SlideShare a Scribd company logo
Miodrag Kostić, CDC
Tijana Sekulic, CDC
Saša Milašinović, CDC
Digitalna transformacija konsalting
Rad sa klijentom na izradi digitalne mape puta
Rad sa klijentom na izradi digitalne mape puta
Rad sa klijentom na izradi digitalne mape puta
Rad sa klijentom na izradi digitalne mape puta
Rad sa klijentom na izradi digitalne mape puta
Trening IT sigurnosti, GDPR i zaštite podataka
Radionica “Šta je digitalna transformacija”
Šta je digitalna
transformacija?
Da li postoje kompanije koje se ne transformišu?
Postoje samo kompanije koje ne
žele da se tranformišu.
Koja je ovo kompanija?
Šta se dešava sa organizacijama koje ne
žele da se transformišu?
Шалтер сала
Organizaciona kultura
Digitalna transformacija nije samo korišćenje tehnologije, već
uključuje i promenu načina razmišljanja zaposlenih
Digitalna transformacija je integracija digitalne tehnologije u
sve oblasti poslovanja. Ona fundamentalno menja način kako
kompanije funkcionišu i pružaju vrednost svojim kupcima.
“(1) Automation applied to an efficient operation
will magnify the efficiency.
(2) Automation applied to an inefficient operation
will magnify the inefficiency.”
-- Bill Gates
Šta je najveći izazov
digitalne transformacije?
Šta je 4 industrijska revolucija?
Mehanizacija,
parna mašina
Masovna
proizvodnja
Kompjuteri,
automatizacija
Digitalno
fizički sistemi
• 1958 - S&P 500 kompanije opstajale su na listi 61 godinu
• 2005 - S&P 500 kompanije opstajale su na listi 22 godine
• Danas S&P 500 kompanije opstaju na listi samo 7 godina
Zašto?
Zašto je Blockbuster bankrotirao?
Šta znači reč “digitalni poremećaj”?
Šta je bila misija Blockbuster videa?
“To provide customers with the most convenient
means of accessing media entertainment”
Da pružimo kupcima najpogodniji način pristupa medijskoj zabavi
“You can't just ask customers what they want and then
try to give that to them. By the time you get it built,
they'll want something new.” -- Steve Jobs
Šta je fokus DT?
Zašto?
http://teddytheguardian.com/
IoT ili “Internet of Things”
IoT ili “Internet of Things”
AR - Augmented Reality
Proširena/dopunjena realnost, tehnologija koja
nadograđuje kompjuterski generisanu sliku korisnika na
stvarni svet, čime se pruža složeni prikaz.
VR - Vitruelna realnost/stvarnost
Virtuelna realnost prezentuje nam modifikovanu
realnost uz pomoć kompjutera sa kojom možemo vršiti
interakciju i istraživati je na neki način.
3D štampači
Robot i veštačka inteligencija
Po modelu
Centra za Digitalnu transfornmaciju
Austrijske Privredne komore
Digitalni
trendovi
SWOT &
Impact
analiza
Quick
Fixes
IzveštajRazvoj digitalne strategije
Kreiranje digitalne mape puta
(1 dan radionica)
Prioritet I
Prioritet II
Prioritet III
Detaljna strategija
prioriteta I
KMU Digital – Konsalting proces
TREND KARTICE
Po modelu
Centra za Digitalnu transfornmaciju
Austrijske Privredne komore
1
2
3
Zabavite se i budite uspešni u radu
sa trend karticama!
PROIZVODI I USLUGE PT
Doprinosi
korisnika
Hibridni proizvodi
Dodavanjem digitalnih mogućnosti čisto fizičkim
proizvodima kreiraju se unapređeni ili potpuno novi
proizvodi koji stvaraju dodatu vrednost za klijenta. Ovi
hibridni proizvodi čine Internet stvari.
Oni su usmereni na podatke, pametni, umreženi,
sposobni da komuniciraju, mogu fleksibilno da se
