Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pedagoginen piristysruiske 28.9.2017

846 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Pedagoginen piristysruiske 28.9.2017

 1. 1. Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Diat: www.slideshare.net/MatleenaLaakso Pedagoginen piristysruiske XII Lähipäivä 1/3 Tampere 28.9.2017
 2. 2. Ohjelma klo 8.30-15.30 AAMUPÄIVÄ • Koulutuksen aloitus: käytännöt, tutustuminen ja tavoitteet • Opetusteknologian trendit, haasteet ja teknologiat • Tvt ja some opetuksessa LOUNASTAUKO klo 11.30-12.30 ILTAPÄIVÄ • Sosiaalinen media: toimintakulttuuri ja yleisimmät palvelut • Oman kehittämistyön suunnittelua • Webinaarit ja etätehtävät  
 3. 3. Koulutuksen blogi • Koulutuksen blogi on tarkoitettu vain tämän ryhmän käyttöön. – Dioja voit jakaa SlideSharesta tai suoraan Matleenan blogista: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html • Blogi jää verkkoon koulutuksen jälkeen. • Osallistujalistan tietoja lukuun ottamatta kaikki on löydettävissä blogin kautta.
 4. 4. Tutustuminen & tavoitteet 1. Tehkää ryhmissä posteri, mistä käy ilmi • Ryhmänne nimi • 2-3 ryhmän jäseniä yhdistävää tekijää • 2-3 ryhmän jäseniä erottavaa tekijää • Ryhmän yhteinen tavoite tälle koulutukselle 2. Jakakaa blogiin • Ottakaa ryhmäselfie teistä posterin ympärillä (pyytäkää kuvausapua) • Lähettäkää kuva blogiin sähköpostitse. – Sähköpostin otsikoksi ryhmän nimi. – Lisätkää viestiin etunimenne siinä järjestyksessä kuin kuvassa olette, vasemmalta alkaen.
 5. 5. todaysmeet.com 1. Luo chat-huone antamalla sille nimi ja valitsemalla aukioloaika. 2. Kerro osoite niille, jotka haluat mukaan. 3. Kukin kirjoittaa nimensä ja valitsee ”Join”. Sitten voi chattailla. – ROOM TOOLS: Jaa osoite QR-koodina, valitse projektorinäkymän, värikoodaa keskustelijat jne. – Video-ohje: bit.ly/todaysmeetohje (2:19 min)
 6. 6. Lyhyt chat-keskustelu • Mitä ajatuksia äsken esitellyt ryhmien tavoitteet herättivät? • Miten haluat täydentää? • Puuttuiko jotain tärkeää? • Huomasitko ristiriitaisia toiveita?
 7. 7. Miksi Todaysmeet? • Äärimmäisen helppo • Toimii kaikilla laitteilla selaimella ja ilman kirjautumista • Taustakanava: oppitunti, seminaari, ryhmätyö, vanhempainilta,.. • Linkkien jakaminen ryhmälle – Mobiililaitteita käytettäessä myös QR-koodit toimivat hyvin. • Antaa tilaa erilaisille oppijoille ja tuo vaihtelua vuorovaikutukseen – Kokeile välillä viittaamisen sijaan tai oheen. – Reaaliaikainen vertaispalaute esitelmistä – Kaverisanakirja
 8. 8. Kuva: http://creativeconnection.co.uk, BETT-messut, Lontoo 2014 ”Simple tools, rich pedagogical practices.” Rochelle
 9. 9. Opetusalan asiantuntijoilla yhteneväinen käsitys kehittämissuunnasta Minna Lakkala: www.slideshare.net/MinnaHL/pedagogineninfra2015 Hyviä ovat opetuksen työtavat, joissa oppijat •Tekevät yhteistyötä asiantuntijatiimien tapaan •Suorittavat todenmukaisia tehtäviä ja ratkovat haastavia ongelmia •Hyödyntävät monipuolisesti erilaisia tietolähteitä ja digitaalista teknologiaa •Luovat yhdessä uutta tietoa ja laativat konkreettisia tuotoksia prosessin lopputuloksena Esim. yhteisöllinen, ilmiöpohjainen, ongelmaperustainen oppiminen ja muut tutkivan oppimisen mallit •Korostavat asiasisältöjen oppimisen ohella tietotyön, yhteisöllisen työskentelyn ja teknologian käytön taitoja
