SlideShare a Scribd company logo
Miodrag Kostić CMC
Storytelling – Pripovedanje u prodaji
Ovo je skraćena verzija prezentacije sa treninga koji sadrži
veliki broj interaktivnih vežbi (minimum 50% treninga) i
primera iz prakse domaćih i stranih preduzeća
NAPOMENA
Miodrag Kostic, CMC
Osnovao i vodio “T-gallery” lanac prodavnica u NY i Honolulu, SAD 1990
Od 1986-2002 : 16 godina živeo i radio u SAD-u
Clients:
1998-2002: Vlasnik i direktor “Web Consulting Honolulu”, SAD
Javni trening “Strategija ključne B2B prodaje” - 2013
Trening “Primena Lean i Kaizen metodoligije”- 2016
Od 2019 trener u“Qatar Skills Academy” u Dohi, Qatar
Od 2012 predavač u “LINK Business Academy” u Beogradu
Šta je pripovedanje
„storrytelling“?
Agta pleme lovaca i sakupljača na Filipinima
Koja je uloga pripovedanja
u evoluciji ljudske vrste?
Mesec je želeo da i on učestvuje u obasjavanju zemlje, sunce mu to nije dopuštalo
Priča o dogovoru
sunca i meseca
Sunce je bilo mnogo jače i mesec je očajavao što nema dovoljno snage da pobedi
Mesec je podigao veliki talas i prigasio sunce pa je ono pristalo da podele uloge
Od tada Agta se venčavaju samo kada je pun mesec što simbolizuje ravnopravnost
University College London
Kako Agta pleme
koristi priče?
Agta koriste priče da komuniciraju vrednosti, smanje sukobe i povećaju kooperaciju
Antropolozi su našli da plemena sa boljim pripovedačima imaju bolju kooperaciju
Najbolji pripovedači u plemenu su popularniji od najboljih lovaca i traženiji partneri
Kako kreirati i ispričati
nezaboravnu priču?
Zamislite da morate
ovde da ispričate priču?
Šta ako vaša publika
ovako reaguje?
“Tajna da ispadneš dosadan je da kažeš sve!” -- Volter
Najvažnije pravilo pripovedanja
Kako kreirati
nezaboravnu priču?
Zašto svi vole priče?
Kako se nešto pamti?
„Ono što se događa, je činjenica a ne istina;
istinom zovemo ono što mi mislimo da se dogodilo“
-- Robert McKEE, holivudski scenarista
Priče su način na koji pamtimo
Koja je uloga pripovedanja
u procesu pamćenja?
Da zapamti, ljudski um deli pojedine delove iskustva u
priču, počevši od lične želje, životnog cilja, a zatim oslikava
i u sebi doživljava borbu protiv sila koje blokiraju tu želju.
Bila jednom jedna mala devojčica, imala je 7 godina i zvala se Milica.
Milica je bila neverovatno inteligentna, ali joj je bilo jako teško da nauči stvari
napamet. Koliko god se trudila, nije mogla da zapamti redosled planeta Sunčevog
sistema. Jednog dana joj je učiteljica ispričala priču o planetama. Priča o tome
kako je sunce bilo usamljeno, a Merkur mu je bio prvi prijatelj, kako se Merkur
ludo zaljubio u Veneru i kako je planeta Zemlja postala ljubomorna. Kad je čula
priču, Milica je uspela da zapamti redosled planeta.
*
Priča o dugotrajnom pamćenju
Emocije su
memorijske kuke
dugoročnog
pamćenja!
Istraživanje je pokazalo da je priču zapamtilo 68% ispitanika, a samo 5% jednu jedinu statistiku
Donosimo odluke
bazirane na našim
prethodnim
emocionalnim
iskustvima
Fortune 500 CEOs
Navedite koje su pet
najboljih poslovnih
knjiga za vas?
Br. 5 bio je SHOGUN
Zašto?
Suština svake dobre priče je da odgovori na duboku ljudsku potrebu da shvati obrasce življenja,
i to ne samo kao intelektualnu vežbu, već u okviru veoma ličnog, emocionalnog iskustva.
Zašto svi volimo priče?
Malo ljudi zna da ispriča priču, a još manje zna da ne zna
Večna priča o konfliktu između ličnih očekivanja i surove realnosti
Koji su elementi
nezaboravne priče?
Koji su elementi
nezaboravne priče?
https://youtu.be/03pGEQW72RM
Diskusija
Koji su osnovni elementi ove kratke priče?
VEŽBA : YOTUBE VIDEO
1. Glavni junak
4. Uzbudljivo rešenje
3. Prepreka, protivnik
2. Velika želja
5. Veliko olakšanje
Elementi nezaboravne priče
U prethodnom videu, ko je i šta je:
Pitajte redom da kažu odgovore
5 koraka
Komunikacioni alat
Kako kreirati nezaboravnu priču? Postavite pet pitanja?
Pripovedač kreira sve likove iz sebe postavljajući pitanje: „Da sam ja
ovaj lik, šta bih uradio u ovim okolnostima?“ Što više razumete
sopstvenu ljudskost, to više možete ceniti ljudskost drugih u svim
njihovim borbama između dobra i zla ili svetlosti i mraka.
1. Ko je glavni junak?
5 koraka
Elementi priče
Stavite se u cipele vaših likova da ih bolje razumete
Identifikacija
Kako da se identifikujete sa likovima da osetite njihove emocije?
Koristite alate: Empatijsku mapu, Personu publike, korisnika, glavnih likova, itd.
Ko je glavni junak? Pripovedač kreira sve likove polazeći od sebe:
„Da sam ja ovaj lik u ovim okolnostima, šta bih uradio?“
Kako pripovedač
kreira likove?
Identifikacija
Pripovedač kreira sve likove polazeći od sebe:
„Da sam ja ovaj lik u ovim okolnostima, šta bih uradio?“
Šta je Aristotel
rekao o priči?
Prema Aristotelu, priča mora imati sažaljenje, strah i katarzu. Poenta je
da se fokusirate na publiku, a ne na svoje likove, zaplet ili sebe kao pisca.
Fokus na publiku
• Zaplet
• Karakter
• Tema
• Dikcija