unaprede i da se prilagode od slučaja do slučaja.
Oni imaju potencijal da fundamentalno promene
čitave industrije, zato što omogućavaju nove poslovne
modele i/ili zamenjuju postojeće proizvode.
PROIZVODI I USLUGE
Hibridni
proizvodi
PT1
Proizvodi koji misle i komuniciraju
ODNOSI SA KLIJENTIMA I MARKETING KT
Kredibilitet i ugled
Digitalizacija na
prodajnom mestu
Digitalno prisustvo
CRM sistemi
CRM sistemi pomažu da se evidentiraju sve tačke
interakcije u odnosu sa klijentima i da se
sistematski ocene dobijeni podaci.
Oni obezbeđuju podatke o istorijatu klijenta (vrsti i
predmetu poslovnog odnosa, pozivima, posetama,
problemima, itd.) i tako doprinose optimalnoj brizi o
klijentima.
Evidentiranje upita od potencijalnih klijenata
(zainteresovanih strana) daje dragocene impulse
za dalji marketinški rad.
Sve informacije su dostupne ovlašćenom osoblju
„pritiskom na dugme".
ODNOSI SA KLIJENTIMA I MARKETING
CRM
SISTEMI
KT2
Digitalna optimizacija odnosa
sa klijentima
PROCEDURE I PROCESI AT
Digitalna valuta
Upravljanje
dokumentima
Poslednja milja
E-faktura
Zaštita podataka
Digitalni potpis
Dokumenti bilo koje vrste i formata se prave,
registruju, skladište i njima se upravlja uz podršu
IT.
Princip se može takođe primenjivati na sve
informacije koje postoje u sistemu IT, na primer:
-digitalno poslati dokumenti / faksovi
-fajlovi iz Office programa
-XML tekstualni fajlovi
-baze podataka
-fotografije, grafici, multimedijalni dokumenti.
Ovo znači da se velikom količinom različitih informacija
može upravljati i obezbediti za različite poslovne
procese.
PROCEDURE I PROCESI
Upravljanje
dokumentima
AT4
Kancelarija bez papira
POSLOVNI MODELI I LANCI VREDNOSTI GT
3D štampa
Podaci kao resurs
Inovacija usluga
Industrija 4.0
Cilj je da se uvek razviju perspektivni, inovativni
proizvodi, usluge ili poslovni modeli.
Proces inovacija se menja i širi se iznad granica
kompanija.
Interakcija između unutrašnjih i spoljašnjih ideja,
tehnologija, procesa i distributivnih kanala aktivno
uključuje korporativno okruženje u inovacijski proces.
Uključivanje zaposlenih, klijenata, dobavljača, vodećih
korisnika, univerziteta, konkurenata ili kompanija iz
drugih industrija povećava sopstveni potencijal za
inovacije.
POSLOVNI MODELI I LANCI VREDNOSTI
Otvorene
inovacije
Inovacije za sve
GT3
ZAPOSLENI I KORPORATIVNA KULTURA M
T
Obrazovanje i obuka
Veštački radnici
Ravna organizacija
Za kompanije i organizacije, stalno i kontinuirano
obrazovanje zaposlenih u oblasti digitalizacije biće
glavni izazov.
Sve više i više znanja sada je dostupno po
razumnim cenama (ponekada besplatno) i dostupno
je širokoj grupi ljudi.
Ključni resurs nije znanje samo po sebi, već
sposobnost da se ono poveže i stvori nešto novo.
Saradnja između različitih disciplina brzo će postati
važna.
ZAPOSLENI I KORPORATIVNA KULTURA
Obrazovanje i obuka
Digitalne kompetencije
MT8
Digitallna mapa puta za “Terra Panonica”
Rad sa klijentom na izradi digitalne mape puta
Rad sa klijentom na izradi digitalne mape puta
Rad sa klijentom na izradi digitalne mape puta
Mapa puta za CRM sistem
Primer digitalne mapa puta
Radimo za najbolje! www.poslovnaznanja.com
HVALA 
Miodrag Kostić, CDC
Tijana Sekulic, CDC
Saša Milašinović, CDC
www.poslovnaznanja.com
info@poslovnaznanja.com