 10. 10. Teknologian mahdollisuudet Harto Pönkä: info.edu.turku.fi/etaopetus/item/256-yhteis%C3%B6llist%C3%A4-tiedonrakentelua,- eik%C3%A4-vain-pidempi%C3%A4-johtoja Teknologian mahdollisuudet oppimisessa modernin oppimistutkimuksen mukaan ovat siinä,   •miten teknologia tukee oppijoiden välistä vuorovaikutusta, •miten teknologia luo ymmärtävän oppimisen kannalta tärkeitä kognitiivisia prosesseja (kysymysten esittämistä, omien teorioiden muodostamista ja selittämistä ja argumentointia) ja •miten teknologia tekee näin muodostuvan tiedonrakentelun ja ajattelun prosessit näkyviksi.  Kuva: geralt, pixabay.com, CC0
 11. 11. Tämän päivän oppimisympäristö Häkkinen & Viteli (toim.) Pilvilinnoja ja palomuureja – tulevaisuuden oppimisen ja työnteon tilat (2014) https:// ktl.jyu.fi/julkaisut/julkaisuluettelo/julkaisut/2014/D109.pdf Fyysinen ja virtuaalinen Henkilö- kohtainen ja jaettu Formaali, informaali ja non-formaali Globaali ja lokaali Palapelin kuva: Kimhunghan, CC BY-SA
 12. 12. New Media Consortium • Yli 250 organisaation voittoa tavoittelematon konsortio, tavoitteena uuden opetusteknologian tutkiminen ja hyödyntäminen • Horizon-raportit – www.nmc.org/publication-type/horizon-report – Näkökulmina koulut, yliopistot, kirjastot tai museot – Myös alueellisia raportteja, esim. Pohjoismaiden perusopetus 2017: www.nmc.org/publication/2017-nmc-technology-outlook-nordic-schools – Horizon Europe –raportti, koulut 2014, suomenkielinen tiivistelmä: ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/horizon_report_eu_fi.pdf • Twitter: @nmcorg • Facebook: www.facebook.com/NewMediaConsortium • YT: www.youtube.com/user/NewMediaConsortium Kuva: Arjana Blazic, lähteenä Global Horizon K-12 raportti 2017
 13. 13. Opetusteknologian trendit NMC/CoSN Horizon Report. 2017. K-12 Edition. (CC BY) cdn.nmc.org/wp-content/uploads/2017-nmc-cosn-horizon-report-K12-advance.pdf • Koodaus osana lukutaitoa • Rise of STEAM Learning (= Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) • Kasvava huomio oppimisen mittaamiseen • Oppimistilojen uudistaminen • Innovaatiokulttuurin edistäminen • Syvällisemmän oppimisen lähestymistavat 5 v.- 3-5 vuotta 1-2 v.
 14. 14. cdn.nmc.org/media/2017-nmc-technology-outlook-nordic-schools-EN.pdf Trendejä
 15. 15. Opetusteknologian haasteet NMC/CoSN Horizon Report. 2017. K-12 Edition. (CC BY) cdn.nmc.org/wp-content/uploads/2017-nmc-cosn-horizon-report-K12-advance.pdf • Autenttinen oppiminen • Digitaalisen lukutaidon parantaminen • Opettajan roolin uudistuminen Ratkaistavissa olevat Vaikeat Vaikea määritellä, saati ratkaista
 16. 16. Digi osaksi kaikkea opettajan työtä
 17. 17. Myös opettajan oppiminen muuttuu
 18. 18. Kuva: Matleena Laakso CC BY-SA
 19. 19. Opetusteknologian haasteet NMC/CoSN Horizon Report. 2017. K-12 Edition. (CC BY) cdn.nmc.org/wp-content/uploads/2017-nmc-cosn-horizon-report-K12-advance.pdf • Autenttinen oppiminen • Digitaalisen lukutaidon parantaminen • Opettajan roolin uudistuminen • Ohjelmoinnillisen ja kompleksisen ajattelun opettaminen • Erot akateemisessa suoriutumisessa • Innovaatioiden työstäminen johdon muutoksista huolimatta Ratkaistavissa olevat Vaikeat Vaikea määritellä, saati ratkaista
 20. 20. cdn.nmc.org/media/2017-nmc-technology-outlook-nordic-schools-EN.pdf Haasteita
 21. 21. Tunnetko PopUp-koulun idean? • Hauska yhteisöllinen oppimistapahtuma, jossa opettamaan pääsevät jonkin tiedon tai taidon hallitsevat oppilaat, vanhemmat, lähialueen toimijat ja muut kuntalaiset. • Opinkirjo tarjoaa maksuttoman työkalun organisoinnin avuksi: www.popupkoulu.fi • Idea sopii käytettäväksi myös esim. koulun vesoon.
