Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digitarinat opetuksessa (katso kuvauksesta uuden version linkki)

OLEN JO JULKAISSUT UUDEN VERSION tästä osin vanhentuneesta diasarjasta. SlideShare ei enää mahdollista diasarjojen päivittämistä, joten uusimman version löydät kätevimmin blogini koulutusdiojen sivulta: http://www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html

Koonti erilaisista kuva- ja videotarinoista sekä johdanto niiden opetuskäyttöön, avoimiin materiaaleihin ym.

 • Login to see the comments

Digitarinat opetuksessa (katso kuvauksesta uuden version linkki)

 1. 1. Digitarinat opetuksessa Lokakuu 2017 Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Diat: www.slideshare.net/MatleenaLaakso Kuvat yllä ovat ruudunkaappauksia tekijän YouTube-videoista
 2. 2. Diasarjani teemasta • Digitarinat opetuksessa (tämä diasarja) • Digijulkaisut: sähköiset kirjat, esitteet ja julisteet • Ruudunkaappausvideot Näiden ja muidenkin ajoittain päivittyvien diasarjojeni uusin versio löytyy blogista: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html
 3. 3. Diasarjan sisällys Johdanto •Digitarinat opetuksessa ja vinkkejä suunnitteluprosessiin •Creative Commons -lisenssi - avain avoimen sisällön löytämiseen ja digitarinoiden jakamiseen •Tunnetko kamerasi? Sovellusten esittelyä •Kuvien editointi •Videoiden editointi •Kuvatarinat •Animaatiot •Animoidut viestit Tuotosten jakaminen •YouTube, O365/Stream ja OneDrive Kuva: geralt, pixabay.com, CC0
 4. 4. Tutustu eri välineillä tehtyihin esimerkkeihin: padlet.com/matlaakso/digitarinat
 5. 5. Toby Price: https://twitter.com/jedipadmaster/status/559346871424925696/photo/1
 6. 6. Digitarinat opetuksessa Ks. esim. www.tech4learning.com/workshops/kolk/digitalstorytelling koppa.jyu.fi/avoimet/hum/tvt/digitaalinen-tarinankerronta/HTKS152-johdanto-k2015 • Opitun taidon esitteleminen • Oman oppimisprosessin dokumentointi • Itsetuntemuksen lisääminen • Esittelyvideo työhakemuksen liitteeksi tai osaksi netti-CV:tä • Tarinan visualisointi: runo, satu, retki,.. • Vieraalla kielellä puhuttu kuvitettu tarina • Medialukutaidon kehittyminen • Kulttuuriperinnön kerääminen ja välittäminen • Historialliset tarinat, päiväkirjamerkinnät tai lehdet • Dokumentit: vierailu, retki, työssäoppimisjakso,.. • Projektit: yrittäjyys, kv, ilmiö,.. • Fiktiivinen tarina • Kirjatraileri tai kansansadun modernisointi • Ohjevideot, oppimateriaalit • Tervetulotoivotus verkkokurssille
 7. 7. Kuudenlaisia tarinoita Richard Byrne: www.freetech4teachers.com/2017/06/six-types-of-classroom-video-projects.html#.WbV_47JJaUm 1. Yhden otoksen tarinat 2. Kuvista tai dioista tehdyt tarinat, joissa selostus tai taustamusiikki 3. Ruudunkaappauksena kuvattu ohjevideo 4. Animoidut videot 5. Stopmotion/timelapse-videot (ajastettu kuvaus) 6. Dokumentit ja elokuvat
 8. 8. Elokuva aineenopetuksessa Mediapedagogi Ismo Kiesiläisen haastattelu: www.lukionuutishuone.com/1-elokuva-aineenopetuksessa Oppimisen näkökulmasta videoiden tekemisessä tärkeintä on ajatteluprosessi, missä oppijan tulee hahmottaa ja jäsentää opiskeltavat asiat. •Hyvin suunniteltuna kuvaustehtävä aina tuottaa ajattelua. •Olennaista on videon tekemisen koko prosessi. Nuoret katsovat ja tekevät paljon videoblogeja ja tutoriaaleja. •Historia: tee videobloggaus historiallisena henkilönä •Luma-aineet: tutoriaalien tekeminen Kuvaaminen reflektion apuna •Kielten opetus: kerro 10 asiaa, mitä sinulle tänään tapahtunut. •Musiikin opetus
