Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
www.poslovnaznanja.com
Miodrag Kostić i Marko BurazorMiodrag Kostić i Marko Burazor
Liderstvo i delegiranjeLiderstvo i del...
Radimo za najbolje!Radimo za najbolje!
Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”
18 marta 2013 Privredna kom...
Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”
Trening – Unapređenje poslovanja – Radni učinakTrening – Unapređenje poslovanja – Radni učinak
Liderstvo – Motivacija - Le...
Training – Upravljanje konfliktima – 2015Training – Upravljanje konfliktima – 2015
Delegacija Evropske Unije u BeograduDel...
Javni trening unapređenja poslovanja primenom LeanJavni trening unapređenja poslovanja primenom Lean
metodologije - Privre...
Uspeh nije uvek ono što vidiš!Uspeh nije uvek ono što vidiš!
““Svaka budala može da zna. Poenta je da razumete.”Svaka budala može da zna. Poenta je da razumete.”
―― Albert EinsteinAlb...
Kako je poslovati u Srbiji?Kako je poslovati u Srbiji?
Zašto se mora unaprediti poslovanje?Zašto se mora unaprediti poslov...
Samo 3% kompanija doživi 10 godina?Samo 3% kompanija doživi 10 godina?
Zašto padaju?Zašto padaju?
Istraživanje tržišta Strategic MarketingaIstraživanje tržišta Strategic Marketinga
Da li imate potrebu da promenite način ...
Šta im se dešava u ringu?Šta im se dešava u ringu?
Da li koristi odgovarajući alat?
Da li koristi odgovarajući alat?
LIDERSTVOLIDERSTVO
Šta je liderstvo?Šta je liderstvo?
Kako voditi, a ne upravljati ljudima?Kako voditi, a ne upravljati ljudima?
Kako da ljudi upravljaju sami sobom?Kako da ljudi upravljaju sami sobom?
““Ako pitate nekoga da vam da pravila kako se vodi,Ako pitate nekoga da vam da pravila kako se vodi,
vi potajno želite da ...
Koje su 4 osnovne funkcije menadžmenta?Koje su 4 osnovne funkcije menadžmenta?
Henri Fayol (1841 – 1925)
4 funkcije
menadžmenta
Menadžer mora da nosi više šešira u isto vremeMenadžer mora da nosi više šešira u isto vreme
Šta 4 funkcije menadžmenta pr...
Kako uspešno voditi ljude?Kako uspešno voditi ljude?
1. Izgradite im veru u sebe1. Izgradite im veru u sebe
2. Fokus na ponašanju ljudi2. Fokus na ponašanju ljudi
3. Ohrabrite...
1. Izgradite samo-vrednovanje1. Izgradite samo-vrednovanje
Da veruju i poštuju sami sebeDa veruju i poštuju sami sebe
2. Fokus na ponašanju ljudi2. Fokus na ponašanju ljudi
Šta rade, a ne odakle i kakvi su?Šta rade, a ne odakle i kakvi su?
””Ponašanje je ogledalo u kome svako pokazujePonašanje je ogledalo u kome svako pokazuje
svoje pravo lice!” -- Molijersvoj...
3. Ohrabrite participaciju3. Ohrabrite participaciju
Uključite ih u donošenje odlukaUključite ih u donošenje odluka
””Ljudi će sprovoditi one odluke u čijem suLjudi će sprovoditi one odluke u čijem su
donošenju učestvovali!” – Isak Adižes...
4. Slušajte i pitajte zaposlene4. Slušajte i pitajte zaposlene
Time iskazujete poverenje u njihTime iskazujete poverenje u...
““Tražite u drugima vrline, a u sebi mane!”Tražite u drugima vrline, a u sebi mane!”
-- Bendžamin Frenklin-- Bendžamin Fre...
1. Kreirajte jasnu i konciznu poruku1. Kreirajte jasnu i konciznu poruku
2. Tražite ne-verbalne znakove2. Tražite ne-verba...
1. Kreirajte jasnu i konciznu poruku1. Kreirajte jasnu i konciznu poruku
Jednostavan jezik, logične i precizneJednostavan ...
