013/2014
Wyjaśnienie
Wyniki testów 6-klasistów (średnia krajowa 27):
 6 A – 31 pkt
 6 C – 27 pkt
 6 B – 24 pkt
 6 A – stosowanie TOC przez ok. 3-4 lata (KT i Mapy)
Wyniki testu 6-kl. SP 16 Elbląg, rok 2013/2014
Wyjaśnienie
Wyniki testów 6-klasistów (średnia krajowa 27):
 6 A – 31 pkt
 6 C – 27 pkt
 6 B – 24 pkt
 6 A – stosowanie TOC przez ok. 3-4 lata (KT i Mapy)
 6 C – stosowanie krócej niż 1 rok – tylko Mapy
Wyniki testu 6-kl. SP 16 Elbląg, rok 2013/2014
Wyjaśnienie
Wyniki testów 6-klasistów (średnia krajowa 27):
 6 A – 31 pkt
 6 C – 27 pkt
 6 B – 24 pkt
 6 A – stosowanie TOC przez ok. 3-4 lata (KT i Mapy)
 6 C – stosowanie krócej niż 1 rok – tylko Mapy
 6 B – brak stosowania TOC w ciągu 6 lat
Wyniki testu 6-kl. SP 16 Elbląg, rok 2013/2014
Jeśli uznają Państwo, że szkoła powinna
przede wszystkim UCZYĆ MYŚLENIA to
zapraszamy do współpracy z nami!!!
© TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
www.toc.edu.pl
www.kuferektajemnic.pl
Nasz profil na Facebooku
Jeśli uznają Państwo, że szkoła powinna
przede wszystkim UCZYĆ MYŚLENIA to
zapraszamy do współpracy z nami!!!
© TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek

More Related Content

What's hot

Zaproszenie do sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli matematyki
Zaproszenie do sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli matematykiZaproszenie do sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli matematyki
Zaproszenie do sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli matematykiKatarzyna Wilk
 
Prezentacja TOC podczas Konferencji "Chodźmy na plac" - gdyński dzień animacj...
Prezentacja TOC podczas Konferencji "Chodźmy na plac" - gdyński dzień animacj...Prezentacja TOC podczas Konferencji "Chodźmy na plac" - gdyński dzień animacj...
Prezentacja TOC podczas Konferencji "Chodźmy na plac" - gdyński dzień animacj...TOC dla Edukacji Polska Sp. z o.o.
 
Myślenie krytyczne i narzędzia TOC - prezentacja w Starter Gdańsk, 20.09.2016
Myślenie krytyczne i narzędzia TOC - prezentacja w Starter Gdańsk, 20.09.2016Myślenie krytyczne i narzędzia TOC - prezentacja w Starter Gdańsk, 20.09.2016
Myślenie krytyczne i narzędzia TOC - prezentacja w Starter Gdańsk, 20.09.2016TOC dla Edukacji Polska Sp. z o.o.
 
Ocenianie Kształtujące w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Słowiku
Ocenianie Kształtujące w Zespole Szkolno Przedszkolnym w SłowikuOcenianie Kształtujące w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Słowiku
Ocenianie Kształtujące w Zespole Szkolno Przedszkolnym w SłowikuSylwia Kaniewska
 
Ocenianie Kształtujące - prezentacja. Definicja, elementy, opinie nauczycieli.
Ocenianie Kształtujące - prezentacja. Definicja, elementy, opinie nauczycieli.Ocenianie Kształtujące - prezentacja. Definicja, elementy, opinie nauczycieli.
Ocenianie Kształtujące - prezentacja. Definicja, elementy, opinie nauczycieli.DominikPytlak
 
Liczby rzeczywiste
Liczby rzeczywisteLiczby rzeczywiste
Liczby rzeczywistecalivita
 
Akademia TIK - prezentacja CEO
Akademia TIK - prezentacja CEOAkademia TIK - prezentacja CEO
Akademia TIK - prezentacja CEOteacher, trainer
 
Rachunek prawdopodobieństwa
Rachunek prawdopodobieństwaRachunek prawdopodobieństwa
Rachunek prawdopodobieństwacalivita
 

What's hot (20)

Kuferek Tajemnic uzupełnia KAŻDY podręcznik
Kuferek Tajemnic uzupełnia KAŻDY podręcznikKuferek Tajemnic uzupełnia KAŻDY podręcznik
Kuferek Tajemnic uzupełnia KAŻDY podręcznik
 
Kuferek pełen emocji - ogólna prezentacja
Kuferek pełen emocji - ogólna prezentacjaKuferek pełen emocji - ogólna prezentacja
Kuferek pełen emocji - ogólna prezentacja
 
Co to jest toc???
Co to jest toc???Co to jest toc???
Co to jest toc???
 
