Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kako povecati zadovoljstvo zaposlenih i bolja motivacija na poslu

Trening "Motivisanje i stimulisanje zaposlenih"
Kako povećati zadovoljstvo stimulaciju i učinak zaposlenih?
Miodrag Kostic - http://www.miodragkostic.com
POSLOVNA ZNANJA - http://www.poslovnaznanja.com

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Kako povecati zadovoljstvo zaposlenih i bolja motivacija na poslu

 1. 1. Motivacija Treneri: Miodrag Kostić, CMC Mr. Marko Burazor Kako povećati zadovoljstvo zaposlenih i motivaciju? www.poslovnaznanja.com
 2. 2. “Svako može da zna. Poenta je da razumete.” ― Albert Einstein
 3. 3. Šta motiviše grupu ljudi i određuje odnose u timu ili organizaciji? Šta je motivacija, a šta demotivacija i kako utiču na radni učinak? Šta su vrednosti organizacije i kako ih usaglasiti da motivišu ljude? Šta unapređuje motivaciju zaposlenih i kako je povećati i održati? Šta ćemo raditi?
 4. 4. 1. Šta motiviše1. Šta motiviše grupu ljudi?grupu ljudi?
 5. 5. Šta je najveći problem timova u Svetu?Šta je najveći problem timova u Svetu? Šta je problem? Ne vide da imaju problem sa timskim radom
 6. 6. Da li je lako održati visoku motivaciju?Da li je lako održati visoku motivaciju?
 7. 7. Koji je % uspešnihKoji je % uspešnih Uspešni timovi Koliko su uspešni timovi u vodećim firmama?
 8. 8. 75% of Cross-Functional75% of Cross-Functional Teams Are DysfunctionalTeams Are Dysfunctional ISTRAŽIVANJEISTRAŽIVANJE 95 timova u 25 vodećih firmi pokazalo95 timova u 25 vodećih firmi pokazalo je da je 75% raznolikih timova nefunkcionalnoje da je 75% raznolikih timova nefunkcionalno
 9. 9. Pat Lencioni “Teamwork remains the one sustainable competitive advantage that has been largely untapped” Timski rad je najveći neiskorišćeni resursTimski rad je najveći neiskorišćeni resurs
 10. 10. 5 disfunkcija5 disfunkcija u timuu timu
 11. 11. Zašto su timovi nefunkcionalni?Zašto su timovi nefunkcionalni? Zašto? Koliko je uzajamno razumevanje u timovima?
 12. 12. ““Sve što je lako razumeti, teško se primenjuje!”Sve što je lako razumeti, teško se primenjuje!” -- Marshal Goldsmith-- Marshal Goldsmith ““Easy to understand, hard to apply”Easy to understand, hard to apply” #1 PROBLEM#1 PROBLEM
 13. 13. 9% 9% 13% 69% Ode konkurenciji Nezadovoljno proizvodom Bolja cena drugde LošLoš odnosodnos Zašto klijenti napuštaju kompanije?Zašto klijenti napuštaju kompanije? Zašto zaposleni napuštaju kompanije?Zašto zaposleni napuštaju kompanije?
 14. 14. „„Klijenti nisu najvažniji, najvažniji su zaposleni.Klijenti nisu najvažniji, najvažniji su zaposleni. Ako brinete o zaposlenima, onda će oni brinuti o klijentima!“Ako brinete o zaposlenima, onda će oni brinuti o klijentima!“ ---- Richard BransonRichard Branson
 15. 15. Samo zadovoljni prodavci mogu imati zadovoljne klijenteSamo zadovoljni prodavci mogu imati zadovoljne klijente Motivisani zaposleni Zašto je važno da zaposleni budu motivisani?
 16. 16. “Nezadovoljan klijent ima mnogo više prijatelja od zadovoljnog” -- Engleska poslovica
 17. 17. 2. Šta određuje2. Šta određuje odnose u organizaciji?odnose u organizaciji?
 18. 18. Set vrednosti, verovanja i ponašanja = kultura organizacijeSet vrednosti, verovanja i ponašanja = kultura organizacije Ona određuje kvalitet interakcije ljudi u jednoj organizacijiOna određuje kvalitet interakcije ljudi u jednoj organizaciji Šta je rešenje? Kako odgojiti dobre odnose među ljudima?