2. Tražite ne-verbalne znakove i signale2. Tražite ne-verbalne znakove i signale
Izraz lica, gestikulacija, glas, intonaci...
Reflektuj osećanja, pitaj, parafrazirajReflektuj osećanja, pitaj, parafraziraj
3. Aktivno slušajte i pitajte šta misle3. A...
4. Koristite feedback da ih razumete4. Koristite feedback da ih razumete
Prevaziđite blokade nerazumevanjaPrevaziđite blok...
Kako da ljudi donesu najbolju odluku?Kako da ljudi donesu najbolju odluku?
1. Naterao bi ga1. Naterao bi ga
Šta bi uradio Al Kapone?Šta bi uradio Al Kapone?
KAZNAKAZNA
Šta bi uradio Henri Ford?Šta bi uradio Henri Ford?
2. Motivisao bi ga2. Motivisao bi ga
NAGRADANAGRADA
Šta bi uradio Richard BrŠta bi uradio Richard Braanson?nson?
3. Inspirisao bi ga3. Inspirisao bi ga
ZAŠTO?ZAŠTO?
Šta bi ste učinili da peru zube?Šta bi ste učinili da peru zube?
Koji način ima dugoročan efekat?Koji način ima dugoročan ...
Šta je PARTICIPATIVNO LIDERSTVO?Šta je PARTICIPATIVNO LIDERSTVO?
””Učinak decentralizacije naUčinak decentralizacije na
ponašanje ljudi u organizaciji!“ponašanje ljudi u organizaciji!“
--...
GrupnaGrupna
kulturakultura
””Nepotrebni višak menadžmenta košta SADNepotrebni višak menadžmenta košta SAD
$3$3 triliona ekonomskog dohodkatriliona ek...
””Sve upravljačke funkcije su u svakomSve upravljačke funkcije su u svakom
zaposlenomzaposlenom.. Ništa nemože da se desi ...
-Reci mi šta očekuješ od meneReci mi šta očekuješ od mene
-Pruži mi šansu da postignem rezultatPruži mi šansu da postignem...
UTICANJEUTICANJE
Koje su 2 osnovne vrste komunikacije?Koje su 2 osnovne vrste komunikacije?
1. INFORMISANJE1. INFORMISANJE
2. UTICANJE2. UT...
Šta je cilj informisanja?Šta je cilj informisanja?
Šta je cilj uticanja na ljude?Šta je cilj uticanja na ljude?
ProcesProces
uveravanjauveravanja
== AA
== II
== DD
AA==
1. Otvori komunikaciju1. Otvori komunikaciju
1. PAŽNJA1. PAŽNJA
Values-based self-governanceValues-based self-governance
““Osmeh je najkraća putanja između 2 ljudska bića”Osmeh je najkraća putanja između 2 ljudska bića”
-- Harvi Mekej-- Harvi ...
2. Otkrij potrebe sagovornika2. Otkrij potrebe sagovornika
2. INTERESOVANJE2. INTERESOVANJE
Najmoćnija metodaNajmoćnija metoda
uticanja na ljude jeuticanja na ljude je
postavljanje pitanjapostavljanje pitanja
i akt...
3. Prezentiraj rešenje3. Prezentiraj rešenje
3. ŽELJA3. ŽELJA
4. Pozovi na akciju4. Pozovi na akciju
4. AKCIJA4. AKCIJA
GRUPNOGRUPNO
DONOŠENJEDONOŠENJE
ODLUKAODLUKA
Odaberite jedno pitanje na kojeOdaberite jedno pitanje na koje
ćemo zajedno potražiti rešenjećemo zajedno potražiti rešenj...
NOVE IDEJE kako da zajedno rešimo problemNOVE IDEJE kako da zajedno rešimo problem
VEŽBAVEŽBA:: BrainstormingBrainstorming
1.1.Sve ideje se zapisujuSve ideje se zapisuju
2.2.Nema kritike – sve ideje su validneNema kritike – sve ideje su validne
...
