Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
www.poslovnaznanja.comwww.poslovnaznanja.com
Miodrag Kostić i Marko BurazorMiodrag Kostić i Marko Burazor
Strategija proda...
Radimo za najbolje!Radimo za najbolje!
Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”
18 marta 2013 Privredna kom...
Masashi Miodrag Marko TakashiMasashi Miodrag Marko Takashi
Yamanaka Kostic Burazor KimuraYamanaka Kostic Burazor Kimura
Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”
Trening “Strategija ključne B2B prodaje”Trening “Strategija ključne B2B prodaje”
09.05.2013 u Privrednoj komori Beograda09...
Trening “Alati u pregovorima sa B2B kupcima”Trening “Alati u pregovorima sa B2B kupcima”
02.12.2014 u Privrednoj komori Be...
Javni trening unapređenja poslovanja primenom LeanJavni trening unapređenja poslovanja primenom Lean
metodologije - Privre...
Uspeh nije uvek ono što vidiš!Uspeh nije uvek ono što vidiš!
““Svako može da zna.Svako može da zna.
Poenta je da razumete.”Poenta je da razumete.”
―― Albert EinsteinAlbert Einstein
KA...
ZnanjeZnanje Idemo u širinuIdemo u širinu
Šta učimo u školama?Šta učimo u školama?
Šta učimo na treningu?Šta učimo na treningu?
RazumevanjeRazumevanje Idemo u dubinuIdemo u dubinu
Kako je poslovati u Srbiji?Kako je poslovati u Srbiji?
ZAŠTO tražimo odgovore?ZAŠTO tražimo odgovore?
Istraživanje tržišta Strategic MarketingaIstraživanje tržišta Strategic Marketinga
Da li imate potrebu da unapredite proda...
Da li se pripremioDa li se pripremio za borbu?za borbu?
Da li koristi odgovarajući alat?
Da li koristi odgovarajući alat?
Kako se pripremiti za B2B prodaju?Kako se pripremiti za B2B prodaju?
Preliminarna fazaPreliminarna faza
otvaranja razgovoraotvaranja razgovora
Faza otkrivanja iFaza otkrivanja i
razvijanja po...
1. Preliminarna faza otvaranje razgovora1. Preliminarna faza otvaranje razgovora
Fokusirajte se na ciljeve razgovoraFokusirajte se na ciljeve razgovora
1. Ko ste vi?1. Ko ste vi?
2. Zašto ste tu?2. Zašto...
2. Faza otkrivanja i razvijanja potreba kupca2. Faza otkrivanja i razvijanja potreba kupca
Šta je najveći izazov u ključnoj prodaji?Šta je najveći izazov u ključnoj prodaji?
Kako da otkriju svoje potrebe?Kako da o...
Kako se razvijaju potrebe kupca?Kako se razvijaju potrebe kupca?
Skoro savršeno se osećam!Skoro savršeno se osećam!
Malo s...
Kako vidite vašeKako vidite vaše kupckupcee
određuje vašeodređuje vaše
ponašanjeponašanje i okvirei okvire
vašeg uspeha uv...
Ne pričajte o sebi,Ne pričajte o sebi,
pričajte o kupcu!pričajte o kupcu!
VAŽNOVAŽNO
Kako se praktično utiče na velike kupce?Kako se praktično utiče na velike kupce?
Otkrivanjem i razvijanjem potrebaOtkrivan...
Najmoćnija metodaNajmoćnija metoda
uticanja na ljude jeuticanja na ljude je
postavljanje pitanjapostavljanje pitanja
i akt...
Kako izgleda alat kojim utičemo na kupce?Kako izgleda alat kojim utičemo na kupce?
Koja pitanja postavljati ključnom kupcu?Koja pitanja postavljati ključnom kupcu?
PitanjaPitanja
SituacijeSituacije
Pitanja...