 22. 22. Opetusteknologioiden kehittyminen NMC/CoSN Horizon Report. 2017. K-12 Edition. (CC BY) cdn.nmc.org/wp-content/uploads/2017-nmc-cosn-horizon-report-K12-advance.pdf • Teknologiatyöpajat • Robotiikka • Analytiikkateknologiat • Virtuaalitodellisuus • Keinoäly • Esineiden internet (IoT) 1-2 vuotta 2-3 vuotta 4-5 vuotta
 23. 23. cdn.nmc.org/media/2017-nmc-technology-outlook-nordic-schools-EN.pdf
 24. 24. Virtuaalitodellisuus ”Internet toi 1990-luvulla tiedon kaikkien saataville, virtuaalitodellisuus tekee tulevaisuudessa saman kokemuksille.” Tero Pänkäläinen Kuva: Timo Ilomäki, CC BY
 25. 25. Keinoäly on jo täällä Frank Martela Tivissä: bit.ly/tivi-heratkaa (2016) •Koneet ovat alkaneet korvata ajattelutyötä.  •Kone oppii jatkuvan palautteen tukemana. Kouluissa opittava luovuutta sekä yrittäjämäistä asennetta ja oppimaan oppimista. ”Tulevaisuuden työmarkkinoilla korostuvat sellaiset taidot, joihin koneet ja robotit eivät kykene – eli mm. luovuus, vuorovaikutus ja verkostoituminen". (Sitra) Kuva: geralt, pixabay.com, CC0
 26. 26. Kuvat: sandra_schoen & typographyimages CC0, pixabay.com
 27. 27. Miten digiopettajia kasvaa? www.opetin.fi/blogi/miten-digiopettajia-kasvaa
 28. 28. Oman oppimisen ja opettamisen parhaat sähköiset palvelut? Kirjoita jokainen vastauksesi omana viestinään! answergarden.ch •Jos haluamasi vastaus on annettu aiemmin, klikkaa sitä ja lähetä (Submit). •Klikkaamalla Refresh tai päivittämällä selaimen, saat näkymään kaikki vastaukset.
 29. 29. Oman oppimisen ja opettamisen parhaat sähköiset palvelut?
 30. 30. answergarden.ch Luo uusi vastauspuutarha ja kirjoita kysymys tai otsikko (TOPIC). Kaikki muut valinnat ovat vapaaehtoisia. Edes kirjautumista ei tarvita. Valitse lopuksi CREATE. Create
 31. 31. 1. YouTube 2. Google Search 3. Twitter 4. PowerPoint 5. Google Docs/Drive 6. Facebook 7. Skype 8. LinkedIn 9. WordPress 10. Dropbox Top Tools for Learning 2016 Jane Hart: c4lpt.co.uk/top100tools TOOL: “any software or online tool or service that can be used for your own personal learning or for teaching or training” 11. Wikipedia 12. Yammer 13. WhatApp 14. Prezi 15. Kahoot 16. Word 17. Evernote 18. Slideshare 19. OneNote 20. Slack
 32. 32. 1. YouTube (1) 2. Google Docs/Drive (5) 3. PowerPoint  (4) 4. Google Search (2) 5. Twitter (3) 6. Dropbox (10) 7. Prezi (14) 8. Kahoot (15) 9. Powtoon (22) 10. Word (16) Top Tools for Education 2016 Jane Hart: c4lpt.co.uk/top100tools/top100-edu Generated from the Top 200 Tools for Learning, these are the tools selected by contributions as valuable and useful within education. The number in brackets shows its place on the Top 200 list. 11. Moodle (27) 12. Screencast-O-Matic (31) 13. WordPress (9) 14. Google Chrome (33) 15. Facebook (6) 16. Google Forms (34) 17. Skype (7) 18. Padlet (35) 19. Google Apps for Education (40) 20. Camtasia (24) Maanantaina 2.10.2017 julkaistaan tämän vuoden suosikkien lista!
