Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mobiilioppimisen pedagogiikkaa

2,685 views

Published on

Lukion veso-koulutuspäivän aloitusdiat mobiilioppimisesta. Pidin 4 kk aiemmin esityksen samasta aiheesta, mutta osittain eri sisällöillä: http://www.slideshare.net/MatleenaLaakso/mobiilioppimisen-pedagogiikkaa

Published in: Education
 • Be the first to comment

Mobiilioppimisen pedagogiikkaa

 1. 1. Mobiilioppimisen pedagogiikkaa Tampereen yhteiskoulun lukion veso 31.8.2013 Matleena Laakso PAOK-verkosto matleena.laakso@tampere.fi paokhanke.ning.com Twitter: @MatleenaLaakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Diat: www.slideshare.net/MatleenaLaakso Kuvilla muitakin lisenssejä.
 2. 2. Rekisteröitymällä pysyt ajan tasalla!
 3. 3. PAOK:n syksy 2013 Lisätiedot: paokhanke.ning.com • PAOK-verkoston hankekauden loppuseminaari 10.10. – Opetuksen uusia tuulia -päivän yhteydessä • eVarikon koulutuskalenterissa PAOK- verkostolle tarjolla: – Mobiilirata, Oppimateriaalia verkosta, Prezi, Facebook, äänitiedostot ja verkkokurssin suunnittelu ja ohjaus • Myös moneen toisen oppilaitoksen koulutukseen voi päästä mukaan, ota yhteyttä!
 4. 4. Ohjelma Päivän materiaalit: paokhanke.ning.com/tyk 9.00-10.00 Mobiilioppimisen pedagogiikkaa 10.00-12.00 Vaihtoehtoiset työpajat •Sähköiset kokeet, testit ja kyselyt •Mobiilirata •Googlen ilmaispalvelut 12.00-13.00 Lounastauko   13.00-15.00 Vaihtoehtoiset työpajat •Sosiaalisen median hyödyntäminen opetuksessa •Yhteisöllisen kirjoittamisen sovellukset ja ajatuskartat  •Prezi
 5. 5. Sähköiset yo-kokeet: digabi.fi Ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteeri Kaisa Vähähyypän mukaan suurin muutos tulee koskemaan lukio-opetuksen pedagogiikkaa.
 6. 6. Mikä on tärkeää? Teemu Leinonen jakoi eilen tämän linkin www.marketplace.org/topics/tech/tech-report-blog/dont-teach-your-kid-use-microsoft-word-huh Facebookin Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa -ryhmässä. WWW:n keksijä Tim Berners-Lee kehottaa keskittymään tietotekniikan kouluopetuksessa asioihin joilla on todellista merkitystä. Tulisi oppia: 1) käyttämään sosiaaliseen mediaa 2) ohjelmoimaan
 7. 7. Opetusalan päätrendit The NMC Horizon Report 2013, K-12 Edition (CC BY) 1. Verkko- ja sulautuva oppiminen sekä yhteisöllinen työskentely osaksi oppimiskäsitystä 2. Sosiaalinen media muuttaa vuorovaikutusta ja esittämistä 3. Avoimuuden arvostus ja merkitys kasvaa 4. BYOD eli oppijoiden omat laitteet 5. Verkon resurssit ja vuorovaikutus haastavat opettajan ja kasvattajan roolia
 8. 8. Sulautuva opetus (blended learning) (ks. esim. Levonen, Joutsenvirta & Parikka 2009 tai Manninen ym. 2007) • Teknologia, oppimisympäristöt ja didaktiset periaatteet sulautuvat yhdeksi kokonaisuudeksi – monimuoto-opetuksessa ne ovat perättäisiä – eLearning-termi korostaa teknologiaa oppimisen välineenä • Pyrkii verkko- ja lähi- opetuksen hyvien puolien yhdistämiseen • Termillä voidaan viitata myös mm. sykronisen ja asykronisen opetuksen tai oppilaitoksessa tapahtuvan opetuksen ja työssäoppimisten sulauttamiseen. Kuva: Matleena Laakso, CC BY
 9. 9. Lähivuosien horisontteja The NMC Horizon Report 2013, K-12 Edition (CC BY) Vuoden sisällä tai aiemmin • Pilvipalvelut • Mobiilioppiminen 2-3 vuoden kuluessa • Oppimisanalyysit • Avoin sisältö 4-5 vuoden kuluessa • 3D tulostaminen • Virtuaaliset ja etälaboratoriot
