Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kesayo130807b

879 views

Published on

 • Be the first to comment

Kesayo130807b

 1. 1. Opettaminen verkossa – Verkko-opettamisen monet kasvot Eija Kalliala http://eijakalliala.fi/ http://www.linkedin.com/in/eijakalliala
 2. 2. 7.8.2013 Eija Kalliala 2 Koulutuksen sisältö • Verkko-opettamisen monet muodot • Verkko oppimis-, opiskelu- ja opetusympäristönä • Kokemuksia verkko-opiskelusta • Pedagogisia valintoja • Vuorovaikutus verkossa • Videoneuvottelut • Oppimis- ja opiskeluprosessin rakentaminen verkkoon, suunnittelu, ohjaus, arviointi • Erilaiset verkkoympäristön käyttötavat, sosiaalinen media ja oppimisalustat • Tekijänoikeus ja tietoturva • Mahdollisuuksia, ongelmia ja hyviä käytänteitä
 3. 3. 7.8.2013 Eija Kalliala 3 Taustani • Tietie-verkko-opetusyhteistyön koordinaattori 1995 – 2012 – 14 ammattikorkeakoulua, satoja opintojaksoja, tuhansia opiskelijoita, 10 ensimmäisessä vuodessa yli 2500 suoritusta – Opetushallituksen ja opetusministeriön verkko-opettamisen kehittämisen laatupalkinto ITK-konferenssissa 18.4.2002 • Monimuotoista opetusta verkossa 1997 – 2012 – Projektioppiminen, yhteisöllinen oppiminen, tutkiva oppiminen • Opetusalan sosiaalisen median hankkeet 2012 – 2013 – SoMy- ja AVO-hanke • Tietotekniikan liitto – IT-kouluttajat ry, puheenjohtaja 2003 – 2005, 2012, 2013 – Systeemityöyhdistys Sytyke ry, hallituksen jäsen 1992 – 1994, 2012, 2013; Sytyke-lehden päätoimittaja 2013 • Tietokirjailija – Verkko-opettamisen käsikirja (Finn Lectura 2002) – Sosiaalinen media opetuksessa (Finn Lectura 2009, 2012; yhdessä Tarmo Toikkasen kanssa – Kirja ketterästä projektityöstä viikonlopun booksprintissä 2013
 4. 4. 7.8.2013 Eija Kalliala 4 Verkko-opettamisen monet muodot • Verkko-opettamisen käsikirjan jaottelu 2002 – Verkko lähiopetuksen tukena – Monimuoto-opetus tai sulautuva opetus (Blended learning) – Itseopiskelu verkossa – Lähde: Eija Kalliala: Verkko-opettamisen käsikirja, Finn Lectura 2002 • MOOC (Massive Open Online Course) – X-MOOC, opettajalähtöinen – C-MOOC, hajautettu asiantuntijuus ja vuorovaikutus • Opettajalähtöinen – Valmis oppimispolku – Tehtävät malliratkaisuineen • Oppijalähtöinen – Yhteisöllinen, tutkiva oppiminen – Oppijoiden asettamat tutkimusongelmat • Työelämälähtöinen – Projektioppiminen – Työelämän toimeksiannot
 5. 5. 7.8.2013 Eija Kalliala 5 Verkko oppimisessa • Oppija verkossa – yksin tai vain opettajan kanssa – ryhmän kanssa – laajan oppija- ja asiantuntijajoukon kanssa • Verkossa voidaan – jakaa opettajan laatimaa materiaalia – tallentaa ja julkaista oppijoiden oppimistuotoksia – jakaa linkkejä opittavan aiheen verkkomateriaaliin – työskennellä yhdessä -> oppimisen syväntäminen • Vuorovaikutus – Kirjoittaminen (sähköposti, keskustelualue, chat, wiki, blogi, verkkoyhteisö) – Puhuminen (audio- tai videoneuvottelu (Adobe Connect, Webex, iLink), puhelin, neuvottelupuhelin, Skype, Googlen videopuhelu) – Yhdessä tekeminen (tukea sosiaalisen median palveluista)
 6. 6. 7.8.2013 Eija Kalliala 6 Kokemuksia • Verkko-opiskelu vaatii enemmän ja antaa enemmän kuin perinteinen opiskelu. • Verkko-opiskelijat asettavat tavoitteensa korkeammalle kuin luokkaopiskelijat – ja parhaimmillaan ylittävät opettajan asettamat tavoitteet. • Verkko-opiskelu vapauttaa ajasta – ja vie aikaa. • Ryhmätyöt yllättävät: ”Luulin, että voin tehdä yksin.” • Verkon ryhmätöissä on samoja ongelmia kuin perinteisissä ryhmätöissä: toimiiko ryhmä? • Oppijoilla voi olla erilainen kulttuuritausta. • Opettajan aktiivisuutta odotetaan. • Verkko-opettaja antaa usein perusteellisempaa palautetta kuin perinteinen opettaja.