 19. 19. ZAŠTO?ZAŠTO? KAKO radimo znači sve ... u biznisu i životu?KAKO radimo znači sve ... u biznisu i životu?
 20. 20. Spartanci nisu kažnjavali vojnike koji bi izgubili svoj šlemSpartanci nisu kažnjavali vojnike koji bi izgubili svoj šlem ili oklop u borbi, ali bi kažnjavali gubitkom svih građanskihili oklop u borbi, ali bi kažnjavali gubitkom svih građanskih prava one vojnike koji bi u borbi izgubili svoj štit.prava one vojnike koji bi u borbi izgubili svoj štit. ZaštoZašto ??
 21. 21. 1.1. VizijaVizija 2.2. VrednostiVrednosti 3.3. PraksaPraksa 4.4. LjudiLjudi 5.5. PričaPriča 6.6. MestoMesto Šta čini kulturu organizacije?Šta čini kulturu organizacije?
 22. 22. Dobri odnosi Kako se kreiraju dobri odnosi u organizaciji?
 23. 23. ””Ne zapošljavajte ljude kojima treba posao koji nudite,Ne zapošljavajte ljude kojima treba posao koji nudite, već one koji veruju u to što vi verujete!”već one koji veruju u to što vi verujete!” -- Simon Sinek-- Simon Sinek
 24. 24. Željeno ponašanje 1.1. InicijativaInicijativa 2.2. KooperacijaKooperacija 3.3. Timski radTimski rad 4.4. PoverenjePoverenje 5.5. KreativnostKreativnost 6.6. PPosvećenostosvećenost 7. Poštovanje7. Poštovanje Stvarno ponašanjeStvarno ponašanje 1.1. PolitikaPolitika 2.2. KonkurencijaKonkurencija 3.3. IndividualizamIndividualizam 4.4. NepoverenjeNepoverenje 5.5. PasivnostPasivnost 6. Indiferentnost6. Indiferentnost 7. Nepoštovanje7. Nepoštovanje razmakrazmak
 25. 25. 1.1. JJasno razumevanje šta su misija, vizija i vrednostiasno razumevanje šta su misija, vizija i vrednosti 2. Usklađivanje vrednosti zaposlenih sa organizacionim2. Usklađivanje vrednosti zaposlenih sa organizacionim Jaka kulturaJaka kultura Šta je jaka organizaciona kulturaŠta je jaka organizaciona kultura??
 26. 26. ““Početak svake sreće je u srećnom izboru želja!”Početak svake sreće je u srećnom izboru želja!” -- Dušan Radović-- Dušan Radović VIZIJA = Šta organizacija želi da postane?VIZIJA = Šta organizacija želi da postane?
 27. 27. ““Misija je kriterij po kome merite sve u vašem životu!”Misija je kriterij po kome merite sve u vašem životu!” -- Stephen Covey-- Stephen Covey MISIJAMISIJA == Šta radimo da bi postigli vizijuŠta radimo da bi postigli viziju
 28. 28. ““Menadžment nije ništa drugoMenadžment nije ništa drugo do motivisanje drugih ljudi.”do motivisanje drugih ljudi.” -- Lee Iacocca-- Lee Iacocca
 29. 29. 3. Šta su3. Šta su vrednosti organizacije?vrednosti organizacije?
 30. 30. Moramo biti veoma jasni šta želimo da ljudi znaju o nama
 31. 31. Šta vas drži zajedno? Kohezione sile privlačenja Šta je važno za vas? VREDNOSTI Šta je značenje reči vrednosti?
 32. 32. VREDNOSTIVREDNOSTI Vodeći principi kojiVodeći principi koji diktiraju ponašanje i aktivnostidiktiraju ponašanje i aktivnosti
 33. 33. Uticaj vrednosti Određuju kvalitet interakcija među ljudima Šta određuju vrednosti?Šta određuju vrednosti?
 34. 34. HEART principleHEART principle 1. Otvorenost1. Otvorenost 2. Izvrsnost2. Izvrsnost 3. Odgovornost3. Odgovornost 4. Poštovanje4. Poštovanje 5. Timski rad5. Timski rad
 35. 35. 4. Kako4. Kako usaglasiti vrednosti?usaglasiti vrednosti?
