Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lean i kaizen metodologija za unapredjenje poslovanja prezentacija PoslovnaZnanja

8,877 views

Published on

Trening "Lean i kaizen za unapredjenje poslovanja"
Kako unaprediti poslovanje primenom LEAN i KAIZEN-a?
Miodrag Kostic - http:/miodragkostic.com
Marko Burazor - http://markoburazor.com/
POSLOVNA ZNANJA - http://poslovnaznanja.com

Published in: Education
 • Be the first to comment

Lean i kaizen metodologija za unapredjenje poslovanja prezentacija PoslovnaZnanja

 1. 1. www.poslovnaznanja.com Miodrag Kostić i Marko BurazorMiodrag Kostić i Marko Burazor LEAN i KAIZEN za unapređenje poslovanjaLEAN i KAIZEN za unapređenje poslovanja
 2. 2. Radimo za najbolje!Radimo za najbolje!
 3. 3. Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji” 18 marta 2013 Privredna komora Beograda18 marta 2013 Privredna komora Beograda
 4. 4. Masashi Miodrag Marko TakashiMasashi Miodrag Marko Takashi Yamanaka Kostic Burazor KimuraYamanaka Kostic Burazor Kimura
 5. 5. Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”
 6. 6. Trening “Strategija ključne B2B prodaje”Trening “Strategija ključne B2B prodaje” održan 9.5.2013 u Privrednoj komori Beogradaodržan 9.5.2013 u Privrednoj komori Beograda
 7. 7. Javni trening “Kako unaprediti B2B prodaju primenom LEAN iJavni trening “Kako unaprediti B2B prodaju primenom LEAN i KAIZEN-a?” u Privrednoj komori Beograda – 5 jun 2014KAIZEN-a?” u Privrednoj komori Beograda – 5 jun 2014
 8. 8. Trening inovacija i transformacionog menadžmenta zaTrening inovacija i transformacionog menadžmenta za Crnogorski Telekom Bečići Crna Gora - Oktobar 2013Crnogorski Telekom Bečići Crna Gora - Oktobar 2013
 9. 9. Trening “Lean i kaizen za unapređenje poslovanja” zaTrening “Lean i kaizen za unapređenje poslovanja” za kompaniju GRUNER Serbia u Vlasotincu - Maj 2015kompaniju GRUNER Serbia u Vlasotincu - Maj 2015
 10. 10. Javni trening unapređenja poslovanja primenom LeanJavni trening unapređenja poslovanja primenom Lean metodologije - Privredna komora Beograda - Mart 2016metodologije - Privredna komora Beograda - Mart 2016
 11. 11. Kako vidite svoje poslovanje?Kako vidite svoje poslovanje?Uspeh nije uvek ono što vidiš!Uspeh nije uvek ono što vidiš!
 12. 12. ““Svaka budala može da zna. Poenta je da razumete.”Svaka budala može da zna. Poenta je da razumete.” ―― Albert EinsteinAlbert Einstein
 13. 13. ””Ja ne mogu da naučim ljude ništa,Ja ne mogu da naučim ljude ništa, ja samo mogu da ih naučim daja samo mogu da ih naučim da ‘‘mislemisle’’!”!” -- Sokrat-- Sokrat KAKO ćemo raditi?KAKO ćemo raditi?
 14. 14. Šta je KAIZEN i kako ga primeniti u praksi?Šta je KAIZEN i kako ga primeniti u praksi? Šta je LEAN i kako ga primeniti u praksiŠta je LEAN i kako ga primeniti u praksi?? Kako unaprediti važne poslovne proceseKako unaprediti važne poslovne procese?? Zašto se mora unapređivati poslovanje?Zašto se mora unapređivati poslovanje? ŠTA?ŠTA? Kako planirati i sprovesti unapređenja?Kako planirati i sprovesti unapređenja?
 15. 15. Zašto se mora stalno unapređivati poslovanje?Zašto se mora stalno unapređivati poslovanje?