 10. 10. Mikä sanat mielestäsi kuvaavat mobiilioppimista ja sen mahdollisuuksia lukiossanne?
 11. 11. Mobiilioppiminen, mPedagogiikka (ks. esim. sites.google.com/site/avomobiiliopas/) • Mobiilioppimisessa oppija on mobiili ja laite on ajattelun työkalu. • Mobiililaite voidaan myös ajatella työkaluna, jolla oppimis- prosessi saadaan autenttiseen ympäristöön ja autenttisiin oppimistilanteisiin. Luokkahuonepedagogiikka • didaktisesti perustunut opettajan toiminnan ja opetusprosessin suunnitteluun Verkko- ja mPedagogiikka • lähtökohta on oppijan oppimisprosessin suunnittelu
 12. 12. Mikä luokassa muuttuu? (One-to-one computing literature review 2009, the NSW Department of Education and Training) Tavallinen luokka •Opettajan aika kuluu ohjeiden antamiseen, opettajajohtoiseen keskusteluun ja työskentelyn ohjaamiseen. •Opiskelijat kysyvät ja vastaavat opettajan kysymyksiin, myös itsenäistä ja luokan yhteistä työskentelyä. Teknologialuokka •Opettaja käyttää aikaa havainnollistamiseen, toiminnan ohjaamiseen ja keskusteluun . •Opiskelijat käyttävät aikaa projektitöihin, pienryhmätyöskentelyyn, keskenään keskusteluun.  Mahdollistaa oppijakeskeisemmän työympäristön, tutkivan oppimisen ja pienryhmätyöskentelyn.
 13. 13. Viisi kriittistä virhettä tablettien oppilaitoskäytössä www.edudemic.com/2012/09/5-critical-mistakes-schools-ipads-and-correct-them 1. Keskittyminen oppiainekohtaisiin sovelluksiin 2. Opettajat eivät ole valmistautuneet tablettien luokkahuonekäyttöön 3. Pidetään tablettia tietokoneena ja odotetaan sen toimivan läppärin tavoin 4. Otetaan tabletit yhteiskäyttöön, vaikka ne on suunniteltu henkilökohtaisiksi laitteiksi 5. Ei osata kunnolla vastata kysymyksen, miksi tabletteja käytetään Kuva: Matleena Laakso, CC BY
 14. 14. Kuva: gettingsmart.com/wp-content/uploads/2013/08/photo1.png
 15. 15. Tablettien mahdollisuuksia (Tomi Dufva AppsRuletti-koulutuksessa 2013) 1. Korvaa tietokoneet - selain, s-posti, some, muistiinpanot,… 2. Tuottamisessa parhaimmillaan - kuvat, videot, äänet, kartat, piirtäminen,.. - nopea ja helppo, yksin ja ryhmässä 3. Rikastututtavat appsit - kommunikointiin, tuottamiseen - tietosisällön täsmäohjelmat, pelilliset ohjelmat,.. - helppoja ja halpoja (vrt. ohjelmat tietokoneelle)
 16. 16. Kokemuksia mobiilioppimisesta Lius & Jansson, InnoOmnia (OEB-konferenssi 2011) Käytössä tabletteja ja älypuhelimia •Mobiililaite osa identiteettiä – laite edes kurssin ajaksi omaksi & latausoikeus  motivoi ja halutaan kantaa mukana •Huomattava ero vuorovaikutuksessa – tutustutaan nopeammin ja laajemmin •Vertaisoppiminen lisääntynyt
 17. 17. Kokemuksia mobiilioppimisesta Setälä, OTE-hanke: Mobiilioppiminen tänään (kuvaa Meriläisen opinnäytetyötä miniläppäreiden käytöstä) Pääosa opettajista näki kannettavat keinona lisääntyneelle ja tehostuneelle tiedonhaulle ja joustavuudelle Osa näki muutoksia myös opetus- ja ohjausprosessissa •opiskelijakeskeisyyden lisääntyminen •opiskelijat pääsevät heti tekemään, luennointi vähentynyt •mahdollisuus oikea-aikaiseen, välittömään ohjaukseen •aidon työelämän tyyppiset toimintatavat
 18. 18. Netissä on vaikea edustaa vain itseään. Mm. OPH, PAOK ja Tampereen kaupunki suosittelevat CC-lisenssien käyttämistä.
