SlideShare a Scribd company logo
Miodrag Kostić, CMC
Mr. Marko Burazor
Timski rad
1. Koji su danas najveći problemi u radu timova?
3. Kako ostvariti bolje odnose i veći radni učinak?
2. Kako prevazići disfunkcionalnosti u radu timova?
4. Šta je feedback i kako dati povratnu informaciju?
Šta ćemo raditi?
Radionica kako unaprediti timski rad interaktivna obuka zaposlenih
Radionica kako unaprediti timski rad interaktivna obuka zaposlenih
Uspeh nije uvek ono što vidiš!
Šta stvarno ZNAMO, a šta ne znamo?
Izazov
br. 1
“Svako može da zna.
Poenta je da razumete.”
― Albert Einstein
Koliko RAZUMEMO to što stvarno znamo?
Izazov
br. 2
“Sve što je lako razumeti, teško se primenjuje!”
-- Marshal Goldsmith
“Easy to understand, hard to apply”
Kako PRIMENJUJEMO to što razumemo?
Izazov
br. 3
Zašto je važanZašto je važan
timski rad?timski rad?
“Velike stvari u poslu nikada ne postiže samo jedan
čovek.
Velike stvari postižu samo timovi.”
Koji su razlozi za rad u timovima?Koji su razlozi za rad u timovima?
Šta mislite?
Francis Galton 1906 godine na sajmu goveda
- Najbliža procena 1192 kg -7
- Prosek 800 glasača 1197 kg -1
- Stvara težina bika 1198 kg
Nobelovac John Nash je matematički dokazao teoriju
Jean Jacques Rousseau-a iz 1755 godine
”Kada učesnici u nekom poslu sarađuju, prosečna
veličina udela zarade se povećava, tako da
svako pojedinačno dobije više nego kad bi radio sam”.
Uspešan tim = Još uspešniji pojedinci
Koliko su uspešni timovi u vodećim firmama?Koliko su uspešni timovi u vodećim firmama?
Šta mislite: Koji je % uspešnih/funkcionalnih?
Zapišite
75% of Cross-Functional
Teams Are Dysfunctional
Istraživanje 95 timova u 25 vodećih korporacija pokazalo
je da je 75% raznorodnih timova nefunkcionalno
Šta je posledica disfunkcionalnih timova?Šta je posledica disfunkcionalnih timova?
Šta mislite?
Kad roditelji ostaju dugo na poslu, to nema većeg uticaja na
decu.
Ako su nezadovoljni svojim poslom, to ima ogroman loš uticaj.
“Teamwork remains one sustainable competitive
advantage that has been largely untapped!”
Koje su to 5Koje su to 5
disfunkcija tima?disfunkcija tima?
5 disfunkcija5 disfunkcija
timatima
1. Nema POVERENJA1. Nema POVERENJA
Lack of TRUSTLack of TRUST
Koliko košta nepoverenje u poslovanju?Koliko košta nepoverenje u poslovanju?
Šta je uzrok nepoverenja?Šta je uzrok nepoverenja?
Strah od RANJIVOSTI
Kako je biti u grupi gde nema poverenja?Kako je biti u grupi gde nema poverenja?
Kako bi ste se vi osećali?
Šta je zaključek prethodne igreŠta je zaključek prethodne igre??
Više POVERENJA Bolje za tim / organizaciju
Šta radimo da ostvarimo uzajamno poverenjeŠta radimo da ostvarimo uzajamno poverenje??
Što više PITANJA Što više aktivnog SLUŠANJA
““Najefektniji način uticanja na ljude jeNajefektniji način uticanja na ljude je
postavljanje pitanja i aktivno slušanje”postavljanje pitanja i aktivno slušanje”
-- Antony Robins-- Antony Robins
2. Izbegavanje KONFLIKTA2. Izbegavanje KONFLIKTA
Da li ima slobodne diskusije - sukoba mišljenja?
Avoiding CONFLICTAvoiding CONFLICT
Šta je uzrok izbegavanja konflikta-diskusije?Šta je uzrok izbegavanja konflikta-diskusije?
Nema POVERENJA
Pogrešna predstava da konflikti smanjuju
efikasnost
”Iskreno neslaganje je najbolji znak progresa"
-- Mahatma Gandi
3. Nema POSVEĆENOSTI3. Nema POSVEĆENOSTI
Da li članovi tima realizuju ono što je dogovoreno?
No COMMITMENTNo COMMITMENT
Zašto ljudi ne ispunjavaju svoje obavezeZašto ljudi ne ispunjavaju svoje obaveze??
Nema produktivnog
KONFLIKTA
Zašto nisu posvećeni dogovoru?Zašto nisu posvećeni dogovoru?
Šta znači prihvatanje obavezeŠta znači prihvatanje obaveze??
OBAVEZA = Kada grupa inteligentnih ljudi prihvate
zajedničku odluku, iako se prirodno sa njom ne slažu
Sposobnost da prkosite
nedostatku koncenzusa
Potrebna je JASNOĆAPotrebna je JASNOĆA
„„Ljudi će voljno sprovoditi samo one odlukeLjudi će voljno sprovoditi samo one odluke
u čijem su donošenju učestvovali!“u čijem su donošenju učestvovali!“
---- Isak AdižesIsak Adižes
Većini ljudi nije neophodno da
njihova ideja “pobedi”, već da
se njihova ideja, čuje, razume,
objasni i razmotri sa drugima
4. Nema ODGOVORNOSTI4. Nema ODGOVORNOSTI
Da li su članovi tima odgovorni jedni drugima /timu?
No ACCOUNTABILITYNo ACCOUNTABILITY
Šta je uzrok neodgovornosti?Šta je uzrok neodgovornosti?
Nisu POSVEĆENI svom timu
Spartanci nisu kažnjavali vojnike koji bi izgubili svoj šlem ili
oklop u borbi, ali bi kažnjavali gubitkom svih građanskih
prava one vojnike koji bi u borbi izgubili svoj štit.
Šta znači biti odgovoran timuŠta znači biti odgovoran timu??
ODGOVORNOST = spremnost članova tima da
podsete jedni druge kad ne postupaju po standardima
grupe
Vođa tima mora da
podseti na kršenje
standarda
““Odgovornost nije da radimo ono što nam se kaže, to jeOdgovornost nije da radimo ono što nam se kaže, to je
