SlideShare a Scribd company logo
www.poslovnaznanja.com
Miodrag Kostić i Marko BurazorMiodrag Kostić i Marko Burazor
Timski rad i iTimski rad i izgradnja timazgradnja tima
Radimo za najbolje!Radimo za najbolje!
Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”
18 marta 2013 Privredna komora Beograda18 marta 2013 Privredna komora Beograda
Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”
Radimo za najbolje!Radimo za najbolje!
Trening “Strategija ključne B2B prodaje”Trening “Strategija ključne B2B prodaje”
9.5.2013 u Privrednoj komori Beograda9.5.2013 u Privrednoj komori Beograda
Trening “Timski rad” održan 2012 za klijenta u Crnoj GoriTrening “Timski rad” održan 2012 za klijenta u Crnoj Gori
Trening “Timski rad” održan 2012 za klijenta u SrbijiTrening “Timski rad” održan 2012 za klijenta u Srbiji
Trening “Lean i motivacija zaposlenih” održan 2015 u VlasotincuTrening “Lean i motivacija zaposlenih” održan 2015 u Vlasotincu
Javni trening unapređenja poslovanja primenom LeanJavni trening unapređenja poslovanja primenom Lean
metodologije - Privredna komora Beograda - Mart 2016metodologije - Privredna komora Beograda - Mart 2016
Kako vidite svoje poslovanje?Kako vidite svoje poslovanje?Uspeh nije uvek ono što vidiš!Uspeh nije uvek ono što vidiš!
““Svako može da zna.Svako može da zna.
Poenta je da razumete.”Poenta je da razumete.”
―― Albert EinsteinAlbert Einstein
KAKO ćemo raditi?KAKO ćemo raditi?
ZnanjeZnanje Idemo u širinuIdemo u širinu
Šta učimo u školama?Šta učimo u školama?
Šta učimo na treningu?Šta učimo na treningu?
RazumevanjeRazumevanje Idemo u dubinuIdemo u dubinu
Kako motivisatiKako motivisati
članove tima?članove tima?
3.3. PoverenjePoverenje (šta kad postignemo)(šta kad postignemo)
2.2. PravilaPravila (šta uraditi da postignemo)(šta uraditi da postignemo)
1.1. CiljeviCiljevi (šta želimo da postignemo)(šta želimo da postignemo)
Kako motivisati ljude?Kako motivisati ljude?
Kojim putem da idem?Kojim putem da idem?
Gde želiš da ideš?Gde želiš da ideš?
Ne znamNe znam
Onda je sve jednoOnda je sve jedno
-- Alisa u zemlji čuda-- Alisa u zemlji čuda
1. Ciljevi1. Ciljevi
Gde treba da idem i šta želim da postignem?Gde treba da idem i šta želim da postignem?
Kako povećati rezultate-performanse tima?Kako povećati rezultate-performanse tima?
• 1940 rezultat 4 minuta 1 sekundi za milju1940 rezultat 4 minuta 1 sekundi za milju
• 1954 Roger Banister 3 minuta 59 sekundi za milju1954 Roger Banister 3 minuta 59 sekundi za milju
• Do kraja godine 24 ljudi je trčalo ispod 4 minutaDo kraja godine 24 ljudi je trčalo ispod 4 minuta
• Danas većina srednjoškolaca atletičara trči ispod 4Danas većina srednjoškolaca atletičara trči ispod 4
Podići prečku!Podići prečku!
CILJEVICILJEVI
SS - Specifični- Specifični
MM - Merljivi- Merljivi
AA - Ostvarivi- Ostvarivi
RR - Relevantni- Relevantni
TT - Na vreme- Na vreme
SMART CiljeviSMART Ciljevi
Šta je očekivani rezultat?Šta je očekivani rezultat?
Ciljevi moraju biti SPECIFIČNICiljevi moraju biti SPECIFIČNI
Koliki je očekivani rezultat?Koliki je očekivani rezultat?
Ciljevi moraju biti MERLJIVICiljevi moraju biti MERLJIVI
Da li je moguće ostvariti cilj?Da li je moguće ostvariti cilj?
Ciljevi moraju biti OSTVARLJIVICiljevi moraju biti OSTVARLJIVI
Koliko je važno ostvarenje cilja?Koliko je važno ostvarenje cilja?
Ciljevi moraju biti RELEVANTNICiljevi moraju biti RELEVANTNI
Da li postoji tačan rok ostvarenja?Da li postoji tačan rok ostvarenja?
Ciljevi moraju biti na VREMECiljevi moraju biti na VREME
2.2. PravilaPravila
Šta dobijam kad ostvarim cilj, a šta ako ne?Šta dobijam kad ostvarim cilj, a šta ako ne?
Pravila! Ne trebajuPravila! Ne trebaju
nam smrdljiva pravila!nam smrdljiva pravila!
3.3. PoverenjePoverenje
Da li ću biti nagrađen za ostvarenje cilja?Da li ću biti nagrađen za ostvarenje cilja?
””Poverenje je kao vazduh koji udišemo. Kada ga ima,Poverenje je kao vazduh koji udišemo. Kada ga ima,
niko ne primećuje. Kada ga nema, svi odmah primete!”niko ne primećuje. Kada ga nema, svi odmah primete!”
-- Warren Buffet-- Warren Buffet
Koliko dobro poznajete vaše kolege?Koliko dobro poznajete vaše kolege?
Da li smo svesni njihovih želja i potreba?Da li smo svesni njihovih želja i potreba?
““Menadžment nije ništa drugoMenadžment nije ništa drugo
do motivisanje drugih ljudi.”do motivisanje drugih ljudi.”
-- Lee Iacocca-- Lee Iacocca
KKako održatiako održati
motivaciju tima?motivaciju tima?
Šta mogu biti problemi pri donošenju odluka?Šta mogu biti problemi pri donošenju odluka?
Kako donositi odluke u timu?Kako donositi odluke u timu?
„„Ako imate samo čekić, onda rešenje svakog problemaAko imate samo čekić, onda rešenje svakog problema
izgleda kao ekser!“izgleda kao ekser!“
---- Abraham MaslovAbraham Maslov
Kako odabrati naj profitabilnije idejeKako odabrati naj profitabilnije ideje??
