SlideShare a Scribd company logo
www.poslovnaznanja.com
Miodrag Kostić i Marko BurazorMiodrag Kostić i Marko Burazor
Bolji timski rad – 5 disfunkcija timaBolji timski rad – 5 disfunkcija tima
Radimo za najbolje!Radimo za najbolje!
Trening Ostvarite bolji timski rad - otklonite 5 smetnji u radu tima
Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”
18 marta 2013 Privredna komora Beograda18 marta 2013 Privredna komora Beograda
Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”
Radimo za najbolje!Radimo za najbolje!
Trening “Strategija ključne B2B prodaje”Trening “Strategija ključne B2B prodaje”
9.5.2013 u Privrednoj komori Beograda9.5.2013 u Privrednoj komori Beograda
Trening “Timski rad” održan 2012 za klijenta u Crnoj GoriTrening “Timski rad” održan 2012 za klijenta u Crnoj Gori
Trening “Timski rad” održan 2012 za klijenta u SrbijiTrening “Timski rad” održan 2012 za klijenta u Srbiji
Trening “Lean i motivacija zaposlenih” održan 2015 u VlasotincuTrening “Lean i motivacija zaposlenih” održan 2015 u Vlasotincu
Javni trening unapređenja poslovanja primenom LeanJavni trening unapređenja poslovanja primenom Lean
metodologije - Privredna komora Beograda - Mart 2016metodologije - Privredna komora Beograda - Mart 2016
Kako vidite svoje poslovanje?Kako vidite svoje poslovanje?Uspeh nije uvek ono što vidiš!Uspeh nije uvek ono što vidiš!
““Svako može da zna.Svako može da zna.
Poenta je da razumete.”Poenta je da razumete.”
―― Albert EinsteinAlbert Einstein
KAKO ćemo raditi?KAKO ćemo raditi?
Šta je najveći problemŠta je najveći problem
u radu timova?u radu timova?
Ne vide da imaju problem
Koliko su uspešni timovi u vodećim firmama?Koliko su uspešni timovi u vodećim firmama?
Koji je % uspešnih
75% of Cross-Functional
Teams Are Dysfunctional
Istraživanje 95 timova u 25 vodećih korporacijaIstraživanje 95 timova u 25 vodećih korporacija
pokazala je da je 75% raznolikih timova nefunkcionalnopokazala je da je 75% raznolikih timova nefunkcionalno
Pat Lencioni “Teamwork remains the one sustainable
competitive advantage that has been largely untapped”
Zašto su timovi nefunkcionalni?Zašto su timovi nefunkcionalni?
Zašto ih je teško unaprediti?
““Sve što je lako razumeti, teško se primenjujeSve što je lako razumeti, teško se primenjuje!”!”
-- Marshal Goldsmith-- Marshal Goldsmith
““Easy to understand, hard to apply”Easy to understand, hard to apply”
#1 PROBLEM#1 PROBLEM
Šta je definicija (raznolikog) tima?Šta je definicija (raznolikog) tima?
Tim je sastavljen od malog broja ljudi, komplementarnihTim je sastavljen od malog broja ljudi, komplementarnih
raznolikih veština, posvećenih zajedničkoj svrsi, ciljevimaraznolikih veština, posvećenih zajedničkoj svrsi, ciljevima
i pristupu, za koje su jedni drugima odgovorni.i pristupu, za koje su jedni drugima odgovorni.
Koje su 5 disfunkcijaKoje su 5 disfunkcija
u radu timova?u radu timova?
5 disfunkcija5 disfunkcija
u timuu timu
1. POVERENJE1. POVERENJE
Da li ima uzajamnog poverenja?
Kako je biti u grupi gde nema poverenja?Kako je biti u grupi gde nema poverenja?
Kako bi ste se osećali?
Šta je uzrok nepoverenja?Šta je uzrok nepoverenja?
Strah od RANJIVOSTIStrah od RANJIVOSTI
Čega se plaše članovi tima?Čega se plaše članovi tima?
Politika ne posao
Šta radimo da ostvarimo uzajamno poverenjeŠta radimo da ostvarimo uzajamno poverenje??
Što više PITANJAŠto više PITANJA
””Poverenje je kao vazduh koji udišemo. Kada ga ima,Poverenje je kao vazduh koji udišemo. Kada ga ima,
niko ne primećuje. Kada ga nema, svi odmah primete!”niko ne primećuje. Kada ga nema, svi odmah primete!”
-- Warren Buffet-- Warren Buffet
2. KONFLIKT2. KONFLIKT
Da li ima produktivne diskusije?
Da li je dobro izbegavati konflikte na poslu?Da li je dobro izbegavati konflikte na poslu?
Ruke – Da / NeRuke – Da / Ne
Šta je posledica izbegavanja konflikata?Šta je posledica izbegavanja konflikata?
Lažna HARMONIJALažna HARMONIJA
Šta je uzrok izbegavanja konflikta?Šta je uzrok izbegavanja konflikta?
Nema POVERENJANema POVERENJA
Da li mogu da vide – vizualizuju posledice?Da li mogu da vide – vizualizuju posledice?
Pozitivne aspektePozitivne aspekte == KORISTIKORISTI
Negativne aspekteNegativne aspekte == ŠTETEŠTETE
Šta radimo da ostvarimo produktivnu diskusijuŠta radimo da ostvarimo produktivnu diskusiju??
””Iskreno neslaganje je najbolji znak progresa"Iskreno neslaganje je najbolji znak progresa"
-- Mahatma Gandi-- Mahatma Gandi
3. OBAVEZA3. OBAVEZA
Da li članovi tima ispune obaveze?
Zašto ljudi izbegavaju obavezeZašto ljudi izbegavaju obaveze??
Strah od KONFLIKTAStrah od KONFLIKTA
