A kiterjesztett valóság tanórai használatának vizsgálata a szituatív tanulás szemszögéből

A KITERJESZTETT VALÓSÁG TANÓRAI
HASZNÁLATÁNAK VIZSGÁLATA A SZITUATÍV
TANULÁS SZEMSZÖGÉBŐL
Czékmán Balázs
Kispesti Puskás F. Ált. Isk.
IKT MasterMinds Kutatócsoport
Barnucz Nóra
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, RTK
IKT MasterMinds Kutatócsoport
Fehér Péter
IKT MasterMinds Kutatócsoport
Aknai Dóra Orsolya
IKT MasterMinds Kutatócsoport
DEFINÍCIÓ
"Segítségével a fizikai világ valós időben kibővíthető számítógép által generált
virtuális elemekkel, melyek beleolvadnak a valós környezetbe" (Matuszka, 2012).
XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19.
(Milgram and Kishino 1994)
ELMÉLETI HÁTTÉR
■ Új lehetőségek: tanítás, tanulás, kutatás és egyéb területeken
(Avila-Garzon et al. 2021)
■ AR – tanulást támogató hatása – szituatív tanulás és a konstruktivista tanulás
(Dunleavy & Dede 2014)
■ Szituatív tanulás – AR (Dede 2008, 2009) ismeretközvetítés
■ az elsajátított ismeret alkalmazása különböző szituációkban
XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19.
A SZITUATÍV TANULÁS MODELLJE
SZITUATÍV
TANULÁS
MENTÁLIS MODELL
VÁLTOZÁSA
TÉMÁHOZ VALÓ
KAPCSOLÓDÁS
TANULÁSI
BEVONÓDÁS
RÉSZVÉTEL
TANULÓKÖZÖSSÉG
SZERKEZETE
(Goel et al., 2010)
XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19.
KORÁBBI AR KUTATÁSAINK
▪ Akció kutatások különb9ző projektek mentén – digitális történetmesélés
(Czékmán–Aknai–Fehér 2017; Aknai–Czékmán–Fehér 2016) – pozitív eredmény
▪ AR – Linux parancsok – középiskola; vizsgálati és kontroll csoport eredményei is
jobbak; motiváció hiánya – semleges eredmény
▪ NKE RTK angol rendészeti szaknyelv; szókincselsajátítás eredmények jobban;
motivációra pozitívan hat – pozitív eredmény
XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19.
A KUTATÁS BEMUTATÁSA
▪ A kutatás célja:
▪ A szituatív tanulás alkalmazásának és jellemzőinek feltárása
▪ Módszer: kérdőív
▪ Adatgyűjtési módszere: Goel et al., 2010-es mérőeszközének
módosított változata (1-5 Likert-skála itemek)
▪ Adatgyűjtés ideje: 2022. október
XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19.
KUTATÁSI KÉRDÉSEK, HIPOTÉZISEK
▪ K1: Mennyire jellemző a szituatív tanulás alkalmazása a különböző tanulási
környezetekben?
▪ H1: A szituatív tanulás alapelvei jobban érvényesülnek a digitális és az AR-rel
támogatott digitális tanulási környezetekben, mint a hagyományosban.
▪ K2: Milyen eltérések vannak a szituatív tanulás négy dimenziójában a különböző
tanulási környezetek esetében?
▪ H2: A szituatív tanulás különböző dimenziói hangsúlyosabbak a digitális és az
AR-rel támogatott digitális tanulási környezetekben, mint a hagyományosban.
XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19.
MINTA
pedagógusok
(N=29)
N
tanítással
töltött évek
29 évnél fiatalabb 0 0
30-39 év 6 11
40-49 év 9 21
50-59 év 14 28
60 felett 1 40
összesen 30 23 3
4
14
18
8
felsőoktatás
középiskola
felső tagozat
alsó tagozat
óvoda
XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19.
1-3 év;
53,3%
4 vagy több év;
46,7%
alkalmanként;
70%
tanórák 10-20%-ában;
23,3%
tanórák 30-50%-ában;
6,6%
AR-rel szerzett tapasztalat AR használatának gyakorisága
XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19.