Timska odluka - Participativno liderstvoTimska odluka - Participativno liderstvo
„„Ljudi će voljno sprovoditi samo one odlukeLjudi će voljno sprovoditi samo one odluke
u čijem su donošenju učestvovali!“u čijem su donošenju učestvovali!“
---- Isak AdižesIsak Adižes
KKako voditiako voditi
uspešan tim?uspešan tim?
Šta je tim?Šta je tim?
Tim je sastavljen od malog broja ljudi,Tim je sastavljen od malog broja ljudi,
komplementarnih veština, posvećenihkomplementarnih veština, posvećenih
zajedničkoj svrsi, ciljevima i pristupu,zajedničkoj svrsi, ciljevima i pristupu,
za koje su jedni drugima odgovorni.za koje su jedni drugima odgovorni.
TTogetherogether EEverybodyverybody AAchieveschieves MMoreore
Zajedno svi postižemo višeZajedno svi postižemo više
U čemu je snaga efektnog tima?U čemu je snaga efektnog tima?
Da li jeDa li je
dovoljno biti veseo idovoljno biti veseo i
raspoložen?raspoložen?
1. Da li žurite u pogrešnom smeru?1. Da li žurite u pogrešnom smeru?
CILJEVICILJEVI
2. Da li su pravi ljudi na pravom mestu?2. Da li su pravi ljudi na pravom mestu?
ULOGEULOGE
3. Da li se nepotrebno raspravljate?3. Da li se nepotrebno raspravljate?
RAZUMEVANJERAZUMEVANJE
4. Da li međusobno komunicirate?4. Da li međusobno komunicirate?
KOMUNIKACIJAKOMUNIKACIJA
5. Da li se zna ko je za šta odgovoran?5. Da li se zna ko je za šta odgovoran?
ODGOVORNOSTODGOVORNOST
KKako izgraditiako izgraditi
timski duh?timski duh?
Zašto se gubi poverenje?Zašto se gubi poverenje?
1. Izgradite poverenje1. Izgradite poverenje
2. Pripadnost2. Pripadnost
Zašto se gubi podrška?Zašto se gubi podrška?
Kako održati timski duh?Kako održati timski duh?
3. Entuzijazam3. Entuzijazam
Zašto se gubi entuzijazam?Zašto se gubi entuzijazam?
Kako stimulisati entuzijazam u timu?Kako stimulisati entuzijazam u timu?
4. Želja za rezultatom4. Želja za rezultatom
Zašto slabi želja za rezultatom?Zašto slabi želja za rezultatom?
Kako podstaći želju za rezultatom?Kako podstaći želju za rezultatom?
KKako funkcionišeako funkcioniše
uspešan tim?uspešan tim?
VEŽBA:VEŽBA: Podizanje štapaPodizanje štapa
UčesniciUčesnici se podele u grupe i svaka grupa podiže štap nase podele u grupe i svaka grupa podiže štap na
palcu tako da svi članovi istovremeno dodiruju štap i sapalcu tako da svi članovi istovremeno dodiruju štap i sa
njim ne gube kontaktnjim ne gube kontakt..
Cilj vežbe je da se što brže štap sa zemljeCilj vežbe je da se što brže štap sa zemlje
podigne do iznad glave učesnikapodigne do iznad glave učesnika
Kako voditi, a ne upravljati ljudima?Kako voditi, a ne upravljati ljudima?
Kako uspešno voditi ljude?Kako uspešno voditi ljude?
Da li se ljudimaDa li se ljudima
može dirigovati?može dirigovati?
1. Naterao bi ga1. Naterao bi ga
Kako bi to učinio Al Kapone?Kako bi to učinio Al Kapone?
Kako bi to učinio Henri Ford?Kako bi to učinio Henri Ford?
2. Motivisao bi ga2. Motivisao bi ga
Kako bi to učinio Richard BrKako bi to učinio Richard Braanson?nson?
3. Inspirisao bi ga3. Inspirisao bi ga
Šta bi ste učinili da peru zube?Šta bi ste učinili da peru zube?
Koji način ima dugoročan efekat?Koji način ima dugoročan efekat?
Šta je efikasnost, a šta efektivnost?Šta je efikasnost, a šta efektivnost?
Da li loše radite prave stvari?Da li loše radite prave stvari?
Nemamo vremenaNemamo vremena
da naoštrimoda naoštrimo
testeru?testeru?
LošaLoša
efikasnostefikasnost
Da li dobro radite pogrešne stvari?Da li dobro radite pogrešne stvari?
Loša efektivnostLoša efektivnost
Nemam vremena daNemam vremena da
gledam gde dagledam gde da
idem?idem?
„„Kada je posao lidera završen,Kada je posao lidera završen,
ljudi kažu: Mi smo sami uradili!“ljudi kažu: Mi smo sami uradili!“
---- Lao Ce (6 vek PNE)Lao Ce (6 vek PNE)
Kako rešavati konflikte u timu?Kako rešavati konflikte u timu?
Konflikt rešavate tako štoKonflikt rešavate tako što
saznate istinu o njemu!saznate istinu o njemu!
Kako se rešava konflikt?Kako se rešava konflikt?
VAŽNOVAŽNO
Kako se praktično rešava konflikt?Kako se praktično rešava konflikt?
KAKO saznati uzrok?KAKO saznati uzrok?
1.1. Šta je uzrok konflikta?Šta je uzrok konflikta?
2.2. Koje probleme je izazvao?Koje probleme je izazvao?
3.3. Koje su posledice ovih problema?Koje su posledice ovih problema?
4.4. Koji je predlog rešenja konflikta?Koji je predlog rešenja konflikta?
““Naši kupci su zadovoljni jer mi nismo!”Naši kupci su zadovoljni jer mi nismo!”
-- Moto kompanije HONDA-- Moto kompanije HONDA
Ovo je skraćena verzija prezentacije sa treninga kojiOvo je skraćena verzija prezentacije sa treninga koji
sadrži i veliki broj interaktivnih vežbi (minimumsadrži i veliki broj interaktivnih vežbi (minimum 50%50%
treninga) i primera iz prakse domaćih preduzećatreninga) i primera iz prakse domaćih preduzeća
NAPOMENANAPOMENA
HVALA :)HVALA :)
www.markoburazor.comwww.markoburazor.com
www.poslovnaznanja.comwww.poslovnaznanja.com
www.miodragkostic.comwww.miodragkostic.com