„„Ljudi će voljno sprovoditi samo one odlukeLjudi će voljno sprovoditi samo one odluke
u čijem su donošenju učestvovali!“u čijem su donošenju učestvovali!“
---- Isak AdižesIsak Adižes
Šta radimo da se članovi tima obavežuŠta radimo da se članovi tima obavežu??
Kako izgleda akcioni plan?Kako izgleda akcioni plan?
Rezultat koji treba ostvariti:
Indikator ostvarenja:
Aktivnosti: Rokovi
(od-do):
Nosioci
odgovornosti
i učesnici:
Potrebni
resursi
(troškovi):
Rizici:
Važnost
Rizičnost
4. ODGOVORNOST4. ODGOVORNOST
Da li su članovi tima odgovorni timu?
Spartanci nisu kažnjavali vojnike koji bi izgubili svoj šlemSpartanci nisu kažnjavali vojnike koji bi izgubili svoj šlem
ili oklop u borbi, ali bi kažnjavali gubitkom svih građanskihili oklop u borbi, ali bi kažnjavali gubitkom svih građanskih
prava one vojnike koji bi u borbi izgubili svoj štit.prava one vojnike koji bi u borbi izgubili svoj štit.
Šta je uzrok neodgovornosti?Šta je uzrok neodgovornosti?
NNeema OBAVEZEma OBAVEZE
Šta radimo da ostvarimo odgovornost timuŠta radimo da ostvarimo odgovornost timu??
Merimo TIMSKE REZULTATEMerimo TIMSKE REZULTATE
5. TIMSKI REZULTAT5. TIMSKI REZULTAT
Da li su fokusirani na timski rezultat?
Šta je uzrok ne fokusiranja na tim?Šta je uzrok ne fokusiranja na tim?
Nema grupne ODGOVORNOSTINema grupne ODGOVORNOSTI
Šta radimo da se fokusiramo na timski rezultatŠta radimo da se fokusiramo na timski rezultat??
Razvijamo TIMSKI DUHRazvijamo TIMSKI DUH
Kako izgraditi dobarKako izgraditi dobar
timski duh?timski duh?
Da li je splavarenje na Tari rešenje?Da li je splavarenje na Tari rešenje?
Zašto se gubi poverenje?Zašto se gubi poverenje?
1. Izgradite poverenje1. Izgradite poverenje
2. Pripadnost2. Pripadnost
Zašto se gubi podrška?Zašto se gubi podrška?
Kako održati timski duh?Kako održati timski duh?
3. Entuzijazam3. Entuzijazam
Zašto se gubi entuzijazam?Zašto se gubi entuzijazam?
Kako stimulisati entuzijazam u timu?Kako stimulisati entuzijazam u timu?
4. Želja za rezultatom4. Želja za rezultatom
Zašto slabi želja za rezultatom?Zašto slabi želja za rezultatom?
Kako podstaći želju za rezultatom?Kako podstaći želju za rezultatom?
Kako koristitiKako koristiti
povratnu informaciju?povratnu informaciju?
Kako je letenje avionom postalo sigurnoKako je letenje avionom postalo sigurno??
FEEDBACKFEEDBACK
Zašto je dobar feedback neophodan?Zašto je dobar feedback neophodan?
Korean AirKorean Air letlet 801801 :: Seul -Seul - GuamGuam
Tokom vožnje primetili ste da vam je podignuta ručna kočnicaTokom vožnje primetili ste da vam je podignuta ručna kočnica
Šta ćete uraditi?Šta ćete uraditi?
Zašto niste samo dali gas?Zašto niste samo dali gas?
KKako zaposleni najčešće reaguju kad uoče grešku,ako zaposleni najčešće reaguju kad uoče grešku,
da li spuste ručnu kočnicu, ili samo daju gas?da li spuste ručnu kočnicu, ili samo daju gas?
Da li je to jedina opcija?Da li je to jedina opcija?
Šta je feedbackŠta je feedback??
FEEDBACK = Reakcija ili odgovorFEEDBACK = Reakcija ili odgovor
na određeni proces ili aktivnostna određeni proces ili aktivnost
Svrha feedbacka je da pruži povratnu informacijuSvrha feedbacka je da pruži povratnu informaciju o rezultatuo rezultatu
Kakav ne sme biti feedbackKakav ne sme biti feedback??
FEEDBACK ne sme biti lične prirodeFEEDBACK ne sme biti lične prirode
VAŽNVAŽN
OO
Baš si ispao glup sa kolegomBaš si ispao glup sa kolegom
Zašto si obmanuo kolegu?Zašto si obmanuo kolegu?
Sa kolegom si radio ... šta ...Sa kolegom si radio ... šta ...
Šta si rekao kolegi ... kako ...Šta si rekao kolegi ... kako ...
Šta je najvažnije pravilo feedback-aŠta je najvažnije pravilo feedback-a??
KoristiteKoristite ŠTAŠTA umestoumesto
ZAŠTOZAŠTO
VEOMAVEOMA
VAŽNOVAŽNO
Da li je feedback samo pohvalaDa li je feedback samo pohvala??
I appreciateI appreciate …… Ja cenimJa cenim ......
I wish …I wish … Ja bih želeo daJa bih želeo da ......
““Prigovor je poklon!”Prigovor je poklon!”
-- Japanska poslovica-- Japanska poslovica
““Morate stalno da pitate šta ste uradiliMorate stalno da pitate šta ste uradili
i kako da to učinite boljim!”i kako da to učinite boljim!”
-- Elon Musk-- Elon Musk
Ovo je skraćena verzija prezentacije sa treninga kojiOvo je skraćena verzija prezentacije sa treninga koji
sadrži i veliki broj interaktivnih vežbi (minimumsadrži i veliki broj interaktivnih vežbi (minimum 50%50%
treninga) i primera iz prakse domaćih preduzećatreninga) i primera iz prakse domaćih preduzeća
NAPOMENANAPOMENA
HVALA :)HVALA :)
www.markoburazor.comwww.markoburazor.com
www.poslovnaznanja.comwww.poslovnaznanja.com
www.miodragkostic.comwww.miodragkostic.com