poslušnost. Odgovornost jeposlušnost. Odgovornost je da radimo ono što je ispravnoda radimo ono što je ispravno!”!”
-- David Marquet-- David Marquet
August Landmesser - 1936
Prve dve nedelje svako želi da bude najbolji - bolji od drugih
Onda ih stave ih u situaciju gde jedino mogu da prežive kao
tim
Shvate da im niko neće pomoći ako oni ne pomognu drugima
Zašto ste spremni da date život za vašeg saborca?Zašto ste spremni da date život za vašeg saborca?
Šta su odgovorili?Šta su odgovorili?
Šta razvija odgovornost između članova timaŠta razvija odgovornost između članova tima??
Najveći izazov u izgradnji tima je da ljudi prevaziđu
otpor davanju povratne informacije jedni drugima
Na ponašanje, ne samo na rezultate
FEEDBACK
5. Nema fokusa na REZULTATE5. Nema fokusa na REZULTATE
Da li su fokusirani na timski
rezultat?
No focus on RESULTSNo focus on RESULTS
Šta je uzrok ne-fokusiranja na timske rezultate?Šta je uzrok ne-fokusiranja na timske rezultate?
Nema grupne ODGOVORNOSTI
Ako članovi tima nisu odgovarni za svoj doprinos timu onda je
verovatno da će se oni posvetiti ličnim potrebama i napretku
Šta radimo da ostvarimo fokus na rezultateŠta radimo da ostvarimo fokus na rezultate??
Merimo TIMSKE REZULTATE
Šta članovi tima kažu kad ih pitate kako radeŠta članovi tima kažu kad ih pitate kako rade??
Radimo kao crnci!Radimo kao crnci!
Kako da se fokusiraju na timske rezultateKako da se fokusiraju na timske rezultate??
Obavezujući se, od početka i javno, šta će postići kao tim,
konstantno proveravajući napredak u odnosu na
očekivano
Tabela sa rezultatima
##11
Šta ste novo naučili?
Šta je jedna stvar koju ćete uraditi drugačije?
Šta je feedback?Šta je feedback?
Kako je letenje avionom postalo sigurnoKako je letenje avionom postalo sigurno??
FEEDBACK
Zašto je dobar feedback neophodan?Zašto je dobar feedback neophodan?
Korean Air - let 801 : Seul - Guam
- 20000 novo zaposlenih u 3 godine
- 46% nije uspelo posle 18 meseci na poslu
- 90% nije uspelo zbog nesposobnosti da uče
Sposlobnost da zatraže, prime i prihvate feedbak od
drugih
Šta je feedbackŠta je feedback??
FEEDBACK = Reakcija ili odgovor
na određeni proces ili aktivnost
Svrha feedbacka je da pruži povratnu informaciju o rezultatu
Kakav ne sme biti feedbackKakav ne sme biti feedback??
FEEDBACK ne sme biti lične prirode
VAŽN
O
Baš si ispao glup sa kolegomBaš si ispao glup sa kolegom
Zašto si obmanuo kolegu?Zašto si obmanuo kolegu?
Sa kolegom si radio ... šta ...Sa kolegom si radio ... šta ...
Šta si rekao kolegi ... kako ...Šta si rekao kolegi ... kako ...
Zašto ljudi nerado daju feedback drugimaZašto ljudi nerado daju feedback drugima??
Kolega ima rupu na pantalonama koju ne vidi. Ostali članovi tima
mu ne ukazuju na to da ima rupu na pantalonama. Šta je razlog?
Nastavite rečenicu: Ako nemaš nešto lepo da kažeš
sagovorniku ...
Da li je feedback samo pohvalaDa li je feedback samo pohvala??
I appreciate … Ja cenim ...
I wish … Želeo bih da ...
Kako tražiti/prikupitiKako tražiti/prikupiti
feedback?feedback?
Primanje FEEDBACK-a
Zašto je dobro tražiti feedback?Zašto je dobro tražiti feedback?
Kelner koji je poslužio goste hlebom na kraju obroka
pitao ih je kako im se svideo hleb koji su odabrali.
1. Zadovoljni kupci
2. Motivisani zaposleni
Koliko dobro ljudi vide svoju situaciju?
Ne razumeju / ne vide dobro šta se oko njih
dešava?
Blind spots - Slepe mrlje svesnosti
Kako prikupiti feedback od kolegaKako prikupiti feedback od kolega??
3. Važna je priprema
1. Otvorena pitanja
2. Samo činjenice
FEEDBACK je DIJALOG
Kako zatražiti feedback od kolegeKako zatražiti feedback od kolege??
Šta je jedna stvar koju me vidiš da stalno radim,
ili koju ne radim, da me ometa u ličnom napretku?
Lični razvoj
Kako dati feedbackKako dati feedback
kolegi?kolegi?
Šta ćete uraditi posle godinu danaŠta ćete uraditi posle godinu dana??
Godinu dana svakog petka devojci (ženi) donosite
buket cveća. Nijedanput vam se nije zahvalila.
Kako dati FEEDBACK kolegama?Kako dati FEEDBACK kolegama?
1.1. SSITUATIONITUATION
2.2. IIMPACTMPACT
3.3. BBEHAVIOUREHAVIOUR
SS BBII
Zvuk vašeg kompjutera je preglasan
Od buke ne mogu da čujem klijenta
Molim vas utišajte vaš kompjuter
““Morate stalno da pitate šta ste uradiliMorate stalno da pitate šta ste uradili
i kako da to učinite boljim!”i kako da to učinite boljim!”
-- Elon Musk-- Elon Musk
##22
Šta ste novo naučili?
Šta je jedna stvar koju ćete uraditi drugačije?
Ovo je skraćena verzija prezentacije sa treninga kojiOvo je skraćena verzija prezentacije sa treninga koji
sadrži i veliki broj interaktivnih vežbi (minimum 50%sadrži i veliki broj interaktivnih vežbi (minimum 50%
treninga) i primera iz prakse domaćih preduzećatreninga) i primera iz prakse domaćih preduzeća
NAPOMENA
HVALAHVALA :):)
www.markoburazor.comwww.markoburazor.com
www.www.poslovnaznanja.composlovnaznanja.com
www.miodragkostic.comwww.miodragkostic.com

