SlideShare a Scribd company logo
Miodrag Kostić, CMC
Mr. Marko Burazor
Veštine liderstva
Ovo je skraćena verzija prezentacije sa treninga koji
sadrži i veliki broj interaktivnih vežbi (minimum 50%
treninga) i primera iz prakse domaćih preduzeća
NAPOMENA
Šta želimo daŠta želimo da
unapredimo?unapredimo?
Da li ljudi vole promene?Da li ljudi vole promene?
Šta nas nagoni da nešto unapredimo/promenimo?Šta nas nagoni da nešto unapredimo/promenimo?
KRIZAKRIZA
preprekaprepreka prilikaprilika
Svaka prepreka ili izazov je prilika za unapređenjeSvaka prepreka ili izazov je prilika za unapređenje
Potencijal – SmetnjePotencijal – Smetnje == UspehUspeh
KOUČINGKOUČING
Kako smanjiti gubitkeKako smanjiti gubitke
ili smetnje u razvoju?ili smetnje u razvoju?
1. LIDERSTVO1. LIDERSTVO
DefinitionDefinition
Čovek koji vodiČovek koji vodi
““If you ask someone for the ruleIf you ask someone for the rule
book on how to lead, you arebook on how to lead, you are
secretly wishing to be a manager”secretly wishing to be a manager”
-- Seth Godin-- Seth Godin
Smernice, ne pravilaSmernice, ne pravila
Koje su 4 osnovne funkcije menadžmenta?Koje su 4 osnovne funkcije menadžmenta?
Henri Fayol (1841 – 1925)
4 funkcije
menadžmenta
Menadžer mora nositi više šešira istovremenoMenadžer mora nositi više šešira istovremeno
Šta 4 funkcije menadžmenta praktično znače?Šta 4 funkcije menadžmenta praktično znače?
Menadžer mora istovremeno biti i liderMenadžer mora istovremeno biti i lider
Šta bi ste učinili da vaš zaposleni postupiŠta bi ste učinili da vaš zaposleni postupi
po ovoj istrukciji koju ste mu prosledili?po ovoj istrukciji koju ste mu prosledili?
DISKUSIJA :DISKUSIJA : Šta bi učinili?Šta bi učinili?
Napiši i pošalji mi izveštaj o prodajnom sastankuNapiši i pošalji mi izveštaj o prodajnom sastanku
1. Naterao bi ga1. Naterao bi ga
Šta bi uradio Al Kapone?Šta bi uradio Al Kapone?
Šta bi uradio Henri Ford?Šta bi uradio Henri Ford?
2. Motivisao bi ga2. Motivisao bi ga
Šta bi uradio Richard BrŠta bi uradio Richard Braanson?nson?
3. Inspirisao bi ga3. Inspirisao bi ga
Šta bi ste učinili da peru zube?Šta bi ste učinili da peru zube?
Koji način ima dugoročan efekat?Koji način ima dugoročan efekat?
““Stil Tojote nije da ostvariStil Tojote nije da ostvari
rezultate kroz naporni radrezultate kroz naporni rad..
To je sistem koji kaže da nemaTo je sistem koji kaže da nema
granice ljudskoj kreativnostigranice ljudskoj kreativnosti..
Ljudi ne idu u Tojotu da rade,Ljudi ne idu u Tojotu da rade,
već da misle!” --već da misle!” -- Taiichi OhnoTaiichi Ohno
Kakav je Taichi Ohno lider?Kakav je Taichi Ohno lider?
Lider vodi ljudeLider vodi ljude
Ljudi misle za sebeLjudi misle za sebe
- Pre poletanjaPre poletanja Admiral UgakiAdmiral Ugaki je rekao pilotimaje rekao pilotima
kamikazamakamikazama: “: “Molim vas umrite za svoju zemljuMolim vas umrite za svoju zemlju.”.”
-Jedan iskusni pilot je rekaoJedan iskusni pilot je rekao: “: “Uveren sam da moguUveren sam da mogu
da potopim 2 neprijateljska broda sa bombamada potopim 2 neprijateljska broda sa bombama
koje nosim. Ako ih potopim mogu li da se vratim?”koje nosim. Ako ih potopim mogu li da se vratim?”
-UgakiUgaki je odgovorioje odgovorio, “, “Molim vas umriteMolim vas umrite!“!“
Kakav je Admiral Ugaki lider?Kakav je Admiral Ugaki lider?
On samo upravlja ljudimaOn samo upravlja ljudima
Šef misli i upravlja umesto ljudiŠef misli i upravlja umesto ljudi
Još od starog EgiptaJoš od starog Egipta
##11
““Šef samo upravlja ljudima, lider ih vodi”Šef samo upravlja ljudima, lider ih vodi”
Šta je najvažnije? Šta treba zapamtiti?
„„Kada je posao lidera završen,Kada je posao lidera završen,
ljudi kažu: Mi smo tako hteli!“ljudi kažu: Mi smo tako hteli!“
-- Lao Ce (6 vek PNE)-- Lao Ce (6 vek PNE)
Šta je participativnoŠta je participativno
lidrstvo?lidrstvo?
””Učinak decentralizacije naUčinak decentralizacije na
ponašanje ljudi u organizaciji!“ponašanje ljudi u organizaciji!“
-- Isak Adižes-- Isak Adižes
””Suvišni menadžment košta ekonomijuSuvišni menadžment košta ekonomiju
SAD-aSAD-a 33 triliona dolaratriliona dolara u izgubljenomu izgubljenom
ekonomskom proizvodu iliekonomskom proizvodu ili 17%17% BDP-aBDP-a““
–– Harvard Business ReviewHarvard Business Review
$ 3.000.000.000.000.00$ 3.000.000.000.000.00
Šta za vas lično znači “suvišni menadžment”Šta za vas lično znači “suvišni menadžment”??
TipoviTipovi
organizovanjorganizovanj
aa
Values-basedValues-based
self-governanceself-governance
””Sve upravljačke funkcije su u svakomSve upravljačke funkcije su u svakom
pojedincupojedincu.. Ništa se ne događa bez prilikeNišta se ne događa bez prilike
da svako da svoj predlogda svako da svoj predlog;; svaka inicijativasvaka inicijativa
je izraz grupe!“ – Uje izraz grupe!“ – U GE/DurhamGE/Durham fabricifabrici
Values-based self-governanceValues-based self-governance
””Timovima je data jedna bazičnaTimovima je data jedna bazična
direktivadirektiva:: dan kada sledeća mašinadan kada sledeća mašina