More Related Content

What's hot

Uspeh u životu razvoj karijere dobar posao put do uspeha
Uspeh u životu razvoj karijere dobar posao put do uspehaUspeh u životu razvoj karijere dobar posao put do uspeha
Uspeh u životu razvoj karijere dobar posao put do uspeha
Miodrag Kostic, CMC
 
Prodajna prezentacija kljucnim b2b kupcima poslovnaznanja
Prodajna prezentacija kljucnim b2b kupcima poslovnaznanjaProdajna prezentacija kljucnim b2b kupcima poslovnaznanja
Prodajna prezentacija kljucnim b2b kupcima poslovnaznanja
Miodrag Kostic, CMC
 
Odnosi sa klijentima u turizmu usluživanje gostiju turista trening za giz
Odnosi sa klijentima u turizmu usluživanje gostiju turista trening za gizOdnosi sa klijentima u turizmu usluživanje gostiju turista trening za giz
Odnosi sa klijentima u turizmu usluživanje gostiju turista trening za giz
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanju
Trening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanjuTrening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanju
Trening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanju
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...
Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...
Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...
Miodrag Kostic, CMC
 
Timbilding trening izgradnja tima obuka radionica team building srbija
Timbilding trening izgradnja tima obuka radionica team building srbijaTimbilding trening izgradnja tima obuka radionica team building srbija
Timbilding trening izgradnja tima obuka radionica team building srbija
Miodrag Kostic, CMC
 
Radionica kako unaprediti timski rad interaktivna obuka zaposlenih
Radionica kako unaprediti timski rad interaktivna obuka zaposlenihRadionica kako unaprediti timski rad interaktivna obuka zaposlenih
Radionica kako unaprediti timski rad interaktivna obuka zaposlenih
Miodrag Kostic, CMC
 
Kako planirati prodaju trening strategija planiranje prodaje obuka
Kako planirati prodaju trening strategija planiranje prodaje obukaKako planirati prodaju trening strategija planiranje prodaje obuka
Kako planirati prodaju trening strategija planiranje prodaje obuka
Miodrag Kostic, CMC
 
Motivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnika
Motivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnikaMotivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnika
Motivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnika
Miodrag Kostic, CMC
 
Kako kreirati plan prodaje trening prodajna strategija prodajno planiranje
Kako kreirati plan prodaje trening prodajna strategija prodajno planiranjeKako kreirati plan prodaje trening prodajna strategija prodajno planiranje
Kako kreirati plan prodaje trening prodajna strategija prodajno planiranje
Miodrag Kostic, CMC
 
Timski rad i izgradnja tima trening Poslovna Znanja
Timski rad i izgradnja tima trening Poslovna ZnanjaTimski rad i izgradnja tima trening Poslovna Znanja
Timski rad i izgradnja tima trening Poslovna Znanja
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening - Liderstvo - Kako biti uspesan lider? Kako biti uspesan menadzer? Ka...
Trening - Liderstvo - Kako biti uspesan lider? Kako biti uspesan menadzer? Ka...Trening - Liderstvo - Kako biti uspesan lider? Kako biti uspesan menadzer? Ka...
Trening - Liderstvo - Kako biti uspesan lider? Kako biti uspesan menadzer? Ka...
Marko Burazor
 
Znati biti lider
Znati biti liderZnati biti lider
Znati biti lider
aleksandarnetwork
 
Javni nastup i prezentacijske veštine trening Poslovna Znanja
Javni nastup i prezentacijske veštine trening Poslovna ZnanjaJavni nastup i prezentacijske veštine trening Poslovna Znanja
Javni nastup i prezentacijske veštine trening Poslovna Znanja
Miodrag Kostic, CMC
 
Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka
Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obukaKurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka
Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka
Miodrag Kostic, CMC
 
Vestine pregovaranja sa kljucnim b2b kupcima poslovno pregovaranje
Vestine pregovaranja sa kljucnim b2b kupcima poslovno pregovaranjeVestine pregovaranja sa kljucnim b2b kupcima poslovno pregovaranje
Vestine pregovaranja sa kljucnim b2b kupcima poslovno pregovaranje
Miodrag Kostic, CMC
 
Upravljanje stresom na poslu stres menadžment trening obuka
Upravljanje stresom na poslu stres menadžment trening obukaUpravljanje stresom na poslu stres menadžment trening obuka
Upravljanje stresom na poslu stres menadžment trening obuka
Miodrag Kostic, CMC
 
Veštine prodaje i lična prodaja obuka Poslovna Znanja
Veštine prodaje i lična prodaja obuka Poslovna ZnanjaVeštine prodaje i lična prodaja obuka Poslovna Znanja
Veštine prodaje i lična prodaja obuka Poslovna Znanja
Miodrag Kostic, CMC
 
Plan prodaje i marketinga obuka marketing plan trening
Plan prodaje i marketinga obuka marketing plan treningPlan prodaje i marketinga obuka marketing plan trening
Plan prodaje i marketinga obuka marketing plan trening
Miodrag Kostic, CMC
 
Lean i kaizen metodologija za unapredjenje poslovanja prezentacija PoslovnaZn...
Lean i kaizen metodologija za unapredjenje poslovanja prezentacija PoslovnaZn...Lean i kaizen metodologija za unapredjenje poslovanja prezentacija PoslovnaZn...
Lean i kaizen metodologija za unapredjenje poslovanja prezentacija PoslovnaZn...
Miodrag Kostic, CMC
 

What's hot (20)

Uspeh u životu razvoj karijere dobar posao put do uspeha
Uspeh u životu razvoj karijere dobar posao put do uspehaUspeh u životu razvoj karijere dobar posao put do uspeha
Uspeh u životu razvoj karijere dobar posao put do uspeha
 
Prodajna prezentacija kljucnim b2b kupcima poslovnaznanja
Prodajna prezentacija kljucnim b2b kupcima poslovnaznanjaProdajna prezentacija kljucnim b2b kupcima poslovnaznanja
Prodajna prezentacija kljucnim b2b kupcima poslovnaznanja
 
Odnosi sa klijentima u turizmu usluživanje gostiju turista trening za giz
Odnosi sa klijentima u turizmu usluživanje gostiju turista trening za gizOdnosi sa klijentima u turizmu usluživanje gostiju turista trening za giz
Odnosi sa klijentima u turizmu usluživanje gostiju turista trening za giz
 
Trening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanju
Trening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanjuTrening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanju
Trening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanju
 
Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...
Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...
Trening za menadzere i supervizore kako motivisati zaposlene prezentacija Pos...
 