1. Kakva je situacija u kojoj se nalazite?1. Kakva je situacija u kojoj se nalazite?
2. Koji su problemi koje možemo da re...
1. Šta su pitanja SITUACIJE1. Šta su pitanja SITUACIJE
Šta otkrivaju pitanja situacije?Šta otkrivaju pitanja situacije?
- Koliko ljudi zapošljavate ovde?- Koliko ljudi zapošljav...
2. Šta su pitanja PROBLEMA2. Šta su pitanja PROBLEMA
Šta otkrivaju pitanja problema?Šta otkrivaju pitanja problema?
- Koliko ste zadovoljni funkcionisanjem ...?Koliko ste zado...
3. Šta su pitanja POSLEDICA3. Šta su pitanja POSLEDICA
Šta otkrivaju pitanja implikacije?Šta otkrivaju pitanja implikacije?
Koje su poslediceKoje su posledice
ako ne reši svojak...
PROBLEMPROBLEM
Zašto?
Zašto?
Kako?
Kako?
Gde?Gde?
PotencijalniPotencijalni
PROBLEMPROBLEM
PotencijalniPotencijalni
PROBLEM...
Koja je uloga SPIN pitanja posledica?Koja je uloga SPIN pitanja posledica?
PitanjaPitanja implikacijaimplikacija čine da k...
4. Šta su pitanja REŠENJA4. Šta su pitanja REŠENJA
Šta otkrivaju pitanja rešenja?Šta otkrivaju pitanja rešenja?
- Šta mislite da je najbolje rešenje ovog problema?- Šta misl...
Koja je uloga SPIR pitanja rešenja?Koja je uloga SPIR pitanja rešenja?
Pitanja rešenja čine da kupac objasni koje delovePi...
Kako sprečiti primedbe i prigovore kupaca?Kako sprečiti primedbe i prigovore kupaca?
PitanjaPitanja posledicaposledica ii
...
3. Faza demonstriranja sposobnosti3. Faza demonstriranja sposobnosti
Kako se demonstrira sposobnost kupcu?Kako se demonstrira sposobnost kupcu?
PREZENTACIJAPREZENTACIJA
ŠtaŠta
prezentirati?pr...
OSOBINEOSOBINE
proizvodaproizvoda
RešavajuRešavaju
problemproblem
KORISTIKORISTI
od rešenjaod rešenja
Features tell,Featur...
Šta su osobine vaših proizvoda?Šta su osobine vaših proizvoda?
Koji je uticaj osobina naKoji je uticaj osobina na
uspešnos...
Šta je korist za kupca?Šta je korist za kupca?
Korist pokazuje-opisujeKorist pokazuje-opisuje
kako osobina proizvodakako o...
Šta prezentirati kupcu?Šta prezentirati kupcu?
Koje koristi prezentirati kupcuKoje koristi prezentirati kupcu
u odnosu na ...
Kako odlučujemo šta da prezentiramo kupcu?Kako odlučujemo šta da prezentiramo kupcu?
Po čemu se kvalitetno razlikujemo od ...
Kako se izdiferencirati kod kupca?Kako se izdiferencirati kod kupca?
Šta je mikro, a šta makro diferencijacija na tržištu?...
Šta su tvrdi, a šta meki diferencijatoriŠta su tvrdi, a šta meki diferencijatori??
Kako pretvoriti meke diferencijatore u tvrdeKako pretvoriti meke diferencijatore u tvrde??
KVALITETKVALITET == ++rrok traj...
4. Faza prihvatanja obaveze kupca4. Faza prihvatanja obaveze kupca
Koji su glavni ciljevi prodajnog razgovora?Koji su glavni ciljevi prodajnog razgovora?
Glavni cilj može biti samo PORUDŽBI...
Kako pregovarati u prodajnom razgovoru?Kako pregovarati u prodajnom razgovoru?
Šta je razlika između pregovaranja i prodaje?Šta je razlika između pregovaranja i prodaje?
Ne dozvolite da pregovaranjeNe ...
Osnovni zadatakOsnovni zadatak
prodaje nije da proda,prodaje nije da proda,
već da obezbediveć da obezbedi
ponovnu porudžb...