treba da je utovarena na kamiontreba da je utovarena na kamion!“!“
–– DirektorDirektor GE/DurhamGE/Durham fabrikefabrike
Values-based self-governanceValues-based self-governance
„„Ljudi će voljno sprovoditi samo one odlukeLjudi će voljno sprovoditi samo one odluke
u čijem su donošenju učestvovali!“u čijem su donošenju učestvovali!“
---- Isak AdižesIsak Adižes
Veoma VAŽNO
##22
Uključite vaše zaposlene u proces odlučivanjaUključite vaše zaposlene u proces odlučivanja
Šta je najvažnije? Šta treba zapamtiti?
2. ODLUČIVANJE2. ODLUČIVANJE
““Gospodo, vidim da smo svi u kompletnoj saglasnosti u veziGospodo, vidim da smo svi u kompletnoj saglasnosti u vezi
ove odluke, pa predlažem da odložimo dalju diskusiju doove odluke, pa predlažem da odložimo dalju diskusiju do
sledećeg sastanaka, da damo sebi vremena da razvijemo barsledećeg sastanaka, da damo sebi vremena da razvijemo bar
neka neslaganja i time je možda malo bolje razumemoneka neslaganja i time je možda malo bolje razumemo!“!“
---- Alfred P. Sloan, CEO GMAlfred P. Sloan, CEO GM
Neslaganja - sukob mišljenja - protivrečne idejeNeslaganja - sukob mišljenja - protivrečne ideje
Da li je dobro da u timu postoji sukob mišljenjaDa li je dobro da u timu postoji sukob mišljenja??
Šta donosi sukob mišljenja?Šta donosi sukob mišljenja?
„„Odluke treba donositi demokratski,Odluke treba donositi demokratski,
ali ih treba sprovoditi diktatorski!“ --ali ih treba sprovoditi diktatorski!“ -- Isak AdižesIsak Adižes
Šta je najvažnije?
##33
Odluke donosite demokratski, sprovodite diktatorskiOdluke donosite demokratski, sprovodite diktatorski
Šta treba zapamtiti?
2. UTICANJE2. UTICANJE
Koje su 2 osnovne vrste komunikacije?Koje su 2 osnovne vrste komunikacije?
1. INFORMISANJE1. INFORMISANJE1. INFORMISANJE1. INFORMISANJE
2. UTICANJE2. UTICANJE2. UTICANJE2. UTICANJE
Šta je cilj informisanja?Šta je cilj informisanja?
Da primaocDa primaoc primiprimi informaciju +informaciju + razumerazume
Poslovođa:Poslovođa: Uključite pumpu ABC-123Uključite pumpu ABC-123
Radnik:Radnik: Uključujem pumpu ABC-123Uključujem pumpu ABC-123
Poslovođa:Poslovođa: Potvrđujem, uključite pumpu ABC-123Potvrđujem, uključite pumpu ABC-123
Šta je trostruka komunikacija?Šta je trostruka komunikacija?
Prodavac:Prodavac: Da li se vidimo sutra u 12.00 u kafeuDa li se vidimo sutra u 12.00 u kafeu
Kupac:Kupac: Potvrđujem sastanak sutra u 12.00 u kafeuPotvrđujem sastanak sutra u 12.00 u kafeu
Prodavac:Prodavac: Potvrđujem dogovorPotvrđujem dogovor
Šta je cilj komunikacije uticanja?Šta je cilj komunikacije uticanja?
Da primaocDa primaoc primiprimi informaciju +informaciju + razumerazume ++ delujedeluje
Šta je najveći problem kod uticanja?Šta je najveći problem kod uticanja?
Razumevanje nikada nije 100%Razumevanje nikada nije 100%
VAŽNOVAŽNO
Da bi ostvarili uticaj ljudi vas moraju razumetiDa bi ostvarili uticaj ljudi vas moraju razumeti
Šta nam ljudi kažu kad pitamo jeste li razumeli?Šta nam ljudi kažu kad pitamo jeste li razumeli?
Zašto ljudi retko priznaju da nisu dobro razumeli?Zašto ljudi retko priznaju da nisu dobro razumeli?
DiskusijaDiskusija
““Najefektniji način uticanja na ljude jeNajefektniji način uticanja na ljude je
postavljanje pitanja i aktivno slušanje”postavljanje pitanja i aktivno slušanje”
-- Antony Robins-- Antony Robins
Šta je najvažnije praviloŠta je najvažnije pravilo postavljanja pitanjapostavljanja pitanja??
KoristiteKoristite ŠTAŠTA umestoumesto ZAŠTOZAŠTO
VEOMA VAŽNO
Da li stimulišete razvoj ili kažnjavateDa li stimulišete razvoj ili kažnjavate??
Greška je šansa za napredakGreška je šansa za napredak
##44
Da utičete na ljude pričajte o njima, pitajte i slušajteDa utičete na ljude pričajte o njima, pitajte i slušajte
Šta je najvažnije? Šta treba zapamtiti?
““Morate stalno da pitate šta ste uradiliMorate stalno da pitate šta ste uradili
i kako da to učinite boljim!”i kako da to učinite boljim!”
-- Elon Musk-- Elon Musk
Šta su glavne pouke treninga?Šta su glavne pouke treninga?
Šta smo naučili?Šta smo naučili? LESSIONS LEARNED?LESSIONS LEARNED?
Radimo za najbolje – Klijenti Poslovnih Znanja
Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”
18 marta 2013 Privredna komora Beograda18 marta 2013 Privredna komora Beograda
Trening “Strategija ključne B2B prodaje”Trening “Strategija ključne B2B prodaje”
9.5.2013 u Privrednoj komori Beograda9.5.2013 u Privrednoj komori Beograda
Trening – Upravljanje i rešavanje konflikata – 2015Trening – Upravljanje i rešavanje konflikata – 2015
za zaposlene Delegacija Evropske Unije u Beograduza zaposlene Delegacija Evropske Unije u Beogradu
Javni trening unapređenja poslovanja primenom LeanJavni trening unapređenja poslovanja primenom Lean
metodologije - Privredna komora Beograda - Mart 2016metodologije - Privredna komora Beograda - Mart 2016
HVALA :)HVALA :)
www.markoburazor.comwww.markoburazor.com
www.poslovnaznanja.comwww.poslovnaznanja.com
www.miodragkostic.comwww.miodragkostic.com

