Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tvt terveystiedon opetuksessa 2016

431 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tvt terveystiedon opetuksessa 2016

 1. 1. Tvt terveystiedon opetuksessa Tampereen yliopisto Terveystiedon didaktiikan kurssi 22.3. ja 5.4.2016 Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Diat: www.slideshare.net/MatleenaLaakso Kuva: Matleena Laakso, CC BY Esityksen kuvissa muitakin lisenssejä.
 2. 2. Tiistai 22.4. klo 9.15-12.00 Ohjelma •Opetusteknologian trendit, haasteet ja teknologiat •Mobiilioppiminen •Mobiilirata Tarvittavat sovellukset -QR-koodin lukija: esim. QR Reader (iOS), QR Code Reader (Android), Windows-puhelimissa usein valmiina -Aurasma (iOS, Android) -Anatomy 4D (iOS, Android) -Quiver - 3D Coloring App (iOS, Android) -Tähtikartta: Sky View Free (iOS, Android) tai Sky Map Free (Windows) -Quizlet (iOS, Android)
 3. 3. Tämän päivän oppimisympäristö Häkkinen & Viteli (toim.) Pilvilinnoja ja palomuureja – tulevaisuuden oppimisen ja työnteon tilat, 2014 Fyysinen ja virtuaalinen Henkilö- kohtainen ja jaettu Formaali, informaali ja non-formaali Globaali ja lokaali Palapelin kuva: Kimhunghan, CC BY-SA
 4. 4. Opetusalan asiantuntijoilla on yhteneväinen käsitys kehittämissuunnasta Minna Lakkala: www.slideshare.net/MinnaHL/pedagogineninfra2015 Hyviä ovat opetuksen työtavat, joissa oppijat •Tekevät yhteistyötä asiantuntijatiimien tapaan. •Suorittavat todenmukaisia tehtäviä ja ratkovat haastavia ongelmia. •Hyödyntävät monipuolisesti erilaisia tietolähteitä ja digitaalista teknologiaa. •Luovat yhdessä uutta tietoa ja laativat konkreettisia tuotoksia prosessin lopputuloksena.
 5. 5. Teknologian mahdollisuudet Harto Pönkä: info.edu.turku.fi/etaopetus/item/256-yhteis%C3%B6llist%C3%A4-tiedonrakentelua,- eik%C3%A4-vain-pidempi%C3%A4-johtoja Teknologian mahdollisuudet oppimisessa modernin oppimistutkimuksen mukaan ovat siinä,   •miten teknologia tukee oppijoiden välistä vuorovaikutusta, •miten teknologia luo ymmärtävän oppimisen kannalta tärkeitä kognitiivisia prosesseja (kysymysten esittämistä, omien teorioiden muodostamista ja selittämistä ja argumentointia) ja •miten teknologia tekee näin muodostuvan tiedonrakentelun ja ajattelun prosessit näkyviksi. 
 6. 6. Kuva: BETT-messujen taideseinä oppimisteknologian tulevaisuudesta, Lontoo 2014 ”Simple tools, rich pedagogical practices.” Rochelle
 7. 7. Oman oppimisen ja opettamisen parhaat sähköiset palvelut? Kirjoita jokainen vastauksesi omana viestinään! answergarden.ch/277542 •Jos palvelu ei toimi, kokeile toista selainta! •Jos haluamasi vastaus on annettu aiemmin, klikkaa sitä ja lähetä (Submit). •Päivittämällä selaimen, saat näkymään kaikki vastaukset.
 8. 8. answergarden.ch • Luo uusi vastauspuutarha kohdasta CREATE ANSWERGARDEN, anna sille kysymys tai teema (TOPIC) ja valitse CREATE. Muut valinnat ovat vapaaehtoisia. • Seinävaihtoehdot: – Brainstorm Mode (tätä kokeilimme): rajoittamaton määrä vastauksia. – Classroom Mode (oletus): voi vastata useasti, mutta kukin vastaus voidaan antaa vain kerran. – Moderator Mode: vastaukset menevät AntiGardeniin ja Admin panelista voit hyväksyä pelkät asialliset vastaukset seinälle. Create
 9. 9. Halutessasi voit muokata seuraavia • MORE OPTIONS: Erilaiset seinät (ks. edellinen dia) • ANSWER LENGHT: pisin sallittu vastaus (20-40) • ADMIN PASSWORD: Salasana, jos haluat mahdollisuuden palata muokkaamaan asetuksiasi tai muiden tuottamaa sisältöä. • REMINDER EMAIL: Jos kirjoitat tähän s-postisi, saat sinne muistutuksen osoitteesta ja mahdollisesta salasanastasi. • SPAM FILTER: Filtteri, joka pyrkii estämään ei-toivotut sanat. • BROADCAST: Aika, jonka ajan AnswerGardenisi näkyy alueen muille netin käyttäjille.