 9. 9. Ajatusten näkyväksi tekeminen Mediapedagogi Ismo Kiesiläisen haastattelu: www.lukionuutishuone.com/1-elokuva-aineenopetuksessa Videokuvaamisen ajatus on, että osaa näyttää oman ajatuksen muille elävänä kuvana. •Kuvaamalla voidaan tehdä abstraktikin ajatus näkyväksi. Tämä edellyttää, että oppija on työstänyt ajatuksen niin valmiiksi, että hän kykenee tekemään sitä koskevia havaintoja maailmasta. Kuvaamista voidaan käyttää siinä kuin kynääkin (kamerakynän- pedagogiikka): tehdä muistiinpanoja, tallentaa ajattelua, dokumentoida,… Video toimii muutoinkin kuin juonellisten elokuvatuotosten kautta. •Tutoriaaleja voidaan kuvata myös yhdellä otoksella: näytä joku ilmiö. •Uskonto/filosofia, käsitteiden oppiminen: Kukin kuvaa elinympäristöstään mahdollisimman monta rituaalia dokumentaarisina havaintoina. Oppijat näyttävät ne toisilleen laitteiltaan ja listaavat ryhmissä, mitkä kuvatuista ovat rituaaleja, mitkä eivät ja mistä ollaan epävarmoja.  Rituaalien määrittely.
 10. 10. Videoesseet Antti Karvonen: sway.com/HpgHQD5zk2gmIhYx ”Meillä opettajilla ja erityisesti minulla on ihan solutasolle juurtunut vimma tarttua kirjoitusvirheisiin. Nykyinen mediaympäristö on kuitenkin niin monipuolinen ja visuaalinen, että samanlainen vimma pitäisi olla huonosti tehtyjä videoita ja kuvia kohtaan. Aion käyttää videota monissa yhteyksissä. Sekä tehtävienantoon että niiden palauttamiseen. Oppilaat joutuvat näyttämään, kertomaan, selittämään tai vaikka näyttelemään erilaisia tehtäviä. Videoessee on yksi työmuoto, jota varmasti kokeillaan. Hyvin jäsennelty ja suunniteltu, silti persoonallinen ja aika armoton tapa osoittaa perehtyneisyytensä asiaan. Näissäpä ei selviäkään copy/pastella.” Kuva: OpenClipart-Vectors, pixabay.com
 11. 11. Kolmen vinkkiä videoprojekteihin Richard Byrne: www.freetech4teachers.com/2016/03/three-tips-for-planning-video-projects.html 1. Keep it short and sweet •Hyvin suunniteltu ja editoitu 90 sekunnin video toimii! •Aikarajan määrittely helpottaa rajaamista. 2. Vaadi suunnitelmaa ennen kuvaamista •Etukäteissuunnittelu ohjaa pohtimaan videon tarkoitusta. •Suunnitelmaan mm. taustakuvat, ääniefektit, keskustelu, kertojan ääni,.. •TOISAALTA: Lyhyiden videoiden kanssa toimii myös kokeileminen. Kun on kuvannut ensimmäisen version, tietää mikä toimii ja mikä ei ja voi kuvata uudelleen. www.freetech4teachers.com/2015/05/seven-steps-for-creating-videos-in-your.html 3. Määrittele, mitä arvioidaan ja kerro se oppijoille (tai sopikaa yhdessä) •Arvioinnin kohteena esim. syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen, tietyn ilmiön moninaisuuden ymmärtäminen, videokerronta,..
 12. 12. Tallentamista vai kuvaamista? yle.fi/uutiset/osasto/uutisluokka/opettaja_nailla_ohjeilla_teet_hyvan_videon__ katso_yle_uutisluokan_opetusvideot/9347161 Viisi erinomaista ohjevideota videoiden tekemiseen mobiililaitteella. Videot on toteutettu osana Opetushallituksen rahoittamaa Mediat haltuun -hanketta ja ne on tehnyt Mikko Laine, Yle.
