SlideShare a Scribd company logo
Miodrag Kostić, CMC
Prezentacione i komunikacione veštine
Ovo je skraćena verzija prezentacije sa treninga koji
sadrži i veliki broj interaktivnih vežbi (minimum 50%
treninga) i primera iz prakse domaćih preduzeća
NAPOMENA
Vlasnik “Web Consulting Honolulu” – 1997 godine
Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka
Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”
18 marta 2013 Privredna komora Beograda18 marta 2013 Privredna komora Beograda
1. LEAN i KAIZEN1. LEAN i KAIZEN
Trening “Strategija ključne B2B prodaje”Trening “Strategija ključne B2B prodaje”
9.5.2013 u Privrednoj komori Beograda9.5.2013 u Privrednoj komori Beograda
2. Prodaja i pregovaranje2. Prodaja i pregovaranje
Trening – Upravljanje i rešavanje konflikata – 2015Trening – Upravljanje i rešavanje konflikata – 2015
za zaposlene Delegacija Evropske Unije u Beograduza zaposlene Delegacija Evropske Unije u Beogradu
3. KOMUNIKACIJA3. KOMUNIKACIJA
Radionica “Digitalne transformacije” za “Novak ĐokovićRadionica “Digitalne transformacije” za “Novak Đoković
Fondaciju” U “Marsh Open Space u Beogradu” – 03.10.2018Fondaciju” U “Marsh Open Space u Beogradu” – 03.10.2018
4. Digitalna transformacija4. Digitalna transformacija
Miodrag Kostić
Da li je komuniciranje znanje ili veština?Da li je komuniciranje znanje ili veština?
Pravilo: 10 - 20 - 70
Važna je primenaVažna je primena
PotencijalPotencijal
Kako se postaje bolji u nekoj praktičnoj veštini?
SmetnjeSmetnje UspehUspeh
KRIZAKRIZA
preprekaprepreka prilikaprilika
Svaka prepreka ili izazov je i prilika za unapređenjeSvaka prepreka ili izazov je i prilika za unapređenje
“Da znaš ono što znaš i da znaš ono što ne znaš
je pravo znanje”
― Confucius – 511 BC
Šta stvarno ZNAMO, a šta ne znamo?
Izazov
br. 1
“Svako može da zna.
Poenta je da razumete.”
― Albert Einstein
Koliko RAZUMEMO to što stvarno znamo?
Izazov
br. 2
“Sve što je lako razumeti, teško se primenjuje!”
-- Marshal Goldsmith
“Easy to understand, hard to apply”
Kako PRIMENJUJEMO to što razumemo?
Izazov
br. 3
Koliko su važne veštine prezentiranja u poslu?Koliko su važne veštine prezentiranja u poslu?
Koja je uloga
samomotivacije
u prezentiranju?
Zamislite da ovde prezentirate?Zamislite da ovde prezentirate?
Kako bi se osećali da ste ispred mikrofona?Kako bi se osećali da ste ispred mikrofona?
Da li je lako biti dobar prezenter?Da li je lako biti dobar prezenter?
Kada ste zadnji put bili na dosadnoj prezentacijiKada ste zadnji put bili na dosadnoj prezentaciji??
Kako vi morate da se osećate na prezentaciji?Kako vi morate da se osećate na prezentaciji?
Da li znate ko su vaši sagovornici / publika?Da li znate ko su vaši sagovornici / publika?
Da bi razumeli njihove želje i potrebe
Kako vidite vašu publiku
određuje vaše ponašanje
i okvire vašeg uspeha u
prezentiranju.
Šta je cilj
prezentacije?
Kojim putem da idem?Kojim putem da idem?
Gde želiš da ideš?Gde želiš da ideš?
Ne znamNe znam
Onda je sve jednoOnda je sve jedno
-- Alisa u zemlji čuda-- Alisa u zemlji čuda
Šta želite da postignete prezentacijom?Šta želite da postignete prezentacijom?
Prezentaciju
počinjete sa
ciljem na umu!
Zašto je neophodno planirati?Zašto je neophodno planirati?
„„Vrednost planiranja nije u planu
već u samom planiranju!“
-- General Ajzenhauer
”Ja ne mogu da naučim ljude ništa,
ja samo mogu da ih naučim da ‘misle’!”
-- Sokrat
Da li je u prezentiranju moguće pripremiti gotov recept?
Zašto se pamti
dobra prezentacija?
Kako se nešto pamti?Kako se nešto pamti?
Zašto svi vole priče?
Kako pamtimo?Kako pamtimo?
„Ono što se događa, je činjenica a ne istina;
istinom zovemo ono što mi mislimo da se dogodilo“
-- Robert Mek Ki, holivudski scenarista
Fortune 500 CEOs
Navedite koje su 5
najboljih poslovnih
knjiga za vas?
Br. 5 bio je SHOGUN
ZaštoZašto??
Zašto svi volimo priče?Zašto svi volimo priče?
Priča pretvara informacije u emociju
Malo ljudi zna da ispriča priču,
a još manje zna da ne zna
Emocije su
memorijske kuke
dugoročnog
pamćenja!
Kako se kreira
nezaboravna priča?
Koji su elementi nezaboravne priče?Koji su elementi nezaboravne priče?
Iz čega se sastoji priča koja se pamti?Iz čega se sastoji priča koja se pamti?
1. Glavni junak
4. Uzbudljivo rešenje
3. Problem, prepreka, protivnik
2. Velika želja
U prethodnom videu, ko je ...?U prethodnom videu, ko je ...?
Priprema
elemenata prezentacije
Šta je najveći izazov u komunikaciji?Šta je najveći izazov u komunikaciji?
Kako da izbegnemo zamku previše podataka?
Da li je lako biti jezgrovit i kratak?Da li je lako biti jezgrovit i kratak?
Ernest HemingwayErnest Hemingway
10 strana sutra $500
1 strana 7 dana $2000
KRATKOKRATKO
RAZUMEVANJE
““Ako nešto ne možeš objasniti jednostavnim terminima,Ako nešto ne možeš objasniti jednostavnim terminima,
onda ga nisi dobro razumeo!”onda ga nisi dobro razumeo!”
-- Richard Feynman-- Richard Feynman
Jednostavni termini
JASNOJASNO
Moramo biti veoma jasni šta želimo da ljudi znaju o nama
Jasnoća se zasniva na principu kontrasta
Napisao je 4 reči na tabli slepog čoveka koji je prosio:
”Proleće je, a ja sam slep!”
Guy Kawasaki – PraviloGuy Kawasaki – Pravilo 1010--2020--3030
1010 slajdovaslajdova