Oko čega pregovaramo u ključnoj prodaji?Oko čega pregovaramo u ključnoj prodaji?
Dogovor oko togaDogovor oko toga
šta ispo...
1. Ne pregovarajte prerano o ceni1. Ne pregovarajte prerano o ceni
Ne nudite popustNe nudite popust
pre nego što moratepre...
2. Ne rešavajte zabrinutost pregovaranjem2. Ne rešavajte zabrinutost pregovaranjem
Pregovaranje je lošPregovaranje je loš
...
Cena obično nijeCena obično nije
najjači razlog zanajjači razlog za
kupovinukupovinu
2. Fokusirajte se tamo gde imate najv...
4. Ustanovite i suzite raspon za pregovaranje4. Ustanovite i suzite raspon za pregovaranje
Nikada ne nuditeNikada ne nudit...
5. Unapred pripremite i koristite pitanja5. Unapred pripremite i koristite pitanja
FAQ – najčešće postavljana pitanjaFAQ –...
- Ako sam dobro razumeo …- Ako sam dobro razumeo …
- Ono što čujem da kažete …- Ono što čujem da kažete …
6.6. Odvojite ob...
7. Ne dozvolite da nerazumevanje potraje7. Ne dozvolite da nerazumevanje potraje
Stalno proveravajte da li suStalno prover...
““Ako ne posvetite potrebnu pažnju svojimAko ne posvetite potrebnu pažnju svojim
kupcima, neko drugi će to sigurno učiniti...
Ovo je skraćena verzija prezentacije sa treninga kojiOvo je skraćena verzija prezentacije sa treninga koji
sadrži i veliki...
HVALA :)HVALA :)
www.markoburazor.comwww.markoburazor.com
www.poslovnaznanja.comwww.poslovnaznanja.com
www.miodragkostic.c...
Kompleksna prodaja otvoreni javni trening strategija prodaje B2B kupcima
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kompleksna prodaja otvoreni javni trening strategija prodaje B2B kupcima

Otvoreni trening "Kompleksna prodaja ključnim B2B kupcima"
Kako pripremiti strategiju i akcioni plan kompleksne B2B prodaje?
Javni trening održan u Privrednoj komori Beograda 18.03.2014
Miodrag Kostic - www.miodragkostic.com
Marko Burazor - www.markoburazor.com
POSLOVNA ZNANJA www.poslovnaznanja.com

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kompleksna prodaja otvoreni javni trening strategija prodaje B2B kupcima

 1. 1. www.poslovnaznanja.comwww.poslovnaznanja.com Miodrag Kostić i Marko BurazorMiodrag Kostić i Marko Burazor Strategija prodaje B2B kupcimaStrategija prodaje B2B kupcimaStrategija prodaje B2B kupcimaStrategija prodaje B2B kupcima
 2. 2. Radimo za najbolje!Radimo za najbolje!
 3. 3. Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji” 18 marta 2013 Privredna komora Beograda18 marta 2013 Privredna komora Beograda
 4. 4. Masashi Miodrag Marko TakashiMasashi Miodrag Marko Takashi Yamanaka Kostic Burazor KimuraYamanaka Kostic Burazor Kimura
 5. 5. Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”
 6. 6. Trening “Strategija ključne B2B prodaje”Trening “Strategija ključne B2B prodaje” 09.05.2013 u Privrednoj komori Beograda09.05.2013 u Privrednoj komori Beograda
 7. 7. Trening “Alati u pregovorima sa B2B kupcima”Trening “Alati u pregovorima sa B2B kupcima” 02.12.2014 u Privrednoj komori Beograda02.12.2014 u Privrednoj komori Beograda
 8. 8. Javni trening unapređenja poslovanja primenom LeanJavni trening unapređenja poslovanja primenom Lean metodologije - Privredna komora Beograda - Mart 2016metodologije - Privredna komora Beograda - Mart 2016
 9. 9. Uspeh nije uvek ono što vidiš!Uspeh nije uvek ono što vidiš!