 13. 13. Digitarinan vaiheet Esko Lius: sites.google.com/site/digitaalinenoppiminenomniassa/ohjeita-opiskeluu/digitarinat (CC BY) Pauliina Venho: Pedagogisen mobiilivideon tuottamisen askeleet: magic.piktochart.com/output/12094269-pedagogisen-mobiilivideon-tuottamisen-askeleita
 14. 14. Tiedonhaku osana sisällöntuotantoa Dia on kopio Halavaaran & Lehtosen diasarjasta Digitaalista tarinankerrontaa iPadilla: www.slideshare.net/juhapekkalehtonen5 (c). Tässä esityksessä tekijöiden luvalla.
 15. 15. Tarinanopat • StoryDice (Android, iOS)
 16. 16. Tarinaemojit: byrdseed.com/emoji
 17. 17. Lähde: www.opettajantekijanoikeus.fi/2011/05/10-ohjetta-ymparistoaan-kuvaavalle
 18. 18. Lähteitä opettajille • Videoita, sarjakuvia ja lähdekritiikkiä tunnille – Yle Uutisluokka kokosi mediakasvatusmateriaalit opettajille: yle.fi/uutiset/osasto/uutisluokka/videoita_sarjakuvia_ja_lahdekritiikkia_tunnille__yle_uutisluok • Itsenäisesti suoritettava maksuton verkkokurssi peruskoulun opettajille, OPH-rahoituksella tuottanut AP Haglund Oy/Amazement: kaikkikuvaa.fi/edu • Kamerakynäpedagogiikka – Ismo Kiesiläinen: Pieni mediakasvatusportaali (CC BY-NC-ND): kamerakyna.fi – Opas: www.kamerakyna.fi/kamerakyna.html • www.lukionuutishuone.com: OPH:n rahoittama viiden lukion projekti (-2017). • Näe koe kuuntele mediamenetelmiä opettajille – Törrönen S. (toim) 2013, Helsingin Opetusviraston Mediakeskus: tarkkaamo.files.wordpress.com/2014/01/mediamenetelmic3a4.pdf • Digitaalisen tarinnankerronnan sivusto: – Digitaalisen tarinan 7 elementtiä: dstfinland.ning.com/page/digitaalisen-tarinan-7 – Digitaalisen tarinan 7 askelta: dstfinland.ning.com/page/seitsem-n-askelta
 19. 19. Creative commons • Maailman käytetyin avoin lisenssi eli käyttölupa • Kansainvälinen ja epäkaupallinen hanke • creativecommons.fi Kuvat: creativecommons.fi/wp-content/uploads/2014/11/CC-Finnish.pdf CC BY (vas.) ja creativecommons.org/licenses, CC BY (oik)
 20. 20. Tämä dia on muunnelma Tarmo Toikkasen tarmo.fi CC BY-SA -lisensoidusta teoksesta: Tekijänoikeudet ja Creative Commons datan avaajille: www.slideshare.net/tarmot/tekijanoikeudet-ja-creative-commons-datan-avaajalle Creative Commons -ehdot Yhdistelemällä näitä neljää ehtoa, saadaan seuraavan dian lisenssit
 21. 21. Tämä dia on muunnelma Tarmo Toikkasen tarmo.fi CC BY-SA -lisensoidusta teoksesta: Tekijänoikeudet ja lisenssit (AVO): www.slideshare.net/tarmot/tekijnoikeudet-ja-lisenssit-avo Oppimateriaaleille CC BY-SA Avoimempi CC BY käy myös hyvin. Voit toki käyttää muitakin lisenssejä, mutta suosituksesta poikkeamiseen kannattaa olla mietitty perustelu. Epävirallinen suositus oppi- materiaaleille Suositus julkishallinnon avoimeen dataan
 22. 22. CC0-kuvia ja videoita: pixabay.com • Palvelu näyttää myös maksullisia Shutterstockin kuvia rahoittaakseen palvelun. Maksulliset kuvat merkitty vesileimalla. • Lisää CC0-kuvia: unsplash.com, stocksnap.io, freestocks.org Kuva: tookapic, pixabay.com, CC0
 23. 23. Musiikki ja ääni CC-lisensoitua musiikkia •dig.ccmixter.org •incompetech.com/music/royalty-free •jamendo.com •publicdomain4u.com (pääosin vanhaa PD-musiikkia) Ääniefektejä ja tehosteita •www.pacdv.com/sounds •eng.universal-soundbank.com/index.htm •www.freesound.org/people/YleArkisto (CC BY) •Adobe: musatekniikka.blogspot.fi/2016/03/ilmaiseksi-ladattavia- aanitehosteita.html Soita itse instrumenteilla tai hyödynnä musiikkisovelluksia, esim. Garageband tai yksittäiset soittimet. Tee itse äänitallenteita pc-koneella: vocaroo.com. Mobiililaitteisiin sovelluksia löytyy hakusanalla Recorder. Monipuolinen suomenkielinen äänenkäsittelyohjelma: Kuva: geralt, CC0 pixabay.com YOUTUBEN ÄÄNIKIRJASTO Jakaessasi video YouTuben kautta, voit lisätä sieltä taustamusiikin. Tällöin alkuun tulee pakolliseksi lyhyt mainosvideo.