More Related Content

What's hot

Danijela Nedić - Poslovne komunikacije
Danijela Nedić - Poslovne komunikacijeDanijela Nedić - Poslovne komunikacije
Danijela Nedić - Poslovne komunikacije
bsckragujevac
 
Priručnik s nastavnim materijalima za sat medijske pismenosti u srednjoj školi
Priručnik s nastavnim materijalima za sat medijske pismenosti u srednjoj školi Priručnik s nastavnim materijalima za sat medijske pismenosti u srednjoj školi
Priručnik s nastavnim materijalima za sat medijske pismenosti u srednjoj školi
Pogled kroz prozor
 
Tangenta kružnice
Tangenta kružniceTangenta kružnice
Tangenta kružnice
Nikolina Novaković
 
Упоређивање разломака
Упоређивање разломакаУпоређивање разломака
Упоређивање разломака
ZVONIMIRKA1974
 
NLP Prezentacija - Ivana Blečić
NLP Prezentacija - Ivana BlečićNLP Prezentacija - Ivana Blečić
NLP Prezentacija - Ivana Blečić
NLP Centar Beograd
 
20.Period diktature.ppt
20.Period diktature.ppt20.Period diktature.ppt
20.Period diktature.ppt
ssuserf3ff8d
 
Price iz NLP Centra - Pedja Jovanovic
Price iz NLP Centra - Pedja JovanovicPrice iz NLP Centra - Pedja Jovanovic
Price iz NLP Centra - Pedja Jovanovic
NLP Centar Beograd
 
Timovi i timski_rad_u_organizaciji
Timovi i timski_rad_u_organizacijiTimovi i timski_rad_u_organizaciji
Timovi i timski_rad_u_organizaciji
Seid Erović
 
Bermudski trougao
Bermudski trougaoBermudski trougao
Bermudski trougao
Jelena Volarov
 
Strategije - ALEKSANDAR PETRIĆ
Strategije - ALEKSANDAR PETRIĆStrategije - ALEKSANDAR PETRIĆ
Strategije - ALEKSANDAR PETRIĆ
NLP Centar Beograd
 
Kartografski znaci
Kartografski znaciKartografski znaci
Kartografski znaci
Snežana Stević
 
Kotiranje,razmera i simboli u gradjevinarstvu 6.razred
Kotiranje,razmera i simboli u gradjevinarstvu 6.razredKotiranje,razmera i simboli u gradjevinarstvu 6.razred
Kotiranje,razmera i simboli u gradjevinarstvu 6.razred
Ana Todorovic
 
Mehanizmi odbrane
Mehanizmi odbraneMehanizmi odbrane
Mehanizmi odbrane
Simonida Vukobrat
 
Elektronsko Komuniciranje
Elektronsko KomuniciranjeElektronsko Komuniciranje
Elektronsko Komuniciranje
afnadesign
 
филозофија у доба просветитељства
филозофија у доба просветитељствафилозофија у доба просветитељства
филозофија у доба просветитељства
filozofskaazbuka
 
Sastavljanje stujnih kola
Sastavljanje stujnih kolaSastavljanje stujnih kola
Sastavljanje stujnih kola
Slavka Čičak
 
Formati papira, vrste linija i razmera
Formati papira, vrste linija i razmeraFormati papira, vrste linija i razmera
Formati papira, vrste linija i razmera
Natalija Diković
 
Obim pravougaonika
Obim pravougaonikaObim pravougaonika
Obim pravougaonika
UciteljicaSmilja
 

What's hot (20)

Danijela Nedić - Poslovne komunikacije
Danijela Nedić - Poslovne komunikacijeDanijela Nedić - Poslovne komunikacije
Danijela Nedić - Poslovne komunikacije
 
Priručnik s nastavnim materijalima za sat medijske pismenosti u srednjoj školi
Priručnik s nastavnim materijalima za sat medijske pismenosti u srednjoj školi Priručnik s nastavnim materijalima za sat medijske pismenosti u srednjoj školi
Priručnik s nastavnim materijalima za sat medijske pismenosti u srednjoj školi
 
