SlideShare a Scribd company logo
Miodrag Kostić, CMC
Mr. Marko Burazor
Upravljanje vremenom
Ovo je skraćena verzija prezentacije sa treninga koji
sadrži i veliki broj interaktivnih vežbi (minimum 50%
treninga) i primera iz prakse domaćih preduzeća
NAPOMENA
Šta jeŠta je
upravljanjeupravljanje
vremenom?vremenom?
Zašto je važno upravljanje vremenom?Zašto je važno upravljanje vremenom?
Šta je najčešća posledicaŠta je najčešća posledica
ne-upravljanja vremenom?ne-upravljanja vremenom?
Da li se može stvarno “upravljati vremenom”?Da li se može stvarno “upravljati vremenom”?
NE, već samo korišćenjem vremenaNE, već samo korišćenjem vremena
Koje su 3 mogućnosti u korišćenju vremena?Koje su 3 mogućnosti u korišćenju vremena?
1.1. ŠtaŠta da radim?da radim?
2.2. KadaKada da radim?da radim?
3.3. KakoKako dobro da radim?dobro da radim?
1. Postavljanje ciljeva1. Postavljanje ciljeva
Kako postavljate ciljeve?Kako postavljate ciljeve?
Kakvi treba da su ciljevi?Kakvi treba da su ciljevi?
Šta su karakteristike dobro postavljenih ciljeva?Šta su karakteristike dobro postavljenih ciljeva?
CILJEVICILJEVI
SS - Specifični- Specifični
MM - Merljivi- Merljivi
AA - Ostvarivi- Ostvarivi
RR - Relevantni- Relevantni
TT - Na vreme- Na vreme
SMART CiljeviSMART Ciljevi
Šta je očekivani rezultat?Šta je očekivani rezultat?
Ciljevi moraju biti SPECIFIČNICiljevi moraju biti SPECIFIČNI
Koliki je očekivani rezultat?Koliki je očekivani rezultat?
Ciljevi moraju biti MERLJIVICiljevi moraju biti MERLJIVI
Koliko je cilj ostvarljiv?Koliko je cilj ostvarljiv?
Ciljevi moraju biti OSTVARLJIVICiljevi moraju biti OSTVARLJIVI
Koliko je ostvarenje cilja važno za naš posao?Koliko je ostvarenje cilja važno za naš posao?
Ciljevi moraju biti RELEVANTNICiljevi moraju biti RELEVANTNI
Koliki je rok ostvarenja cilja?Koliki je rok ostvarenja cilja?
Ciljevi moraju biti na VREMECiljevi moraju biti na VREME
2. Planiranje aktivnosti2. Planiranje aktivnosti
Kako planirateKako planirate
aktivnosti?aktivnosti?
““Sreća je naklonjena pripremljenom umu!”Sreća je naklonjena pripremljenom umu!”
-- Louis Pasteur-- Louis Pasteur
Kako treba planirati?Kako treba planirati?
Šta su karkteristike dobrog akcionog plana?Šta su karkteristike dobrog akcionog plana?
Kako izgleda akcioni plan?Kako izgleda akcioni plan?
Rezultat koji treba ostvariti:
Indikator ostvarenja:
Aktivnosti: Rokovi
(od-do):
Nosioci
odgovornosti
i učesnici:
Potrebni
resursi
(troškovi):
Rizici:
Važnost
Rizičnost
Upišite aktivnosti koje treba preduzeti:Upišite aktivnosti koje treba preduzeti:
•3-6 reči, krupnim slovima3-6 reči, krupnim slovima
•Vodite računa da dovoljno konkretnoVodite računa da dovoljno konkretno
identifikujete i opišete aktivnostiidentifikujete i opišete aktivnosti
•Poređajte aktivnosti po redosleduPoređajte aktivnosti po redosledu
izvođenja, jednu ispod drugeizvođenja, jednu ispod druge
AktivnostiAktivnosti
Upišite datume početka i završetkaUpišite datume početka i završetka
svake aktivnostisvake aktivnosti
•Predvidite dovoljno vremena za svakuPredvidite dovoljno vremena za svaku
aktivnost; bićete zauzeti svojim glavnimaktivnost; bićete zauzeti svojim glavnim
poslom i drugim obavezamaposlom i drugim obavezama
•Poređajte ih po redu s rokovimaPoređajte ih po redu s rokovima
•Izvršite eventualne korekcije uIzvršite eventualne korekcije u
aktivnostima i rokovimaaktivnostima i rokovima
RokoviRokovi
Za svaku aktivnost, upišite zaduženog nosiocaZa svaku aktivnost, upišite zaduženog nosioca
(podvucite ga)(podvucite ga)
•Dodajte i druge koje treba uključitiDodajte i druge koje treba uključiti
•Poređajte po redu aktivnostiPoređajte po redu aktivnosti
•Pregledajte i proverite da nije nekoPregledajte i proverite da nije neko
preopterećen; izvršite eventualne korekcijepreopterećen; izvršite eventualne korekcije
ZaduženjaZaduženja
Pokušajte da odredite koja su vam sredstvaPokušajte da odredite koja su vam sredstva
potrebna za izvođenje svake aktivnosti (štopotrebna za izvođenje svake aktivnosti (što
konkretnije, to bolje)konkretnije, to bolje)
•Upišite potrebne resurse i poređajte ih uUpišite potrebne resurse i poređajte ih u
liniji sa odgovarajućim aktivnostimaliniji sa odgovarajućim aktivnostima
•Pregledajte i izvršite eventualne korekcijePregledajte i izvršite eventualne korekcije
ResursiResursi