 24. 24. Tunnetko kamerasi? • Tunnetko kamerasi perustoiminnot? • Asetuksiinkin kannattaa tutustua!
 25. 25. Tunnetko perustoiminnot? • Tiedätkö mistä löydät kuvasi? • Osaatko muokata kuvia? • Osaatko jakaa kuvia? • Osaatko varmuuskopioida kuvat? • Osaatko ottaa ruudunkaappauskuvan?
 26. 26. Valokuvien editointi mobiilisti Usein mobiililaitteessa tai sen sovelluksissa on jo valmiiksi perustoiminnot kuvien muokkaamiseen. Voit kokeilla myös seuraavia: •Snapseed (iOS, Android) •Adobe Photoshop Express (iOS, Android, Windows; ks. seur.dia) •Photo Editor by Aviary (iOS, Android, Windows) Kuvat: Matleena Laakso, CC BY
 27. 27. Kuvaa tekemistä, älä tekijää Usein – ei toki aina – se on tarkoituksenmukaisempaa ja saat todennäköisemmin luvan tuotoksen julkaisemiseen Kuva: Matleena Laakso, CC BY
 28. 28. Prisma (iOS, Android) • Kymmeniä taidefilttereitä, jotka perustuvat mm. tunnettujen taiteilijoiden tai tyylisuuntien mukaisiin tyylilajeihin. • Lataa sovellus: prisma-ai.com • Bloggaus: www.matleenalaakso.fi/2016/07/taidekuvia-kameralla.html Kuva: Matleena Laakso, CC BY
 29. 29. Valokuvasta piirros tai maalaus Sovelluksia löytyy hakusanalla Cartoon Camera Kuva: Matleena Laakso, CC BY
 30. 30. PicsArt (iOS, Android) Sovelluksella voit tehdä mm. kuvia, joissa yhdistät useamman kuvan. 1.Valitse kuva, minkä haluat leikata irti taustasta (kani, tonttu, kitaristi)  Tools  Free Crop  Maalaa säilytettävä osa  Apply  Tallenna 2.Valitse kuva, jonka haluat taustalle (piparkakkulinna)  Add Photo eli lisää aiemmin käsittelemäsi kuva(t)  Tallenna
 31. 31. PhotoGrid (iOS, Android) Kuvakollaasisovellus, jolla voi tehdä myös videotarinoita valokuvista. Taustalle saa sovelluksen oman musiikin tai musiikkia omalta laitteelta. Kuvakollaasiin (grid) saa max. 15 valokuvaa •Avaa sovellus, valitse kuvat ja sen jälkeen mieluisa visuaalinen ilme (layout, teksti, reunat, tausta,…). •Tallenna ja jaa. PhotoGridin videoesitys (video slides) •Kuvaa max. 50 valokuvaa tai käytä aiemmin kuvaamiasi. •Sovellus opastaa vaihe kerrallaan. •Lopuksi voi säätää nopeutta ja lisätä musiikin. Kuvat: Matleena Laakso, CC BY Video: Heinäkuun kukkijat (0:58 min) www.youtube.com/watch?v=Mc_W1E-kBzc
 32. 32. Monipuolinen iMovie (iOS) • Monipuolinen sovellus elokuvien tekemiseen. Itse kuvattujen videoiden lisäksi mukaan saa muita iPadilla tehtyjä tuotoksia (animaatiot,..) sekä kuvia ja ääniraidan. Sovellus tarjoaa käyttöön musiikkia. • Jarmo Tanskasen tekemä iMovien opasvideo: youtu.be/emWpF5jbTBQ
 33. 33. iMoviella myös trailereita Trailerin kesto on aina noin minuutti. Ne ovat nopeita ja helppoja tehdä. Trailereissa käytetään valmiita työpohjia, jotka sisältävät äänet ja joiden käsikirjoitusta voi muokata, mutta ei kuvien/videoiden kestoa. •PAOK-verkoston Marjon ja Minnan traileri: bit.ly/iduistakasvaa •Tarja Tolosen ohjevideo: www.youtube.com/watch?v=KXdCbJFQ0ec Valitse työpohja Muokkaa käsikirjoituksen tekstit ja lisää kuvat sekä videot.