Timbilding trening izgradnja tima obuka radionica team building srbija
Timbilding trening izgradnja tima obuka radionica team building srbijaTimbilding trening izgradnja tima obuka radionica team building srbija
Timbilding trening izgradnja tima obuka radionica team building srbija
 
Radionica kako unaprediti timski rad interaktivna obuka zaposlenih
Radionica kako unaprediti timski rad interaktivna obuka zaposlenihRadionica kako unaprediti timski rad interaktivna obuka zaposlenih
Radionica kako unaprediti timski rad interaktivna obuka zaposlenih
 
Kako planirati prodaju trening strategija planiranje prodaje obuka
Kako planirati prodaju trening strategija planiranje prodaje obukaKako planirati prodaju trening strategija planiranje prodaje obuka
Kako planirati prodaju trening strategija planiranje prodaje obuka
 
Motivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnika
Motivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnikaMotivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnika
Motivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnika
 
Kako kreirati plan prodaje trening prodajna strategija prodajno planiranje
Kako kreirati plan prodaje trening prodajna strategija prodajno planiranjeKako kreirati plan prodaje trening prodajna strategija prodajno planiranje
Kako kreirati plan prodaje trening prodajna strategija prodajno planiranje
 
Timski rad i izgradnja tima trening Poslovna Znanja
Timski rad i izgradnja tima trening Poslovna ZnanjaTimski rad i izgradnja tima trening Poslovna Znanja
Timski rad i izgradnja tima trening Poslovna Znanja
 
Trening - Liderstvo - Kako biti uspesan lider? Kako biti uspesan menadzer? Ka...
Trening - Liderstvo - Kako biti uspesan lider? Kako biti uspesan menadzer? Ka...Trening - Liderstvo - Kako biti uspesan lider? Kako biti uspesan menadzer? Ka...
Trening - Liderstvo - Kako biti uspesan lider? Kako biti uspesan menadzer? Ka...
 
Znati biti lider
Znati biti liderZnati biti lider
Znati biti lider
 
Javni nastup i prezentacijske veštine trening Poslovna Znanja
Javni nastup i prezentacijske veštine trening Poslovna ZnanjaJavni nastup i prezentacijske veštine trening Poslovna Znanja
Javni nastup i prezentacijske veštine trening Poslovna Znanja
 
Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka
Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obukaKurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka
Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka
 
Vestine pregovaranja sa kljucnim b2b kupcima poslovno pregovaranje
Vestine pregovaranja sa kljucnim b2b kupcima poslovno pregovaranjeVestine pregovaranja sa kljucnim b2b kupcima poslovno pregovaranje
Vestine pregovaranja sa kljucnim b2b kupcima poslovno pregovaranje
 
Upravljanje stresom na poslu stres menadžment trening obuka
Upravljanje stresom na poslu stres menadžment trening obukaUpravljanje stresom na poslu stres menadžment trening obuka
Upravljanje stresom na poslu stres menadžment trening obuka
 
Veštine prodaje i lična prodaja obuka Poslovna Znanja
Veštine prodaje i lična prodaja obuka Poslovna ZnanjaVeštine prodaje i lična prodaja obuka Poslovna Znanja
Veštine prodaje i lična prodaja obuka Poslovna Znanja
 
Plan prodaje i marketinga obuka marketing plan trening
Plan prodaje i marketinga obuka marketing plan treningPlan prodaje i marketinga obuka marketing plan trening
Plan prodaje i marketinga obuka marketing plan trening
 
Lean i kaizen metodologija za unapredjenje poslovanja prezentacija PoslovnaZn...
Lean i kaizen metodologija za unapredjenje poslovanja prezentacija PoslovnaZn...Lean i kaizen metodologija za unapredjenje poslovanja prezentacija PoslovnaZn...
Lean i kaizen metodologija za unapredjenje poslovanja prezentacija PoslovnaZn...
 

Similar to Trening Ostvarite bolji timski rad - otklonite 5 smetnji u radu tima

Trening timbilding team building training srbija izgradnja tima obuka radionica
Trening timbilding team building training srbija izgradnja tima obuka radionicaTrening timbilding team building training srbija izgradnja tima obuka radionica
Trening timbilding team building training srbija izgradnja tima obuka radionica
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna Znanja
Trening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna ZnanjaTrening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna Znanja
Trening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna Znanja
Miodrag Kostic, CMC
 
Kako povećati prodaju? Kako inovirati poslovanje? ( deo iz treninga B2B prodaje)
Kako povećati prodaju? Kako inovirati poslovanje? ( deo iz treninga B2B prodaje)Kako povećati prodaju? Kako inovirati poslovanje? ( deo iz treninga B2B prodaje)
Kako povećati prodaju? Kako inovirati poslovanje? ( deo iz treninga B2B prodaje)
Marko Burazor
 
Prodajni razgovor sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
Prodajni razgovor sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanjaProdajni razgovor sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
Prodajni razgovor sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
Miodrag Kostic, CMC
 
Sprovodjenje promena i stalna poboljsanja poslovanja lean kaizen
Sprovodjenje promena i stalna poboljsanja poslovanja lean kaizenSprovodjenje promena i stalna poboljsanja poslovanja lean kaizen
Sprovodjenje promena i stalna poboljsanja poslovanja lean kaizen
Miodrag Kostic, CMC
 
Inoviranje poslovanja unapredjenje vestina prodaje b2b kupcima
Inoviranje poslovanja unapredjenje vestina prodaje b2b kupcima Inoviranje poslovanja unapredjenje vestina prodaje b2b kupcima
Inoviranje poslovanja unapredjenje vestina prodaje b2b kupcima
Miodrag Kostic, CMC
 
Prodajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii trening
Prodajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii treningProdajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii trening
Prodajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii trening
Miodrag Kostic, CMC
 