Tangenta kružnice
Tangenta kružniceTangenta kružnice
Tangenta kružnice
 
Упоређивање разломака
Упоређивање разломакаУпоређивање разломака
Упоређивање разломака
 
NLP Prezentacija - Ivana Blečić
NLP Prezentacija - Ivana BlečićNLP Prezentacija - Ivana Blečić
NLP Prezentacija - Ivana Blečić
 
20.Period diktature.ppt
20.Period diktature.ppt20.Period diktature.ppt
20.Period diktature.ppt
 
Price iz NLP Centra - Pedja Jovanovic
Price iz NLP Centra - Pedja JovanovicPrice iz NLP Centra - Pedja Jovanovic
Price iz NLP Centra - Pedja Jovanovic
 
Timovi i timski_rad_u_organizaciji
Timovi i timski_rad_u_organizacijiTimovi i timski_rad_u_organizaciji
Timovi i timski_rad_u_organizaciji
 
pravila sukobi
pravila sukobipravila sukobi
pravila sukobi
 
Bermudski trougao
Bermudski trougaoBermudski trougao
Bermudski trougao
 
Strategije - ALEKSANDAR PETRIĆ
Strategije - ALEKSANDAR PETRIĆStrategije - ALEKSANDAR PETRIĆ
Strategije - ALEKSANDAR PETRIĆ
 
Kartografski znaci
Kartografski znaciKartografski znaci
Kartografski znaci
 
Kotiranje,razmera i simboli u gradjevinarstvu 6.razred
Kotiranje,razmera i simboli u gradjevinarstvu 6.razredKotiranje,razmera i simboli u gradjevinarstvu 6.razred
Kotiranje,razmera i simboli u gradjevinarstvu 6.razred
 
Mehanizmi odbrane
Mehanizmi odbraneMehanizmi odbrane
Mehanizmi odbrane
 
Elektronsko Komuniciranje
Elektronsko KomuniciranjeElektronsko Komuniciranje
Elektronsko Komuniciranje
 
филозофија у доба просветитељства
филозофија у доба просветитељствафилозофија у доба просветитељства
филозофија у доба просветитељства
 
Sastavljanje stujnih kola
Sastavljanje stujnih kolaSastavljanje stujnih kola
Sastavljanje stujnih kola
 
Трзалачки инструменти
Трзалачки инструментиТрзалачки инструменти
Трзалачки инструменти
 
Formati papira, vrste linija i razmera
Formati papira, vrste linija i razmeraFormati papira, vrste linija i razmera
Formati papira, vrste linija i razmera
 
Obim pravougaonika
Obim pravougaonikaObim pravougaonika
Obim pravougaonika
 

Similar to Radionica kako unaprediti timski rad interaktivna obuka zaposlenih

Trening Ostvarite bolji timski rad - otklonite 5 smetnji u radu tima
Trening Ostvarite bolji timski rad - otklonite 5 smetnji u radu timaTrening Ostvarite bolji timski rad - otklonite 5 smetnji u radu tima
Trening Ostvarite bolji timski rad - otklonite 5 smetnji u radu tima
Miodrag Kostic, CMC
 
Timbilding trening izgradnja tima obuka radionica team building srbija
Timbilding trening izgradnja tima obuka radionica team building srbijaTimbilding trening izgradnja tima obuka radionica team building srbija
Timbilding trening izgradnja tima obuka radionica team building srbija
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening timbilding team building training srbija izgradnja tima obuka radionica
Trening timbilding team building training srbija izgradnja tima obuka radionicaTrening timbilding team building training srbija izgradnja tima obuka radionica
Trening timbilding team building training srbija izgradnja tima obuka radionica
Miodrag Kostic, CMC
 
Timski rad trening kako ostvariti dobar timski rad zaposlenih
Timski rad trening kako ostvariti dobar timski rad zaposlenihTimski rad trening kako ostvariti dobar timski rad zaposlenih
Timski rad trening kako ostvariti dobar timski rad zaposlenih
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna Znanja
Trening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna ZnanjaTrening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna Znanja
Trening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna Znanja
Miodrag Kostic, CMC
 
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening - Liderstvo - Kako biti uspesan lider? Kako biti uspesan menadzer? Ka...
Trening - Liderstvo - Kako biti uspesan lider? Kako biti uspesan menadzer? Ka...Trening - Liderstvo - Kako biti uspesan lider? Kako biti uspesan menadzer? Ka...
Trening - Liderstvo - Kako biti uspesan lider? Kako biti uspesan menadzer? Ka...
Marko Burazor
 
Liderstvo delegiranje grupno donošenje odluka inspirisanje zaposlenih
Liderstvo delegiranje grupno donošenje odluka inspirisanje zaposlenihLiderstvo delegiranje grupno donošenje odluka inspirisanje zaposlenih
Liderstvo delegiranje grupno donošenje odluka inspirisanje zaposlenih
Miodrag Kostic, CMC
 
Rešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna Znanja
Rešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna ZnanjaRešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna Znanja
Rešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna Znanja
Miodrag Kostic, CMC
 
Motivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnika
Motivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnikaMotivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnika
Motivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnika
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...
Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...
Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...
Miodrag Kostic, CMC
 
Kako unaprediti motivaciju i produktivnost rada zaposlenih?
Kako unaprediti motivaciju i produktivnost rada zaposlenih?Kako unaprediti motivaciju i produktivnost rada zaposlenih?
Kako unaprediti motivaciju i produktivnost rada zaposlenih?
Miodrag Kostic, CMC
 