 34. 34. Videoeditointi Androidilla sites.google.com/site/mobiilisovelluksetopetuksessa • WeVideo: erittäin pelkistetty, ilmaisversiolla 5 min/kk, 50 musiikkikappaletta,.. (myös iOS) • Kinemaster: monipuolinen, hidastus, efektejä,.. (myös iOS) • Mobiilivideot puhelimella, Mikrobitti 2017: http://bit.ly/2n751H3 (Vivavideo, Cyberlink Powerdirector, WeVideo) HUOM: usein mobiililaitteessa on valmiiksi joku sovellus kuvien ja videoiden peruseditointiin.
 35. 35. WeVideo 1/2 (Android, iOS, pc) Maksuttomalla versiolla voi julkaista 5 min/kk.
 36. 36. WeVideo 2/2 (Android, iOS, pc)
 37. 37. Kinemaster (Android, iOS, pc) • Selkeä ja monipuolinen videoeditori • Maksuton versio ei-kaupalliseen käyttöön.
 38. 38. www.magisto.com (Android, iOS, pc) Hyvin yksinkertainen sovellus, jossa video koostetaan automaattisesti kuvistasi (max 10 kpl) ja/tai videoistasi. Et saa mukaan selostusta tai tekstitystä. Tee video seuraavasti: 1.Kuvaa kuvat ja videot (haluamassasi järjestyksessä, vaikka järjestys voikin sekoittua) tai valitse ne laitteeltasi. 2.Valitse teema. 3.Valitse musiikki. 4.Valitse pituus tai hyväksy ehdotus. 5.Magisto koostaa elokuvan tehosteineen automaattisesti. Jaa video linkillä! Videon lataaminen omalla laitteelle suoraan Magistosta on maksullista. Tämän voi kiertää tekemällä sen YouTuben kautta.
 39. 39. Shadow Puppet Edu (iOS) Oma tarina valokuvista tai videoista. 1.Valitse haluamasi kuvat ja/tai videot ja niiden järjestys. 2.Valitse halutessasi taustamusiikki ja kerro haluatko vain musiikin vai myös selostuksen. 3.Äänitä halutessasi selostus. Samalla määrittelet kuvien vaihtumisen nopeuden. Voit pitää taukoa tallentamisessa, kun mietit mitä sanoa tai lisäät tekstiä. 4.Tallenna
 40. 40. Adobe Spark Video Tarinan pohjana voi käyttää tekstiä, sovelluksen kautta löytyviä kuvia (ikonit tai valokuvat), omia kuvia tai videoita. Taustalle voi valita musiikin ja/tai oman selostuksen. •spark.adobe.com, iOS (Android tulossa) – Suosituksena muu kuin Explorer-selain •Edellyttää kirjautumista – Luo oma tunnus (käy kaikkiin Adoben palveluihin) tai käytä yhteistä… •Kuvien kolme erilaista esimerkkiä (1-2 min): bit.ly/adobevoice15
 41. 41. Adobe Spark Video Tässä ensin ohjeet iPadille 1. Aloita nimeämällä tarina ja valitsemalla sen rakenne. 2. Valitse esityksesi teema eli visuaalinen ilme. (Kuvassa vihreä). 3. Lisää dioihin sisältöä: – Ikonit (pelkistetyt kuvakkeet) – Valokuvat (iPadilta, Drop-boxista, Facebookista,..) – Teksti – Video Muuta tarvittaessa yksittäisten diojen layoutia. Se määrää, paljonko sisältöä diaan mahtuu. Diat vaihtuvat varsin nopeasti ellet lisää selostusta tai muuta oletuskestoa. Diat Tee- ma Lay- out Kest o
 42. 42. Adobe Spark Video 4. Äänitä halutessasi lopuksi selostus, joka tehdään yhteen diaan kerrallaan. Voit vaihtaa teemaan kuuluvan taustamusiikin tai hiljentää sitä, jotta selostus kuuluu. 5. Kun olet valmis, esikatsele video: jatka editointia tai valitse Share. 6. Anna videon lisätiedot ja jaa tarina haluamaasi paikkaan. Kun tallennan videon iPadin kameran rullaan tai tietokoneellesi, saat jaettua sen sieltä esim. YouTubeen. Yhden dian esikatselu Koko tarinan esikatselu