Pregledajte aktivnosti i izdvojite onu kojuPregledajte aktivnosti i izdvojite onu koju
smatrate najtežom za izvođenje. Zašto?smatrate najtežom za izvođenje. Zašto?
Pregledajte resurse i izdvojite onaj kojiPregledajte resurse i izdvojite onaj koji
smatrate kritičnim za obezbeđivanje.smatrate kritičnim za obezbeđivanje.
RiziciRizici - Kritične aktivnosti- Kritične aktivnosti
Šta možemo uraditi da umanjimo rizike uŠta možemo uraditi da umanjimo rizike u
vezi sa ovim aktivnostima i resursima?vezi sa ovim aktivnostima i resursima?
1.1. VažnostVažnost
2.2. RizičnostRizičnost
3. Određivanje prioriteta3. Određivanje prioriteta
Kako određujete prioritete?Kako određujete prioritete?
Kako treba određivati prioritete?Kako treba određivati prioritete?
Odnos aktivnosti koje su HITNE i onih koje su BITNEOdnos aktivnosti koje su HITNE i onih koje su BITNE
BITNOBITNO
NIJE HITNONIJE HITNO
NIJEBITNONIJEBITNO
HITNOHITNO
1.
UPRAVLJANEUPRAVLJANE
2.
LIDERSTVOLIDERSTVO
3.
OBMANAOBMANA
4.
ŠTETAŠTETA
Dijagram HITNO / BITNODijagram HITNO / BITNO
BITNOBITNO
NIJE HITNONIJE HITNO
NIJEBITNONIJEBITNO
HITNOHITNO
1.
KritičneKritične
aktivnostiaktivnosti
2.
Važni ciljevi iVažni ciljevi i
aktivnostiaktivnosti
3.
PrekidanjaPrekidanja
4.
OmetanjaOmetanja
Dijagram HITNO / BITNODijagram HITNO / BITNO
BITNOBITNO
NIJE HITNONIJE HITNO
NIJEBITNONIJEBITNO
HITNOHITNO
1.1. UPRAVLJANJEUPRAVLJANJE
•KrizeKrize
•Hitni problemiHitni problemi
•Kritični rokoviKritični rokovi
Dijagram HITNO / BITNODijagram HITNO / BITNO
22.. LIDERSTVOLIDERSTVO
•Izgradnja odnosaIzgradnja odnosa
•Nove ideje inoviranjeNove ideje inoviranje
•Planiranje i razvojPlaniranje i razvoj
33.. OBMANAOBMANA
•PrekidanjaPrekidanja
•Dugi sastanciDugi sastanci
•BirokratijaBirokratija
44.. ŠTETAŠTETA
•TrivijalnoTrivijalno
•Gubici vremenaGubici vremena
•ZabavaZabava
•Ako imate mnogo važnih i hitnih aktivnosti?Ako imate mnogo važnih i hitnih aktivnosti?
•Identifikujte koje aktivnosti se mogu predvideti?Identifikujte koje aktivnosti se mogu predvideti?
•Planirajte unapred aktivnosti kako ne bi bile hitnePlanirajte unapred aktivnosti kako ne bi bile hitne
1. HITNO I BITNO1. HITNO I BITNO
1. UPRAVLJANJE1. UPRAVLJANJE
•Ostvarite važne dugoročne ciljeve?Ostvarite važne dugoročne ciljeve?
•Završite važne poslove kako treba?Završite važne poslove kako treba?
•Ostavite vremena za neplanirano?Ostavite vremena za neplanirano?
2. BITNO I NIJE HITNO2. BITNO I NIJE HITNO
2. LIDERSTVO2. LIDERSTVO
•Možete li ih odložiti?Možete li ih odložiti?
•Možete li ihMožete li ih
delegirati?delegirati?
•Možete li ih planiarti?Možete li ih planiarti?
3. HITNO I NIJE BITNO3. HITNO I NIJE BITNO
2. OBMANA2. OBMANA
•Izbegavajte ako možete?Izbegavajte ako možete?
•Ignorišite ili otkažite?Ignorišite ili otkažite?
•Kažite NE ljubazno?Kažite NE ljubazno?
4. NIJE HITNO I NIJE BITNO4. NIJE HITNO I NIJE BITNO
2. ŠTETA2. ŠTETA
Kako unapreditiKako unaprediti
upravljanje vremenom?upravljanje vremenom?
Štadaradim
Štadaradim??
Kadadaradim?
Kadadaradim?
Kako dobro da radim?Kako dobro da radim?
UpravljanjeUpravljanje
vremenomvremenom
Trougao upravljanja vremenomTrougao upravljanja vremenom
ŠTA?ŠTA? KADA?KADA?
KAKO?KAKO?
““Morate stalno da pitate šta ste uradiliMorate stalno da pitate šta ste uradili
i kako da to učinite boljim!”i kako da to učinite boljim!”
-- Elon Musk-- Elon Musk
Šta su glavne pouke treninga?Šta su glavne pouke treninga?
Šta smo naučili?Šta smo naučili? LESSIONS LEARNED?LESSIONS LEARNED?
Radimo za najbolje – Klijenti Poslovnih Znanja
Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”
18 marta 2013 Privredna komora Beograda18 marta 2013 Privredna komora Beograda
Trening “Strategija ključne B2B prodaje”Trening “Strategija ključne B2B prodaje”
9.5.2013 u Privrednoj komori Beograda9.5.2013 u Privrednoj komori Beograda
Trening – Upravljanje i rešavanje konflikata – 2015Trening – Upravljanje i rešavanje konflikata – 2015
za zaposlene Delegacija Evropske Unije u Beograduza zaposlene Delegacija Evropske Unije u Beogradu
Javni trening unapređenja poslovanja primenom LeanJavni trening unapređenja poslovanja primenom Lean
metodologije - Privredna komora Beograda - Mart 2016metodologije - Privredna komora Beograda - Mart 2016
HVALA :)HVALA :)
www.markoburazor.comwww.markoburazor.com
www.poslovnaznanja.comwww.poslovnaznanja.com
www.miodragkostic.comwww.miodragkostic.com