 10. 10. 1. Twitter 2. YouTube 3. Google Search 4. Google Docs/Drive 5. PowerPoint 6. Dropbox 7. Facebook 8. WordPress 9. Skype 10. Evernote Top Tools for Learning 2015 List Jane Hart: c4lpt.co.uk/top100tools TOOL: “any software or online tool or service that can be used for your own personal learning or for teaching or training”
 11. 11. Somen käyttö Suomessa Harto Pönkä harto.wordpress.com 22.10.2015 YouGov:n kysely pohjoismaalaisille 9/2015, 3600 vastaajaa (12-65 v.). Kysymysmuotona oli ”käytätkö nykyään yhtä tai useampaa seuraavista palveluista” (YouTube ei ollut mukana). Alla suomalaisten kärkipalvelut. 1.Facebook (68 %) 2.WhatsApp (52 %) 3.Google+ (26 %) 4.Instagram (23 %) 5.Twitter (18 %) 6.LinkedIn (13 %) 7.Pinterest (10 %) 8.Snapchat (8 %) 9.Kik (3 %)
 12. 12. New Media Consortium • Yli 250 organisaation voittoa tavoittelematon konsortio, tavoitteena uuden teknologian tutkiminen ja hyödyntäminen • Horizon-reports: www.nmc.org/publication-type/horizon-report – koulut, yliopistot, kirjastot, museot – myös alueellisia raportteja: 2015 NMC Technology Outlook > Scandinavian Schools – Ensimmäinen suomenkielinen tiivistelmä: Horizon Report Europe - Koulut 2014, Tiivistelmä ja johdanto • Twitter: @nmcorg • Facebook: www.facebook.com/NewMediaConsortium • YouTube: www.youtube.com/user/NewMediaConsortium
 13. 13. NMC: Opetusteknologian trendit NMC Horizon Report 2015, K-12 Edition www.nmc.org/publication/nmc-horizon-report-2015-k-12-edition • Koulujen toiminnan uudelleenajattelu • Syvällisemmän oppimisen lähestymistavat • Yhteisöllisten lähestymis- tapojen lisääntyminen • Oppijoista kuluttajien sijaan sisällön luojia • Sulautuvan oppimisen (Blended Learning) lisääntyminen • Luonnontieteiden (STEM) opetuksen lisääntyminen: STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) 5 v.- 3-5 vuotta 1-2-vuotta
 14. 14. Sulautuva oppiminen saa eniten kannatusta Kyselytutkimus Aallon opiskelijoiden teknologian käytöstä keväällä 2013: into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=14661079
 15. 15. Kuluttajista sisällön luojiksi
 16. 16. NMC: Opetusteknologian haasteet NMC Horizon Report 2015, K-12 Edition www.nmc.org/publication/nmc-horizon-report-2015-k-12-edition • Autenttinen oppiminen • Tvt:n sisällyttäminen opettajankoulutukseen • Oppimisen henkilökohtaistaminen • Opettajan roolin uudelleen ajattelu • Opetusinnovaatioiden skaalaus • Kompleksisen ajattelun opettamnen Ratkaistavissa olevat Vaikeat Vaikea määritellä, saati ratkaista
 17. 17. Autenttinen oppiminen Tiina Sarisalmi: kvmentoriohjelma.wordpress.com/2015/03/26/uuden-opsn-suuri-haaste-kohti-autenttista-oppimista Keskeinen teema uudessa OPS:ssa (s. 134): •”Oppilaissa herätetään kiinnostus kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen ja heitä rohkaistaan viestimään autenttisissa ympäristöissä,” jotka voivat olla myös virtuaalisia. ”Puhutaan autenttisesta oppimisesta, kun oppikirjojen lukemisen sijaan lähdetään ulos luokkahuoneesta ja tutkitaan ympäröivää luontoa, rakennettua ympäristöä ja omaa lähiyhteisöä tai kun vierailijat paikallisista järjestöistä, yrityksistä ja muista sidosryhmistä sekä lähipiirissä asuvat taiteilijat ja kulttuuriperinnön vaalijat tulevat luokkiin jakamaan osaamistaan ja kokemuksiaan.” - Tiina Sarisalmi
 18. 18. NMC: Opetusteknologiat NMC Horizon Report 2015, K-12 Edition www.nmc.org/publication/nmc-horizon-report-2015-k-12-edition • BYOD • Teknologiatyöpajat • 3D tulostus • Oppimisympäristöt ja palvelut, jotka muokkautuvat yksittäisen oppijan tarpeisiin • Osaamismerkit • Puettava teknologia 1-2 vuotta 2-3 vuotta 4-5 vuotta
 19. 19. Osaamismerkit
 20. 20. Kokeillaan: kahoot.it
 21. 21. kahoot.it Kyselyiden tekeminen •Vain kyselyn tekijän kirjauduttava (getkahoot.com) •Kyselyt voi julkaista yksityisinä, jakaa kaverille tai julkisesti •Voi tehdä myös mielipidekyselyitä •Tulokset ladattavissa exceliin HUOM! •Nopeudesta saa lisäpisteitä •Voi olla useampi oikea vastaus, mutta niistä voi valita vain yhden
 22. 22. Kokeillaan: join.quizizz.com Opettajan kirjautumisosoite: quizizz.com/admin
 23. 23. quizizz.com • Voit luoda omia monivalintakyselyitä tai hyödyntää muiden tekemiä joko sellaisenaan tai kopioida itselle muokattavaksi. • HUOM: kysymys tulee kuvan päälle, mutta tekstin voi klikata piiloon nähdäkseen kuvan.
