SlideShare a Scribd company logo
Miodrag Kostić, CMC
Feedback trening
Ovo je skraćena verzija prezentacije sa treninga koji
sadrži i veliki broj interaktivnih vežbi (minimum 50%
treninga) i primera iz prakse domaćih preduzeća
NAPOMENA
Zašto je važanZašto je važan
feedback?feedback?
Kako je letenje avionom postalo sigurnoKako je letenje avionom postalo sigurno??
FEEDBACK
Zašto je dobar feedback neophodan?Zašto je dobar feedback neophodan?
Korean Air - let 801 : Seul - Guam
Kada seKada se
uči nauči na
greškama?greškama?
NENE
*
Kako se uči u poslu i životuKako se uči u poslu i životu??
FEEDBACK
Primetili ste da vam je podignuta ručna kočnicaPrimetili ste da vam je podignuta ručna kočnica
Šta ćete uraditi?Šta ćete uraditi?
Zašto niste samo dali gas?Zašto niste samo dali gas?
Kako zaposleni najčešće reaguju kad uoče grešku,
da li spuste ručnu kočnicu, ili samo daju gas?
Da li je to jedina opcija?Da li je to jedina opcija?
Zašto su rezultati škola u Šangajskoj oblasti najbolji na svetu?
Šta on vidi kao najveći problem u edukaciji?Šta on vidi kao najveći problem u edukaciji?
Projekat od $5 milijardi za uvođenje feeedbacka profesorima
- 20000 novo zaposlenih u 3 godine
- 46% nije uspelo posle 18 meseci na poslu
- 90% nije uspelo zbog nesposobnosti da uče
Sposlobnost da zatraže, prime i prihvate feedbak od drugih
Većina ljudi želi i misli da je u pravu, čak i kada nisu u pravu
Richard BransonRichard Branson
Traži od svakog zaposlenog da pita:
1. Reci mi šta očekuješ od mene
2. Pruži mi šansu da postignem rezultat
3. Reci mi kako mi ide
4. Daj mi smernice kada mi ustrebaju
5. Nagradi me u odnosu na moj
doprinos
##11
Zašto je važan feedback?
Feedback nam omogućava da učimo/napredujemo
Šta je feedback?Šta je feedback?
Šta je feedbackŠta je feedback??
FEEDBACK = Reakcija ili odgovor
na određeni proces ili aktivnost
Svrha feedbacka je da pruži povratnu informaciju o rezultatu
ZZašto mala deca lako daju i primajuašto mala deca lako daju i primaju
feedbackfeedback??
Dete nema problema sa feedbackom jer je okruženo ljubavlju
Dete se ne boji da postavlja pitanja, ne brine o posledicama
Kakav ne sme biti feedbackKakav ne sme biti feedback??
FEEDBACK ne sme biti lične prirode
VAŽNO
Baš si ispao glup sa kolegomBaš si ispao glup sa kolegom
Zašto si obmanuo kolegu?Zašto si obmanuo kolegu?
Sa kolegom si radio ... šta ...Sa kolegom si radio ... šta ...
Šta si rekao kolegi ... kako ...Šta si rekao kolegi ... kako ...
Zašto ljudi nerado daju feedback drugimaZašto ljudi nerado daju feedback drugima??
Kolega ima rupu na pantalonama koju ne vidi. Ostali članovi tima
mu ne ukazuju na to da ima rupu na pantalonama. Šta je razlog?
Nastavite rečenicu: Ako nemaš nešto lepo da kažeš sagovorniku
Da li je feedback samo pohvalaDa li je feedback samo pohvala??
I appreciate … Ja cenim ...
I wish … Želeo bih da ...
FEEDBACK je DIJALOG
##22
Kakav ne sme biti feedback?
Feedback ne sme biti lične prirode
Kako tražiti feedbackKako tražiti feedback
od kolege?od kolege?
Primanje FEEDBACK-a
Zašto je dobro tražiti feedbackZašto je dobro tražiti feedback??
Kelner koji je poslužio pladanj sa bejglima na kraju obroka
pitao je goste kako im se svideo bejgl koji su odabrali.
Interna MOTIVACIJA
Koje su 3 moguće reakcije na feedback?Koje su 3 moguće reakcije na feedback?
1. Okidač istine Da li je istinit?
2. Okidač odnosa Ko si ti da mi kažeš?
3. Okidač identiteta
Emocionalna
reakcija
Koliko dobro ljudi vide svoju situaciju?
Ne razumeju / ne vide dobro šta se oko njih dešava?
Tamne mrlje svesnosti
Kako prikupiti feedback od kolegaKako prikupiti feedback od kolega??
