Successfully reported this slideshow.

Trening Ostvarite bolji timski rad - otklonite 5 smetnji u radu tima

0

Share

1 of 63
1 of 63

Trening Ostvarite bolji timski rad - otklonite 5 smetnji u radu tima

0

Share

Description

Trening "Ostvarite bolji timski rad i vrhunske timske rezultate"
Kako otkloniti 5 glavnih smetnji u radu tima?
Miodrag Kostic - http:/miodragkostic.com
Marko Burazor - http://markoburazor.com/
POSLOVNA ZNANJA - http://poslovnaznanja.com

Transcript

 1. 1. www.poslovnaznanja.com Miodrag Kostić i Marko BurazorMiodrag Kostić i Marko Burazor Bolji timski rad – 5 disfunkcija timaBolji timski rad – 5 disfunkcija tima
 2. 2. Radimo za najbolje!Radimo za najbolje!
 3. 3. Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji” 18 marta 2013 Privredna komora Beograda18 marta 2013 Privredna komora Beograda
 4. 4. Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”
 5. 5. Radimo za najbolje!Radimo za najbolje! Trening “Strategija ključne B2B prodaje”Trening “Strategija ključne B2B prodaje” 9.5.2013 u Privrednoj komori Beograda9.5.2013 u Privrednoj komori Beograda
 6. 6. Trening “Timski rad” održan 2012 za klijenta u Crnoj GoriTrening “Timski rad” održan 2012 za klijenta u Crnoj Gori
 7. 7. Trening “Timski rad” održan 2012 za klijenta u SrbijiTrening “Timski rad” održan 2012 za klijenta u Srbiji
 8. 8. Trening “Lean i motivacija zaposlenih” održan 2015 u VlasotincuTrening “Lean i motivacija zaposlenih” održan 2015 u Vlasotincu
 9. 9. Javni trening unapređenja poslovanja primenom LeanJavni trening unapređenja poslovanja primenom Lean metodologije - Privredna komora Beograda - Mart 2016metodologije - Privredna komora Beograda - Mart 2016
 10. 10. Kako vidite svoje poslovanje?Kako vidite svoje poslovanje?Uspeh nije uvek ono što vidiš!Uspeh nije uvek ono što vidiš!
 11. 11. ““Svako može da zna.Svako može da zna. Poenta je da razumete.”Poenta je da razumete.” ―― Albert EinsteinAlbert Einstein KAKO ćemo raditi?KAKO ćemo raditi?
 12. 12. Šta je najveći problemŠta je najveći problem u radu timova?u radu timova? Ne vide da imaju problem
 13. 13. Koliko su uspešni timovi u vodećim firmama?Koliko su uspešni timovi u vodećim firmama? Koji je % uspešnih
 14. 14. 75% of Cross-Functional Teams Are Dysfunctional Istraživanje 95 timova u 25 vodećih korporacijaIstraživanje 95 timova u 25 vodećih korporacija pokazala je da je 75% raznolikih timova nefunkcionalnopokazala je da je 75% raznolikih timova nefunkcionalno
 15. 15. Pat Lencioni “Teamwork remains the one sustainable competitive advantage that has been largely untapped”
 16. 16. Zašto su timovi nefunkcionalni?Zašto su timovi nefunkcionalni? Zašto ih je teško unaprediti?
 17. 17. ““Sve što je lako razumeti, teško se primenjujeSve što je lako razumeti, teško se primenjuje!”!” -- Marshal Goldsmith-- Marshal Goldsmith ““Easy to understand, hard to apply”Easy to understand, hard to apply” #1 PROBLEM#1 PROBLEM
 18. 18. Šta je definicija (raznolikog) tima?Šta je definicija (raznolikog) tima? Tim je sastavljen od malog broja ljudi, komplementarnihTim je sastavljen od malog broja ljudi, komplementarnih raznolikih veština, posvećenih zajedničkoj svrsi, ciljevimaraznolikih veština, posvećenih zajedničkoj svrsi, ciljevima i pristupu, za koje su jedni drugima odgovorni.i pristupu, za koje su jedni drugima odgovorni.