2020 minutaminuta
3030 fontfont
Koja su 3 osnovna dela prezentacija?Koja su 3 osnovna dela prezentacija?
Koji su osnovni elementi scenarija prezentacije?
Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka
Kako se izvodi
vrhunska prezentacija?
3. Krairajte emocionalnu priču sa glavnim junakom
1. Uključite u odlučivanje sve učesnike u komunikaciji
2. Ponavljajte priču/poruku koliko god da je to potrebno
Šta treba raditi da bi seŠta treba raditi da bi se uticalo na sagovornikauticalo na sagovornika??
„Ljudi će voljno sprovoditi samo one odluke
u čijem su donošenju učestvovali!“ -- Isak Adižes
1. Uključite u odlučivanje sve učesnike u razgovoru
Ako su oni odlučili, onda će to i sprovoditi!Ako su oni odlučili, onda će to i sprovoditi!
Zašto?
Ponavljanje je majka učenja!Ponavljanje je majka učenja!
2. Ponavljajte priču koliko god da je to potrebno
Kako?
Priča pretvara informacije u emocije!Priča pretvara informacije u emocije!
3. Krairajte emocionalnu priču sa glavnim junakom
Šta?
„Kad je posao lidera završen,
ljudi kažu, “Sami smo tako hteli!”
-- Lao Tzu (6 vek pre nove ere)
Koji su koraci u
komunikaciji uticanja?
ProcesProces
komunikacijekomunikacije
uticanjauticanja
== AA
== II
== DD
AA==
1. Preliminarna faza otvaranje razgovora1. Preliminarna faza otvaranje razgovora
A - Pažnja
Prvi utisakPrvi utisak
ZaZa koliko vremena svest stvara prvi utisakkoliko vremena svest stvara prvi utisak??
2. Faza otkrivanja i razvijanja potreba2. Faza otkrivanja i razvijanja potreba
I - Interesovanje
Da li ljudi vole promene?Da li ljudi vole promene?
Šta je najveći izazov u komunikaciji uticanja?Šta je najveći izazov u komunikaciji uticanja?
Koliko su ljudi svesni potrebe da se promene?
Kako da im razvijemo tu potrebu?Kako da im razvijemo tu potrebu?
PROBLEMPROBLEM
Kada ljudi odluče da se promene?Kada ljudi odluče da se promene?
Skoro savršeno se osećam!Skoro savršeno se osećam!
Malo sam nezadovoljan!Malo sam nezadovoljan!
Imam velike problemeImam velike probleme
sa ..!sa ..!Moram hitno da reagujem!Moram hitno da reagujem!
NepotrebnoNepotrebno
NeodlučanNeodlučan
PotrebnoPotrebno
3. Faza demonstriranja sposobnosti3. Faza demonstriranja sposobnosti
D - Želja
Kada sam večerala sa gospodinom
Vajldom osećala sam kao da je on
najpametniji čovek u Engleskoj.
Kada sam večerala sa gospodinom
Dizraelijem osećala sam kao da sam
ja najpametnija žena u Engleskoj.
Sara Bernar
Ne pričajte o sebi,Ne pričajte o sebi,
pričajte o vašempričajte o vašem
sagovorniku!sagovorniku!
VAŽNO
Features tell,
benefits sell!
4. Faza prihvatanja obaveze4. Faza prihvatanja obaveze
A - Akcija
Zašto je neuspešna komunikacija?Zašto je neuspešna komunikacija?
3 žabe na lokvanju
Kako izvesti
nezaboravan govor?
Kako privući i održati pažnju?Kako privući i održati pažnju?
Pretvorite najvažnije delove u pitanja za prisutnePretvorite najvažnije delove u pitanja za prisutne
Kako početi vrhunski javni nastup?Kako početi vrhunski javni nastup?
““Otvorite prezentaciju izjavom koristi za publiku!”Otvorite prezentaciju izjavom koristi za publiku!”
-- Neil Rackham-- Neil Rackham
Kako ovladati strahovima?Kako ovladati strahovima?
Kako kontrolisati tremu?Kako kontrolisati tremu?
• Umirite disanjeUmirite disanje
• Uspostavite kontakt očimaUspostavite kontakt očima
• Usmerite se na porukuUsmerite se na poruku
• Rasteretite se pokretimaRasteretite se pokretima
Kako odgovoriti
na prigovore publike??
Kada ste imali nezgodnu publiku na prezentaciji?Kada ste imali nezgodnu publiku na prezentaciji?
Šta je uzrok primedbi i prigovora?Šta je uzrok primedbi i prigovora?
Nerazumevanje i nesporazum
Tinja skriveno nezadovoljstvo
Nisu svesni vaših zajedničkih interesa
Šta je najčešći uzrok prigovoraŠta je najčešći uzrok prigovora??
Ne razumeju / ne vide vašu pravu poruku?
Tako što saznate istinu o njemu
Kako prevazilazite prigovore sagovornika?Kako prevazilazite prigovore sagovornika?
Na prigovor se odgovara pitanjem
VAŽNO
Kako početi odgovor na prigovor sagovornika?Kako početi odgovor na prigovor sagovornika?
PonoviPonoviKAKOKAKO PotvrdiPotvrdi
POTVRDI - Vi kažete da je ... Vaše pitanje je ...
PONOVI - Izvinite nisam vas dobro razumeo,
možete li mi ponoviti vaše pitanje ...
Koristite ŠTA umesto ZAŠTO
VEOMA VAŽNO
Koje je važno pravilo postavljanja pitanja?
Kako uvežbati javni nastup?Kako uvežbati javni nastup?
Kako prevazići
prepreke u prezentiranju?
Zašto je važna povratna informacija - feedbackZašto je važna povratna informacija - feedback??
Kako je letenje avionom postalo sigurno?
Šta je feedbackŠta je feedback??
FEEDBACK = Reakcija ili odgovor
na određeni proces ili aktivnost
Svrha feedbacka je da pruži povratnu informaciju o rezultatu
Kako dati FEEDBACK sagovorniku?Kako dati FEEDBACK sagovorniku?
1.1. SSITUATIONITUATION
2.2. IIMPACTMPACT
3.3. BBEHAVIOUREHAVIOUR
SS BBII
Zvuk vibracije mobilnog je preglasan
Od buke kolege ne mogu da čuju
Molim vas utišajte vaš mobilni
““Morate stalno da pitate šta ste uradiliMorate stalno da pitate šta ste uradili
i kako da to učinite boljim!”i kako da to učinite boljim!”
-- Elon Musk-- Elon Musk
HVALA :)HVALA :)
linkedin.com/in/miodragkostic/
www.poslovnaznanja.com
www.miodragkostic.com

