Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Pedagogin digitystä 26.1.23

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 37 Ad

More Related Content

Similar to Pedagogin digitystä 26.1.23 (20)

More from Matleena Laakso (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Pedagogin digitystä 26.1.23

 1. 1. 26.1.2023 | 1 Pedagogin digitystä 3 op DigiPuffetti - DigiPedagogiikan noutopöytä -hanke Webinaari 26.1.2023 (1/6) Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso
 2. 2. DigiPuffetti – DigiPedagogiikan noutopöytä Tampereen ammattikorkeakoulun OPH-rahoitteinen opetustoimen täydennyskoulutushanke: www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/digipuffetti- digipedagogiikan-noutopoyta • XR uusien maailmojen avaajana 3 op (Tampere & verkko, syksy 2023) • Avointen oppimateriaalien hyödyntäminen ja jakaminen 3 op (verkossa, kevät ja syksy 2023)
 3. 3. Ohjelma klo 14.30-16.30 • Koulutuksen aloitus • Johdanto verkkopedagogiikkaan • Verkkokurssien suunnittelu ja arviointi • Hybridiopetus Tallenteet, materiaalit ja oppimistehtävät löytyvät koulutuksen Padletista.
 4. 4. www.matleenalaakso.fi/2023/01/tyovuosi-2022.html
 5. 5. Kameran peukutus Kuva: Ruudunkaappauskuva Teams-webinaarista
 6. 6. Koulutuksen verkkoympäristö
 7. 7. Pedagogin digitystä 3 op Koulutuksen tavoitteena on syventää osaamista verkko- pedagogiikasta ja erilaisista digityökaluista. Koulutukseen kuuluu kuusi tallennettavaa webinaaria ja etätehtävää. • to 26.1.: Verkkopedagogiikka, hybridiopetus ja verkkokurssit. • ke 1.2.: Opiskelijoiden osallistaminen ja aktivointi. • ma 13.2.: Opettajat ja opiskelijat digisisältöjen tuottajina ja jakajina (esim. infograafit ja videot). • to 23.2.: Opettajat ja opiskelijat digisisältöjen tuottajina ja jakajina (esim. animaatiot ja interaktiiviset materiaalit) • ke 8.3.: Verkkosisältöjen ja -tehtävien luominen H5P-työkaluilla. • ti 21.3.: Sähköiset kokeet ja kyselyt
 8. 8. Ennakkotoiveita • Pedagogiset jutut, konkreettiset käytännönjutut, suoraan luokkaan –jutut. • Eri tapoja tuottaa digitaalista oppimateriaalia, esim. animaatiot. • Uutta innostusta digityökalujen käyttöön, löytää itselle (sekä toimialan opettajille) "työkalusalkkuun" täydennystä ja oppia systemaattisemmin hyödyntämään digiä. • Hyödyllisiä tietoja ja taitoja, jotta opiskeluprosessista tulee helpompaa, kiinnostavampaa ja tehokkaampaa. • Syventää osaamistani varsinkin H5P:n ja opiskelijoiden osallistamisen suhteen. • Oppiakseni H5P:tä ja muita työkaluja, joilla kehittää suomen kielen etäopetusta ja digioppimateriaaleja. • Uusia ideoita ja oppivani HELPPOJA tapoja esimerkiksi tehdä omia materiaaleja, tehtäviä, oppimispolkuja ym. • Erityisesti odotan tutustumista H5P-työkaluihin. • Kehittyä ja löytää uusia digityökaluja ja -taitoja opetuksen monipuolistamiseen • Haluan päivittää tietojani, koska olen havainnut jo uusia "työkaluja”. • Haluaisin kehittyä pedagogina ja verkko-opettajana ja hyödyntää digiä monipuolisemmin oppitunneilla/etäopetuksessa/hybridiopetuksessa.
 9. 9. Ms Forms
 10. 10. Kuka olet? / Mitä kuuluu? Millaisin odotuksin saavuit? Kuvana Padlet-ympäristömme pohjakuva.
 11. 11. classroomscreen.com Lue lisää: www.matleenalaakso.fi/2019/02/classroomscreen.html
 12. 12. Keskeiset teknologiat ja käytännöt 2022 EDUCAUSE Horizon Report®.,Teaching and Learning Edition (CC BY-NC-ND): library.educause.edu/resources/2022/4/2022-educause-horizon-report-teaching-and-learning-edition
 13. 13. Tavoitteena on opetus, jossa yhdistyy sisältötieto, pedagogiikka ja teknologia Koehler & Misihra 2006: tpack.org Oheinen suomennos Harto Pönkä: harto.wordpress.com/2015/09/18/2000-luvun- ydintaidot-oppimisen-tulevaisuus-ja-opetuksen- suunnittelu TPACK-malli jäsentää opettajan osaamisvaatimuksia.