 24. 24. Quizizz-kyselyn kännistys Muistuttaa monelle tuttua Kahootia, mutta kyselyt voi tehdä samanaikaisesti tai antaa kotitehtäväksi. Tulokset voi pitää yksityisinä tai julkaista. Aina ennen kyselyn avaamista voit tehdä seuraavat valinnat (alla oletusvalinnat): •Kukin vastaa omassa tahdissa ja kysymykset ja vastaukset ovat kaikilla eri järjestyksessä. (Jumble Questions/Answers) •Oppija saa lopuksi koonnin oikeista vastauksista. (Show answers) •Vastaaja näkee tulostaulun ja oman sijoituksensa. (Show Leardershipboard) •Nopeasta vastauksesta saa enemmän pisteitä. (Question timer) •Hauskat kuvapalautteet eli meemit vastausten jälkeen. (Show memes) •Taustamusiikki vastaajien laitteilla (Play music)
 25. 25. • Kansainvälinen ja epäkaupallinen hanke • Maailman käytetyin avoin lisenssi eli käyttölupa • Jos haluat antaa muille oikeuden eri tavoin käyttää aineistoasi, sinun täytyy kertoa siitä. Suositeltavinta on tehdä se merkitsemällä aineisto avoimella Creative Commons -lisenssillä.  • creativecommons.fi Kuva: creativecommons.org/licenses, CC BY
 26. 26. CC-lisenssin edut Ruudunkaappauskuva: creativecommons.fi, CC BY
 27. 27. Tämä dia on muunnelma Tarmo Toikkasen tarmo.fi CC BY-SA -lisensoidusta teoksesta: Tekijänoikeudet ja Creative Commons datan avaajille: www.slideshare.net/tarmot/tekijanoikeudet-ja-creative-commons-datan-avaajalle Creative Commons -ehdot Yhdistelemällä näitä neljää ehtoa, saadaan seuraavan dian lisenssit
 28. 28. Tämä dia on muunnelma Tarmo Toikkasen tarmo.fi CC BY-SA -lisensoidusta teoksesta: Tekijänoikeudet ja lisenssit (AVO): www.slideshare.net/tarmot/tekijnoikeudet-ja-lisenssit-avo Epävirallinen suositus oppimateriaaleille on CC BY-SA Avoimempi CC BY käy myös hyvin. Voit toki käyttää muitakin lisenssejä, mutta suosituksesta poikkeamiseen kannattaa olla mietitty perustelu. Oppi- materiaalit JHS suosittelee julkishallinnon avoimeen dataan
 29. 29. pixabay.com: yli 580 000 kuvaa. Kuvat on jaettu CC0-lisenssillä eli niitä voi käyttää jopa kuvaajaa ja lähdettä mainitsematta (pois lukien Shutterstock-leimatut maksulliset).
 30. 30. linkkiapaja.edu.fi Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja
 31. 31. Mobiilioppiminen, mPedagogiikka (ks. esim. sites.google.com/site/avomobiiliopas) Mobiilioppimisessa oppija on mobiili ja laite on ajattelun työkalu. Sillä oppimisprosessi saadaan autenttiseen ympäristöön ja autenttisiin oppimistilanteisiin. Luokkahuonepedagogiikka didaktisesti perustunut opettajan toiminnan ja opetusprosessin suunnitteluun Verkko- ja mPedagogiikka lähtökohta on oppijan oppimisprosessin suunnittelu
 32. 32. Kokemuksia mobiilioppimisesta (ks. esim. Lius & Jansson, InnoOmnia, OEB-konferenssi; Setälä, OTE-hanke: Mobiilioppiminen tänään, kuvaa Meriläisen opinnäytetyötä miniläppäreiden käytöstä; www.matleenalaakso.fi/2014/01/kouluvierailu-brightonissa.html) Joustavuus, eriyttäminen Motivoint ja innostaminen Tehostunut tiedonhaku Mobiililaite osa identiteettiä, laite edes kurssin ajaksi omaksi Huomattava ero vuorovaikutuksessa: tutustutaan nopeammin ja laajemmin Vertaisoppiminen ja ryhmissä työskentely lisääntynyt Opiskelijakeskeisyyden lisääntyminen Opiskelijat pääsevät heti tekemään, luennointi vähentynyt Mahdollisuus oikea-aikaiseen, välittömään ohjaukseen Aidon työelämän tyyppiset toimintatavat Usein koko oppimisprosessi/kurssi jaetaan toisten kanssa Opettajan rooli muuttunut ohjaavammaksi
 33. 33. 1:1 muutoksen edellytyksenä? Tarmo Toikkanen: wiki.eoppimiskeskus.fi/pages/viewpage.action?pageId=22577771 Mikään opetus ei muutu huonosta hyväksi vaihtamalla kynät mobiililaitteisiin. Teknologian hankkiminen tai uusiminen tuottaa samoin hyvin vähäisiä tuloksia, elleivät opetuksen käytännöt  muutu samalla.
 34. 34. Omien laitteiden hyödyntäminen Mikko Jordman: www.slideshare.net/MikkoJordman/muuttuva-koulu-ja-byod Lähde siitä millaisia laitteita on käytössä. Mitä niillä voi ja mitä osaat tehdä? Voisiko niillä tehdä jotain muutakin?