 43. 43. Samat ominaisuudet löydät pc-koneella työskennellessäsi: spark.adobe.com 1. Sign in  PLUS  Valitse teetkö postauksen (kuva ja teksti) pagen (sähköinen kirja/esite) vai videon. 2. Valitse template eli tarinan rakenne (idea, tapahtuma, matka) tai valitse tyhjä pohja: Start from scratch. 3. Luo sisältö, valitse teema ja musiikki ja/tai äänitä selostus. Esikatsele ja jaa. Esikatselu Lisää dian sisältö
 44. 44. Kuva-animaatioita mobiilisti I can animate (iOS, Android) •Animaatioita perättäin otetuista valokuvista (esineet, legot, muovailuvaha, paperikuviot,..) ja timelapse-videot. •Ilmaisversiolla voi tehdä kolme tarinaa perusominaisuuksilla. Maksullisella versiolla (3 €) voi tehdä lisää tarinoita ja mm. säätää nopeutta. •Esimerkki: bit.ly/oneduanimoi
 45. 45. Piirrosanimaatioita mobiilisti Animatic by Inkboard (iOS, Android) •Piirrosanimaatiosovellus opastaa kädestä pitäen animaation tekoon. Ohjelma näyttää piirrettävänä olevan ruudun taustalla edelliset ruudut. Valmiit tuotokset saa ulos videoina tai gif-muodossa. •Samankaltainen sovellus: StickDraw (Android)
 46. 46. Animaatioita pc-koneella • Vartissa valmista: tee animaatioita pc-koneella valmiiden hahmojen, taustojen ja musiikin avulla: www.dvolver.com/moviemaker/index.html • Esikatselun jälkeen saat videon talteen lähettämällä sen s-postiisi kohdasta Recipients email(s). Sen jälkeen saat myös upotuskoodin.
 47. 47. Ruudunkaappauskuva: http://www.dvolver.com/moviemaker/make.html
 48. 48. Draw and Tell (iOS) Yksinkertainen sovellus, missä aloitetaan valitsemalla värityskuva tai joku tyhjistä pohjista. Sitten kirjoitetaan, piirretään erilaisilla kynillä ja/tai tuodaan tarrakuvia, joita voit liikuttaa samalla kun lopuksi tallentaa selostuksen. Usean tarinan voi yhdistää iMoviella.
 49. 49. ChatterPix Kids (iOS) • Sovelluksella saat valokuvien hahmot tai vaikka hedelmät puhumaan: Otat kuvan, piirrät suun paikan ja äänität viestin. Voit yhdistää kuvia tarinoiksi. • Kuvassa Lontoon Woodberryssa 5-6-vuotiaat opiskelevat avaruusteemaa. Oppilaat ottivat valokuvan astronautista ja sanelivat sille viestin. Sitten kukin vei tällaisen pikkuanimaation omaan Book Creatorilla tekemäänsä kirjaan.   Kuva: Matleena Laakso, CC BY
 50. 50. Animaatioita pc-koneella (vaatii opettelua) • Jari Sarja esittelee sovellukset VideoScribe, GoAnimate ja Powtoon sisaltotiimi.wordpress.com/2015/10/30/animaatio-ohjelmat-testattavana • www.powtoon.com: selaimella toimiva sovellus animoitujen esitysten luomiseen, tarjolla mm. erilaisia piirroshahmoja – Katso Piia Kilpeläinen-Tuoman esimerkki: piituskintvt.blogspot.fi/2014/01/mie-ja-tvt.html – Vaatii opettelua, aloita tutoriaaleista: www.powtoon.com/tutorials – Ilmaisversiossa max. 5 min. – Opettaja voi tehdä luokalle yhteisen tilin, jolloin yksittäisten oppijoiden ei tarvitse kirjautua.