More Related Content

What's hot

Trening prodaje interaktivna obuka prodavaca Poslovna Znanja
Trening prodaje interaktivna obuka prodavaca Poslovna ZnanjaTrening prodaje interaktivna obuka prodavaca Poslovna Znanja
Trening prodaje interaktivna obuka prodavaca Poslovna Znanja
Miodrag Kostic, CMC
 
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestina
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestinaVestine liderstva trening obuka liderskih vestina
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestina
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovoriTrening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Miodrag Kostic, CMC
 
Javni nastup i prezentacijske veštine trening Poslovna Znanja
Javni nastup i prezentacijske veštine trening Poslovna ZnanjaJavni nastup i prezentacijske veštine trening Poslovna Znanja
Javni nastup i prezentacijske veštine trening Poslovna Znanja
Miodrag Kostic, CMC
 
Prodaja kupcima u maloprodaji trening za prodavce maloprodaje
Prodaja kupcima u maloprodaji trening za prodavce maloprodajeProdaja kupcima u maloprodaji trening za prodavce maloprodaje
Prodaja kupcima u maloprodaji trening za prodavce maloprodaje
Miodrag Kostic, CMC
 
Vestine pregovaranja sa kljucnim b2b kupcima poslovno pregovaranje
Vestine pregovaranja sa kljucnim b2b kupcima poslovno pregovaranjeVestine pregovaranja sa kljucnim b2b kupcima poslovno pregovaranje
Vestine pregovaranja sa kljucnim b2b kupcima poslovno pregovaranje
Miodrag Kostic, CMC
 
Prodajna prezentacija kljucnim b2b kupcima poslovnaznanja
Prodajna prezentacija kljucnim b2b kupcima poslovnaznanjaProdajna prezentacija kljucnim b2b kupcima poslovnaznanja
Prodajna prezentacija kljucnim b2b kupcima poslovnaznanja
Miodrag Kostic, CMC
 
Upravljanje konfliktima trening konflikt menadzment obuka kurs
Upravljanje konfliktima trening konflikt menadzment obuka kursUpravljanje konfliktima trening konflikt menadzment obuka kurs
Upravljanje konfliktima trening konflikt menadzment obuka kurs
Miodrag Kostic, CMC
 
Rešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna Znanja
Rešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna ZnanjaRešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna Znanja
Rešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna Znanja
Miodrag Kostic, CMC
 
Komunikacija i tehnike direktne prodaje
Komunikacija i tehnike direktne prodajeKomunikacija i tehnike direktne prodaje
Komunikacija i tehnike direktne prodaje
jcinis
 
Trening Ostvarite bolji timski rad - otklonite 5 smetnji u radu tima
Trening Ostvarite bolji timski rad - otklonite 5 smetnji u radu timaTrening Ostvarite bolji timski rad - otklonite 5 smetnji u radu tima
Trening Ostvarite bolji timski rad - otklonite 5 smetnji u radu tima
Miodrag Kostic, CMC
 
Timski rad trening kako ostvariti dobar timski rad zaposlenih
Timski rad trening kako ostvariti dobar timski rad zaposlenihTimski rad trening kako ostvariti dobar timski rad zaposlenih
Timski rad trening kako ostvariti dobar timski rad zaposlenih
Miodrag Kostic, CMC
 
Resavanje primedbi i prigovora kupaca u prodaji
Resavanje primedbi i prigovora kupaca u prodajiResavanje primedbi i prigovora kupaca u prodaji
Resavanje primedbi i prigovora kupaca u prodaji
Miodrag Kostic, CMC
 
Kompleksna prodaja otvoreni javni trening strategija prodaje B2B kupcima
Kompleksna prodaja otvoreni javni trening strategija prodaje B2B kupcimaKompleksna prodaja otvoreni javni trening strategija prodaje B2B kupcima
Kompleksna prodaja otvoreni javni trening strategija prodaje B2B kupcima
Miodrag Kostic, CMC
 
Vestine prodaje trening vestina prodajnog pregovaranja
Vestine prodaje trening vestina prodajnog pregovaranjaVestine prodaje trening vestina prodajnog pregovaranja
Vestine prodaje trening vestina prodajnog pregovaranja
Miodrag Kostic, CMC
 
Osnovni principi vestine prodaje
Osnovni principi vestine prodajeOsnovni principi vestine prodaje
Osnovni principi vestine prodaje
Sasa Bastian Jovanovic
 
Sta je prodaja i kako unaprediti prodaju
Sta je prodaja i kako unaprediti prodajuSta je prodaja i kako unaprediti prodaju
Sta je prodaja i kako unaprediti prodaju
Miodrag Kostic, CMC
 
Timbilding trening izgradnja tima obuka radionica team building srbija
Timbilding trening izgradnja tima obuka radionica team building srbijaTimbilding trening izgradnja tima obuka radionica team building srbija
Timbilding trening izgradnja tima obuka radionica team building srbija
Miodrag Kostic, CMC
 
Prodaja Kako steci prakticne vestine i umeca prodaje?
Prodaja Kako steci prakticne vestine i umeca prodaje?Prodaja Kako steci prakticne vestine i umeca prodaje?
Prodaja Kako steci prakticne vestine i umeca prodaje?
Miodrag Kostic, CMC
 
Plan prodaje i marketinga obuka marketing plan trening
Plan prodaje i marketinga obuka marketing plan treningPlan prodaje i marketinga obuka marketing plan trening
Plan prodaje i marketinga obuka marketing plan trening
Miodrag Kostic, CMC
 

What's hot (20)