 36. 36. 11.. JJasno razumevanje šta su misija, vizija i vrednostiasno razumevanje šta su misija, vizija i vrednosti 2. Usklađivanje vrednosti zaposlenih sa organizacionim2. Usklađivanje vrednosti zaposlenih sa organizacionim Da delite iste ”dobre” i ”pozitivne” vrednosti!Da delite iste ”dobre” i ”pozitivne” vrednosti! Kreiranje vrednosti Kako kreirati jaku, a dobru kulturu?
 37. 37. Morate znati / poznavati ko su vaše kolege!Morate znati / poznavati ko su vaše kolege! * Zajedničke vrednosti Kako otkriti šta je zajedničko za grupu ljudi?
 38. 38. Pravila vs. vrednosti Šta uvodi red u organizaciju?
 39. 39. Kada jedinke proširuju svoje interese to se obično kosi saKada jedinke proširuju svoje interese to se obično kosi sa grupnim interesima. Jedinke najbolje prolaze kada varaju,grupnim interesima. Jedinke najbolje prolaze kada varaju, kada izbegavaju svoje grupne obaveze i brinu samo o sebi.kada izbegavaju svoje grupne obaveze i brinu samo o sebi.
 40. 40. PRAVILA ili SMERNICE Šta “smeš, moraš“? ili Šta “možeš, trebaš“?
 41. 41. Ne stavljate noge na radni sto!Ne stavljate noge na radni sto! Ne jedite hranu vaših kolega!Ne jedite hranu vaših kolega! Ne izuvajte cipele u kancelariji!Ne izuvajte cipele u kancelariji! VREDNOST = Poštujte naš zajednički prostor Operite čaše posle upotrebe!Operite čaše posle upotrebe!
 42. 42. Previše pravila kreira okruženje gde nam je sve manje jasno šta je pravo, a šta krivo?
 43. 43. Što više zakona, to je korumpiranija država!Što više zakona, to je korumpiranija država! -- Tacit-- Tacit
 44. 44. #1 Vrednost = Poverenje Poverenje, mnogo više od interesa, drži ljudsko društvo zajedno. Naši prijatelji nam retko donose profit, ali nas čine bezbednim. H. L. Mencken Šta je najvažnija vrednost organizacije?Šta je najvažnija vrednost organizacije?
 45. 45. NePOVERENJE Kako je biti u grupi gde nema poverenja?
 46. 46. ””Poverenje je kao vazduh koji udišemo. Kada ga ima,Poverenje je kao vazduh koji udišemo. Kada ga ima, niko ne primećuje. Kada ga nema, svi odmah primete!”niko ne primećuje. Kada ga nema, svi odmah primete!” -- Warren Buffet-- Warren Buffet
 47. 47. 5. Šta je5. Šta je motivacija?motivacija?
 48. 48. Emocije Da lie motivacija samo dobro raspoloženje? *
 49. 49. Ne žuri ako ideš u pogrešnom smeruNe žuri ako ideš u pogrešnom smeru Aktivnost Da li je motivacija samo kad brzo radimo?
 50. 50. Volja Strast čini da se produktivnost postiže bez napora?
 51. 51. Fokus Da li je motivacija samo visoka koncentracija?
 52. 52. Will to performWill to perform Učinak Motivacija je volja za ostvarenjem rezultata
 53. 53. Konkurentnost Koliko je važna motivacija za konkurentnost?
 54. 54. PPerformanseerformanse == SSposobnost xposobnost x MMotivacija xotivacija x PPrilikarilika P = f (P = f ( SS xx MM xx PP ))
 55. 55. ““Ako želite sagraditi brod nemojte okupljati ljude iAko želite sagraditi brod nemojte okupljati ljude i naređivati im da nabave drvo, pripreme alat, podelenaređivati im da nabave drvo, pripreme alat, podele zadatke, već ih učite težnji za beskrajnim moremzadatke, već ih učite težnji za beskrajnim morem!”!” ---- Anonimni autorAnonimni autor
 56. 56. Motivišući faktori Zašto dolazite ujutru na posao?
 57. 57. Šta je prodaja? De-motivišući faktori Šta vas lično de-motiviše na poslu?