VEŽBA : Višeglasački sistemVEŽBA : Višeglasački sistem
• Koji su najbolje ideje za unapređenje?Koji su najbolje ideje za u...
VEŽBA :VEŽBA : Matrica odlučivanja?Matrica odlučivanja?
Matrica za odlučivanje funkcioniše tako što navedeteMatrica za odl...
OdlukaOdluka KriterijKriterij 1 1
LakoćaLakoća
primeneprimene
KriterijKriterij  22
EfekatEfekat
rešenjarešenja
KriterijKri...
““Naši kupci su zadovoljni jer mi nismo!”Naši kupci su zadovoljni jer mi nismo!”
-- Moto kompanije HONDA-- Moto kompanije ...
Ovo je skraćena verzija prezentacije sa treninga kojiOvo je skraćena verzija prezentacije sa treninga koji
sadrži i veliki...
HVALA :)HVALA :)
www.markoburazor.comwww.markoburazor.com
www.poslovnaznanja.comwww.poslovnaznanja.com
www.miodragkostic.c...
Liderstvo delegiranje grupno donošenje odluka inspirisanje zaposlenih
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Liderstvo delegiranje grupno donošenje odluka inspirisanje zaposlenih

2,759 views

Published on

Trening "Liderstvo i delegiranje grupno donošenje odluka"
Kako uspešno voditi, a ne upravljati zaposlenima?
Miodrag Kostic - http:/miodragkostic.com
Marko Burazor - http://markoburazor.com/
POSLOVNA ZNANJA - http://poslovnaznanja.com

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

Liderstvo delegiranje grupno donošenje odluka inspirisanje zaposlenih

 1. 1. www.poslovnaznanja.com Miodrag Kostić i Marko BurazorMiodrag Kostić i Marko Burazor Liderstvo i delegiranjeLiderstvo i delegiranje
 2. 2. Radimo za najbolje!Radimo za najbolje!
 3. 3. Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji” 18 marta 2013 Privredna komora Beograda18 marta 2013 Privredna komora Beograda
 4. 4. Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”
 5. 5. Trening – Unapređenje poslovanja – Radni učinakTrening – Unapređenje poslovanja – Radni učinak Liderstvo – Motivacija - Lean i Kaizen – 2014Liderstvo – Motivacija - Lean i Kaizen – 2014
 6. 6. Training – Upravljanje konfliktima – 2015Training – Upravljanje konfliktima – 2015 Delegacija Evropske Unije u BeograduDelegacija Evropske Unije u Beogradu
 7. 7. Javni trening unapređenja poslovanja primenom LeanJavni trening unapređenja poslovanja primenom Lean metodologije - Privredna komora Beograda - Mart 2016metodologije - Privredna komora Beograda - Mart 2016
 8. 8. Uspeh nije uvek ono što vidiš!Uspeh nije uvek ono što vidiš!
 9. 9. ““Svaka budala može da zna. Poenta je da razumete.”Svaka budala može da zna. Poenta je da razumete.” ―― Albert EinsteinAlbert Einstein
 10. 10. Kako je poslovati u Srbiji?Kako je poslovati u Srbiji? Zašto se mora unaprediti poslovanje?Zašto se mora unaprediti poslovanje?
 11. 11. Samo 3% kompanija doživi 10 godina?Samo 3% kompanija doživi 10 godina? Zašto padaju?Zašto padaju?
 12. 12. Istraživanje tržišta Strategic MarketingaIstraživanje tržišta Strategic Marketinga Da li imate potrebu da promenite način kako radite?Da li imate potrebu da promenite način kako radite?
 13. 13. Šta im se dešava u ringu?Šta im se dešava u ringu? Da li koristi odgovarajući alat? Da li koristi odgovarajući alat?
 14. 14. LIDERSTVOLIDERSTVO
 15. 15. Šta je liderstvo?Šta je liderstvo? Kako voditi, a ne upravljati ljudima?Kako voditi, a ne upravljati ljudima?