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
Miodrag Kostic, CMC
 
Alati u prodaji prodaja i pregovaranje sa b2b kupcima
Alati u prodaji prodaja i pregovaranje sa b2b kupcimaAlati u prodaji prodaja i pregovaranje sa b2b kupcima
Alati u prodaji prodaja i pregovaranje sa b2b kupcima
Miodrag Kostic, CMC
 
Kompleksna prodaja otvoreni javni trening strategija prodaje B2B kupcima
Kompleksna prodaja otvoreni javni trening strategija prodaje B2B kupcimaKompleksna prodaja otvoreni javni trening strategija prodaje B2B kupcima
Kompleksna prodaja otvoreni javni trening strategija prodaje B2B kupcima
Miodrag Kostic, CMC
 
Prodajno pregovaranje sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
Prodajno pregovaranje sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanjaProdajno pregovaranje sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
Prodajno pregovaranje sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
Miodrag Kostic, CMC
 
Viktor Kunovski - Koucing
Viktor Kunovski - KoucingViktor Kunovski - Koucing
Viktor Kunovski - Koucing
bsckragujevac
 
Violeta Kovačević - Uspešno upravljanje kompanijom je nemoguće bez controllin...
Violeta Kovačević - Uspešno upravljanje kompanijom je nemoguće bez controllin...Violeta Kovačević - Uspešno upravljanje kompanijom je nemoguće bez controllin...
Violeta Kovačević - Uspešno upravljanje kompanijom je nemoguće bez controllin...
Menadžment Centar Beograd
 
Trening -Timski rad - Kako unaprediti timski rad? Kako izgraditi tim? (deo pr...
Trening -Timski rad - Kako unaprediti timski rad? Kako izgraditi tim? (deo pr...Trening -Timski rad - Kako unaprediti timski rad? Kako izgraditi tim? (deo pr...
Trening -Timski rad - Kako unaprediti timski rad? Kako izgraditi tim? (deo pr...
Marko Burazor
 
CILJ , OSNOVNI Kratkoročni, Dugoročni, Vizija
CILJ , OSNOVNI Kratkoročni, Dugoročni, VizijaCILJ , OSNOVNI Kratkoročni, Dugoročni, Vizija
CILJ , OSNOVNI Kratkoročni, Dugoročni, Vizija
Aleksandar Karapandza
 
Prezentacija usluga treninga i konsaltinga Poslovna Znanja
Prezentacija usluga treninga i konsaltinga Poslovna ZnanjaPrezentacija usluga treninga i konsaltinga Poslovna Znanja
Prezentacija usluga treninga i konsaltinga Poslovna Znanja
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening prodaje interaktivna obuka prodavaca Poslovna Znanja
Trening prodaje interaktivna obuka prodavaca Poslovna ZnanjaTrening prodaje interaktivna obuka prodavaca Poslovna Znanja
Trening prodaje interaktivna obuka prodavaca Poslovna Znanja
Miodrag Kostic, CMC
 
Psihologija uspesnog preduzetnika - Marija Svigir
Psihologija uspesnog preduzetnika - Marija SvigirPsihologija uspesnog preduzetnika - Marija Svigir
Psihologija uspesnog preduzetnika - Marija Svigir
bsckragujevac
 
Trening prezentacione vestine obuka javnog nastupa
Trening prezentacione vestine obuka javnog nastupaTrening prezentacione vestine obuka javnog nastupa
Trening prezentacione vestine obuka javnog nastupa
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovoriTrening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Miodrag Kostic, CMC
 

Similar to Trening Ostvarite bolji timski rad - otklonite 5 smetnji u radu tima (20)

Trening timbilding team building training srbija izgradnja tima obuka radionica
Trening timbilding team building training srbija izgradnja tima obuka radionicaTrening timbilding team building training srbija izgradnja tima obuka radionica
Trening timbilding team building training srbija izgradnja tima obuka radionica
 
Trening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna Znanja
Trening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna ZnanjaTrening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna Znanja
Trening upravljanje konfliktima resavanje konflikata Poslovna Znanja
 
Kako povećati prodaju? Kako inovirati poslovanje? ( deo iz treninga B2B prodaje)
Kako povećati prodaju? Kako inovirati poslovanje? ( deo iz treninga B2B prodaje)Kako povećati prodaju? Kako inovirati poslovanje? ( deo iz treninga B2B prodaje)
Kako povećati prodaju? Kako inovirati poslovanje? ( deo iz treninga B2B prodaje)
 
Prodajni razgovor sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
Prodajni razgovor sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanjaProdajni razgovor sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
Prodajni razgovor sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
 
Sprovodjenje promena i stalna poboljsanja poslovanja lean kaizen
Sprovodjenje promena i stalna poboljsanja poslovanja lean kaizenSprovodjenje promena i stalna poboljsanja poslovanja lean kaizen
Sprovodjenje promena i stalna poboljsanja poslovanja lean kaizen
 
Inoviranje poslovanja unapredjenje vestina prodaje b2b kupcima
Inoviranje poslovanja unapredjenje vestina prodaje b2b kupcima Inoviranje poslovanja unapredjenje vestina prodaje b2b kupcima
Inoviranje poslovanja unapredjenje vestina prodaje b2b kupcima
 
Prodajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii trening
Prodajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii treningProdajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii trening
Prodajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii trening
 
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
 
Alati u prodaji prodaja i pregovaranje sa b2b kupcima
Alati u prodaji prodaja i pregovaranje sa b2b kupcimaAlati u prodaji prodaja i pregovaranje sa b2b kupcima
Alati u prodaji prodaja i pregovaranje sa b2b kupcima
 
Kompleksna prodaja otvoreni javni trening strategija prodaje B2B kupcima
Kompleksna prodaja otvoreni javni trening strategija prodaje B2B kupcimaKompleksna prodaja otvoreni javni trening strategija prodaje B2B kupcima
Kompleksna prodaja otvoreni javni trening strategija prodaje B2B kupcima
 
Prodajno pregovaranje sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
Prodajno pregovaranje sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanjaProdajno pregovaranje sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
Prodajno pregovaranje sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
 
Viktor Kunovski - Koucing
Viktor Kunovski - KoucingViktor Kunovski - Koucing
Viktor Kunovski - Koucing
 
Violeta Kovačević - Uspešno upravljanje kompanijom je nemoguće bez controllin...
Violeta Kovačević - Uspešno upravljanje kompanijom je nemoguće bez controllin...Violeta Kovačević - Uspešno upravljanje kompanijom je nemoguće bez controllin...
Violeta Kovačević - Uspešno upravljanje kompanijom je nemoguće bez controllin...
 