 10. 10. ““Svako može da zna.Svako može da zna. Poenta je da razumete.”Poenta je da razumete.” ―― Albert EinsteinAlbert Einstein KAKO ćemo raditi?KAKO ćemo raditi?
 11. 11. ZnanjeZnanje Idemo u širinuIdemo u širinu Šta učimo u školama?Šta učimo u školama?
 12. 12. Šta učimo na treningu?Šta učimo na treningu? RazumevanjeRazumevanje Idemo u dubinuIdemo u dubinu
 13. 13. Kako je poslovati u Srbiji?Kako je poslovati u Srbiji? ZAŠTO tražimo odgovore?ZAŠTO tražimo odgovore?
 14. 14. Istraživanje tržišta Strategic MarketingaIstraživanje tržišta Strategic Marketinga Da li imate potrebu da unapredite prodaju?Da li imate potrebu da unapredite prodaju?
 15. 15. Da li se pripremioDa li se pripremio za borbu?za borbu? Da li koristi odgovarajući alat? Da li koristi odgovarajući alat?
 16. 16. Kako se pripremiti za B2B prodaju?Kako se pripremiti za B2B prodaju?
 17. 17. Preliminarna fazaPreliminarna faza otvaranja razgovoraotvaranja razgovora Faza otkrivanja iFaza otkrivanja i razvijanja potrebarazvijanja potreba DemonstriranjeDemonstriranje sposobnostisposobnosti Dobijanje obaveze odDobijanje obaveze od kupcakupca 1. 2. 3. 4. Koje su faze prodajnog razgovora?Koje su faze prodajnog razgovora?
 18. 18. 1. Preliminarna faza otvaranje razgovora1. Preliminarna faza otvaranje razgovora
 19. 19. Fokusirajte se na ciljeve razgovoraFokusirajte se na ciljeve razgovora 1. Ko ste vi?1. Ko ste vi? 2. Zašto ste tu?2. Zašto ste tu? 3. Šta je tu za kupca?3. Šta je tu za kupca? Predstavite se kao tražioc informacija, a kupac kao davaocPredstavite se kao tražioc informacija, a kupac kao davaoc
 20. 20. 2. Faza otkrivanja i razvijanja potreba kupca2. Faza otkrivanja i razvijanja potreba kupca
 21. 21. Šta je najveći izazov u ključnoj prodaji?Šta je najveći izazov u ključnoj prodaji? Kako da otkriju svoje potrebe?Kako da otkriju svoje potrebe? Koliko su kupci svesni svojih potreba?Koliko su kupci svesni svojih potreba? Kako da razviju potrebe?Kako da razviju potrebe?
 22. 22. Kako se razvijaju potrebe kupca?Kako se razvijaju potrebe kupca? Skoro savršeno se osećam!Skoro savršeno se osećam! Malo sam nezadovoljan!Malo sam nezadovoljan! Imam velike problemeImam velike probleme sa ..!sa ..!Moram hitno da reagujem!Moram hitno da reagujem!
 23. 23. Kako vidite vašeKako vidite vaše kupckupcee određuje vašeodređuje vaše ponašanjeponašanje i okvirei okvire vašeg uspeha uvašeg uspeha u prodaji.prodaji.
 24. 24. Ne pričajte o sebi,Ne pričajte o sebi, pričajte o kupcu!pričajte o kupcu! VAŽNOVAŽNO
 25. 25. Kako se praktično utiče na velike kupce?Kako se praktično utiče na velike kupce? Otkrivanjem i razvijanjem potrebaOtkrivanjem i razvijanjem potreba kupacakupaca Ukazivanjem na to kako da zadovolje te potrebeUkazivanjem na to kako da zadovolje te potrebe KAKO?KAKO?
 26. 26. Najmoćnija metodaNajmoćnija metoda uticanja na ljude jeuticanja na ljude je postavljanje pitanjapostavljanje pitanja i aktivno slušanje!i aktivno slušanje!