Zaproszenie do sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli matematyki
Zaproszenie do sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli matematykiZaproszenie do sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli matematyki
Zaproszenie do sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli matematyki
 
Prezentacja TOC podczas Konferencji "Chodźmy na plac" - gdyński dzień animacj...
Prezentacja TOC podczas Konferencji "Chodźmy na plac" - gdyński dzień animacj...Prezentacja TOC podczas Konferencji "Chodźmy na plac" - gdyński dzień animacj...
Prezentacja TOC podczas Konferencji "Chodźmy na plac" - gdyński dzień animacj...
 
Strategia rozwoju edukacji w olsztynie
Strategia rozwoju edukacji w olsztynieStrategia rozwoju edukacji w olsztynie
Strategia rozwoju edukacji w olsztynie
 
Myślenie krytyczne i narzędzia TOC - prezentacja w Starter Gdańsk, 20.09.2016
Myślenie krytyczne i narzędzia TOC - prezentacja w Starter Gdańsk, 20.09.2016Myślenie krytyczne i narzędzia TOC - prezentacja w Starter Gdańsk, 20.09.2016
Myślenie krytyczne i narzędzia TOC - prezentacja w Starter Gdańsk, 20.09.2016
 
TOC to filozofia życia
TOC to filozofia życiaTOC to filozofia życia
TOC to filozofia życia
 
Wrocław - prezentacja dla Dyrektorów 03.04.13
Wrocław - prezentacja dla Dyrektorów 03.04.13Wrocław - prezentacja dla Dyrektorów 03.04.13
Wrocław - prezentacja dla Dyrektorów 03.04.13
 
Mirela Nawrot
Mirela NawrotMirela Nawrot
Mirela Nawrot
 
10 lat ok_badanie
10 lat ok_badanie10 lat ok_badanie
10 lat ok_badanie
 
Ocenianie Kształtujące w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Słowiku
Ocenianie Kształtujące w Zespole Szkolno Przedszkolnym w SłowikuOcenianie Kształtujące w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Słowiku
Ocenianie Kształtujące w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Słowiku
 
Ocenianie Kształtujące - prezentacja. Definicja, elementy, opinie nauczycieli.
Ocenianie Kształtujące - prezentacja. Definicja, elementy, opinie nauczycieli.Ocenianie Kształtujące - prezentacja. Definicja, elementy, opinie nauczycieli.
Ocenianie Kształtujące - prezentacja. Definicja, elementy, opinie nauczycieli.
 
Strategie maj 2015_bn
Strategie maj 2015_bnStrategie maj 2015_bn
Strategie maj 2015_bn
 
TOC w terapii jąkania - I Kongres TOC - Dorota Kamińska
TOC w terapii jąkania - I Kongres TOC - Dorota Kamińska TOC w terapii jąkania - I Kongres TOC - Dorota Kamińska
TOC w terapii jąkania - I Kongres TOC - Dorota Kamińska
 
Liczby rzeczywiste
Liczby rzeczywisteLiczby rzeczywiste
Liczby rzeczywiste
 
Akademia TIK - prezentacja CEO
Akademia TIK - prezentacja CEOAkademia TIK - prezentacja CEO
Akademia TIK - prezentacja CEO
 
Rachunek prawdopodobieństwa
Rachunek prawdopodobieństwaRachunek prawdopodobieństwa
Rachunek prawdopodobieństwa
 
Eduscience 2 23th_may_2012_pl
Eduscience 2 23th_may_2012_plEduscience 2 23th_may_2012_pl
Eduscience 2 23th_may_2012_pl
 
Zeszyt ok - ZSI Włocławek
Zeszyt ok - ZSI WłocławekZeszyt ok - ZSI Włocławek
Zeszyt ok - ZSI Włocławek
 

Viewers also liked

Badanie skuteczności TOC w pracy z małymi dziećmi - doktorat Pani Hewilii Het...
Badanie skuteczności TOC w pracy z małymi dziećmi - doktorat Pani Hewilii Het...Badanie skuteczności TOC w pracy z małymi dziećmi - doktorat Pani Hewilii Het...
Badanie skuteczności TOC w pracy z małymi dziećmi - doktorat Pani Hewilii Het...TOC dla Edukacji Polska Sp. z o.o.
 
Od krytycznego myślenia do kreatywnych rozwiązań - Kongres TOC - Dorota Podo...
Od krytycznego myślenia do kreatywnych rozwiązań - Kongres TOC - Dorota Podo...Od krytycznego myślenia do kreatywnych rozwiązań - Kongres TOC - Dorota Podo...
Od krytycznego myślenia do kreatywnych rozwiązań - Kongres TOC - Dorota Podo...TOC dla Edukacji Polska Sp. z o.o.
 