Koja pitanja postavljamo kolegama?Koja pitanja postavljamo kolegama?
3. Važna je priprema
1. Otvorena pitanja
2. Samo činjenice
Kako zatražiti feedback od kolegeKako zatražiti feedback od kolege??
Šta je jedna stvar koju me vidiš da stalno radim,
(ili koju ne radim) da me ometa u ličnom napretku?
##33
Kako tražiti feedback?
Otvorena pitanja – samo činjenice – pripremite se
Kako dati feedbackKako dati feedback
kolegi?kolegi?
Šta ćete uraditi posle godinu danaŠta ćete uraditi posle godinu dana??
Godinu dana svakog petka devojci (ženi) donosite
buket cveća. Nijedanput vam se nije zahvalila.
Koja su 2 osnovna razloga za feedbackKoja su 2 osnovna razloga za feedback??
1. Potrebno je promeniti ...
2. Nastavite kao do sada ...
Ciljevi davanja feedback-a
*
• Feedback se daje pojedincu ili grupi ljudi u odnosu na uticaj koje
njihovo ponašanje ima na druge ljude
• Konstruktivni feedback ukazuje ljudima na oblasti ukojima se
njihov učinak može poboljšati (oblasti unapređenja)
• Glavni cilj feedbacka je da pomogne ljudima da razumeju gde
stoje u odnosu na očekivano/produktivno ponašanje na poslu
Kako dati FEEDBACK kolegama?Kako dati FEEDBACK kolegama?
1.1. SSITUATIONITUATION
2.2. IIMPACTMPACT
3.3. BBEHAVIOUREHAVIOUR
SS BBII
Zvuk vašeg kompjutera je preglasan
Od buke ne mogu da čujem klijenta
Molim vas utišajte vaš kompjuter
Kako treba da izgleda razgovorKako treba da izgleda razgovor ??
1. Da ukaže na potrebu za promenom
““Morate stalno da pitate šta ste uradiliMorate stalno da pitate šta ste uradili
i kako da to učinite boljim!”i kako da to učinite boljim!”
-- Elon Musk-- Elon Musk
##44
Kako davati feedback?
Koristite SIB / SPP – Situacija – Posledica - Ponašanje
Kako odgovoritiKako odgovoriti
na prigovore kolege?na prigovore kolege?
Šta je primedba ili prigovorŠta je primedba ili prigovor??
Izjava o neispunjenim očekivanjima
Šta je uzrok primedbi i prigovora?Šta je uzrok primedbi i prigovora?
Nerazumevanje i nesporazum
Tinja skriveno nezadovoljstvo
Nisu svesni vaših zajedničkih interesa
Tako što saznate istinu o njemu
Kako prevazilazite prigovore kolega?Kako prevazilazite prigovore kolega?
Na prigovor se odgovara pitanjem
VAŽNO
Kako početi odgovor na prigovor?Kako početi odgovor na prigovor?
PonoviPonoviKAKOKAKO PotvrdiPotvrdi
POTVRDI - Vi kažete da je ... Vaše pitanje je ...POTVRDI - Vi kažete da je ... Vaše pitanje je ...
PONOVI - Izvinite nisam vas dobro razumeo,PONOVI - Izvinite nisam vas dobro razumeo,
možete li mi ponoviti vaše pitanje ...možete li mi ponoviti vaše pitanje ...
Koristite ŠTA umesto ZAŠTO
VEOMA VAŽNO
Koje je važno pravilo postavljanja pitanja?
##55
Kako odgovoriti na prigovor?
Na prigovor odgovarate tako što saznate istinu o njemu
Šta su glavne pouke treninga?Šta su glavne pouke treninga?
Šta smo naučili? LESSIONS LEARNED?
Radimo za najbolje – Klijenti Poslovnih Znanja
Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”
18 marta 2013 Privredna komora Beograda18 marta 2013 Privredna komora Beograda
Trening “Strategija ključne B2B prodaje”Trening “Strategija ključne B2B prodaje”
9.5.2013 u Privrednoj komori Beograda9.5.2013 u Privrednoj komori Beograda
Trening – Upravljanje i rešavanje konflikata – 2015Trening – Upravljanje i rešavanje konflikata – 2015
za zaposlene Delegacija Evropske Unije u Beograduza zaposlene Delegacija Evropske Unije u Beogradu
Javni trening unapređenja poslovanja primenom LeanJavni trening unapređenja poslovanja primenom Lean
metodologije - Privredna komora Beograda - Mart 2016metodologije - Privredna komora Beograda - Mart 2016
HVALA :)HVALA :)
www.markoburazor.com
www.poslovnaznanja.com
www.miodragkostic.com