Liderstvo i upravljanje ljudima kako postati uspesan lider menadzer?
Liderstvo i upravljanje ljudima kako postati uspesan lider menadzer?Liderstvo i upravljanje ljudima kako postati uspesan lider menadzer?
Liderstvo i upravljanje ljudima kako postati uspesan lider menadzer?
Miodrag Kostic, CMC
 
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestina
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestinaVestine liderstva trening obuka liderskih vestina
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestina
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening prezentacione vestine obuka javnog nastupa
Trening prezentacione vestine obuka javnog nastupaTrening prezentacione vestine obuka javnog nastupa
Trening prezentacione vestine obuka javnog nastupa
Miodrag Kostic, CMC
 
Viktor Kunovski - Koucing
Viktor Kunovski - KoucingViktor Kunovski - Koucing
Viktor Kunovski - Koucing
bsckragujevac
 
Veštine prodaje i lična prodaja obuka Poslovna Znanja
Veštine prodaje i lična prodaja obuka Poslovna ZnanjaVeštine prodaje i lična prodaja obuka Poslovna Znanja
Veštine prodaje i lična prodaja obuka Poslovna Znanja
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening interna komunikacija obuka korporativna komunikacija
Trening interna komunikacija obuka korporativna komunikacijaTrening interna komunikacija obuka korporativna komunikacija
Trening interna komunikacija obuka korporativna komunikacija
Miodrag Kostic, CMC
 
Timski rad i izgradnja tima trening Poslovna Znanja
Timski rad i izgradnja tima trening Poslovna ZnanjaTimski rad i izgradnja tima trening Poslovna Znanja
Timski rad i izgradnja tima trening Poslovna Znanja
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening prodaje interaktivna obuka prodavaca Poslovna Znanja
Trening prodaje interaktivna obuka prodavaca Poslovna ZnanjaTrening prodaje interaktivna obuka prodavaca Poslovna Znanja
Trening prodaje interaktivna obuka prodavaca Poslovna Znanja
Miodrag Kostic, CMC
 

Similar to Radionica kako unaprediti timski rad interaktivna obuka zaposlenih (20)

Trening Ostvarite bolji timski rad - otklonite 5 smetnji u radu tima
Trening Ostvarite bolji timski rad - otklonite 5 smetnji u radu timaTrening Ostvarite bolji timski rad - otklonite 5 smetnji u radu tima
Trening Ostvarite bolji timski rad - otklonite 5 smetnji u radu tima
 
Timbilding trening izgradnja tima obuka radionica team building srbija
Timbilding trening izgradnja tima obuka radionica team building srbijaTimbilding trening izgradnja tima obuka radionica team building srbija
Timbilding trening izgradnja tima obuka radionica team building srbija
 
Trening timbilding team building training srbija izgradnja tima obuka radionica
Trening timbilding team building training srbija izgradnja tima obuka radionicaTrening timbilding team building training srbija izgradnja tima obuka radionica
Trening timbilding team building training srbija izgradnja tima obuka radionica
 
Timski rad trening kako ostvariti dobar timski rad zaposlenih
Timski rad trening kako ostvariti dobar timski rad zaposlenihTimski rad trening kako ostvariti dobar timski rad zaposlenih
Timski rad trening kako ostvariti dobar timski rad zaposlenih
 
Trening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna Znanja
Trening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna ZnanjaTrening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna Znanja
Trening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna Znanja
 
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
 
Trening - Liderstvo - Kako biti uspesan lider? Kako biti uspesan menadzer? Ka...
Trening - Liderstvo - Kako biti uspesan lider? Kako biti uspesan menadzer? Ka...Trening - Liderstvo - Kako biti uspesan lider? Kako biti uspesan menadzer? Ka...
Trening - Liderstvo - Kako biti uspesan lider? Kako biti uspesan menadzer? Ka...
 
Liderstvo delegiranje grupno donošenje odluka inspirisanje zaposlenih
Liderstvo delegiranje grupno donošenje odluka inspirisanje zaposlenihLiderstvo delegiranje grupno donošenje odluka inspirisanje zaposlenih
Liderstvo delegiranje grupno donošenje odluka inspirisanje zaposlenih
 
Rešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna Znanja
Rešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna ZnanjaRešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna Znanja
Rešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna Znanja
 
Motivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnika
Motivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnikaMotivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnika
Motivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnika
 
Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...
Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...
Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...
 
Kako unaprediti motivaciju i produktivnost rada zaposlenih?
Kako unaprediti motivaciju i produktivnost rada zaposlenih?Kako unaprediti motivaciju i produktivnost rada zaposlenih?
Kako unaprediti motivaciju i produktivnost rada zaposlenih?
 
Liderstvo i upravljanje ljudima kako postati uspesan lider menadzer?
Liderstvo i upravljanje ljudima kako postati uspesan lider menadzer?Liderstvo i upravljanje ljudima kako postati uspesan lider menadzer?
Liderstvo i upravljanje ljudima kako postati uspesan lider menadzer?
 