TOC na Matematyce - Kongres TOC - Ewa Kotlik, Mariola Wiśniewska
TOC na Matematyce - Kongres TOC - Ewa Kotlik, Mariola WiśniewskaTOC na Matematyce - Kongres TOC - Ewa Kotlik, Mariola Wiśniewska
TOC na Matematyce - Kongres TOC - Ewa Kotlik, Mariola WiśniewskaTOC dla Edukacji Polska Sp. z o.o.
 
Kuferek matematyczny - I Kongres TOC - A.Omilianowska, M.Kusak
Kuferek matematyczny - I Kongres TOC - A.Omilianowska, M.KusakKuferek matematyczny - I Kongres TOC - A.Omilianowska, M.Kusak
Kuferek matematyczny - I Kongres TOC - A.Omilianowska, M.KusakTOC dla Edukacji Polska Sp. z o.o.
 
Tutoring i coaching akademicki jako nowy sposób podniesienia jakości uniwers...
Tutoring i coaching akademicki jako nowy sposób podniesienia jakości uniwers...Tutoring i coaching akademicki jako nowy sposób podniesienia jakości uniwers...
Tutoring i coaching akademicki jako nowy sposób podniesienia jakości uniwers...Sabina Zalewska
 

Viewers also liked (14)

Myślenie krytyczne
Myślenie krytyczneMyślenie krytyczne
Myślenie krytyczne
 
TOC w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi
TOC w pracy z dziećmi niepełnosprawnymiTOC w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi
TOC w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi
 
Badanie skuteczności TOC w pracy z małymi dziećmi - doktorat Pani Hewilii Het...
Badanie skuteczności TOC w pracy z małymi dziećmi - doktorat Pani Hewilii Het...Badanie skuteczności TOC w pracy z małymi dziećmi - doktorat Pani Hewilii Het...
Badanie skuteczności TOC w pracy z małymi dziećmi - doktorat Pani Hewilii Het...
 
Konferencja toc zaproszenie do współpracy
Konferencja toc  zaproszenie do współpracyKonferencja toc  zaproszenie do współpracy
Konferencja toc zaproszenie do współpracy
 
O co chodzi z tym Kuferkiem Tajemnic...???
O co chodzi z tym Kuferkiem Tajemnic...??? O co chodzi z tym Kuferkiem Tajemnic...???
O co chodzi z tym Kuferkiem Tajemnic...???
 
TOC na polskim w gimnazjum - Kongres TOC - Jolanta Malecka
TOC na polskim w gimnazjum - Kongres TOC - Jolanta MaleckaTOC na polskim w gimnazjum - Kongres TOC - Jolanta Malecka
TOC na polskim w gimnazjum - Kongres TOC - Jolanta Malecka
 
Kuferek Tajemnic - I Kongres TOC - Gdańsk 06.10.17
Kuferek Tajemnic - I Kongres TOC - Gdańsk 06.10.17Kuferek Tajemnic - I Kongres TOC - Gdańsk 06.10.17
Kuferek Tajemnic - I Kongres TOC - Gdańsk 06.10.17
 
Od krytycznego myślenia do kreatywnych rozwiązań - Kongres TOC - Dorota Podo...
Od krytycznego myślenia do kreatywnych rozwiązań - Kongres TOC - Dorota Podo...Od krytycznego myślenia do kreatywnych rozwiązań - Kongres TOC - Dorota Podo...
Od krytycznego myślenia do kreatywnych rozwiązań - Kongres TOC - Dorota Podo...
 
TOC na Matematyce - Kongres TOC - Ewa Kotlik, Mariola Wiśniewska
TOC na Matematyce - Kongres TOC - Ewa Kotlik, Mariola WiśniewskaTOC na Matematyce - Kongres TOC - Ewa Kotlik, Mariola Wiśniewska
TOC na Matematyce - Kongres TOC - Ewa Kotlik, Mariola Wiśniewska
 
TOC dla Edukacji Polska - I Kongres TOC - Maciej Winiarek
TOC dla Edukacji Polska - I Kongres TOC - Maciej WiniarekTOC dla Edukacji Polska - I Kongres TOC - Maciej Winiarek
TOC dla Edukacji Polska - I Kongres TOC - Maciej Winiarek
 
Kuferek matematyczny - I Kongres TOC - A.Omilianowska, M.Kusak
Kuferek matematyczny - I Kongres TOC - A.Omilianowska, M.KusakKuferek matematyczny - I Kongres TOC - A.Omilianowska, M.Kusak
Kuferek matematyczny - I Kongres TOC - A.Omilianowska, M.Kusak
 