 16. 16. ““Nijedan dan ne sme proći bez neke vrste unapređenjaNijedan dan ne sme proći bez neke vrste unapređenja!"!" -- Masaki Imai (tvorac KAIZEN-a)-- Masaki Imai (tvorac KAIZEN-a)
 17. 17. Šta kompanije u Srbiji vide kao problem?Šta kompanije u Srbiji vide kao problem? UPKS - analiza konsultantskog tržišta u Srbiji 2010UPKS - analiza konsultantskog tržišta u Srbiji 2010 Problem vide u posledicama, ne u uzroku!Problem vide u posledicama, ne u uzroku!
 18. 18. Koliko im je važno da unaprede poslovanje?Koliko im je važno da unaprede poslovanje? Samo 1% kompanija razmišlja o poboljšanjimaSamo 1% kompanija razmišlja o poboljšanjima KAIZEN nije skup mera unapređenjaKAIZEN nije skup mera unapređenja već um koji stalno teži boljim stvarimaveć um koji stalno teži boljim stvarima
 19. 19. Šta im se dešava u ringu?Šta im se dešava u ringu? Kakav alat koriste? Kakav alat koriste?
 20. 20. Šta kompanije u Srbiji pogrešno vide?Šta kompanije u Srbiji pogrešno vide?
 21. 21. Kako kompanije opstaju i uspevaju na tržištu?Kako kompanije opstaju i uspevaju na tržištu?
 22. 22. "Tokom evolucije ne preživljavaju one najjače vrste, pa ni one"Tokom evolucije ne preživljavaju one najjače vrste, pa ni one najinteligentnije, već one najprilagodljivije promenama”najinteligentnije, već one najprilagodljivije promenama” -- Charles Darvin-- Charles Darvin
 23. 23. Kako se postižu bolji rezultati?Kako se postižu bolji rezultati?
 24. 24. Da li je profit jedino merilo vrednosti?Da li je profit jedino merilo vrednosti? * *
 25. 25. Da li ima drugih načina za postizanje rezultata?Da li ima drugih načina za postizanje rezultata? Da li radite brzo i naporno?Da li radite brzo i naporno?
 26. 26. Šta je Henri Ford uočio?Šta je Henri Ford uočio?
 27. 27. Da li su to i Japanci uočili?Da li su to i Japanci uočili? Šta je suština kaizena?Šta je suština kaizena?
 28. 28. Ne radite “mnogo” već “pametno”?Ne radite “mnogo” već “pametno”? Šta je KAIZEN?Šta je KAIZEN? Um koji stalno teži boljem, ne skup mera unapređenja?Um koji stalno teži boljem, ne skup mera unapređenja?
 29. 29. Kako odgajiti duh kaizena kod zaposlenih?Kako odgajiti duh kaizena kod zaposlenih?
 30. 30. ““Kontrola kvaliteta bavi se kontrolom ljudiKontrola kvaliteta bavi se kontrolom ljudi!"!" -- Masaki Imai-- Masaki Imai
 31. 31. Kako motivisati zaposlene da unapređuju?Kako motivisati zaposlene da unapređuju?
 32. 32. Da li samo novcem možete motivisati zaposlene?Da li samo novcem možete motivisati zaposlene?
 33. 33. Šta vi radite da bi ste motivisali zaposlene?Šta vi radite da bi ste motivisali zaposlene?
 34. 34. Da li u žurbi sečete drva tupom sekirom?Da li u žurbi sečete drva tupom sekirom? 7 navika uspešnih ljudi - Stiven Kavi7 navika uspešnih ljudi - Stiven Kavi
 35. 35. Šta nas tera da nešto unapredimo?Šta nas tera da nešto unapredimo? UbaciteUbacite SIM karticuSIM karticu
 36. 36. Šta je efikasnost, a šta efektivnost?Šta je efikasnost, a šta efektivnost?