 14. 14. Opetuksen hyvät työtavat Minna Lakkala: www.slideshare.net/MinnaHL/pedagogineninfra2015 • Työskennellään asiantuntijatiimien tapaan. • Suoritetaan todenmukaisia tehtäviä ja ratkotaan haastavia ongelmia. • Hyödynnetään monipuolisesti erilaisia tietolähteitä ja digitaalista teknologiaa. • Luodaan yhdessä uutta tietoa ja laaditaan konkreettisia tuotoksia prosessin lopputuloksena. Kuva: Alexas-Photos, CC0, pixabay.com
 15. 15. Keskeisimmät oppimiseen vaikuttavat tekijät Yhteistyö muiden kanssa Omien ja ryhmän yhteisten oppimisen prosessien säätely Teknologian tuki Lähteenä korkeakoulupedagogiikan UNIPSin sivulle unips.fi/pedagogics-in-digital-learning upotettu Oulun yliopiston Essi Vuopalan video (CC BY): youtu.be/OnWgTuaKUVo
 16. 16. Yhteisöllisyyden kehitysportaat verkko-oppimisympäristössä Minna Lakkala: core.ac.uk/download/pdf/339407282.pdf Ratkaisujen ja tuotosten pitkäjänteinen yhdessä kehittäminen – pääpaino tiedonrakentamisen käytännöissä Keskustelu ja vuorovaikutus oppijoiden kesken – pääpaino kommunikaatiotaidoissa Ideoiden ja tuotosten jakaminen ja kommunikointi – pääpaino oppisisällöissä ja tiedon esittämistaidoissa Kommunikaatio opettajan ja oppijoiden välillä – pääpaino oppisisällöissä Ei yhteisöllisyyttä, verkkoympäristö materiaalin välityskanavana – pääpaino oppisisällöissä
 17. 17. Yhteisöllinen verkko-oppiminen Essi Vuopalan lektio: lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2014/05/12/onnistuneen-yhteisollisen-verkko-oppimisen- edellytykset-nakokulmina-yliopisto-opiskelijoiden-kokemukset-ja-verkkovuorovaikutus (CC BY) ”Oppimisen tutkimus tukee vahvasti näkemystä yhteisöllisen oppimisen tehokkuudesta yksin opiskeluun verrattuna.” Yhteistä onnistuneille ryhmille • Käsittelivät sisältöjen lisäksi ryhmän työskentelyä. • Käyttivät aikaa yhteisen toiminnan suunnitteluun ja organisointiin. • Vuorovaikutuksella pyrittiin myös jännityksen lieventämiseen ja yhteenkuuluvaisuuden ilmaisemiseen.
 18. 18. Itsesäätelyn taitojen tukeminen Kati Mäenpää (artikkeli CC BY-SA, kuvan 7 strategian infograafi ©): oamk.fi/oamkjournal/2022/monipuoliset-motivaation-saatelystrategiat-tukevat-oppimista-ja-opiskeluhyvinvointia ja Motivaation säätelyllä vaikutusta hyvinvointiin: www.youtube.com/watch?v=prIFI4PTJac Kehittämällä yksilöiden ja ryhmien itsesäätelyn taitoja, voidaan edesauttaa hyvinvointia ja opintomenestystä. • Tueksi tarvitaan näitä tukevia oppimisympäristöjä, pedagogiikkaa ja ohjausta. • Motivaatio ei automaattisesti pysy korkealla. Siihen on hyvä oppia vaikuttamaan. Esimerkkejä keinoista: • Osallistavat menetelmät • Vuorovaikutus • Tutkiva oppiminen • Simulaatiot • Kannustus ja palaute
 19. 19. Erilaisia verkkokursseja 1. Ohjattu verkko-opetus 2. Itseopiskelu verkossa (non-stop) 3. MOOC-kurssit (Massive Open Online Course) 4. Sulautuva oppiminen (blended learning) 5. Webinaarisarjat
 20. 20. Kaksi tapaa luoda verkkokursseja Ruudunkaappauskuva Vesa Paajasen videosta Vuorovaikutus verkkokurssilla (2018). UEF:n Flippausmanuaalin uusi versio: sites.uef.fi/flippaus/flippausmanuaali
 21. 21. Pedagoginen malli Teoriapohjainen jäsennys oppimisprosessin etenemisestä, mikä toimii apuna verkkokurssin suunnittelussa. Usein yhdistetään useampaa mallia. Kuva: OpenClipart-Vectors, CC0, pixabay.com Case-oppiminen Projektioppiminen Yhteisöllinen oppiminen Ilmiöpohjainen oppiminen Ongelmaperustainen oppiminen (PBL) Käänteinen oppiminen Sulautuva oppiminen
 22. 22. Verkko-opetuksen suunnittelu on oppimisprosessin suunnittelua Kuva: joepmeindertsma CC0, pixabay.com Kysy itseltäsi, mitä haluat oppijan tekevän. Verkossa ohjaat työskentelyä oppimistehtävillä.
 23. 23. Pedagoginen käsikirjoitus Suunnitelma siitä, miten oppimisprosessi ja –tehtävät vaiheistetaan pienempiin osiin oppimispolun varrelle. • Kertoo, mitä kurssilla tapahtuu: suunnitellaan opiskelijan ja opettajan toimintaa, oppimistehtäviä, vuorovaikutusta ja oppimisen tukemista. • Auttaa näkemään kurssin rakenteen ja kokonaisuuden. Kuva: picjumbo_com, CC0, pixabay.com