 19. 19. Koje su 5 disfunkcijaKoje su 5 disfunkcija u radu timova?u radu timova?
 20. 20. 5 disfunkcija5 disfunkcija u timuu timu
 21. 21. 1. POVERENJE1. POVERENJE Da li ima uzajamnog poverenja?
 22. 22. Kako je biti u grupi gde nema poverenja?Kako je biti u grupi gde nema poverenja? Kako bi ste se osećali?
 23. 23. Šta je uzrok nepoverenja?Šta je uzrok nepoverenja? Strah od RANJIVOSTIStrah od RANJIVOSTI
 24. 24. Čega se plaše članovi tima?Čega se plaše članovi tima? Politika ne posao
 25. 25. Šta radimo da ostvarimo uzajamno poverenjeŠta radimo da ostvarimo uzajamno poverenje?? Što više PITANJAŠto više PITANJA
 26. 26. ””Poverenje je kao vazduh koji udišemo. Kada ga ima,Poverenje je kao vazduh koji udišemo. Kada ga ima, niko ne primećuje. Kada ga nema, svi odmah primete!”niko ne primećuje. Kada ga nema, svi odmah primete!” -- Warren Buffet-- Warren Buffet
 27. 27. 2. KONFLIKT2. KONFLIKT Da li ima produktivne diskusije?
 28. 28. Da li je dobro izbegavati konflikte na poslu?Da li je dobro izbegavati konflikte na poslu? Ruke – Da / NeRuke – Da / Ne
 29. 29. Šta je posledica izbegavanja konflikata?Šta je posledica izbegavanja konflikata? Lažna HARMONIJALažna HARMONIJA
 30. 30. Šta je uzrok izbegavanja konflikta?Šta je uzrok izbegavanja konflikta? Nema POVERENJANema POVERENJA
 31. 31. Da li mogu da vide – vizualizuju posledice?Da li mogu da vide – vizualizuju posledice? Pozitivne aspektePozitivne aspekte == KORISTIKORISTI Negativne aspekteNegativne aspekte == ŠTETEŠTETE Šta radimo da ostvarimo produktivnu diskusijuŠta radimo da ostvarimo produktivnu diskusiju??
 32. 32. ””Iskreno neslaganje je najbolji znak progresa"Iskreno neslaganje je najbolji znak progresa" -- Mahatma Gandi-- Mahatma Gandi
 33. 33. 3. OBAVEZA3. OBAVEZA Da li članovi tima ispune obaveze?
 34. 34. Zašto ljudi izbegavaju obavezeZašto ljudi izbegavaju obaveze?? Strah od KONFLIKTAStrah od KONFLIKTA
 35. 35. „„Ljudi će voljno sprovoditi samo one odlukeLjudi će voljno sprovoditi samo one odluke u čijem su donošenju učestvovali!“u čijem su donošenju učestvovali!“ ---- Isak AdižesIsak Adižes
 36. 36. Šta radimo da se članovi tima obavežuŠta radimo da se članovi tima obavežu??
 37. 37. Kako izgleda akcioni plan?Kako izgleda akcioni plan? Rezultat koji treba ostvariti: Indikator ostvarenja: Aktivnosti: Rokovi (od-do): Nosioci odgovornosti i učesnici: Potrebni resursi (troškovi): Rizici: Važnost Rizičnost
 38. 38. 4. ODGOVORNOST4. ODGOVORNOST Da li su članovi tima odgovorni timu?
 39. 39. Spartanci nisu kažnjavali vojnike koji bi izgubili svoj šlemSpartanci nisu kažnjavali vojnike koji bi izgubili svoj šlem ili oklop u borbi, ali bi kažnjavali gubitkom svih građanskihili oklop u borbi, ali bi kažnjavali gubitkom svih građanskih prava one vojnike koji bi u borbi izgubili svoj štit.prava one vojnike koji bi u borbi izgubili svoj štit.
 40. 40. Šta je uzrok neodgovornosti?Šta je uzrok neodgovornosti? NNeema OBAVEZEma OBAVEZE
 41. 41. Šta radimo da ostvarimo odgovornost timuŠta radimo da ostvarimo odgovornost timu?? Merimo TIMSKE REZULTATEMerimo TIMSKE REZULTATE
 42. 42. 5. TIMSKI REZULTAT5. TIMSKI REZULTAT Da li su fokusirani na timski rezultat?
 43. 43. Šta je uzrok ne fokusiranja na tim?Šta je uzrok ne fokusiranja na tim? Nema grupne ODGOVORNOSTINema grupne ODGOVORNOSTI
 44. 44. Šta radimo da se fokusiramo na timski rezultatŠta radimo da se fokusiramo na timski rezultat?? Razvijamo TIMSKI DUHRazvijamo TIMSKI DUH