Programowanie z TOC - I Kongres TOC - Magdalena Brewczyńska
Programowanie z TOC - I Kongres TOC - Magdalena BrewczyńskaProgramowanie z TOC - I Kongres TOC - Magdalena Brewczyńska
Programowanie z TOC - I Kongres TOC - Magdalena Brewczyńska
 
Najczęściej popełniane błędy w storytellingu
Najczęściej popełniane błędy w storytellinguNajczęściej popełniane błędy w storytellingu
Najczęściej popełniane błędy w storytellingu
 
Tutoring i coaching akademicki jako nowy sposób podniesienia jakości uniwers...
Tutoring i coaching akademicki jako nowy sposób podniesienia jakości uniwers...Tutoring i coaching akademicki jako nowy sposób podniesienia jakości uniwers...
Tutoring i coaching akademicki jako nowy sposób podniesienia jakości uniwers...
 

Similar to Kompleksowa oferta TOC dla Szkół Podstawowych

raport 2012/2013
raport 2012/2013raport 2012/2013
raport 2012/2013monzam
 
Sprawozdanie z tworzenia KODEKSU 2.0
Sprawozdanie z tworzenia KODEKSU 2.0Sprawozdanie z tworzenia KODEKSU 2.0
Sprawozdanie z tworzenia KODEKSU 2.0hojnacka
 
Prezentacja oferty Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łodzi
Prezentacja oferty Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w ŁodziPrezentacja oferty Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łodzi
Prezentacja oferty Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łodzibuntovnick
 
Program edukacyjny "Dbajmy o Zdrowie" 2017
Program edukacyjny "Dbajmy o Zdrowie" 2017Program edukacyjny "Dbajmy o Zdrowie" 2017
Program edukacyjny "Dbajmy o Zdrowie" 2017Mateusz Pietruliński
 
Prezentacja po kolejnej zmianie partnera
Prezentacja po kolejnej zmianie partnera Prezentacja po kolejnej zmianie partnera
Prezentacja po kolejnej zmianie partnera SPUstrobna
 
Czy dzieci mogą moodlować?
Czy dzieci mogą moodlować?Czy dzieci mogą moodlować?
Czy dzieci mogą moodlować?MoodleMoot PL
 
A01 Metodologia Projektowa
A01 Metodologia ProjektowaA01 Metodologia Projektowa
A01 Metodologia ProjektowaUM Łódzkie
 
Ewaluacja własnej pracy martyna jankowska
Ewaluacja własnej pracy  martyna jankowskaEwaluacja własnej pracy  martyna jankowska
Ewaluacja własnej pracy martyna jankowskaMartyna
 
Jak Skutecznie ZarząDzać Swoim Czasem
Jak Skutecznie ZarząDzać Swoim CzasemJak Skutecznie ZarząDzać Swoim Czasem
Jak Skutecznie ZarząDzać Swoim Czasemmarzen
 
Learning tool M1_T4 Organize the learning process
Learning tool M1_T4 Organize the learning processLearning tool M1_T4 Organize the learning process
Learning tool M1_T4 Organize the learning processTOTVET
 
Ewaluacja wewnętrzna Gimnazjum nr 19 w Gdańśku (2014.2015)
Ewaluacja wewnętrzna Gimnazjum nr 19 w Gdańśku (2014.2015)Ewaluacja wewnętrzna Gimnazjum nr 19 w Gdańśku (2014.2015)
Ewaluacja wewnętrzna Gimnazjum nr 19 w Gdańśku (2014.2015)Jan Jackowicz-Korczyński
 
Sprawozdanie j.angielski oraz prezentacja (1).docx
Sprawozdanie j.angielski oraz prezentacja (1).docxSprawozdanie j.angielski oraz prezentacja (1).docx
Sprawozdanie j.angielski oraz prezentacja (1).docxAldona12
 
Prezentacja ok mp
Prezentacja ok mpPrezentacja ok mp
Prezentacja ok mpNishley1
 
Prezentacja po zmnianie partnera kompresja.pptx
Prezentacja po zmnianie partnera kompresja.pptxPrezentacja po zmnianie partnera kompresja.pptx
Prezentacja po zmnianie partnera kompresja.pptxSPUstrobna
 
Systemowe wsparcie placówek oświatowych na Śląsku - METIS i TOC Polska
Systemowe wsparcie placówek oświatowych na Śląsku - METIS i TOC PolskaSystemowe wsparcie placówek oświatowych na Śląsku - METIS i TOC Polska
Systemowe wsparcie placówek oświatowych na Śląsku - METIS i TOC PolskaTOC dla Edukacji Polska Sp. z o.o.
 