More Related Content

What's hot

Zdruzivanje cinilaca, mnozenje zbira i razlike
Zdruzivanje cinilaca, mnozenje zbira i razlikeZdruzivanje cinilaca, mnozenje zbira i razlike
Zdruzivanje cinilaca, mnozenje zbira i razlikeMilica Vasiljevic
 
Mnozenje zbira brojem obrada
Mnozenje zbira brojem obradaMnozenje zbira brojem obrada
Mnozenje zbira brojem obrada
saculatac
 
Duz, prava, poluprava, merenje duzine
Duz, prava, poluprava, merenje duzineDuz, prava, poluprava, merenje duzine
Duz, prava, poluprava, merenje duzineMilica Vasiljevic
 
Урок по толерантност
Урок по толерантност Урок по толерантност
Урок по толерантност
Valentina Marinova
 
Женидба врапца Подунавца
Женидба врапца ПодунавцаЖенидба врапца Подунавца
Женидба врапца Подунавца
dvucen
 
2013 banic-brzojav
2013 banic-brzojav2013 banic-brzojav
2013 banic-brzojav
zbornica
 
Formativno ocenjivanje
Formativno ocenjivanjeFormativno ocenjivanje
Formativno ocenjivanje
Verica Arula
 
Підручник Трудове навчання 1 клас Тименко
Підручник Трудове навчання 1 клас ТименкоПідручник Трудове навчання 1 клас Тименко
Підручник Трудове навчання 1 клас Тименко
oleg379
 
Kvadrat i-pravougaonik-provera
Kvadrat i-pravougaonik-proveraKvadrat i-pravougaonik-provera
Kvadrat i-pravougaonik-provera
Marija Petrovic
 
Скороговорки
СкороговоркиСкороговорки
Скороговорки
Iliana Ilieva-Dabova
 
Peti razred-Razlomci
Peti razred-RazlomciPeti razred-Razlomci
Peti razred-Razlomci
Zorana Raičević
 
Pravila za rjesavanje sukoba
Pravila za rjesavanje sukobaPravila za rjesavanje sukoba
Pravila za rjesavanje sukoba
petraognjenovic
 
Priručnik za samovrednovanje i vrednovanje rada škole
Priručnik za samovrednovanje i vrednovanje rada školePriručnik za samovrednovanje i vrednovanje rada škole
Priručnik za samovrednovanje i vrednovanje rada škole
Прва нишка гимназија "Стеван Сремац" Инфо
 
Oduzimanje dvocifrenih brojeva (52 - 27) (o)
Oduzimanje dvocifrenih brojeva (52 - 27) (o)Oduzimanje dvocifrenih brojeva (52 - 27) (o)
Oduzimanje dvocifrenih brojeva (52 - 27) (o)
SnezanaParavinja
 
Matematika kroz igru
Matematika kroz igruMatematika kroz igru
Matematika kroz igru
Tihana Levar
 
відсотки.усні вправи
відсотки.усні вправивідсотки.усні вправи
відсотки.усні вправи
Viktoria Mikolaenko
 
Tematski roditeljski sastanak (priprema)Podrčka učenicima
Tematski roditeljski sastanak (priprema)Podrčka učenicimaTematski roditeljski sastanak (priprema)Podrčka učenicima
Tematski roditeljski sastanak (priprema)Podrčka učenicima
Osnovna škola "Sveti Sava"
 
Bonton na internetu
Bonton na internetuBonton na internetu
Bonton na internetu
nerconja
 

What's hot (20)

Zdruzivanje cinilaca, mnozenje zbira i razlike
Zdruzivanje cinilaca, mnozenje zbira i razlikeZdruzivanje cinilaca, mnozenje zbira i razlike
Zdruzivanje cinilaca, mnozenje zbira i razlike
 
Mnozenje zbira brojem obrada
Mnozenje zbira brojem obradaMnozenje zbira brojem obrada
Mnozenje zbira brojem obrada
 