More Related Content

Similar to Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti

P1111111111111111111111111111-lesson.pdf
P1111111111111111111111111111-lesson.pdfP1111111111111111111111111111-lesson.pdf
P1111111111111111111111111111-lesson.pdf
IrenaTasic
 
Prof. dr Nebojša Savić, Bizit 3, 2. i 3. 11. 2016.
Prof. dr Nebojša Savić, Bizit 3, 2. i 3. 11. 2016.Prof. dr Nebojša Savić, Bizit 3, 2. i 3. 11. 2016.
Prof. dr Nebojša Savić, Bizit 3, 2. i 3. 11. 2016.
FEFA Faculty
 
Branislav Vujović gost-predavač na FEFA,. Nedeljnik, 28. 2. 2018.
Branislav Vujović gost-predavač na FEFA,. Nedeljnik, 28. 2. 2018.Branislav Vujović gost-predavač na FEFA,. Nedeljnik, 28. 2. 2018.
Branislav Vujović gost-predavač na FEFA,. Nedeljnik, 28. 2. 2018.
FEFA Faculty
 
Marko Pjeralini, Manuel Velutini - Upravljanje učinkom sa strašću, Controllin...
Marko Pjeralini, Manuel Velutini - Upravljanje učinkom sa strašću, Controllin...Marko Pjeralini, Manuel Velutini - Upravljanje učinkom sa strašću, Controllin...
Marko Pjeralini, Manuel Velutini - Upravljanje učinkom sa strašću, Controllin...
Menadžment Centar Beograd
 
Intervju za e-Razvoj povodom 17 godina poslovanja preduzeća Advant u regionu
Intervju za e-Razvoj povodom 17 godina poslovanja preduzeća Advant u regionuIntervju za e-Razvoj povodom 17 godina poslovanja preduzeća Advant u regionu
Intervju za e-Razvoj povodom 17 godina poslovanja preduzeća Advant u regionu
Milorad (Mikica) M. Djukanovic
 
PC PRESS: CRM - Kako negovati stranke i osigurati njihovu lojalnost
PC PRESS: CRM - Kako negovati stranke i osigurati njihovu lojalnostPC PRESS: CRM - Kako negovati stranke i osigurati njihovu lojalnost
PC PRESS: CRM - Kako negovati stranke i osigurati njihovu lojalnost
Milan Maksić
 
brosura-razvoj-elektronskog-poslovanja[1]
brosura-razvoj-elektronskog-poslovanja[1]brosura-razvoj-elektronskog-poslovanja[1]
brosura-razvoj-elektronskog-poslovanja[1]Adam Kennard
 
Usloveljnost primene e-poslovanja i ostvarenog nivoa konkurentnosti savremeni...
Usloveljnost primene e-poslovanja i ostvarenog nivoa konkurentnosti savremeni...Usloveljnost primene e-poslovanja i ostvarenog nivoa konkurentnosti savremeni...
Usloveljnost primene e-poslovanja i ostvarenog nivoa konkurentnosti savremeni...
ITDogadjaji.com
 
B2 Link_profil kompanije
B2 Link_profil kompanijeB2 Link_profil kompanije
B2 Link_profil kompanijeDarko Simicevic
 
Strategija industrija informacione_tehnologije2017-20_018_cyr
Strategija industrija informacione_tehnologije2017-20_018_cyrStrategija industrija informacione_tehnologije2017-20_018_cyr
Strategija industrija informacione_tehnologije2017-20_018_cyr
Dejan Majkic
 
5 .ICV kongres controllera 2017 - M&I SYSTEMS, CO. GROUP (Branislav Zobenica)
5 .ICV kongres controllera 2017 - M&I SYSTEMS, CO. GROUP (Branislav Zobenica)5 .ICV kongres controllera 2017 - M&I SYSTEMS, CO. GROUP (Branislav Zobenica)
5 .ICV kongres controllera 2017 - M&I SYSTEMS, CO. GROUP (Branislav Zobenica)
Menadžment Centar Beograd
 
Biznis inkubatori su specijalizovana preduzeća
Biznis inkubatori su specijalizovana preduzećaBiznis inkubatori su specijalizovana preduzeća
Biznis inkubatori su specijalizovana preduzećaNebojsa Abadic
 
LogiMIND digitalna post prodaja - strateska prednost i ustede u intralogistici
LogiMIND digitalna post prodaja - strateska prednost i ustede u intralogisticiLogiMIND digitalna post prodaja - strateska prednost i ustede u intralogistici
LogiMIND digitalna post prodaja - strateska prednost i ustede u intralogistici
Srpska Logistička Asocijacija
 
PRilika 2010- Dragana Roter- Upotrebi intraneta u internim odnosima s javnoscu
PRilika 2010- Dragana Roter- Upotrebi intraneta u internim odnosima s javnoscu PRilika 2010- Dragana Roter- Upotrebi intraneta u internim odnosima s javnoscu
PRilika 2010- Dragana Roter- Upotrebi intraneta u internim odnosima s javnoscu
Drustvo Srbije za odnose s javnoscu
 