 35. 35. Kuvat: Ruudunkaappauskuvia verkkopalveluista tai Matleena Laakso, CC BY
 36. 36. Kuvat: Ruudunkaappauskuvia verkkopalveluista tai Matleena Laakso, CC BY
 37. 37. Kuvat: Ruudunkaappauskuvia verkkopalveluista tai Matleena Laakso, CC BY
 38. 38. Kuvat: Ruudunkaappauskuvia verkkopalveluista tai Matleena Laakso, CC BY
 39. 39. Kuvat: Ruudunkaappauskuvia verkkopalveluista tai Matleena Laakso, CC BY
 40. 40. Hove Park School, Brighton www.matleenalaakso.fi/2014/01/kouluvierailu-brightonissa.html Toimintakulttuurin muutos Tavoitteeksi: •Oppimiseen innostaminen •Saada oppijat ottamaan vastuuta oppimisesta ja elämästään Muutoksen apuvälineenä •iPadit (1:1)
 41. 41. iPadit tukivat oppimisen omistajuutta • Aiemmin 15 % oppilaista esitteli koulutöitään kotona, nyt 56 %. • Työskentely ryhmissä lisääntynyt, usein koko oppimisprosessi jaetaan toisten kanssa ja opettajan rooli muuttunut ohjaavammaksi. • Tyytyväisiin oppitunteihin noussut 31 %:sta 87 %:iin.
 42. 42. Flitch Green Academy, UK www.matleenalaakso.fi/2015/01/-flitch-green.html • Suosittu erityisesti kulttuurinsa, tvt:n käytön sekä kansallisissa testeissä pärjäämisen vuoksi. • Koulun määrittelemät avaintaidot: – Challenge conqueror – Confident character – Cool collaborator – Creative navigator – Critical thinker
 43. 43. Ilmastonmuutossanasto tutuksi Applen kouluvierailu The Flitch Green Academy –alakouluun (BETT 2015) Haastetuokion yhdellä rastipisteellä rakennettiin pienryhmissä Aurasman avulla yhteistä virtuaalista sanakirjaa ilmastonmuutokseen liittyvistä termeistä. Kuvat: Matleena Laakso, CC BY
 44. 44. Mobiilioppiminen arjessa • Perussovellukset – Puppet Pals, I can animate, Scratch, iMovie, ja Garage Band – Näitä käytetään eri vuosiluokilla, vaikeutta vähitellen lisäten • Tekniikka käytössä vain silloin, kun se tuo lisäarvoa • Seuraavana askeleena iTunesU:n mahdollisuuksien tutkiminen  Kuva: Matleena Laakso, CC BY
 45. 45. Laite käyttötarkoituksen mukaan • Kussakin luokassa noin 15 * MacBook Air sekä 10-15 * iPad • Käytännössä jokaiselle riittäisi oma laite, mutta silti ne ovat yhteisiä.  Laite valitaan tarpeen mukaan. Kuvat: Matleena Laakso, CC BY
 46. 46. Tablettien mahdollisuuksia (Tomi Dufva AppsRuletti-koulutuksessa 2013) 1. Korvaa tietokoneet - selain, s-posti, some, muistiinpanot,… 2. Tuottamisessa parhaimmillaan - kuvat, videot, äänet, kartat, piirtäminen,.. - nopea ja helppo, yksin ja ryhmässä 3. Rikastututtavat appsit - kommunikointiin, tuottamiseen - tietosisällön täsmäohjelmat, pelilliset ohjelmat,.. - helppoja ja halpoja (vrt. ohjelmat tietokoneelle)
 47. 47. Mobiilirata www.matleenalaakso.fi
 48. 48. Aurasma käyttöön 1. Kirjaudu Aurasmaan. 2. Kirjoita yläosan hakukenttään someaakkoset ja paina FOLLOW. 3. Kirjoita yläosan hakukenttään Matleenan mobiilirata ja paina FOLLOW. 4. Alaosan violetista painikkeesta pääset ”pomppiviin palloihin” eli voit katsoa auroja. Hakukenttä
 49. 49. Mikä on QR-koodi? QR-koodi  (=Quick Response, ruutukoodi) toimii kuvalinkkinä verkkosivulle. Koodin takaa voi löytyä myös esim. teksti- tai ääniviesti tai käyntikortin tiedot. Kuvat: Matleena Laakso, CC BY
 50. 50. QR-koodin tekeminen • www.qr-koodit.fi/generaattori • Jos linkki on kovin pitkä, se kannattaa ensin lyhentää: bit.ly Testaa koodit ennen käyttöönottoa! URL eli linkki
 51. 51. Lisätty todellisuus Lisätty todellisuus (augmented reality, AR) tarkoittaa tietokoneella luodun virtuaalisen sisällön (kuva, teksti, ääni, video, 3D-malli, GPS-informaatio) tuomista reaalimaailmaan erilaisia näyttöjä (läppäri, kännykkä, tabletti, datalasit,..) hyödyntäen. Kuvassa virtuaalinen sisältö on juuri avautumassa katsottaessa reaalimaailmaa tabletin näytön kautta. Kuva: Matleena Laakso, CC BY
 52. 52. Lumia: HERE City Lens Sovelluksen avulla näet ympäristösi palveluineen ja nähtävyyksineen kartalta tai näytön läpi katsottuna. Wikitude-sovellus toimii samankaltaisesti (iOS, Android, Windows). Näkymä Tampereen Hämeenkadulta
 53. 53. Aurasma • Aurasman avulla voit helposti katsoa ja luoda auroja mobiililaitteellasi (iOS, Android). • Monipuolisempia auroja voi luoda Aurasma Studiossa. • Nähdäksesi auroja, sinun tulee seurata tekijää/kanavaa. – Poikkeuksena superaurat (universal auras), esim. 20 € seteli. – Kanava-esimerkkejä: Famous logos, Bank Notes.