 7. 7. 7.8.2013 Eija Kalliala 7 Kokemuksia • Opettajat – Selkeä ohjeistus ja pelisäännöt heti alussa – Tekijänoikeudet! – Kirjallisen palautteen antaminen vaativaa – Materiaalin päivitys vaivatonta – Verkko-opiskelijoiden sähköpostit ja viestit muiden edelle • Oppijat – Aikataulu ja materiaalin jäsennys – Laadittava oma aikataulu! – Usein palaute on perinteistä parempaa – Opettajan aktiivisuutta odotetaan! – Ryhmätyöt pitävät mukana – Muiden näkemyksistä oppii
 8. 8. Keskustelua 7.8.2013 Eija Kalliala 8 Ihan ite opettelinHS 14.7.2013 Opetukseen halutaan avoimuutta HS 16.1.2013 Suomalaiset korkeakoulut on vietävä nettiaikakauteen HS 15.7.2013 Matikka muuttuivientituotteeksiHS 15.7.2013 Läsplattorna får inte ersätta mänsklig kontakt Hfb 25.7.2013Internet on rikkiHS 21.7.2013 Entä jos koulussa ei olisi kokeita? HS 6.8.2013 Tekijänoikeudet eduskuntaan HS 23.7.2013 Tekijänoikeusaloitteen ei tarvitse jäädä sanahelinäksi HS 27.7.2013 Virus iski virkakoneisiinHS 16.7.2013 Kampen mot digitala skuggorHfb 26.7.2013 Teoston ja Youtuben neuvottelut loppusuoralla HS 27.7.2013 Poliisi hankkii troijalaisenHS 4.8.2013
 9. 9. 7.8.2013 Eija Kalliala 9 Pedagogisia valintoja • Opettajakeskeinen – oppijalähtöinen • Yhteisöllinen oppiminen • Projektioppiminen • Ongelmalähtöinen oppiminen • Tutkiva oppiminen • Tutkiva ja kehittävä oppiminen • Ilmiöpohjainen oppiminen • Ankkuroiva oppiminen • Konstruktiivinen ja sosiokonstruktiivinen oppimiskäsitys • Kulttuurinen oppiminen • Portfolio-oppiminen • Käänteinen opetus, vrt. Khan Academy
 10. 10. 7.8.2013 Eija Kalliala 10 Pedagogisiin valintoihin vaikuttavat • Kohderyhmä ja opiskeltava asia • Opettajan ja oppijoiden odotukset ja valmiudet • Oppimisen taso – Perustaitojen opiskelu – Opitun soveltaminen ja osaamisen syventäminen • Opetuksen rakenne – Peruskoulu monine oppiaineineen vai yksittäinen kurssi – Yhteydet työelämään tai hankkeisiin • Mutta… – Lauri Saarisen väitöskirja 30.7.2012, Tietoverkot opetusmateriaalin jakelukanavina
 11. 11. 7.8.2013 Eija Kalliala 11 Vuorovaikutus verkossa • Vaatii aluksi lähikontaktin? • Kirjoittaminen ja lukeminen on hitaampaa kuin kuunteleminen ja puhuminen. • Väärinkäsitysten mahdollisuudet ovat suuria. • Eriaikainen kontakti antaa pohdiskelevalle oppijalle aikaa ajatella ja tarkistaa tietoja. • Samanaikainen kontakti nopeuttaa ideointia ja päätöksen tekoa. • Ristiriitoja ei pitäisi selvitellä kirjoittamalla vaan käyttämällä ainakin ääntä, mielellään myös kehon kieltä. • Kulttuurierot on otettava huomioon. • Opettajien ja oppijoiden erilaiset valmiudet ja kokemukset on otettava huomioon.
