Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vestine liderstva trening obuka liderskih vestina

Trening "Veštine liderstva"
Kako voditi, a ne upravljati ljudiima?
POSLOVNA ZNANJA - http://www.poslovnaznanja.com/
Miodrag Kostic - http://www.miodragkostic.com

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Vestine liderstva trening obuka liderskih vestina

 1. 1. Miodrag Kostić, CMC Mr. Marko Burazor Veštine liderstva
 2. 2. Ovo je skraćena verzija prezentacije sa treninga koji sadrži i veliki broj interaktivnih vežbi (minimum 50% treninga) i primera iz prakse domaćih preduzeća NAPOMENA
 3. 3. Šta želimo daŠta želimo da unapredimo?unapredimo?
 4. 4. Da li ljudi vole promene?Da li ljudi vole promene?
 5. 5. Šta nas nagoni da nešto unapredimo/promenimo?Šta nas nagoni da nešto unapredimo/promenimo?
 6. 6. KRIZAKRIZA preprekaprepreka prilikaprilika Svaka prepreka ili izazov je prilika za unapređenjeSvaka prepreka ili izazov je prilika za unapređenje
 7. 7. Potencijal – SmetnjePotencijal – Smetnje == UspehUspeh KOUČINGKOUČING Kako smanjiti gubitkeKako smanjiti gubitke ili smetnje u razvoju?ili smetnje u razvoju?
 8. 8. 1. LIDERSTVO1. LIDERSTVO
 9. 9. DefinitionDefinition Čovek koji vodiČovek koji vodi
 10. 10. ““If you ask someone for the ruleIf you ask someone for the rule book on how to lead, you arebook on how to lead, you are secretly wishing to be a manager”secretly wishing to be a manager” -- Seth Godin-- Seth Godin Smernice, ne pravilaSmernice, ne pravila
 11. 11. Koje su 4 osnovne funkcije menadžmenta?Koje su 4 osnovne funkcije menadžmenta? Henri Fayol (1841 – 1925)
 12. 12. 4 funkcije menadžmenta
 13. 13. Menadžer mora nositi više šešira istovremenoMenadžer mora nositi više šešira istovremeno Šta 4 funkcije menadžmenta praktično znače?Šta 4 funkcije menadžmenta praktično znače? Menadžer mora istovremeno biti i liderMenadžer mora istovremeno biti i lider
 14. 14. Šta bi ste učinili da vaš zaposleni postupiŠta bi ste učinili da vaš zaposleni postupi po ovoj istrukciji koju ste mu prosledili?po ovoj istrukciji koju ste mu prosledili? DISKUSIJA :DISKUSIJA : Šta bi učinili?Šta bi učinili? Napiši i pošalji mi izveštaj o prodajnom sastankuNapiši i pošalji mi izveštaj o prodajnom sastanku
 15. 15. 1. Naterao bi ga1. Naterao bi ga Šta bi uradio Al Kapone?Šta bi uradio Al Kapone?
 16. 16. Šta bi uradio Henri Ford?Šta bi uradio Henri Ford? 2. Motivisao bi ga2. Motivisao bi ga
 17. 17. Šta bi uradio Richard BrŠta bi uradio Richard Braanson?nson? 3. Inspirisao bi ga3. Inspirisao bi ga
 18. 18. Šta bi ste učinili da peru zube?Šta bi ste učinili da peru zube? Koji način ima dugoročan efekat?Koji način ima dugoročan efekat?
 19. 19. ““Stil Tojote nije da ostvariStil Tojote nije da ostvari rezultate kroz naporni radrezultate kroz naporni rad.. To je sistem koji kaže da nemaTo je sistem koji kaže da nema granice ljudskoj kreativnostigranice ljudskoj kreativnosti.. Ljudi ne idu u Tojotu da rade,Ljudi ne idu u Tojotu da rade, već da misle!” --već da misle!” -- Taiichi OhnoTaiichi Ohno Kakav je Taichi Ohno lider?Kakav je Taichi Ohno lider? Lider vodi ljudeLider vodi ljude Ljudi misle za sebeLjudi misle za sebe
 20. 20. - Pre poletanjaPre poletanja Admiral UgakiAdmiral Ugaki je rekao pilotimaje rekao pilotima kamikazamakamikazama: “: “Molim vas umrite za svoju zemljuMolim vas umrite za svoju zemlju.”.” -Jedan iskusni pilot je rekaoJedan iskusni pilot je rekao: “: “Uveren sam da moguUveren sam da mogu da potopim 2 neprijateljska broda sa bombamada potopim 2 neprijateljska broda sa bombama koje nosim. Ako ih potopim mogu li da se vratim?”koje nosim. Ako ih potopim mogu li da se vratim?” -UgakiUgaki je odgovorioje odgovorio, “, “Molim vas umriteMolim vas umrite!“!“ Kakav je Admiral Ugaki lider?Kakav je Admiral Ugaki lider? On samo upravlja ljudimaOn samo upravlja ljudima Šef misli i upravlja umesto ljudiŠef misli i upravlja umesto ljudi
 21. 21. Još od starog EgiptaJoš od starog Egipta
 22. 22. ##11 ““Šef samo upravlja ljudima, lider ih vodi”Šef samo upravlja ljudima, lider ih vodi” Šta je najvažnije? Šta treba zapamtiti?