Trening prodaje interaktivna obuka prodavaca Poslovna Znanja
Trening prodaje interaktivna obuka prodavaca Poslovna ZnanjaTrening prodaje interaktivna obuka prodavaca Poslovna Znanja
Trening prodaje interaktivna obuka prodavaca Poslovna Znanja
 
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestina
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestinaVestine liderstva trening obuka liderskih vestina
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestina
 
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovoriTrening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
 
Javni nastup i prezentacijske veštine trening Poslovna Znanja
Javni nastup i prezentacijske veštine trening Poslovna ZnanjaJavni nastup i prezentacijske veštine trening Poslovna Znanja
Javni nastup i prezentacijske veštine trening Poslovna Znanja
 
Prodaja kupcima u maloprodaji trening za prodavce maloprodaje
Prodaja kupcima u maloprodaji trening za prodavce maloprodajeProdaja kupcima u maloprodaji trening za prodavce maloprodaje
Prodaja kupcima u maloprodaji trening za prodavce maloprodaje
 
Vestine pregovaranja sa kljucnim b2b kupcima poslovno pregovaranje
Vestine pregovaranja sa kljucnim b2b kupcima poslovno pregovaranjeVestine pregovaranja sa kljucnim b2b kupcima poslovno pregovaranje
Vestine pregovaranja sa kljucnim b2b kupcima poslovno pregovaranje
 
Prodajna prezentacija kljucnim b2b kupcima poslovnaznanja
Prodajna prezentacija kljucnim b2b kupcima poslovnaznanjaProdajna prezentacija kljucnim b2b kupcima poslovnaznanja
Prodajna prezentacija kljucnim b2b kupcima poslovnaznanja
 
Upravljanje konfliktima trening konflikt menadzment obuka kurs
Upravljanje konfliktima trening konflikt menadzment obuka kursUpravljanje konfliktima trening konflikt menadzment obuka kurs
Upravljanje konfliktima trening konflikt menadzment obuka kurs
 
Rešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna Znanja
Rešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna ZnanjaRešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna Znanja
Rešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna Znanja
 
Komunikacija i tehnike direktne prodaje
Komunikacija i tehnike direktne prodajeKomunikacija i tehnike direktne prodaje
Komunikacija i tehnike direktne prodaje
 
Trening Ostvarite bolji timski rad - otklonite 5 smetnji u radu tima
Trening Ostvarite bolji timski rad - otklonite 5 smetnji u radu timaTrening Ostvarite bolji timski rad - otklonite 5 smetnji u radu tima
Trening Ostvarite bolji timski rad - otklonite 5 smetnji u radu tima
 
Timski rad trening kako ostvariti dobar timski rad zaposlenih
Timski rad trening kako ostvariti dobar timski rad zaposlenihTimski rad trening kako ostvariti dobar timski rad zaposlenih
Timski rad trening kako ostvariti dobar timski rad zaposlenih
 
Resavanje primedbi i prigovora kupaca u prodaji
Resavanje primedbi i prigovora kupaca u prodajiResavanje primedbi i prigovora kupaca u prodaji
Resavanje primedbi i prigovora kupaca u prodaji
 
Kompleksna prodaja otvoreni javni trening strategija prodaje B2B kupcima
Kompleksna prodaja otvoreni javni trening strategija prodaje B2B kupcimaKompleksna prodaja otvoreni javni trening strategija prodaje B2B kupcima
Kompleksna prodaja otvoreni javni trening strategija prodaje B2B kupcima
 
Vestine prodaje trening vestina prodajnog pregovaranja
Vestine prodaje trening vestina prodajnog pregovaranjaVestine prodaje trening vestina prodajnog pregovaranja
Vestine prodaje trening vestina prodajnog pregovaranja
 
Osnovni principi vestine prodaje
Osnovni principi vestine prodajeOsnovni principi vestine prodaje
Osnovni principi vestine prodaje
 
Sta je prodaja i kako unaprediti prodaju
Sta je prodaja i kako unaprediti prodajuSta je prodaja i kako unaprediti prodaju
Sta je prodaja i kako unaprediti prodaju
 
Timbilding trening izgradnja tima obuka radionica team building srbija
Timbilding trening izgradnja tima obuka radionica team building srbijaTimbilding trening izgradnja tima obuka radionica team building srbija
Timbilding trening izgradnja tima obuka radionica team building srbija
 
Prodaja Kako steci prakticne vestine i umeca prodaje?
Prodaja Kako steci prakticne vestine i umeca prodaje?Prodaja Kako steci prakticne vestine i umeca prodaje?
Prodaja Kako steci prakticne vestine i umeca prodaje?
 
Plan prodaje i marketinga obuka marketing plan trening
Plan prodaje i marketinga obuka marketing plan treningPlan prodaje i marketinga obuka marketing plan trening
Plan prodaje i marketinga obuka marketing plan trening
 

Similar to Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka

Trening interna komunikacija obuka korporativna komunikacija
Trening interna komunikacija obuka korporativna komunikacijaTrening interna komunikacija obuka korporativna komunikacija
Trening interna komunikacija obuka korporativna komunikacija
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna Znanja
Trening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna ZnanjaTrening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna Znanja
Trening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna Znanja
Miodrag Kostic, CMC
 
Prodajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii trening
Prodajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii treningProdajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii trening
Prodajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii trening
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening asertivna komunikacija obuka
Trening asertivna komunikacija obuka Trening asertivna komunikacija obuka
Trening asertivna komunikacija obuka
Miodrag Kostic, CMC
 
Alati u prodaji prodaja i pregovaranje sa b2b kupcima
Alati u prodaji prodaja i pregovaranje sa b2b kupcimaAlati u prodaji prodaja i pregovaranje sa b2b kupcima
Alati u prodaji prodaja i pregovaranje sa b2b kupcima
Miodrag Kostic, CMC
 
Prodajno pregovaranje sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
Prodajno pregovaranje sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanjaProdajno pregovaranje sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
Prodajno pregovaranje sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
Miodrag Kostic, CMC
 
Liderstvo delegiranje grupno donošenje odluka inspirisanje zaposlenih
Liderstvo delegiranje grupno donošenje odluka inspirisanje zaposlenihLiderstvo delegiranje grupno donošenje odluka inspirisanje zaposlenih
Liderstvo delegiranje grupno donošenje odluka inspirisanje zaposlenih
Miodrag Kostic, CMC
 