More Related Content

What's hot

Асертивна комуникација
Асертивна комуникацијаАсертивна комуникација
Асертивна комуникација
AzBuki
 
Sleight of Mouth - Jelena Ljubojević Porej
Sleight of Mouth - Jelena Ljubojević PorejSleight of Mouth - Jelena Ljubojević Porej
Sleight of Mouth - Jelena Ljubojević PorejNLP Centar Beograd
 
Znacaj psihologije u turizmu
Znacaj psihologije u turizmuZnacaj psihologije u turizmu
Znacaj psihologije u turizmu
Profpsiholog
 
Ličnost, gimnazija
Ličnost, gimnazijaLičnost, gimnazija
Ličnost, gimnazija
Profpsiholog
 
Govor tela
Govor tela Govor tela
Govor tela
Olivera Jovic
 
Asertivnost
AsertivnostAsertivnost
Asertivnost
Marica Vučurović
 
Napredni reframing - Aleksandra Janković
Napredni reframing - Aleksandra JankovićNapredni reframing - Aleksandra Janković
Napredni reframing - Aleksandra JankovićNLP Centar Beograd
 
inteligencija
inteligencijainteligencija
inteligencija
Anita Kliment
 
Satir kategorije - Suzana Josic
Satir kategorije - Suzana JosicSatir kategorije - Suzana Josic
Satir kategorije - Suzana Josic
NLP Centar Beograd
 
Komunikacija
Komunikacija Komunikacija
Komunikacija
Olivera Jovic
 
Predmet i grane psihologije
Predmet i grane psihologije Predmet i grane psihologije
Predmet i grane psihologije
snezanadjeric1
 
Empatija
EmpatijaEmpatija
Empatija
Škola Futura
 

What's hot (20)

Komunikacija
KomunikacijaKomunikacija
Komunikacija
 
Poslovna komunikacija
Poslovna komunikacija Poslovna komunikacija
Poslovna komunikacija
 
Асертивна комуникација
Асертивна комуникацијаАсертивна комуникација
Асертивна комуникација
 
frustracija
frustracijafrustracija
frustracija
 
Sleight of Mouth - Jelena Ljubojević Porej
Sleight of Mouth - Jelena Ljubojević PorejSleight of Mouth - Jelena Ljubojević Porej
Sleight of Mouth - Jelena Ljubojević Porej
 
Prava, obaveze, odgovornost
Prava, obaveze, odgovornostPrava, obaveze, odgovornost
Prava, obaveze, odgovornost
 
Znacaj psihologije u turizmu
Znacaj psihologije u turizmuZnacaj psihologije u turizmu
Znacaj psihologije u turizmu
 
Ličnost, gimnazija
Ličnost, gimnazijaLičnost, gimnazija
Ličnost, gimnazija
 
Govor tela
Govor tela Govor tela
Govor tela
 
Asertivnost
AsertivnostAsertivnost
Asertivnost
 
Napredni reframing - Aleksandra Janković
Napredni reframing - Aleksandra JankovićNapredni reframing - Aleksandra Janković
Napredni reframing - Aleksandra Janković
 
puk
pukpuk
puk
 
inteligencija
inteligencijainteligencija
inteligencija
 
Satir kategorije - Suzana Josic
Satir kategorije - Suzana JosicSatir kategorije - Suzana Josic
Satir kategorije - Suzana Josic
 
Komunikacija
Komunikacija Komunikacija
Komunikacija
 
stres
stres stres
stres
 
Predmet i grane psihologije
Predmet i grane psihologije Predmet i grane psihologije
Predmet i grane psihologije
 
Sidra - Aleksandra Jankovic
Sidra - Aleksandra JankovicSidra - Aleksandra Jankovic
Sidra - Aleksandra Jankovic
 