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestina
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestinaVestine liderstva trening obuka liderskih vestina
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestina
 
Trening prezentacione vestine obuka javnog nastupa
Trening prezentacione vestine obuka javnog nastupaTrening prezentacione vestine obuka javnog nastupa
Trening prezentacione vestine obuka javnog nastupa
 
Viktor Kunovski - Koucing
Viktor Kunovski - KoucingViktor Kunovski - Koucing
Viktor Kunovski - Koucing
 
Veštine prodaje i lična prodaja obuka Poslovna Znanja
Veštine prodaje i lična prodaja obuka Poslovna ZnanjaVeštine prodaje i lična prodaja obuka Poslovna Znanja
Veštine prodaje i lična prodaja obuka Poslovna Znanja
 
Trening interna komunikacija obuka korporativna komunikacija
Trening interna komunikacija obuka korporativna komunikacijaTrening interna komunikacija obuka korporativna komunikacija
Trening interna komunikacija obuka korporativna komunikacija
 
Timski rad i izgradnja tima trening Poslovna Znanja
Timski rad i izgradnja tima trening Poslovna ZnanjaTimski rad i izgradnja tima trening Poslovna Znanja
Timski rad i izgradnja tima trening Poslovna Znanja
 
Trening prodaje interaktivna obuka prodavaca Poslovna Znanja
Trening prodaje interaktivna obuka prodavaca Poslovna ZnanjaTrening prodaje interaktivna obuka prodavaca Poslovna Znanja
Trening prodaje interaktivna obuka prodavaca Poslovna Znanja
 

More from Miodrag Kostic, CMC

Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji TreningStorytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening asertivna komunikacija obuka
Trening asertivna komunikacija obuka Trening asertivna komunikacija obuka
Trening asertivna komunikacija obuka
Miodrag Kostic, CMC
 
Webinar - How to handle difficult conversations at work
Webinar - How to handle difficult conversations at workWebinar - How to handle difficult conversations at work
Webinar - How to handle difficult conversations at work
Miodrag Kostic, CMC
 
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinarHow to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
Miodrag Kostic, CMC
 
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Miodrag Kostic, CMC
 
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade SerbiaMiodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic, CMC
 
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Miodrag Kostic, CMC
 
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavacaNaplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Miodrag Kostic, CMC
 
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavacaNaplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Miodrag Kostic, CMC
 
Workshop digital transformation strategy digital road-map training
Workshop digital transformation strategy digital road-map trainingWorkshop digital transformation strategy digital road-map training
Workshop digital transformation strategy digital road-map training
Miodrag Kostic, CMC
 
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultantDigitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
Miodrag Kostic, CMC
 
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsaltingDigitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
Miodrag Kostic, CMC
 
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultantiKonsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
Miodrag Kostic, CMC
 
Miodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic - List of clientsMiodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic, CMC
 
Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka
Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obukaKurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka
Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovoriTrening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanju
Trening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanjuTrening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanju
Trening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanju
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time managementTrening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
Miodrag Kostic, CMC
 
Vestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodaji
Vestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodajiVestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodaji
Vestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodaji
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenihTrening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
Miodrag Kostic, CMC
 

More from Miodrag Kostic, CMC (20)

Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji TreningStorytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
 
Trening asertivna komunikacija obuka
Trening asertivna komunikacija obuka Trening asertivna komunikacija obuka
Trening asertivna komunikacija obuka
 
Webinar - How to handle difficult conversations at work
Webinar - How to handle difficult conversations at workWebinar - How to handle difficult conversations at work
Webinar - How to handle difficult conversations at work
 
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinarHow to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
 
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
 
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade SerbiaMiodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
 
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
 
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavacaNaplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
 
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavacaNaplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
 
Workshop digital transformation strategy digital road-map training
Workshop digital transformation strategy digital road-map trainingWorkshop digital transformation strategy digital road-map training
Workshop digital transformation strategy digital road-map training
 
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultantDigitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
 
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsaltingDigitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
 
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultantiKonsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
 
Miodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic - List of clientsMiodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic - List of clients
 
Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka
Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obukaKurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka
Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka
 
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovoriTrening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
 
Trening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanju
Trening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanjuTrening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanju
Trening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanju
 
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time managementTrening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
 
Vestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodaji
Vestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodajiVestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodaji
Vestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodaji
 
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenihTrening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
 