 23. 23. „„Kada je posao lidera završen,Kada je posao lidera završen, ljudi kažu: Mi smo tako hteli!“ljudi kažu: Mi smo tako hteli!“ -- Lao Ce (6 vek PNE)-- Lao Ce (6 vek PNE)
 24. 24. Šta je participativnoŠta je participativno lidrstvo?lidrstvo?
 25. 25. ””Učinak decentralizacije naUčinak decentralizacije na ponašanje ljudi u organizaciji!“ponašanje ljudi u organizaciji!“ -- Isak Adižes-- Isak Adižes
 26. 26. ””Suvišni menadžment košta ekonomijuSuvišni menadžment košta ekonomiju SAD-aSAD-a 33 triliona dolaratriliona dolara u izgubljenomu izgubljenom ekonomskom proizvodu iliekonomskom proizvodu ili 17%17% BDP-aBDP-a““ –– Harvard Business ReviewHarvard Business Review $ 3.000.000.000.000.00$ 3.000.000.000.000.00
 27. 27. Šta za vas lično znači “suvišni menadžment”Šta za vas lično znači “suvišni menadžment”??
 28. 28. TipoviTipovi organizovanjorganizovanj aa Values-basedValues-based self-governanceself-governance
 29. 29. ””Sve upravljačke funkcije su u svakomSve upravljačke funkcije su u svakom pojedincupojedincu.. Ništa se ne događa bez prilikeNišta se ne događa bez prilike da svako da svoj predlogda svako da svoj predlog;; svaka inicijativasvaka inicijativa je izraz grupe!“ – Uje izraz grupe!“ – U GE/DurhamGE/Durham fabricifabrici Values-based self-governanceValues-based self-governance
 30. 30. ””Timovima je data jedna bazičnaTimovima je data jedna bazična direktivadirektiva:: dan kada sledeća mašinadan kada sledeća mašina treba da je utovarena na kamiontreba da je utovarena na kamion!“!“ –– DirektorDirektor GE/DurhamGE/Durham fabrikefabrike Values-based self-governanceValues-based self-governance
 31. 31. „„Ljudi će voljno sprovoditi samo one odlukeLjudi će voljno sprovoditi samo one odluke u čijem su donošenju učestvovali!“u čijem su donošenju učestvovali!“ ---- Isak AdižesIsak Adižes Veoma VAŽNO
 32. 32. ##22 Uključite vaše zaposlene u proces odlučivanjaUključite vaše zaposlene u proces odlučivanja Šta je najvažnije? Šta treba zapamtiti?
 33. 33. 2. ODLUČIVANJE2. ODLUČIVANJE
 34. 34. ““Gospodo, vidim da smo svi u kompletnoj saglasnosti u veziGospodo, vidim da smo svi u kompletnoj saglasnosti u vezi ove odluke, pa predlažem da odložimo dalju diskusiju doove odluke, pa predlažem da odložimo dalju diskusiju do sledećeg sastanaka, da damo sebi vremena da razvijemo barsledećeg sastanaka, da damo sebi vremena da razvijemo bar neka neslaganja i time je možda malo bolje razumemoneka neslaganja i time je možda malo bolje razumemo!“!“ ---- Alfred P. Sloan, CEO GMAlfred P. Sloan, CEO GM Neslaganja - sukob mišljenja - protivrečne idejeNeslaganja - sukob mišljenja - protivrečne ideje
 35. 35. Da li je dobro da u timu postoji sukob mišljenjaDa li je dobro da u timu postoji sukob mišljenja?? Šta donosi sukob mišljenja?Šta donosi sukob mišljenja?
 36. 36. „„Odluke treba donositi demokratski,Odluke treba donositi demokratski, ali ih treba sprovoditi diktatorski!“ --ali ih treba sprovoditi diktatorski!“ -- Isak AdižesIsak Adižes
 37. 37. Šta je najvažnije? ##33 Odluke donosite demokratski, sprovodite diktatorskiOdluke donosite demokratski, sprovodite diktatorski Šta treba zapamtiti?
