SlideShare a Scribd company logo
Miodrag Kostić, CMC
Mr. Marko Burazor
Produktivan sastanak
Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”
18 marta 2013 Privredna komora Beograda18 marta 2013 Privredna komora Beograda
Javni trening unapređenja poslovanja primenom LeanJavni trening unapređenja poslovanja primenom Lean
metodologije - Privredna komora Beograda - Mart 2016metodologije - Privredna komora Beograda - Mart 2016
Uspeh nije uvek ono što vidiš!
Šta stvarno ZNAMO, a šta ne znamo?
Izazov
br. 1
“Svako može da zna.
Poenta je da razumete.”
― Albert Einstein
Koliko RAZUMEMO to što stvarno znamo?
Izazov
br. 2
“Sve što je lako razumeti, teško se primenjuje!”
-- Marshal Goldsmith
“Easy to understand, hard to apply”
Kako PRIMENJUJEMO to što razumemo?
Izazov
br. 3
KakoKako
planirati i sprovestiplanirati i sprovesti
uspešan sastanakuspešan sastanak??
Kada ste zadnji put bili na dosadnom sastanku?Kada ste zadnji put bili na dosadnom sastanku?
Kako vam je prolazilo vreme?
Da li ste nekad bili na filmskom maratonuDa li ste nekad bili na filmskom maratonu??
Da li bi ste izdržali 27 sati neprekidno gledajući film za filmom?
Šta to imaju interesantni filmovi, što nemaju dosadni sastanci?
Šta je uzrok dosadnih i neefikasnih sastanaka?Šta je uzrok dosadnih i neefikasnih sastanaka?
Nema sukoba mišljenja (slobodne diskusije)
Šta je najveći problem timova kod nasŠta je najveći problem timova kod nas??
“Pre par dana, na sastanku, izvršni direktor okupio je sve timove,
pitao je za probleme da ljudi iznesu, niko neće da iznese. Kako
da ljudi iznesu svoj problem, da se otvore i diskutuju?”
Ljudi zatvoreni
Tišina znači “prihvatanje”
Kako bi izgledala pozorišna predstava bezKako bi izgledala pozorišna predstava bez
scenarija i prethodne pripreme?scenarija i prethodne pripreme?
Koliko je važna dobra priprema sastanka?Koliko je važna dobra priprema sastanka?
Koliko pripremljeni dolazite na sastanke?
Ocenite ocenama od 1 -10
3. Odredite uloge
1. Odredite ciljeve
2. Kreirajte agendu
Koji su koraci u pripremi sastanka?Koji su koraci u pripremi sastanka?
Ako ne možete reći šta vaš sastanak treba da postigne.
Sastanak vam nije ni potreban!
Šta je cilj,
a šta očekivani rezultat?
1. Odredite ciljeve
2. Kreirajte agendu
1. Odredite teme koje su relevantne za ceo tim-učesnike
2. Odredite ko će voditi i predstavljati pojedine teme
3. Predstavite teme kao pitanja na koja treba odgovoriti
4. Odredite vreme potrebno za svaku temu pojedinačno
5. Definišite kako da se učesnici pripreme za diskusiju
1. Chair – vodi sastanak
2. Presenters – vode teme
3. Time keeper – prati vreme
4. Minutes taker – zapisuje
3. Odredite uloge
1. Da ćete slušati jedni druge
2. Poštovati i zabeležiti sve ideje
3. Dati svakome priliku da govori
Šta se radi pre početka sastanka?Šta se radi pre početka sastanka?
4. Doneti odluke koncenzusom
PRAVILA
1. Kratki opis svrhe i cilja sastanka
2. Najavite teme i vreme trajanja
3. Predstavite uloge/odgovornosti
Šta se radi na početku sastanka?Šta se radi na početku sastanka?
4. Šta očekujete da bude rezultat
1. Fasilitirajte diskusiju - chair
2. Predstavite teme – presenters
3. Držite se vremena – timekeeper
Šta se radi tokom sastanka?Šta se radi tokom sastanka?
4. Zapišite zaključke – minutes taker
Siže diskusije, donesene odluke1. Zaključci sa sastanka
2. Feedback o sastanku
3. Sledeći koraci-zaduženja
Sastanak je bio dobar zato što ...
Mogao bi da se unapredi tako ...
Šta se radi po završetku sastanka?Šta se radi po završetku sastanka?
Šta, ko, kada, gde, kako da radi
Svim učesnicima-zainteresovanim4. Proslede se zakljuci
##11
Šta ste novo naučili?
Šta je jedna stvar koju ćete uraditi drugačije?
Koje su osobineKoje su osobine
idealnih članova tima?idealnih članova tima?
Šta radi pogrešno zaposleni na pravom mestuŠta radi pogrešno zaposleni na pravom mestu??
Ne odgovarajući član tima košta
kompaniju 3-6 godišnjih plata
Kako odabrati i razviti prave članove tima?Kako odabrati i razviti prave članove tima?
Koji su kriterijumi za izbor dobrog timskog igrača?
““Men wanted for Hazardous journey. Small wages, bitterMen wanted for Hazardous journey. Small wages, bitter cold,cold,
long months of complete darkness, constant danger,long months of complete darkness, constant danger, safesafe
return doubtful. Honor and recognition in case ofreturn doubtful. Honor and recognition in case of successsuccess””
Sir. Ernest Shackleton
Ko su idealni timski igrači?Ko su idealni timski igrači?
Koje osobine odlikuju vrhunskog timskog igrača?
HUMBLE – SKROMAN – Niko ne voli velike egoe.
HUNGRY – VREDAN – Naporno i strastveno radi.
SMART – PAMETAN – Je svestan ljudi oko sebe i sa njima se odnosi
na pozitivan, funkcionalan način.
Nekada: Experts Sada: Problem solvers
Kvalitet razmišljanja i sposobnost da povežete
i emocionalno uključite druge ljude
##22
Šta ste novo naučili?
Šta je jedna stvar koju ćete uraditi drugačije?
Ovo je skraćena verzija prezentacije sa treninga kojiOvo je skraćena verzija prezentacije sa treninga koji
sadrži i veliki broj interaktivnih vežbi (minimum 50%sadrži i veliki broj interaktivnih vežbi (minimum 50%
treninga) i primera iz prakse domaćih preduzećatreninga) i primera iz prakse domaćih preduzeća
NAPOMENA
HVALAHVALA :):)
www.markoburazor.comwww.markoburazor.com
www.www.poslovnaznanja.composlovnaznanja.com
www.miodragkostic.comwww.miodragkostic.com