More Related Content

What's hot

Pada snezak muzicka kultura
Pada snezak muzicka kulturaPada snezak muzicka kultura
Pada snezak muzicka kultura
Alenka Orescanin
 
Gradivne imenice slavica radojicic
Gradivne imenice slavica radojicicGradivne imenice slavica radojicic
Gradivne imenice slavica radojicicObrazovanjeplus
 
Upravljanje konfliktima u organizacijama
Upravljanje konfliktima u organizacijamaUpravljanje konfliktima u organizacijama
Upravljanje konfliktima u organizacijama
Dejan Jeremic
 
Portfolio za-ucenike
Portfolio za-ucenikePortfolio za-ucenike
Portfolio za-ucenike
MilanPancic
 
Prirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-ver
Prirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-verPrirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-ver
Prirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-ver
Ljiljana Rehner
 
Агресия и училищен тормоз
Агресия и училищен тормозАгресия и училищен тормоз
Агресия и училищен тормоз
Иван Пейчев
 
Život i priključenija, Dositej Obradović
Život i priključenija, Dositej Obradović Život i priključenija, Dositej Obradović
Život i priključenija, Dositej Obradović
dragadavid
 
множење и дељење бројем 6
множење и дељење бројем 6множење и дељење бројем 6
множење и дељење бројем 6milica976
 
Lektira
LektiraLektira
Lektira
nerconja
 
Komunikacija u organizaciji
Komunikacija u organizacijiKomunikacija u organizaciji
Komunikacija u organizacijiVlade Satarić
 
Produži vek, ubaci u štek
Produži vek, ubaci u štekProduži vek, ubaci u štek
Produži vek, ubaci u štek
saculatac
 
синтагме
синтагмесинтагме
синтагме
milijana1
 
Род и број именица - 2. разред
Род и број именица - 2. разредРод и број именица - 2. разред
Род и број именица - 2. разред
Снежана Жана Ђорђевић
 
Deljenje zbira brojem obrada
Deljenje zbira brojem obradaDeljenje zbira brojem obrada
Deljenje zbira brojem obrada
saculatac
 
покана коледа
покана коледапокана коледа
покана коледаsoffii_h1
 
uslovne rečenice
uslovne rečeniceuslovne rečenice
uslovne rečenice
Marko Mitrovic
 
11. Човешкото тяло - ОС, Анубис - В. П.
11. Човешкото тяло - ОС, Анубис - В. П.11. Човешкото тяло - ОС, Анубис - В. П.
11. Човешкото тяло - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
Jacanje medjupredmetnih kompetencija ucenika radionica preduzimljivost i orij...
Jacanje medjupredmetnih kompetencija ucenika radionica preduzimljivost i orij...Jacanje medjupredmetnih kompetencija ucenika radionica preduzimljivost i orij...
Jacanje medjupredmetnih kompetencija ucenika radionica preduzimljivost i orij...
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
Sabiranje i oduzimanje do 100
Sabiranje i oduzimanje do 100Sabiranje i oduzimanje do 100
Sabiranje i oduzimanje do 100Milica Vasiljevic
 

What's hot (20)

Pada snezak muzicka kultura
Pada snezak muzicka kulturaPada snezak muzicka kultura
Pada snezak muzicka kultura
 
Timski rad
Timski radTimski rad
Timski rad
 
Gradivne imenice slavica radojicic
Gradivne imenice slavica radojicicGradivne imenice slavica radojicic
Gradivne imenice slavica radojicic
 
Upravljanje konfliktima u organizacijama
Upravljanje konfliktima u organizacijamaUpravljanje konfliktima u organizacijama
Upravljanje konfliktima u organizacijama
 
Portfolio za-ucenike
Portfolio za-ucenikePortfolio za-ucenike
Portfolio za-ucenike
 
Prirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-ver
Prirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-verPrirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-ver
Prirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-ver
 
Агресия и училищен тормоз
Агресия и училищен тормозАгресия и училищен тормоз
Агресия и училищен тормоз
 