 38. 38. 2. UTICANJE2. UTICANJE
 39. 39. Koje su 2 osnovne vrste komunikacije?Koje su 2 osnovne vrste komunikacije? 1. INFORMISANJE1. INFORMISANJE1. INFORMISANJE1. INFORMISANJE 2. UTICANJE2. UTICANJE2. UTICANJE2. UTICANJE
 40. 40. Šta je cilj informisanja?Šta je cilj informisanja? Da primaocDa primaoc primiprimi informaciju +informaciju + razumerazume
 41. 41. Poslovođa:Poslovođa: Uključite pumpu ABC-123Uključite pumpu ABC-123 Radnik:Radnik: Uključujem pumpu ABC-123Uključujem pumpu ABC-123 Poslovođa:Poslovođa: Potvrđujem, uključite pumpu ABC-123Potvrđujem, uključite pumpu ABC-123 Šta je trostruka komunikacija?Šta je trostruka komunikacija? Prodavac:Prodavac: Da li se vidimo sutra u 12.00 u kafeuDa li se vidimo sutra u 12.00 u kafeu Kupac:Kupac: Potvrđujem sastanak sutra u 12.00 u kafeuPotvrđujem sastanak sutra u 12.00 u kafeu Prodavac:Prodavac: Potvrđujem dogovorPotvrđujem dogovor
 42. 42. Šta je cilj komunikacije uticanja?Šta je cilj komunikacije uticanja? Da primaocDa primaoc primiprimi informaciju +informaciju + razumerazume ++ delujedeluje
 43. 43. Šta je najveći problem kod uticanja?Šta je najveći problem kod uticanja? Razumevanje nikada nije 100%Razumevanje nikada nije 100% VAŽNOVAŽNO Da bi ostvarili uticaj ljudi vas moraju razumetiDa bi ostvarili uticaj ljudi vas moraju razumeti
 44. 44. Šta nam ljudi kažu kad pitamo jeste li razumeli?Šta nam ljudi kažu kad pitamo jeste li razumeli? Zašto ljudi retko priznaju da nisu dobro razumeli?Zašto ljudi retko priznaju da nisu dobro razumeli? DiskusijaDiskusija
 45. 45. ““Najefektniji način uticanja na ljude jeNajefektniji način uticanja na ljude je postavljanje pitanja i aktivno slušanje”postavljanje pitanja i aktivno slušanje” -- Antony Robins-- Antony Robins
 46. 46. Šta je najvažnije praviloŠta je najvažnije pravilo postavljanja pitanjapostavljanja pitanja?? KoristiteKoristite ŠTAŠTA umestoumesto ZAŠTOZAŠTO VEOMA VAŽNO
 47. 47. Da li stimulišete razvoj ili kažnjavateDa li stimulišete razvoj ili kažnjavate?? Greška je šansa za napredakGreška je šansa za napredak
 48. 48. ##44 Da utičete na ljude pričajte o njima, pitajte i slušajteDa utičete na ljude pričajte o njima, pitajte i slušajte Šta je najvažnije? Šta treba zapamtiti?
 49. 49. ““Morate stalno da pitate šta ste uradiliMorate stalno da pitate šta ste uradili i kako da to učinite boljim!”i kako da to učinite boljim!” -- Elon Musk-- Elon Musk
 50. 50. Šta su glavne pouke treninga?Šta su glavne pouke treninga? Šta smo naučili?Šta smo naučili? LESSIONS LEARNED?LESSIONS LEARNED?
 51. 51. Radimo za najbolje – Klijenti Poslovnih Znanja
 52. 52. Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji” 18 marta 2013 Privredna komora Beograda18 marta 2013 Privredna komora Beograda
 53. 53. Trening “Strategija ključne B2B prodaje”Trening “Strategija ključne B2B prodaje” 9.5.2013 u Privrednoj komori Beograda9.5.2013 u Privrednoj komori Beograda
 54. 54. Trening – Upravljanje i rešavanje konflikata – 2015Trening – Upravljanje i rešavanje konflikata – 2015 za zaposlene Delegacija Evropske Unije u Beograduza zaposlene Delegacija Evropske Unije u Beogradu
 55. 55. Javni trening unapređenja poslovanja primenom LeanJavni trening unapređenja poslovanja primenom Lean metodologije - Privredna komora Beograda - Mart 2016metodologije - Privredna komora Beograda - Mart 2016
 56. 56. HVALA :)HVALA :) www.markoburazor.comwww.markoburazor.com www.poslovnaznanja.comwww.poslovnaznanja.com www.miodragkostic.comwww.miodragkostic.com

×