 27. 27. Kako izgleda alat kojim utičemo na kupce?Kako izgleda alat kojim utičemo na kupce?
 28. 28. Koja pitanja postavljati ključnom kupcu?Koja pitanja postavljati ključnom kupcu? PitanjaPitanja SituacijeSituacije PitanjaPitanja ProblemaProblema PitanjaPitanja RešenjaRešenja PitanjaPitanja ImplikacijaImplikacija
 29. 29. 1. Kakva je situacija u kojoj se nalazite?1. Kakva je situacija u kojoj se nalazite? 2. Koji su problemi koje možemo da rešimo?2. Koji su problemi koje možemo da rešimo? 3. Koje su moguće posledice ovih problema?3. Koje su moguće posledice ovih problema? 4. Šta vidite kao najbolje rešenje ovih problema?4. Šta vidite kao najbolje rešenje ovih problema? SSituacijaituacija PProblemroblem IImplikacijamplikacija RRešenjeešenje PRIMER kako izgledaju SPIR pitanja?PRIMER kako izgledaju SPIR pitanja?
 30. 30. 1. Šta su pitanja SITUACIJE1. Šta su pitanja SITUACIJE
 31. 31. Šta otkrivaju pitanja situacije?Šta otkrivaju pitanja situacije? - Koliko ljudi zapošljavate ovde?- Koliko ljudi zapošljavate ovde? - Koju opremu koristite za ...?- Koju opremu koristite za ...? - Da li je rentirate ili je vaša?- Da li je rentirate ili je vaša? Otkrivaju unutrašnje iOtkrivaju unutrašnje i spoljašnje poslovnospoljašnje poslovno okruženje klijentaokruženje klijenta
 32. 32. 2. Šta su pitanja PROBLEMA2. Šta su pitanja PROBLEMA
 33. 33. Šta otkrivaju pitanja problema?Šta otkrivaju pitanja problema? - Koliko ste zadovoljni funkcionisanjem ...?Koliko ste zadovoljni funkcionisanjem ...? - Koje probleme ste imali u ovoj oblasti?Koje probleme ste imali u ovoj oblasti? - Koliko često se ovaj problem ... dešava?Koliko često se ovaj problem ... dešava? - Gde je ovaj problem ... najizraženiji?Gde je ovaj problem ... najizraženiji? Otkrivaju probleme, teškoće,Otkrivaju probleme, teškoće, nezadovoljstva klijenta kojenezadovoljstva klijenta koje rešava vaš proizvodrešava vaš proizvod
 34. 34. 3. Šta su pitanja POSLEDICA3. Šta su pitanja POSLEDICA
 35. 35. Šta otkrivaju pitanja implikacije?Šta otkrivaju pitanja implikacije? Koje su poslediceKoje su posledice ako ne reši svojako ne reši svoj problem?problem? - Koje su posledice ovog problema na ...- Koje su posledice ovog problema na ... produktivnost ... profit ... cenu izrade?produktivnost ... profit ... cenu izrade? -- Da li ovo može povećati vaše troškove?Da li ovo može povećati vaše troškove? - Koji je efekat na vašu konkurentnost?- Koji je efekat na vašu konkurentnost? Razvijaju nezadovoljstvo kupcaRazvijaju nezadovoljstvo kupca
 36. 36. PROBLEMPROBLEM Zašto? Zašto? Kako? Kako? Gde?Gde? PotencijalniPotencijalni PROBLEMPROBLEM PotencijalniPotencijalni PROBLEMPROBLEM GdeGde vodi? vodi? ŠtaŠta izaziva? izaziva? Pitanja problemaPitanja problema gledajugledaju untar problema dauntar problema da razumeju njegove detaljerazumeju njegove detalje Pitanja posledicaPitanja posledica gledajugledaju spolja na drugespolja na druge potencijalne problemepotencijalne probleme