Duz, prava, poluprava, merenje duzine
Duz, prava, poluprava, merenje duzineDuz, prava, poluprava, merenje duzine
Duz, prava, poluprava, merenje duzine
 
Урок по толерантност
Урок по толерантност Урок по толерантност
Урок по толерантност
 
Женидба врапца Подунавца
Женидба врапца ПодунавцаЖенидба врапца Подунавца
Женидба врапца Подунавца
 
2013 banic-brzojav
2013 banic-brzojav2013 banic-brzojav
2013 banic-brzojav
 
Formativno ocenjivanje
Formativno ocenjivanjeFormativno ocenjivanje
Formativno ocenjivanje
 
Opažanje sveta
Opažanje svetaOpažanje sveta
Opažanje sveta
 
Підручник Трудове навчання 1 клас Тименко
Підручник Трудове навчання 1 клас ТименкоПідручник Трудове навчання 1 клас Тименко
Підручник Трудове навчання 1 клас Тименко
 
Primer sveske deo
Primer sveske deoPrimer sveske deo
Primer sveske deo
 
Kvadrat i-pravougaonik-provera
Kvadrat i-pravougaonik-proveraKvadrat i-pravougaonik-provera
Kvadrat i-pravougaonik-provera
 
Скороговорки
СкороговоркиСкороговорки
Скороговорки
 
Peti razred-Razlomci
Peti razred-RazlomciPeti razred-Razlomci
Peti razred-Razlomci
 
Pravila za rjesavanje sukoba
Pravila za rjesavanje sukobaPravila za rjesavanje sukoba
Pravila za rjesavanje sukoba
 
Priručnik za samovrednovanje i vrednovanje rada škole
Priručnik za samovrednovanje i vrednovanje rada školePriručnik za samovrednovanje i vrednovanje rada škole
Priručnik za samovrednovanje i vrednovanje rada škole
 
Oduzimanje dvocifrenih brojeva (52 - 27) (o)
Oduzimanje dvocifrenih brojeva (52 - 27) (o)Oduzimanje dvocifrenih brojeva (52 - 27) (o)
Oduzimanje dvocifrenih brojeva (52 - 27) (o)
 
Matematika kroz igru
Matematika kroz igruMatematika kroz igru
Matematika kroz igru
 
відсотки.усні вправи
відсотки.усні вправивідсотки.усні вправи
відсотки.усні вправи
 
Tematski roditeljski sastanak (priprema)Podrčka učenicima
Tematski roditeljski sastanak (priprema)Podrčka učenicimaTematski roditeljski sastanak (priprema)Podrčka učenicima
Tematski roditeljski sastanak (priprema)Podrčka učenicima
 
Bonton na internetu
Bonton na internetuBonton na internetu
Bonton na internetu
 

Similar to Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management

Liderstvo delegiranje grupno donošenje odluka inspirisanje zaposlenih
Liderstvo delegiranje grupno donošenje odluka inspirisanje zaposlenihLiderstvo delegiranje grupno donošenje odluka inspirisanje zaposlenih
Liderstvo delegiranje grupno donošenje odluka inspirisanje zaposlenih
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenihTrening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
Miodrag Kostic, CMC
 
Liderstvo i upravljanje ljudima kako postati uspesan lider menadzer?
Liderstvo i upravljanje ljudima kako postati uspesan lider menadzer?Liderstvo i upravljanje ljudima kako postati uspesan lider menadzer?
Liderstvo i upravljanje ljudima kako postati uspesan lider menadzer?
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna Znanja
Trening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna ZnanjaTrening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna Znanja
Trening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna Znanja
Miodrag Kostic, CMC
 
Motivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnika
Motivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnikaMotivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnika
Motivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnika
Miodrag Kostic, CMC
 
Tim bilding trening timski rad i izgradnja tima radionice vežbe
Tim bilding trening timski rad i izgradnja tima radionice vežbeTim bilding trening timski rad i izgradnja tima radionice vežbe
Tim bilding trening timski rad i izgradnja tima radionice vežbe
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...
Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...
Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...
Miodrag Kostic, CMC
 
Lean i kaizen metodologija za unapredjenje poslovanja prezentacija PoslovnaZn...
Lean i kaizen metodologija za unapredjenje poslovanja prezentacija PoslovnaZn...Lean i kaizen metodologija za unapredjenje poslovanja prezentacija PoslovnaZn...
Lean i kaizen metodologija za unapredjenje poslovanja prezentacija PoslovnaZn...
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanju
Trening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanjuTrening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanju
Trening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanju
Miodrag Kostic, CMC
 
Stratesko planiranje klub parlamentarki
Stratesko planiranje klub parlamentarkiStratesko planiranje klub parlamentarki
Stratesko planiranje klub parlamentarki
Milos Djajic
 
Politicka strategija komunikacije
Politicka strategija komunikacijePoliticka strategija komunikacije
Politicka strategija komunikacije
Milos Djajic
 
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestina
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestinaVestine liderstva trening obuka liderskih vestina
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestina
Miodrag Kostic, CMC
 
Prodajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii trening
Prodajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii treningProdajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii trening
Prodajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii trening
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening Ostvarite bolji timski rad - otklonite 5 smetnji u radu tima
Trening Ostvarite bolji timski rad - otklonite 5 smetnji u radu timaTrening Ostvarite bolji timski rad - otklonite 5 smetnji u radu tima
Trening Ostvarite bolji timski rad - otklonite 5 smetnji u radu tima
Miodrag Kostic, CMC
 
Radionica kako unaprediti timski rad interaktivna obuka zaposlenih
Radionica kako unaprediti timski rad interaktivna obuka zaposlenihRadionica kako unaprediti timski rad interaktivna obuka zaposlenih
Radionica kako unaprediti timski rad interaktivna obuka zaposlenih
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening - Liderstvo - Kako biti uspesan lider? Kako biti uspesan menadzer? Ka...
Trening - Liderstvo - Kako biti uspesan lider? Kako biti uspesan menadzer? Ka...Trening - Liderstvo - Kako biti uspesan lider? Kako biti uspesan menadzer? Ka...
Trening - Liderstvo - Kako biti uspesan lider? Kako biti uspesan menadzer? Ka...
Marko Burazor
 
Prodajni razgovor sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
Prodajni razgovor sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanjaProdajni razgovor sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
Prodajni razgovor sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
Miodrag Kostic, CMC
 
Upravljanje stresom na poslu stres menadžment trening obuka
Upravljanje stresom na poslu stres menadžment trening obukaUpravljanje stresom na poslu stres menadžment trening obuka
Upravljanje stresom na poslu stres menadžment trening obuka
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening timbilding team building training srbija izgradnja tima obuka radionica
Trening timbilding team building training srbija izgradnja tima obuka radionicaTrening timbilding team building training srbija izgradnja tima obuka radionica
Trening timbilding team building training srbija izgradnja tima obuka radionica
Miodrag Kostic, CMC
 

Similar to Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management (20)

Liderstvo delegiranje grupno donošenje odluka inspirisanje zaposlenih
Liderstvo delegiranje grupno donošenje odluka inspirisanje zaposlenihLiderstvo delegiranje grupno donošenje odluka inspirisanje zaposlenih
Liderstvo delegiranje grupno donošenje odluka inspirisanje zaposlenih
 
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenihTrening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
 
Liderstvo i upravljanje ljudima kako postati uspesan lider menadzer?
Liderstvo i upravljanje ljudima kako postati uspesan lider menadzer?Liderstvo i upravljanje ljudima kako postati uspesan lider menadzer?
Liderstvo i upravljanje ljudima kako postati uspesan lider menadzer?
 
Trening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna Znanja
Trening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna ZnanjaTrening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna Znanja
Trening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna Znanja
 
Motivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnika
Motivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnikaMotivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnika
Motivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnika
 
Tim bilding trening timski rad i izgradnja tima radionice vežbe
Tim bilding trening timski rad i izgradnja tima radionice vežbeTim bilding trening timski rad i izgradnja tima radionice vežbe
Tim bilding trening timski rad i izgradnja tima radionice vežbe
 
Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...
Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...
Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...
 
Lean i kaizen metodologija za unapredjenje poslovanja prezentacija PoslovnaZn...
Lean i kaizen metodologija za unapredjenje poslovanja prezentacija PoslovnaZn...Lean i kaizen metodologija za unapredjenje poslovanja prezentacija PoslovnaZn...
Lean i kaizen metodologija za unapredjenje poslovanja prezentacija PoslovnaZn...
 
Trening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanju
Trening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanjuTrening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanju
Trening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanju
 
Stratesko planiranje klub parlamentarki
Stratesko planiranje klub parlamentarkiStratesko planiranje klub parlamentarki
Stratesko planiranje klub parlamentarki
 
Stratesko planiranje klub parlamentarki
Stratesko planiranje klub parlamentarkiStratesko planiranje klub parlamentarki
Stratesko planiranje klub parlamentarki
 
Politicka strategija komunikacije
Politicka strategija komunikacijePoliticka strategija komunikacije
Politicka strategija komunikacije
 
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestina
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestinaVestine liderstva trening obuka liderskih vestina
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestina
 
Prodajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii trening
Prodajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii treningProdajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii trening
Prodajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii trening
 
Trening Ostvarite bolji timski rad - otklonite 5 smetnji u radu tima
Trening Ostvarite bolji timski rad - otklonite 5 smetnji u radu timaTrening Ostvarite bolji timski rad - otklonite 5 smetnji u radu tima
Trening Ostvarite bolji timski rad - otklonite 5 smetnji u radu tima
 
Radionica kako unaprediti timski rad interaktivna obuka zaposlenih
Radionica kako unaprediti timski rad interaktivna obuka zaposlenihRadionica kako unaprediti timski rad interaktivna obuka zaposlenih
Radionica kako unaprediti timski rad interaktivna obuka zaposlenih
 
Trening - Liderstvo - Kako biti uspesan lider? Kako biti uspesan menadzer? Ka...
Trening - Liderstvo - Kako biti uspesan lider? Kako biti uspesan menadzer? Ka...Trening - Liderstvo - Kako biti uspesan lider? Kako biti uspesan menadzer? Ka...
Trening - Liderstvo - Kako biti uspesan lider? Kako biti uspesan menadzer? Ka...
 