 54. 54. Näin aloitat Aurasma-sovelluksen käytön • Sovellus tarjoaa ohjeita auran tekemiseksi. Etene niiden mukaan tai ohita kohta valitsemalla SKIP. • Kirjaudu palveluun ylänurkasta. • Suurennuslasin kuvasta voit etsiä käyttäjiä/kanavia. • Alaosan violetista painikkeesta pääset ”pomppiviin palloihin” eli voit katsoa auroja. Etsi
 55. 55. Aurasma-sanastoa • Trigger image – kuva mitä katsomalla ”taika” tapahtuu (esim. 20 €) • Overlay – kuva, video, 3D-malli tms., mikä näkyy Aurasmalla trigger-kuvaa katsottaessa • Aura – Triggerin ja overlayn muodostama kokonaisuus • Channel – kanava, jonne voit koota aurasi (kaikki tai esim. tietyn oppiaineen sisällöt). Mikä sellaisia kuvia sinulla on luokkahuoneessa tai koulussa, mitä voisit käyttää trigger-kuvina?
 56. 56. Aurasman perustoiminnot • Vasemman yläkulman kuvakkeesta pääset profiilisivullesi ja näet aurasi, seurattavasi ja asetuksesi. • Oikean yläkulman +-merkistä voit luoda omia auroja. Tässä pikaohje, tarkemmat ohjeet seuraavissa dioissa: 1. Kuvaa TRIGGER. 2. Valitse OVERLAY ja asettele se triggerin päälle. 3. Nimeä aura ja valitse miten sen jaat.
 57. 57. Kuvaa trigger Auran tekeminen mobiilisovelluksella 1/3 • Ota kuva TRIGGERistä eli kuvasta (esineestä), jota katsomalla haluat OVERLAYn avautuvan. • Kuvaaminen vaatii hyvän valaistuksen ja selkeän kuvan (mittari vihreällä).
 58. 58. Aurasma ei tunnista samankokoisia vihersävyisiä kukkakuvia toisistaan. Perustuu muodon, ei kuvan tunnistukseen.
 59. 59. Kunkin kuvan leikkaaminen tai muotoileminen powerpointin kuvatyökalulla yksilölliseksi auttaa. Jos kuvia ei voi leikata, voi yhden sijoittaa neliön päälle, toisen pallon sisään. Erilaisten fonttien käyttäminenkin voi auttaa.
 60. 60. Valitse overlay Auran tekeminen mobiilisovelluksella 2/3 Valitse tai kuvaa OVERLAY eli se kuva, video tai 3D-malli, minkä haluat näkyvän lisättynä todellisuutena. Vaihtoehtoja on kaksi: •LIBRARY: appsin valmis valikoima 3D- malleja •DEVICE: itse ottamasi kuvat/videot – kuvaa nyt (Camera) tai valitse aiemmin kuvaamasi (Photo Album). – Jos haluat tuoda tekstiä, se tapahtuu tuomalla kuva tekstistä. Aseta sitten OVERLAY TRIGGER-kuvasi päälle ja valitse sille haluamasi asento, koko ja paikka.
 61. 61. Tallenna (jaa) aura Auran tekeminen mobiilisovelluksella 3/3 • Nimeä aura. • Tallenna aura yksityiseksi tai perusta kanava ja jaa aura siellä. Voit myös jakaa auran myös s-postin tai somen kautta. • Testaa toimivuus ja muista kertoa, että katsomiseen tarvitaan Aurasma-sovellus ja tietyn kanavan/käyttäjän seuraaminen.
 62. 62. Using AR to Enhance Learning James Pollock, BETT Show 2014 Esimerkkejä biologian opetuksesta •Oppijalle annettiin kuva ruuansulatusjärjestelmästä ja tehtäväksi tuottaa siihen lisäsisältöä Aurasmalla. •Kuva fotosynteesistä ja muutama tukisana. Aurasma muuttaa sen videoksi tai pp-esitykseksi. •Fotosynteesiaurassa lopuksi kolme nappia. Asia selvä/ melkein ok /tarvitsen apua. Niistä linkit GoogleDriveen ja YouTubeen. Kuvat Pollockin esityksestä.
 63. 63. Lisätietoja • Viisautta virtuaalimaailmoihin ja lisättyyn todellisuuteen -wikikirja • Kokemuksia ja opittua lisätyn todellisuuden opetuskäytöstä, Joanna Kalalahti, AVO2-hanke, 2014 • Lisätyn todellisuuden tuotantovälineiden vertailu, Kalalahti, Joanna ja Liukkonen, Mikko, AVO2-hanke, 2014 • Lisätyn todellisuuden selainohjeet Wikitudeen, Layariin ja Aurasmaan, eOppimiskeskus, AVO-hanke
 64. 64. Ilona IT:n omat ja sen sivulle linkatut iPad-oppaat • Listaus oppaista: www.ilonait.fi/web/lataa-opas-2 • Lataa iBooks-sovellus ja etsi sinne maksuttomia iPad- ja sovellusoppaita ja muita kirjoja, suomeksi tai vierailla kielillä. iBooks
 65. 65. Lisää ohjeita mobiilioppimiseen • Opetuksen kehittämishankkeet – sites.google.com/site/mobiilillaluonnollisesti – sites.google.com/site/mobiilisovelluksetopetuksessa/etusivu • Harto Pönkä, Tablet-sovelluksia opetukseen: tablet.purot.net • Juhani Kärki, Android opetuksessa: – sites.google.com/site/androidopetuksessa • Snellman-kesäyliopisto: Mobiililaitteet mahdollistajina, vinkkejä etenkin erityisopetukseen ja kuntoutukseen – snellman-kesayliopisto.mobie.fi/zine/86/article-11454 Suurin osa opetuksen hyödyllisistä sovelluksista on tehty yleiskäyttöön, ei oppiainekohtaisiksi.