Horizon ikt 15 05 2015 kladovo bogdanovic
Horizon ikt 15 05 2015 kladovo bogdanovicHorizon ikt 15 05 2015 kladovo bogdanovic
Horizon ikt 15 05 2015 kladovo bogdanovic
Dejan Jeremic
 
сем. информациони системи јавне управе
сем. информациони системи јавне управесем. информациони системи јавне управе
сем. информациони системи јавне управеmiloshI
 
Mobilni + Internet: The Good, The Bad & The Ugly
Mobilni + Internet: The Good, The Bad & The UglyMobilni + Internet: The Good, The Bad & The Ugly
Mobilni + Internet: The Good, The Bad & The Ugly
ITDogadjaji.com
 
L1-2
L1-2L1-2

Similar to Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti (20)

P1111111111111111111111111111-lesson.pdf
P1111111111111111111111111111-lesson.pdfP1111111111111111111111111111-lesson.pdf
P1111111111111111111111111111-lesson.pdf
 
CIPF rad
CIPF radCIPF rad
CIPF rad
 
Prof. dr Nebojša Savić, Bizit 3, 2. i 3. 11. 2016.
Prof. dr Nebojša Savić, Bizit 3, 2. i 3. 11. 2016.Prof. dr Nebojša Savić, Bizit 3, 2. i 3. 11. 2016.
Prof. dr Nebojša Savić, Bizit 3, 2. i 3. 11. 2016.
 
Branislav Vujović gost-predavač na FEFA,. Nedeljnik, 28. 2. 2018.
Branislav Vujović gost-predavač na FEFA,. Nedeljnik, 28. 2. 2018.Branislav Vujović gost-predavač na FEFA,. Nedeljnik, 28. 2. 2018.
Branislav Vujović gost-predavač na FEFA,. Nedeljnik, 28. 2. 2018.
 
Marko Pjeralini, Manuel Velutini - Upravljanje učinkom sa strašću, Controllin...
Marko Pjeralini, Manuel Velutini - Upravljanje učinkom sa strašću, Controllin...Marko Pjeralini, Manuel Velutini - Upravljanje učinkom sa strašću, Controllin...
Marko Pjeralini, Manuel Velutini - Upravljanje učinkom sa strašću, Controllin...
 
Intervju za e-Razvoj povodom 17 godina poslovanja preduzeća Advant u regionu
Intervju za e-Razvoj povodom 17 godina poslovanja preduzeća Advant u regionuIntervju za e-Razvoj povodom 17 godina poslovanja preduzeća Advant u regionu
Intervju za e-Razvoj povodom 17 godina poslovanja preduzeća Advant u regionu
 
PC PRESS: CRM - Kako negovati stranke i osigurati njihovu lojalnost
PC PRESS: CRM - Kako negovati stranke i osigurati njihovu lojalnostPC PRESS: CRM - Kako negovati stranke i osigurati njihovu lojalnost
PC PRESS: CRM - Kako negovati stranke i osigurati njihovu lojalnost
 
brosura-razvoj-elektronskog-poslovanja[1]
brosura-razvoj-elektronskog-poslovanja[1]brosura-razvoj-elektronskog-poslovanja[1]
brosura-razvoj-elektronskog-poslovanja[1]
 
Usloveljnost primene e-poslovanja i ostvarenog nivoa konkurentnosti savremeni...
Usloveljnost primene e-poslovanja i ostvarenog nivoa konkurentnosti savremeni...Usloveljnost primene e-poslovanja i ostvarenog nivoa konkurentnosti savremeni...
Usloveljnost primene e-poslovanja i ostvarenog nivoa konkurentnosti savremeni...
 
B2 Link_profil kompanije
B2 Link_profil kompanijeB2 Link_profil kompanije
B2 Link_profil kompanije
 
Uvod
UvodUvod
Uvod
 
Strategija industrija informacione_tehnologije2017-20_018_cyr
Strategija industrija informacione_tehnologije2017-20_018_cyrStrategija industrija informacione_tehnologije2017-20_018_cyr
Strategija industrija informacione_tehnologije2017-20_018_cyr
 
5 .ICV kongres controllera 2017 - M&I SYSTEMS, CO. GROUP (Branislav Zobenica)
5 .ICV kongres controllera 2017 - M&I SYSTEMS, CO. GROUP (Branislav Zobenica)5 .ICV kongres controllera 2017 - M&I SYSTEMS, CO. GROUP (Branislav Zobenica)
5 .ICV kongres controllera 2017 - M&I SYSTEMS, CO. GROUP (Branislav Zobenica)
 
