Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Motivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnika

Kako uspešno motivisati zaposlene i unaprediti motivaciju i produktivnost rada na poslu?
http://www.prodajnaznanja.com/

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Motivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnika

 1. 1. www.poslovnaznanja.com Miodrag Kostić i Marko BurazorMiodrag Kostić i Marko Burazor Motivisanje zaposlenihMotivisanje zaposlenih
 2. 2. Radimo za najbolje!Radimo za najbolje!
 3. 3. Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji” 18 marta 2013 Privredna komora Beograda18 marta 2013 Privredna komora Beograda
 4. 4. Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”
 5. 5. Radimo za najbolje!Radimo za najbolje! Trening “Strategija ključne B2B prodaje”Trening “Strategija ključne B2B prodaje” 9.5.2013 u Privrednoj komori Beograda9.5.2013 u Privrednoj komori Beograda
 6. 6. Trening “Timski rad” održan 2012 za klijenta u Crnoj GoriTrening “Timski rad” održan 2012 za klijenta u Crnoj Gori
 7. 7. Trening “Timski rad” održan 2012 za klijenta u SrbijiTrening “Timski rad” održan 2012 za klijenta u Srbiji
 8. 8. Trening “Lean i motivacija zaposlenih” održan 2015 u VlasotincuTrening “Lean i motivacija zaposlenih” održan 2015 u Vlasotincu
 9. 9. Javni trening unapređenja poslovanja primenom LeanJavni trening unapređenja poslovanja primenom Lean metodologije - Privredna komora Beograda - Mart 2016metodologije - Privredna komora Beograda - Mart 2016
 10. 10. Kako vidite svoje poslovanje?Kako vidite svoje poslovanje?Uspeh nije uvek ono što vidiš!Uspeh nije uvek ono što vidiš!
 11. 11. ““Svako može da zna.Svako može da zna. Poenta je da razumete.”Poenta je da razumete.” ―― Albert EinsteinAlbert Einstein KAKO ćemo raditi?KAKO ćemo raditi?
 12. 12. ZnanjeZnanje Idemo u širinuIdemo u širinu Šta učimo u školama?Šta učimo u školama?
 13. 13. Šta učimo na treningu?Šta učimo na treningu? RazumevanjeRazumevanje Idemo u dubinuIdemo u dubinu
 14. 14. Šta je motivacija?Šta je motivacija?
 15. 15. Koliko je važna motivacija u poslovanju?Koliko je važna motivacija u poslovanju?
 16. 16. PPerformanseerformanse == SSposobnost xposobnost x MMotivacija xotivacija x PPrilikarilika P = f (P = f ( SS xx MM xx PP ))
 17. 17. Šta vas lično motiviše?Šta vas lično motiviše? Zašto dolaziteZašto dolazite ujutru naujutru na posao?posao?
 18. 18. Šta je prodaja? Šta vas demotiviše?Šta vas demotiviše? Zašto gubiteZašto gubite entuzijazamentuzijazam na poslu?na poslu?
 19. 19. Da li motivacija znači “dobro raspoloženje”?Da li motivacija znači “dobro raspoloženje”?
 20. 20. Šta je motivacija?Šta je motivacija? Will to performWill to perform Volja za ostvarenjem učinkaVolja za ostvarenjem učinka
 21. 21. Suprotno motivacijiSuprotno motivaciji nije de-motivacijanije de-motivacija Suprotno motivaciji jeSuprotno motivaciji je nedostatak motivacijenedostatak motivacije Šta je odnos motivacije i demotivacije?Šta je odnos motivacije i demotivacije?
 22. 22. 1.1. Uslovi radaUslovi rada 2.2. PlataPlata 3.3. BeneficijeBeneficije 4.4. StatusStatus 5.5. SigurnostSigurnost 6.6. KolegeKolege HigijenskiHigijenski
 23. 23. 1.1. PriznanjePriznanje 2.2. PostignućePostignuće 3.3. NapredakNapredak 4.4. RazvojRazvoj 5.5. OdgovornostOdgovornost 6.6. IzazovIzazov MotivacioniMotivacioni
 24. 24. 2. Unutrašnja2. Unutrašnja ((intrinsicintrinsic)) Kakva može biti motivacija?Kakva može biti motivacija? 1. Spoljašnja1. Spoljašnja ((extrinsicextrinsic)) HigijenskiHigijenski MotivacioniMotivacioni
 25. 25. „„Klijenti nisu najvažniji, najvažniji su zaposleni.Klijenti nisu najvažniji, najvažniji su zaposleni. Ako brinete o zaposlenima, onda će oni brinuti o klijentima!“Ako brinete o zaposlenima, onda će oni brinuti o klijentima!“ ---- Richard BransonRichard Branson
 26. 26. 9% 9% 13% 69% Ode konkurenciji Nezadovoljno proizvodom Bolja cena drugde Loša usluga Zašto kupci/klijenti napuštaju kompanije?Zašto kupci/klijenti napuštaju kompanije? Zašto zaposleni napuštaju kompanije?Zašto zaposleni napuštaju kompanije?