Similar to Kompleksowa oferta TOC dla Szkół Podstawowych (19)

Narzędzia TOC w ramach funduszy UE
Narzędzia TOC w ramach funduszy UENarzędzia TOC w ramach funduszy UE
Narzędzia TOC w ramach funduszy UE
 
Nowy model edukacji - teraz czy później?
Nowy model edukacji - teraz czy później?Nowy model edukacji - teraz czy później?
Nowy model edukacji - teraz czy później?
 
raport 2012/2013
raport 2012/2013raport 2012/2013
raport 2012/2013
 
Sprawozdanie z tworzenia KODEKSU 2.0
Sprawozdanie z tworzenia KODEKSU 2.0Sprawozdanie z tworzenia KODEKSU 2.0
Sprawozdanie z tworzenia KODEKSU 2.0
 
Prezentacja oferty Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łodzi
Prezentacja oferty Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w ŁodziPrezentacja oferty Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łodzi
Prezentacja oferty Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łodzi
 
E-g_28-b.olkiewicz-2
E-g_28-b.olkiewicz-2E-g_28-b.olkiewicz-2
E-g_28-b.olkiewicz-2
 
E-g_28-a.malecka-2
E-g_28-a.malecka-2E-g_28-a.malecka-2
E-g_28-a.malecka-2
 
Program edukacyjny "Dbajmy o Zdrowie" 2017
Program edukacyjny "Dbajmy o Zdrowie" 2017Program edukacyjny "Dbajmy o Zdrowie" 2017
Program edukacyjny "Dbajmy o Zdrowie" 2017
 
Prezentacja po kolejnej zmianie partnera
Prezentacja po kolejnej zmianie partnera Prezentacja po kolejnej zmianie partnera
Prezentacja po kolejnej zmianie partnera
 
Czy dzieci mogą moodlować?
Czy dzieci mogą moodlować?Czy dzieci mogą moodlować?
Czy dzieci mogą moodlować?
 
A01 Metodologia Projektowa
A01 Metodologia ProjektowaA01 Metodologia Projektowa
A01 Metodologia Projektowa
 
Ewaluacja własnej pracy martyna jankowska
Ewaluacja własnej pracy  martyna jankowskaEwaluacja własnej pracy  martyna jankowska
Ewaluacja własnej pracy martyna jankowska
 
Jak Skutecznie ZarząDzać Swoim Czasem
Jak Skutecznie ZarząDzać Swoim CzasemJak Skutecznie ZarząDzać Swoim Czasem
Jak Skutecznie ZarząDzać Swoim Czasem
 
Learning tool M1_T4 Organize the learning process
Learning tool M1_T4 Organize the learning processLearning tool M1_T4 Organize the learning process
Learning tool M1_T4 Organize the learning process
 
Ewaluacja wewnętrzna Gimnazjum nr 19 w Gdańśku (2014.2015)
Ewaluacja wewnętrzna Gimnazjum nr 19 w Gdańśku (2014.2015)Ewaluacja wewnętrzna Gimnazjum nr 19 w Gdańśku (2014.2015)
Ewaluacja wewnętrzna Gimnazjum nr 19 w Gdańśku (2014.2015)
 
Sprawozdanie j.angielski oraz prezentacja (1).docx
Sprawozdanie j.angielski oraz prezentacja (1).docxSprawozdanie j.angielski oraz prezentacja (1).docx
Sprawozdanie j.angielski oraz prezentacja (1).docx
 
Prezentacja ok mp
Prezentacja ok mpPrezentacja ok mp
Prezentacja ok mp
 
Prezentacja po zmnianie partnera kompresja.pptx
Prezentacja po zmnianie partnera kompresja.pptxPrezentacja po zmnianie partnera kompresja.pptx
Prezentacja po zmnianie partnera kompresja.pptx
 
Systemowe wsparcie placówek oświatowych na Śląsku - METIS i TOC Polska
Systemowe wsparcie placówek oświatowych na Śląsku - METIS i TOC PolskaSystemowe wsparcie placówek oświatowych na Śląsku - METIS i TOC Polska
Systemowe wsparcie placówek oświatowych na Śląsku - METIS i TOC Polska
 

More from TOC dla Edukacji Polska Sp. z o.o. (10)

Webinarium 24.05 Łazy
Webinarium 24.05  ŁazyWebinarium 24.05  Łazy
Webinarium 24.05 Łazy
 
Skąd wziąć mądrego pracownika? Myślenie krytyczne w biznesie.
Skąd wziąć mądrego pracownika? Myślenie krytyczne w biznesie.Skąd wziąć mądrego pracownika? Myślenie krytyczne w biznesie.
Skąd wziąć mądrego pracownika? Myślenie krytyczne w biznesie.
 