 45. 45. Kako izgraditi dobarKako izgraditi dobar timski duh?timski duh?
 46. 46. Da li je splavarenje na Tari rešenje?Da li je splavarenje na Tari rešenje?
 47. 47. Zašto se gubi poverenje?Zašto se gubi poverenje? 1. Izgradite poverenje1. Izgradite poverenje
 48. 48. 2. Pripadnost2. Pripadnost Zašto se gubi podrška?Zašto se gubi podrška? Kako održati timski duh?Kako održati timski duh?
 49. 49. 3. Entuzijazam3. Entuzijazam Zašto se gubi entuzijazam?Zašto se gubi entuzijazam? Kako stimulisati entuzijazam u timu?Kako stimulisati entuzijazam u timu?
 50. 50. 4. Želja za rezultatom4. Želja za rezultatom Zašto slabi želja za rezultatom?Zašto slabi želja za rezultatom? Kako podstaći želju za rezultatom?Kako podstaći želju za rezultatom?
 51. 51. Kako koristitiKako koristiti povratnu informaciju?povratnu informaciju?
 52. 52. Kako je letenje avionom postalo sigurnoKako je letenje avionom postalo sigurno?? FEEDBACKFEEDBACK
 53. 53. Zašto je dobar feedback neophodan?Zašto je dobar feedback neophodan? Korean AirKorean Air letlet 801801 :: Seul -Seul - GuamGuam
 54. 54. Tokom vožnje primetili ste da vam je podignuta ručna kočnicaTokom vožnje primetili ste da vam je podignuta ručna kočnica Šta ćete uraditi?Šta ćete uraditi? Zašto niste samo dali gas?Zašto niste samo dali gas? KKako zaposleni najčešće reaguju kad uoče grešku,ako zaposleni najčešće reaguju kad uoče grešku, da li spuste ručnu kočnicu, ili samo daju gas?da li spuste ručnu kočnicu, ili samo daju gas? Da li je to jedina opcija?Da li je to jedina opcija?
 55. 55. Šta je feedbackŠta je feedback?? FEEDBACK = Reakcija ili odgovorFEEDBACK = Reakcija ili odgovor na određeni proces ili aktivnostna određeni proces ili aktivnost Svrha feedbacka je da pruži povratnu informacijuSvrha feedbacka je da pruži povratnu informaciju o rezultatuo rezultatu
 56. 56. Kakav ne sme biti feedbackKakav ne sme biti feedback?? FEEDBACK ne sme biti lične prirodeFEEDBACK ne sme biti lične prirode VAŽNVAŽN OO Baš si ispao glup sa kolegomBaš si ispao glup sa kolegom Zašto si obmanuo kolegu?Zašto si obmanuo kolegu? Sa kolegom si radio ... šta ...Sa kolegom si radio ... šta ... Šta si rekao kolegi ... kako ...Šta si rekao kolegi ... kako ...
 57. 57. Šta je najvažnije pravilo feedback-aŠta je najvažnije pravilo feedback-a?? KoristiteKoristite ŠTAŠTA umestoumesto ZAŠTOZAŠTO VEOMAVEOMA VAŽNOVAŽNO
 58. 58. Da li je feedback samo pohvalaDa li je feedback samo pohvala?? I appreciateI appreciate …… Ja cenimJa cenim ...... I wish …I wish … Ja bih želeo daJa bih želeo da ......
 59. 59. ““Prigovor je poklon!”Prigovor je poklon!” -- Japanska poslovica-- Japanska poslovica
 60. 60. ““Morate stalno da pitate šta ste uradiliMorate stalno da pitate šta ste uradili i kako da to učinite boljim!”i kako da to učinite boljim!” -- Elon Musk-- Elon Musk
 61. 61. Ovo je skraćena verzija prezentacije sa treninga kojiOvo je skraćena verzija prezentacije sa treninga koji sadrži i veliki broj interaktivnih vežbi (minimumsadrži i veliki broj interaktivnih vežbi (minimum 50%50% treninga) i primera iz prakse domaćih preduzećatreninga) i primera iz prakse domaćih preduzeća NAPOMENANAPOMENA
 62. 62. HVALA :)HVALA :) www.markoburazor.comwww.markoburazor.com www.poslovnaznanja.comwww.poslovnaznanja.com www.miodragkostic.comwww.miodragkostic.com