 27. 27. 3.3. PoverenjePoverenje (šta kad postignemo)(šta kad postignemo) 2.2. PravilaPravila (šta uraditi da postignemo)(šta uraditi da postignemo) 1.1. CiljeviCiljevi (šta želimo da postignemo)(šta želimo da postignemo) Kako motivisati ljude?Kako motivisati ljude?
 28. 28. Kojim putem da idem?Kojim putem da idem? Gde želiš da ideš?Gde želiš da ideš? Ne znamNe znam Onda je sve jednoOnda je sve jedno -- Alisa u zemlji čuda-- Alisa u zemlji čuda 1. Ciljevi1. Ciljevi Gde treba da idem i šta želim da postignem?Gde treba da idem i šta želim da postignem?
 29. 29. Kako povećati rezultate-performanse tima?Kako povećati rezultate-performanse tima? • 1940 rezultat 4 minuta 1 sekundi za milju1940 rezultat 4 minuta 1 sekundi za milju • 1954 Roger Banister 3 minuta 59 sekundi za milju1954 Roger Banister 3 minuta 59 sekundi za milju • Do kraja godine 24 ljudi je trčalo ispod 4 minutaDo kraja godine 24 ljudi je trčalo ispod 4 minuta • Danas većina srednjoškolaca atletičara trči ispod 4Danas većina srednjoškolaca atletičara trči ispod 4 Podići prečku!Podići prečku!
 30. 30. CILJEVICILJEVI SS - Specifični- Specifični MM - Merljivi- Merljivi AA - Ostvarivi- Ostvarivi RR - Relevantni- Relevantni TT - Na vreme- Na vreme SMART CiljeviSMART Ciljevi
 31. 31. Šta je očekivani rezultat?Šta je očekivani rezultat? Ciljevi moraju biti SPECIFIČNICiljevi moraju biti SPECIFIČNI
 32. 32. Koliki je očekivani rezultat?Koliki je očekivani rezultat? Ciljevi moraju biti MERLJIVICiljevi moraju biti MERLJIVI
 33. 33. Da li je moguće ostvariti cilj?Da li je moguće ostvariti cilj? Ciljevi moraju biti OSTVARLJIVICiljevi moraju biti OSTVARLJIVI
 34. 34. Koliko je važno ostvarenje cilja?Koliko je važno ostvarenje cilja? Ciljevi moraju biti RELEVANTNICiljevi moraju biti RELEVANTNI
 35. 35. Da li postoji tačan rok ostvarenja?Da li postoji tačan rok ostvarenja? Ciljevi moraju biti na VREMECiljevi moraju biti na VREME
 36. 36. 2.2. PravilaPravila Šta dobijam kad ostvarim cilj, a šta ako ne?Šta dobijam kad ostvarim cilj, a šta ako ne? Pravila! Ne trebajuPravila! Ne trebaju nam smrdljiva pravila!nam smrdljiva pravila!
 37. 37. 3.3. PoverenjePoverenje Da li ću biti nagrađen za ostvarenje cilja?Da li ću biti nagrađen za ostvarenje cilja?
 38. 38. ””Poverenje je kao vazduh koji udišemo. Kada ga ima,Poverenje je kao vazduh koji udišemo. Kada ga ima, niko ne primećuje. Kada ga nema, svi odmah primete!”niko ne primećuje. Kada ga nema, svi odmah primete!” -- Warren Buffet-- Warren Buffet
 39. 39. Koliko dobro poznajete vaše kolege?Koliko dobro poznajete vaše kolege? Da li smo svesni njihovih želja i potreba?Da li smo svesni njihovih želja i potreba?