 58. 58. Motivacija vs. de-motivacija Suprotno motivaciji nije de-motivacija već nedostatak motivacije
 59. 59. Uticaj motivacije Kako deluju sile motivacije i demotivacije?
 60. 60. 1.1. Dobri uslovi radaDobri uslovi rada 2.2. Topli obrokTopli obrok 3.3. PrevozPrevoz 4.4. Pravična plataPravična plata 5.5. PrekovremenoPrekovremeno 6.6. Status i promocijaStatus i promocija 7.7. Sigurnost poslaSigurnost posla 8.8. Poštovanje kolegaPoštovanje kolega HigijenskiHigijenskiŠta smatrate da vamŠta smatrate da vam pripada, da vam jepripada, da vam je zagarantovano?zagarantovano?
 61. 61. 1.1. Priznanje za uspehPriznanje za uspeh 2.2. Nagrada za postignućeNagrada za postignuće 3.3. Mogućnost napredkaMogućnost napredka 4.4. Razvoj znanja i veštinaRazvoj znanja i veština 5.5. Prilika za odgovornostPrilika za odgovornost 6.6. Izazovni posao/problemiIzazovni posao/problemi 7.7. Mentorstvo kolegamaMentorstvo kolegama 8.8. Pomoć kolegama/timuPomoć kolegama/timu MotivacioniMotivacioni Šta smatrate da vamŠta smatrate da vam ne pripada, što vamne pripada, što vam nije zagarantovano?nije zagarantovano?
 62. 62. UnutrašnjaUnutrašnja MOTIVACIJAMOTIVACIJA SDT teorija -SDT teorija - Edward L. Deci and Richard RyanEdward L. Deci and Richard Ryan
 63. 63. 6.6. KKakoako unaprediti motivaciju?unaprediti motivaciju?
 64. 64. * Bolja motivacija Da li je lako unaprediti motivaciju?
 65. 65. Hedonistička adaptacija Šta je uzrok da nam se nešto brzo dosadi?
 66. 66. Alat za unapređenje Šta koristimo da motivišemo zaposlene? Postavljamo PITANJAPostavljamo PITANJA Coaching zaposlenihCoaching zaposlenih
 67. 67. Fiksni – Razvojni - um Greška je šansa za napredovanje
 68. 68. ““Što više znoja na obuci, to manje krvi u borbi!”Što više znoja na obuci, to manje krvi u borbi!” -- Moto Legije Stranaca-- Moto Legije Stranaca
 69. 69. „„Ako imate samo čekić,Ako imate samo čekić, onda rešenje svakog problema izgleda kao ekser!“onda rešenje svakog problema izgleda kao ekser!“ ---- Abraham MaslovAbraham Maslov Zašto smo subjektivni kad donosimo odluke?Zašto smo subjektivni kad donosimo odluke?
 70. 70. „„Ljudi će voljno sprovoditi samo one odlukeLjudi će voljno sprovoditi samo one odluke u čijem su donošenju učestvovali!“u čijem su donošenju učestvovali!“ ---- Isak AdižesIsak Adižes Neka zaposleni daju svojeNeka zaposleni daju svoje predloge za unapređenjepredloge za unapređenje
 71. 71. Šta smo naučili? Koje su glavne pouke treninga?
 72. 72. NAPOMENA Ovo je skraćena verzija prezentacije sa treninga koji sadrži i veliki broj interaktivnih vežbi (minimum 50% treninga) i primera iz prakse domaćih preduzeća
 73. 73. Radimo za najbolje!
 74. 74. Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji” 18 marta 2013 Privredna komora Beograda
 75. 75. Trening “Strategija ključne B2B prodaje” 9.5.2013 u Privrednoj komori Beograda
 76. 76. Trening “Timski rad” održan 2012 za klijenta u Crnoj Gori
 77. 77. Trening “Timski rad” održan 2012 za klijenta u Srbiji
 78. 78. Trening “Lean i motivacija zaposlenih” održan 2015 u Vlasotincu
 79. 79. Javni trening unapređenja poslovanja primenom Lean metodologije - Privredna komora Beograda - Mart 2016
 80. 80. HVALA :) www.markoburazor.comwww.markoburazor.com www.poslovnaznanja.comwww.poslovnaznanja.com www.miodragkostic.comwww.miodragkostic.com

×