• Melodija
• Dekor
• Spektakl
Persona
Ime:
Godine:
Posao:
Edukacija:
Status / Porodica:
Lokacija:
Tip karaktera:
Motivacije:
Ciljevi:
Brendovi:
Komunikacija & Prodajni
kanali:
Ličnost:
Values:
Tehnologija:
Frustracije /primedbe:
Elevator pitch:
Mapa Empatije
Poslovni alat
Kolaborativna vizualizacija kojom predstavljamo šta znamo o kupcu
Empathy Map
Šta misle i osećaju?
Šta kupci/korisnici misle?
Koje emocije osećaju kupci/korisnici?
Šta osećaju i misle dok koriste ili doživljavaju?
Koje je njihovo stanje svesti i stavovi?
Šta vide?
Šta vide u svom radnom okruženju?
Šta vide u svom neposrednom okruženju?
Šta vide da drugi pričaju i rade?
Šta čitaju i gledaju?
Šta kažu i šta rade?
Šta smo čuli da govore?
Šta zamišljamo da govore?
Šta oni rade trenutno?
Šta ih zamišljamo da rade?
Šta čuju?
Šta čuju da drugi govore?
Šta čuju od prijatelja?
Šta čuju od kolega?
Ko im govori i utiče na njih?
Šta ga boli?
Šta su mu strahovi, problemi, izazovi, frustracije?
Kako gubitak ili neuspeh izgleda za njega?
Koje koristi želi?
Šta očekuje, želje, koristi, rešenja problema?
Šta za njega predstavlja uspeh, nagradu?
https://miro.com/app/board/uXjVO6mWJcE=/
PREOKUPACIJA
OKRUŽENJE
PONAŠANJE
UTICAJI
https://miro.com/templates/empathy-map/
Šta sve vaš glavni junak želi kako bi povratio ravnotežu u svom životu?
Želja je suština vaše priče. Želja nije lista za kupovinu, već́ suštinska
potreba koja bi, ako bi bila zadovoljena, uspešno završila vašu priču.
2. Šta je njegova velika želja?
5 koraka
Elementi priče
Šta je suštinska potreba junaka koju treba zadovoljiti?
Problem - Korist
Koji problem ima glavni junak – Koju korist očekuje od rešenja problema
Koristite alate: Put kupca, korisnika, glavnih likova, Mapu ponude vrednosti, itd.
Šta želi da ostvari?
Šta je rekao Martin
Luter King?
Mapa Ponude Vrednosti
Poslovni alat
Kako kupci i korisnici doživljavaju vrednosti vaše ponude?
Value proposition Canvas
MAPA PONUDE VREDNOSTI ZA KORISNIKA
Vrednosna ponuda Vaš kupac
Osobine koje
DONOSE KORIST
KORIST ZA KUPCA
Osobine koje
Odnose bol kupca
PROBLEM
BOL kupca
POSLOVI
očekivanja
Elementi
PROIZVODA
MAPA PONUDE VREDNOSTI ZA KORISNIKA
Vrednosna ponuda Vaš kupac
KORISTI, očekivane koristi,
neočekivane koristi, potrebe, želje
POSLOVI, očekivanja,
šta kupci rade sa proizvodom?
PROBLEMI, bol, negativna iskustva,
prepreke, rizici, šta žele da izbegnu
Elementi PROIZVODA
ili usluge koje nudimo
Osobine koje DONOSE
KORIST, karakteristike
Osobine koje ODNOSE BOL,
karakteristike, specifikacije
MAPA PREDLOGA VREDNOSTI ZA KUPCA za KOMPANIJU – ŠIRU PONUDU – Zašto da kupac kupi od vas?
Elementi
PROIZVODA
Osobine koje
ODNOSE BOL
Osobine koje
DONOSE KORIST
PROBLEM
BOL kupca
KORIST
za kupca
POSLOVI
očekivanja
FUNKCIONALNI
Efikasna nabavka
Zadovoljni njegovi kupci
Podrška u slučaju problema
OČEKIVANE OSOBINE PONUDE
Dugo u biznisu - poverenje
Kvalitet usluge - garancija
Pravovremena nabavka
Sertifikati proizvoda
NEOČEKIVANE OSOBINE PONUDE
Predusretljivost pri rešavanju problema
Tehnička podrška – u slučaji problema
Pretraga po modelu proizvoda
OČEKIVANE OSOBINE PONUDE
Da mu pruži prave informacije
Da nabavlja ono što mu treba
Da dobije najbolju moguću cenu
OČEKIVANE KORISTI
Da na vas može da računa dugoročno
Da mu se bolje reši problem nabavke
Miran kod nadležnih službi
NEOČEKIVANE OSOBINE PONUDE
Pregled svojih aktivnosti na portalu
Brendiranje radnje-izloga
Vidi sve informacije i slike proizvoda
Online – koje sam može da koristi
SOCIJALNI
Prijateljstvo, prestiž
EMOCIONALNI
Kupci su mu
zadovoljni
PROBLEMI KUPACA
Nema informacije o potrebama
Uštede pri nabavci proizvoda
Da je njegovim kupcima jeftinije
NEOČEKIVANE KORISTI
Ne brine kad ima problem
Sigurnost u proizvode koje nabavlja
Lako nalazi šta mu treba
RIZICI ZA KUPCE
Da bolje predvidi svoje poslovanje
On može lakše da proda
Lakše i bolje predstavi
proizvod svom kupcu
KOMPANIJA MOTO BIKE – ŠIRA PONUDA KUPAC
OSOBINE
---
FEATURES
PPOTREBE
---
SOLUTIONS
Sve ono što činite i
radite za kupce a da
nije proizvod ili usluga
ŠIRA PONUDA
Kupac: Vlasnik radnje
- Za svoju ciljnu grupu učesnika-polaznika definišite probleme ili izazove koje im rešava vaša
prezentacija ili trening, u odnosu na „manje bola“ ili „više koristi“ koje očekuju?
- Koje su im prepreke u rešavanju ovih problema ili izazova učesnika?
- Koja su moguća rešenja ovih problema ili izazova učesnika?
- Koje koristi imaju od rešenja problema ili izazova učesnika?
Diskusija
VEŽBA: Definisanje problema - želja
PROBLEM PREPREKA REŠENJE KORIST
Šta sprečava vašeg glavnog junaka da ostvari svoju želju? Spoljašnje
prepreke ili protivnici. Unutrašnje sile? Sumnja? Strah? Konfuzija?
Lični sukobi sa šefom, prijateljima, porodicom, ljubavnicima?
3. Šta je prepreka ili protivnik rešenju?
5 koraka
Elementi priče
Antagonisti dolaze od društva, drugih ljudi, vremena, objekata.
Izazov - Prepreka
Koje spoljne i unutrašnje sile, ljudi, okolnosti, su prepreka ostvarenju želja