More Related Content

What's hot

Kako povecati zadovoljstvo zaposlenih i bolja motivacija na poslu
Kako povecati zadovoljstvo zaposlenih i bolja motivacija na posluKako povecati zadovoljstvo zaposlenih i bolja motivacija na poslu
Kako povecati zadovoljstvo zaposlenih i bolja motivacija na poslu
Miodrag Kostic, CMC
 
Kako unaprediti motivaciju i produktivnost rada zaposlenih?
Kako unaprediti motivaciju i produktivnost rada zaposlenih?Kako unaprediti motivaciju i produktivnost rada zaposlenih?
Kako unaprediti motivaciju i produktivnost rada zaposlenih?
Miodrag Kostic, CMC
 
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestina
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestinaVestine liderstva trening obuka liderskih vestina
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestina
Miodrag Kostic, CMC
 
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
Miodrag Kostic, CMC
 
Tim bilding trening timski rad i izgradnja tima radionice vežbe
Tim bilding trening timski rad i izgradnja tima radionice vežbeTim bilding trening timski rad i izgradnja tima radionice vežbe
Tim bilding trening timski rad i izgradnja tima radionice vežbe
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening - Liderstvo - Kako biti uspesan lider? Kako biti uspesan menadzer? Ka...
Trening - Liderstvo - Kako biti uspesan lider? Kako biti uspesan menadzer? Ka...Trening - Liderstvo - Kako biti uspesan lider? Kako biti uspesan menadzer? Ka...
Trening - Liderstvo - Kako biti uspesan lider? Kako biti uspesan menadzer? Ka...
Marko Burazor
 
Uspeh u životu razvoj karijere dobar posao put do uspeha
Uspeh u životu razvoj karijere dobar posao put do uspehaUspeh u životu razvoj karijere dobar posao put do uspeha
Uspeh u životu razvoj karijere dobar posao put do uspeha
Miodrag Kostic, CMC
 
Rešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna Znanja
Rešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna ZnanjaRešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna Znanja
Rešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna Znanja
Miodrag Kostic, CMC
 
Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka
Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obukaKurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka
Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka
Miodrag Kostic, CMC
 