Description

Trening "Ostvarite bolji timski rad i vrhunske timske rezultate"
Kako otkloniti 5 glavnih smetnji u radu tima?
Miodrag Kostic - http:/miodragkostic.com
Marko Burazor - http://markoburazor.com/
POSLOVNA ZNANJA - http://poslovnaznanja.com

Transcript

 1. 1. www.poslovnaznanja.com Miodrag Kostić i Marko BurazorMiodrag Kostić i Marko Burazor Bolji timski rad – 5 disfunkcija timaBolji timski rad – 5 disfunkcija tima
 2. 2. Radimo za najbolje!Radimo za najbolje!
 3. 3. Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji” 18 marta 2013 Privredna komora Beograda18 marta 2013 Privredna komora Beograda
 4. 4. Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”
 5. 5. Radimo za najbolje!Radimo za najbolje! Trening “Strategija ključne B2B prodaje”Trening “Strategija ključne B2B prodaje” 9.5.2013 u Privrednoj komori Beograda9.5.2013 u Privrednoj komori Beograda
 6. 6. Trening “Timski rad” održan 2012 za klijenta u Crnoj GoriTrening “Timski rad” održan 2012 za klijenta u Crnoj Gori
 7. 7. Trening “Timski rad” održan 2012 za klijenta u SrbijiTrening “Timski rad” održan 2012 za klijenta u Srbiji
 8. 8. Trening “Lean i motivacija zaposlenih” održan 2015 u VlasotincuTrening “Lean i motivacija zaposlenih” održan 2015 u Vlasotincu
 9. 9. Javni trening unapređenja poslovanja primenom LeanJavni trening unapređenja poslovanja primenom Lean metodologije - Privredna komora Beograda - Mart 2016metodologije - Privredna komora Beograda - Mart 2016
 10. 10. Kako vidite svoje poslovanje?Kako vidite svoje poslovanje?Uspeh nije uvek ono što vidiš!Uspeh nije uvek ono što vidiš!
 11. 11. ““Svako može da zna.Svako može da zna. Poenta je da razumete.”Poenta je da razumete.” ―― Albert EinsteinAlbert Einstein KAKO ćemo raditi?KAKO ćemo raditi?
 12. 12. Šta je najveći problemŠta je najveći problem u radu timova?u radu timova? Ne vide da imaju problem
 13. 13. Koliko su uspešni timovi u vodećim firmama?Koliko su uspešni timovi u vodećim firmama? Koji je % uspešnih
 14. 14. 75% of Cross-Functional Teams Are Dysfunctional Istraživanje 95 timova u 25 vodećih korporacijaIstraživanje 95 timova u 25 vodećih korporacija pokazala je da je 75% raznolikih timova nefunkcionalnopokazala je da je 75% raznolikih timova nefunkcionalno
 15. 15. Pat Lencioni “Teamwork remains the one sustainable competitive advantage that has been largely untapped”
 16. 16. Zašto su timovi nefunkcionalni?Zašto su timovi nefunkcionalni? Zašto ih je teško unaprediti?
 17. 17. ““Sve što je lako razumeti, teško se primenjujeSve što je lako razumeti, teško se primenjuje!”!” -- Marshal Goldsmith-- Marshal Goldsmith ““Easy to understand, hard to apply”Easy to understand, hard to apply” #1 PROBLEM#1 PROBLEM
 18. 18. Šta je definicija (raznolikog) tima?Šta je definicija (raznolikog) tima? Tim je sastavljen od malog broja ljudi, komplementarnihTim je sastavljen od malog broja ljudi, komplementarnih raznolikih veština, posvećenih zajedničkoj svrsi, ciljevimaraznolikih veština, posvećenih zajedničkoj svrsi, ciljevima i pristupu, za koje su jedni drugima odgovorni.i pristupu, za koje su jedni drugima odgovorni.
 19. 19. Koje su 5 disfunkcijaKoje su 5 disfunkcija u radu timova?u radu timova?
 20. 20. 5 disfunkcija5 disfunkcija u timuu timu
 21. 21. 1. POVERENJE1. POVERENJE Da li ima uzajamnog poverenja?