4 etapy rozwoju osobistego w myśleniu krytycznym
4 etapy rozwoju osobistego w myśleniu krytycznym 4 etapy rozwoju osobistego w myśleniu krytycznym
4 etapy rozwoju osobistego w myśleniu krytycznym
 
5 postaw podczas konfliktu
5 postaw podczas konfliktu5 postaw podczas konfliktu
5 postaw podczas konfliktu
 
Presentation 01.07 español
Presentation 01.07 español Presentation 01.07 español
Presentation 01.07 español
 
What is toc?
What is toc?What is toc?
What is toc?
 
Need for change in education
Need for change in educationNeed for change in education
Need for change in education
 
Thinking zone - nowoczesna szkoa XXI w
Thinking zone - nowoczesna szkoa XXI wThinking zone - nowoczesna szkoa XXI w
Thinking zone - nowoczesna szkoa XXI w
 
Wizja edukacji wg THINKING ZONE
Wizja edukacji wg THINKING ZONEWizja edukacji wg THINKING ZONE
Wizja edukacji wg THINKING ZONE
 
TOC - moje początki
TOC - moje początkiTOC - moje początki
TOC - moje początki
 

Kompleksowa oferta TOC dla Szkół Podstawowych

 • 1. KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE DLA KAŻDEJ SZKOŁY UCZYMY MYŚLENIA w szkołach podstawowych © TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
 • 2. © TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
 • 3. Obecne problemy w szkole - uczniowie  Brak motywacji © TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
 • 4. Obecne problemy w szkole - uczniowie  Brak motywacji  Zapamiętanie zamiast zrozumienia © TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
 • 5. Obecne problemy w szkole - uczniowie  Brak motywacji  Zapamiętanie zamiast zrozumienia  Brak umiejętności myślenia krytycznego © TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
 • 6. Obecne problemy w szkole - uczniowie  Brak motywacji  Zapamiętanie zamiast zrozumienia  Brak umiejętności myślenia krytycznego  Problemy wychowawcze © TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
 • 7. Obecne problemy w szkole - uczniowie  Brak motywacji  Zapamiętanie zamiast zrozumienia  Brak umiejętności myślenia krytycznego  Problemy wychowawcze  Brak samodzielności i odpowiedzialności © TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
 • 8. Obecne problemy w szkole - system  Nauczyciel rozdarty pomiędzy przygotowaniem do testów a przygotowaniem do życia © TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
 • 9. Obecne problemy w szkole - system  Nauczyciel rozdarty pomiędzy przygotowaniem do testów a przygotowaniem do życia  Zmiany podręczników, wytycznych, oczekiwań © TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
 • 10. Obecne problemy w szkole - system  Nauczyciel rozdarty pomiędzy przygotowaniem do testów a przygotowaniem do życia  Zmiany podręczników, wytycznych, oczekiwań  Konieczność realizacji wielu projektów naraz © TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
 • 11. Obecne problemy w szkole - system  Nauczyciel rozdarty pomiędzy przygotowaniem do testów a przygotowaniem do życia  Zmiany podręczników, wytycznych, oczekiwań  Konieczność realizacji wielu projektów naraz  Likwidacja etatów, szkół © TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
 • 12. Konflikt w szkole Dziś, w świecie wszechogarniających testów każda szkoła na świecie tkwi w poniższym konflikcie © TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
 • 13. Konflikt w szkole A. Chcemy odnosić sukcesy i przygotowywać do życia Dziś, w świecie wszechogarniających testów każda szkoła na świecie tkwi w poniższym konflikcie © TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
 • 14. B. Potrzebujemy rozwoju dla siebie i naszych uczniówA. Chcemy odnosić sukcesy i przygotowywać do życia Konflikt w szkole © TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
 • 15. D. Będziemy stosować nowoczesne metody B. Potrzebujemy rozwoju dla siebie i naszych uczniówA. Chcemy odnosić sukcesy i przygotowywać do życia Konflikt w szkole © TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
 • 16. D. Będziemy stosować nowoczesne metody B. Potrzebujemy rozwoju dla siebie i naszych uczniówA. Chcemy odnosić sukcesy i przygotowywać do życia C. Potrzebujemy stabilizacji, pracy na znanych schematach, przygotowania do testów Konflikt w szkole © TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