Liderstvo i upravljanje ljudima kako postati uspesan lider menadzer?
Liderstvo i upravljanje ljudima kako postati uspesan lider menadzer?Liderstvo i upravljanje ljudima kako postati uspesan lider menadzer?
Liderstvo i upravljanje ljudima kako postati uspesan lider menadzer?
Miodrag Kostic, CMC
 
Znati biti lider
Znati biti liderZnati biti lider
Znati biti lider
aleksandarnetwork
 
Trening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna Znanja
Trening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna ZnanjaTrening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna Znanja
Trening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna Znanja
Miodrag Kostic, CMC
 
Odnosi sa klijentima u turizmu usluživanje gostiju turista trening za giz
Odnosi sa klijentima u turizmu usluživanje gostiju turista trening za gizOdnosi sa klijentima u turizmu usluživanje gostiju turista trening za giz
Odnosi sa klijentima u turizmu usluživanje gostiju turista trening za giz
Miodrag Kostic, CMC
 
Upravljanje konfliktima trening konflikt menadzment obuka kurs
Upravljanje konfliktima trening konflikt menadzment obuka kursUpravljanje konfliktima trening konflikt menadzment obuka kurs
Upravljanje konfliktima trening konflikt menadzment obuka kurs
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening asertivna komunikacija obuka
Trening asertivna komunikacija obuka Trening asertivna komunikacija obuka
Trening asertivna komunikacija obuka
Miodrag Kostic, CMC
 
Timski rad i izgradnja tima trening Poslovna Znanja
Timski rad i izgradnja tima trening Poslovna ZnanjaTimski rad i izgradnja tima trening Poslovna Znanja
Timski rad i izgradnja tima trening Poslovna Znanja
Miodrag Kostic, CMC
 
Liderstvo delegiranje grupno donošenje odluka inspirisanje zaposlenih
Liderstvo delegiranje grupno donošenje odluka inspirisanje zaposlenihLiderstvo delegiranje grupno donošenje odluka inspirisanje zaposlenih
Liderstvo delegiranje grupno donošenje odluka inspirisanje zaposlenih
Miodrag Kostic, CMC
 
Timbilding trening izgradnja tima obuka radionica team building srbija
Timbilding trening izgradnja tima obuka radionica team building srbijaTimbilding trening izgradnja tima obuka radionica team building srbija
Timbilding trening izgradnja tima obuka radionica team building srbija
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening prezentacione vestine obuka javnog nastupa
Trening prezentacione vestine obuka javnog nastupaTrening prezentacione vestine obuka javnog nastupa
Trening prezentacione vestine obuka javnog nastupa
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...
Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...
Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...
Miodrag Kostic, CMC
 

What's hot (20)

Kako povecati zadovoljstvo zaposlenih i bolja motivacija na poslu
Kako povecati zadovoljstvo zaposlenih i bolja motivacija na posluKako povecati zadovoljstvo zaposlenih i bolja motivacija na poslu
Kako povecati zadovoljstvo zaposlenih i bolja motivacija na poslu
 
Kako unaprediti motivaciju i produktivnost rada zaposlenih?
Kako unaprediti motivaciju i produktivnost rada zaposlenih?Kako unaprediti motivaciju i produktivnost rada zaposlenih?
Kako unaprediti motivaciju i produktivnost rada zaposlenih?
 
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestina
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestinaVestine liderstva trening obuka liderskih vestina
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestina
 
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
 
Tim bilding trening timski rad i izgradnja tima radionice vežbe
Tim bilding trening timski rad i izgradnja tima radionice vežbeTim bilding trening timski rad i izgradnja tima radionice vežbe
Tim bilding trening timski rad i izgradnja tima radionice vežbe
 
Trening - Liderstvo - Kako biti uspesan lider? Kako biti uspesan menadzer? Ka...
Trening - Liderstvo - Kako biti uspesan lider? Kako biti uspesan menadzer? Ka...Trening - Liderstvo - Kako biti uspesan lider? Kako biti uspesan menadzer? Ka...
Trening - Liderstvo - Kako biti uspesan lider? Kako biti uspesan menadzer? Ka...
 