Koristite alate: Sedam sila, pet zašto, dijagram riblje kosti, itd.
Šta ga sprečava?
Kako veličina prepreka u priči
utiče na emocije publike?
Veličina prepreke pojačava intenzitet emocija
Kako da glavni junak ostvari svoju veliku želju i uspešno se suoči sa
svim preprekama i izazovima? Ovde pripovedači otkrivaju istinu o
svojim likovima, kroz njihove emocionalne uspone i padove?
4. Šta je uzbudljivo rešenje?
5 koraka
Elementi priče
Uzbuđenje je u izborima i rešenjima koje donosi pod pritiskom
Izbori - Odluke
Šta sve glavni junak čini, šta doživljava, da bi ostvario svoju veliku želju?
Koristite alate: Kritičko razmišljanje, Matricu odlučivanja, Grupno donošenje odluka …
Kako da to ostvari?
Šta glavni junak oseća i doživljava kad ostvari svoju veliku želju? Detaljan
uvid u mentalno, emocionalno i duhovno stanje glavnog junaka na kraju
priče, sa kojim se identifikujemo i po kome pamtimo priču.
5. Šta je veliko olakšanje?
5 koraka
Elementi priče
Veliko olakšanje je zaključak svake priče
Nagrada - Radost
Kako izgleda život glavnog junaka kad ostvari svoju veliku želju?
Koristite alate: Empatijsku mapu, Personu, kad ostvari svoje želje …
Šta kad to ostvari?
Kako da kreiramo
uverljivu-uticajnu priču?
Koja je uloga priče u
uticanju i uveravanju?
Pažnja
Interesovanje
Želja
Akcija
Velika želja junaka
Ogromna prepreka
Uzbudljivo rešenje
Veliko olakšanje
Koraci uticanja na ljude
A
I
D
A
RETORIKA
Koja je uloga pripovedanja u uveravanju?
Intelektualni proces
PRIPOVEDANJE Emocionalni proces
Pripovedanje koje pokreće ljude
https://hbr.org/2003/06/storytelling-that-moves-people
U suštini, priča izražava kako i zašto se život menja
Večna priča je o konfliktu između ličnih očekivanja i surove realnosti
Činjenice i statistike
Ujedinite ideju sa emocijom
Koja je uloga
priče u prodaji?
Kupac mora da vizualizuje sebe kako koristi vaš proizvod ili uslugu i da doživi isto
iskustvo koje mu vaš marketing obećava. Ispričajte im priču o kupcu koji je veoma
sličan njima, da mogu da se vide i prepoznaju u vašoj priči, kako idu na isto
putovanje i doživljavaju isto iskustvo kao on. Nakon što vas zavole i veruju vam,
znaće da možete učiniti istu stvar za njih.
PREPORUKA
https://www.amazon.com/Better-Selling-Through-Storytelling-Essential/dp/1642793728
Kako da se kupac identifikuje sa vašim zadovoljnim kupcima?
Ispričajte im priču o kupcu, da mogu da se vide i prepoznaju sa njim
Šta je „slikanje
budućnosti“?
Oslikajte „pre i posle“, kako će im izgledati budućnost ako S…
Kako će se divno osećati, koliko će im život biti bolji i kvalitetniji.
Šta bi bilo, kad bi bilo?
Kako vaš kupac reaguje
kad čuje priču?
Kada počnete da pričate o brojevima stimulišete levu analitičku
stranu mozga vaših kupaca i oni mogu da kritikuju vaš stav. Ali
ako kažete: „Dozvolite mi da vam ispričam priču“, oni se
opuštaju. Oni su u desnom mozgu, u njihovoj mašti, i odjednom
uspostavljate emocionalnu i logičku vezu sa njima.
Kako da ispričamo
nezaboravnu priču?
Kako dobro
ispričati priču?
Koja je glavno pravilo
pripovedanja?
Priča je vizuelna i kad sadrži samo reči
Čitali ste knjigu, pa gledali film ... junaci izgledaju drugačije
Priča mora biti vizuelna, da se u svesti primaoca odigra kao film
Oslikajte priču
• Ne otkrivajte sve unapred. To je ključna lekcija u izgradnji priče. Umesto toga, privucite ih
fascinantnom, napola ispričanom pričom. Moraju nastaviti da slušaju da bi čuli ostalo.
• Talentovani pripovedači znaju nešto što loši pripovedači ne znaju: pripovedanje je umetnost strateškog
zadržavanja informacija. Pre nego što počnete sa svojom pričom, trebalo bi da odlučite koje detalje
ćete zadržati do kraja — da biste povećali neizvesnost na tom putu.
• Dobra udica pokreće važno pitanje, a da odmah ne daje odgovor. Na primer, „To je bio najgori sastanak
u mom životu. Slušaoci se pitaju: "Zašto?„
• Osim usporenog kretanja, dobri filmovi usporavaju i delove između radnje. Kada publika oseti opasnost
u horor filmu, njihov istinski strah se javlja između dve strašne scene. To je iščekivanje koje nas ubija.
Drugim rečima, pripovedanje nije samo umetnost strateškog zadržavanja informacija, već́ je i umetnost
dilatacije vremena.
• Pre nego što ispričate vašu priču, vežbajte, vežbajte i vežbajte ponovo – ali nemojte je učiti napamet.
• Dobar savet je da naučite reči koje želite koristite na početku i kraju svoje priče, ali između koristite
svoje beleške kao ključne reći. Na taj način možete spontano popuniti praznine, a imate svoje
najvažnije elemente dobro uvežbane.
PRAKTIČNI SAVETI
https://www.julian.com/blog/storytelling
Australijski Aboridžini misle da važne priče uvek traže pravu osobu
da ih ispričaju, tražeći pripovedača poput životinje koja lovi plen.
Završite svoju prezentaciju s poentom.
Predstavite publici ono što želite da najviše pamti.
HVALA :)
www.miodragkostic.com
www.poslovnaznanja.com