More Related Content

What's hot

Rešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna Znanja
Rešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna ZnanjaRešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna Znanja
Rešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna Znanja
Miodrag Kostic, CMC
 
Sta je motivacija i kako unaprediti motivaciju zaposlenih?
Sta je motivacija i kako unaprediti motivaciju zaposlenih?Sta je motivacija i kako unaprediti motivaciju zaposlenih?
Sta je motivacija i kako unaprediti motivaciju zaposlenih?
Miodrag Kostic, CMC
 
Veštine prodaje i lična prodaja obuka Poslovna Znanja
Veštine prodaje i lična prodaja obuka Poslovna ZnanjaVeštine prodaje i lična prodaja obuka Poslovna Znanja
Veštine prodaje i lična prodaja obuka Poslovna Znanja
Miodrag Kostic, CMC
 
Javni nastup i prezentacijske veštine trening Poslovna Znanja
Javni nastup i prezentacijske veštine trening Poslovna ZnanjaJavni nastup i prezentacijske veštine trening Poslovna Znanja
Javni nastup i prezentacijske veštine trening Poslovna Znanja
Miodrag Kostic, CMC
 
Liderstvo delegiranje grupno donošenje odluka inspirisanje zaposlenih
Liderstvo delegiranje grupno donošenje odluka inspirisanje zaposlenihLiderstvo delegiranje grupno donošenje odluka inspirisanje zaposlenih
Liderstvo delegiranje grupno donošenje odluka inspirisanje zaposlenih
Miodrag Kostic, CMC
 
Tim bilding trening timski rad i izgradnja tima radionice vežbe
Tim bilding trening timski rad i izgradnja tima radionice vežbeTim bilding trening timski rad i izgradnja tima radionice vežbe
Tim bilding trening timski rad i izgradnja tima radionice vežbe
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...
Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...
Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...
Miodrag Kostic, CMC
 
Timski rad trening kako ostvariti dobar timski rad zaposlenih
Timski rad trening kako ostvariti dobar timski rad zaposlenihTimski rad trening kako ostvariti dobar timski rad zaposlenih
Timski rad trening kako ostvariti dobar timski rad zaposlenih
Miodrag Kostic, CMC
 
Vestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodaji
Vestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodajiVestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodaji
Vestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodaji
Miodrag Kostic, CMC
 
Radionica kako unaprediti timski rad interaktivna obuka zaposlenih
Radionica kako unaprediti timski rad interaktivna obuka zaposlenihRadionica kako unaprediti timski rad interaktivna obuka zaposlenih
Radionica kako unaprediti timski rad interaktivna obuka zaposlenih
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening - Liderstvo - Kako biti uspesan lider? Kako biti uspesan menadzer? Ka...
Trening - Liderstvo - Kako biti uspesan lider? Kako biti uspesan menadzer? Ka...Trening - Liderstvo - Kako biti uspesan lider? Kako biti uspesan menadzer? Ka...
Trening - Liderstvo - Kako biti uspesan lider? Kako biti uspesan menadzer? Ka...
Marko Burazor
 
Prodajni razgovor sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
Prodajni razgovor sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanjaProdajni razgovor sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
Prodajni razgovor sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
Miodrag Kostic, CMC
 
Kako planirati prodaju trening strategija planiranje prodaje obuka
Kako planirati prodaju trening strategija planiranje prodaje obukaKako planirati prodaju trening strategija planiranje prodaje obuka
Kako planirati prodaju trening strategija planiranje prodaje obuka
Miodrag Kostic, CMC
 
Motivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnika
Motivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnikaMotivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnika
Motivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnika
Miodrag Kostic, CMC
 
Timbilding trening izgradnja tima obuka radionica team building srbija
Timbilding trening izgradnja tima obuka radionica team building srbijaTimbilding trening izgradnja tima obuka radionica team building srbija
Timbilding trening izgradnja tima obuka radionica team building srbija
Miodrag Kostic, CMC
 
Prodaja kupcima u maloprodaji trening za prodavce maloprodaje
Prodaja kupcima u maloprodaji trening za prodavce maloprodajeProdaja kupcima u maloprodaji trening za prodavce maloprodaje
Prodaja kupcima u maloprodaji trening za prodavce maloprodaje
Miodrag Kostic, CMC
 
Znati biti lider
Znati biti liderZnati biti lider
Znati biti lider
aleksandarnetwork
 
Upravljanje konfliktima trening konflikt menadzment obuka kurs
Upravljanje konfliktima trening konflikt menadzment obuka kursUpravljanje konfliktima trening konflikt menadzment obuka kurs
Upravljanje konfliktima trening konflikt menadzment obuka kurs
Miodrag Kostic, CMC
 
Prodaja Kako steci prakticne vestine i umeca prodaje?
Prodaja Kako steci prakticne vestine i umeca prodaje?Prodaja Kako steci prakticne vestine i umeca prodaje?
Prodaja Kako steci prakticne vestine i umeca prodaje?
Miodrag Kostic, CMC
 
Komunikacija i tehnike direktne prodaje
Komunikacija i tehnike direktne prodajeKomunikacija i tehnike direktne prodaje
Komunikacija i tehnike direktne prodajejcinis
 

What's hot (20)

Rešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna Znanja
Rešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna ZnanjaRešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna Znanja
Rešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna Znanja
 
Sta je motivacija i kako unaprediti motivaciju zaposlenih?
Sta je motivacija i kako unaprediti motivaciju zaposlenih?Sta je motivacija i kako unaprediti motivaciju zaposlenih?
Sta je motivacija i kako unaprediti motivaciju zaposlenih?
 