Biznis inkubatori su specijalizovana preduzeća
Biznis inkubatori su specijalizovana preduzećaBiznis inkubatori su specijalizovana preduzeća
Biznis inkubatori su specijalizovana preduzeća
 
LogiMIND digitalna post prodaja - strateska prednost i ustede u intralogistici
LogiMIND digitalna post prodaja - strateska prednost i ustede u intralogisticiLogiMIND digitalna post prodaja - strateska prednost i ustede u intralogistici
LogiMIND digitalna post prodaja - strateska prednost i ustede u intralogistici
 
PRilika 2010- Dragana Roter- Upotrebi intraneta u internim odnosima s javnoscu
PRilika 2010- Dragana Roter- Upotrebi intraneta u internim odnosima s javnoscu PRilika 2010- Dragana Roter- Upotrebi intraneta u internim odnosima s javnoscu
PRilika 2010- Dragana Roter- Upotrebi intraneta u internim odnosima s javnoscu
 
Horizon ikt 15 05 2015 kladovo bogdanovic
Horizon ikt 15 05 2015 kladovo bogdanovicHorizon ikt 15 05 2015 kladovo bogdanovic
Horizon ikt 15 05 2015 kladovo bogdanovic
 
сем. информациони системи јавне управе
сем. информациони системи јавне управесем. информациони системи јавне управе
сем. информациони системи јавне управе
 
Mobilni + Internet: The Good, The Bad & The Ugly
Mobilni + Internet: The Good, The Bad & The UglyMobilni + Internet: The Good, The Bad & The Ugly
Mobilni + Internet: The Good, The Bad & The Ugly
 
L1-2
L1-2L1-2
L1-2
 

More from Miodrag Kostic, CMC

Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji TreningStorytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening asertivna komunikacija obuka
Trening asertivna komunikacija obuka Trening asertivna komunikacija obuka
Trening asertivna komunikacija obuka
Miodrag Kostic, CMC
 
Webinar - How to handle difficult conversations at work
Webinar - How to handle difficult conversations at workWebinar - How to handle difficult conversations at work
Webinar - How to handle difficult conversations at work
Miodrag Kostic, CMC
 
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinarHow to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
Miodrag Kostic, CMC
 
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Miodrag Kostic, CMC
 
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade SerbiaMiodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic, CMC
 
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Miodrag Kostic, CMC
 
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavacaNaplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Miodrag Kostic, CMC
 
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavacaNaplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Miodrag Kostic, CMC
 
Workshop digital transformation strategy digital road-map training
Workshop digital transformation strategy digital road-map trainingWorkshop digital transformation strategy digital road-map training
Workshop digital transformation strategy digital road-map training
Miodrag Kostic, CMC
 
Miodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic - List of clientsMiodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic, CMC
 
Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka
Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obukaKurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka
Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovoriTrening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanju
Trening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanjuTrening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanju
Trening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanju
Miodrag Kostic, CMC
 
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestina
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestinaVestine liderstva trening obuka liderskih vestina
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestina
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time managementTrening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
Miodrag Kostic, CMC
 
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening prezentacione vestine obuka javnog nastupa
Trening prezentacione vestine obuka javnog nastupaTrening prezentacione vestine obuka javnog nastupa
Trening prezentacione vestine obuka javnog nastupa
Miodrag Kostic, CMC
 
Vestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodaji
Vestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodajiVestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodaji
Vestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodaji
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenihTrening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
Miodrag Kostic, CMC
 

More from Miodrag Kostic, CMC (20)

Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji TreningStorytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
 
Trening asertivna komunikacija obuka
Trening asertivna komunikacija obuka Trening asertivna komunikacija obuka
Trening asertivna komunikacija obuka
 
Webinar - How to handle difficult conversations at work
Webinar - How to handle difficult conversations at workWebinar - How to handle difficult conversations at work
Webinar - How to handle difficult conversations at work
 
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinarHow to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
 
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
 
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade SerbiaMiodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
 
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
 
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavacaNaplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
 
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavacaNaplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
 
Workshop digital transformation strategy digital road-map training
Workshop digital transformation strategy digital road-map trainingWorkshop digital transformation strategy digital road-map training
Workshop digital transformation strategy digital road-map training
 
Miodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic - List of clientsMiodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic - List of clients
 
Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka
Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obukaKurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka
Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka
 
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovoriTrening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
 
Trening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanju
Trening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanjuTrening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanju
Trening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanju
 
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestina
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestinaVestine liderstva trening obuka liderskih vestina
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestina
 
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time managementTrening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
 
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
 
Trening prezentacione vestine obuka javnog nastupa
Trening prezentacione vestine obuka javnog nastupaTrening prezentacione vestine obuka javnog nastupa
Trening prezentacione vestine obuka javnog nastupa
 
Vestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodaji
Vestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodajiVestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodaji
Vestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodaji
 
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenihTrening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih
 

Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti

 • 1. Miodrag Kostić, CDC Tijana Sekulic, CDC Saša Milašinović, CDC Digitalna transformacija konsalting
 • 2. Rad sa klijentom na izradi digitalne mape puta
 • 3. Rad sa klijentom na izradi digitalne mape puta
 • 4. Rad sa klijentom na izradi digitalne mape puta
 • 5. Rad sa klijentom na izradi digitalne mape puta
 • 6. Rad sa klijentom na izradi digitalne mape puta
 • 7. Trening IT sigurnosti, GDPR i zaštite podataka
 • 8. Radionica “Šta je digitalna transformacija”
 • 10. Da li postoje kompanije koje se ne transformišu? Postoje samo kompanije koje ne žele da se tranformišu.
 • 11. Koja je ovo kompanija?
 • 12.
 • 13. Šta se dešava sa organizacijama koje ne žele da se transformišu? Шалтер сала
 • 14. Organizaciona kultura Digitalna transformacija nije samo korišćenje tehnologije, već uključuje i promenu načina razmišljanja zaposlenih
 • 15. Digitalna transformacija je integracija digitalne tehnologije u sve oblasti poslovanja. Ona fundamentalno menja način kako kompanije funkcionišu i pružaju vrednost svojim kupcima.
 • 16. “(1) Automation applied to an efficient operation will magnify the efficiency. (2) Automation applied to an inefficient operation will magnify the inefficiency.” -- Bill Gates Šta je najveći izazov digitalne transformacije?
 • 17. Šta je 4 industrijska revolucija? Mehanizacija, parna mašina Masovna proizvodnja Kompjuteri, automatizacija Digitalno fizički sistemi
 • 18. • 1958 - S&P 500 kompanije opstajale su na listi 61 godinu • 2005 - S&P 500 kompanije opstajale su na listi 22 godine • Danas S&P 500 kompanije opstaju na listi samo 7 godina Zašto?
 • 19. Zašto je Blockbuster bankrotirao? Šta znači reč “digitalni poremećaj”?
 • 20. Šta je bila misija Blockbuster videa? “To provide customers with the most convenient means of accessing media entertainment” Da pružimo kupcima najpogodniji način pristupa medijskoj zabavi
 • 21. “You can't just ask customers what they want and then try to give that to them. By the time you get it built, they'll want something new.” -- Steve Jobs Šta je fokus DT?
 • 24. IoT ili “Internet of Things”
 • 25. AR - Augmented Reality Proširena/dopunjena realnost, tehnologija koja nadograđuje kompjuterski generisanu sliku korisnika na stvarni svet, čime se pruža složeni prikaz.
 • 26. VR - Vitruelna realnost/stvarnost Virtuelna realnost prezentuje nam modifikovanu realnost uz pomoć kompjutera sa kojom možemo vršiti interakciju i istraživati je na neki način.