More Related Content

Similar to Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening

Bodljice
BodljiceBodljice
Veštine prodaje i lična prodaja obuka Poslovna Znanja
Veštine prodaje i lična prodaja obuka Poslovna ZnanjaVeštine prodaje i lična prodaja obuka Poslovna Znanja
Veštine prodaje i lična prodaja obuka Poslovna Znanja
Miodrag Kostic, CMC
 
E trgovina 2010
E trgovina 2010E trgovina 2010
E trgovina 2010
Milos Djajic
 
Prezentiranje proizvoda i kreiranje zelje za proizvodom kod kupca
Prezentiranje proizvoda i kreiranje zelje za proizvodom kod kupcaPrezentiranje proizvoda i kreiranje zelje za proizvodom kod kupca
Prezentiranje proizvoda i kreiranje zelje za proizvodom kod kupca
Miodrag Kostic, CMC
 
Kako se piše za veb - Dragana Petkovic
Kako se piše za veb - Dragana PetkovicKako se piše za veb - Dragana Petkovic
Kako se piše za veb - Dragana Petkovic
Dragana Petkovic
 
Coaching - Prodaja i kako steći veštine prodaje ( deo, primer prezentacije)
Coaching - Prodaja i kako steći veštine prodaje ( deo, primer prezentacije)Coaching - Prodaja i kako steći veštine prodaje ( deo, primer prezentacije)
Coaching - Prodaja i kako steći veštine prodaje ( deo, primer prezentacije)
Marko Burazor
 
PR u politici
PR u politiciPR u politici
PR u politici
Milos Djajic
 
Trening interna komunikacija obuka korporativna komunikacija
Trening interna komunikacija obuka korporativna komunikacijaTrening interna komunikacija obuka korporativna komunikacija
Trening interna komunikacija obuka korporativna komunikacija
Miodrag Kostic, CMC
 
Napredne tehnike promene uverenja - Dubravka Đorđević
Napredne tehnike promene uverenja - Dubravka ĐorđevićNapredne tehnike promene uverenja - Dubravka Đorđević
Napredne tehnike promene uverenja - Dubravka Đorđević
NLP Centar Beograd
 
Osnovni principi vestine prodaje
Osnovni principi vestine prodajeOsnovni principi vestine prodaje
Osnovni principi vestine prodaje
Sasa Bastian Jovanovic
 
Steven McEeve
Steven McEeveSteven McEeve
Steven McEeve
Marketing mreža
 
Sleight of mouth - Snezana Selakovic
Sleight of mouth - Snezana SelakovicSleight of mouth - Snezana Selakovic
Sleight of mouth - Snezana Selakovic
NLP Centar Beograd
 
Trening prodaje interaktivna obuka prodavaca Poslovna Znanja
Trening prodaje interaktivna obuka prodavaca Poslovna ZnanjaTrening prodaje interaktivna obuka prodavaca Poslovna Znanja
Trening prodaje interaktivna obuka prodavaca Poslovna Znanja
Miodrag Kostic, CMC
 
Prodajna prezentacija kljucnim b2b kupcima poslovnaznanja
Prodajna prezentacija kljucnim b2b kupcima poslovnaznanjaProdajna prezentacija kljucnim b2b kupcima poslovnaznanja
Prodajna prezentacija kljucnim b2b kupcima poslovnaznanja
Miodrag Kostic, CMC
 
Promene koje su društvene mreže donele u komunikaciju
Promene koje su društvene mreže donele u komunikacijuPromene koje su društvene mreže donele u komunikaciju
Promene koje su društvene mreže donele u komunikaciju
Homepage
 
Marketing na internetu
Marketing na internetu Marketing na internetu
Marketing na internetu Frubi
 
Prodajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii trening
Prodajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii treningProdajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii trening
Prodajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii trening
Miodrag Kostic, CMC
 
Vestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodaji
Vestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodajiVestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodaji
Vestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodaji
Miodrag Kostic, CMC
 
Vestine pregovaranja sa kljucnim b2b kupcima poslovno pregovaranje
Vestine pregovaranja sa kljucnim b2b kupcima poslovno pregovaranjeVestine pregovaranja sa kljucnim b2b kupcima poslovno pregovaranje
Vestine pregovaranja sa kljucnim b2b kupcima poslovno pregovaranje
Miodrag Kostic, CMC
 

Similar to Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening (20)

Bodljice
BodljiceBodljice
Bodljice
 
Veštine prodaje i lična prodaja obuka Poslovna Znanja
Veštine prodaje i lična prodaja obuka Poslovna ZnanjaVeštine prodaje i lična prodaja obuka Poslovna Znanja
Veštine prodaje i lična prodaja obuka Poslovna Znanja
 
E trgovina 2010
E trgovina 2010E trgovina 2010
E trgovina 2010
 
Prezentiranje proizvoda i kreiranje zelje za proizvodom kod kupca
Prezentiranje proizvoda i kreiranje zelje za proizvodom kod kupcaPrezentiranje proizvoda i kreiranje zelje za proizvodom kod kupca
Prezentiranje proizvoda i kreiranje zelje za proizvodom kod kupca
 
Kako se piše za veb - Dragana Petkovic
Kako se piše za veb - Dragana PetkovicKako se piše za veb - Dragana Petkovic
Kako se piše za veb - Dragana Petkovic
 