Život i priključenija, Dositej Obradović
Život i priključenija, Dositej Obradović Život i priključenija, Dositej Obradović
Život i priključenija, Dositej Obradović
 
множење и дељење бројем 6
множење и дељење бројем 6множење и дељење бројем 6
множење и дељење бројем 6
 
Lektira
LektiraLektira
Lektira
 
Komunikacija u organizaciji
Komunikacija u organizacijiKomunikacija u organizaciji
Komunikacija u organizaciji
 
Produži vek, ubaci u štek
Produži vek, ubaci u štekProduži vek, ubaci u štek
Produži vek, ubaci u štek
 
синтагме
синтагмесинтагме
синтагме
 
Род и број именица - 2. разред
Род и број именица - 2. разредРод и број именица - 2. разред
Род и број именица - 2. разред
 
Deljenje zbira brojem obrada
Deljenje zbira brojem obradaDeljenje zbira brojem obrada
Deljenje zbira brojem obrada
 
покана коледа
покана коледапокана коледа
покана коледа
 
uslovne rečenice
uslovne rečeniceuslovne rečenice
uslovne rečenice
 
11. Човешкото тяло - ОС, Анубис - В. П.
11. Човешкото тяло - ОС, Анубис - В. П.11. Човешкото тяло - ОС, Анубис - В. П.
11. Човешкото тяло - ОС, Анубис - В. П.
 
Jacanje medjupredmetnih kompetencija ucenika radionica preduzimljivost i orij...
Jacanje medjupredmetnih kompetencija ucenika radionica preduzimljivost i orij...Jacanje medjupredmetnih kompetencija ucenika radionica preduzimljivost i orij...
Jacanje medjupredmetnih kompetencija ucenika radionica preduzimljivost i orij...
 
Sabiranje i oduzimanje do 100
Sabiranje i oduzimanje do 100Sabiranje i oduzimanje do 100
Sabiranje i oduzimanje do 100
 

Similar to Tim bilding trening timski rad i izgradnja tima radionice vežbe

Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...
Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...
Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...
Miodrag Kostic, CMC
 
Liderstvo i upravljanje ljudima kako postati uspesan lider menadzer?
Liderstvo i upravljanje ljudima kako postati uspesan lider menadzer?Liderstvo i upravljanje ljudima kako postati uspesan lider menadzer?
Liderstvo i upravljanje ljudima kako postati uspesan lider menadzer?
Miodrag Kostic, CMC
 
Liderstvo delegiranje grupno donošenje odluka inspirisanje zaposlenih
Liderstvo delegiranje grupno donošenje odluka inspirisanje zaposlenihLiderstvo delegiranje grupno donošenje odluka inspirisanje zaposlenih
Liderstvo delegiranje grupno donošenje odluka inspirisanje zaposlenih
Miodrag Kostic, CMC
 
Kako unaprediti motivaciju i produktivnost rada zaposlenih?
Kako unaprediti motivaciju i produktivnost rada zaposlenih?Kako unaprediti motivaciju i produktivnost rada zaposlenih?
Kako unaprediti motivaciju i produktivnost rada zaposlenih?
Miodrag Kostic, CMC
 
Rešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna Znanja
Rešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna ZnanjaRešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna Znanja
Rešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna Znanja
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening timbilding team building training srbija izgradnja tima obuka radionica
Trening timbilding team building training srbija izgradnja tima obuka radionicaTrening timbilding team building training srbija izgradnja tima obuka radionica
Trening timbilding team building training srbija izgradnja tima obuka radionica
Miodrag Kostic, CMC
 
Timbilding trening izgradnja tima obuka radionica team building srbija
Timbilding trening izgradnja tima obuka radionica team building srbijaTimbilding trening izgradnja tima obuka radionica team building srbija
Timbilding trening izgradnja tima obuka radionica team building srbija
Miodrag Kostic, CMC
 
Timski rad trening kako ostvariti dobar timski rad zaposlenih
Timski rad trening kako ostvariti dobar timski rad zaposlenihTimski rad trening kako ostvariti dobar timski rad zaposlenih
Timski rad trening kako ostvariti dobar timski rad zaposlenih
Miodrag Kostic, CMC
 
Timski rad i izgradnja tima trening Poslovna Znanja
Timski rad i izgradnja tima trening Poslovna ZnanjaTimski rad i izgradnja tima trening Poslovna Znanja
Timski rad i izgradnja tima trening Poslovna Znanja
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening - Liderstvo - Kako biti uspesan lider? Kako biti uspesan menadzer? Ka...
Trening - Liderstvo - Kako biti uspesan lider? Kako biti uspesan menadzer? Ka...Trening - Liderstvo - Kako biti uspesan lider? Kako biti uspesan menadzer? Ka...
Trening - Liderstvo - Kako biti uspesan lider? Kako biti uspesan menadzer? Ka...
Marko Burazor
 
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestina
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestinaVestine liderstva trening obuka liderskih vestina
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestina
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna Znanja
Trening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna ZnanjaTrening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna Znanja
Trening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna Znanja
Miodrag Kostic, CMC
 
Prodajna prezentacija kljucnim b2b kupcima poslovnaznanja
Prodajna prezentacija kljucnim b2b kupcima poslovnaznanjaProdajna prezentacija kljucnim b2b kupcima poslovnaznanja
Prodajna prezentacija kljucnim b2b kupcima poslovnaznanja
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenihTrening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening Ostvarite bolji timski rad - otklonite 5 smetnji u radu tima
Trening Ostvarite bolji timski rad - otklonite 5 smetnji u radu timaTrening Ostvarite bolji timski rad - otklonite 5 smetnji u radu tima
Trening Ostvarite bolji timski rad - otklonite 5 smetnji u radu tima
Miodrag Kostic, CMC
 