 12. 12. 7.8.2013 Eija Kalliala 12 Vuorovaikutus verkossa • Sähköposti • Ryhmätyöalue • Keskustelualue • Chat • Videoneuvottelu • Sosiaalinen media (Skype, Googlen sovellukset, wikit, blogit, Facebook, Twitter) • Perinteistä vuorovaikutusta ei saa unohtaa! – Kasvokkainen tapaaminen – Puhelin, neuvottelupuhelin, tekstiviesti – Kirjeposti
 13. 13. 7.8.2013 Eija Kalliala 13 Videoneuvottelut • 1990-luvulla ISDN-pohjaiset videoneuvottelut – Videoneuvottelustudiot ja kalliit laitteet – Puhelinlinjat, ääni ohjasi kuvaa – Saattoi jakaa työaseman työpöydän tai esitteitä, mutta ”apinahyppy” ei onnistunut • 2000-luvulla videoneuvottelut internetissä – Paljon erilaisia ohjelmistoja – Mahdollisuus osallistua omalta työasemalta – Kokemuksen mukaan ääni on videokuvaa olennaisempi – Videoneuvottelun tallentaminen
 14. 14. 7.8.2013 Eija Kalliala 14 Videoneuvottelun mahdollisuuksia • Kokoukset ja palaverit • Luennot, seminaarit, konferenssit (reaaliaikainen + tallenne) • Lähitapaaminen, osa luokassa, osa verkossa • Asiantuntijaluennot • Opiskelijan ohjaus • Opettajan vastaanotto • Ohje- ja koulutusmateriaalien tuottaminen (”videoklipit”) • Opiskelijaryhmien tapaaminen, ryhmätyöt • Toimeksiantajien edustajien tapaaminen • Haastattelut
 15. 15. 7.8.2013 Eija Kalliala 15 Verkko-opiskelijat luokassa • Audio- tai videoneuvottelu, jossa osa opiskelijoista on luokkatilassa opettajan kanssa ja osa verkossa. • Eriarvoinen tilanne -> mahdollisuuksien mukaan tasa- arvoiseen tilanteeseen – Puheoikeus kaikille – Ei jaeta papereita tai kirjoja luokassa – Kaikki materiaali näkyviin verkkoon (ei fläppejä, dokumenttikameraa tai videoyhteyden ulkopuolelle jääviä digitaalisia dokumentteja) – Mikrofonit niin, että keskustelut luokassa välittyvät verkkoon – Kamera seuraa luokan tapahtumia (ei staattinen)
 16. 16. Oppimis- ja opiskeluprosessin rakentaminen verkkoon • Suunnittelu – Ensin: Aihe, tavoite, kohde, arviointikriteerit, prosessi, ohjaus, aikataulu – Vasta sitten: Työskentelyyn soveltuvat verkkopalvelut • Ohjaus – Alussa orientaatio ja opiskelijoiden esittäytyminen – esikysely – Selkeä aikataulu ja tehtävät näkyvissä jatkuvasti – Muistuttelu aikatauluista – Kysyvä, rakentava palaute • Arviointi – Merkityksellinen oppiminen – Laadullinen ja määrällinen arviointi – Jatkuva ja kehittävä arviointi – Vertais- ja itsearviointi 7.8.2013 Eija Kalliala 16
 17. 17. Verkkokurssin runko 7.8.2013 Eija Kalliala 17 Kurssi y Opettaja Kurssikuvaus Kalenteri Luennot Keskustelu Kirjallisuus Tehtävät Tentit Resurssit Kuvagalleria Kurssi x Kurssikuvaus Lukujärjestys Luentomateriaalit Kirjallisuus Oliolähestymistapa 1997 -2000 Kurssikuvaus Kurssimateriaali Keskusteluryhmä Tehtävät Opiskelijat Videoneuvottelut Opintojaksopalaute Tietojärjestelmäprojekti ja muutos 2006-2012 Kurssikuvaus Tehtävät Aikataulu Oppimismateriaalia Tutkivan oppimisen tiedonrakentelu Muita
 18. 18. Oppimateriaaleja verkossa • OpenCourseWare Consortium • Wikiopisto – Vapaiden ja avointen oppiresurssien tuottaminen • LeMill – Tietojärjestelmäprojekti ja muutos • Opetushallitus – Linkkiapaja – Hyvät käytännöt – Verkko-oppimateriaaleja ja oppaita • Yleisradio, Oppiminen • Avoin oppikirja, matematiikan kirjamaratonit 2012 -> • Oppikirja uusiksi – Hanke käynnistymässä – Tiivistelmä 11 pöydän keskusteluista ITK201-konferenssissa 7.8.2013 Eija Kalliala 18