 37. 37. „„Ako imate samo čekić, onda rešenje svakog problemaAko imate samo čekić, onda rešenje svakog problema izgleda kao ekser!“izgleda kao ekser!“ ---- Abraham MaslovAbraham Maslov
 38. 38. Koji sistem unapređenja koristiti?Koji sistem unapređenja koristiti?
 39. 39. Šta jeŠta je LEANLEAN?? LEANLEAN koristi manjekoristi manje svega (resursa, troškova),svega (resursa, troškova), da pruži višeda pruži više svega (profita, vrednosti).svega (profita, vrednosti).
 40. 40. Šta jeŠta je LEANLEAN?? LEAN je organizacija koja je maksimalnoLEAN je organizacija koja je maksimalno efektna u onome što radi (bang for the buck)efektna u onome što radi (bang for the buck) Ona uspešno pobeđuje svoju konkurencijuOna uspešno pobeđuje svoju konkurenciju (brža je, okretnija, manje troši, više postiže)(brža je, okretnija, manje troši, više postiže)
 41. 41. LEAN je strategija bazirana na zadovoljenju kupaca isporukomLEAN je strategija bazirana na zadovoljenju kupaca isporukom kvalitetnih proizvoda i usluga koji su baš ono što kupac želi,kvalitetnih proizvoda i usluga koji su baš ono što kupac želi, kad ih želi, u željenoj količini, po pravoj ceni, koristećikad ih želi, u željenoj količini, po pravoj ceni, koristeći minimum materijala, opreme, prostora, rada i vremena.minimum materijala, opreme, prostora, rada i vremena. Šta jeŠta je LEANLEAN??
 42. 42. Proizvodna orijentacijaProizvodna orijentacija LEAN orijentacijaLEAN orijentacija PrimarniPrimarni biznisbiznis Strategija zasnovana naStrategija zasnovana na proizvodnji. Fokus naproizvodnji. Fokus na ekonomiji velikih razmera iekonomiji velikih razmera i proizvodnji nepromenljivihproizvodnji nepromenljivih proizvodaproizvoda Strategija zasnovana na kupcu.Strategija zasnovana na kupcu. Fokus na identifikovanju iFokus na identifikovanju i iskorišćavanju promena uiskorišćavanju promena u konkurentnoj prednostikonkurentnoj prednosti OrganizacionaOrganizaciona strukturastruktura Hijerarhijska struktura poHijerarhijska struktura po funkcionalnim linijama.funkcionalnim linijama. Ohrabruje funkcionalnoOhrabruje funkcionalno usklađivanje i pažljivo slušanjeusklađivanje i pažljivo slušanje naredbi.naredbi. Stalno se bori protiv grešaka iStalno se bori protiv grešaka i organizacionih nepravilnosti.organizacionih nepravilnosti. Ravna, fleksibilna struktura poRavna, fleksibilna struktura po linijama kreiranja vrednosti zalinijama kreiranja vrednosti za kupce. Ohrabruje individualnukupce. Ohrabruje individualnu inicijativu u poboljšanjuinicijativu u poboljšanju efikasnosti i efektivnostiefikasnosti i efektivnosti poslovanja.poslovanja. OperacioniOperacioni okvirokvir Primena poslovnih alata krozPrimena poslovnih alata kroz striktnu raspodelu zaduženja.striktnu raspodelu zaduženja. Strogo poštovanje naređenja,Strogo poštovanje naređenja, bez razvijenih veština rešavanjabez razvijenih veština rešavanja problema.problema. Primena poslovnih alata kojiPrimena poslovnih alata koji pretpostavljajupretpostavljaju standardizovani rad. Snaga ustandardizovani rad. Snaga u identifikovanju i rešavanjuidentifikovanju i rešavanju problema i inovacijama.problema i inovacijama.
 43. 43. Šta jeŠta je LEANLEAN?? Savršena ravnotežaSavršena ravnoteža troška i dobitka - ROItroška i dobitka - ROI
 44. 44. Šta jeŠta je LEANLEAN?? Potencijal – SmetnjePotencijal – Smetnje == UspehUspeh Tim GalvejTim Galvej -- The Inner game of Tennis 1974The Inner game of Tennis 1974 Kako da smanjite štetu!Kako da smanjite štetu!