Kako povećati prodaju? Kako inovirati poslovanje? ( deo iz treninga B2B prodaje)
Kako povećati prodaju? Kako inovirati poslovanje? ( deo iz treninga B2B prodaje)Kako povećati prodaju? Kako inovirati poslovanje? ( deo iz treninga B2B prodaje)
Kako povećati prodaju? Kako inovirati poslovanje? ( deo iz treninga B2B prodaje)
Marko Burazor
 
Prodajno pregovaranje sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
Prodajno pregovaranje sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanjaProdajno pregovaranje sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
Prodajno pregovaranje sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
Miodrag Kostic, CMC
 
Sta je motivacija i kako unaprediti motivaciju zaposlenih?
Sta je motivacija i kako unaprediti motivaciju zaposlenih?Sta je motivacija i kako unaprediti motivaciju zaposlenih?
Sta je motivacija i kako unaprediti motivaciju zaposlenih?
Miodrag Kostic, CMC
 
Kako planirati prodaju trening strategija planiranje prodaje obuka
Kako planirati prodaju trening strategija planiranje prodaje obukaKako planirati prodaju trening strategija planiranje prodaje obuka
Kako planirati prodaju trening strategija planiranje prodaje obuka
Miodrag Kostic, CMC
 

Similar to Tim bilding trening timski rad i izgradnja tima radionice vežbe (20)

Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...
Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...
Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...
 
Liderstvo i upravljanje ljudima kako postati uspesan lider menadzer?
Liderstvo i upravljanje ljudima kako postati uspesan lider menadzer?Liderstvo i upravljanje ljudima kako postati uspesan lider menadzer?
Liderstvo i upravljanje ljudima kako postati uspesan lider menadzer?
 
Liderstvo delegiranje grupno donošenje odluka inspirisanje zaposlenih
Liderstvo delegiranje grupno donošenje odluka inspirisanje zaposlenihLiderstvo delegiranje grupno donošenje odluka inspirisanje zaposlenih
Liderstvo delegiranje grupno donošenje odluka inspirisanje zaposlenih
 
Kako unaprediti motivaciju i produktivnost rada zaposlenih?
Kako unaprediti motivaciju i produktivnost rada zaposlenih?Kako unaprediti motivaciju i produktivnost rada zaposlenih?
Kako unaprediti motivaciju i produktivnost rada zaposlenih?
 
Rešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna Znanja
Rešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna ZnanjaRešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna Znanja
Rešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna Znanja
 
Trening timbilding team building training srbija izgradnja tima obuka radionica
Trening timbilding team building training srbija izgradnja tima obuka radionicaTrening timbilding team building training srbija izgradnja tima obuka radionica
Trening timbilding team building training srbija izgradnja tima obuka radionica
 
Timbilding trening izgradnja tima obuka radionica team building srbija
Timbilding trening izgradnja tima obuka radionica team building srbijaTimbilding trening izgradnja tima obuka radionica team building srbija
Timbilding trening izgradnja tima obuka radionica team building srbija
 
Timski rad trening kako ostvariti dobar timski rad zaposlenih
Timski rad trening kako ostvariti dobar timski rad zaposlenihTimski rad trening kako ostvariti dobar timski rad zaposlenih
Timski rad trening kako ostvariti dobar timski rad zaposlenih
 
Timski rad i izgradnja tima trening Poslovna Znanja
Timski rad i izgradnja tima trening Poslovna ZnanjaTimski rad i izgradnja tima trening Poslovna Znanja
Timski rad i izgradnja tima trening Poslovna Znanja
 
Trening - Liderstvo - Kako biti uspesan lider? Kako biti uspesan menadzer? Ka...
Trening - Liderstvo - Kako biti uspesan lider? Kako biti uspesan menadzer? Ka...Trening - Liderstvo - Kako biti uspesan lider? Kako biti uspesan menadzer? Ka...
Trening - Liderstvo - Kako biti uspesan lider? Kako biti uspesan menadzer? Ka...
 
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestina
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestinaVestine liderstva trening obuka liderskih vestina
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestina
 
Trening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna Znanja
Trening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna ZnanjaTrening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna Znanja
Trening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna Znanja
 
Prodajna prezentacija kljucnim b2b kupcima poslovnaznanja
Prodajna prezentacija kljucnim b2b kupcima poslovnaznanjaProdajna prezentacija kljucnim b2b kupcima poslovnaznanja
Prodajna prezentacija kljucnim b2b kupcima poslovnaznanja
 
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenihTrening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
 
Trening Ostvarite bolji timski rad - otklonite 5 smetnji u radu tima
Trening Ostvarite bolji timski rad - otklonite 5 smetnji u radu timaTrening Ostvarite bolji timski rad - otklonite 5 smetnji u radu tima
Trening Ostvarite bolji timski rad - otklonite 5 smetnji u radu tima
 
MaxBet jačanje tima
MaxBet jačanje timaMaxBet jačanje tima
MaxBet jačanje tima
 
Kako povećati prodaju? Kako inovirati poslovanje? ( deo iz treninga B2B prodaje)
Kako povećati prodaju? Kako inovirati poslovanje? ( deo iz treninga B2B prodaje)Kako povećati prodaju? Kako inovirati poslovanje? ( deo iz treninga B2B prodaje)
Kako povećati prodaju? Kako inovirati poslovanje? ( deo iz treninga B2B prodaje)
 
Prodajno pregovaranje sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
Prodajno pregovaranje sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanjaProdajno pregovaranje sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
Prodajno pregovaranje sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
 
Sta je motivacija i kako unaprediti motivaciju zaposlenih?
Sta je motivacija i kako unaprediti motivaciju zaposlenih?Sta je motivacija i kako unaprediti motivaciju zaposlenih?
Sta je motivacija i kako unaprediti motivaciju zaposlenih?
 