Prodajni razgovor sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
Prodajni razgovor sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanjaProdajni razgovor sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
Prodajni razgovor sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
 
Upravljanje stresom na poslu stres menadžment trening obuka
Upravljanje stresom na poslu stres menadžment trening obukaUpravljanje stresom na poslu stres menadžment trening obuka
Upravljanje stresom na poslu stres menadžment trening obuka
 
Trening timbilding team building training srbija izgradnja tima obuka radionica
Trening timbilding team building training srbija izgradnja tima obuka radionicaTrening timbilding team building training srbija izgradnja tima obuka radionica
Trening timbilding team building training srbija izgradnja tima obuka radionica
 

More from Miodrag Kostic, CMC

Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji TreningStorytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening asertivna komunikacija obuka
Trening asertivna komunikacija obuka Trening asertivna komunikacija obuka
Trening asertivna komunikacija obuka
Miodrag Kostic, CMC
 
Webinar - How to handle difficult conversations at work
Webinar - How to handle difficult conversations at workWebinar - How to handle difficult conversations at work
Webinar - How to handle difficult conversations at work
Miodrag Kostic, CMC
 
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinarHow to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
Miodrag Kostic, CMC
 
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Miodrag Kostic, CMC
 
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade SerbiaMiodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic, CMC
 
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Miodrag Kostic, CMC
 
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavacaNaplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Miodrag Kostic, CMC
 
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavacaNaplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Miodrag Kostic, CMC
 
Workshop digital transformation strategy digital road-map training
Workshop digital transformation strategy digital road-map trainingWorkshop digital transformation strategy digital road-map training
Workshop digital transformation strategy digital road-map training
Miodrag Kostic, CMC
 
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultantDigitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
Miodrag Kostic, CMC
 
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsaltingDigitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
Miodrag Kostic, CMC
 
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultantiKonsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
Miodrag Kostic, CMC
 
Miodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic - List of clientsMiodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic, CMC
 
Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka
Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obukaKurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka
Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovoriTrening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Miodrag Kostic, CMC
 
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening prezentacione vestine obuka javnog nastupa
Trening prezentacione vestine obuka javnog nastupaTrening prezentacione vestine obuka javnog nastupa
Trening prezentacione vestine obuka javnog nastupa
Miodrag Kostic, CMC
 
Vestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodaji
Vestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodajiVestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodaji
Vestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodaji
Miodrag Kostic, CMC
 
Digital transformation consulting digital consultants serbia belgrade
Digital transformation consulting digital consultants serbia belgradeDigital transformation consulting digital consultants serbia belgrade
Digital transformation consulting digital consultants serbia belgrade
Miodrag Kostic, CMC
 

More from Miodrag Kostic, CMC (20)

Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji TreningStorytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
 
Trening asertivna komunikacija obuka
Trening asertivna komunikacija obuka Trening asertivna komunikacija obuka
Trening asertivna komunikacija obuka
 
Webinar - How to handle difficult conversations at work
Webinar - How to handle difficult conversations at workWebinar - How to handle difficult conversations at work
Webinar - How to handle difficult conversations at work
 
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinarHow to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
 
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
 
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade SerbiaMiodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
 
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
 
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavacaNaplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
 
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavacaNaplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
 
Workshop digital transformation strategy digital road-map training
Workshop digital transformation strategy digital road-map trainingWorkshop digital transformation strategy digital road-map training
Workshop digital transformation strategy digital road-map training
 
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultantDigitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
 
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsaltingDigitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
 
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultantiKonsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
 
Miodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic - List of clientsMiodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic - List of clients
 
Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka
Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obukaKurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka
Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka
 
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovoriTrening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
 
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
 
Trening prezentacione vestine obuka javnog nastupa
Trening prezentacione vestine obuka javnog nastupaTrening prezentacione vestine obuka javnog nastupa
Trening prezentacione vestine obuka javnog nastupa
 
Vestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodaji
Vestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodajiVestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodaji
Vestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodaji
 
Digital transformation consulting digital consultants serbia belgrade
Digital transformation consulting digital consultants serbia belgradeDigital transformation consulting digital consultants serbia belgrade
Digital transformation consulting digital consultants serbia belgrade
 

Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management

 • 1. Miodrag Kostić, CMC Mr. Marko Burazor Upravljanje vremenom
 • 2. Ovo je skraćena verzija prezentacije sa treninga koji sadrži i veliki broj interaktivnih vežbi (minimum 50% treninga) i primera iz prakse domaćih preduzeća NAPOMENA
 • 4. Zašto je važno upravljanje vremenom?Zašto je važno upravljanje vremenom? Šta je najčešća posledicaŠta je najčešća posledica ne-upravljanja vremenom?ne-upravljanja vremenom?
 • 5. Da li se može stvarno “upravljati vremenom”?Da li se može stvarno “upravljati vremenom”? NE, već samo korišćenjem vremenaNE, već samo korišćenjem vremena
 • 6. Koje su 3 mogućnosti u korišćenju vremena?Koje su 3 mogućnosti u korišćenju vremena? 1.1. ŠtaŠta da radim?da radim? 2.2. KadaKada da radim?da radim? 3.3. KakoKako dobro da radim?dobro da radim?
 • 7. 1. Postavljanje ciljeva1. Postavljanje ciljeva Kako postavljate ciljeve?Kako postavljate ciljeve?
 • 8. Kakvi treba da su ciljevi?Kakvi treba da su ciljevi? Šta su karakteristike dobro postavljenih ciljeva?Šta su karakteristike dobro postavljenih ciljeva?
 • 9. CILJEVICILJEVI SS - Specifični- Specifični MM - Merljivi- Merljivi AA - Ostvarivi- Ostvarivi RR - Relevantni- Relevantni TT - Na vreme- Na vreme SMART CiljeviSMART Ciljevi
 • 10. Šta je očekivani rezultat?Šta je očekivani rezultat? Ciljevi moraju biti SPECIFIČNICiljevi moraju biti SPECIFIČNI
 • 11. Koliki je očekivani rezultat?Koliki je očekivani rezultat? Ciljevi moraju biti MERLJIVICiljevi moraju biti MERLJIVI
 • 12. Koliko je cilj ostvarljiv?Koliko je cilj ostvarljiv? Ciljevi moraju biti OSTVARLJIVICiljevi moraju biti OSTVARLJIVI
 • 13. Koliko je ostvarenje cilja važno za naš posao?Koliko je ostvarenje cilja važno za naš posao? Ciljevi moraju biti RELEVANTNICiljevi moraju biti RELEVANTNI
 • 14. Koliki je rok ostvarenja cilja?Koliki je rok ostvarenja cilja? Ciljevi moraju biti na VREMECiljevi moraju biti na VREME
 • 15. 2. Planiranje aktivnosti2. Planiranje aktivnosti Kako planirateKako planirate aktivnosti?aktivnosti?
 • 16. ““Sreća je naklonjena pripremljenom umu!”Sreća je naklonjena pripremljenom umu!” -- Louis Pasteur-- Louis Pasteur
 • 17. Kako treba planirati?Kako treba planirati? Šta su karkteristike dobrog akcionog plana?Šta su karkteristike dobrog akcionog plana?
 • 18. Kako izgleda akcioni plan?Kako izgleda akcioni plan? Rezultat koji treba ostvariti: Indikator ostvarenja: Aktivnosti: Rokovi (od-do): Nosioci odgovornosti i učesnici: Potrebni resursi (troškovi): Rizici: Važnost Rizičnost
 • 19. Upišite aktivnosti koje treba preduzeti:Upišite aktivnosti koje treba preduzeti: •3-6 reči, krupnim slovima3-6 reči, krupnim slovima •Vodite računa da dovoljno konkretnoVodite računa da dovoljno konkretno identifikujete i opišete aktivnostiidentifikujete i opišete aktivnosti •Poređajte aktivnosti po redosleduPoređajte aktivnosti po redosledu izvođenja, jednu ispod drugeizvođenja, jednu ispod druge AktivnostiAktivnosti
 • 20. Upišite datume početka i završetkaUpišite datume početka i završetka svake aktivnostisvake aktivnosti •Predvidite dovoljno vremena za svakuPredvidite dovoljno vremena za svaku aktivnost; bićete zauzeti svojim glavnimaktivnost; bićete zauzeti svojim glavnim poslom i drugim obavezamaposlom i drugim obavezama •Poređajte ih po redu s rokovimaPoređajte ih po redu s rokovima •Izvršite eventualne korekcije uIzvršite eventualne korekcije u aktivnostima i rokovimaaktivnostima i rokovima RokoviRokovi
 • 21. Za svaku aktivnost, upišite zaduženog nosiocaZa svaku aktivnost, upišite zaduženog nosioca (podvucite ga)(podvucite ga) •Dodajte i druge koje treba uključitiDodajte i druge koje treba uključiti •Poređajte po redu aktivnostiPoređajte po redu aktivnosti •Pregledajte i proverite da nije nekoPregledajte i proverite da nije neko preopterećen; izvršite eventualne korekcijepreopterećen; izvršite eventualne korekcije ZaduženjaZaduženja
 • 22. Pokušajte da odredite koja su vam sredstvaPokušajte da odredite koja su vam sredstva potrebna za izvođenje svake aktivnosti (štopotrebna za izvođenje svake aktivnosti (što konkretnije, to bolje)konkretnije, to bolje) •Upišite potrebne resurse i poređajte ih uUpišite potrebne resurse i poređajte ih u liniji sa odgovarajućim aktivnostimaliniji sa odgovarajućim aktivnostima •Pregledajte i izvršite eventualne korekcijePregledajte i izvršite eventualne korekcije ResursiResursi