 45. 45. Šta jeŠta je LEANLEAN?? EfikasnostEfikasnost = da dobro radite= da dobro radite EfektivnostEfektivnost = da radite= da radite prave stvariprave stvari Kako da smanjite štetu!Kako da smanjite štetu!
 46. 46. Kako da znamo da radimo prave stvari?Kako da znamo da radimo prave stvari?
 47. 47. ““Ukratko, vrednost je sve ono što jeUkratko, vrednost je sve ono što je kupac spreman da platikupac spreman da plati!"!" -- Taiichi Ohno (tvorac TPS-a)-- Taiichi Ohno (tvorac TPS-a) Vrednost za kupcaVrednost za kupca
 48. 48. Šta je vrednost za kupca?Šta je vrednost za kupca? •Mora bitiMora biti spreman da plati za tu aktivnostspreman da plati za tu aktivnost •Mora transformisati proizvod ili usluguMora transformisati proizvod ili uslugu •MMora biti izvedena na pravi način prvi putora biti izvedena na pravi način prvi put Koje aktivnosti dodaju vrednost za kupca?Koje aktivnosti dodaju vrednost za kupca?
 49. 49. Tok vrednosti za kupcaTok vrednosti za kupca Tok vrednosti sastoji se iz više malih procesaTok vrednosti sastoji se iz više malih procesa (pritoka) gde svaki dodaje vrednost za kupca(pritoka) gde svaki dodaje vrednost za kupca Mapa toka vrednosti je grafička predstava tokaMapa toka vrednosti je grafička predstava toka Prikazuje transformaciju proizvoda ili uslugePrikazuje transformaciju proizvoda ili usluge
 50. 50. Mapa toka vrednosti za kupcaMapa toka vrednosti za kupca Koje aktivnosti su vam naj bitnije?Koje aktivnosti su vam naj bitnije?
 51. 51. Koji su elementi toka vrednosti za kupca?Koji su elementi toka vrednosti za kupca? Koraci procesaKoraci procesa – vreme ciklusa– vreme ciklusa ii procesa, broj operateraprocesa, broj operatera InventarInventar – Prikazuje kretanje inventara kroz procese– Prikazuje kretanje inventara kroz procese Tok informacijaTok informacija – Narudžbe, specifikacije, rasporedi– Narudžbe, specifikacije, rasporedi Tabela rezultata -Tabela rezultata - KKljučni parametarljučni parametarii procesaprocesa (broj delova)(broj delova) Vodeće vremeVodeće vreme – Vreme potrebno za okončanje procesa– Vreme potrebno za okončanje procesa Vreme taktaVreme takta – Takt po kome treba raditi– Takt po kome treba raditi
 52. 52. Tabela rezultata - SKORTabela rezultata - SKOR •Ukupno vreme DV (dodaje vrednost) – Total VA timeUkupno vreme DV (dodaje vrednost) – Total VA time •Ukupno vreme NDV (ne dodaje vrednost) – Total NVA timeUkupno vreme NDV (ne dodaje vrednost) – Total NVA time •Vodeće vreme (od početka do rezultata) – Lead timeVodeće vreme (od početka do rezultata) – Lead time •Vreme za promenu proizvoda-usluge (od jednog do drugog)Vreme za promenu proizvoda-usluge (od jednog do drugog) •Vreme promene proizvoda-usluge – Change over time C/OVreme promene proizvoda-usluge – Change over time C/O •Vreme ciklusa (kako jeste) – Cycle time CTVreme ciklusa (kako jeste) – Cycle time CT •Vreme takta (željeno vreme) - Takt time TTVreme takta (željeno vreme) - Takt time TT •Broj proizvedenih delova ili izvršenih uslugaBroj proizvedenih delova ili izvršenih usluga •Otpad u procentima ili šteta u usluživanjuOtpad u procentima ili šteta u usluživanju •Broj proizvoda po radnom satuBroj proizvoda po radnom satu •Vreme obrta inventaraVreme obrta inventara •Koliko je oprema u ispravnom radu (uptime)Koliko je oprema u ispravnom radu (uptime) •Cena koštanja pojedinih komponentiCena koštanja pojedinih komponenti