 22. 22. Kako je biti u grupi gde nema poverenja?Kako je biti u grupi gde nema poverenja? Kako bi ste se osećali?
 23. 23. Šta je uzrok nepoverenja?Šta je uzrok nepoverenja? Strah od RANJIVOSTIStrah od RANJIVOSTI
 24. 24. Čega se plaše članovi tima?Čega se plaše članovi tima? Politika ne posao
 25. 25. Šta radimo da ostvarimo uzajamno poverenjeŠta radimo da ostvarimo uzajamno poverenje?? Što više PITANJAŠto više PITANJA
 26. 26. ””Poverenje je kao vazduh koji udišemo. Kada ga ima,Poverenje je kao vazduh koji udišemo. Kada ga ima, niko ne primećuje. Kada ga nema, svi odmah primete!”niko ne primećuje. Kada ga nema, svi odmah primete!” -- Warren Buffet-- Warren Buffet
 27. 27. 2. KONFLIKT2. KONFLIKT Da li ima produktivne diskusije?
 28. 28. Da li je dobro izbegavati konflikte na poslu?Da li je dobro izbegavati konflikte na poslu? Ruke – Da / NeRuke – Da / Ne
 29. 29. Šta je posledica izbegavanja konflikata?Šta je posledica izbegavanja konflikata? Lažna HARMONIJALažna HARMONIJA
 30. 30. Šta je uzrok izbegavanja konflikta?Šta je uzrok izbegavanja konflikta? Nema POVERENJANema POVERENJA
 31. 31. Da li mogu da vide – vizualizuju posledice?Da li mogu da vide – vizualizuju posledice? Pozitivne aspektePozitivne aspekte == KORISTIKORISTI Negativne aspekteNegativne aspekte == ŠTETEŠTETE Šta radimo da ostvarimo produktivnu diskusijuŠta radimo da ostvarimo produktivnu diskusiju??
 32. 32. ””Iskreno neslaganje je najbolji znak progresa"Iskreno neslaganje je najbolji znak progresa" -- Mahatma Gandi-- Mahatma Gandi
 33. 33. 3. OBAVEZA3. OBAVEZA Da li članovi tima ispune obaveze?
 34. 34. Zašto ljudi izbegavaju obavezeZašto ljudi izbegavaju obaveze?? Strah od KONFLIKTAStrah od KONFLIKTA
 35. 35. „„Ljudi će voljno sprovoditi samo one odlukeLjudi će voljno sprovoditi samo one odluke u čijem su donošenju učestvovali!“u čijem su donošenju učestvovali!“ ---- Isak AdižesIsak Adižes
 36. 36. Šta radimo da se članovi tima obavežuŠta radimo da se članovi tima obavežu??
 37. 37. Kako izgleda akcioni plan?Kako izgleda akcioni plan? Rezultat koji treba ostvariti: Indikator ostvarenja: Aktivnosti: Rokovi (od-do): Nosioci odgovornosti i učesnici: Potrebni resursi (troškovi): Rizici: Važnost Rizičnost
 38. 38. 4. ODGOVORNOST4. ODGOVORNOST Da li su članovi tima odgovorni timu?
 39. 39. Spartanci nisu kažnjavali vojnike koji bi izgubili svoj šlemSpartanci nisu kažnjavali vojnike koji bi izgubili svoj šlem ili oklop u borbi, ali bi kažnjavali gubitkom svih građanskihili oklop u borbi, ali bi kažnjavali gubitkom svih građanskih prava one vojnike koji bi u borbi izgubili svoj štit.prava one vojnike koji bi u borbi izgubili svoj štit.
 40. 40. Šta je uzrok neodgovornosti?Šta je uzrok neodgovornosti? NNeema OBAVEZEma OBAVEZE
 41. 41. Šta radimo da ostvarimo odgovornost timuŠta radimo da ostvarimo odgovornost timu?? Merimo TIMSKE REZULTATEMerimo TIMSKE REZULTATE
 42. 42. 5. TIMSKI REZULTAT5. TIMSKI REZULTAT Da li su fokusirani na timski rezultat?
 43. 43. Šta je uzrok ne fokusiranja na tim?Šta je uzrok ne fokusiranja na tim? Nema grupne ODGOVORNOSTINema grupne ODGOVORNOSTI
 44. 44. Šta radimo da se fokusiramo na timski rezultatŠta radimo da se fokusiramo na timski rezultat?? Razvijamo TIMSKI DUHRazvijamo TIMSKI DUH
 45. 45. Kako izgraditi dobarKako izgraditi dobar timski duh?timski duh?