Veštine prodaje i lična prodaja obuka Poslovna Znanja
Veštine prodaje i lična prodaja obuka Poslovna ZnanjaVeštine prodaje i lična prodaja obuka Poslovna Znanja
Veštine prodaje i lična prodaja obuka Poslovna Znanja
 
Javni nastup i prezentacijske veštine trening Poslovna Znanja
Javni nastup i prezentacijske veštine trening Poslovna ZnanjaJavni nastup i prezentacijske veštine trening Poslovna Znanja
Javni nastup i prezentacijske veštine trening Poslovna Znanja
 
Liderstvo delegiranje grupno donošenje odluka inspirisanje zaposlenih
Liderstvo delegiranje grupno donošenje odluka inspirisanje zaposlenihLiderstvo delegiranje grupno donošenje odluka inspirisanje zaposlenih
Liderstvo delegiranje grupno donošenje odluka inspirisanje zaposlenih
 
Tim bilding trening timski rad i izgradnja tima radionice vežbe
Tim bilding trening timski rad i izgradnja tima radionice vežbeTim bilding trening timski rad i izgradnja tima radionice vežbe
Tim bilding trening timski rad i izgradnja tima radionice vežbe
 
Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...
Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...
Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...
 
Timski rad trening kako ostvariti dobar timski rad zaposlenih
Timski rad trening kako ostvariti dobar timski rad zaposlenihTimski rad trening kako ostvariti dobar timski rad zaposlenih
Timski rad trening kako ostvariti dobar timski rad zaposlenih
 
Vestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodaji
Vestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodajiVestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodaji
Vestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodaji
 
Radionica kako unaprediti timski rad interaktivna obuka zaposlenih
Radionica kako unaprediti timski rad interaktivna obuka zaposlenihRadionica kako unaprediti timski rad interaktivna obuka zaposlenih
Radionica kako unaprediti timski rad interaktivna obuka zaposlenih
 
Trening - Liderstvo - Kako biti uspesan lider? Kako biti uspesan menadzer? Ka...
Trening - Liderstvo - Kako biti uspesan lider? Kako biti uspesan menadzer? Ka...Trening - Liderstvo - Kako biti uspesan lider? Kako biti uspesan menadzer? Ka...
Trening - Liderstvo - Kako biti uspesan lider? Kako biti uspesan menadzer? Ka...
 
Prodajni razgovor sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
Prodajni razgovor sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanjaProdajni razgovor sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
Prodajni razgovor sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
 
Kako planirati prodaju trening strategija planiranje prodaje obuka
Kako planirati prodaju trening strategija planiranje prodaje obukaKako planirati prodaju trening strategija planiranje prodaje obuka
Kako planirati prodaju trening strategija planiranje prodaje obuka
 
Motivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnika
Motivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnikaMotivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnika
Motivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnika
 
Timbilding trening izgradnja tima obuka radionica team building srbija
Timbilding trening izgradnja tima obuka radionica team building srbijaTimbilding trening izgradnja tima obuka radionica team building srbija
Timbilding trening izgradnja tima obuka radionica team building srbija
 
Prodaja kupcima u maloprodaji trening za prodavce maloprodaje
Prodaja kupcima u maloprodaji trening za prodavce maloprodajeProdaja kupcima u maloprodaji trening za prodavce maloprodaje
Prodaja kupcima u maloprodaji trening za prodavce maloprodaje
 
Znati biti lider
Znati biti liderZnati biti lider
Znati biti lider
 
Upravljanje konfliktima trening konflikt menadzment obuka kurs
Upravljanje konfliktima trening konflikt menadzment obuka kursUpravljanje konfliktima trening konflikt menadzment obuka kurs
Upravljanje konfliktima trening konflikt menadzment obuka kurs
 
Prodaja Kako steci prakticne vestine i umeca prodaje?
Prodaja Kako steci prakticne vestine i umeca prodaje?Prodaja Kako steci prakticne vestine i umeca prodaje?
Prodaja Kako steci prakticne vestine i umeca prodaje?
 
Komunikacija i tehnike direktne prodaje
Komunikacija i tehnike direktne prodajeKomunikacija i tehnike direktne prodaje
Komunikacija i tehnike direktne prodaje
 

Similar to Vestine liderstva trening obuka liderskih vestina

Kako unaprediti motivaciju i produktivnost rada zaposlenih?
Kako unaprediti motivaciju i produktivnost rada zaposlenih?Kako unaprediti motivaciju i produktivnost rada zaposlenih?
Kako unaprediti motivaciju i produktivnost rada zaposlenih?
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna Znanja
Trening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna ZnanjaTrening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna Znanja
Trening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna Znanja
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening timbilding team building training srbija izgradnja tima obuka radionica
Trening timbilding team building training srbija izgradnja tima obuka radionicaTrening timbilding team building training srbija izgradnja tima obuka radionica
Trening timbilding team building training srbija izgradnja tima obuka radionica
Miodrag Kostic, CMC
 
Uspeh u životu razvoj karijere dobar posao put do uspeha
Uspeh u životu razvoj karijere dobar posao put do uspehaUspeh u životu razvoj karijere dobar posao put do uspeha
Uspeh u životu razvoj karijere dobar posao put do uspeha
Miodrag Kostic, CMC
 
Liderstvo 1.pdf prva knjga, nastavak sledik
Liderstvo 1.pdf prva knjga, nastavak sledikLiderstvo 1.pdf prva knjga, nastavak sledik
Liderstvo 1.pdf prva knjga, nastavak sledik
VojislavDanilovic1
 
Viktor Kunovski - Koucing
Viktor Kunovski - KoucingViktor Kunovski - Koucing
Viktor Kunovski - Koucing
bsckragujevac
 