 66. 66. Tiistai 5.4. klo 9.15-12.00
 67. 67. Kaksi viikkoa sitten • Opetusteknologian trendit, haasteet ja teknologiat • Avoimet Creative Commons -lisenssit • Mobiilioppiminen ja mobiilirata • Kokeilimme - AnswerGarden-sanapilvi - Quizizz- ja Quizlet-kyselyt - QR-koodit - Lisätyn todellisuuden sovellukset: Aurasma, Anatomy 4D, Quiver, tähtikartta
 68. 68. padlet.com/matlaakso/terveys2016
 69. 69. Viestiseinä padlet.com Käyttötarkoituksia -Seinälle kootaan tärkein kyseisenä päivänä opittu -Oppijoiden valokuvat #kutsumua -Kommentoitava linkkikokoelma -Kuvia ja havaintoja käsiteltävästä ilmiöstä -Ideariihi jne.
 70. 70. padlet.com • Opettaja tai yksi ryhmästä luo seinän ja jakaa linkin muille • Seinälle voi lisätä tekstiä, kuvia, linkkejä ja tiedostoja • Opettajan kannattaa kirjautua, muuten muutoksia voi tehdä vain 24 tunnin ajan. Kirjautumalla saat muutoinkin käyttöösi monipuolisemmat ominaisuudet. Toimii kohtuullisen hyvin mobiilisti. Tarjolla myös iOS- ja Android-sovellus.
 71. 71. Padletin yleiset asetukset Määrittele käyttäjänimesi asetuksista heti aluksi, sillä se tulee osaksi luomiesi seinien verkko-osoitetta. Sieltä löydät myös kielivalinnan.
 72. 72. Yksittäisen Padlet- seinän asetukset Käy läpi ainakin tärkeimmät •Perustiedot. •Asettelussa virta (allekkain) tai ruudukko (muutama sarake) on paras. •Yksityisyys: oletuksena on, että näkyy & muokattavissa vain linkin tietäville. •Osoite: määritä helposti muistettava osoite. •Jaa-symbolista löydät QR-koodin ja monipuoliset vaihtoehdot somessa jakamiseen ja tallentamiseen.
 73. 73. todaysmeet.com/terveys • Mitä kysymyksiä sinulle jäi viime kerrasta? • Mitä haluat oppia tänään aamupäivällä? Ohjelma •Sosiaalinen media (some) opetuksessa, ammatillisessa verkostoitumisessa ja oman ammattitaidon ylläpitämisen apuna •Yleisimmät somen palvelut •Helppoja somen palveluita opetukseen
 74. 74. todaysmeet.com 1. Luo chat-huone antamalla sille nimi ja valitsemalla aukioloaika. 2. Kerro osoite niille, jotka haluat mukaan. 3. Kukin kirjoittaa nimensä ja valitsee ”Join”.
 75. 75. Sosiaalinen media Some on ”tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän muoto, jossa käsitellään vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti tuotettua sisältöä ja luodaan ja ylläpidetään ihmisten välisiä suhteita”. Sanastokeskus STK: www.tsk.fi/tsk/fi/sosiaalisen_median_sanasto_tsk_40-513.html ”Sosiaalinen media on ennen muuta tiedon jakamista, keskustelua ja omaehtoista yhteisöllisyyttä.” Harto Pönkä harto.wordpress.com Kuva: Scott Maxwell, CC BY-SA
 76. 76. Opettajana Facebookissa • Suomalaiset pedagogit löydät Facebookin ryhmistä • opeverkostot.wikispaces.com/Facebook • opeverkostot.wikispaces.com/Blogit • Ammatillisen vuorovaikutuksen voi halutessaan rajata ryhmiin (salainen, suljettu tai julkinen) • Sivut näkyvät myös Facebookiin kirjautumattomille • Jos käyttäjä sallii, hänen julkisia päivityksiä voi myös seurata Kuva: mkhmarketing, CC BY
 77. 77. Blogit ja vlogit • Oppijat – yksin ja ryhmissä • Läksyblogit, luokkablogit • Oppiaineet, projektit • Leirikoulut, teemapäivät • Opettajat ja rehtorit • Koulutukset, konferenssit • Oppilaitokset, verkostot ja hankkeet Voit antaa oppijoille oikeuden päivittää blogia kertomalla heille blogin sähköpostin. Näin kirjautumista ei tarvita. Kuvat: Johanna Salmia, CC BY-SA (ylh.) ja Peter O’Shea, CC BY (alh.)