 51. 51. ShowMe (Android, iOS) • Interaktiivinen valkotaulu, mihin voi piirtää ja tallentaa selostuksen samaan aikaan. Valkotaululle voi tuoda myös kuvia. • Näyttää olevan aktiivisessa käytössä etenkin opettajien jakamien pienten ohjeiden jakamisessa. Käyttäjille on tarjolla oppiaine- kohtaisia ryhmiä. • Samankaltainen kuin seuraavan dian Vittle.
 52. 52. Vittle (iOS) Vittle Free: Interactive Whiteboard Video Recorder • Sovellus tallentaa samaan aikaan piirtämisen ja äänen. • Tarinaan voi tuoda myös esim. pdf-tiedostoja tai kuvia, joihin piirtää. • Sadutus, toiminnanohjaus, kaavion piirtäminen, prosessin kuvaus,.. • Ilmaisversiolla äänittäminen max. 1 min, maksullisella pidempiä (9,90 e) • Esimerkkejä ja ohjeita ja kuva alla: www.qrayon.com/home/vittle
 53. 53. Clarisketch (Android) • Piirrä ja äänitä kuvaasi selostus. • Valmiit tarinat voit jakaa linkillä. • Asetuksista mikrofonin herkkyys maksimiin, jos ääni muuten ei hyvä.
 54. 54. Voki for Education (iOS, Android, pc) Animoidut viestit, joille sanelet oman viestin: valitse hahmo, asusteet, tausta ja väri ja sanele viestisi. Ääntäkin voit muokata. •Selainversio edellyttää kirjautumista: voki.com •llmaisversiossa vähemmän hahmoja, lyhemmät tarinat ja sen mobiilisovelluksella voi tehdä vain kolme vokia, joissa korkeintaan kolme kohtausta. •Kaupalliseen käyttöön tarvitaan aina maksullinen lisenssi.
 55. 55. Tellagami (iOS) Animoidut viestit, joille sanelet oman viestin •Lähetä s-postilla tai jaa somessa •Ilmaisversiossa max. 30 sek., maksullisessa edu-versiossa 90 sek. ja monipuolisempi sisältö.
 56. 56. Tellagamin tekeminen 1/2 Aloita muokkaamalla hahmoa ja taustaa. Käytä ilmaisia tai osta lisää vaihtoehtoja. Klikkaa tästä, niin pääset sanelemaan viestin.
 57. 57. Tellagamin tekeminen 2/2 Tallenna valmis ”gami”, näin löydät sen iPadisi kuvat-kansiosta. Valmiin gamin voit jakaa suoraan sovelluksesta tai kuvat-kansiosta esim. sähköpostilla, sosiaalisessa mediassa tai upottaa sivustollesi. 2. Jaa 1. Tallenna
 58. 58. Toontastic 3D (iOS, Android) Luo tarinoita, joissa käytät valmiita tai piirtämiäsi hahmoja, animoit niiden liikkeet ja puhut selostuksen. •Aloita suunnittelemalla tarinan juoni ja rakenne (kuva alla). •Valitse tai piirrä kunkin kohtauksen tausta ja hahmot. Animoi ja äänitä tarina kohtaus kerrallaan. Voit myös lisätä musiikkia. •Tallenna laitteellesi ja sieltä esim. YouTubeen tai O365:een.