 46. 46. Da li je splavarenje na Tari rešenje?Da li je splavarenje na Tari rešenje?
 47. 47. Zašto se gubi poverenje?Zašto se gubi poverenje? 1. Izgradite poverenje1. Izgradite poverenje
 48. 48. 2. Pripadnost2. Pripadnost Zašto se gubi podrška?Zašto se gubi podrška? Kako održati timski duh?Kako održati timski duh?
 49. 49. 3. Entuzijazam3. Entuzijazam Zašto se gubi entuzijazam?Zašto se gubi entuzijazam? Kako stimulisati entuzijazam u timu?Kako stimulisati entuzijazam u timu?
 50. 50. 4. Želja za rezultatom4. Želja za rezultatom Zašto slabi želja za rezultatom?Zašto slabi želja za rezultatom? Kako podstaći želju za rezultatom?Kako podstaći želju za rezultatom?
 51. 51. Kako koristitiKako koristiti povratnu informaciju?povratnu informaciju?
 52. 52. Kako je letenje avionom postalo sigurnoKako je letenje avionom postalo sigurno?? FEEDBACKFEEDBACK
 53. 53. Zašto je dobar feedback neophodan?Zašto je dobar feedback neophodan? Korean AirKorean Air letlet 801801 :: Seul -Seul - GuamGuam
 54. 54. Tokom vožnje primetili ste da vam je podignuta ručna kočnicaTokom vožnje primetili ste da vam je podignuta ručna kočnica Šta ćete uraditi?Šta ćete uraditi? Zašto niste samo dali gas?Zašto niste samo dali gas? KKako zaposleni najčešće reaguju kad uoče grešku,ako zaposleni najčešće reaguju kad uoče grešku, da li spuste ručnu kočnicu, ili samo daju gas?da li spuste ručnu kočnicu, ili samo daju gas? Da li je to jedina opcija?Da li je to jedina opcija?
 55. 55. Šta je feedbackŠta je feedback?? FEEDBACK = Reakcija ili odgovorFEEDBACK = Reakcija ili odgovor na određeni proces ili aktivnostna određeni proces ili aktivnost Svrha feedbacka je da pruži povratnu informacijuSvrha feedbacka je da pruži povratnu informaciju o rezultatuo rezultatu
 56. 56. Kakav ne sme biti feedbackKakav ne sme biti feedback?? FEEDBACK ne sme biti lične prirodeFEEDBACK ne sme biti lične prirode VAŽNVAŽN OO Baš si ispao glup sa kolegomBaš si ispao glup sa kolegom Zašto si obmanuo kolegu?Zašto si obmanuo kolegu? Sa kolegom si radio ... šta ...Sa kolegom si radio ... šta ... Šta si rekao kolegi ... kako ...Šta si rekao kolegi ... kako ...
 57. 57. Šta je najvažnije pravilo feedback-aŠta je najvažnije pravilo feedback-a?? KoristiteKoristite ŠTAŠTA umestoumesto ZAŠTOZAŠTO VEOMAVEOMA VAŽNOVAŽNO
 58. 58. Da li je feedback samo pohvalaDa li je feedback samo pohvala?? I appreciateI appreciate …… Ja cenimJa cenim ...... I wish …I wish … Ja bih želeo daJa bih želeo da ......
 59. 59. ““Prigovor je poklon!”Prigovor je poklon!” -- Japanska poslovica-- Japanska poslovica
 60. 60. ““Morate stalno da pitate šta ste uradiliMorate stalno da pitate šta ste uradili i kako da to učinite boljim!”i kako da to učinite boljim!” -- Elon Musk-- Elon Musk
 61. 61. Ovo je skraćena verzija prezentacije sa treninga kojiOvo je skraćena verzija prezentacije sa treninga koji sadrži i veliki broj interaktivnih vežbi (minimumsadrži i veliki broj interaktivnih vežbi (minimum 50%50% treninga) i primera iz prakse domaćih preduzećatreninga) i primera iz prakse domaćih preduzeća NAPOMENANAPOMENA
 62. 62. HVALA :)HVALA :) www.markoburazor.comwww.markoburazor.com www.poslovnaznanja.comwww.poslovnaznanja.com www.miodragkostic.comwww.miodragkostic.com

More Related Content

Slideshows for you

More from Miodrag Kostic, CMC

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

×