Uspeh u životu razvoj karijere dobar posao put do uspeha
Uspeh u životu razvoj karijere dobar posao put do uspehaUspeh u životu razvoj karijere dobar posao put do uspeha
Uspeh u životu razvoj karijere dobar posao put do uspeha
 
Rešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna Znanja
Rešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna ZnanjaRešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna Znanja
Rešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna Znanja
 
Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka
Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obukaKurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka
Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka
 
Liderstvo i upravljanje ljudima kako postati uspesan lider menadzer?
Liderstvo i upravljanje ljudima kako postati uspesan lider menadzer?Liderstvo i upravljanje ljudima kako postati uspesan lider menadzer?
Liderstvo i upravljanje ljudima kako postati uspesan lider menadzer?
 
Znati biti lider
Znati biti liderZnati biti lider
Znati biti lider
 
Trening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna Znanja
Trening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna ZnanjaTrening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna Znanja
Trening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna Znanja
 
Odnosi sa klijentima u turizmu usluživanje gostiju turista trening za giz
Odnosi sa klijentima u turizmu usluživanje gostiju turista trening za gizOdnosi sa klijentima u turizmu usluživanje gostiju turista trening za giz
Odnosi sa klijentima u turizmu usluživanje gostiju turista trening za giz
 
Upravljanje konfliktima trening konflikt menadzment obuka kurs
Upravljanje konfliktima trening konflikt menadzment obuka kursUpravljanje konfliktima trening konflikt menadzment obuka kurs
Upravljanje konfliktima trening konflikt menadzment obuka kurs
 
Trening asertivna komunikacija obuka
Trening asertivna komunikacija obuka Trening asertivna komunikacija obuka
Trening asertivna komunikacija obuka
 
Timski rad i izgradnja tima trening Poslovna Znanja
Timski rad i izgradnja tima trening Poslovna ZnanjaTimski rad i izgradnja tima trening Poslovna Znanja
Timski rad i izgradnja tima trening Poslovna Znanja
 
Liderstvo delegiranje grupno donošenje odluka inspirisanje zaposlenih
Liderstvo delegiranje grupno donošenje odluka inspirisanje zaposlenihLiderstvo delegiranje grupno donošenje odluka inspirisanje zaposlenih
Liderstvo delegiranje grupno donošenje odluka inspirisanje zaposlenih
 
Timbilding trening izgradnja tima obuka radionica team building srbija
Timbilding trening izgradnja tima obuka radionica team building srbijaTimbilding trening izgradnja tima obuka radionica team building srbija
Timbilding trening izgradnja tima obuka radionica team building srbija
 
Trening prezentacione vestine obuka javnog nastupa
Trening prezentacione vestine obuka javnog nastupaTrening prezentacione vestine obuka javnog nastupa
Trening prezentacione vestine obuka javnog nastupa
 
Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...
Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...
Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...
 

Similar to Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih

Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time managementTrening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
Miodrag Kostic, CMC
 
Motivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnika
Motivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnikaMotivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnika
Motivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnika
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovoriTrening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Miodrag Kostic, CMC
 
Prodajna prezentacija kljucnim b2b kupcima poslovnaznanja
Prodajna prezentacija kljucnim b2b kupcima poslovnaznanjaProdajna prezentacija kljucnim b2b kupcima poslovnaznanja
Prodajna prezentacija kljucnim b2b kupcima poslovnaznanja
Miodrag Kostic, CMC
 
Pobedite 10 slabosti u poslu koje EU ne trpi
Pobedite 10 slabosti u poslu koje EU ne trpiPobedite 10 slabosti u poslu koje EU ne trpi
Pobedite 10 slabosti u poslu koje EU ne trpi
Maja Vujovic
 
Prodajno pregovaranje sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
Prodajno pregovaranje sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanjaProdajno pregovaranje sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
Prodajno pregovaranje sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
Miodrag Kostic, CMC
 
7319351 13-xiii-organizovanje-sastanka
7319351 13-xiii-organizovanje-sastanka7319351 13-xiii-organizovanje-sastanka
7319351 13-xiii-organizovanje-sastankakcholovic
 
Javni nastup i prezentacijske veštine trening Poslovna Znanja
Javni nastup i prezentacijske veštine trening Poslovna ZnanjaJavni nastup i prezentacijske veštine trening Poslovna Znanja
Javni nastup i prezentacijske veštine trening Poslovna Znanja
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening -Timski rad - Kako unaprediti timski rad? Kako izgraditi tim? (deo pr...
Trening -Timski rad - Kako unaprediti timski rad? Kako izgraditi tim? (deo pr...Trening -Timski rad - Kako unaprediti timski rad? Kako izgraditi tim? (deo pr...
Trening -Timski rad - Kako unaprediti timski rad? Kako izgraditi tim? (deo pr...
Marko Burazor
 
Prodajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii trening
Prodajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii treningProdajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii trening
Prodajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii trening
Miodrag Kostic, CMC
 
Lean i kaizen metodologija za unapredjenje poslovanja prezentacija PoslovnaZn...
Lean i kaizen metodologija za unapredjenje poslovanja prezentacija PoslovnaZn...Lean i kaizen metodologija za unapredjenje poslovanja prezentacija PoslovnaZn...
Lean i kaizen metodologija za unapredjenje poslovanja prezentacija PoslovnaZn...
Miodrag Kostic, CMC
 
Psihologija uspesnog preduzetnika - Marija Svigir
Psihologija uspesnog preduzetnika - Marija SvigirPsihologija uspesnog preduzetnika - Marija Svigir
Psihologija uspesnog preduzetnika - Marija Svigirbsckragujevac
 
Каријера модерног времена
Каријера модерног временаКаријера модерног времена
Каријера модерног времена
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
Alati u prodaji prodaja i pregovaranje sa b2b kupcima
Alati u prodaji prodaja i pregovaranje sa b2b kupcimaAlati u prodaji prodaja i pregovaranje sa b2b kupcima
Alati u prodaji prodaja i pregovaranje sa b2b kupcima
Miodrag Kostic, CMC
 
Plan prodaje i marketinga obuka marketing plan trening
Plan prodaje i marketinga obuka marketing plan treningPlan prodaje i marketinga obuka marketing plan trening
Plan prodaje i marketinga obuka marketing plan trening
Miodrag Kostic, CMC
 
Marketing na internetu
Marketing na internetu Marketing na internetu
Marketing na internetu Frubi
 

Similar to Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih (18)

Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time managementTrening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
 
Motivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnika
Motivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnikaMotivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnika
Motivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnika
 
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovoriTrening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
 
Prodajna prezentacija kljucnim b2b kupcima poslovnaznanja
Prodajna prezentacija kljucnim b2b kupcima poslovnaznanjaProdajna prezentacija kljucnim b2b kupcima poslovnaznanja
Prodajna prezentacija kljucnim b2b kupcima poslovnaznanja
 
Pobedite 10 slabosti u poslu koje EU ne trpi
Pobedite 10 slabosti u poslu koje EU ne trpiPobedite 10 slabosti u poslu koje EU ne trpi
Pobedite 10 slabosti u poslu koje EU ne trpi
 
Prodajno pregovaranje sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
Prodajno pregovaranje sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanjaProdajno pregovaranje sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
Prodajno pregovaranje sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
 
7319351 13-xiii-organizovanje-sastanka
7319351 13-xiii-organizovanje-sastanka7319351 13-xiii-organizovanje-sastanka
7319351 13-xiii-organizovanje-sastanka
 
Intervju
IntervjuIntervju
Intervju
 
Javni nastup i prezentacijske veštine trening Poslovna Znanja
Javni nastup i prezentacijske veštine trening Poslovna ZnanjaJavni nastup i prezentacijske veštine trening Poslovna Znanja
Javni nastup i prezentacijske veštine trening Poslovna Znanja
 
Trening -Timski rad - Kako unaprediti timski rad? Kako izgraditi tim? (deo pr...
Trening -Timski rad - Kako unaprediti timski rad? Kako izgraditi tim? (deo pr...Trening -Timski rad - Kako unaprediti timski rad? Kako izgraditi tim? (deo pr...
Trening -Timski rad - Kako unaprediti timski rad? Kako izgraditi tim? (deo pr...
 
Prodajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii trening
Prodajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii treningProdajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii trening
Prodajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii trening
 
MaxBet jačanje tima
MaxBet jačanje timaMaxBet jačanje tima
MaxBet jačanje tima
 
Lean i kaizen metodologija za unapredjenje poslovanja prezentacija PoslovnaZn...
Lean i kaizen metodologija za unapredjenje poslovanja prezentacija PoslovnaZn...Lean i kaizen metodologija za unapredjenje poslovanja prezentacija PoslovnaZn...
Lean i kaizen metodologija za unapredjenje poslovanja prezentacija PoslovnaZn...
 