Tim bilding trening timski rad i izgradnja tima radionice vežbe
Tim bilding trening timski rad i izgradnja tima radionice vežbeTim bilding trening timski rad i izgradnja tima radionice vežbe
Tim bilding trening timski rad i izgradnja tima radionice vežbe
Miodrag Kostic, CMC
 
Viktor Kunovski - Koucing
Viktor Kunovski - KoucingViktor Kunovski - Koucing
Viktor Kunovski - Koucing
bsckragujevac
 
Motivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnika
Motivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnikaMotivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnika
Motivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnika
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...
Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...
Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...
Miodrag Kostic, CMC
 
SCNet - PRIGOVORI - Frale
SCNet - PRIGOVORI - FraleSCNet - PRIGOVORI - Frale
SCNet - PRIGOVORI - Frale
Scnet Negotin
 
Coaching - Prodaja i kako steći veštine prodaje ( deo, primer prezentacije)
Coaching - Prodaja i kako steći veštine prodaje ( deo, primer prezentacije)Coaching - Prodaja i kako steći veštine prodaje ( deo, primer prezentacije)
Coaching - Prodaja i kako steći veštine prodaje ( deo, primer prezentacije)
Marko Burazor
 
Ivana Ivković - Umeće komuniciranja
Ivana Ivković - Umeće komuniciranjaIvana Ivković - Umeće komuniciranja
Ivana Ivković - Umeće komuniciranja
bsckragujevac
 
Pobedite 10 slabosti u poslu koje EU ne trpi
Pobedite 10 slabosti u poslu koje EU ne trpiPobedite 10 slabosti u poslu koje EU ne trpi
Pobedite 10 slabosti u poslu koje EU ne trpi
Maja Vujovic
 
Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji TreningStorytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
Miodrag Kostic, CMC
 
Kako povećati prodaju? Kako inovirati poslovanje? ( deo iz treninga B2B prodaje)
Kako povećati prodaju? Kako inovirati poslovanje? ( deo iz treninga B2B prodaje)Kako povećati prodaju? Kako inovirati poslovanje? ( deo iz treninga B2B prodaje)
Kako povećati prodaju? Kako inovirati poslovanje? ( deo iz treninga B2B prodaje)
Marko Burazor
 
Odnosi sa klijentima u turizmu usluživanje gostiju turista trening za giz
Odnosi sa klijentima u turizmu usluživanje gostiju turista trening za gizOdnosi sa klijentima u turizmu usluživanje gostiju turista trening za giz
Odnosi sa klijentima u turizmu usluživanje gostiju turista trening za giz
Miodrag Kostic, CMC
 
Rethinker workbox
Rethinker workboxRethinker workbox
Rethinker workbox
Aleksandar Grbović
 

Similar to Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka (20)

Trening interna komunikacija obuka korporativna komunikacija
Trening interna komunikacija obuka korporativna komunikacijaTrening interna komunikacija obuka korporativna komunikacija
Trening interna komunikacija obuka korporativna komunikacija
 
Trening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna Znanja
Trening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna ZnanjaTrening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna Znanja
Trening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna Znanja
 
Prodajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii trening
Prodajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii treningProdajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii trening
Prodajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii trening
 
Trening asertivna komunikacija obuka
Trening asertivna komunikacija obuka Trening asertivna komunikacija obuka
Trening asertivna komunikacija obuka
 
Alati u prodaji prodaja i pregovaranje sa b2b kupcima
Alati u prodaji prodaja i pregovaranje sa b2b kupcimaAlati u prodaji prodaja i pregovaranje sa b2b kupcima
Alati u prodaji prodaja i pregovaranje sa b2b kupcima
 
Prodajno pregovaranje sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
Prodajno pregovaranje sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanjaProdajno pregovaranje sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
Prodajno pregovaranje sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
 
Liderstvo delegiranje grupno donošenje odluka inspirisanje zaposlenih
Liderstvo delegiranje grupno donošenje odluka inspirisanje zaposlenihLiderstvo delegiranje grupno donošenje odluka inspirisanje zaposlenih
Liderstvo delegiranje grupno donošenje odluka inspirisanje zaposlenih
 
Tim bilding trening timski rad i izgradnja tima radionice vežbe
Tim bilding trening timski rad i izgradnja tima radionice vežbeTim bilding trening timski rad i izgradnja tima radionice vežbe
Tim bilding trening timski rad i izgradnja tima radionice vežbe
 
Viktor Kunovski - Koucing
Viktor Kunovski - KoucingViktor Kunovski - Koucing
Viktor Kunovski - Koucing
 
Javni nastup za zrenjanin handouts
Javni nastup za zrenjanin handoutsJavni nastup za zrenjanin handouts
Javni nastup za zrenjanin handouts
 
Motivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnika
Motivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnikaMotivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnika
Motivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnika
 
Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...
Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...
Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...
 
SCNet - PRIGOVORI - Frale
SCNet - PRIGOVORI - FraleSCNet - PRIGOVORI - Frale
SCNet - PRIGOVORI - Frale
 
Coaching - Prodaja i kako steći veštine prodaje ( deo, primer prezentacije)
Coaching - Prodaja i kako steći veštine prodaje ( deo, primer prezentacije)Coaching - Prodaja i kako steći veštine prodaje ( deo, primer prezentacije)
Coaching - Prodaja i kako steći veštine prodaje ( deo, primer prezentacije)
 
Ivana Ivković - Umeće komuniciranja
Ivana Ivković - Umeće komuniciranjaIvana Ivković - Umeće komuniciranja
Ivana Ivković - Umeće komuniciranja
 
Pobedite 10 slabosti u poslu koje EU ne trpi
Pobedite 10 slabosti u poslu koje EU ne trpiPobedite 10 slabosti u poslu koje EU ne trpi
Pobedite 10 slabosti u poslu koje EU ne trpi
 
Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji TreningStorytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
 
Kako povećati prodaju? Kako inovirati poslovanje? ( deo iz treninga B2B prodaje)
Kako povećati prodaju? Kako inovirati poslovanje? ( deo iz treninga B2B prodaje)Kako povećati prodaju? Kako inovirati poslovanje? ( deo iz treninga B2B prodaje)
Kako povećati prodaju? Kako inovirati poslovanje? ( deo iz treninga B2B prodaje)
 