 53. 53. Kako se određuje tok informacija?Kako se određuje tok informacija? • Koje informacije se prenose?Koje informacije se prenose? • Šta sadrže informacije?Šta sadrže informacije? • Kada se informacije šalju?Kada se informacije šalju? • Ko šalje, a ko prima informacije?Ko šalje, a ko prima informacije? • Da li su to pravi ljudi (ko prima i šalje)?Da li su to pravi ljudi (ko prima i šalje)? • Gde se u toku vrednosti prenose informacije?Gde se u toku vrednosti prenose informacije? • Kako se šalju informacije (manuelno ili elektronski)Kako se šalju informacije (manuelno ili elektronski)
 54. 54. Mapa toka vrednosti za kupcaMapa toka vrednosti za kupca Koje aktivnosti su vam naj bitnije?Koje aktivnosti su vam naj bitnije? Uzmi narudžbu DV = 6 skor 1 … skor 2 … Izdaj fakturu DV = 4 skor 1 … skor 2 … Zovi instalatere DV = 5 skor 1 … skor 2 … Zovi kupca DV = 7 skor 1 … skor 2 …
 55. 55. Prethodna vežba pokazuje na šta se treba fokusirati?Prethodna vežba pokazuje na šta se treba fokusirati? Koje aktivnosti će vam doneti rezultate?Koje aktivnosti će vam doneti rezultate?
 56. 56. Da stalno prilagođavamo početni biznis planDa stalno prilagođavamo početni biznis plan KAIZENKAIZEN == kontinuirano unapređenjekontinuirano unapređenje ““Glavni zadatak start-up-a je da stalno eksperimentišeGlavni zadatak start-up-a je da stalno eksperimentiše i uči kako da što bolje zadovolji svoje klijente!"i uči kako da što bolje zadovolji svoje klijente!" -- Eric Ries-- Eric Ries
 57. 57. Validirano učenje je proces otkrivanja istina o sadašnjimValidirano učenje je proces otkrivanja istina o sadašnjim i budućim poslovnim šansama i o tome koje poslovnei budućim poslovnim šansama i o tome koje poslovne aktivnosti kreiraju-dodaju vrednost za kupca, a koje ne?aktivnosti kreiraju-dodaju vrednost za kupca, a koje ne? Po LEAN-u vredi samo VALIDIRANO UČENJEPo LEAN-u vredi samo VALIDIRANO UČENJE
 58. 58. Kako otkrivamo prilike za unapređenje?Kako otkrivamo prilike za unapređenje?
 59. 59. Kako stimulisati kreativnostKako stimulisati kreativnost??
 60. 60. „„Kada je posao lidera završen,Kada je posao lidera završen, ljudi kažu: Mi smo sami uradili!“ljudi kažu: Mi smo sami uradili!“ ---- Lao Ce (6 vek PNE)Lao Ce (6 vek PNE)
 61. 61. Kako određujemo prioritete u unapređivanju?Kako određujemo prioritete u unapređivanju?
 62. 62. ““Sposobnost organizacije da stalno uči i brzo prevedeSposobnost organizacije da stalno uči i brzo prevede naučeno u akciju je vrhunska konkurentna prednostnaučeno u akciju je vrhunska konkurentna prednost!"!" -- Jack Welch-- Jack Welch
 63. 63. Kako pripremiti akcioni plan unapređenja?Kako pripremiti akcioni plan unapređenja?
 64. 64. ŠTA, KAD, GDE, KADA, KAKO unaprediti?ŠTA, KAD, GDE, KADA, KAKO unaprediti?