 78. 78. Vertaisoppiminen on tärkeää! "On mielenkiintoista käydä lukemassa muiden lukijoiden blogeja ja mitä he ovat lukeneet tai mihin he ovat kiinnittäneet huomioita. Ja minkälaisia kysymyksiä heille on tullut aiheesta. Minusta tuntuu, että tällä tavalla pystyn ehkä oppimaan ja sisäistämään luetun aiheen paremmin, kun pystyn kirjoittamaan aiheesta ja samalla miettimään lukemaani." Erään opiskelijan lukupäiväkirja Kuva: Mikrosoft, ClipArt
 79. 79. Vertaisoppimista ja jakamista ”Kaikki opettajat varmasti tietävät, miten kortilla aika työpäivän aikana on... Joten kun lähdin blogeja lukemaan, oli ensimmäinen ajatus se, että en ole koskaan tajunnut, miten paljon tvt:n käyttöön opetuksessa liittyvää materiaalia ja pohdintaa verkossa on! Linkki vei toiseen, ja jo vartissa olin löytänyt monta ihan uutta juttuja. Huippua!” LuokanopettajaKuva: pixabay.com, CC0
 80. 80. Mikä on Twitter? • Yhteisöpalvelu, jossa kommunikoidaan 140 merkin tviittien avulla, käytetään myös paljon kuvia ja linkkejä. • Voit seurata ketä tahansa (ellei tili ole suojattu) eikä seuraamisen tarvitse olla vastavuoroista. • Hashtagit ovat avaimia globaaliin vuorovaikutukseen esim. #koulut #digabi #itk2016 #Tampere #terveys Eric Langhorst, Twitter, a powerful collaboration tool for teachers
 81. 81. Miksi tviitata?
 82. 82. Esimerkkejä
 83. 83. Tviittien seuraaminen kirjautumatta • Yksittäisten käyttäjien Twitter-sivujen kautta (twitter.com/käyttäjänimi) • Syötteinä koulutuksen blogista • Tekstitv:n kautta (ajankohtaisohjelmat, urheilutapahtumat, tv-sarjat, vaalit) • Twitter-seinät seminaareissa, tapahtumissa, luokassasi, opehuoneessa – visibletweets.com (kirjautumatta) – www.tweetwally.com (kirjautumatta) – twitterfontana.com – www.twitterfall.com
 84. 84. Videoneuvottelu on Pirkanmaalla aktiivisessa käytössä • Harvinaisten kielten ja uskontojen opetus • Verkkokurssien tapaamiset (luennot, ryhmätyöt, ohjaus, kokeet,..) • Erilaisten maakunnallisten opettaja- verkostojen tapaamiset • Tiedottaminen (ohjeet ja kyselytunnit) • Seminaarisarjat opettajille (täydennyskoulutus) • Kielten etäkerhot • Poliisin ja palokunnan kyselytunnit • Tvt-pedagoginen tuki • Ohjaus (tvt-tuki, työssäoppiminen,..) • Työhaastattelut • Asiantuntijaverkosto.fi
 85. 85. Kevään webinaareja Webinaarilistaus: www.matleenalaakso.fi/p/webinaarit.html Esimerkkejä kevään tarjonnasta •5.4. QR-koodit ja linkinlyhentimet ja niiden hyödyntäminen •5.4. Yhteisöllisen oppimisen toimintamalli •5.4. Pilvipalvelut ja blogit opetuksessa  •6.4. Yksilöllinen oppiminen, oppimisen omistajuus ja arviointikulttuurin muutos  •6.4. Sähköiset tehtävätyökalut •12.4. Rajoja rikkova oppiminen – mobiililuokka  •13.4. Webinaarit ja striimaus •19.4. Snapchat, Periscope ja muut kuva- ja videopalvelut -katsaus •19.4. Oivaltava oppiminen – miten tukea älyn, tunteen ja luovuuden kehittymistä •19.4. Tabletit opetuksessa  •19.4. Liikunnan edistämisen hankearviointi •20.4. Blogit •26.4. Wikit •26.4. Ikioma avaimenperä ja monta muuta kokeilua, 3D-piirtäminen ja -tulostus välineenä perusopetuksessa •3.5. Elämyksiä etsimässä  •17.5. Kaatuilevan ikäihmisen profiili
 86. 86. Verkkoidentiteetti - keskustelun aiheeksi myös oppijoiden kanssa • Alaikäiset avoimessa verkossa – Riittäisikö pelkkä etunimi tai lempinimi, silloin kun se on käyttöehtojen mukaista?  Tämä ei tarkoita nimimerkin taakse piiloutumista. – Huoltajan lupa, kun kirjaudutaan palveluun tai viedään verkkoon tekijänoikeuksien alaista materiaalia. – HUOM: Monessa palvelussa riittää, että vain opettaja kirjautuu. – Joihinkin palveluihin on sallittua tehdä luokalle yhteistunnukset. • Muista myös käyttöehdot, tekijänoikeudet, someketti ja netiketti! – OPH: Sosiaalisen median opetuskäytön suositukset – Organisaatiokohtaiset ohjeet (someketti, tietoturvaohje,..) Kuva: San Jose Library, CC BY-SA VINKKI: Luo itsellesi sähköpostiosoite, jota käytät vain kirjautuessasi sosiaalisen median lukuisiin palveluihin.