Kako povećati prodaju? Kako inovirati poslovanje? ( deo iz treninga B2B prodaje)
Kako povećati prodaju? Kako inovirati poslovanje? ( deo iz treninga B2B prodaje)Kako povećati prodaju? Kako inovirati poslovanje? ( deo iz treninga B2B prodaje)
Kako povećati prodaju? Kako inovirati poslovanje? ( deo iz treninga B2B prodaje)
Marko Burazor
 
Lean i kaizen metodologija za unapredjenje poslovanja prezentacija PoslovnaZn...
Lean i kaizen metodologija za unapredjenje poslovanja prezentacija PoslovnaZn...Lean i kaizen metodologija za unapredjenje poslovanja prezentacija PoslovnaZn...
Lean i kaizen metodologija za unapredjenje poslovanja prezentacija PoslovnaZn...
Miodrag Kostic, CMC
 
Coaching - Prodaja i kako steći veštine prodaje ( deo, primer prezentacije)
Coaching - Prodaja i kako steći veštine prodaje ( deo, primer prezentacije)Coaching - Prodaja i kako steći veštine prodaje ( deo, primer prezentacije)
Coaching - Prodaja i kako steći veštine prodaje ( deo, primer prezentacije)
Marko Burazor
 
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenihTrening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
Miodrag Kostic, CMC
 
PR u politici
PR u politiciPR u politici
PR u politici
Milos Djajic
 
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time managementTrening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
Miodrag Kostic, CMC
 
NLP principi
NLP principiNLP principi
NLP principi
NLP Centar Beograd
 
Vizija-ciljevi the work
Vizija-ciljevi the workVizija-ciljevi the work
Vizija-ciljevi the workDejan Jeremic
 
PRilika 2010- Brane Gruban- Komunikacije sa zaposlenima u vreme krize i veli...
PRilika 2010- Brane Gruban- Komunikacije sa zaposlenima u vreme krize i veli...PRilika 2010- Brane Gruban- Komunikacije sa zaposlenima u vreme krize i veli...
PRilika 2010- Brane Gruban- Komunikacije sa zaposlenima u vreme krize i veli...
Drustvo Srbije za odnose s javnoscu
 
Zaposlite se preko LinkedIn-a
Zaposlite se preko LinkedIn-aZaposlite se preko LinkedIn-a
Zaposlite se preko LinkedIn-a
Stefan Karadzic
 
Creating leaders - How to become the leader of the company
Creating leaders - How to become the leader of the companyCreating leaders - How to become the leader of the company
Creating leaders - How to become the leader of the companySaša Tošić
 
Životinjska farma 3. cas propaganda
Životinjska farma 3. cas propagandaŽivotinjska farma 3. cas propaganda
Životinjska farma 3. cas propaganda
Aleksandar Mijalković
 
Trening asertivna komunikacija obuka
Trening asertivna komunikacija obuka Trening asertivna komunikacija obuka
Trening asertivna komunikacija obuka
Miodrag Kostic, CMC
 

Similar to Vestine liderstva trening obuka liderskih vestina (20)

Kako unaprediti motivaciju i produktivnost rada zaposlenih?
Kako unaprediti motivaciju i produktivnost rada zaposlenih?Kako unaprediti motivaciju i produktivnost rada zaposlenih?
Kako unaprediti motivaciju i produktivnost rada zaposlenih?
 
Trening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna Znanja
Trening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna ZnanjaTrening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna Znanja
Trening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna Znanja
 
Trening timbilding team building training srbija izgradnja tima obuka radionica
Trening timbilding team building training srbija izgradnja tima obuka radionicaTrening timbilding team building training srbija izgradnja tima obuka radionica
Trening timbilding team building training srbija izgradnja tima obuka radionica
 
Uspeh u životu razvoj karijere dobar posao put do uspeha
Uspeh u životu razvoj karijere dobar posao put do uspehaUspeh u životu razvoj karijere dobar posao put do uspeha
Uspeh u životu razvoj karijere dobar posao put do uspeha
 
Liderstvo 1.pdf prva knjga, nastavak sledik
Liderstvo 1.pdf prva knjga, nastavak sledikLiderstvo 1.pdf prva knjga, nastavak sledik
Liderstvo 1.pdf prva knjga, nastavak sledik
 
MaxBet jačanje tima
MaxBet jačanje timaMaxBet jačanje tima
MaxBet jačanje tima
 
Viktor Kunovski - Koucing
Viktor Kunovski - KoucingViktor Kunovski - Koucing
Viktor Kunovski - Koucing
 
Kako povećati prodaju? Kako inovirati poslovanje? ( deo iz treninga B2B prodaje)
Kako povećati prodaju? Kako inovirati poslovanje? ( deo iz treninga B2B prodaje)Kako povećati prodaju? Kako inovirati poslovanje? ( deo iz treninga B2B prodaje)
Kako povećati prodaju? Kako inovirati poslovanje? ( deo iz treninga B2B prodaje)
 
Lean i kaizen metodologija za unapredjenje poslovanja prezentacija PoslovnaZn...
Lean i kaizen metodologija za unapredjenje poslovanja prezentacija PoslovnaZn...Lean i kaizen metodologija za unapredjenje poslovanja prezentacija PoslovnaZn...
Lean i kaizen metodologija za unapredjenje poslovanja prezentacija PoslovnaZn...
 
Coaching - Prodaja i kako steći veštine prodaje ( deo, primer prezentacije)
Coaching - Prodaja i kako steći veštine prodaje ( deo, primer prezentacije)Coaching - Prodaja i kako steći veštine prodaje ( deo, primer prezentacije)
Coaching - Prodaja i kako steći veštine prodaje ( deo, primer prezentacije)
 
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenihTrening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
 
PR u politici
PR u politiciPR u politici
PR u politici
 
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time managementTrening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
 
NLP principi
NLP principiNLP principi
NLP principi
 
Vizija-ciljevi the work
Vizija-ciljevi the workVizija-ciljevi the work
Vizija-ciljevi the work
 
PRilika 2010- Brane Gruban- Komunikacije sa zaposlenima u vreme krize i veli...
PRilika 2010- Brane Gruban- Komunikacije sa zaposlenima u vreme krize i veli...PRilika 2010- Brane Gruban- Komunikacije sa zaposlenima u vreme krize i veli...
PRilika 2010- Brane Gruban- Komunikacije sa zaposlenima u vreme krize i veli...
 