Radionica kako unaprediti timski rad interaktivna obuka zaposlenih

 • 1. Miodrag Kostić, CMC Mr. Marko Burazor Timski rad
 • 2. 1. Koji su danas najveći problemi u radu timova? 3. Kako ostvariti bolje odnose i veći radni učinak? 2. Kako prevazići disfunkcionalnosti u radu timova? 4. Šta je feedback i kako dati povratnu informaciju? Šta ćemo raditi?
 • 5. Uspeh nije uvek ono što vidiš! Šta stvarno ZNAMO, a šta ne znamo? Izazov br. 1
 • 6. “Svako može da zna. Poenta je da razumete.” ― Albert Einstein Koliko RAZUMEMO to što stvarno znamo? Izazov br. 2
 • 7. “Sve što je lako razumeti, teško se primenjuje!” -- Marshal Goldsmith “Easy to understand, hard to apply” Kako PRIMENJUJEMO to što razumemo? Izazov br. 3
 • 8. Zašto je važanZašto je važan timski rad?timski rad?
 • 9. “Velike stvari u poslu nikada ne postiže samo jedan čovek. Velike stvari postižu samo timovi.”
 • 10. Koji su razlozi za rad u timovima?Koji su razlozi za rad u timovima? Šta mislite?
 • 11. Francis Galton 1906 godine na sajmu goveda - Najbliža procena 1192 kg -7 - Prosek 800 glasača 1197 kg -1 - Stvara težina bika 1198 kg
 • 12. Nobelovac John Nash je matematički dokazao teoriju Jean Jacques Rousseau-a iz 1755 godine ”Kada učesnici u nekom poslu sarađuju, prosečna veličina udela zarade se povećava, tako da svako pojedinačno dobije više nego kad bi radio sam”. Uspešan tim = Još uspešniji pojedinci
 • 13. Koliko su uspešni timovi u vodećim firmama?Koliko su uspešni timovi u vodećim firmama? Šta mislite: Koji je % uspešnih/funkcionalnih? Zapišite
 • 14. 75% of Cross-Functional Teams Are Dysfunctional Istraživanje 95 timova u 25 vodećih korporacija pokazalo je da je 75% raznorodnih timova nefunkcionalno
 • 15. Šta je posledica disfunkcionalnih timova?Šta je posledica disfunkcionalnih timova? Šta mislite? Kad roditelji ostaju dugo na poslu, to nema većeg uticaja na decu. Ako su nezadovoljni svojim poslom, to ima ogroman loš uticaj.
 • 16. “Teamwork remains one sustainable competitive advantage that has been largely untapped!”
 • 17. Koje su to 5Koje su to 5 disfunkcija tima?disfunkcija tima?
 • 19. 1. Nema POVERENJA1. Nema POVERENJA Lack of TRUSTLack of TRUST
 • 20. Koliko košta nepoverenje u poslovanju?Koliko košta nepoverenje u poslovanju?
 • 21. Šta je uzrok nepoverenja?Šta je uzrok nepoverenja? Strah od RANJIVOSTI
 • 22. Kako je biti u grupi gde nema poverenja?Kako je biti u grupi gde nema poverenja? Kako bi ste se vi osećali?
 • 23. Šta je zaključek prethodne igreŠta je zaključek prethodne igre?? Više POVERENJA Bolje za tim / organizaciju
 • 24. Šta radimo da ostvarimo uzajamno poverenjeŠta radimo da ostvarimo uzajamno poverenje?? Što više PITANJA Što više aktivnog SLUŠANJA
 • 25. ““Najefektniji način uticanja na ljude jeNajefektniji način uticanja na ljude je postavljanje pitanja i aktivno slušanje”postavljanje pitanja i aktivno slušanje” -- Antony Robins-- Antony Robins
 • 26. 2. Izbegavanje KONFLIKTA2. Izbegavanje KONFLIKTA Da li ima slobodne diskusije - sukoba mišljenja? Avoiding CONFLICTAvoiding CONFLICT
 • 27. Šta je uzrok izbegavanja konflikta-diskusije?Šta je uzrok izbegavanja konflikta-diskusije? Nema POVERENJA Pogrešna predstava da konflikti smanjuju efikasnost
 • 28. ”Iskreno neslaganje je najbolji znak progresa" -- Mahatma Gandi
 • 29. 3. Nema POSVEĆENOSTI3. Nema POSVEĆENOSTI Da li članovi tima realizuju ono što je dogovoreno? No COMMITMENTNo COMMITMENT
 • 30. Zašto ljudi ne ispunjavaju svoje obavezeZašto ljudi ne ispunjavaju svoje obaveze?? Nema produktivnog KONFLIKTA Zašto nisu posvećeni dogovoru?Zašto nisu posvećeni dogovoru?
 • 31. Šta znači prihvatanje obavezeŠta znači prihvatanje obaveze?? OBAVEZA = Kada grupa inteligentnih ljudi prihvate zajedničku odluku, iako se prirodno sa njom ne slažu Sposobnost da prkosite nedostatku koncenzusa Potrebna je JASNOĆAPotrebna je JASNOĆA
 • 32. „„Ljudi će voljno sprovoditi samo one odlukeLjudi će voljno sprovoditi samo one odluke u čijem su donošenju učestvovali!“u čijem su donošenju učestvovali!“ ---- Isak AdižesIsak Adižes Većini ljudi nije neophodno da njihova ideja “pobedi”, već da se njihova ideja, čuje, razume, objasni i razmotri sa drugima
 • 33. 4. Nema ODGOVORNOSTI4. Nema ODGOVORNOSTI Da li su članovi tima odgovorni jedni drugima /timu? No ACCOUNTABILITYNo ACCOUNTABILITY
 • 34. Šta je uzrok neodgovornosti?Šta je uzrok neodgovornosti? Nisu POSVEĆENI svom timu
 • 35. Spartanci nisu kažnjavali vojnike koji bi izgubili svoj šlem ili oklop u borbi, ali bi kažnjavali gubitkom svih građanskih prava one vojnike koji bi u borbi izgubili svoj štit.
 • 36. Šta znači biti odgovoran timuŠta znači biti odgovoran timu?? ODGOVORNOST = spremnost članova tima da podsete jedni druge kad ne postupaju po standardima grupe Vođa tima mora da podseti na kršenje standarda