 16. 16. Kako da ljudi upravljaju sami sobom?Kako da ljudi upravljaju sami sobom?
 17. 17. ““Ako pitate nekoga da vam da pravila kako se vodi,Ako pitate nekoga da vam da pravila kako se vodi, vi potajno želite da budete menadžer”vi potajno želite da budete menadžer” -- Seth Godin-- Seth Godin
 18. 18. Koje su 4 osnovne funkcije menadžmenta?Koje su 4 osnovne funkcije menadžmenta? Henri Fayol (1841 – 1925)
 19. 19. 4 funkcije menadžmenta
 20. 20. Menadžer mora da nosi više šešira u isto vremeMenadžer mora da nosi više šešira u isto vreme Šta 4 funkcije menadžmenta praktično znače?Šta 4 funkcije menadžmenta praktično znače?
 21. 21. Kako uspešno voditi ljude?Kako uspešno voditi ljude?
 22. 22. 1. Izgradite im veru u sebe1. Izgradite im veru u sebe 2. Fokus na ponašanju ljudi2. Fokus na ponašanju ljudi 3. Ohrabrite participaciju3. Ohrabrite participaciju 4. Slušajte i pitajte zaposlene4. Slušajte i pitajte zaposlene
 23. 23. 1. Izgradite samo-vrednovanje1. Izgradite samo-vrednovanje Da veruju i poštuju sami sebeDa veruju i poštuju sami sebe
 24. 24. 2. Fokus na ponašanju ljudi2. Fokus na ponašanju ljudi Šta rade, a ne odakle i kakvi su?Šta rade, a ne odakle i kakvi su?
 25. 25. ””Ponašanje je ogledalo u kome svako pokazujePonašanje je ogledalo u kome svako pokazuje svoje pravo lice!” -- Molijersvoje pravo lice!” -- Molijer
 26. 26. 3. Ohrabrite participaciju3. Ohrabrite participaciju Uključite ih u donošenje odlukaUključite ih u donošenje odluka
 27. 27. ””Ljudi će sprovoditi one odluke u čijem suLjudi će sprovoditi one odluke u čijem su donošenju učestvovali!” – Isak Adižesdonošenju učestvovali!” – Isak Adižes
 28. 28. 4. Slušajte i pitajte zaposlene4. Slušajte i pitajte zaposlene Time iskazujete poverenje u njihTime iskazujete poverenje u njih
 29. 29. ““Tražite u drugima vrline, a u sebi mane!”Tražite u drugima vrline, a u sebi mane!” -- Bendžamin Frenklin-- Bendžamin Frenklin
 30. 30. 1. Kreirajte jasnu i konciznu poruku1. Kreirajte jasnu i konciznu poruku 2. Tražite ne-verbalne znakove2. Tražite ne-verbalne znakove 3. Aktivno slušajte i pitajte šta misle3. Aktivno slušajte i pitajte šta misle 4. Koristite feedback da ih razumete4. Koristite feedback da ih razumete
 31. 31. 1. Kreirajte jasnu i konciznu poruku1. Kreirajte jasnu i konciznu poruku Jednostavan jezik, logične i precizneJednostavan jezik, logične i precizne
 32. 32. 2. Tražite ne-verbalne znakove i signale2. Tražite ne-verbalne znakove i signale Izraz lica, gestikulacija, glas, intonacijaIzraz lica, gestikulacija, glas, intonacija
 33. 33. Reflektuj osećanja, pitaj, parafrazirajReflektuj osećanja, pitaj, parafraziraj 3. Aktivno slušajte i pitajte šta misle3. Aktivno slušajte i pitajte šta misle
 34. 34. 4. Koristite feedback da ih razumete4. Koristite feedback da ih razumete Prevaziđite blokade nerazumevanjaPrevaziđite blokade nerazumevanja
 35. 35. Kako da ljudi donesu najbolju odluku?Kako da ljudi donesu najbolju odluku?