Zaposlite se preko LinkedIn-a
Zaposlite se preko LinkedIn-aZaposlite se preko LinkedIn-a
Zaposlite se preko LinkedIn-a
 
Creating leaders - How to become the leader of the company
Creating leaders - How to become the leader of the companyCreating leaders - How to become the leader of the company
Creating leaders - How to become the leader of the company
 
Životinjska farma 3. cas propaganda
Životinjska farma 3. cas propagandaŽivotinjska farma 3. cas propaganda
Životinjska farma 3. cas propaganda
 
Trening asertivna komunikacija obuka
Trening asertivna komunikacija obuka Trening asertivna komunikacija obuka
Trening asertivna komunikacija obuka
 

More from Miodrag Kostic, CMC

Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji TreningStorytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
Miodrag Kostic, CMC
 
Webinar - How to handle difficult conversations at work
Webinar - How to handle difficult conversations at workWebinar - How to handle difficult conversations at work
Webinar - How to handle difficult conversations at work
Miodrag Kostic, CMC
 
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinarHow to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
Miodrag Kostic, CMC
 
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Miodrag Kostic, CMC
 
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade SerbiaMiodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic, CMC
 
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Miodrag Kostic, CMC
 
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavacaNaplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Miodrag Kostic, CMC
 
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavacaNaplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Miodrag Kostic, CMC
 
Workshop digital transformation strategy digital road-map training
Workshop digital transformation strategy digital road-map trainingWorkshop digital transformation strategy digital road-map training
Workshop digital transformation strategy digital road-map training
Miodrag Kostic, CMC
 
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultantDigitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
Miodrag Kostic, CMC
 
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsaltingDigitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
Miodrag Kostic, CMC
 
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultantiKonsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
Miodrag Kostic, CMC
 
Miodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic - List of clientsMiodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovoriTrening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Miodrag Kostic, CMC
 
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
Miodrag Kostic, CMC
 
Digital transformation consulting digital consultants serbia belgrade
Digital transformation consulting digital consultants serbia belgradeDigital transformation consulting digital consultants serbia belgrade
Digital transformation consulting digital consultants serbia belgrade
Miodrag Kostic, CMC
 
Digitalna transformacija preduzeca konsalting radionica program CDT
Digitalna transformacija preduzeca konsalting radionica program CDTDigitalna transformacija preduzeca konsalting radionica program CDT
Digitalna transformacija preduzeca konsalting radionica program CDT
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening digitalne transformacije poslovanja obuka radionica
Trening digitalne transformacije poslovanja obuka radionicaTrening digitalne transformacije poslovanja obuka radionica
Trening digitalne transformacije poslovanja obuka radionica
Miodrag Kostic, CMC
 
Šta je digitalna transformacija poslovanja trening obuka zaposlenih
Šta je digitalna transformacija poslovanja trening obuka zaposlenihŠta je digitalna transformacija poslovanja trening obuka zaposlenih
Šta je digitalna transformacija poslovanja trening obuka zaposlenih
Miodrag Kostic, CMC
 
What is digital transformation training interactive workshop belgrade serbia
What is digital transformation training interactive workshop belgrade serbiaWhat is digital transformation training interactive workshop belgrade serbia
What is digital transformation training interactive workshop belgrade serbia
Miodrag Kostic, CMC
 

More from Miodrag Kostic, CMC (20)

Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji TreningStorytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
 
Webinar - How to handle difficult conversations at work
Webinar - How to handle difficult conversations at workWebinar - How to handle difficult conversations at work
Webinar - How to handle difficult conversations at work
 
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinarHow to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
 
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
 
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade SerbiaMiodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
 
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
 
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavacaNaplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
 
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavacaNaplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
 
Workshop digital transformation strategy digital road-map training
Workshop digital transformation strategy digital road-map trainingWorkshop digital transformation strategy digital road-map training
Workshop digital transformation strategy digital road-map training
 
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultantDigitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
 
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsaltingDigitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
 
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultantiKonsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
 
Miodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic - List of clientsMiodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic - List of clients
 
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovoriTrening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
 
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
 
Digital transformation consulting digital consultants serbia belgrade
Digital transformation consulting digital consultants serbia belgradeDigital transformation consulting digital consultants serbia belgrade
Digital transformation consulting digital consultants serbia belgrade
 
Digitalna transformacija preduzeca konsalting radionica program CDT
Digitalna transformacija preduzeca konsalting radionica program CDTDigitalna transformacija preduzeca konsalting radionica program CDT
Digitalna transformacija preduzeca konsalting radionica program CDT
 
Trening digitalne transformacije poslovanja obuka radionica
Trening digitalne transformacije poslovanja obuka radionicaTrening digitalne transformacije poslovanja obuka radionica
Trening digitalne transformacije poslovanja obuka radionica
 
Šta je digitalna transformacija poslovanja trening obuka zaposlenih
Šta je digitalna transformacija poslovanja trening obuka zaposlenihŠta je digitalna transformacija poslovanja trening obuka zaposlenih
Šta je digitalna transformacija poslovanja trening obuka zaposlenih
 
What is digital transformation training interactive workshop belgrade serbia
What is digital transformation training interactive workshop belgrade serbiaWhat is digital transformation training interactive workshop belgrade serbia
What is digital transformation training interactive workshop belgrade serbia
 