Kako planirati prodaju trening strategija planiranje prodaje obuka
Kako planirati prodaju trening strategija planiranje prodaje obukaKako planirati prodaju trening strategija planiranje prodaje obuka
Kako planirati prodaju trening strategija planiranje prodaje obuka
 

More from Miodrag Kostic, CMC

Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji TreningStorytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening asertivna komunikacija obuka
Trening asertivna komunikacija obuka Trening asertivna komunikacija obuka
Trening asertivna komunikacija obuka
Miodrag Kostic, CMC
 
Webinar - How to handle difficult conversations at work
Webinar - How to handle difficult conversations at workWebinar - How to handle difficult conversations at work
Webinar - How to handle difficult conversations at work
Miodrag Kostic, CMC
 
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinarHow to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
Miodrag Kostic, CMC
 
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Miodrag Kostic, CMC
 
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade SerbiaMiodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic, CMC
 
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Miodrag Kostic, CMC
 
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavacaNaplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Miodrag Kostic, CMC
 
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavacaNaplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Miodrag Kostic, CMC
 
Workshop digital transformation strategy digital road-map training
Workshop digital transformation strategy digital road-map trainingWorkshop digital transformation strategy digital road-map training
Workshop digital transformation strategy digital road-map training
Miodrag Kostic, CMC
 
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultantDigitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
Miodrag Kostic, CMC
 
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsaltingDigitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
Miodrag Kostic, CMC
 
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultantiKonsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
Miodrag Kostic, CMC
 
Miodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic - List of clientsMiodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic, CMC
 
Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka
Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obukaKurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka
Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovoriTrening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanju
Trening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanjuTrening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanju
Trening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanju
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time managementTrening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
Miodrag Kostic, CMC
 
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening prezentacione vestine obuka javnog nastupa
Trening prezentacione vestine obuka javnog nastupaTrening prezentacione vestine obuka javnog nastupa
Trening prezentacione vestine obuka javnog nastupa
Miodrag Kostic, CMC
 

More from Miodrag Kostic, CMC (20)

Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji TreningStorytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
 
Trening asertivna komunikacija obuka
Trening asertivna komunikacija obuka Trening asertivna komunikacija obuka
Trening asertivna komunikacija obuka
 
Webinar - How to handle difficult conversations at work
Webinar - How to handle difficult conversations at workWebinar - How to handle difficult conversations at work
Webinar - How to handle difficult conversations at work
 
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinarHow to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
 
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
 
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade SerbiaMiodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
 
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
 
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavacaNaplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
 
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavacaNaplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
 
Workshop digital transformation strategy digital road-map training
Workshop digital transformation strategy digital road-map trainingWorkshop digital transformation strategy digital road-map training
Workshop digital transformation strategy digital road-map training
 
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultantDigitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
 
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsaltingDigitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
 
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultantiKonsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
 
Miodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic - List of clientsMiodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic - List of clients
 
Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka
Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obukaKurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka
Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka
 
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovoriTrening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
 
Trening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanju
Trening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanjuTrening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanju
Trening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanju
 
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time managementTrening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
 
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
 
Trening prezentacione vestine obuka javnog nastupa
Trening prezentacione vestine obuka javnog nastupaTrening prezentacione vestine obuka javnog nastupa
Trening prezentacione vestine obuka javnog nastupa
 