 87. 87. Oman organisaation ulkopuoliset verkkopalvelut opetuksessa Ks. esim. Tampereen kaupungin ohjeet: tvt.tampereenseutu.fi/some Palveluun tarvitaan tunnukset (rekisteröityminen) • Kysyttävä oppijan suostumus (alle 18 v. myös huoltajan lupa) • Vaihtoehtoinen suoritustapa tarjottava pyydettäessä Palveluun ei tarvita tunnuksia, mutta sinne tallennetaan jotain • Jos tallennus on julkinen ja verrattavissa teokseen (esim. esitelmä, itse otettu valokuva), kysyttävä suostumus oppijalta (alle 18 v. myös huoltajan lupa) • Vaihtoehtoinen suoritustapa tarjottava pyydettäessä Palveluun ei tarvita tunnuksia eikä sinne tallenneta yksilöityä tietoa • Opettaja voi edellyttää, että palvelua käytetään
 88. 88. Mitä google nimelläsi löytää? Kirjoita nimesi lainausmerkkeihin Tarvitsetko verkkosiivoojaa?
 89. 89. Mitä tulee OPSin perusteella huomioida somen käytössä ja opetuksessa? Harto Pönkä: www.opetin.fi/blogi/someketti-opettajille-uuden-opsin-mukaan 1. Tutustu sosiaaliseen mediaan monipuolisesti 2. Opeta sosiaalisen median perusteet 3. Käytä sosiaalista mediaa oppimisen tukena 4. Käy eettistä keskustelua ja opasta vastuullisuuteen 5. Rakenna ”kaveria ei jätetä” -kulttuuria 6. Ennaltaehkäise kiusaamista yhteistyössä kotien kanssa 7. Kannusta opettajakollegasi someen
 90. 90. Liikkuvan koulun x-breikki • X-breikki on vapaasti oppilaitosten hyödynnettävissä ja jatko- jalostettavissa. Valmiita x-breikkejä löytyy SlideSharesta. Verkosta löydät ohjeet ja mallipohjat, vinkkejä jaetaan myös FB-ryhmässä. • Linkit ohjeisiin ja kuvan esimerkki: www.matleenalaakso.fi/2016/02/x-breikki-liikuttaa.html
 91. 91. 1. Twitter 2. YouTube 3. Google Search 4. Google Docs/Drive 5. PowerPoint 6. Dropbox 7. Facebook 8. WordPress 9. Skype 10. Evernote Top Tools for Learning 2015 List Jane Hart: c4lpt.co.uk/top100tools TOOL: “any software or online tool or service that can be used for your own personal learning or for teaching or training” 11. Prezi 12. Wikipedia 13. Pinterest 14. LinkedIn 15. Moodle 16. iPad and Apps 17. Kahoot 18. Blogger 19. PowToon 20. Slideshare
 92. 92. kirjoitusalusta.fi • Helppo wikimäinen yhteisöllisen kirjoittamisen palvelu • Avaa uusi kirjoitusalusta ja jaa linkki osallistujille – Kullekin oma tai ryhmille yhteiset – Voit tuoda alaotsikot valmiiksi työskentelyä helpottamaan • Vain ryhmätyötila vaatii rekisteröitymisen.
 93. 93. Ryhmien/vastaajien arpominen • Hedelmäpeli: – www.classtools.net/education-games-php/fruit_machine • Random Group Creator: – www.aschool.us/random/random-pair.php
 94. 94. Animoidut viestit Zoobe (Android, Suomessa ei vielä tarjolla iOS:lle) •Valitse animoitu hahmo ja äänitä viesti, max 30 sek. •Linkit videoihin ovat voimassa 14 vrk ajan. Voit tallentaa ne pysyvästi omaan laitteeseesi. Voki.com (ei mobiilisovellusta) •Luo puhuva hahmo (hahmo, vaatteet, tausta). •Ilmaisversiossa max 60 sek. Tellagami (iOS) •Lähetä s-postilla tai jaa somessa lyhyitä viestejä virtuaalihahmon esittämänä. •Ilmaisversiossa max. 30 sek., maksullisessa edu- versiossa 90 sek. ja monipuolisempi sisältö •Ohjeet seuraavissa dioissa
 95. 95. Animaatioiden tekeminen www.dvolver.com/moviemaker/index.html Teet helposti ja ilman kirjautumista pikkuanimaatioita valmiiden hahmojen, taustojen ja musiikin avulla.
 96. 96. Mietelauseet ja tiivistelmät • notegraphy.com – Selain, iOS, Android (Älä lataa MOOD-näppäimistöä!) – Notegraphy opettajan työssä (1:58): www.youtube.com/watch?v=hoQfm9V-lNg • Luo oma tunnus tai kirjaudu yhteisellä tunnuksella… • Aloita Make a Note -kohdasta: kirjoita teksti ja valitse sitten visuaalinen malli
 97. 97. Thinglink – interaktiiviset kuvat ja videot • Voit upottaa kuviin (videoihin) tekstiä tai nettisisältöä ”kuumien pisteiden” avulla • www.thinglink.com, iOS, Android • Luo tunnus tai kokeile yhteisillä… • Ohjeet: www.slideshare.net/MatleenaLaakso/thinglink-opetuksessa
 98. 98. Ajasta ryhmätyö tai pariporina www.online-stopwatch.com/classroom-timers (kuvassa) tai ticktocktimer.com
 99. 99. Lisätietoja • CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen, tämän diasarjan osalta: Matleena Laakso www.slideshare.net/MatleenaLaakso/tvt-terveystiedon- opetuksessa-2016. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0 HUOM: Kuvissa käytetty muitakin lisenssejä.

×