 37. 37. Koja je uloga SPIN pitanja posledica?Koja je uloga SPIN pitanja posledica? PitanjaPitanja implikacijaimplikacija čine da kupac uvidi posledicečine da kupac uvidi posledice njegovognjegovog problemaproblema, posebno u oblastima u kojima, posebno u oblastima u kojima vaš proizvod predstavlja najboljevaš proizvod predstavlja najbolje rešenjerešenje za njegaza njega
 38. 38. 4. Šta su pitanja REŠENJA4. Šta su pitanja REŠENJA
 39. 39. Šta otkrivaju pitanja rešenja?Šta otkrivaju pitanja rešenja? - Šta mislite da je najbolje rešenje ovog problema?- Šta mislite da je najbolje rešenje ovog problema? - Zašto je važno veoma brzo rešiti ovaj problem?- Zašto je važno veoma brzo rešiti ovaj problem? - Da li postoji još neki način da rešite ovaj problem?- Da li postoji još neki način da rešite ovaj problem? Kupac sam otkrivaKupac sam otkriva •koristkorist •vrednostvrednost •važnostvažnost rešavanja problemarešavanja problema
 40. 40. Koja je uloga SPIR pitanja rešenja?Koja je uloga SPIR pitanja rešenja? Pitanja rešenja čine da kupac objasni koje delovePitanja rešenja čine da kupac objasni koje delove problema vaš proizvod rešavaproblema vaš proizvod rešava bolje od konkurencijebolje od konkurencije Pitanja rešenja čine da kupac kroz svoje viđenjePitanja rešenja čine da kupac kroz svoje viđenje rešenja otkrije i svojerešenja otkrije i svoje skrivene zabrinutostiskrivene zabrinutosti
 41. 41. Kako sprečiti primedbe i prigovore kupaca?Kako sprečiti primedbe i prigovore kupaca? PitanjaPitanja posledicaposledica ii nagradenagrade imaju efekatimaju efekat prevencije primedbiprevencije primedbi VAŽNOVAŽNO Kako da prigovoriKako da prigovori samom sebi?samom sebi?
 42. 42. 3. Faza demonstriranja sposobnosti3. Faza demonstriranja sposobnosti
 43. 43. Kako se demonstrira sposobnost kupcu?Kako se demonstrira sposobnost kupcu? PREZENTACIJAPREZENTACIJA ŠtaŠta prezentirati?prezentirati?
 44. 44. OSOBINEOSOBINE proizvodaproizvoda RešavajuRešavaju problemproblem KORISTIKORISTI od rešenjaod rešenja Features tell,Features tell, benefits sell!benefits sell! Zašto kupci kupuju od vas?Zašto kupci kupuju od vas?
 45. 45. Šta su osobine vaših proizvoda?Šta su osobine vaših proizvoda? Koji je uticaj osobina naKoji je uticaj osobina na uspešnost prodaje?uspešnost prodaje?
 46. 46. Šta je korist za kupca?Šta je korist za kupca? Korist pokazuje-opisujeKorist pokazuje-opisuje kako osobina proizvodakako osobina proizvoda pomaže kupcu?pomaže kupcu?
 47. 47. Šta prezentirati kupcu?Šta prezentirati kupcu? Koje koristi prezentirati kupcuKoje koristi prezentirati kupcu u odnosu na konkurenciju?u odnosu na konkurenciju?
 48. 48. Kako odlučujemo šta da prezentiramo kupcu?Kako odlučujemo šta da prezentiramo kupcu? Po čemu se kvalitetno razlikujemo od konkurencije?Po čemu se kvalitetno razlikujemo od konkurencije?
 49. 49. Kako se izdiferencirati kod kupca?Kako se izdiferencirati kod kupca? Šta je mikro, a šta makro diferencijacija na tržištu?Šta je mikro, a šta makro diferencijacija na tržištu?
 50. 50. Šta su tvrdi, a šta meki diferencijatoriŠta su tvrdi, a šta meki diferencijatori??