Coaching - Prodaja i kako steći veštine prodaje ( deo, primer prezentacije)
Coaching - Prodaja i kako steći veštine prodaje ( deo, primer prezentacije)Coaching - Prodaja i kako steći veštine prodaje ( deo, primer prezentacije)
Coaching - Prodaja i kako steći veštine prodaje ( deo, primer prezentacije)
 
PR u politici
PR u politiciPR u politici
PR u politici
 
Trening interna komunikacija obuka korporativna komunikacija
Trening interna komunikacija obuka korporativna komunikacijaTrening interna komunikacija obuka korporativna komunikacija
Trening interna komunikacija obuka korporativna komunikacija
 
Napredne tehnike promene uverenja - Dubravka Đorđević
Napredne tehnike promene uverenja - Dubravka ĐorđevićNapredne tehnike promene uverenja - Dubravka Đorđević
Napredne tehnike promene uverenja - Dubravka Đorđević
 
Osnovni principi vestine prodaje
Osnovni principi vestine prodajeOsnovni principi vestine prodaje
Osnovni principi vestine prodaje
 
Steven McEeve
Steven McEeveSteven McEeve
Steven McEeve
 
Brend
BrendBrend
Brend
 
Sleight of mouth - Snezana Selakovic
Sleight of mouth - Snezana SelakovicSleight of mouth - Snezana Selakovic
Sleight of mouth - Snezana Selakovic
 
Trening prodaje interaktivna obuka prodavaca Poslovna Znanja
Trening prodaje interaktivna obuka prodavaca Poslovna ZnanjaTrening prodaje interaktivna obuka prodavaca Poslovna Znanja
Trening prodaje interaktivna obuka prodavaca Poslovna Znanja
 
Prodajna prezentacija kljucnim b2b kupcima poslovnaznanja
Prodajna prezentacija kljucnim b2b kupcima poslovnaznanjaProdajna prezentacija kljucnim b2b kupcima poslovnaznanja
Prodajna prezentacija kljucnim b2b kupcima poslovnaznanja
 
Promene koje su društvene mreže donele u komunikaciju
Promene koje su društvene mreže donele u komunikacijuPromene koje su društvene mreže donele u komunikaciju
Promene koje su društvene mreže donele u komunikaciju
 
Marketing na internetu
Marketing na internetu Marketing na internetu
Marketing na internetu
 
Prodajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii trening
Prodajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii treningProdajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii trening
Prodajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii trening
 
Vestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodaji
Vestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodajiVestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodaji
Vestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodaji
 
Vestine pregovaranja sa kljucnim b2b kupcima poslovno pregovaranje
Vestine pregovaranja sa kljucnim b2b kupcima poslovno pregovaranjeVestine pregovaranja sa kljucnim b2b kupcima poslovno pregovaranje
Vestine pregovaranja sa kljucnim b2b kupcima poslovno pregovaranje
 

More from Miodrag Kostic, CMC

Trening asertivna komunikacija obuka
Trening asertivna komunikacija obuka Trening asertivna komunikacija obuka
Trening asertivna komunikacija obuka
Miodrag Kostic, CMC
 
Webinar - How to handle difficult conversations at work
Webinar - How to handle difficult conversations at workWebinar - How to handle difficult conversations at work
Webinar - How to handle difficult conversations at work
Miodrag Kostic, CMC
 
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinarHow to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
Miodrag Kostic, CMC
 
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Miodrag Kostic, CMC
 
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade SerbiaMiodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic, CMC
 
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Miodrag Kostic, CMC
 
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavacaNaplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Miodrag Kostic, CMC
 
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavacaNaplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Miodrag Kostic, CMC
 
Workshop digital transformation strategy digital road-map training
Workshop digital transformation strategy digital road-map trainingWorkshop digital transformation strategy digital road-map training
Workshop digital transformation strategy digital road-map training
Miodrag Kostic, CMC
 
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultantDigitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
Miodrag Kostic, CMC
 
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsaltingDigitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
Miodrag Kostic, CMC
 
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultantiKonsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
Miodrag Kostic, CMC
 
Miodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic - List of clientsMiodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovoriTrening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanju
Trening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanjuTrening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanju
Trening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanju
Miodrag Kostic, CMC
 
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestina
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestinaVestine liderstva trening obuka liderskih vestina
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestina
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time managementTrening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
Miodrag Kostic, CMC
 
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenihTrening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
Miodrag Kostic, CMC
 
Radionica kako unaprediti timski rad interaktivna obuka zaposlenih
Radionica kako unaprediti timski rad interaktivna obuka zaposlenihRadionica kako unaprediti timski rad interaktivna obuka zaposlenih
Radionica kako unaprediti timski rad interaktivna obuka zaposlenih
Miodrag Kostic, CMC
 

More from Miodrag Kostic, CMC (20)

Trening asertivna komunikacija obuka
Trening asertivna komunikacija obuka Trening asertivna komunikacija obuka
Trening asertivna komunikacija obuka
 
Webinar - How to handle difficult conversations at work
Webinar - How to handle difficult conversations at workWebinar - How to handle difficult conversations at work
Webinar - How to handle difficult conversations at work
 
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinarHow to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
 
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
 
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade SerbiaMiodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
 
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
 
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavacaNaplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
 
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavacaNaplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
 
Workshop digital transformation strategy digital road-map training
Workshop digital transformation strategy digital road-map trainingWorkshop digital transformation strategy digital road-map training
Workshop digital transformation strategy digital road-map training
 
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultantDigitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
 
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsaltingDigitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
 
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultantiKonsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
 
Miodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic - List of clientsMiodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic - List of clients
 
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovoriTrening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
 
Trening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanju
Trening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanjuTrening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanju
Trening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanju
 
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestina
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestinaVestine liderstva trening obuka liderskih vestina
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestina
 
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time managementTrening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
 
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
 
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenihTrening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
 
Radionica kako unaprediti timski rad interaktivna obuka zaposlenih
Radionica kako unaprediti timski rad interaktivna obuka zaposlenihRadionica kako unaprediti timski rad interaktivna obuka zaposlenih
Radionica kako unaprediti timski rad interaktivna obuka zaposlenih
 

Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening

 • 1. Miodrag Kostić CMC Storytelling – Pripovedanje u prodaji
 • 2. Ovo je skraćena verzija prezentacije sa treninga koji sadrži veliki broj interaktivnih vežbi (minimum 50% treninga) i primera iz prakse domaćih i stranih preduzeća NAPOMENA
 • 3. Miodrag Kostic, CMC Osnovao i vodio “T-gallery” lanac prodavnica u NY i Honolulu, SAD 1990 Od 1986-2002 : 16 godina živeo i radio u SAD-u
 • 4. Clients: 1998-2002: Vlasnik i direktor “Web Consulting Honolulu”, SAD
 • 5.
 • 6. Javni trening “Strategija ključne B2B prodaje” - 2013
 • 7. Trening “Primena Lean i Kaizen metodoligije”- 2016
 • 8. Od 2019 trener u“Qatar Skills Academy” u Dohi, Qatar
 • 9. Od 2012 predavač u “LINK Business Academy” u Beogradu
 • 11. Agta pleme lovaca i sakupljača na Filipinima Koja je uloga pripovedanja u evoluciji ljudske vrste?
 • 12. Mesec je želeo da i on učestvuje u obasjavanju zemlje, sunce mu to nije dopuštalo Priča o dogovoru sunca i meseca Sunce je bilo mnogo jače i mesec je očajavao što nema dovoljno snage da pobedi Mesec je podigao veliki talas i prigasio sunce pa je ono pristalo da podele uloge Od tada Agta se venčavaju samo kada je pun mesec što simbolizuje ravnopravnost University College London
 • 13. Kako Agta pleme koristi priče? Agta koriste priče da komuniciraju vrednosti, smanje sukobe i povećaju kooperaciju Antropolozi su našli da plemena sa boljim pripovedačima imaju bolju kooperaciju Najbolji pripovedači u plemenu su popularniji od najboljih lovaca i traženiji partneri
 • 14. Kako kreirati i ispričati nezaboravnu priču?
 • 15. Zamislite da morate ovde da ispričate priču?
 • 16. Šta ako vaša publika ovako reaguje?
 • 17. “Tajna da ispadneš dosadan je da kažeš sve!” -- Volter Najvažnije pravilo pripovedanja
 • 19. Zašto svi vole priče? Kako se nešto pamti?
 • 20. „Ono što se događa, je činjenica a ne istina; istinom zovemo ono što mi mislimo da se dogodilo“ -- Robert McKEE, holivudski scenarista
 • 21. Priče su način na koji pamtimo Koja je uloga pripovedanja u procesu pamćenja? Da zapamti, ljudski um deli pojedine delove iskustva u priču, počevši od lične želje, životnog cilja, a zatim oslikava i u sebi doživljava borbu protiv sila koje blokiraju tu želju.
 • 22. Bila jednom jedna mala devojčica, imala je 7 godina i zvala se Milica. Milica je bila neverovatno inteligentna, ali joj je bilo jako teško da nauči stvari napamet. Koliko god se trudila, nije mogla da zapamti redosled planeta Sunčevog sistema. Jednog dana joj je učiteljica ispričala priču o planetama. Priča o tome kako je sunce bilo usamljeno, a Merkur mu je bio prvi prijatelj, kako se Merkur ludo zaljubio u Veneru i kako je planeta Zemlja postala ljubomorna. Kad je čula priču, Milica je uspela da zapamti redosled planeta. * Priča o dugotrajnom pamćenju
 • 23. Emocije su memorijske kuke dugoročnog pamćenja! Istraživanje je pokazalo da je priču zapamtilo 68% ispitanika, a samo 5% jednu jedinu statistiku Donosimo odluke bazirane na našim prethodnim emocionalnim iskustvima
 • 24. Fortune 500 CEOs Navedite koje su pet najboljih poslovnih knjiga za vas? Br. 5 bio je SHOGUN Zašto? Suština svake dobre priče je da odgovori na duboku ljudsku potrebu da shvati obrasce življenja, i to ne samo kao intelektualnu vežbu, već u okviru veoma ličnog, emocionalnog iskustva.
 • 25. Zašto svi volimo priče? Malo ljudi zna da ispriča priču, a još manje zna da ne zna Večna priča o konfliktu između ličnih očekivanja i surove realnosti
 • 28. https://youtu.be/03pGEQW72RM Diskusija Koji su osnovni elementi ove kratke priče? VEŽBA : YOTUBE VIDEO
 • 29. 1. Glavni junak 4. Uzbudljivo rešenje 3. Prepreka, protivnik 2. Velika želja 5. Veliko olakšanje Elementi nezaboravne priče U prethodnom videu, ko je i šta je: Pitajte redom da kažu odgovore
 • 30. 5 koraka Komunikacioni alat Kako kreirati nezaboravnu priču? Postavite pet pitanja?
 • 31. Pripovedač kreira sve likove iz sebe postavljajući pitanje: „Da sam ja ovaj lik, šta bih uradio u ovim okolnostima?“ Što više razumete sopstvenu ljudskost, to više možete ceniti ljudskost drugih u svim njihovim borbama između dobra i zla ili svetlosti i mraka. 1. Ko je glavni junak? 5 koraka Elementi priče Stavite se u cipele vaših likova da ih bolje razumete Identifikacija Kako da se identifikujete sa likovima da osetite njihove emocije?
 • 32. Koristite alate: Empatijsku mapu, Personu publike, korisnika, glavnih likova, itd. Ko je glavni junak? Pripovedač kreira sve likove polazeći od sebe: „Da sam ja ovaj lik u ovim okolnostima, šta bih uradio?“
 • 33. Kako pripovedač kreira likove? Identifikacija Pripovedač kreira sve likove polazeći od sebe: „Da sam ja ovaj lik u ovim okolnostima, šta bih uradio?“
 • 34. Šta je Aristotel rekao o priči? Prema Aristotelu, priča mora imati sažaljenje, strah i katarzu. Poenta je da se fokusirate na publiku, a ne na svoje likove, zaplet ili sebe kao pisca. Fokus na publiku • Zaplet • Karakter • Tema • Dikcija • Melodija • Dekor • Spektakl