 33. 33. Pepi-koulutuksen tähtimalli
 34. 34. Sosiaalinen media Some on ”tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän muoto, jossa käsitellään vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti tuotettua sisältöä ja luodaan ja ylläpidetään ihmisten välisiä suhteita”. Sanastokeskus STK: www.tsk.fi/tsk/fi/sosiaalisen_median_sanasto_tsk_40-513.html ”Sosiaalinen media on ennen muuta tiedon jakamista, keskustelua ja omaehtoista yhteisöllisyyttä.” Harto Pönkä Kuva: Scott Maxwell, CC BY-SA
 35. 35. Mitä google nimelläsi löytää? Kirjoita nimesi lainausmerkkeihin Hakutuloksiin vaikuttavat mm. käyttämäsi palvelut, niiden asetukset ja vierailijamäärät, linkkaukset, otsikot ja avainsanat.
 36. 36. Verkkoidentiteetti - keskustelun aiheeksi myös oppijoiden kanssa • Alaikäiset avoimessa verkossa – Riittäisikö pelkkä etunimi tai lempinimi, silloin kun se on käyttöehtojen mukaista?  Tämä ei tarkoita nimimerkin taakse piiloutumista. – Joihinkin palveluihin on sallittua tehdä luokalle yhteistunnukset. – HUOM: Monessa palvelussa riittää, että vain opettaja kirjautuu. • Muista käyttöehdot, tekijänoikeudet, someketti ja netiketti! – OPH: Sosiaalisen median opetuskäytön suositukset: bit.ly/oph-somesuositukset – Organisaatiokohtaiset ohjeet (someketti, tietoturvaohje,..) Kuva: San Jose Library, CC BY-SA VINKKI: Luo itsellesi sähköpostiosoite, jota käytät vain kirjautuessasi sosiaalisen median lukuisiin palveluihin. Ja niihin tietyllä logiikalla muuttuva salasana.
 37. 37. Oman organisaation ulkopuoliset verkkopalvelut opetuksessa Ks. esim. Tampereen kaupungin ohjeet: tvt.tampereenseutu.fi/some Palveluun tarvitaan tunnukset (rekisteröityminen) • Kysyttävä oppijan suostumus (alle 18 v. myös huoltajan lupa) • Vaihtoehtoinen suoritustapa tarjottava pyydettäessä Palveluun ei tarvita tunnuksia, mutta sinne tallennetaan jotain • Jos tallennus on julkinen ja verrattavissa teokseen (esim. esitelmä, itse otettu valokuva), kysyttävä suostumus oppijalta (alle 18 v. myös huoltajan lupa) • Vaihtoehtoinen suoritustapa tarjottava pyydettäessä Palveluun ei tarvita tunnuksia eikä sinne tallenneta yksilöityä tietoa • Opettaja voi edellyttää, että palvelua käytetään
 38. 38. kahoot.it Blind Kahoot suomalais- nuorista somessa
 39. 39. Miten muistan parhaat… • Heränneet ajatukset • Ideat ja kokeilemisen arvoiset jutut • Sovellukset ja verkkosivustot • Tapahtumat ja verkostot • Ja miten jaan ne eteenpäin - kollegalle tai julkisesti? Kuva: pixabay.com, geralt, CC
 40. 40. Kerää Pepi-ideasi talteen! • Padlet-seinä (esimerkkejä: padlet.com/matlaakso) • Blogi (uusi tai olemassa oleva) • O365: OneDrive, OneNote, Sway,.. • Muu, mikä? Oma vai yhteinen dokumentti ? Yksityinenvai julkinenkoonti?
 41. 41. padlet.com/matlaakso/testailua Jos käytät Padlet-sovellusta (iOS, Android), avaa se ensin ja lue seinän QR-koodi tai kirjoita linkki kohdasta avaa.