 • 37. ““Odgovornost nije da radimo ono što nam se kaže, to jeOdgovornost nije da radimo ono što nam se kaže, to je poslušnost. Odgovornost jeposlušnost. Odgovornost je da radimo ono što je ispravnoda radimo ono što je ispravno!”!” -- David Marquet-- David Marquet August Landmesser - 1936
 • 38. Prve dve nedelje svako želi da bude najbolji - bolji od drugih Onda ih stave ih u situaciju gde jedino mogu da prežive kao tim Shvate da im niko neće pomoći ako oni ne pomognu drugima Zašto ste spremni da date život za vašeg saborca?Zašto ste spremni da date život za vašeg saborca? Šta su odgovorili?Šta su odgovorili?
 • 39. Šta razvija odgovornost između članova timaŠta razvija odgovornost između članova tima?? Najveći izazov u izgradnji tima je da ljudi prevaziđu otpor davanju povratne informacije jedni drugima Na ponašanje, ne samo na rezultate FEEDBACK
 • 40. 5. Nema fokusa na REZULTATE5. Nema fokusa na REZULTATE Da li su fokusirani na timski rezultat? No focus on RESULTSNo focus on RESULTS
 • 41. Šta je uzrok ne-fokusiranja na timske rezultate?Šta je uzrok ne-fokusiranja na timske rezultate? Nema grupne ODGOVORNOSTI Ako članovi tima nisu odgovarni za svoj doprinos timu onda je verovatno da će se oni posvetiti ličnim potrebama i napretku
 • 42. Šta radimo da ostvarimo fokus na rezultateŠta radimo da ostvarimo fokus na rezultate?? Merimo TIMSKE REZULTATE
 • 43. Šta članovi tima kažu kad ih pitate kako radeŠta članovi tima kažu kad ih pitate kako rade?? Radimo kao crnci!Radimo kao crnci!
 • 44. Kako da se fokusiraju na timske rezultateKako da se fokusiraju na timske rezultate?? Obavezujući se, od početka i javno, šta će postići kao tim, konstantno proveravajući napredak u odnosu na očekivano Tabela sa rezultatima
 • 45. ##11 Šta ste novo naučili? Šta je jedna stvar koju ćete uraditi drugačije?
 • 46. Šta je feedback?Šta je feedback?
 • 47. Kako je letenje avionom postalo sigurnoKako je letenje avionom postalo sigurno?? FEEDBACK
 • 48. Zašto je dobar feedback neophodan?Zašto je dobar feedback neophodan? Korean Air - let 801 : Seul - Guam
 • 49. - 20000 novo zaposlenih u 3 godine - 46% nije uspelo posle 18 meseci na poslu - 90% nije uspelo zbog nesposobnosti da uče Sposlobnost da zatraže, prime i prihvate feedbak od drugih
 • 50. Šta je feedbackŠta je feedback?? FEEDBACK = Reakcija ili odgovor na određeni proces ili aktivnost Svrha feedbacka je da pruži povratnu informaciju o rezultatu
 • 51. Kakav ne sme biti feedbackKakav ne sme biti feedback?? FEEDBACK ne sme biti lične prirode VAŽN O Baš si ispao glup sa kolegomBaš si ispao glup sa kolegom Zašto si obmanuo kolegu?Zašto si obmanuo kolegu? Sa kolegom si radio ... šta ...Sa kolegom si radio ... šta ... Šta si rekao kolegi ... kako ...Šta si rekao kolegi ... kako ...
 • 52. Zašto ljudi nerado daju feedback drugimaZašto ljudi nerado daju feedback drugima?? Kolega ima rupu na pantalonama koju ne vidi. Ostali članovi tima mu ne ukazuju na to da ima rupu na pantalonama. Šta je razlog? Nastavite rečenicu: Ako nemaš nešto lepo da kažeš sagovorniku ...
 • 53. Da li je feedback samo pohvalaDa li je feedback samo pohvala?? I appreciate … Ja cenim ... I wish … Želeo bih da ...
 • 55. Zašto je dobro tražiti feedback?Zašto je dobro tražiti feedback? Kelner koji je poslužio goste hlebom na kraju obroka pitao ih je kako im se svideo hleb koji su odabrali. 1. Zadovoljni kupci 2. Motivisani zaposleni
 • 56. Koliko dobro ljudi vide svoju situaciju? Ne razumeju / ne vide dobro šta se oko njih dešava? Blind spots - Slepe mrlje svesnosti
 • 57. Kako prikupiti feedback od kolegaKako prikupiti feedback od kolega?? 3. Važna je priprema 1. Otvorena pitanja 2. Samo činjenice FEEDBACK je DIJALOG
 • 58. Kako zatražiti feedback od kolegeKako zatražiti feedback od kolege?? Šta je jedna stvar koju me vidiš da stalno radim, ili koju ne radim, da me ometa u ličnom napretku? Lični razvoj
 • 59. Kako dati feedbackKako dati feedback kolegi?kolegi?
 • 60. Šta ćete uraditi posle godinu danaŠta ćete uraditi posle godinu dana?? Godinu dana svakog petka devojci (ženi) donosite buket cveća. Nijedanput vam se nije zahvalila.
 • 61. Kako dati FEEDBACK kolegama?Kako dati FEEDBACK kolegama? 1.1. SSITUATIONITUATION 2.2. IIMPACTMPACT 3.3. BBEHAVIOUREHAVIOUR SS BBII Zvuk vašeg kompjutera je preglasan Od buke ne mogu da čujem klijenta Molim vas utišajte vaš kompjuter
 • 62. ““Morate stalno da pitate šta ste uradiliMorate stalno da pitate šta ste uradili i kako da to učinite boljim!”i kako da to učinite boljim!” -- Elon Musk-- Elon Musk
 • 63. ##22 Šta ste novo naučili? Šta je jedna stvar koju ćete uraditi drugačije?
 • 64. Ovo je skraćena verzija prezentacije sa treninga kojiOvo je skraćena verzija prezentacije sa treninga koji sadrži i veliki broj interaktivnih vežbi (minimum 50%sadrži i veliki broj interaktivnih vežbi (minimum 50% treninga) i primera iz prakse domaćih preduzećatreninga) i primera iz prakse domaćih preduzeća NAPOMENA