Odnosi sa klijentima u turizmu usluživanje gostiju turista trening za giz
Odnosi sa klijentima u turizmu usluživanje gostiju turista trening za gizOdnosi sa klijentima u turizmu usluživanje gostiju turista trening za giz
Odnosi sa klijentima u turizmu usluživanje gostiju turista trening za giz
 
Rethinker workbox
Rethinker workboxRethinker workbox
Rethinker workbox
 

More from Miodrag Kostic, CMC

Webinar - How to handle difficult conversations at work
Webinar - How to handle difficult conversations at workWebinar - How to handle difficult conversations at work
Webinar - How to handle difficult conversations at work
Miodrag Kostic, CMC
 
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinarHow to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
Miodrag Kostic, CMC
 
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Miodrag Kostic, CMC
 
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade SerbiaMiodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic, CMC
 
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Miodrag Kostic, CMC
 
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavacaNaplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Miodrag Kostic, CMC
 
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavacaNaplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Miodrag Kostic, CMC
 
Workshop digital transformation strategy digital road-map training
Workshop digital transformation strategy digital road-map trainingWorkshop digital transformation strategy digital road-map training
Workshop digital transformation strategy digital road-map training
Miodrag Kostic, CMC
 
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultantDigitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
Miodrag Kostic, CMC
 
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsaltingDigitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
Miodrag Kostic, CMC
 
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultantiKonsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
Miodrag Kostic, CMC
 
Miodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic - List of clientsMiodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time managementTrening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenihTrening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
Miodrag Kostic, CMC
 
Radionica kako unaprediti timski rad interaktivna obuka zaposlenih
Radionica kako unaprediti timski rad interaktivna obuka zaposlenihRadionica kako unaprediti timski rad interaktivna obuka zaposlenih
Radionica kako unaprediti timski rad interaktivna obuka zaposlenih
Miodrag Kostic, CMC
 
Digital transformation consulting digital consultants serbia belgrade
Digital transformation consulting digital consultants serbia belgradeDigital transformation consulting digital consultants serbia belgrade
Digital transformation consulting digital consultants serbia belgrade
Miodrag Kostic, CMC
 
Digitalna transformacija preduzeca konsalting radionica program CDT
Digitalna transformacija preduzeca konsalting radionica program CDTDigitalna transformacija preduzeca konsalting radionica program CDT
Digitalna transformacija preduzeca konsalting radionica program CDT
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening digitalne transformacije poslovanja obuka radionica
Trening digitalne transformacije poslovanja obuka radionicaTrening digitalne transformacije poslovanja obuka radionica
Trening digitalne transformacije poslovanja obuka radionica
Miodrag Kostic, CMC
 
Šta je digitalna transformacija poslovanja trening obuka zaposlenih
Šta je digitalna transformacija poslovanja trening obuka zaposlenihŠta je digitalna transformacija poslovanja trening obuka zaposlenih
Šta je digitalna transformacija poslovanja trening obuka zaposlenih
Miodrag Kostic, CMC
 
What is digital transformation training interactive workshop belgrade serbia
What is digital transformation training interactive workshop belgrade serbiaWhat is digital transformation training interactive workshop belgrade serbia
What is digital transformation training interactive workshop belgrade serbia
Miodrag Kostic, CMC
 

More from Miodrag Kostic, CMC (20)

Webinar - How to handle difficult conversations at work
Webinar - How to handle difficult conversations at workWebinar - How to handle difficult conversations at work
Webinar - How to handle difficult conversations at work
 
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinarHow to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
 
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
 
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade SerbiaMiodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
 
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
 
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavacaNaplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
 
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavacaNaplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
 
Workshop digital transformation strategy digital road-map training
Workshop digital transformation strategy digital road-map trainingWorkshop digital transformation strategy digital road-map training
Workshop digital transformation strategy digital road-map training
 
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultantDigitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
 
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsaltingDigitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
 
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultantiKonsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
 
Miodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic - List of clientsMiodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic - List of clients
 
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time managementTrening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
 
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenihTrening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
 
Radionica kako unaprediti timski rad interaktivna obuka zaposlenih
Radionica kako unaprediti timski rad interaktivna obuka zaposlenihRadionica kako unaprediti timski rad interaktivna obuka zaposlenih
Radionica kako unaprediti timski rad interaktivna obuka zaposlenih
 
Digital transformation consulting digital consultants serbia belgrade
Digital transformation consulting digital consultants serbia belgradeDigital transformation consulting digital consultants serbia belgrade
Digital transformation consulting digital consultants serbia belgrade
 
Digitalna transformacija preduzeca konsalting radionica program CDT
Digitalna transformacija preduzeca konsalting radionica program CDTDigitalna transformacija preduzeca konsalting radionica program CDT
Digitalna transformacija preduzeca konsalting radionica program CDT
 
Trening digitalne transformacije poslovanja obuka radionica
Trening digitalne transformacije poslovanja obuka radionicaTrening digitalne transformacije poslovanja obuka radionica
Trening digitalne transformacije poslovanja obuka radionica
 
Šta je digitalna transformacija poslovanja trening obuka zaposlenih
Šta je digitalna transformacija poslovanja trening obuka zaposlenihŠta je digitalna transformacija poslovanja trening obuka zaposlenih
Šta je digitalna transformacija poslovanja trening obuka zaposlenih
 
What is digital transformation training interactive workshop belgrade serbia
What is digital transformation training interactive workshop belgrade serbiaWhat is digital transformation training interactive workshop belgrade serbia
What is digital transformation training interactive workshop belgrade serbia
 

Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka

 • 1. Miodrag Kostić, CMC Prezentacione i komunikacione veštine
 • 2. Ovo je skraćena verzija prezentacije sa treninga koji sadrži i veliki broj interaktivnih vežbi (minimum 50% treninga) i primera iz prakse domaćih preduzeća NAPOMENA
 • 3. Vlasnik “Web Consulting Honolulu” – 1997 godine
 • 5. Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji” 18 marta 2013 Privredna komora Beograda18 marta 2013 Privredna komora Beograda 1. LEAN i KAIZEN1. LEAN i KAIZEN
 • 6. Trening “Strategija ključne B2B prodaje”Trening “Strategija ključne B2B prodaje” 9.5.2013 u Privrednoj komori Beograda9.5.2013 u Privrednoj komori Beograda 2. Prodaja i pregovaranje2. Prodaja i pregovaranje
 • 7. Trening – Upravljanje i rešavanje konflikata – 2015Trening – Upravljanje i rešavanje konflikata – 2015 za zaposlene Delegacija Evropske Unije u Beograduza zaposlene Delegacija Evropske Unije u Beogradu 3. KOMUNIKACIJA3. KOMUNIKACIJA
 • 8. Radionica “Digitalne transformacije” za “Novak ĐokovićRadionica “Digitalne transformacije” za “Novak Đoković Fondaciju” U “Marsh Open Space u Beogradu” – 03.10.2018Fondaciju” U “Marsh Open Space u Beogradu” – 03.10.2018 4. Digitalna transformacija4. Digitalna transformacija
 • 10. Da li je komuniciranje znanje ili veština?Da li je komuniciranje znanje ili veština? Pravilo: 10 - 20 - 70 Važna je primenaVažna je primena
 • 11. PotencijalPotencijal Kako se postaje bolji u nekoj praktičnoj veštini? SmetnjeSmetnje UspehUspeh
 • 12. KRIZAKRIZA preprekaprepreka prilikaprilika Svaka prepreka ili izazov je i prilika za unapređenjeSvaka prepreka ili izazov je i prilika za unapređenje
 • 13. “Da znaš ono što znaš i da znaš ono što ne znaš je pravo znanje” ― Confucius – 511 BC Šta stvarno ZNAMO, a šta ne znamo? Izazov br. 1
 • 14. “Svako može da zna. Poenta je da razumete.” ― Albert Einstein Koliko RAZUMEMO to što stvarno znamo? Izazov br. 2
 • 15. “Sve što je lako razumeti, teško se primenjuje!” -- Marshal Goldsmith “Easy to understand, hard to apply” Kako PRIMENJUJEMO to što razumemo? Izazov br. 3
 • 16. Koliko su važne veštine prezentiranja u poslu?Koliko su važne veštine prezentiranja u poslu?
 • 18. Zamislite da ovde prezentirate?Zamislite da ovde prezentirate?
 • 19. Kako bi se osećali da ste ispred mikrofona?Kako bi se osećali da ste ispred mikrofona?
 • 20. Da li je lako biti dobar prezenter?Da li je lako biti dobar prezenter? Kada ste zadnji put bili na dosadnoj prezentacijiKada ste zadnji put bili na dosadnoj prezentaciji??
 • 21. Kako vi morate da se osećate na prezentaciji?Kako vi morate da se osećate na prezentaciji?
 • 22. Da li znate ko su vaši sagovornici / publika?Da li znate ko su vaši sagovornici / publika? Da bi razumeli njihove želje i potrebe
 • 23. Kako vidite vašu publiku određuje vaše ponašanje i okvire vašeg uspeha u prezentiranju.
 • 25. Kojim putem da idem?Kojim putem da idem? Gde želiš da ideš?Gde želiš da ideš? Ne znamNe znam Onda je sve jednoOnda je sve jedno -- Alisa u zemlji čuda-- Alisa u zemlji čuda Šta želite da postignete prezentacijom?Šta želite da postignete prezentacijom?
 • 27. Zašto je neophodno planirati?Zašto je neophodno planirati? „„Vrednost planiranja nije u planu već u samom planiranju!“ -- General Ajzenhauer
 • 28. ”Ja ne mogu da naučim ljude ništa, ja samo mogu da ih naučim da ‘misle’!” -- Sokrat Da li je u prezentiranju moguće pripremiti gotov recept?
 • 29. Zašto se pamti dobra prezentacija?
 • 30. Kako se nešto pamti?Kako se nešto pamti? Zašto svi vole priče?
 • 32. „Ono što se događa, je činjenica a ne istina; istinom zovemo ono što mi mislimo da se dogodilo“ -- Robert Mek Ki, holivudski scenarista
 • 33. Fortune 500 CEOs Navedite koje su 5 najboljih poslovnih knjiga za vas? Br. 5 bio je SHOGUN ZaštoZašto??
 • 34. Zašto svi volimo priče?Zašto svi volimo priče? Priča pretvara informacije u emociju Malo ljudi zna da ispriča priču, a još manje zna da ne zna
 • 37. Koji su elementi nezaboravne priče?Koji su elementi nezaboravne priče?
 • 38. Iz čega se sastoji priča koja se pamti?Iz čega se sastoji priča koja se pamti? 1. Glavni junak 4. Uzbudljivo rešenje 3. Problem, prepreka, protivnik 2. Velika želja U prethodnom videu, ko je ...?U prethodnom videu, ko je ...?
 • 40. Šta je najveći izazov u komunikaciji?Šta je najveći izazov u komunikaciji? Kako da izbegnemo zamku previše podataka?
 • 41. Da li je lako biti jezgrovit i kratak?Da li je lako biti jezgrovit i kratak? Ernest HemingwayErnest Hemingway 10 strana sutra $500 1 strana 7 dana $2000 KRATKOKRATKO
 • 42. RAZUMEVANJE ““Ako nešto ne možeš objasniti jednostavnim terminima,Ako nešto ne možeš objasniti jednostavnim terminima, onda ga nisi dobro razumeo!”onda ga nisi dobro razumeo!” -- Richard Feynman-- Richard Feynman Jednostavni termini JASNOJASNO
 • 43. Moramo biti veoma jasni šta želimo da ljudi znaju o nama
 • 44. Jasnoća se zasniva na principu kontrasta Napisao je 4 reči na tabli slepog čoveka koji je prosio: ”Proleće je, a ja sam slep!”
 • 45. Guy Kawasaki – PraviloGuy Kawasaki – Pravilo 1010--2020--3030 1010 slajdovaslajdova 2020 minutaminuta 3030 fontfont