 59. 59. Tuotosten jakaminen • Eri sovelluksilla tehtyjä digitarinoita voi usein jakaa sekä sovelluksen sisällä että esim. YouTubeen. Usein onnistuu jakaminen myös linkillä tai upottaen vaikka blogiin tai sähköiseen oppimisympäristöön. • Yksittäisen oppijan, opettajan ja ryhmän on usein kätevää koota ainakin tiettyyn tehtävään tai teemaan liittyvät tuotokset yhteen, riippumatta siitä, millä välineillä ne on tehty. • Tuotokset (linkit/upotukset) voidaan koota yhteen esim. – Sähköiseen oppimisympäristöön – Yhteiselle kanavalle YouTubeen tai Vimeoon – Office365:een (esim. Stream, OneDrive, Teams) – Omiin blogeihin tai kurssin yhteiseen blogiin – Padlet-seinälle (linkkeinä): padlet.com/matlaakso/digitarinat – Hashtagien avulla esim. Twitteriin – Yhteiseen digijulkaisuun, ks. vinkkejä: www.slideshare.net/MatleenaLaakso/digijulkaisut
 60. 60. YouTubeen jakaminen • Suuri osa erilaisista video- ja animaatiosovelluksista tarjoaa jakamista  suoraan YouTubeen. Jos se ei onnistu, tallenna tuotos laitteellesi ja jaa sieltä. • Tarvitset Google-tilin (esim. gmail). Sen voi tehdä ryhmälle yhteiseksikin. • Voit perustaa kanavia (oma, oppilaitos, oppiaine, kurssi, projekti,..). • Voit editoida videoita ja lisätä äänitehosteita tai musiikkia. Ohjeet: support.google.com/youtube/topic/3014750?hl=fi&ref_topic=4355241 • Videoiden jakotavat: yksityinen, piilotettu tai julkinen.  • HUOM: Mobiilaitteita käytettäessä et aina pääse muokkaamaan YouTuben kaikkia asetuksia (esim. käyttölupa tai jakotapa). Kun kirjaudut samoilla tunnuksilla pc-koneelta, pääset aina muokkaamaan kaikkia kanavasi ja yksittäisen videon asetuksia. Kuva: geralt, pixabay.com, CC0
 61. 61. QR-koodien avulla jaat videot mm. julisteissa, monisteissa ja painetuissa esitteissä • Koodit luetaan mobiilisovelluksella – Esim. QR Reader (iOS) tai QR Code Reader (Android) • QR-koodin tee helposti esim. sivulla: www.qr-koodit.fi/generaattori – Pitkä linkki kannattaa ensin lyhentää: bit.ly Kuva: Matleena Laakso CC BY
 62. 62. O365:n Stream videoiden jakamiseen Luo kanavia ja/tai ryhmiä, joissa jaat videoita. •Kanavan voi luoda yhteisesti kaikille kyseisen O365:n käyttäjille (=yrityksenlaajuinen kanava) tai sen rajatuille ryhmille. •Luomalla ryhmän voit määrittää, kuka voi katsoa ja lisätä videoita. Ryhmän sisällä voi olla useampia kanavia. – Jos haluat antaa oppijoillesi oikeuden lisätä videoita luomallesi kanavallesi, täytyy sinun sallia heidän osallistuminen.
 63. 63. Stream: luo kanavia ja ryhmiä Jos olet jo luonut ryhmän (esim. Teams- sovelluksella), voit siirtyä sinne Streamista kohdasta Oma sisältö  Omat ryhmät ja luoda sinne kanavia ja/tai ladata videoita
 64. 64. Video iPadilta OneDriveen IPADIN SELAIMEN KAUTTA •Avaa iPadin selaimella OneDrive-sovellus. •Valitse tai luo kansio. •Lataa video kohdasta LATAA PALVELIMEEN. ONEDRIVE-SOVELLUKSEN KAUTTA •Tee video haluamallasi sovelluksella ja tallenna iPadiin (kameran rullaan). •Hae video kameran rullalta ja valitse jakamisesta kertova kuvake: •Valitse OneDrive ja sen alta haluamasi kansio. Lataa (upload). OneDrive toimii videoita jaettaessa etenkin jos Stream ei ole käytettävissä tai videoita halutaan jakaa julkisemmin kuin Stream mahdollistaa.
 65. 65. Videon jakaminen OneDrivesta Videon esittäminen •Avaa video OneDrivestä ja esitä esim. oppilaille tai huoltajille. Videolinkin jakaminen •Avaa video ja valitse JAA. Voit kutsua tiettyjä käyttäjiä tai jakaa linkin erilaisin oikeuksin.
 66. 66. Parhaiden sovellusten listauksia Jane Hart: Top Tools for Learning (Best of Breed 2016): c4lpt.co.uk/top100tools/best-of-breed •Animated explainers: Powtoon (22), Videoscribe (78), GoAnimate (89), Explain Everything (95) •Video/Movie making/editing/platforms: YouTube (1), iMovie (69), Vimeo (75), Movie Maker (77) Robin Good: Directory of the best tools and services to capture, edit, publish and distribute video online video-publishing.zeef.com/robin.good Googleta: Best free tools for… Määrittele asetuksista, ettei etsi yli vuoden vanhoja tietoja!
 67. 67. Lisätietoja • CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen, tämän diasarjan osalta: Matleena Laakso www.slideshare.net/MatleenaLaakso/digitarinat-opetuksessa. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0

×