 • 35. Persona Ime: Godine: Posao: Edukacija: Status / Porodica: Lokacija: Tip karaktera: Motivacije: Ciljevi: Brendovi: Komunikacija & Prodajni kanali: Ličnost: Values: Tehnologija: Frustracije /primedbe: Elevator pitch:
 • 36. Mapa Empatije Poslovni alat Kolaborativna vizualizacija kojom predstavljamo šta znamo o kupcu Empathy Map
 • 37. Šta misle i osećaju? Šta kupci/korisnici misle? Koje emocije osećaju kupci/korisnici? Šta osećaju i misle dok koriste ili doživljavaju? Koje je njihovo stanje svesti i stavovi? Šta vide? Šta vide u svom radnom okruženju? Šta vide u svom neposrednom okruženju? Šta vide da drugi pričaju i rade? Šta čitaju i gledaju? Šta kažu i šta rade? Šta smo čuli da govore? Šta zamišljamo da govore? Šta oni rade trenutno? Šta ih zamišljamo da rade? Šta čuju? Šta čuju da drugi govore? Šta čuju od prijatelja? Šta čuju od kolega? Ko im govori i utiče na njih? Šta ga boli? Šta su mu strahovi, problemi, izazovi, frustracije? Kako gubitak ili neuspeh izgleda za njega? Koje koristi želi? Šta očekuje, želje, koristi, rešenja problema? Šta za njega predstavlja uspeh, nagradu? https://miro.com/app/board/uXjVO6mWJcE=/ PREOKUPACIJA OKRUŽENJE PONAŠANJE UTICAJI
 • 39.
 • 40. Šta sve vaš glavni junak želi kako bi povratio ravnotežu u svom životu? Želja je suština vaše priče. Želja nije lista za kupovinu, već́ suštinska potreba koja bi, ako bi bila zadovoljena, uspešno završila vašu priču. 2. Šta je njegova velika želja? 5 koraka Elementi priče Šta je suštinska potreba junaka koju treba zadovoljiti? Problem - Korist Koji problem ima glavni junak – Koju korist očekuje od rešenja problema
 • 41. Koristite alate: Put kupca, korisnika, glavnih likova, Mapu ponude vrednosti, itd. Šta želi da ostvari?
 • 42. Šta je rekao Martin Luter King?
 • 43. Mapa Ponude Vrednosti Poslovni alat Kako kupci i korisnici doživljavaju vrednosti vaše ponude? Value proposition Canvas
 • 44. MAPA PONUDE VREDNOSTI ZA KORISNIKA Vrednosna ponuda Vaš kupac Osobine koje DONOSE KORIST KORIST ZA KUPCA Osobine koje Odnose bol kupca PROBLEM BOL kupca POSLOVI očekivanja Elementi PROIZVODA
 • 45. MAPA PONUDE VREDNOSTI ZA KORISNIKA Vrednosna ponuda Vaš kupac KORISTI, očekivane koristi, neočekivane koristi, potrebe, želje POSLOVI, očekivanja, šta kupci rade sa proizvodom? PROBLEMI, bol, negativna iskustva, prepreke, rizici, šta žele da izbegnu Elementi PROIZVODA ili usluge koje nudimo Osobine koje DONOSE KORIST, karakteristike Osobine koje ODNOSE BOL, karakteristike, specifikacije
 • 46. MAPA PREDLOGA VREDNOSTI ZA KUPCA za KOMPANIJU – ŠIRU PONUDU – Zašto da kupac kupi od vas? Elementi PROIZVODA Osobine koje ODNOSE BOL Osobine koje DONOSE KORIST PROBLEM BOL kupca KORIST za kupca POSLOVI očekivanja FUNKCIONALNI Efikasna nabavka Zadovoljni njegovi kupci Podrška u slučaju problema OČEKIVANE OSOBINE PONUDE Dugo u biznisu - poverenje Kvalitet usluge - garancija Pravovremena nabavka Sertifikati proizvoda NEOČEKIVANE OSOBINE PONUDE Predusretljivost pri rešavanju problema Tehnička podrška – u slučaji problema Pretraga po modelu proizvoda OČEKIVANE OSOBINE PONUDE Da mu pruži prave informacije Da nabavlja ono što mu treba Da dobije najbolju moguću cenu OČEKIVANE KORISTI Da na vas može da računa dugoročno Da mu se bolje reši problem nabavke Miran kod nadležnih službi NEOČEKIVANE OSOBINE PONUDE Pregled svojih aktivnosti na portalu Brendiranje radnje-izloga Vidi sve informacije i slike proizvoda Online – koje sam može da koristi SOCIJALNI Prijateljstvo, prestiž EMOCIONALNI Kupci su mu zadovoljni PROBLEMI KUPACA Nema informacije o potrebama Uštede pri nabavci proizvoda Da je njegovim kupcima jeftinije NEOČEKIVANE KORISTI Ne brine kad ima problem Sigurnost u proizvode koje nabavlja Lako nalazi šta mu treba RIZICI ZA KUPCE Da bolje predvidi svoje poslovanje On može lakše da proda Lakše i bolje predstavi proizvod svom kupcu KOMPANIJA MOTO BIKE – ŠIRA PONUDA KUPAC OSOBINE --- FEATURES PPOTREBE --- SOLUTIONS Sve ono što činite i radite za kupce a da nije proizvod ili usluga ŠIRA PONUDA Kupac: Vlasnik radnje
 • 47. - Za svoju ciljnu grupu učesnika-polaznika definišite probleme ili izazove koje im rešava vaša prezentacija ili trening, u odnosu na „manje bola“ ili „više koristi“ koje očekuju? - Koje su im prepreke u rešavanju ovih problema ili izazova učesnika? - Koja su moguća rešenja ovih problema ili izazova učesnika? - Koje koristi imaju od rešenja problema ili izazova učesnika? Diskusija VEŽBA: Definisanje problema - želja PROBLEM PREPREKA REŠENJE KORIST
 • 48. Šta sprečava vašeg glavnog junaka da ostvari svoju želju? Spoljašnje prepreke ili protivnici. Unutrašnje sile? Sumnja? Strah? Konfuzija? Lični sukobi sa šefom, prijateljima, porodicom, ljubavnicima? 3. Šta je prepreka ili protivnik rešenju? 5 koraka Elementi priče Antagonisti dolaze od društva, drugih ljudi, vremena, objekata. Izazov - Prepreka Koje spoljne i unutrašnje sile, ljudi, okolnosti, su prepreka ostvarenju želja