Trening -Timski rad - Kako unaprediti timski rad? Kako izgraditi tim? (deo pr...
Trening -Timski rad - Kako unaprediti timski rad? Kako izgraditi tim? (deo pr...Trening -Timski rad - Kako unaprediti timski rad? Kako izgraditi tim? (deo pr...
Trening -Timski rad - Kako unaprediti timski rad? Kako izgraditi tim? (deo pr...
 
CILJ , OSNOVNI Kratkoročni, Dugoročni, Vizija
CILJ , OSNOVNI Kratkoročni, Dugoročni, VizijaCILJ , OSNOVNI Kratkoročni, Dugoročni, Vizija
CILJ , OSNOVNI Kratkoročni, Dugoročni, Vizija
 
Prezentacija usluga treninga i konsaltinga Poslovna Znanja
Prezentacija usluga treninga i konsaltinga Poslovna ZnanjaPrezentacija usluga treninga i konsaltinga Poslovna Znanja
Prezentacija usluga treninga i konsaltinga Poslovna Znanja
 
Trening prodaje interaktivna obuka prodavaca Poslovna Znanja
Trening prodaje interaktivna obuka prodavaca Poslovna ZnanjaTrening prodaje interaktivna obuka prodavaca Poslovna Znanja
Trening prodaje interaktivna obuka prodavaca Poslovna Znanja
 
Psihologija uspesnog preduzetnika - Marija Svigir
Psihologija uspesnog preduzetnika - Marija SvigirPsihologija uspesnog preduzetnika - Marija Svigir
Psihologija uspesnog preduzetnika - Marija Svigir
 
Trening prezentacione vestine obuka javnog nastupa
Trening prezentacione vestine obuka javnog nastupaTrening prezentacione vestine obuka javnog nastupa
Trening prezentacione vestine obuka javnog nastupa
 
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovoriTrening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
 

More from Miodrag Kostic, CMC

Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji TreningStorytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening asertivna komunikacija obuka
Trening asertivna komunikacija obuka Trening asertivna komunikacija obuka
Trening asertivna komunikacija obuka
Miodrag Kostic, CMC
 
Webinar - How to handle difficult conversations at work
Webinar - How to handle difficult conversations at workWebinar - How to handle difficult conversations at work
Webinar - How to handle difficult conversations at work
Miodrag Kostic, CMC
 
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinarHow to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
Miodrag Kostic, CMC
 
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Miodrag Kostic, CMC
 
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade SerbiaMiodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic, CMC
 
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Miodrag Kostic, CMC
 
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavacaNaplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Miodrag Kostic, CMC
 
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavacaNaplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Miodrag Kostic, CMC
 
Workshop digital transformation strategy digital road-map training
Workshop digital transformation strategy digital road-map trainingWorkshop digital transformation strategy digital road-map training
Workshop digital transformation strategy digital road-map training
Miodrag Kostic, CMC
 
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultantDigitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
Miodrag Kostic, CMC
 
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsaltingDigitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
Miodrag Kostic, CMC
 
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultantiKonsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
Miodrag Kostic, CMC
 
Miodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic - List of clientsMiodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time managementTrening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
Miodrag Kostic, CMC
 
Vestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodaji
Vestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodajiVestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodaji
Vestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodaji
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenihTrening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
Miodrag Kostic, CMC
 
Digital transformation consulting digital consultants serbia belgrade
Digital transformation consulting digital consultants serbia belgradeDigital transformation consulting digital consultants serbia belgrade
Digital transformation consulting digital consultants serbia belgrade
Miodrag Kostic, CMC
 
Digitalna transformacija preduzeca konsalting radionica program CDT
Digitalna transformacija preduzeca konsalting radionica program CDTDigitalna transformacija preduzeca konsalting radionica program CDT
Digitalna transformacija preduzeca konsalting radionica program CDT
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening digitalne transformacije poslovanja obuka radionica
Trening digitalne transformacije poslovanja obuka radionicaTrening digitalne transformacije poslovanja obuka radionica
Trening digitalne transformacije poslovanja obuka radionica
Miodrag Kostic, CMC
 

More from Miodrag Kostic, CMC (20)

Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji TreningStorytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
 
Trening asertivna komunikacija obuka
Trening asertivna komunikacija obuka Trening asertivna komunikacija obuka
Trening asertivna komunikacija obuka
 
Webinar - How to handle difficult conversations at work
Webinar - How to handle difficult conversations at workWebinar - How to handle difficult conversations at work
Webinar - How to handle difficult conversations at work
 
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinarHow to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
 
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
 
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade SerbiaMiodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
 
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
 
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavacaNaplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
 
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavacaNaplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
 
Workshop digital transformation strategy digital road-map training
Workshop digital transformation strategy digital road-map trainingWorkshop digital transformation strategy digital road-map training
Workshop digital transformation strategy digital road-map training
 
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultantDigitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
 
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsaltingDigitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
 
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultantiKonsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
 
Miodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic - List of clientsMiodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic - List of clients
 
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time managementTrening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
 
Vestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodaji
Vestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodajiVestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodaji
Vestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodaji
 
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenihTrening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
 
Digital transformation consulting digital consultants serbia belgrade
Digital transformation consulting digital consultants serbia belgradeDigital transformation consulting digital consultants serbia belgrade
Digital transformation consulting digital consultants serbia belgrade
 
Digitalna transformacija preduzeca konsalting radionica program CDT
Digitalna transformacija preduzeca konsalting radionica program CDTDigitalna transformacija preduzeca konsalting radionica program CDT
Digitalna transformacija preduzeca konsalting radionica program CDT
 