Psihologija uspesnog preduzetnika - Marija Svigir
Psihologija uspesnog preduzetnika - Marija SvigirPsihologija uspesnog preduzetnika - Marija Svigir
Psihologija uspesnog preduzetnika - Marija Svigir
 
Каријера модерног времена
Каријера модерног временаКаријера модерног времена
Каријера модерног времена
 
Alati u prodaji prodaja i pregovaranje sa b2b kupcima
Alati u prodaji prodaja i pregovaranje sa b2b kupcimaAlati u prodaji prodaja i pregovaranje sa b2b kupcima
Alati u prodaji prodaja i pregovaranje sa b2b kupcima
 
Plan prodaje i marketinga obuka marketing plan trening
Plan prodaje i marketinga obuka marketing plan treningPlan prodaje i marketinga obuka marketing plan trening
Plan prodaje i marketinga obuka marketing plan trening
 
Marketing na internetu
Marketing na internetu Marketing na internetu
Marketing na internetu
 

More from Miodrag Kostic, CMC

Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji TreningStorytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
Miodrag Kostic, CMC
 
Webinar - How to handle difficult conversations at work
Webinar - How to handle difficult conversations at workWebinar - How to handle difficult conversations at work
Webinar - How to handle difficult conversations at work
Miodrag Kostic, CMC
 
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinarHow to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
Miodrag Kostic, CMC
 
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Miodrag Kostic, CMC
 
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade SerbiaMiodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic, CMC
 
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Miodrag Kostic, CMC
 
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavacaNaplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Miodrag Kostic, CMC
 
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavacaNaplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Miodrag Kostic, CMC
 
Workshop digital transformation strategy digital road-map training
Workshop digital transformation strategy digital road-map trainingWorkshop digital transformation strategy digital road-map training
Workshop digital transformation strategy digital road-map training
Miodrag Kostic, CMC
 
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultantDigitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
Miodrag Kostic, CMC
 
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsaltingDigitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
Miodrag Kostic, CMC
 
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultantiKonsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
Miodrag Kostic, CMC
 
Miodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic - List of clientsMiodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic, CMC
 
Vestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodaji
Vestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodajiVestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodaji
Vestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodaji
Miodrag Kostic, CMC
 
Digital transformation consulting digital consultants serbia belgrade
Digital transformation consulting digital consultants serbia belgradeDigital transformation consulting digital consultants serbia belgrade
Digital transformation consulting digital consultants serbia belgrade
Miodrag Kostic, CMC
 
Digitalna transformacija preduzeca konsalting radionica program CDT
Digitalna transformacija preduzeca konsalting radionica program CDTDigitalna transformacija preduzeca konsalting radionica program CDT
Digitalna transformacija preduzeca konsalting radionica program CDT
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening digitalne transformacije poslovanja obuka radionica
Trening digitalne transformacije poslovanja obuka radionicaTrening digitalne transformacije poslovanja obuka radionica
Trening digitalne transformacije poslovanja obuka radionica
Miodrag Kostic, CMC
 
Šta je digitalna transformacija poslovanja trening obuka zaposlenih
Šta je digitalna transformacija poslovanja trening obuka zaposlenihŠta je digitalna transformacija poslovanja trening obuka zaposlenih
Šta je digitalna transformacija poslovanja trening obuka zaposlenih
Miodrag Kostic, CMC
 
What is digital transformation training interactive workshop belgrade serbia
What is digital transformation training interactive workshop belgrade serbiaWhat is digital transformation training interactive workshop belgrade serbia
What is digital transformation training interactive workshop belgrade serbia
Miodrag Kostic, CMC
 
Digital transformation training digital roadmap workshop in Serbia Belgrade
Digital transformation training digital roadmap workshop in Serbia BelgradeDigital transformation training digital roadmap workshop in Serbia Belgrade
Digital transformation training digital roadmap workshop in Serbia Belgrade
Miodrag Kostic, CMC
 

More from Miodrag Kostic, CMC (20)

Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji TreningStorytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
 
Webinar - How to handle difficult conversations at work
Webinar - How to handle difficult conversations at workWebinar - How to handle difficult conversations at work
Webinar - How to handle difficult conversations at work
 
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinarHow to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
 
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
 
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade SerbiaMiodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
 