 36. 36. 1. Naterao bi ga1. Naterao bi ga Šta bi uradio Al Kapone?Šta bi uradio Al Kapone? KAZNAKAZNA
 37. 37. Šta bi uradio Henri Ford?Šta bi uradio Henri Ford? 2. Motivisao bi ga2. Motivisao bi ga NAGRADANAGRADA
 38. 38. Šta bi uradio Richard BrŠta bi uradio Richard Braanson?nson? 3. Inspirisao bi ga3. Inspirisao bi ga ZAŠTO?ZAŠTO?
 39. 39. Šta bi ste učinili da peru zube?Šta bi ste učinili da peru zube? Koji način ima dugoročan efekat?Koji način ima dugoročan efekat?
 40. 40. Šta je PARTICIPATIVNO LIDERSTVO?Šta je PARTICIPATIVNO LIDERSTVO?
 41. 41. ””Učinak decentralizacije naUčinak decentralizacije na ponašanje ljudi u organizaciji!“ponašanje ljudi u organizaciji!“ -- Isak Adižes-- Isak Adižes
 42. 42. GrupnaGrupna kulturakultura
 43. 43. ””Nepotrebni višak menadžmenta košta SADNepotrebni višak menadžmenta košta SAD $3$3 triliona ekonomskog dohodkatriliona ekonomskog dohodka,, iliili 17%17% BDPBDP““ –– Harvard Business ReviewHarvard Business Review $ 3.000.000.000.000.00$ 3.000.000.000.000.00
 44. 44. ””Sve upravljačke funkcije su u svakomSve upravljačke funkcije su u svakom zaposlenomzaposlenom.. Ništa nemože da se desi bezNišta nemože da se desi bez učešća svakogaučešća svakoga;; svaka inicijativa je izraz grupe“svaka inicijativa je izraz grupe“ –– GE/DurhamGE/Durham plantplant Values-based self-governanceValues-based self-governance
 45. 45. -Reci mi šta očekuješ od meneReci mi šta očekuješ od mene -Pruži mi šansu da postignem rezultatPruži mi šansu da postignem rezultat -Reci mi kako mi ideReci mi kako mi ide -Daj mi smernice kada mi ustrebajuDaj mi smernice kada mi ustrebaju -Nagradi me u odnosu na moj doprinosNagradi me u odnosu na moj doprinos -- Alabama football coach Paul Bryant-- Alabama football coach Paul Bryant Values-based self-governanceValues-based self-governance
 46. 46. UTICANJEUTICANJE
 47. 47. Koje su 2 osnovne vrste komunikacije?Koje su 2 osnovne vrste komunikacije? 1. INFORMISANJE1. INFORMISANJE 2. UTICANJE2. UTICANJE
 48. 48. Šta je cilj informisanja?Šta je cilj informisanja?
 49. 49. Šta je cilj uticanja na ljude?Šta je cilj uticanja na ljude?
 50. 50. ProcesProces uveravanjauveravanja == AA == II == DD AA==
 51. 51. 1. Otvori komunikaciju1. Otvori komunikaciju 1. PAŽNJA1. PAŽNJA Values-based self-governanceValues-based self-governance
 52. 52. ““Osmeh je najkraća putanja između 2 ljudska bića”Osmeh je najkraća putanja između 2 ljudska bića” -- Harvi Mekej-- Harvi Mekej
 53. 53. 2. Otkrij potrebe sagovornika2. Otkrij potrebe sagovornika 2. INTERESOVANJE2. INTERESOVANJE
 54. 54. Najmoćnija metodaNajmoćnija metoda uticanja na ljude jeuticanja na ljude je postavljanje pitanjapostavljanje pitanja i aktivno slušanje!i aktivno slušanje!
 55. 55. 3. Prezentiraj rešenje3. Prezentiraj rešenje 3. ŽELJA3. ŽELJA
 56. 56. 4. Pozovi na akciju4. Pozovi na akciju 4. AKCIJA4. AKCIJA
 57. 57. GRUPNOGRUPNO DONOŠENJEDONOŠENJE ODLUKAODLUKA
 58. 58. Odaberite jedno pitanje na kojeOdaberite jedno pitanje na koje ćemo zajedno potražiti rešenjećemo zajedno potražiti rešenje VEŽBAVEŽBA:: Na koje pitanje da odgovorimo?Na koje pitanje da odgovorimo?