Trening digitalne transformacije poslovanja obuka radionica
Trening digitalne transformacije poslovanja obuka radionicaTrening digitalne transformacije poslovanja obuka radionica
Trening digitalne transformacije poslovanja obuka radionica
 

Trening Ostvarite bolji timski rad - otklonite 5 smetnji u radu tima

 • 1. www.poslovnaznanja.com Miodrag Kostić i Marko BurazorMiodrag Kostić i Marko Burazor Bolji timski rad – 5 disfunkcija timaBolji timski rad – 5 disfunkcija tima
 • 4. Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji” 18 marta 2013 Privredna komora Beograda18 marta 2013 Privredna komora Beograda
 • 5. Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”
 • 6. Radimo za najbolje!Radimo za najbolje! Trening “Strategija ključne B2B prodaje”Trening “Strategija ključne B2B prodaje” 9.5.2013 u Privrednoj komori Beograda9.5.2013 u Privrednoj komori Beograda
 • 7. Trening “Timski rad” održan 2012 za klijenta u Crnoj GoriTrening “Timski rad” održan 2012 za klijenta u Crnoj Gori
 • 8. Trening “Timski rad” održan 2012 za klijenta u SrbijiTrening “Timski rad” održan 2012 za klijenta u Srbiji
 • 9. Trening “Lean i motivacija zaposlenih” održan 2015 u VlasotincuTrening “Lean i motivacija zaposlenih” održan 2015 u Vlasotincu
 • 10. Javni trening unapređenja poslovanja primenom LeanJavni trening unapređenja poslovanja primenom Lean metodologije - Privredna komora Beograda - Mart 2016metodologije - Privredna komora Beograda - Mart 2016
 • 11. Kako vidite svoje poslovanje?Kako vidite svoje poslovanje?Uspeh nije uvek ono što vidiš!Uspeh nije uvek ono što vidiš!
 • 12. ““Svako može da zna.Svako može da zna. Poenta je da razumete.”Poenta je da razumete.” ―― Albert EinsteinAlbert Einstein KAKO ćemo raditi?KAKO ćemo raditi?
 • 13. Šta je najveći problemŠta je najveći problem u radu timova?u radu timova? Ne vide da imaju problem
 • 14. Koliko su uspešni timovi u vodećim firmama?Koliko su uspešni timovi u vodećim firmama? Koji je % uspešnih
 • 15. 75% of Cross-Functional Teams Are Dysfunctional Istraživanje 95 timova u 25 vodećih korporacijaIstraživanje 95 timova u 25 vodećih korporacija pokazala je da je 75% raznolikih timova nefunkcionalnopokazala je da je 75% raznolikih timova nefunkcionalno
 • 16. Pat Lencioni “Teamwork remains the one sustainable competitive advantage that has been largely untapped”
 • 17. Zašto su timovi nefunkcionalni?Zašto su timovi nefunkcionalni? Zašto ih je teško unaprediti?
 • 18. ““Sve što je lako razumeti, teško se primenjujeSve što je lako razumeti, teško se primenjuje!”!” -- Marshal Goldsmith-- Marshal Goldsmith ““Easy to understand, hard to apply”Easy to understand, hard to apply” #1 PROBLEM#1 PROBLEM
 • 19. Šta je definicija (raznolikog) tima?Šta je definicija (raznolikog) tima? Tim je sastavljen od malog broja ljudi, komplementarnihTim je sastavljen od malog broja ljudi, komplementarnih raznolikih veština, posvećenih zajedničkoj svrsi, ciljevimaraznolikih veština, posvećenih zajedničkoj svrsi, ciljevima i pristupu, za koje su jedni drugima odgovorni.i pristupu, za koje su jedni drugima odgovorni.
 • 20. Koje su 5 disfunkcijaKoje su 5 disfunkcija u radu timova?u radu timova?
 • 22. 1. POVERENJE1. POVERENJE Da li ima uzajamnog poverenja?
 • 23. Kako je biti u grupi gde nema poverenja?Kako je biti u grupi gde nema poverenja? Kako bi ste se osećali?
 • 24. Šta je uzrok nepoverenja?Šta je uzrok nepoverenja? Strah od RANJIVOSTIStrah od RANJIVOSTI
 • 25. Čega se plaše članovi tima?Čega se plaše članovi tima? Politika ne posao
 • 26. Šta radimo da ostvarimo uzajamno poverenjeŠta radimo da ostvarimo uzajamno poverenje?? Što više PITANJAŠto više PITANJA
 • 27. ””Poverenje je kao vazduh koji udišemo. Kada ga ima,Poverenje je kao vazduh koji udišemo. Kada ga ima, niko ne primećuje. Kada ga nema, svi odmah primete!”niko ne primećuje. Kada ga nema, svi odmah primete!” -- Warren Buffet-- Warren Buffet
 • 28. 2. KONFLIKT2. KONFLIKT Da li ima produktivne diskusije?
 • 29. Da li je dobro izbegavati konflikte na poslu?Da li je dobro izbegavati konflikte na poslu? Ruke – Da / NeRuke – Da / Ne
 • 30. Šta je posledica izbegavanja konflikata?Šta je posledica izbegavanja konflikata? Lažna HARMONIJALažna HARMONIJA
 • 31. Šta je uzrok izbegavanja konflikta?Šta je uzrok izbegavanja konflikta? Nema POVERENJANema POVERENJA
 • 32. Da li mogu da vide – vizualizuju posledice?Da li mogu da vide – vizualizuju posledice? Pozitivne aspektePozitivne aspekte == KORISTIKORISTI Negativne aspekteNegativne aspekte == ŠTETEŠTETE Šta radimo da ostvarimo produktivnu diskusijuŠta radimo da ostvarimo produktivnu diskusiju??
 • 33. ””Iskreno neslaganje je najbolji znak progresa"Iskreno neslaganje je najbolji znak progresa" -- Mahatma Gandi-- Mahatma Gandi
 • 34. 3. OBAVEZA3. OBAVEZA Da li članovi tima ispune obaveze?