Vestine liderstva trening obuka liderskih vestina

 • 1. Miodrag Kostić, CMC Mr. Marko Burazor Veštine liderstva
 • 2. Ovo je skraćena verzija prezentacije sa treninga koji sadrži i veliki broj interaktivnih vežbi (minimum 50% treninga) i primera iz prakse domaćih preduzeća NAPOMENA
 • 3. Šta želimo daŠta želimo da unapredimo?unapredimo?
 • 4. Da li ljudi vole promene?Da li ljudi vole promene?
 • 5. Šta nas nagoni da nešto unapredimo/promenimo?Šta nas nagoni da nešto unapredimo/promenimo?
 • 6. KRIZAKRIZA preprekaprepreka prilikaprilika Svaka prepreka ili izazov je prilika za unapređenjeSvaka prepreka ili izazov je prilika za unapređenje
 • 7. Potencijal – SmetnjePotencijal – Smetnje == UspehUspeh KOUČINGKOUČING Kako smanjiti gubitkeKako smanjiti gubitke ili smetnje u razvoju?ili smetnje u razvoju?
 • 10. ““If you ask someone for the ruleIf you ask someone for the rule book on how to lead, you arebook on how to lead, you are secretly wishing to be a manager”secretly wishing to be a manager” -- Seth Godin-- Seth Godin Smernice, ne pravilaSmernice, ne pravila
 • 11. Koje su 4 osnovne funkcije menadžmenta?Koje su 4 osnovne funkcije menadžmenta? Henri Fayol (1841 – 1925)
 • 13. Menadžer mora nositi više šešira istovremenoMenadžer mora nositi više šešira istovremeno Šta 4 funkcije menadžmenta praktično znače?Šta 4 funkcije menadžmenta praktično znače? Menadžer mora istovremeno biti i liderMenadžer mora istovremeno biti i lider
 • 14. Šta bi ste učinili da vaš zaposleni postupiŠta bi ste učinili da vaš zaposleni postupi po ovoj istrukciji koju ste mu prosledili?po ovoj istrukciji koju ste mu prosledili? DISKUSIJA :DISKUSIJA : Šta bi učinili?Šta bi učinili? Napiši i pošalji mi izveštaj o prodajnom sastankuNapiši i pošalji mi izveštaj o prodajnom sastanku
 • 15. 1. Naterao bi ga1. Naterao bi ga Šta bi uradio Al Kapone?Šta bi uradio Al Kapone?
 • 16. Šta bi uradio Henri Ford?Šta bi uradio Henri Ford? 2. Motivisao bi ga2. Motivisao bi ga
 • 17. Šta bi uradio Richard BrŠta bi uradio Richard Braanson?nson? 3. Inspirisao bi ga3. Inspirisao bi ga
 • 18. Šta bi ste učinili da peru zube?Šta bi ste učinili da peru zube? Koji način ima dugoročan efekat?Koji način ima dugoročan efekat?
 • 19. ““Stil Tojote nije da ostvariStil Tojote nije da ostvari rezultate kroz naporni radrezultate kroz naporni rad.. To je sistem koji kaže da nemaTo je sistem koji kaže da nema granice ljudskoj kreativnostigranice ljudskoj kreativnosti.. Ljudi ne idu u Tojotu da rade,Ljudi ne idu u Tojotu da rade, već da misle!” --već da misle!” -- Taiichi OhnoTaiichi Ohno Kakav je Taichi Ohno lider?Kakav je Taichi Ohno lider? Lider vodi ljudeLider vodi ljude Ljudi misle za sebeLjudi misle za sebe
 • 20. - Pre poletanjaPre poletanja Admiral UgakiAdmiral Ugaki je rekao pilotimaje rekao pilotima kamikazamakamikazama: “: “Molim vas umrite za svoju zemljuMolim vas umrite za svoju zemlju.”.” -Jedan iskusni pilot je rekaoJedan iskusni pilot je rekao: “: “Uveren sam da moguUveren sam da mogu da potopim 2 neprijateljska broda sa bombamada potopim 2 neprijateljska broda sa bombama koje nosim. Ako ih potopim mogu li da se vratim?”koje nosim. Ako ih potopim mogu li da se vratim?” -UgakiUgaki je odgovorioje odgovorio, “, “Molim vas umriteMolim vas umrite!“!“ Kakav je Admiral Ugaki lider?Kakav je Admiral Ugaki lider? On samo upravlja ljudimaOn samo upravlja ljudima Šef misli i upravlja umesto ljudiŠef misli i upravlja umesto ljudi
 • 21. Još od starog EgiptaJoš od starog Egipta
 • 22. ##11 ““Šef samo upravlja ljudima, lider ih vodi”Šef samo upravlja ljudima, lider ih vodi” Šta je najvažnije? Šta treba zapamtiti?
 • 23. „„Kada je posao lidera završen,Kada je posao lidera završen, ljudi kažu: Mi smo tako hteli!“ljudi kažu: Mi smo tako hteli!“ -- Lao Ce (6 vek PNE)-- Lao Ce (6 vek PNE)
 • 24. Šta je participativnoŠta je participativno lidrstvo?lidrstvo?
 • 25. ””Učinak decentralizacije naUčinak decentralizacije na ponašanje ljudi u organizaciji!“ponašanje ljudi u organizaciji!“ -- Isak Adižes-- Isak Adižes
 • 26. ””Suvišni menadžment košta ekonomijuSuvišni menadžment košta ekonomiju SAD-aSAD-a 33 triliona dolaratriliona dolara u izgubljenomu izgubljenom ekonomskom proizvodu iliekonomskom proizvodu ili 17%17% BDP-aBDP-a““ –– Harvard Business ReviewHarvard Business Review $ 3.000.000.000.000.00$ 3.000.000.000.000.00
 • 27. Šta za vas lično znači “suvišni menadžment”Šta za vas lično znači “suvišni menadžment”??
 • 29. ””Sve upravljačke funkcije su u svakomSve upravljačke funkcije su u svakom pojedincupojedincu.. Ništa se ne događa bez prilikeNišta se ne događa bez prilike da svako da svoj predlogda svako da svoj predlog;; svaka inicijativasvaka inicijativa je izraz grupe!“ – Uje izraz grupe!“ – U GE/DurhamGE/Durham fabricifabrici Values-based self-governanceValues-based self-governance