 19. 19. Oppimateriaaleja ja kursseja verkossa • Otavan Opisto – Internetix – Pedagogisen täydennyskoulutuksen videotallenteita • Kulkuri, ulkosuomalaisen lapsen verkkokoulu • OPH:n OVI-hankkeessa tuotettuja oppimispelejä • TED, videoituja esityksiä • MOOCeja – Composing free and open online educational resources (Wikiopisto, toteutettu keväällä 2008) – Helsingin yliopisto – MOOC List – Kokemuksia MOOC-opiskelusta • Heli Nurmi • Irma Mänty 7.8.2013 Eija Kalliala 19
 20. 20. 7.8.2013 Eija Kalliala 20 Ryhmätyöskentely verkossa • Ryhmien muodostus – Aloitustapaamisessa tai -videoneuvottelussa – Keskustelualue ryhmän etsimiseen – Opettaja muodostaa ryhmät • Ryhmätyön tukeminen – Oppimisalustan ryhmätyöalue (mahd. keskustelualue, chat, tiedostojen jako, yhteinen työskentelyalue) – Sähköposti, puhelin, sosiaalisen median välineet – Kannustus auttamaan toisia – Tarvittaessa sähköpostiosoitteiden jakaminen ryhmäläisille oppimisalustan ulkopuolella – Kehotus jättää siipeilijöiden nimet pois ryhmätöistä
 21. 21. 7.8.2013 Eija Kalliala 21 Verkko-ohjaus • Aikataulu ja pelisäännöt heti alussa • Opetus palasteltu hallittaviin kokonaisuuksiin • Keskustelualue kysymyksille • Nopea reagointi kysymyksiin ja ongelmiin, myös yhteys tekniseen tukeen • Rakentava palaute, jonka perusteella tehtäviä voi parannella (opitaan palautteesta) • Muistuttelu aikatauluista (opettajan aktiivisuutta odotetaan) • Tarvittaessa yksilöllinen patistelu sähköpostitse (puhelimitse? verkkoyhteisössä?)
 22. 22. 7.8.2013 Eija Kalliala 22 Opiskelijan motivointi • Orientaatio – Minne mennään? Aikataulu, pelisäännöt – Opettajan oma innostus, panee itsensä peliin • Kurssin tavoite – Mitä opitaan? – Missä ja miten opittua voi hyödyntää? – Opiskelijoiden kokemuksia – Työpaikkailmoituksissa toivottua osaamista • Opiskelijat mukaan toteutuksen suunnitteluun – Aikataulu, arviointikriteerit, tehtävät – Opettajalla alustava ehdotus, muutoksia voidaan tehdä, sovitaan opiskelijoiden kanssa
 23. 23. 7.8.2013 Eija Kalliala 23 Erilaiset verkkoympäristön käyttötavat • Oppimisalustat – Aikataulu, kalenteri – Oppimismateriaali ja linkit – Vuorovaikutus – Tehtävät ja niiden palautus – Arviointi • Sosiaalinen media – Uudenlainen vuorovaikutus – Mukaan ulkopuolisia asiantuntijoita, työelämän edustajia tai kavereita – Paljon avointa oppimismateriaalia – Oppijoiden ja oppijaryhmien työskentely-ympäristöjen linkittäminen kurssin yhteiseen ympäristöön
 24. 24. 7.8.2013 Eija Kalliala 24 Tekijänoikeus • Suojaa teoskynnyksen ylittäviä tuotoksia. • Syntyy materiaalin tekijälle. • Voi luovuttaa kirjallisella sopimuksella tai hiljaisella suostumuksella. • Tekijänoikeuslaki ei tunne vilpittömän käytön käsitettä. • Luokkaopetuksessa käytettävät materiaalit eivät välttämättä ole käytettävissä verkko-opetuksessa. • Tarmo Toikkanen, Ville Oksanen: Opettajan tekijänoikeusopas. Finn Lectura 2011, ks. Kopiokissa-sarjakuva • Kopiraitti, Kopioston ja opetusministeriön tuottama tekijänoikeusopas: http://www.kopiraitti.fi • Edu.fi, opettajan verkkopalvelu -> Materiaaleja ja työtapoja -> Tvt opetuksessa -> Sosiaalisen median käyttöehdot opetuksessa – Palveluiden sopimusehdot voivat ottaa kantaa tekijänoikeuteen. – Palvelimen sijaintimaan lainsäädäntö vaikuttaa tekijänoikeuteen. • Creative Commons -lisenssi • Tarmo Toikkanen Mitä jokaisen opettajan tulisi tietää tekijänoikeudesta (20.4.2012)