 51. 51. Kako pretvoriti meke diferencijatore u tvrdeKako pretvoriti meke diferencijatore u tvrde?? KVALITETKVALITET == ++rrok trajanjaok trajanja tolerancijetolerancije ++
 52. 52. 4. Faza prihvatanja obaveze kupca4. Faza prihvatanja obaveze kupca
 53. 53. Koji su glavni ciljevi prodajnog razgovora?Koji su glavni ciljevi prodajnog razgovora? Glavni cilj može biti samo PORUDŽBINA ili NAPREDAKGlavni cilj može biti samo PORUDŽBINA ili NAPREDAK
 54. 54. Kako pregovarati u prodajnom razgovoru?Kako pregovarati u prodajnom razgovoru?
 55. 55. Šta je razlika između pregovaranja i prodaje?Šta je razlika između pregovaranja i prodaje? Ne dozvolite da pregovaranjeNe dozvolite da pregovaranje postane zamena za prodaju!postane zamena za prodaju!
 56. 56. Osnovni zadatakOsnovni zadatak prodaje nije da proda,prodaje nije da proda, već da obezbediveć da obezbedi ponovnu porudžbinu!ponovnu porudžbinu!
 57. 57. Oko čega pregovaramo u ključnoj prodaji?Oko čega pregovaramo u ključnoj prodaji? Dogovor oko togaDogovor oko toga šta isporučujete,šta isporučujete, rokove, po kojojrokove, po kojoj ceni i usloveceni i uslove plaćanjaplaćanja CENJKANJECENJKANJE Mini fazaMini faza
 58. 58. 1. Ne pregovarajte prerano o ceni1. Ne pregovarajte prerano o ceni Ne nudite popustNe nudite popust pre nego što moratepre nego što morate
 59. 59. 2. Ne rešavajte zabrinutost pregovaranjem2. Ne rešavajte zabrinutost pregovaranjem Pregovaranje je lošPregovaranje je loš način rešavanjanačin rešavanja zabrinutostizabrinutosti klijentaklijenta
 60. 60. Cena obično nijeCena obično nije najjači razlog zanajjači razlog za kupovinukupovinu 2. Fokusirajte se tamo gde imate najveću moć2. Fokusirajte se tamo gde imate najveću moć
 61. 61. 4. Ustanovite i suzite raspon za pregovaranje4. Ustanovite i suzite raspon za pregovaranje Nikada ne nuditeNikada ne nudite fiksni popust, uvekfiksni popust, uvek ustanovite raspon %ustanovite raspon %
 62. 62. 5. Unapred pripremite i koristite pitanja5. Unapred pripremite i koristite pitanja FAQ – najčešće postavljana pitanjaFAQ – najčešće postavljana pitanja
 63. 63. - Ako sam dobro razumeo …- Ako sam dobro razumeo … - Ono što čujem da kažete …- Ono što čujem da kažete … 6.6. Odvojite obostrano razumevanje odOdvojite obostrano razumevanje od dogovoradogovora
 64. 64. 7. Ne dozvolite da nerazumevanje potraje7. Ne dozvolite da nerazumevanje potraje Stalno proveravajte da li suStalno proveravajte da li su vas dobro razumeli?vas dobro razumeli?
 65. 65. ““Ako ne posvetite potrebnu pažnju svojimAko ne posvetite potrebnu pažnju svojim kupcima, neko drugi će to sigurno učiniti!kupcima, neko drugi će to sigurno učiniti! -- Nepoznati izvor-- Nepoznati izvor
 66. 66. Ovo je skraćena verzija prezentacije sa treninga kojiOvo je skraćena verzija prezentacije sa treninga koji sadrži i veliki broj interaktivnih vežbi (minimum 50%sadrži i veliki broj interaktivnih vežbi (minimum 50% treninga) i primera iz prakse domaćih preduzećatreninga) i primera iz prakse domaćih preduzeća NAPOMENANAPOMENA
 67. 67. HVALA :)HVALA :) www.markoburazor.comwww.markoburazor.com www.poslovnaznanja.comwww.poslovnaznanja.com www.miodragkostic.comwww.miodragkostic.com

×