 • 17. D’. Będziemy stosować tylko tradycyjne metody D. Będziemy stosować nowoczesne metody B. Potrzebujemy rozwoju dla siebie i naszych uczniówA. Chcemy odnosić sukcesy i przygotowywać do życia C. Potrzebujemy stabilizacji, pracy na znanych schematach, przygotowania do testów Konflikt w szkole © TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
 • 18. D’. Będziemy stosować tylko tradycyjne metody D. Będziemy stosować nowoczesne metody B. Potrzebujemy rozwoju dla siebie i naszych uczniówA. Chcemy odnosić sukcesy i przygotowywać do życia C. Potrzebujemy stabilizacji, pracy na znanych schematach, przygotowania do testów Konflikt w szkole © TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
 • 19. ROZWIĄZANIEM NIE JEST „WIĘCEJ CZASU” © TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
 • 20. ALE ZMIANA SPOSOBU PRACY PRZEZ NAUCZYCIELA I UCZNIÓW ROZWIĄZANIEM NIE JEST „WIĘCEJ CZASU” © TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
 • 21. © TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
 • 22. ROZWIĄZANIEM JEST STOSOWANIE MYŚLENIA KRYTYCZNEGO © TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
 • 23. NAUCZYCIEL JAK MODERATOR, UCZNIOWIE ODPOWIEDZIALNI ZA PROCES UCZENIA SIĘ ROZWIĄZANIEM JEST STOSOWANIE MYŚLENIA KRYTYCZNEGO © TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
 • 24. © TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
 • 25. Rozwiązanie konfliktu  Poprzez stosowanie myślenia krytycznego realizujesz podstawę programową i wyposażysz ucznia w kompetencje © TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
 • 26. Rozwiązanie konfliktu  Poprzez stosowanie myślenia krytycznego realizujesz podstawę programową i wyposażysz ucznia w kompetencje  Uczniowie sami odkrywają, sprawdzają, kwestionują, dyskutują, współpracują – dzięki temu uczą się poprzez zrozumienie a nie zapamiętanie © TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
 • 27. © TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
 • 28. Jak to osiągnąć? 1. Szkolenia dla nauczycieli © TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
 • 29. Jak to osiągnąć? 1. Szkolenia dla nauczycieli 2. Nauczyciel stosuje w klasie (posiada narzędzia, materiały) © TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
 • 30. Jak to osiągnąć? 1. Szkolenia dla nauczycieli 2. Nauczyciel stosuje w klasie (posiada narzędzia, materiały) 3. Konsekwentne stosowanie w klasie przez okres 3-6 mc-cy © TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
 • 31. Jak to osiągnąć? 1. Szkolenia dla nauczycieli 2. Nauczyciel stosuje w klasie (posiada narzędzia, materiały) 3. Konsekwentne stosowanie w klasie przez okres 3-6 mc-cy 4. Uczeń stosuje na większości przedmiotów © TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
 • 32. Propozycja rozwiązań dla szkół podstawowych © TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
 • 33. KLUCZ DO SUKCESU DO KOMPLEKSOWE, SYSTEMOWE WDROŻENIE W OKRESIE 2-3 LAT Propozycja rozwiązań dla szkół podstawowych © TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
 • 34. Jeśli nie znacie jeszcze TOC… © TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
 • 35. TO ZOBACZCIE KONIECZNIE TĘ PREZENTACJĘ  HTTP://WWW.SLIDESHARE.NET/M WTL/CO-TO-JEST-TOC Jeśli nie znacie jeszcze TOC… © TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
 • 36. Jak można to zrealizować 1. Kuferek Tajemnic – klasy 0-1 © TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
 • 37. Jak można to zrealizować 1. Kuferek Tajemnic – klasy 0-1 2. Kuferek Matematyczny – klasa 2 © TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
 • 38. Jak można to zrealizować 1. Kuferek Tajemnic – klasy 0-1 2. Kuferek Matematyczny – klasa 2 3. Kuferek Matematyczny – klasa 3 © TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
 • 39. Jak można to zrealizować 1. Kuferek Tajemnic – klasy 0-1 2. Kuferek Matematyczny – klasa 2 3. Kuferek Matematyczny – klasa 3 4. Narzędzia TOC dla przedmiotów – klasy 4-6 © TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