 • 30. ””Timovima je data jedna bazičnaTimovima je data jedna bazična direktivadirektiva:: dan kada sledeća mašinadan kada sledeća mašina treba da je utovarena na kamiontreba da je utovarena na kamion!“!“ –– DirektorDirektor GE/DurhamGE/Durham fabrikefabrike Values-based self-governanceValues-based self-governance
 • 31. „„Ljudi će voljno sprovoditi samo one odlukeLjudi će voljno sprovoditi samo one odluke u čijem su donošenju učestvovali!“u čijem su donošenju učestvovali!“ ---- Isak AdižesIsak Adižes Veoma VAŽNO
 • 32. ##22 Uključite vaše zaposlene u proces odlučivanjaUključite vaše zaposlene u proces odlučivanja Šta je najvažnije? Šta treba zapamtiti?
 • 34. ““Gospodo, vidim da smo svi u kompletnoj saglasnosti u veziGospodo, vidim da smo svi u kompletnoj saglasnosti u vezi ove odluke, pa predlažem da odložimo dalju diskusiju doove odluke, pa predlažem da odložimo dalju diskusiju do sledećeg sastanaka, da damo sebi vremena da razvijemo barsledećeg sastanaka, da damo sebi vremena da razvijemo bar neka neslaganja i time je možda malo bolje razumemoneka neslaganja i time je možda malo bolje razumemo!“!“ ---- Alfred P. Sloan, CEO GMAlfred P. Sloan, CEO GM Neslaganja - sukob mišljenja - protivrečne idejeNeslaganja - sukob mišljenja - protivrečne ideje
 • 35. Da li je dobro da u timu postoji sukob mišljenjaDa li je dobro da u timu postoji sukob mišljenja?? Šta donosi sukob mišljenja?Šta donosi sukob mišljenja?
 • 36. „„Odluke treba donositi demokratski,Odluke treba donositi demokratski, ali ih treba sprovoditi diktatorski!“ --ali ih treba sprovoditi diktatorski!“ -- Isak AdižesIsak Adižes
 • 37. Šta je najvažnije? ##33 Odluke donosite demokratski, sprovodite diktatorskiOdluke donosite demokratski, sprovodite diktatorski Šta treba zapamtiti?
 • 39. Koje su 2 osnovne vrste komunikacije?Koje su 2 osnovne vrste komunikacije? 1. INFORMISANJE1. INFORMISANJE1. INFORMISANJE1. INFORMISANJE 2. UTICANJE2. UTICANJE2. UTICANJE2. UTICANJE
 • 40. Šta je cilj informisanja?Šta je cilj informisanja? Da primaocDa primaoc primiprimi informaciju +informaciju + razumerazume
 • 41. Poslovođa:Poslovođa: Uključite pumpu ABC-123Uključite pumpu ABC-123 Radnik:Radnik: Uključujem pumpu ABC-123Uključujem pumpu ABC-123 Poslovođa:Poslovođa: Potvrđujem, uključite pumpu ABC-123Potvrđujem, uključite pumpu ABC-123 Šta je trostruka komunikacija?Šta je trostruka komunikacija? Prodavac:Prodavac: Da li se vidimo sutra u 12.00 u kafeuDa li se vidimo sutra u 12.00 u kafeu Kupac:Kupac: Potvrđujem sastanak sutra u 12.00 u kafeuPotvrđujem sastanak sutra u 12.00 u kafeu Prodavac:Prodavac: Potvrđujem dogovorPotvrđujem dogovor
 • 42. Šta je cilj komunikacije uticanja?Šta je cilj komunikacije uticanja? Da primaocDa primaoc primiprimi informaciju +informaciju + razumerazume ++ delujedeluje
 • 43. Šta je najveći problem kod uticanja?Šta je najveći problem kod uticanja? Razumevanje nikada nije 100%Razumevanje nikada nije 100% VAŽNOVAŽNO Da bi ostvarili uticaj ljudi vas moraju razumetiDa bi ostvarili uticaj ljudi vas moraju razumeti
 • 44. Šta nam ljudi kažu kad pitamo jeste li razumeli?Šta nam ljudi kažu kad pitamo jeste li razumeli? Zašto ljudi retko priznaju da nisu dobro razumeli?Zašto ljudi retko priznaju da nisu dobro razumeli? DiskusijaDiskusija
 • 45. ““Najefektniji način uticanja na ljude jeNajefektniji način uticanja na ljude je postavljanje pitanja i aktivno slušanje”postavljanje pitanja i aktivno slušanje” -- Antony Robins-- Antony Robins
 • 46. Šta je najvažnije praviloŠta je najvažnije pravilo postavljanja pitanjapostavljanja pitanja?? KoristiteKoristite ŠTAŠTA umestoumesto ZAŠTOZAŠTO VEOMA VAŽNO
 • 47. Da li stimulišete razvoj ili kažnjavateDa li stimulišete razvoj ili kažnjavate?? Greška je šansa za napredakGreška je šansa za napredak
 • 48. ##44 Da utičete na ljude pričajte o njima, pitajte i slušajteDa utičete na ljude pričajte o njima, pitajte i slušajte Šta je najvažnije? Šta treba zapamtiti?
 • 49. ““Morate stalno da pitate šta ste uradiliMorate stalno da pitate šta ste uradili i kako da to učinite boljim!”i kako da to učinite boljim!” -- Elon Musk-- Elon Musk
 • 50. Šta su glavne pouke treninga?Šta su glavne pouke treninga? Šta smo naučili?Šta smo naučili? LESSIONS LEARNED?LESSIONS LEARNED?
 • 51. Radimo za najbolje – Klijenti Poslovnih Znanja
 • 52. Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji” 18 marta 2013 Privredna komora Beograda18 marta 2013 Privredna komora Beograda
 • 53. Trening “Strategija ključne B2B prodaje”Trening “Strategija ključne B2B prodaje” 9.5.2013 u Privrednoj komori Beograda9.5.2013 u Privrednoj komori Beograda
 • 54. Trening – Upravljanje i rešavanje konflikata – 2015Trening – Upravljanje i rešavanje konflikata – 2015 za zaposlene Delegacija Evropske Unije u Beograduza zaposlene Delegacija Evropske Unije u Beogradu
 • 55. Javni trening unapređenja poslovanja primenom LeanJavni trening unapređenja poslovanja primenom Lean metodologije - Privredna komora Beograda - Mart 2016metodologije - Privredna komora Beograda - Mart 2016
 • 56.