Empatija
EmpatijaEmpatija
Empatija
 
Psihički poremećaji
Psihički poremećajiPsihički poremećaji
Psihički poremećaji
 

Similar to Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije

Radionica kako unaprediti timski rad interaktivna obuka zaposlenih
Radionica kako unaprediti timski rad interaktivna obuka zaposlenihRadionica kako unaprediti timski rad interaktivna obuka zaposlenih
Radionica kako unaprediti timski rad interaktivna obuka zaposlenih
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening Ostvarite bolji timski rad - otklonite 5 smetnji u radu tima
Trening Ostvarite bolji timski rad - otklonite 5 smetnji u radu timaTrening Ostvarite bolji timski rad - otklonite 5 smetnji u radu tima
Trening Ostvarite bolji timski rad - otklonite 5 smetnji u radu tima
Miodrag Kostic, CMC
 
Veštine prodaje i lična prodaja obuka Poslovna Znanja
Veštine prodaje i lična prodaja obuka Poslovna ZnanjaVeštine prodaje i lična prodaja obuka Poslovna Znanja
Veštine prodaje i lična prodaja obuka Poslovna Znanja
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna Znanja
Trening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna ZnanjaTrening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna Znanja
Trening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna Znanja
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening prodaje interaktivna obuka prodavaca Poslovna Znanja
Trening prodaje interaktivna obuka prodavaca Poslovna ZnanjaTrening prodaje interaktivna obuka prodavaca Poslovna Znanja
Trening prodaje interaktivna obuka prodavaca Poslovna Znanja
Miodrag Kostic, CMC
 
INCLUEDUSEX IO4 serbian version final
INCLUEDUSEX IO4 serbian version finalINCLUEDUSEX IO4 serbian version final
INCLUEDUSEX IO4 serbian version final
Karel Van Isacker
 
Trening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanju
Trening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanjuTrening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanju
Trening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanju
Miodrag Kostic, CMC
 
Viktor Kunovski - Koucing
Viktor Kunovski - KoucingViktor Kunovski - Koucing
Viktor Kunovski - Koucing
bsckragujevac
 
Rešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna Znanja
Rešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna ZnanjaRešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna Znanja
Rešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna Znanja
Miodrag Kostic, CMC
 
Prodajni razgovor sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
Prodajni razgovor sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanjaProdajni razgovor sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
Prodajni razgovor sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
Miodrag Kostic, CMC
 
Regrutacija ppt
Regrutacija pptRegrutacija ppt
Regrutacija pptVuk Kosic
 
Kompleksna prodaja otvoreni javni trening strategija prodaje B2B kupcima
Kompleksna prodaja otvoreni javni trening strategija prodaje B2B kupcimaKompleksna prodaja otvoreni javni trening strategija prodaje B2B kupcima
Kompleksna prodaja otvoreni javni trening strategija prodaje B2B kupcima
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovoriTrening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Miodrag Kostic, CMC
 
Vestine pregovaranja sa kljucnim b2b kupcima poslovno pregovaranje
Vestine pregovaranja sa kljucnim b2b kupcima poslovno pregovaranjeVestine pregovaranja sa kljucnim b2b kupcima poslovno pregovaranje
Vestine pregovaranja sa kljucnim b2b kupcima poslovno pregovaranje
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening interna komunikacija obuka korporativna komunikacija
Trening interna komunikacija obuka korporativna komunikacijaTrening interna komunikacija obuka korporativna komunikacija
Trening interna komunikacija obuka korporativna komunikacija
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening - Liderstvo - Kako biti uspesan lider? Kako biti uspesan menadzer? Ka...
Trening - Liderstvo - Kako biti uspesan lider? Kako biti uspesan menadzer? Ka...Trening - Liderstvo - Kako biti uspesan lider? Kako biti uspesan menadzer? Ka...
Trening - Liderstvo - Kako biti uspesan lider? Kako biti uspesan menadzer? Ka...
Marko Burazor
 
Alati u prodaji prodaja i pregovaranje sa b2b kupcima
Alati u prodaji prodaja i pregovaranje sa b2b kupcimaAlati u prodaji prodaja i pregovaranje sa b2b kupcima
Alati u prodaji prodaja i pregovaranje sa b2b kupcima
Miodrag Kostic, CMC
 
Timski rad trening kako ostvariti dobar timski rad zaposlenih
Timski rad trening kako ostvariti dobar timski rad zaposlenihTimski rad trening kako ostvariti dobar timski rad zaposlenih
Timski rad trening kako ostvariti dobar timski rad zaposlenih
Miodrag Kostic, CMC
 
Prodajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii trening
Prodajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii treningProdajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii trening
Prodajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii trening
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening prezentacione vestine obuka javnog nastupa
Trening prezentacione vestine obuka javnog nastupaTrening prezentacione vestine obuka javnog nastupa
Trening prezentacione vestine obuka javnog nastupa
Miodrag Kostic, CMC
 

Similar to Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije (20)

Radionica kako unaprediti timski rad interaktivna obuka zaposlenih
Radionica kako unaprediti timski rad interaktivna obuka zaposlenihRadionica kako unaprediti timski rad interaktivna obuka zaposlenih
Radionica kako unaprediti timski rad interaktivna obuka zaposlenih
 
Trening Ostvarite bolji timski rad - otklonite 5 smetnji u radu tima
Trening Ostvarite bolji timski rad - otklonite 5 smetnji u radu timaTrening Ostvarite bolji timski rad - otklonite 5 smetnji u radu tima
Trening Ostvarite bolji timski rad - otklonite 5 smetnji u radu tima
 
Veštine prodaje i lična prodaja obuka Poslovna Znanja
Veštine prodaje i lična prodaja obuka Poslovna ZnanjaVeštine prodaje i lična prodaja obuka Poslovna Znanja
Veštine prodaje i lična prodaja obuka Poslovna Znanja
 
Trening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna Znanja
Trening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna ZnanjaTrening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna Znanja
Trening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna Znanja
 
Trening prodaje interaktivna obuka prodavaca Poslovna Znanja
Trening prodaje interaktivna obuka prodavaca Poslovna ZnanjaTrening prodaje interaktivna obuka prodavaca Poslovna Znanja
Trening prodaje interaktivna obuka prodavaca Poslovna Znanja
 
INCLUEDUSEX IO4 serbian version final
INCLUEDUSEX IO4 serbian version finalINCLUEDUSEX IO4 serbian version final
INCLUEDUSEX IO4 serbian version final
 
Trening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanju
Trening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanjuTrening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanju
Trening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanju
 
Viktor Kunovski - Koucing
Viktor Kunovski - KoucingViktor Kunovski - Koucing
Viktor Kunovski - Koucing
 
Rešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna Znanja
Rešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna ZnanjaRešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna Znanja
Rešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna Znanja
 
Prodajni razgovor sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
Prodajni razgovor sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanjaProdajni razgovor sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
Prodajni razgovor sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
 
Regrutacija ppt
Regrutacija pptRegrutacija ppt
Regrutacija ppt
 
Kompleksna prodaja otvoreni javni trening strategija prodaje B2B kupcima
Kompleksna prodaja otvoreni javni trening strategija prodaje B2B kupcimaKompleksna prodaja otvoreni javni trening strategija prodaje B2B kupcima
Kompleksna prodaja otvoreni javni trening strategija prodaje B2B kupcima
 
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovoriTrening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
 
Vestine pregovaranja sa kljucnim b2b kupcima poslovno pregovaranje
Vestine pregovaranja sa kljucnim b2b kupcima poslovno pregovaranjeVestine pregovaranja sa kljucnim b2b kupcima poslovno pregovaranje
Vestine pregovaranja sa kljucnim b2b kupcima poslovno pregovaranje
 
Trening interna komunikacija obuka korporativna komunikacija
Trening interna komunikacija obuka korporativna komunikacijaTrening interna komunikacija obuka korporativna komunikacija
Trening interna komunikacija obuka korporativna komunikacija
 
Trening - Liderstvo - Kako biti uspesan lider? Kako biti uspesan menadzer? Ka...
Trening - Liderstvo - Kako biti uspesan lider? Kako biti uspesan menadzer? Ka...Trening - Liderstvo - Kako biti uspesan lider? Kako biti uspesan menadzer? Ka...
Trening - Liderstvo - Kako biti uspesan lider? Kako biti uspesan menadzer? Ka...
 