 24. 24. Hyviä lähteitä verkkokurssin suunnitteluun ja oman kurssin arviointiin: bit.ly/vk-oppaita
 25. 25. 3 avainta parempaan verkkokurssiin Henri Annala: digimentorit.tamk.fi/2016/03/18/kolme-avainta-paremman-verkkokurssin-suunnitteluun 1. Selkeys Tehostaa sekä opettajan että opiskelijoiden ajankäyttöä ja lisää todennäköisyyttä kurssisuorituksille. 2. Yhdessä tekeminen Osallistujien välisen vuorovaikutuksen käyttämisellä on huomattavia etuja (mm. oppimistulokset ja motivaatio). 3. Ohjaus ja palaute Pedagogisesta näkökulmasta ajateltuna verkkokurssilla opettajan tärkein tehtävä on ohjata ja antaa palautetta. Kuva: Mohamed_hassan, CC0, pixabay.com
 26. 26. Apoa-projektin esiin nostamia amk-opiskelijoiden toiveita https://apoa.tamk.fi/ Alla oleva on lainaus TAMKin Jarmo Vihmalaaksolta ja Sanna Sintoselta Moodlen mestariopintojen materiaaleista syksyltä 2020 • Yhdenmukainen ja selkeä kurssirakenne • Omaa edistymistä voi seurata, tehtävät ja määräajat näkyvissä • Opettajalta ei tarvitse erikseen kysyä kurssin käytännöistä • Yhdenmukaiset palautusajat tehtävissä (ainakin klo-aika!) • Sisällöt samalla tavalla eri aiheissa ja aktiviteeteissä • Ei turhia klikkauksia Kuva: chenspec, pixabay.com
 27. 27. FiTechin suositukset keskeyttämisten vähentämiseksi Akseli Huhtasen selvitys: fitech.io/fi/fitech-selvitti-miten-vahentaa-keskeyttamista-verkkokursseilla 1. ”Kursseille tulee rakentaa mahdollisuuksia opiskelijoiden keskinäiseen sekä opiskelijan ja opettajan väliseen vuorovaikutukseen. 2. Sisällöllistä ja teknistä tukea on tarvittaessa oltava tarjolla. Varmista, että opiskelijoilla on tiedossaan yhteyshenkilön yhteystiedot. 3. Opettaja lähettää kurssin keskivaiheilla viestin, jossa kerrotaan miten toimia, jos on jäänyt kurssilla jälkeen. 4. Ennen kurssin alkua opiskelijoiden opiskelu- ja tietotekninen osaamistaso testataan ja tarjotaan tukea valmiuksiltaan heikoille.”
 28. 28. Hybridiopetus vai opetustilanteen striimaus? Kuva:Mohammed Hassan, CC0, pixabay.com
 29. 29. Mitä on hybridiopetus? Hybridiopetuksella tarkoitetaan synkronista opetustilannetta, missä osa ryhmästä on läsnä ja osa etänä. Molemmille ryhmille tarjotaan mahdollisimman yhteneväinen oppimistilanne. • Kaikki läsnä • Ope läsnä, opiskelijat etänä • Ope läsnä, opiskelijat läsnä+etänä • Ope etänä, opiskelijat läsnä+etänä • Ope etänä, opiskelijat läsnä • Kaikki etänä Kuvat: lkurtz18 & harishs, CC0, pixabay.com
 30. 30. Hybridiopetuksen edellytyksiä • Hyvä suunnittelu. • Mielellään kouluttajapari, digitutor tai opiskelija apuna. • Tilat, tekniset laitteet ja tuki. • Työskentelyä verkon välineillä. • Erityishuomio vuorovaikutukseen, jotta etäosallistujat eivät jää sivuun! Kuva: lkurtz18 & harishs, CC0, pixabay.com
 31. 31. Samanaikainen opettaminen 2-3 tilassa on haastavaa • Suunnittele ja ohjeista etukäteen, millaista osallistumista edellytät. • Huolehdi, että kaikki näkevät ja kuulevat toisensa. • Verkko-osallistujien osallistuminen haastavampaa – aloita heistä. Esim. ota etäosallistujat vastaan ennen lähiosallistujien saapumista. • Varasuunnitelma, jos jokin ei toimi odotetulla tavalla. • Tallennatko (HyFlex)? Kuvat: Elf-Moondance, pixabay.com
 32. 32. Etäosallistujan rooli Ulkopuolella Nenä kiinni lasissa Samassa vedessä Kuvat: pixabay.com
 33. 33. padlet.com/matlaakso/hybridi
 34. 34. Mitä opit tänään? Jaa yksi ajatus ääneen tai chattiin.
 35. 35. Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0 • CC-lisenssien verkkosivusto: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain-välinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by- sa/4.0/deed.fi • Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. • Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lisäät linkin tähän diasarjaan. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi

×