 • 35. Zašto ljudi izbegavaju obavezeZašto ljudi izbegavaju obaveze?? Strah od KONFLIKTAStrah od KONFLIKTA
 • 36. „„Ljudi će voljno sprovoditi samo one odlukeLjudi će voljno sprovoditi samo one odluke u čijem su donošenju učestvovali!“u čijem su donošenju učestvovali!“ ---- Isak AdižesIsak Adižes
 • 37. Šta radimo da se članovi tima obavežuŠta radimo da se članovi tima obavežu??
 • 38. Kako izgleda akcioni plan?Kako izgleda akcioni plan? Rezultat koji treba ostvariti: Indikator ostvarenja: Aktivnosti: Rokovi (od-do): Nosioci odgovornosti i učesnici: Potrebni resursi (troškovi): Rizici: Važnost Rizičnost
 • 39. 4. ODGOVORNOST4. ODGOVORNOST Da li su članovi tima odgovorni timu?
 • 40. Spartanci nisu kažnjavali vojnike koji bi izgubili svoj šlemSpartanci nisu kažnjavali vojnike koji bi izgubili svoj šlem ili oklop u borbi, ali bi kažnjavali gubitkom svih građanskihili oklop u borbi, ali bi kažnjavali gubitkom svih građanskih prava one vojnike koji bi u borbi izgubili svoj štit.prava one vojnike koji bi u borbi izgubili svoj štit.
 • 41. Šta je uzrok neodgovornosti?Šta je uzrok neodgovornosti? NNeema OBAVEZEma OBAVEZE
 • 42. Šta radimo da ostvarimo odgovornost timuŠta radimo da ostvarimo odgovornost timu?? Merimo TIMSKE REZULTATEMerimo TIMSKE REZULTATE
 • 43. 5. TIMSKI REZULTAT5. TIMSKI REZULTAT Da li su fokusirani na timski rezultat?
 • 44. Šta je uzrok ne fokusiranja na tim?Šta je uzrok ne fokusiranja na tim? Nema grupne ODGOVORNOSTINema grupne ODGOVORNOSTI
 • 45. Šta radimo da se fokusiramo na timski rezultatŠta radimo da se fokusiramo na timski rezultat?? Razvijamo TIMSKI DUHRazvijamo TIMSKI DUH
 • 46. Kako izgraditi dobarKako izgraditi dobar timski duh?timski duh?
 • 47. Da li je splavarenje na Tari rešenje?Da li je splavarenje na Tari rešenje?
 • 48. Zašto se gubi poverenje?Zašto se gubi poverenje? 1. Izgradite poverenje1. Izgradite poverenje
 • 49. 2. Pripadnost2. Pripadnost Zašto se gubi podrška?Zašto se gubi podrška? Kako održati timski duh?Kako održati timski duh?
 • 50. 3. Entuzijazam3. Entuzijazam Zašto se gubi entuzijazam?Zašto se gubi entuzijazam? Kako stimulisati entuzijazam u timu?Kako stimulisati entuzijazam u timu?
 • 51. 4. Želja za rezultatom4. Želja za rezultatom Zašto slabi želja za rezultatom?Zašto slabi želja za rezultatom? Kako podstaći želju za rezultatom?Kako podstaći želju za rezultatom?
 • 52. Kako koristitiKako koristiti povratnu informaciju?povratnu informaciju?
 • 53. Kako je letenje avionom postalo sigurnoKako je letenje avionom postalo sigurno?? FEEDBACKFEEDBACK
 • 54. Zašto je dobar feedback neophodan?Zašto je dobar feedback neophodan? Korean AirKorean Air letlet 801801 :: Seul -Seul - GuamGuam
 • 55. Tokom vožnje primetili ste da vam je podignuta ručna kočnicaTokom vožnje primetili ste da vam je podignuta ručna kočnica Šta ćete uraditi?Šta ćete uraditi? Zašto niste samo dali gas?Zašto niste samo dali gas? KKako zaposleni najčešće reaguju kad uoče grešku,ako zaposleni najčešće reaguju kad uoče grešku, da li spuste ručnu kočnicu, ili samo daju gas?da li spuste ručnu kočnicu, ili samo daju gas? Da li je to jedina opcija?Da li je to jedina opcija?
 • 56. Šta je feedbackŠta je feedback?? FEEDBACK = Reakcija ili odgovorFEEDBACK = Reakcija ili odgovor na određeni proces ili aktivnostna određeni proces ili aktivnost Svrha feedbacka je da pruži povratnu informacijuSvrha feedbacka je da pruži povratnu informaciju o rezultatuo rezultatu
 • 57. Kakav ne sme biti feedbackKakav ne sme biti feedback?? FEEDBACK ne sme biti lične prirodeFEEDBACK ne sme biti lične prirode VAŽNVAŽN OO Baš si ispao glup sa kolegomBaš si ispao glup sa kolegom Zašto si obmanuo kolegu?Zašto si obmanuo kolegu? Sa kolegom si radio ... šta ...Sa kolegom si radio ... šta ... Šta si rekao kolegi ... kako ...Šta si rekao kolegi ... kako ...
 • 58. Šta je najvažnije pravilo feedback-aŠta je najvažnije pravilo feedback-a?? KoristiteKoristite ŠTAŠTA umestoumesto ZAŠTOZAŠTO VEOMAVEOMA VAŽNOVAŽNO
 • 59. Da li je feedback samo pohvalaDa li je feedback samo pohvala?? I appreciateI appreciate …… Ja cenimJa cenim ...... I wish …I wish … Ja bih želeo daJa bih želeo da ......
 • 60. ““Prigovor je poklon!”Prigovor je poklon!” -- Japanska poslovica-- Japanska poslovica
 • 61. ““Morate stalno da pitate šta ste uradiliMorate stalno da pitate šta ste uradili i kako da to učinite boljim!”i kako da to učinite boljim!” -- Elon Musk-- Elon Musk
 • 62. Ovo je skraćena verzija prezentacije sa treninga kojiOvo je skraćena verzija prezentacije sa treninga koji sadrži i veliki broj interaktivnih vežbi (minimumsadrži i veliki broj interaktivnih vežbi (minimum 50%50% treninga) i primera iz prakse domaćih preduzećatreninga) i primera iz prakse domaćih preduzeća NAPOMENANAPOMENA