 • 46. Koja su 3 osnovna dela prezentacija?Koja su 3 osnovna dela prezentacija? Koji su osnovni elementi scenarija prezentacije?
 • 48. Kako se izvodi vrhunska prezentacija?
 • 49. 3. Krairajte emocionalnu priču sa glavnim junakom 1. Uključite u odlučivanje sve učesnike u komunikaciji 2. Ponavljajte priču/poruku koliko god da je to potrebno Šta treba raditi da bi seŠta treba raditi da bi se uticalo na sagovornikauticalo na sagovornika??
 • 50. „Ljudi će voljno sprovoditi samo one odluke u čijem su donošenju učestvovali!“ -- Isak Adižes 1. Uključite u odlučivanje sve učesnike u razgovoru Ako su oni odlučili, onda će to i sprovoditi!Ako su oni odlučili, onda će to i sprovoditi! Zašto?
 • 51. Ponavljanje je majka učenja!Ponavljanje je majka učenja! 2. Ponavljajte priču koliko god da je to potrebno Kako?
 • 52. Priča pretvara informacije u emocije!Priča pretvara informacije u emocije! 3. Krairajte emocionalnu priču sa glavnim junakom Šta?
 • 53. „Kad je posao lidera završen, ljudi kažu, “Sami smo tako hteli!” -- Lao Tzu (6 vek pre nove ere)
 • 54. Koji su koraci u komunikaciji uticanja?
 • 56. 1. Preliminarna faza otvaranje razgovora1. Preliminarna faza otvaranje razgovora A - Pažnja
 • 57. Prvi utisakPrvi utisak ZaZa koliko vremena svest stvara prvi utisakkoliko vremena svest stvara prvi utisak??
 • 58. 2. Faza otkrivanja i razvijanja potreba2. Faza otkrivanja i razvijanja potreba I - Interesovanje
 • 59. Da li ljudi vole promene?Da li ljudi vole promene?
 • 60. Šta je najveći izazov u komunikaciji uticanja?Šta je najveći izazov u komunikaciji uticanja? Koliko su ljudi svesni potrebe da se promene? Kako da im razvijemo tu potrebu?Kako da im razvijemo tu potrebu? PROBLEMPROBLEM
 • 61. Kada ljudi odluče da se promene?Kada ljudi odluče da se promene? Skoro savršeno se osećam!Skoro savršeno se osećam! Malo sam nezadovoljan!Malo sam nezadovoljan! Imam velike problemeImam velike probleme sa ..!sa ..!Moram hitno da reagujem!Moram hitno da reagujem! NepotrebnoNepotrebno NeodlučanNeodlučan PotrebnoPotrebno
 • 62. 3. Faza demonstriranja sposobnosti3. Faza demonstriranja sposobnosti D - Želja
 • 63. Kada sam večerala sa gospodinom Vajldom osećala sam kao da je on najpametniji čovek u Engleskoj. Kada sam večerala sa gospodinom Dizraelijem osećala sam kao da sam ja najpametnija žena u Engleskoj. Sara Bernar
 • 64. Ne pričajte o sebi,Ne pričajte o sebi, pričajte o vašempričajte o vašem sagovorniku!sagovorniku! VAŽNO Features tell, benefits sell!
 • 65. 4. Faza prihvatanja obaveze4. Faza prihvatanja obaveze A - Akcija
 • 66. Zašto je neuspešna komunikacija?Zašto je neuspešna komunikacija? 3 žabe na lokvanju
 • 68. Kako privući i održati pažnju?Kako privući i održati pažnju? Pretvorite najvažnije delove u pitanja za prisutnePretvorite najvažnije delove u pitanja za prisutne
 • 69. Kako početi vrhunski javni nastup?Kako početi vrhunski javni nastup?
 • 70. ““Otvorite prezentaciju izjavom koristi za publiku!”Otvorite prezentaciju izjavom koristi za publiku!” -- Neil Rackham-- Neil Rackham
 • 71. Kako ovladati strahovima?Kako ovladati strahovima?
 • 72. Kako kontrolisati tremu?Kako kontrolisati tremu? • Umirite disanjeUmirite disanje • Uspostavite kontakt očimaUspostavite kontakt očima • Usmerite se na porukuUsmerite se na poruku • Rasteretite se pokretimaRasteretite se pokretima
 • 74. Kada ste imali nezgodnu publiku na prezentaciji?Kada ste imali nezgodnu publiku na prezentaciji?
 • 75. Šta je uzrok primedbi i prigovora?Šta je uzrok primedbi i prigovora? Nerazumevanje i nesporazum Tinja skriveno nezadovoljstvo Nisu svesni vaših zajedničkih interesa
 • 76. Šta je najčešći uzrok prigovoraŠta je najčešći uzrok prigovora?? Ne razumeju / ne vide vašu pravu poruku?
 • 77. Tako što saznate istinu o njemu Kako prevazilazite prigovore sagovornika?Kako prevazilazite prigovore sagovornika? Na prigovor se odgovara pitanjem VAŽNO
 • 78. Kako početi odgovor na prigovor sagovornika?Kako početi odgovor na prigovor sagovornika? PonoviPonoviKAKOKAKO PotvrdiPotvrdi POTVRDI - Vi kažete da je ... Vaše pitanje je ... PONOVI - Izvinite nisam vas dobro razumeo, možete li mi ponoviti vaše pitanje ...
 • 79. Koristite ŠTA umesto ZAŠTO VEOMA VAŽNO Koje je važno pravilo postavljanja pitanja?
 • 80. Kako uvežbati javni nastup?Kako uvežbati javni nastup?
 • 81. Kako prevazići prepreke u prezentiranju?
 • 82. Zašto je važna povratna informacija - feedbackZašto je važna povratna informacija - feedback?? Kako je letenje avionom postalo sigurno?
 • 83. Šta je feedbackŠta je feedback?? FEEDBACK = Reakcija ili odgovor na određeni proces ili aktivnost Svrha feedbacka je da pruži povratnu informaciju o rezultatu
 • 84. Kako dati FEEDBACK sagovorniku?Kako dati FEEDBACK sagovorniku? 1.1. SSITUATIONITUATION 2.2. IIMPACTMPACT 3.3. BBEHAVIOUREHAVIOUR SS BBII Zvuk vibracije mobilnog je preglasan Od buke kolege ne mogu da čuju Molim vas utišajte vaš mobilni
 • 85. ““Morate stalno da pitate šta ste uradiliMorate stalno da pitate šta ste uradili i kako da to učinite boljim!”i kako da to učinite boljim!” -- Elon Musk-- Elon Musk