Alati u prodaji prodaja i pregovaranje sa b2b kupcima
Alati u prodaji prodaja i pregovaranje sa b2b kupcimaAlati u prodaji prodaja i pregovaranje sa b2b kupcima
Alati u prodaji prodaja i pregovaranje sa b2b kupcima
 
Timski rad trening kako ostvariti dobar timski rad zaposlenih
Timski rad trening kako ostvariti dobar timski rad zaposlenihTimski rad trening kako ostvariti dobar timski rad zaposlenih
Timski rad trening kako ostvariti dobar timski rad zaposlenih
 
Prodajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii trening
Prodajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii treningProdajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii trening
Prodajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii trening
 
Trening prezentacione vestine obuka javnog nastupa
Trening prezentacione vestine obuka javnog nastupaTrening prezentacione vestine obuka javnog nastupa
Trening prezentacione vestine obuka javnog nastupa
 

More from Miodrag Kostic, CMC

Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji TreningStorytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening asertivna komunikacija obuka
Trening asertivna komunikacija obuka Trening asertivna komunikacija obuka
Trening asertivna komunikacija obuka
Miodrag Kostic, CMC
 
Webinar - How to handle difficult conversations at work
Webinar - How to handle difficult conversations at workWebinar - How to handle difficult conversations at work
Webinar - How to handle difficult conversations at work
Miodrag Kostic, CMC
 
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinarHow to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
Miodrag Kostic, CMC
 
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Miodrag Kostic, CMC
 
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade SerbiaMiodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic, CMC
 
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Miodrag Kostic, CMC
 
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavacaNaplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Miodrag Kostic, CMC
 
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavacaNaplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Miodrag Kostic, CMC
 
Workshop digital transformation strategy digital road-map training
Workshop digital transformation strategy digital road-map trainingWorkshop digital transformation strategy digital road-map training
Workshop digital transformation strategy digital road-map training
Miodrag Kostic, CMC
 
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultantDigitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
Miodrag Kostic, CMC
 
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsaltingDigitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
Miodrag Kostic, CMC
 
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultantiKonsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
Miodrag Kostic, CMC
 
Miodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic - List of clientsMiodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic, CMC
 
Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka
Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obukaKurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka
Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka
Miodrag Kostic, CMC
 
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestina
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestinaVestine liderstva trening obuka liderskih vestina
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestina
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time managementTrening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
Miodrag Kostic, CMC
 
Vestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodaji
Vestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodajiVestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodaji
Vestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodaji
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenihTrening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
Miodrag Kostic, CMC
 
Digital transformation consulting digital consultants serbia belgrade
Digital transformation consulting digital consultants serbia belgradeDigital transformation consulting digital consultants serbia belgrade
Digital transformation consulting digital consultants serbia belgrade
Miodrag Kostic, CMC
 

More from Miodrag Kostic, CMC (20)

Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji TreningStorytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
 
Trening asertivna komunikacija obuka
Trening asertivna komunikacija obuka Trening asertivna komunikacija obuka
Trening asertivna komunikacija obuka
 
Webinar - How to handle difficult conversations at work
Webinar - How to handle difficult conversations at workWebinar - How to handle difficult conversations at work
Webinar - How to handle difficult conversations at work
 
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinarHow to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
 
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
 
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade SerbiaMiodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
 
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
 
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavacaNaplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
 
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavacaNaplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
 
Workshop digital transformation strategy digital road-map training
Workshop digital transformation strategy digital road-map trainingWorkshop digital transformation strategy digital road-map training
Workshop digital transformation strategy digital road-map training
 
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultantDigitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
 
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsaltingDigitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
 
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultantiKonsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
 
Miodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic - List of clientsMiodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic - List of clients
 
Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka
Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obukaKurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka
Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka
 
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestina
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestinaVestine liderstva trening obuka liderskih vestina
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestina
 
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time managementTrening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
 
Vestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodaji
Vestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodajiVestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodaji
Vestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodaji
 
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenihTrening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
 
Digital transformation consulting digital consultants serbia belgrade
Digital transformation consulting digital consultants serbia belgradeDigital transformation consulting digital consultants serbia belgrade
Digital transformation consulting digital consultants serbia belgrade
 

Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije

 • 2. Ovo je skraćena verzija prezentacije sa treninga koji sadrži i veliki broj interaktivnih vežbi (minimum 50% treninga) i primera iz prakse domaćih preduzeća NAPOMENA
 • 3. Zašto je važanZašto je važan feedback?feedback?
 • 4. Kako je letenje avionom postalo sigurnoKako je letenje avionom postalo sigurno?? FEEDBACK
 • 5. Zašto je dobar feedback neophodan?Zašto je dobar feedback neophodan? Korean Air - let 801 : Seul - Guam
 • 6. Kada seKada se uči nauči na greškama?greškama? NENE * Kako se uči u poslu i životuKako se uči u poslu i životu?? FEEDBACK
 • 7. Primetili ste da vam je podignuta ručna kočnicaPrimetili ste da vam je podignuta ručna kočnica Šta ćete uraditi?Šta ćete uraditi? Zašto niste samo dali gas?Zašto niste samo dali gas? Kako zaposleni najčešće reaguju kad uoče grešku, da li spuste ručnu kočnicu, ili samo daju gas? Da li je to jedina opcija?Da li je to jedina opcija?
 • 8. Zašto su rezultati škola u Šangajskoj oblasti najbolji na svetu? Šta on vidi kao najveći problem u edukaciji?Šta on vidi kao najveći problem u edukaciji? Projekat od $5 milijardi za uvođenje feeedbacka profesorima
 • 9. - 20000 novo zaposlenih u 3 godine - 46% nije uspelo posle 18 meseci na poslu - 90% nije uspelo zbog nesposobnosti da uče Sposlobnost da zatraže, prime i prihvate feedbak od drugih Većina ljudi želi i misli da je u pravu, čak i kada nisu u pravu
 • 10. Richard BransonRichard Branson Traži od svakog zaposlenog da pita: 1. Reci mi šta očekuješ od mene 2. Pruži mi šansu da postignem rezultat 3. Reci mi kako mi ide 4. Daj mi smernice kada mi ustrebaju 5. Nagradi me u odnosu na moj doprinos
 • 11. ##11 Zašto je važan feedback? Feedback nam omogućava da učimo/napredujemo
 • 12. Šta je feedback?Šta je feedback?
 • 13. Šta je feedbackŠta je feedback?? FEEDBACK = Reakcija ili odgovor na određeni proces ili aktivnost Svrha feedbacka je da pruži povratnu informaciju o rezultatu
 • 14. ZZašto mala deca lako daju i primajuašto mala deca lako daju i primaju feedbackfeedback?? Dete nema problema sa feedbackom jer je okruženo ljubavlju Dete se ne boji da postavlja pitanja, ne brine o posledicama
 • 15. Kakav ne sme biti feedbackKakav ne sme biti feedback?? FEEDBACK ne sme biti lične prirode VAŽNO Baš si ispao glup sa kolegomBaš si ispao glup sa kolegom Zašto si obmanuo kolegu?Zašto si obmanuo kolegu? Sa kolegom si radio ... šta ...Sa kolegom si radio ... šta ... Šta si rekao kolegi ... kako ...Šta si rekao kolegi ... kako ...
 • 16. Zašto ljudi nerado daju feedback drugimaZašto ljudi nerado daju feedback drugima?? Kolega ima rupu na pantalonama koju ne vidi. Ostali članovi tima mu ne ukazuju na to da ima rupu na pantalonama. Šta je razlog? Nastavite rečenicu: Ako nemaš nešto lepo da kažeš sagovorniku
 • 17. Da li je feedback samo pohvalaDa li je feedback samo pohvala?? I appreciate … Ja cenim ... I wish … Želeo bih da ... FEEDBACK je DIJALOG
 • 18. ##22 Kakav ne sme biti feedback? Feedback ne sme biti lične prirode
 • 19. Kako tražiti feedbackKako tražiti feedback od kolege?od kolege? Primanje FEEDBACK-a
 • 20. Zašto je dobro tražiti feedbackZašto je dobro tražiti feedback?? Kelner koji je poslužio pladanj sa bejglima na kraju obroka pitao je goste kako im se svideo bejgl koji su odabrali. Interna MOTIVACIJA
 • 21. Koje su 3 moguće reakcije na feedback?Koje su 3 moguće reakcije na feedback? 1. Okidač istine Da li je istinit? 2. Okidač odnosa Ko si ti da mi kažeš? 3. Okidač identiteta Emocionalna reakcija
 • 22. Koliko dobro ljudi vide svoju situaciju? Ne razumeju / ne vide dobro šta se oko njih dešava? Tamne mrlje svesnosti