Tim bilding trening timski rad i izgradnja tima radionice vežbe

 • 1. www.poslovnaznanja.com Miodrag Kostić i Marko BurazorMiodrag Kostić i Marko Burazor Timski rad i iTimski rad i izgradnja timazgradnja tima
 • 3.
 • 4. Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji” 18 marta 2013 Privredna komora Beograda18 marta 2013 Privredna komora Beograda
 • 5. Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”
 • 6. Radimo za najbolje!Radimo za najbolje! Trening “Strategija ključne B2B prodaje”Trening “Strategija ključne B2B prodaje” 9.5.2013 u Privrednoj komori Beograda9.5.2013 u Privrednoj komori Beograda
 • 7. Trening “Timski rad” održan 2012 za klijenta u Crnoj GoriTrening “Timski rad” održan 2012 za klijenta u Crnoj Gori
 • 8. Trening “Timski rad” održan 2012 za klijenta u SrbijiTrening “Timski rad” održan 2012 za klijenta u Srbiji
 • 9. Trening “Lean i motivacija zaposlenih” održan 2015 u VlasotincuTrening “Lean i motivacija zaposlenih” održan 2015 u Vlasotincu
 • 10. Javni trening unapređenja poslovanja primenom LeanJavni trening unapređenja poslovanja primenom Lean metodologije - Privredna komora Beograda - Mart 2016metodologije - Privredna komora Beograda - Mart 2016
 • 11. Kako vidite svoje poslovanje?Kako vidite svoje poslovanje?Uspeh nije uvek ono što vidiš!Uspeh nije uvek ono što vidiš!
 • 12. ““Svako može da zna.Svako može da zna. Poenta je da razumete.”Poenta je da razumete.” ―― Albert EinsteinAlbert Einstein KAKO ćemo raditi?KAKO ćemo raditi?
 • 13. ZnanjeZnanje Idemo u širinuIdemo u širinu Šta učimo u školama?Šta učimo u školama?
 • 14. Šta učimo na treningu?Šta učimo na treningu? RazumevanjeRazumevanje Idemo u dubinuIdemo u dubinu
 • 16. 3.3. PoverenjePoverenje (šta kad postignemo)(šta kad postignemo) 2.2. PravilaPravila (šta uraditi da postignemo)(šta uraditi da postignemo) 1.1. CiljeviCiljevi (šta želimo da postignemo)(šta želimo da postignemo) Kako motivisati ljude?Kako motivisati ljude?
 • 17. Kojim putem da idem?Kojim putem da idem? Gde želiš da ideš?Gde želiš da ideš? Ne znamNe znam Onda je sve jednoOnda je sve jedno -- Alisa u zemlji čuda-- Alisa u zemlji čuda 1. Ciljevi1. Ciljevi Gde treba da idem i šta želim da postignem?Gde treba da idem i šta želim da postignem?
 • 18. Kako povećati rezultate-performanse tima?Kako povećati rezultate-performanse tima? • 1940 rezultat 4 minuta 1 sekundi za milju1940 rezultat 4 minuta 1 sekundi za milju • 1954 Roger Banister 3 minuta 59 sekundi za milju1954 Roger Banister 3 minuta 59 sekundi za milju • Do kraja godine 24 ljudi je trčalo ispod 4 minutaDo kraja godine 24 ljudi je trčalo ispod 4 minuta • Danas većina srednjoškolaca atletičara trči ispod 4Danas većina srednjoškolaca atletičara trči ispod 4 Podići prečku!Podići prečku!
 • 19. CILJEVICILJEVI SS - Specifični- Specifični MM - Merljivi- Merljivi AA - Ostvarivi- Ostvarivi RR - Relevantni- Relevantni TT - Na vreme- Na vreme SMART CiljeviSMART Ciljevi
 • 20. Šta je očekivani rezultat?Šta je očekivani rezultat? Ciljevi moraju biti SPECIFIČNICiljevi moraju biti SPECIFIČNI
 • 21. Koliki je očekivani rezultat?Koliki je očekivani rezultat? Ciljevi moraju biti MERLJIVICiljevi moraju biti MERLJIVI
 • 22. Da li je moguće ostvariti cilj?Da li je moguće ostvariti cilj? Ciljevi moraju biti OSTVARLJIVICiljevi moraju biti OSTVARLJIVI
 • 23. Koliko je važno ostvarenje cilja?Koliko je važno ostvarenje cilja? Ciljevi moraju biti RELEVANTNICiljevi moraju biti RELEVANTNI
 • 24. Da li postoji tačan rok ostvarenja?Da li postoji tačan rok ostvarenja? Ciljevi moraju biti na VREMECiljevi moraju biti na VREME
 • 25. 2.2. PravilaPravila Šta dobijam kad ostvarim cilj, a šta ako ne?Šta dobijam kad ostvarim cilj, a šta ako ne? Pravila! Ne trebajuPravila! Ne trebaju nam smrdljiva pravila!nam smrdljiva pravila!
 • 26. 3.3. PoverenjePoverenje Da li ću biti nagrađen za ostvarenje cilja?Da li ću biti nagrađen za ostvarenje cilja?
 • 27. ””Poverenje je kao vazduh koji udišemo. Kada ga ima,Poverenje je kao vazduh koji udišemo. Kada ga ima, niko ne primećuje. Kada ga nema, svi odmah primete!”niko ne primećuje. Kada ga nema, svi odmah primete!” -- Warren Buffet-- Warren Buffet
 • 28. Koliko dobro poznajete vaše kolege?Koliko dobro poznajete vaše kolege? Da li smo svesni njihovih želja i potreba?Da li smo svesni njihovih želja i potreba?
 • 29. ““Menadžment nije ništa drugoMenadžment nije ništa drugo do motivisanje drugih ljudi.”do motivisanje drugih ljudi.” -- Lee Iacocca-- Lee Iacocca
 • 30. KKako održatiako održati motivaciju tima?motivaciju tima?
 • 31. Šta mogu biti problemi pri donošenju odluka?Šta mogu biti problemi pri donošenju odluka? Kako donositi odluke u timu?Kako donositi odluke u timu?
 • 32. „„Ako imate samo čekić, onda rešenje svakog problemaAko imate samo čekić, onda rešenje svakog problema izgleda kao ekser!“izgleda kao ekser!“ ---- Abraham MaslovAbraham Maslov