 • 23. Pregledajte aktivnosti i izdvojite onu kojuPregledajte aktivnosti i izdvojite onu koju smatrate najtežom za izvođenje. Zašto?smatrate najtežom za izvođenje. Zašto? Pregledajte resurse i izdvojite onaj kojiPregledajte resurse i izdvojite onaj koji smatrate kritičnim za obezbeđivanje.smatrate kritičnim za obezbeđivanje. RiziciRizici - Kritične aktivnosti- Kritične aktivnosti Šta možemo uraditi da umanjimo rizike uŠta možemo uraditi da umanjimo rizike u vezi sa ovim aktivnostima i resursima?vezi sa ovim aktivnostima i resursima? 1.1. VažnostVažnost 2.2. RizičnostRizičnost
 • 24. 3. Određivanje prioriteta3. Određivanje prioriteta Kako određujete prioritete?Kako određujete prioritete?
 • 25. Kako treba određivati prioritete?Kako treba određivati prioritete? Odnos aktivnosti koje su HITNE i onih koje su BITNEOdnos aktivnosti koje su HITNE i onih koje su BITNE
 • 27. BITNOBITNO NIJE HITNONIJE HITNO NIJEBITNONIJEBITNO HITNOHITNO 1. KritičneKritične aktivnostiaktivnosti 2. Važni ciljevi iVažni ciljevi i aktivnostiaktivnosti 3. PrekidanjaPrekidanja 4. OmetanjaOmetanja Dijagram HITNO / BITNODijagram HITNO / BITNO
 • 28. BITNOBITNO NIJE HITNONIJE HITNO NIJEBITNONIJEBITNO HITNOHITNO 1.1. UPRAVLJANJEUPRAVLJANJE •KrizeKrize •Hitni problemiHitni problemi •Kritični rokoviKritični rokovi Dijagram HITNO / BITNODijagram HITNO / BITNO 22.. LIDERSTVOLIDERSTVO •Izgradnja odnosaIzgradnja odnosa •Nove ideje inoviranjeNove ideje inoviranje •Planiranje i razvojPlaniranje i razvoj 33.. OBMANAOBMANA •PrekidanjaPrekidanja •Dugi sastanciDugi sastanci •BirokratijaBirokratija 44.. ŠTETAŠTETA •TrivijalnoTrivijalno •Gubici vremenaGubici vremena •ZabavaZabava
 • 29. •Ako imate mnogo važnih i hitnih aktivnosti?Ako imate mnogo važnih i hitnih aktivnosti? •Identifikujte koje aktivnosti se mogu predvideti?Identifikujte koje aktivnosti se mogu predvideti? •Planirajte unapred aktivnosti kako ne bi bile hitnePlanirajte unapred aktivnosti kako ne bi bile hitne 1. HITNO I BITNO1. HITNO I BITNO 1. UPRAVLJANJE1. UPRAVLJANJE
 • 30. •Ostvarite važne dugoročne ciljeve?Ostvarite važne dugoročne ciljeve? •Završite važne poslove kako treba?Završite važne poslove kako treba? •Ostavite vremena za neplanirano?Ostavite vremena za neplanirano? 2. BITNO I NIJE HITNO2. BITNO I NIJE HITNO 2. LIDERSTVO2. LIDERSTVO
 • 31. •Možete li ih odložiti?Možete li ih odložiti? •Možete li ihMožete li ih delegirati?delegirati? •Možete li ih planiarti?Možete li ih planiarti? 3. HITNO I NIJE BITNO3. HITNO I NIJE BITNO 2. OBMANA2. OBMANA
 • 32. •Izbegavajte ako možete?Izbegavajte ako možete? •Ignorišite ili otkažite?Ignorišite ili otkažite? •Kažite NE ljubazno?Kažite NE ljubazno? 4. NIJE HITNO I NIJE BITNO4. NIJE HITNO I NIJE BITNO 2. ŠTETA2. ŠTETA
 • 33. Kako unapreditiKako unaprediti upravljanje vremenom?upravljanje vremenom?
 • 34. Štadaradim Štadaradim?? Kadadaradim? Kadadaradim? Kako dobro da radim?Kako dobro da radim? UpravljanjeUpravljanje vremenomvremenom Trougao upravljanja vremenomTrougao upravljanja vremenom ŠTA?ŠTA? KADA?KADA? KAKO?KAKO?
 • 35. ““Morate stalno da pitate šta ste uradiliMorate stalno da pitate šta ste uradili i kako da to učinite boljim!”i kako da to učinite boljim!” -- Elon Musk-- Elon Musk
 • 36. Šta su glavne pouke treninga?Šta su glavne pouke treninga? Šta smo naučili?Šta smo naučili? LESSIONS LEARNED?LESSIONS LEARNED?
 • 37. Radimo za najbolje – Klijenti Poslovnih Znanja
 • 38. Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji” 18 marta 2013 Privredna komora Beograda18 marta 2013 Privredna komora Beograda
 • 39. Trening “Strategija ključne B2B prodaje”Trening “Strategija ključne B2B prodaje” 9.5.2013 u Privrednoj komori Beograda9.5.2013 u Privrednoj komori Beograda
 • 40. Trening – Upravljanje i rešavanje konflikata – 2015Trening – Upravljanje i rešavanje konflikata – 2015 za zaposlene Delegacija Evropske Unije u Beograduza zaposlene Delegacija Evropske Unije u Beogradu
 • 41. Javni trening unapređenja poslovanja primenom LeanJavni trening unapređenja poslovanja primenom Lean metodologije - Privredna komora Beograda - Mart 2016metodologije - Privredna komora Beograda - Mart 2016
 • 42.