 • 40. Jak można to zrealizować 1. Kuferek Tajemnic – klasy 0-1 2. Kuferek Matematyczny – klasa 2 3. Kuferek Matematyczny – klasa 3 4. Narzędzia TOC dla przedmiotów – klasy 4-6 5. Mapy matematyczne – klasy 4-6 © TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
 • 41. Kuferek Tajemnic  Jedyny program na rynku dla przedszkoli i szkół podstawowych, który rozwija myślenie krytyczne u małych dzieci  Stosowany w całej Polsce, przez tysiące dzieci  Doskonałe recenzje i opinie od fachowców, rodziców i dzieci  Wszystkie informacje – www.kuferektajemnic.pl © TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
 • 42. © TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
 • 43. Kuferek Matematyczny – nowość!  Jedyny program na rynku uczący myślenia logicznego na matematyce  Uczymy matematyki w formie baśni i zastosowania gamifikacji – jako jedyni na rynku  Stosujemy wszystkie trzy narzędzia TOC  Przygotowujemy do stosowania „Map matematycznych” w kl. 4-6  Informacje: http://www.toc.edu.pl/kuferek- matematyczny/ © TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
 • 44. © TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
 • 45. Narzędzia TOC dla przedmiotów  Jedyne na rynku narzędzia wspomagające myślenie krytyczne  Stosowane na całym świecie od 20 lat, w Polsce od 8 lat  Proste, skuteczne narzędzia DLA UCZNIA ( a nie dla nauczyciela)  Doskonałe do stosowania na wszystkich przedmiotach, wszystkich poziomach  www.toc.edu.pl © TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
 • 46. © TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
 • 47. Mapy matematyczne dr Danilo Siriasa  Unikalna metoda z USA pozwalająca zobrazować problem matematyczny i podzielić go na mniejsze części – idealne rozwiązanie dla Pokolenia Y/Z  Uczące logicznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów matematycznych  Do stosowania również na fizyce i chemii  Szczegóły - http://www.toc.edu.pl/uczymy-prosto- matematyki/ © TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
 • 48. © TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
 • 49. Dodatkowe możliwości dla Dyrekcji szkoły  Szkolenie z planowania strategicznego  Tworzenie i realizowanie planów naprawy szkoły  Szkolenie z umiejętności motywowania nauczycieli  Szkolenie „Lider w edukacji” © TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
 • 50. Czy warto to zrobić?
 • 51. ZDECYDOWANIE TAK  OTO DOWÓD ŻE BYŁO WARTO… Czy warto to zrobić?
 • 52.
 • 53. Wyjaśnienie Wyniki testów 6-klasistów (średnia krajowa 27): Wyniki testu 6-kl. SP 16 Elbląg, rok 2013/2014
 • 54. Wyjaśnienie Wyniki testów 6-klasistów (średnia krajowa 27):  6 A – 31 pkt Wyniki testu 6-kl. SP 16 Elbląg, rok 2013/2014
 • 55. Wyjaśnienie Wyniki testów 6-klasistów (średnia krajowa 27):  6 A – 31 pkt  6 C – 27 pkt Wyniki testu 6-kl. SP 16 Elbląg, rok 2013/2014
 • 56. Wyjaśnienie Wyniki testów 6-klasistów (średnia krajowa 27):  6 A – 31 pkt  6 C – 27 pkt  6 B – 24 pkt Wyniki testu 6-kl. SP 16 Elbląg, rok 2013/2014
 • 57. Wyjaśnienie Wyniki testów 6-klasistów (średnia krajowa 27):  6 A – 31 pkt  6 C – 27 pkt  6 B – 24 pkt  6 A – stosowanie TOC przez ok. 3-4 lata (KT i Mapy) Wyniki testu 6-kl. SP 16 Elbląg, rok 2013/2014
 • 58. Wyjaśnienie Wyniki testów 6-klasistów (średnia krajowa 27):  6 A – 31 pkt  6 C – 27 pkt  6 B – 24 pkt  6 A – stosowanie TOC przez ok. 3-4 lata (KT i Mapy)  6 C – stosowanie krócej niż 1 rok – tylko Mapy Wyniki testu 6-kl. SP 16 Elbląg, rok 2013/2014
 • 59. Wyjaśnienie Wyniki testów 6-klasistów (średnia krajowa 27):  6 A – 31 pkt  6 C – 27 pkt  6 B – 24 pkt  6 A – stosowanie TOC przez ok. 3-4 lata (KT i Mapy)  6 C – stosowanie krócej niż 1 rok – tylko Mapy  6 B – brak stosowania TOC w ciągu 6 lat Wyniki testu 6-kl. SP 16 Elbląg, rok 2013/2014
 • 60. Jeśli uznają Państwo, że szkoła powinna przede wszystkim UCZYĆ MYŚLENIA to zapraszamy do współpracy z nami!!! © TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek
 • 61. www.toc.edu.pl www.kuferektajemnic.pl Nasz profil na Facebooku Jeśli uznają Państwo, że szkoła powinna przede wszystkim UCZYĆ MYŚLENIA to zapraszamy do współpracy z nami!!! © TOC dla Edukacji, Maciej Winiarek