 59. 59. NOVE IDEJE kako da zajedno rešimo problemNOVE IDEJE kako da zajedno rešimo problem VEŽBAVEŽBA:: BrainstormingBrainstorming
 60. 60. 1.1.Sve ideje se zapisujuSve ideje se zapisuju 2.2.Nema kritike – sve ideje su validneNema kritike – sve ideje su validne 3.3.Kvantitet je važan, ne kvalitetKvantitet je važan, ne kvalitet 4.4.Budite imaginativniBudite imaginativni 5.5.Gradite na idejama drugihGradite na idejama drugih 6.6.Konkretno, u metuKonkretno, u metu VEŽBAVEŽBA:: Pravila brainstorming-aPravila brainstorming-a Generišite po 4 unapređenjaGenerišite po 4 unapređenja Odabraćemo 10 najboljihOdabraćemo 10 najboljih Ključne rečiKljučne reči Grupni radGrupni rad
 61. 61. VEŽBA : Višeglasački sistemVEŽBA : Višeglasački sistem • Koji su najbolje ideje za unapređenje?Koji su najbolje ideje za unapređenje? • Suzite listu ideja sa 10 na 3 najboljeSuzite listu ideja sa 10 na 3 najbolje FFlip - chartlip - chart Zalepite:Zalepite: - 2 zelene- 2 zelene - 1 crvenu- 1 crvenu
 62. 62. VEŽBA :VEŽBA : Matrica odlučivanja?Matrica odlučivanja? Matrica za odlučivanje funkcioniše tako što navedeteMatrica za odlučivanje funkcioniše tako što navedete spisak opcija kao redove u tabeli, i faktore uticajaspisak opcija kao redove u tabeli, i faktore uticaja (karakteristike) koje treba uzeti u obzir kao kolone.(karakteristike) koje treba uzeti u obzir kao kolone. Suzite izbor sa 4 na 2 idejeSuzite izbor sa 4 na 2 ideje Faktori trošak kvalitet lokacija pouzdanost plaćanje Ukupno Vrednost 4 8 1 2 3   Dobavljač а 4 0 0 2 9 15 Dobavljač b 0 15 2 4 3 24 Dobavljač с 8 10 1 8 0 25 Dobavljač d 8 15 3 6 0 32
 63. 63. OdlukaOdluka KriterijKriterij 1 1 LakoćaLakoća primeneprimene KriterijKriterij  22 EfekatEfekat rešenjarešenja KriterijKriterij  33   CenaCena rešenjarešenja KriterijKriterij  44 Uticaj naUticaj na radni efekatradni efekat UkupnoUkupno RelevantnostRelevantnost 1 Rešenje 1 2 Rešenje 2 3 Rešenje  3 4 Rešenje  4 5 Rešenje  5 6 Rešenje  6 Ukupno Primer iz prakse Poslovnih ZnanjaPrimer iz prakse Poslovnih Znanja
 64. 64. ““Naši kupci su zadovoljni jer mi nismo!”Naši kupci su zadovoljni jer mi nismo!” -- Moto kompanije HONDA-- Moto kompanije HONDA
 65. 65. Ovo je skraćena verzija prezentacije sa treninga kojiOvo je skraćena verzija prezentacije sa treninga koji sadrži i veliki broj interaktivnih vežbi (minimumsadrži i veliki broj interaktivnih vežbi (minimum 50%50% treninga) i primera iz prakse domaćih preduzećatreninga) i primera iz prakse domaćih preduzeća NAPOMENANAPOMENA
 66. 66. HVALA :)HVALA :) www.markoburazor.comwww.markoburazor.com www.poslovnaznanja.comwww.poslovnaznanja.com www.miodragkostic.comwww.miodragkostic.com

×