 • 49. Koristite alate: Sedam sila, pet zašto, dijagram riblje kosti, itd. Šta ga sprečava?
 • 50. Kako veličina prepreka u priči utiče na emocije publike? Veličina prepreke pojačava intenzitet emocija
 • 51. Kako da glavni junak ostvari svoju veliku želju i uspešno se suoči sa svim preprekama i izazovima? Ovde pripovedači otkrivaju istinu o svojim likovima, kroz njihove emocionalne uspone i padove? 4. Šta je uzbudljivo rešenje? 5 koraka Elementi priče Uzbuđenje je u izborima i rešenjima koje donosi pod pritiskom Izbori - Odluke Šta sve glavni junak čini, šta doživljava, da bi ostvario svoju veliku želju?
 • 52. Koristite alate: Kritičko razmišljanje, Matricu odlučivanja, Grupno donošenje odluka … Kako da to ostvari?
 • 53. Šta glavni junak oseća i doživljava kad ostvari svoju veliku želju? Detaljan uvid u mentalno, emocionalno i duhovno stanje glavnog junaka na kraju priče, sa kojim se identifikujemo i po kome pamtimo priču. 5. Šta je veliko olakšanje? 5 koraka Elementi priče Veliko olakšanje je zaključak svake priče Nagrada - Radost Kako izgleda život glavnog junaka kad ostvari svoju veliku želju?
 • 54. Koristite alate: Empatijsku mapu, Personu, kad ostvari svoje želje … Šta kad to ostvari?
 • 56. Koja je uloga priče u uticanju i uveravanju?
 • 57. Pažnja Interesovanje Želja Akcija Velika želja junaka Ogromna prepreka Uzbudljivo rešenje Veliko olakšanje Koraci uticanja na ljude A I D A
 • 58. RETORIKA Koja je uloga pripovedanja u uveravanju? Intelektualni proces PRIPOVEDANJE Emocionalni proces Pripovedanje koje pokreće ljude https://hbr.org/2003/06/storytelling-that-moves-people U suštini, priča izražava kako i zašto se život menja Večna priča je o konfliktu između ličnih očekivanja i surove realnosti Činjenice i statistike Ujedinite ideju sa emocijom
 • 59. Koja je uloga priče u prodaji?
 • 60. Kupac mora da vizualizuje sebe kako koristi vaš proizvod ili uslugu i da doživi isto iskustvo koje mu vaš marketing obećava. Ispričajte im priču o kupcu koji je veoma sličan njima, da mogu da se vide i prepoznaju u vašoj priči, kako idu na isto putovanje i doživljavaju isto iskustvo kao on. Nakon što vas zavole i veruju vam, znaće da možete učiniti istu stvar za njih. PREPORUKA https://www.amazon.com/Better-Selling-Through-Storytelling-Essential/dp/1642793728 Kako da se kupac identifikuje sa vašim zadovoljnim kupcima? Ispričajte im priču o kupcu, da mogu da se vide i prepoznaju sa njim
 • 61. Šta je „slikanje budućnosti“? Oslikajte „pre i posle“, kako će im izgledati budućnost ako S… Kako će se divno osećati, koliko će im život biti bolji i kvalitetniji. Šta bi bilo, kad bi bilo?
 • 62. Kako vaš kupac reaguje kad čuje priču? Kada počnete da pričate o brojevima stimulišete levu analitičku stranu mozga vaših kupaca i oni mogu da kritikuju vaš stav. Ali ako kažete: „Dozvolite mi da vam ispričam priču“, oni se opuštaju. Oni su u desnom mozgu, u njihovoj mašti, i odjednom uspostavljate emocionalnu i logičku vezu sa njima.
 • 65. Koja je glavno pravilo pripovedanja? Priča je vizuelna i kad sadrži samo reči Čitali ste knjigu, pa gledali film ... junaci izgledaju drugačije Priča mora biti vizuelna, da se u svesti primaoca odigra kao film Oslikajte priču
 • 66. • Ne otkrivajte sve unapred. To je ključna lekcija u izgradnji priče. Umesto toga, privucite ih fascinantnom, napola ispričanom pričom. Moraju nastaviti da slušaju da bi čuli ostalo. • Talentovani pripovedači znaju nešto što loši pripovedači ne znaju: pripovedanje je umetnost strateškog zadržavanja informacija. Pre nego što počnete sa svojom pričom, trebalo bi da odlučite koje detalje ćete zadržati do kraja — da biste povećali neizvesnost na tom putu. • Dobra udica pokreće važno pitanje, a da odmah ne daje odgovor. Na primer, „To je bio najgori sastanak u mom životu. Slušaoci se pitaju: "Zašto?„ • Osim usporenog kretanja, dobri filmovi usporavaju i delove između radnje. Kada publika oseti opasnost u horor filmu, njihov istinski strah se javlja između dve strašne scene. To je iščekivanje koje nas ubija. Drugim rečima, pripovedanje nije samo umetnost strateškog zadržavanja informacija, već́ je i umetnost dilatacije vremena. • Pre nego što ispričate vašu priču, vežbajte, vežbajte i vežbajte ponovo – ali nemojte je učiti napamet. • Dobar savet je da naučite reči koje želite koristite na početku i kraju svoje priče, ali između koristite svoje beleške kao ključne reći. Na taj način možete spontano popuniti praznine, a imate svoje najvažnije elemente dobro uvežbane. PRAKTIČNI SAVETI https://www.julian.com/blog/storytelling
 • 67. Australijski Aboridžini misle da važne priče uvek traže pravu osobu da ih ispričaju, tražeći pripovedača poput životinje koja lovi plen.
 • 68. Završite svoju prezentaciju s poentom. Predstavite publici ono što želite da najviše pamti.