 65. 65. Kako izgleda akcioni plan?Kako izgleda akcioni plan? Rezultat koji treba ostvariti: Indikator ostvarenja: Aktivnosti: Rokovi (od-do): Nosioci odgovornos ti i učesnici: Potrebni resursi (troškovi): Rizici: Važnost Rizičnost
 66. 66. Koji rezultat treba ostvariti?Koji rezultat treba ostvariti?
 67. 67. Kako ćete to pokazati (indikator ostvarenja)?Kako ćete to pokazati (indikator ostvarenja)?
 68. 68. Upišite aktivnosti koje treba preduUpišite aktivnosti koje treba preduzetizeti:: •3-6 reči, krupnim slovima3-6 reči, krupnim slovima •Vodite računa da dovoljno konkretnoVodite računa da dovoljno konkretno identifikujete i opišete aktivnostiidentifikujete i opišete aktivnosti •Poređajte aktivnosti po redosleduPoređajte aktivnosti po redosledu izvođenja, jednu ispod drugeizvođenja, jednu ispod druge AktivnostiAktivnosti
 69. 69. Upišite datume početka i završetkaUpišite datume početka i završetka svake aktivnostisvake aktivnosti •Predvidite dovoljno vremena za svakuPredvidite dovoljno vremena za svaku aktivnost; bićete zauzeti svojim glavnimaktivnost; bićete zauzeti svojim glavnim poslom i drugim obavezamaposlom i drugim obavezama •Poređajte karticePoređajte kartice po redupo redu s rokovimas rokovima •Izvršite eventualne korekcije uIzvršite eventualne korekcije u aktivnostima i rokovimaaktivnostima i rokovima RokoviRokovi
 70. 70. Za svaku aktivnost, na upišiteZa svaku aktivnost, na upišite zaduženog nosioca (podvucite ga)zaduženog nosioca (podvucite ga) •Dodajte i druge kojDodajte i druge kojee treba uključtreba uključitiiti •PoređajtePoređajte po redu aktivnostipo redu aktivnosti •Pregledajte i proverite da nije nekoPregledajte i proverite da nije neko preopterećen; izvršite eventualnepreopterećen; izvršite eventualne korekcijekorekcije ZaduženjaZaduženja
 71. 71. Pokušajte da odredite kojaPokušajte da odredite koja su vam sredstva potrebna zasu vam sredstva potrebna za izvođenje svake aktivnostiizvođenje svake aktivnosti (što konkretnije, to bolje)(što konkretnije, to bolje) •Upišite potrebne resurseUpišite potrebne resurse ii poređajte ih u liniji sapoređajte ih u liniji sa odgovarajućim aktivnostimaodgovarajućim aktivnostima •Pregledajte i izvršitePregledajte i izvršite eventualne korekcijeeventualne korekcije ResursiResursi
 72. 72. Pregledajte aktivnosti i izdvojite onu kojuPregledajte aktivnosti i izdvojite onu koju smatrate najtežom za izvođenje. Zašto?smatrate najtežom za izvođenje. Zašto? Pregledajte resurse i izdvojite onaj kojiPregledajte resurse i izdvojite onaj koji smatrate kritičnim za obezbeđivanje.smatrate kritičnim za obezbeđivanje. Zašto?Zašto? Kritične aktivnostiKritične aktivnosti Šta možemo da uradimo da bismo umanjiliŠta možemo da uradimo da bismo umanjili rizike u vezi sa ovim aktivnostima i resursima?rizike u vezi sa ovim aktivnostima i resursima?
 73. 73. Kako sprovesti unapređenja?Kako sprovesti unapređenja?
 74. 74. „„Ljudi će voljno sprovoditi samo one odlukeLjudi će voljno sprovoditi samo one odluke u čijem su donošenju učestvovali!“u čijem su donošenju učestvovali!“ ---- Isak AdižesIsak Adižes
 75. 75. izgradiizgradi izmeriizmeri naučinauči Kako sprovesti željeno unapređenje?Kako sprovesti željeno unapređenje?