 • 28. Robot i veštačka inteligencija
 • 29. Po modelu Centra za Digitalnu transfornmaciju Austrijske Privredne komore
 • 30. Digitalni trendovi SWOT & Impact analiza Quick Fixes IzveštajRazvoj digitalne strategije Kreiranje digitalne mape puta (1 dan radionica) Prioritet I Prioritet II Prioritet III Detaljna strategija prioriteta I KMU Digital – Konsalting proces
 • 31. TREND KARTICE Po modelu Centra za Digitalnu transfornmaciju Austrijske Privredne komore
 • 32. 1 2 3 Zabavite se i budite uspešni u radu sa trend karticama!
 • 33. PROIZVODI I USLUGE PT Doprinosi korisnika Hibridni proizvodi
 • 34. Dodavanjem digitalnih mogućnosti čisto fizičkim proizvodima kreiraju se unapređeni ili potpuno novi proizvodi koji stvaraju dodatu vrednost za klijenta. Ovi hibridni proizvodi čine Internet stvari. Oni su usmereni na podatke, pametni, umreženi, sposobni da komuniciraju, mogu fleksibilno da se unaprede i da se prilagode od slučaja do slučaja. Oni imaju potencijal da fundamentalno promene čitave industrije, zato što omogućavaju nove poslovne modele i/ili zamenjuju postojeće proizvode. PROIZVODI I USLUGE Hibridni proizvodi PT1 Proizvodi koji misle i komuniciraju
 • 35. ODNOSI SA KLIJENTIMA I MARKETING KT Kredibilitet i ugled Digitalizacija na prodajnom mestu Digitalno prisustvo CRM sistemi
 • 36. CRM sistemi pomažu da se evidentiraju sve tačke interakcije u odnosu sa klijentima i da se sistematski ocene dobijeni podaci. Oni obezbeđuju podatke o istorijatu klijenta (vrsti i predmetu poslovnog odnosa, pozivima, posetama, problemima, itd.) i tako doprinose optimalnoj brizi o klijentima. Evidentiranje upita od potencijalnih klijenata (zainteresovanih strana) daje dragocene impulse za dalji marketinški rad. Sve informacije su dostupne ovlašćenom osoblju „pritiskom na dugme". ODNOSI SA KLIJENTIMA I MARKETING CRM SISTEMI KT2 Digitalna optimizacija odnosa sa klijentima
 • 37. PROCEDURE I PROCESI AT Digitalna valuta Upravljanje dokumentima Poslednja milja E-faktura Zaštita podataka Digitalni potpis
 • 38. Dokumenti bilo koje vrste i formata se prave, registruju, skladište i njima se upravlja uz podršu IT. Princip se može takođe primenjivati na sve informacije koje postoje u sistemu IT, na primer: -digitalno poslati dokumenti / faksovi -fajlovi iz Office programa -XML tekstualni fajlovi -baze podataka -fotografije, grafici, multimedijalni dokumenti. Ovo znači da se velikom količinom različitih informacija može upravljati i obezbediti za različite poslovne procese. PROCEDURE I PROCESI Upravljanje dokumentima AT4 Kancelarija bez papira
 • 39. POSLOVNI MODELI I LANCI VREDNOSTI GT 3D štampa Podaci kao resurs Inovacija usluga Industrija 4.0
 • 40. Cilj je da se uvek razviju perspektivni, inovativni proizvodi, usluge ili poslovni modeli. Proces inovacija se menja i širi se iznad granica kompanija. Interakcija između unutrašnjih i spoljašnjih ideja, tehnologija, procesa i distributivnih kanala aktivno uključuje korporativno okruženje u inovacijski proces. Uključivanje zaposlenih, klijenata, dobavljača, vodećih korisnika, univerziteta, konkurenata ili kompanija iz drugih industrija povećava sopstveni potencijal za inovacije. POSLOVNI MODELI I LANCI VREDNOSTI Otvorene inovacije Inovacije za sve GT3
 • 41. ZAPOSLENI I KORPORATIVNA KULTURA M T Obrazovanje i obuka Veštački radnici Ravna organizacija
 • 42. Za kompanije i organizacije, stalno i kontinuirano obrazovanje zaposlenih u oblasti digitalizacije biće glavni izazov. Sve više i više znanja sada je dostupno po razumnim cenama (ponekada besplatno) i dostupno je širokoj grupi ljudi. Ključni resurs nije znanje samo po sebi, već sposobnost da se ono poveže i stvori nešto novo. Saradnja između različitih disciplina brzo će postati važna. ZAPOSLENI I KORPORATIVNA KULTURA Obrazovanje i obuka Digitalne kompetencije MT8
 • 43. Digitallna mapa puta za “Terra Panonica”
 • 44. Rad sa klijentom na izradi digitalne mape puta
 • 45. Rad sa klijentom na izradi digitalne mape puta
 • 46. Rad sa klijentom na izradi digitalne mape puta
 • 47. Mapa puta za CRM sistem Primer digitalne mapa puta
 • 48. Radimo za najbolje! www.poslovnaznanja.com
 • 49. HVALA  Miodrag Kostić, CDC Tijana Sekulic, CDC Saša Milašinović, CDC www.poslovnaznanja.com info@poslovnaznanja.com