 42. 42. Miten luon Padletin? padlet.com tai Padlet-app (iOS, Android) Opettajan tai yhden ryhmästä tulee kirjautua. Kielivalinta Luo tunnus
 43. 43. Kehittämistyö Omaan työhön liittyvä opetuskokeilu, jossa hyödynnetään itselle uudella tavalla tieto- ja viestintätekniikkaa omien oppijoiden kanssa. •Teetkö suunnitelman/toteutuksen yksin vai yhdessä? • Saat vertaispalautetta pienryhmissä. • Apua tarjolla lähipäivinä, blogissa ja webinaareissa. Aloittakaa luomalla pöytäryhmällenne tiedosto esim. OneDriveen. Jakakaa se niin, että kaikki linkin tietävät voivat sitä muokata.
 44. 44. Tiedoston luominen OneDrivessa Mene OneDriveen ja luo tai valitse kansio, minne uuden tiedoston haluat. Valitse sitten +UUSI ja haluamasi tiedostotyyppi. Se luodaan nyt automaattisesti valitsemaasi kansioon. Aloita nimeämällä asiakirja näytön yläosasta.
 45. 45. Tiedoston jakaminen linkillä (Ohje päivitetty 5.10.) Kohdasta JAA avautuvat tiedostojen jakamisen vaihtoehdot. LINKIN ASETUKSISTA näet jakamisen vaihtoehdot: kuka näkee ja saako hän myös muokata. Voit asettaa linkille vanhenemispäivän. KÄYTÄ-kohdasta saat lähetettyä linkin tai voit kopioida sen. Valitse kehittämistehtäville KUKA TAHANSA sekä SALLI MUOKKAAMINEN.
 46. 46. Toimistosovellukset: muokkaaminen Voit muokata tiedostoja kahdella tavalla •KÄYTÄ TÄTÄ: Online-versiolla – Käytössä vain perusominaisuudet. – Useampi henkilö voi muokata dokumenttia samanaikaisesti. – Muutokset tallentuvat automaattisesti. •Tutulla täysversiolla (jos sovellukset asennettu koneelle): – Käytössä kaikki ominaisuudet. – Vain yksi voi muokata kerrallaan. – Tiedosto täytyy erikseen tallentaa.
 47. 47. Kehittämistyöt Pienryhmissä tänään 1.Luokaan pienryhmänne yhteinen verkkoalusta • esim. O365/OneDrive 1.Jakakaa dokumentti niin, että kaikilla linkin tietävillä on muokkausoikeus. 2.Jaa linkki todaysmeetissä (lyhennin bit.ly) tai Matleenan sähköpostiin.  Huomenna löydät linkit blogista. 3.Kopioikaa kehittämistyösivulta suunnitelmarunko *4-5  Nimetkää ne ryhmän jäsenten mukaan. 4.Kirjoittakaa verkkoalustalle alustavien suunnitelmien otsikot sekä muita tietoja sen mukaan mitä ehditte.
 48. 48. Etätehtävät löydät blogista II lähipäivän kohdalta 1. Kehittämistyöt Kirjoita oma suunnitelmasi viim. ti 10.10. Käy kommentoimassa ryhmäsi jäsenten suunnitelmia viim. pe 13.10. 2. Webinaarit Jokainen osallistuu vähintään yhteen 3. Valitse YKSI seuraavista tehtävistä  1. Tutustu Opeverkostoihin  2. Tutustu Tie laaja-alaiseen osaamiseen -oppaaseen yleisesti tai yhteen osaamisalueeseen  3. Täydennä Padlet-seinällesi tai muuhun valitsemaasi palveluun (esim. Twitter tai blogi) oppimaasi 4. Lataa muutama mobiilisovellus, jos käytät digitarinoiden
 49. 49. Tarjolla osaamismerkki 1. Aktiivinen osallistuminen kolmeen lähipäivään 2. Etätehtävä(t) kuhunkin lähipäivään liittyen 3. Kehittämistyö ja sen esittely
 50. 50. Lisätietoja • CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen, tämän diasarjan osalta: Matleena Laakso, www.slideshare.net/MatleenaLaakso/pedagoginen-piristysruiske-2892017. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0

×