 25. 25. 7.8.2013 Eija Kalliala 25 Tietosuoja ja tietoturva • Tietosuoja – Henkilötietoluetteloja saa julkaista vain, jos niihin on saatu kaikilta asianomaisilta lupa. – Opiskelijalistat sähköpostiosoitteineen verkossa ovat henkilötietoluetteloja. – Tietosuojalainsäädäntö voi vaikuttaa palvelin- ja sovellusratkaisuun. • Tietoturva – Autentikointi, palomuurit – Haittaohjelmat, nettirikollisuus, identiteettivarkaudet – Palvelimella olevien tietojen varmistukset – Oman työaseman suojaaminen ja varmistukset
 26. 26. 7.8.2013 Eija Kalliala 26 Verkko-opetuksen mahdollisuuksia ja ongelmia • Mahdollisuuksia – Riippumattomuus ajasta ja paikasta (?) – Laaja tarjonta ja paljon materiaalia – Eriyttäminen: voi syventyä siihen, mikä kiinnostaa – Muiden opiskelijoiden ajatuksista oppii – Elämäntilanne (työ, perhe, ulkomailla) • Ongelmia – Ajankäytön hallinta! – Ryhmäytyminen – Vuorovaikutus verkossa – Tekniset ongelmat – Tilanteiden ennakointi (eriaikaisuus) – Infoähky (olennaisen erottaminen ”lillukanvarsista”)
 27. 27. 7.8.2013 Eija Kalliala 27 Mitä verkko-opettaja tarvitsee? • Esimiesten ja kollegoiden tuki • Tekninen ja verkkopedagoginen koulutus (ml. tietosuoja, tekijänoikeudet, sosiaalinen media) • Toimivat laitteet, ohjelmistot ja yhteydet • Osaava ja tavoitettavissa oleva tekninen ja pedagoginen tuki • Sopimukset korvauksista ja tekijänoikeuksista • Välineitä ja neuvoja tietotulvan hallintaan, jyvien erotteluun akanoista, helmien löytämiseen – RSS-lukijat – Asiantuntijablogit – Twitter – Facebook-ryhmät, LinkedIn-ryhmät, Google+-piirit
 28. 28. 7.8.2013 Eija Kalliala 28 Opettajan keinot säästää itseään • Hyvä ennakkovalmistelu: tavoitteet, aikataulu ja pelisäännöt selviksi heti alussa • Ryhmätyöt ja vertaisarviointi • Oppijat tuottavat osan oppimismateriaalista! • Oppijakeskeinen pedagogiikka! • Valmismateriaalit, oppimisaihiot, valmiit luennot, omien luentojen tallenteet • Oppimisalustat • Videoneuvottelut • Sosiaalinen media (?)
 29. 29. Linkkejä • Opetukseen liittyviä linkkikokoelmia Diigossa – Eija Kallialan linkkikokoelma – Oppiminen.fi-raporttipankki – Sosiaalinen media opetuksessa – Näkymätön oppiminen • Tieto haltuun -hanke (OPH) – Tiedonhallinnan opas opettajille – Verkkolähteitä oppiaineittain lukiolaisille • OSUKE, oppimisympäristöjen kehittämishanke (OPH) – Raportti, arviointityökaluja myös ruotsiksi, Prezi-esitys 7.8.2013 Eija Kalliala 29
 30. 30. Lisää linkkejä • OPH – Tutkimus tvt:n käytöstä Suomessa ja Euroopassa • Opetukseen liittyviä blogeja – Ilkka Olanderin Sometek-blogi – Esa Kukkasniemen Koulua ja kasvatusta -blogi – Anne Ronkaan Opeblogi – Harto Pöngän Lehmätkin lentäis –blogi – Mikko Jordmanin Little Less, Little Better -blogi • Opettajaverkostoja – Sometu – Vinkkiverkko – LeMill 7.8.2013 Eija Kalliala 30
 31. 31. 7.8.2013 Eija Kalliala 31 Muista! • Teknologinen kehitys ei koskaan poista verkko-opetuksen kehittämisen vaikeinta vaihetta: hyvää pedagogista suunnittelua. • Näyttävinkin verkko-oppimismateriaali on kelvoton, jos se ei herätä opiskelijan älyllistä aktiivisuutta. (soveltaen Veli-Pekka Lifländerin kiteytystä vuonna 1995 opetusohjelmien tuotannosta)

×