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
 
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavacaNaplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
 
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavacaNaplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
 
Workshop digital transformation strategy digital road-map training
Workshop digital transformation strategy digital road-map trainingWorkshop digital transformation strategy digital road-map training
Workshop digital transformation strategy digital road-map training
 
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultantDigitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
 
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsaltingDigitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
 
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultantiKonsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
 
Miodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic - List of clientsMiodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic - List of clients
 
Vestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodaji
Vestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodajiVestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodaji
Vestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodaji
 
Digital transformation consulting digital consultants serbia belgrade
Digital transformation consulting digital consultants serbia belgradeDigital transformation consulting digital consultants serbia belgrade
Digital transformation consulting digital consultants serbia belgrade
 
Digitalna transformacija preduzeca konsalting radionica program CDT
Digitalna transformacija preduzeca konsalting radionica program CDTDigitalna transformacija preduzeca konsalting radionica program CDT
Digitalna transformacija preduzeca konsalting radionica program CDT
 
Trening digitalne transformacije poslovanja obuka radionica
Trening digitalne transformacije poslovanja obuka radionicaTrening digitalne transformacije poslovanja obuka radionica
Trening digitalne transformacije poslovanja obuka radionica
 
Šta je digitalna transformacija poslovanja trening obuka zaposlenih
Šta je digitalna transformacija poslovanja trening obuka zaposlenihŠta je digitalna transformacija poslovanja trening obuka zaposlenih
Šta je digitalna transformacija poslovanja trening obuka zaposlenih
 
What is digital transformation training interactive workshop belgrade serbia
What is digital transformation training interactive workshop belgrade serbiaWhat is digital transformation training interactive workshop belgrade serbia
What is digital transformation training interactive workshop belgrade serbia
 
Digital transformation training digital roadmap workshop in Serbia Belgrade
Digital transformation training digital roadmap workshop in Serbia BelgradeDigital transformation training digital roadmap workshop in Serbia Belgrade
Digital transformation training digital roadmap workshop in Serbia Belgrade
 

Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih

 • 1. Miodrag Kostić, CMC Mr. Marko Burazor Produktivan sastanak
 • 2.
 • 3. Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji” 18 marta 2013 Privredna komora Beograda18 marta 2013 Privredna komora Beograda
 • 4. Javni trening unapređenja poslovanja primenom LeanJavni trening unapređenja poslovanja primenom Lean metodologije - Privredna komora Beograda - Mart 2016metodologije - Privredna komora Beograda - Mart 2016
 • 5.
 • 6. Uspeh nije uvek ono što vidiš! Šta stvarno ZNAMO, a šta ne znamo? Izazov br. 1
 • 7. “Svako može da zna. Poenta je da razumete.” ― Albert Einstein Koliko RAZUMEMO to što stvarno znamo? Izazov br. 2
 • 8. “Sve što je lako razumeti, teško se primenjuje!” -- Marshal Goldsmith “Easy to understand, hard to apply” Kako PRIMENJUJEMO to što razumemo? Izazov br. 3
 • 9. KakoKako planirati i sprovestiplanirati i sprovesti uspešan sastanakuspešan sastanak??
 • 10. Kada ste zadnji put bili na dosadnom sastanku?Kada ste zadnji put bili na dosadnom sastanku? Kako vam je prolazilo vreme?
 • 11. Da li ste nekad bili na filmskom maratonuDa li ste nekad bili na filmskom maratonu?? Da li bi ste izdržali 27 sati neprekidno gledajući film za filmom? Šta to imaju interesantni filmovi, što nemaju dosadni sastanci?
 • 12. Šta je uzrok dosadnih i neefikasnih sastanaka?Šta je uzrok dosadnih i neefikasnih sastanaka? Nema sukoba mišljenja (slobodne diskusije)
 • 13. Šta je najveći problem timova kod nasŠta je najveći problem timova kod nas?? “Pre par dana, na sastanku, izvršni direktor okupio je sve timove, pitao je za probleme da ljudi iznesu, niko neće da iznese. Kako da ljudi iznesu svoj problem, da se otvore i diskutuju?” Ljudi zatvoreni Tišina znači “prihvatanje”
 • 14. Kako bi izgledala pozorišna predstava bezKako bi izgledala pozorišna predstava bez scenarija i prethodne pripreme?scenarija i prethodne pripreme?
 • 15. Koliko je važna dobra priprema sastanka?Koliko je važna dobra priprema sastanka? Koliko pripremljeni dolazite na sastanke? Ocenite ocenama od 1 -10
 • 16. 3. Odredite uloge 1. Odredite ciljeve 2. Kreirajte agendu Koji su koraci u pripremi sastanka?Koji su koraci u pripremi sastanka?
 • 17. Ako ne možete reći šta vaš sastanak treba da postigne. Sastanak vam nije ni potreban! Šta je cilj, a šta očekivani rezultat? 1. Odredite ciljeve
 • 18. 2. Kreirajte agendu 1. Odredite teme koje su relevantne za ceo tim-učesnike 2. Odredite ko će voditi i predstavljati pojedine teme 3. Predstavite teme kao pitanja na koja treba odgovoriti 4. Odredite vreme potrebno za svaku temu pojedinačno 5. Definišite kako da se učesnici pripreme za diskusiju
 • 19. 1. Chair – vodi sastanak 2. Presenters – vode teme 3. Time keeper – prati vreme 4. Minutes taker – zapisuje 3. Odredite uloge
 • 20. 1. Da ćete slušati jedni druge 2. Poštovati i zabeležiti sve ideje 3. Dati svakome priliku da govori Šta se radi pre početka sastanka?Šta se radi pre početka sastanka? 4. Doneti odluke koncenzusom PRAVILA
 • 21. 1. Kratki opis svrhe i cilja sastanka 2. Najavite teme i vreme trajanja 3. Predstavite uloge/odgovornosti Šta se radi na početku sastanka?Šta se radi na početku sastanka? 4. Šta očekujete da bude rezultat
 • 22. 1. Fasilitirajte diskusiju - chair 2. Predstavite teme – presenters 3. Držite se vremena – timekeeper Šta se radi tokom sastanka?Šta se radi tokom sastanka? 4. Zapišite zaključke – minutes taker
 • 23. Siže diskusije, donesene odluke1. Zaključci sa sastanka 2. Feedback o sastanku 3. Sledeći koraci-zaduženja Sastanak je bio dobar zato što ... Mogao bi da se unapredi tako ... Šta se radi po završetku sastanka?Šta se radi po završetku sastanka? Šta, ko, kada, gde, kako da radi Svim učesnicima-zainteresovanim4. Proslede se zakljuci
 • 24. ##11 Šta ste novo naučili? Šta je jedna stvar koju ćete uraditi drugačije?
 • 25. Koje su osobineKoje su osobine idealnih članova tima?idealnih članova tima?
 • 26. Šta radi pogrešno zaposleni na pravom mestuŠta radi pogrešno zaposleni na pravom mestu?? Ne odgovarajući član tima košta kompaniju 3-6 godišnjih plata
 • 27. Kako odabrati i razviti prave članove tima?Kako odabrati i razviti prave članove tima? Koji su kriterijumi za izbor dobrog timskog igrača?
 • 28. ““Men wanted for Hazardous journey. Small wages, bitterMen wanted for Hazardous journey. Small wages, bitter cold,cold, long months of complete darkness, constant danger,long months of complete darkness, constant danger, safesafe return doubtful. Honor and recognition in case ofreturn doubtful. Honor and recognition in case of successsuccess”” Sir. Ernest Shackleton
 • 29. Ko su idealni timski igrači?Ko su idealni timski igrači? Koje osobine odlikuju vrhunskog timskog igrača?
 • 30.
 • 31. HUMBLE – SKROMAN – Niko ne voli velike egoe. HUNGRY – VREDAN – Naporno i strastveno radi. SMART – PAMETAN – Je svestan ljudi oko sebe i sa njima se odnosi na pozitivan, funkcionalan način.
 • 32. Nekada: Experts Sada: Problem solvers Kvalitet razmišljanja i sposobnost da povežete i emocionalno uključite druge ljude
 • 33. ##22 Šta ste novo naučili? Šta je jedna stvar koju ćete uraditi drugačije?
 • 34. Ovo je skraćena verzija prezentacije sa treninga kojiOvo je skraćena verzija prezentacije sa treninga koji sadrži i veliki broj interaktivnih vežbi (minimum 50%sadrži i veliki broj interaktivnih vežbi (minimum 50% treninga) i primera iz prakse domaćih preduzećatreninga) i primera iz prakse domaćih preduzeća NAPOMENA