 40. 40. Šta je prodaja? ””Dobri ste onoliko koliko su dobriDobri ste onoliko koliko su dobri ljudi koje zapošljavate!”ljudi koje zapošljavate!” -- Ray Kroc-- Ray Kroc
 41. 41. KKakoako unapreditiunaprediti motivaciju?motivaciju?
 42. 42. Da li je lako unaprediti motivaciju?Da li je lako unaprediti motivaciju?
 43. 43. Šta je hedonistička adaptacija?Šta je hedonistička adaptacija?
 44. 44. „„Ljudi će voljno sprovoditi samo one odlukeLjudi će voljno sprovoditi samo one odluke u čijem su donošenju učestvovali!“u čijem su donošenju učestvovali!“ ---- Isak AdižesIsak Adižes
 45. 45. NOVE IDEJE kako unaprediti motivaciju zaposlenihNOVE IDEJE kako unaprediti motivaciju zaposlenih VEŽBAVEŽBA :: BrainstormingBrainstorming
 46. 46. Pravila Brainstorming-aPravila Brainstorming-a 1.1.Sve ideje se zapisujuSve ideje se zapisuju 2.2.Nema kritike – sve ideje su validneNema kritike – sve ideje su validne 3.3.Kvantitet je važan, ne kvalitetKvantitet je važan, ne kvalitet 4.4.Budite imaginativniBudite imaginativni 5.5.Gradite na idejama drugihGradite na idejama drugih 6.6.Konkretno, u metuKonkretno, u metu VEŽBAVEŽBA :: BrainstormingBrainstorming Generišite 10 unapređenjaGenerišite 10 unapređenja
 47. 47. Kako voditi, a ne upravljati ljudima?Kako voditi, a ne upravljati ljudima?
 48. 48. ““Menadžment nije ništa drugoMenadžment nije ništa drugo do motivisanje drugih ljudi.”do motivisanje drugih ljudi.” -- Lee Iacocca-- Lee Iacocca
 49. 49. Kako uspešno voditi ljude?Kako uspešno voditi ljude? Da li se ljudimaDa li se ljudima može dirigovati?može dirigovati?
 50. 50. 1. Naterao bi ga1. Naterao bi ga Kako bi to učinio Al Kapone?Kako bi to učinio Al Kapone?
 51. 51. Kako bi to učinio Henri Ford?Kako bi to učinio Henri Ford? 2. Motivisao bi ga2. Motivisao bi ga
 52. 52. Kako bi to učinioKako bi to učinio Richard BransonRichard Branson?? 3. Inspirisao bi ga3. Inspirisao bi ga
 53. 53. Šta bi ste učinili da peru zube?Šta bi ste učinili da peru zube?
 54. 54. Šta je efikasnost, a šta efektivnost?Šta je efikasnost, a šta efektivnost?
 55. 55. Da li loše radite prave stvari?Da li loše radite prave stvari? Nemamo vremenaNemamo vremena da naoštrimoda naoštrimo testeru?testeru? LošaLoša efikasnostefikasnost
 56. 56. Da li dobro radite pogrešne stvari?Da li dobro radite pogrešne stvari? Loša efektivnostLoša efektivnost Nemam vremena daNemam vremena da gledam gde dagledam gde da idem?idem?
 57. 57. „„Kada je posao lidera završen,Kada je posao lidera završen, ljudi kažu: Mi smo sami uradili!“ljudi kažu: Mi smo sami uradili!“ ---- Lao Ce (6 vek PNE)Lao Ce (6 vek PNE)
 58. 58. Šta su glavne pouke treninga?Šta su glavne pouke treninga? Šta smo naučili?Šta smo naučili? LESSIONS LEARNED?LESSIONS LEARNED?
 59. 59. Ovo je skraćena verzija prezentacije sa treninga kojiOvo je skraćena verzija prezentacije sa treninga koji sadrži i veliki broj interaktivnih vežbi (minimum 50%sadrži i veliki broj interaktivnih vežbi (minimum 50% treninga) i primera iz prakse domaćih preduzećatreninga) i primera iz prakse domaćih preduzeća NAPOMENANAPOMENA
 60. 60. HVALA :)HVALA :) www.markoburazor.comwww.markoburazor.com www.poslovnaznanja.comwww.poslovnaznanja.com www.miodragkostic.comwww.miodragkostic.com

×