 76. 76. PlanPlan PlanirajPlaniraj DoDo UčiniUčini ActAct UradiUradi CheckCheck ProveriProveri
 77. 77. Kako sprovesti KAIZEN radionicu?Kako sprovesti KAIZEN radionicu?
 78. 78. Koji su koraci u sprovođenju KAIZEN radionice?Koji su koraci u sprovođenju KAIZEN radionice? Priprema zaPriprema za radionicuradionicu DefinisanjeDefinisanje željeneželjene promenepromene ProcesProces implementaimplementa cijecije PosmatranjPosmatranj e ie i rafiniranjerafiniranje OdržavanjeOdržavanje promenepromene
 79. 79. TreningTrening Kreirajte timski duh (Kreirajte timski duh (team buildingteam building)) Podsetite se principa Lean metodologijePodsetite se principa Lean metodologije Pregledajte mapu toka vrednostiPregledajte mapu toka vrednosti Analiza stanjaAnaliza stanja Izvršite analizu trenutnih procesa (iz mape toka vrednosti)Izvršite analizu trenutnih procesa (iz mape toka vrednosti) Razmotrite moguća unapređenja (Razmotrite moguća unapređenja (brain stormingbrain storming)) Kreirajte nove metode radaKreirajte nove metode rada Proces implementacijeProces implementacije Primenite 5S princip eliminiranja štetnih aktivnostiPrimenite 5S princip eliminiranja štetnih aktivnosti Primenite promene kroz PDCA sistemPrimenite promene kroz PDCA sistem Napravite instrukcije za sprovođenje promeneNapravite instrukcije za sprovođenje promene Identifikujte dodatna unapređenjaIdentifikujte dodatna unapređenja Primenite promene na posluPrimenite promene na poslu Posmatranje i rafiniranjePosmatranje i rafiniranje Verifikujte uspešnost promene u poslovanjaVerifikujte uspešnost promene u poslovanja Fino podesite unapređenjaFino podesite unapređenja Ustanovite promene kao deo standardnog procesa radaUstanovite promene kao deo standardnog procesa rada Održite promenuOdržite promenu Ustanovite vizuelne kontrole uspešnostiUstanovite vizuelne kontrole uspešnosti Unesite promenu u vaše standarde poslovanjaUnesite promenu u vaše standarde poslovanja Predstavite rezultate i proslavite uspehPredstavite rezultate i proslavite uspeh
 80. 80. Šta je 5S princip?Šta je 5S princip? SortirajSortiraj – (Sort) – Organizujte svoj radni prostor sortiranjem.– (Sort) – Organizujte svoj radni prostor sortiranjem. IspraviteIspravite – (Strengthen) – Alati treba da su upotrebljivi.– (Strengthen) – Alati treba da su upotrebljivi. OčistiteOčistite – (Scrub) – Budite čisti i uredni, kao i vaš radni prostor– (Scrub) – Budite čisti i uredni, kao i vaš radni prostor SistematizujteSistematizujte – (Systematize) – U svemu imajte sistem.– (Systematize) – U svemu imajte sistem. StandardizujteStandardizujte – (Standardize) –– (Standardize) – standardne operativne procedurestandardne operativne procedure
 81. 81. ““Naši kupci su zadovoljni jer mi nismo!”Naši kupci su zadovoljni jer mi nismo!” -- Moto kompanije HONDA-- Moto kompanije HONDA
 82. 82. Ovo je skraćena verzija prezentacije sa treninga kojiOvo je skraćena verzija prezentacije sa treninga koji sadrži i veliki broj interaktivnih vežbi (minimum 50%sadrži i veliki broj interaktivnih vežbi (minimum 50% treninga) i primera iz prakse domaćih preduzećatreninga) i primera iz prakse domaćih preduzeća NAPOMENANAPOMENA
 83. 83. HVALA :)HVALA :) www.markoburazor.comwww.markoburazor.com www.poslovnaznanja.comwww.poslovnaznanja.com www.miodragkostic.comwww.miodragkostic.com

×