 • 33. Kako odabrati naj profitabilnije idejeKako odabrati naj profitabilnije ideje?? Timska odluka - Participativno liderstvoTimska odluka - Participativno liderstvo
 • 34. „„Ljudi će voljno sprovoditi samo one odlukeLjudi će voljno sprovoditi samo one odluke u čijem su donošenju učestvovali!“u čijem su donošenju učestvovali!“ ---- Isak AdižesIsak Adižes
 • 35. KKako voditiako voditi uspešan tim?uspešan tim?
 • 36. Šta je tim?Šta je tim? Tim je sastavljen od malog broja ljudi,Tim je sastavljen od malog broja ljudi, komplementarnih veština, posvećenihkomplementarnih veština, posvećenih zajedničkoj svrsi, ciljevima i pristupu,zajedničkoj svrsi, ciljevima i pristupu, za koje su jedni drugima odgovorni.za koje su jedni drugima odgovorni.
 • 37. TTogetherogether EEverybodyverybody AAchieveschieves MMoreore Zajedno svi postižemo višeZajedno svi postižemo više
 • 38. U čemu je snaga efektnog tima?U čemu je snaga efektnog tima? Da li jeDa li je dovoljno biti veseo idovoljno biti veseo i raspoložen?raspoložen?
 • 39. 1. Da li žurite u pogrešnom smeru?1. Da li žurite u pogrešnom smeru? CILJEVICILJEVI
 • 40. 2. Da li su pravi ljudi na pravom mestu?2. Da li su pravi ljudi na pravom mestu? ULOGEULOGE
 • 41. 3. Da li se nepotrebno raspravljate?3. Da li se nepotrebno raspravljate? RAZUMEVANJERAZUMEVANJE
 • 42. 4. Da li međusobno komunicirate?4. Da li međusobno komunicirate? KOMUNIKACIJAKOMUNIKACIJA
 • 43. 5. Da li se zna ko je za šta odgovoran?5. Da li se zna ko je za šta odgovoran? ODGOVORNOSTODGOVORNOST
 • 45. Zašto se gubi poverenje?Zašto se gubi poverenje? 1. Izgradite poverenje1. Izgradite poverenje
 • 46. 2. Pripadnost2. Pripadnost Zašto se gubi podrška?Zašto se gubi podrška? Kako održati timski duh?Kako održati timski duh?
 • 47. 3. Entuzijazam3. Entuzijazam Zašto se gubi entuzijazam?Zašto se gubi entuzijazam? Kako stimulisati entuzijazam u timu?Kako stimulisati entuzijazam u timu?
 • 48. 4. Želja za rezultatom4. Želja za rezultatom Zašto slabi želja za rezultatom?Zašto slabi želja za rezultatom? Kako podstaći želju za rezultatom?Kako podstaći želju za rezultatom?
 • 50.
 • 51. VEŽBA:VEŽBA: Podizanje štapaPodizanje štapa UčesniciUčesnici se podele u grupe i svaka grupa podiže štap nase podele u grupe i svaka grupa podiže štap na palcu tako da svi članovi istovremeno dodiruju štap i sapalcu tako da svi članovi istovremeno dodiruju štap i sa njim ne gube kontaktnjim ne gube kontakt.. Cilj vežbe je da se što brže štap sa zemljeCilj vežbe je da se što brže štap sa zemlje podigne do iznad glave učesnikapodigne do iznad glave učesnika
 • 52. Kako voditi, a ne upravljati ljudima?Kako voditi, a ne upravljati ljudima?
 • 53. Kako uspešno voditi ljude?Kako uspešno voditi ljude? Da li se ljudimaDa li se ljudima može dirigovati?može dirigovati?
 • 54. 1. Naterao bi ga1. Naterao bi ga Kako bi to učinio Al Kapone?Kako bi to učinio Al Kapone?
 • 55. Kako bi to učinio Henri Ford?Kako bi to učinio Henri Ford? 2. Motivisao bi ga2. Motivisao bi ga
 • 56. Kako bi to učinio Richard BrKako bi to učinio Richard Braanson?nson? 3. Inspirisao bi ga3. Inspirisao bi ga
 • 57. Šta bi ste učinili da peru zube?Šta bi ste učinili da peru zube? Koji način ima dugoročan efekat?Koji način ima dugoročan efekat?
 • 58. Šta je efikasnost, a šta efektivnost?Šta je efikasnost, a šta efektivnost?
 • 59. Da li loše radite prave stvari?Da li loše radite prave stvari? Nemamo vremenaNemamo vremena da naoštrimoda naoštrimo testeru?testeru? LošaLoša efikasnostefikasnost
 • 60. Da li dobro radite pogrešne stvari?Da li dobro radite pogrešne stvari? Loša efektivnostLoša efektivnost Nemam vremena daNemam vremena da gledam gde dagledam gde da idem?idem?
 • 61. „„Kada je posao lidera završen,Kada je posao lidera završen, ljudi kažu: Mi smo sami uradili!“ljudi kažu: Mi smo sami uradili!“ ---- Lao Ce (6 vek PNE)Lao Ce (6 vek PNE)
 • 62. Kako rešavati konflikte u timu?Kako rešavati konflikte u timu?
 • 63. Konflikt rešavate tako štoKonflikt rešavate tako što saznate istinu o njemu!saznate istinu o njemu! Kako se rešava konflikt?Kako se rešava konflikt? VAŽNOVAŽNO
 • 64. Kako se praktično rešava konflikt?Kako se praktično rešava konflikt? KAKO saznati uzrok?KAKO saznati uzrok? 1.1. Šta je uzrok konflikta?Šta je uzrok konflikta? 2.2. Koje probleme je izazvao?Koje probleme je izazvao? 3.3. Koje su posledice ovih problema?Koje su posledice ovih problema? 4.4. Koji je predlog rešenja konflikta?Koji je predlog rešenja konflikta?
 • 65. ““Naši kupci su zadovoljni jer mi nismo!”Naši kupci su zadovoljni jer mi nismo!” -- Moto kompanije HONDA-- Moto kompanije HONDA
 • 66. Ovo je skraćena verzija prezentacije sa treninga kojiOvo je skraćena verzija prezentacije sa treninga koji sadrži i veliki broj interaktivnih vežbi (minimumsadrži i veliki broj interaktivnih vežbi (minimum 50%50% treninga) i primera iz prakse domaćih preduzećatreninga) i primera iz prakse domaćih preduzeća NAPOMENANAPOMENA