 19. 19. Poimintoja Tampereen somen opetuskäytön ohjeesta • Oppijoita on opastettava palveluihin rekisteröitymisessä ja keskusteltava käyttöehdoista, tekijänoikeuksista, turvallisesta ja eettisestä käytöstä sekä sovittava yhteisistä toimintatavoista. • Tekijänoikeuslait on huomioitava ja Creative Commons -lisenssien käyttö on suositeltavaa. • Suositus on, että jo heti opintojen alussa kerätään oppijoilta (huoltajilta) suostumus palveluiden käyttöön. • Opettaja käyttää somen palveluita oman harkintansa ja oppilaitoksen/koulutusalan mahdollisten linjausten mukaisesti. Ohje, lupalomakkeet ja lisätietoja: tvt.tampereenseutu.fi/ohjeetjaideat
 20. 20. Ulkopuoliset verkkopalvelut opetuksessa Palveluun tarvitaan tunnukset (rekisteröityminen) • Kysyttävä opiskelijan suostumus (alle 18 v. myös huoltajan lupa) • Vaihtoehtoinen suoritustapa tarjottava pyydettäessä Palveluun ei tarvita tunnuksia, mutta sinne tallennetaan jotain • Jos tallennus on julkinen ja verrattavissa teokseen (esim. esitelmä, itse otettu valokuva), kysyttävä suostumus opiskelijalta (alle 18 v. myös huoltajan lupa) • Vaihtoehtoinen suoritustapa tarjottava pyydettäessä Palveluun ei tarvita tunnuksia eikä sinne tallenneta yksilöityä tietoa • Opettaja voi edellyttää, että palvelua käytetään
 21. 21. CC-lisenssijärjestelmä on selkeämpi ja helpompi kuin tekijänoikeuslaki Tämän dian kuvat ovat Tarmo Toikkasen tarmo.fi CC BY-SA -lisensoidusta teoksesta www.slideshare.net/tarmot/kansalaiselle-verkkoaineiston-hydyntminen-mediatuotannossa
 22. 22. • Kansainvälinen ja epäkaupallinen hanke • Laaja valikoima suojaa ja vapautta tekijänoikeuteen • Lisätietoja: – creativecommons.fi – www.opettajantekijanoikeus.fi – www.slideshare.net/MatleenaLaakso/avoimet-creative-commons-lisenssit
 23. 23. CC-ehdot Tämä dia on muunnelma Tarmo Toikkasen tarmo.fi CC BY-SA -lisensoidusta teoksesta: Tekijänoikeudet ja lisenssit (AVO): www.slideshare.net/tarmot/tekijnoikeudet-ja-lisenssit-avo BY (Attribution, Nimeä) ND (NoDerivatives, EiJohdannaisia) NC (Non-commercial, Epäkaupallinen) SA (ShareAlike, Sama lisenssi) Kuvan neljää eri ehtoa yhdistelemällä saadaan 6-7 erilaista lisenssiä.
 24. 24. Tämä dia on muunnelma Tarmo Toikkasen tarmo.fi CC BY-SA -lisensoidusta teoksesta: Tekijänoikeudet ja lisenssit (AVO): www.slideshare.net/tarmot/tekijnoikeudet-ja-lisenssit-avo CC BY-SA on suositeltava lisenssi oppimateriaaleille
 25. 25. polls.io/fgniq
 26. 26. Opi toisilta ja jaa osaamistasi - yksin on liian työlästä! Kollegoita löydät kahvihuoneen lisäksi verkosta: opeverkostot.wikispaces.com
 27. 27. Sinä saat • Jakaa ja muokata tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu Kahdella ehdolla • Viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen, tämän diasarjan osalta: Matleena Laakso, www.matleenalaakso.fi tai www.slideshare.net/matleenalaakso • Jos muokkaat tätä diasarjaa tai käytät tätä osana laajempaa teosta, tulee sinun jakaa muokattu teos tällä samalla lisenssillä   Lisätietoja • CC-lisenssit yleisesti: creativecommons.fi • CC BY -lisenssi (osa kuvista): creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.fi • CC BY-SA -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fi • Diasarjan taloudelliset tekijänoikeudet kuuluvat Pirkanmaan ELY-keskukselle Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA

×