 • 23. Kako prikupiti feedback od kolegaKako prikupiti feedback od kolega?? Koja pitanja postavljamo kolegama?Koja pitanja postavljamo kolegama? 3. Važna je priprema 1. Otvorena pitanja 2. Samo činjenice
 • 24. Kako zatražiti feedback od kolegeKako zatražiti feedback od kolege?? Šta je jedna stvar koju me vidiš da stalno radim, (ili koju ne radim) da me ometa u ličnom napretku?
 • 25. ##33 Kako tražiti feedback? Otvorena pitanja – samo činjenice – pripremite se
 • 26. Kako dati feedbackKako dati feedback kolegi?kolegi?
 • 27. Šta ćete uraditi posle godinu danaŠta ćete uraditi posle godinu dana?? Godinu dana svakog petka devojci (ženi) donosite buket cveća. Nijedanput vam se nije zahvalila.
 • 28. Koja su 2 osnovna razloga za feedbackKoja su 2 osnovna razloga za feedback?? 1. Potrebno je promeniti ... 2. Nastavite kao do sada ...
 • 29. Ciljevi davanja feedback-a * • Feedback se daje pojedincu ili grupi ljudi u odnosu na uticaj koje njihovo ponašanje ima na druge ljude • Konstruktivni feedback ukazuje ljudima na oblasti ukojima se njihov učinak može poboljšati (oblasti unapređenja) • Glavni cilj feedbacka je da pomogne ljudima da razumeju gde stoje u odnosu na očekivano/produktivno ponašanje na poslu
 • 30. Kako dati FEEDBACK kolegama?Kako dati FEEDBACK kolegama? 1.1. SSITUATIONITUATION 2.2. IIMPACTMPACT 3.3. BBEHAVIOUREHAVIOUR SS BBII Zvuk vašeg kompjutera je preglasan Od buke ne mogu da čujem klijenta Molim vas utišajte vaš kompjuter
 • 31. Kako treba da izgleda razgovorKako treba da izgleda razgovor ?? 1. Da ukaže na potrebu za promenom
 • 32. ““Morate stalno da pitate šta ste uradiliMorate stalno da pitate šta ste uradili i kako da to učinite boljim!”i kako da to učinite boljim!” -- Elon Musk-- Elon Musk
 • 33. ##44 Kako davati feedback? Koristite SIB / SPP – Situacija – Posledica - Ponašanje
 • 34. Kako odgovoritiKako odgovoriti na prigovore kolege?na prigovore kolege?
 • 35. Šta je primedba ili prigovorŠta je primedba ili prigovor?? Izjava o neispunjenim očekivanjima
 • 36. Šta je uzrok primedbi i prigovora?Šta je uzrok primedbi i prigovora? Nerazumevanje i nesporazum Tinja skriveno nezadovoljstvo Nisu svesni vaših zajedničkih interesa
 • 37. Tako što saznate istinu o njemu Kako prevazilazite prigovore kolega?Kako prevazilazite prigovore kolega? Na prigovor se odgovara pitanjem VAŽNO
 • 38. Kako početi odgovor na prigovor?Kako početi odgovor na prigovor? PonoviPonoviKAKOKAKO PotvrdiPotvrdi POTVRDI - Vi kažete da je ... Vaše pitanje je ...POTVRDI - Vi kažete da je ... Vaše pitanje je ... PONOVI - Izvinite nisam vas dobro razumeo,PONOVI - Izvinite nisam vas dobro razumeo, možete li mi ponoviti vaše pitanje ...možete li mi ponoviti vaše pitanje ...
 • 39. Koristite ŠTA umesto ZAŠTO VEOMA VAŽNO Koje je važno pravilo postavljanja pitanja?
 • 40. ##55 Kako odgovoriti na prigovor? Na prigovor odgovarate tako što saznate istinu o njemu
 • 41. Šta su glavne pouke treninga?Šta su glavne pouke treninga? Šta smo naučili? LESSIONS LEARNED?
 • 42. Radimo za najbolje – Klijenti Poslovnih Znanja
 • 43. Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji” 18 marta 2013 Privredna komora Beograda18 marta 2013 Privredna komora Beograda
 • 44. Trening “Strategija ključne B2B prodaje”Trening “Strategija ključne B2B prodaje” 9.5.2013 u Privrednoj komori Beograda9.5.2013 u Privrednoj komori Beograda
 • 45. Trening – Upravljanje i rešavanje konflikata – 2015Trening – Upravljanje i rešavanje konflikata – 2015 za zaposlene Delegacija Evropske Unije u Beograduza zaposlene Delegacija Evropske Unije u Beogradu
 • 46. Javni trening unapređenja poslovanja primenom LeanJavni trening unapređenja poslovanja primenom Lean metodologije - Privredna komora Beograda - Mart 2016metodologije - Privredna komora Beograda - Mart 2016
 • 47.