AR HASZNÁLATA
VALÓS HELYZETEK
a tanulás valós
problémákhoz,
helyzetekhez
kapcsolódik
4,07
4,37
4,50
traditional LE digital LE AR enhanced
digital LE
XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19.
hagyományos
tk.
digitális
tk.
AR-rel tám.
digitális tk.
(ANOVA: nem szignifikáns)
4,07
4,40
4,27
traditional LE digital LE AR enhanced
digital LE
MOTIVÁCIÓ
tanulók tanulási
motivációja magas
XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19.
(ANOVA: nem szignifikáns)
hagyományos
tk.
digitális
tk.
AR-rel tám.
digitális tk.
INTERAKCIÓK
tanulói interakciók,
kollaborációs /
kooperációs
tudásépítés
4,33
4,50 4,50
traditional LE digital LE AR enhanced
digital LE
XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19.
(ANOVA: nem szignifikáns)
hagyományos
tk.
digitális
tk.
AR-rel tám.
digitális tk.
TANÁRI SZEREP
a pedagógus
jellemzően facilitál
3,73
4,30 4,23
traditional LE digital LE AR enhanced
digital LE
XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19.
(ANOVA: nem szignifikáns)
hagyományos
tk.
digitális
tk.
AR-rel tám.
digitális tk.
3,63
3,80
3,93
traditional LE digital LE AR enhanced
digital LE
ÉRTÉKELÉS
leginkább formatív
értékelés
XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19.
(ANOVA: nem szignifikáns)
hagyományos
tk.
digitális
tk.
AR-rel tám.
digitális tk.
SZITUATÍV TANULÁSI INDEX
3,97
4,27 4,29
traditional LE digital LE AR enhanced
digital LE
szituatív tanulás
különböző tanulási
környezetekben –
ÖSSZESÍTETT
XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19.
(ANOVA: nem szignifikáns)
hagyományos
tk.
digitális
tk.
AR-rel tám.
digitális tk.
TÉMÁHOZ VALÓ KAPCSOLÓDÁS
csoport kommunikáció →
különböző mentális
modellek → különbségek
szintetizálása → közös
megértés
(*ANOVA: szignifikáns)
3,33
4,07
4,27
traditional LE digital LE AR enhanced
digital LE
XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19.
hagyományos
tk.
digitális
tk.
AR-rel tám.
digitális tk.
TANULÁSI BEVONÓDÁS
a külső mellett a belső
motiváció is fontos szerepet
játszhat a tanulási
folyamatban → a szituatív
tanulás alapeleme
3,68
4,57 4,66
traditional LE digital LE AR enhanced
digital LE
XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19.
hagyományos
tk.
digitális
tk.
AR-rel tám.
digitális tk.
(*ANOVA: szignifikáns)
RÉSZVÉTEL
amikor az egyén bevonódik
a közösségi interakciókba,
érdeklődést mutat mások
nézőpontja iránt a tanulási
tevékenység során
3,37
4,17* 4,28*
traditional LE digital LE AR enhanced
digital LE
XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19.
hagyományos
tk.
digitális
tk.
AR-rel tám.
digitális tk.
(*ANOVA: szignifikáns)
TANULÓKÖZÖSSÉG SZEREPE
a csoportban lévő tanulói
kapcsolatok mintázata,
valamint a csoportban
betöltött szerep
4,13
4,49* 4,41*
traditional LE digital LE AR enhanced
digital LE
XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19.
hagyományos
tk.
digitális
tk.
AR-rel tám.
digitális tk.
(*ANOVA: szignifikáns)
MENTÁLIS MODELL VÁLTOZÁSA
a mentális modell elmélete
leírja, hogy a tanulás
kognitív folyamatai hogyan
mennek végbe → tanulói
tudásszint változása
3,75
4,55* 4,53*
traditional LE digital LE AR enhanced
digital LE
XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19.
hagyományos
tk.
digitális
tk.
AR-rel tám.
digitális tk.
(*ANOVA: szignifikáns)
ÖSSZEGZÉS
▪ A kiterjesztett valóság új lehetőségeket kínál a tanítás és tanulás számára.
▪ A szituatív tanulás jól támogatható a digitális tanulási környezetekkel.
▪ H1: A szituatív tanulás alapelvei jobban érvényesülnek a digitális és az AR-rel
támogatott digitális tanulási környezetekben, mint a hagyományosban. Az értékek
magasabbak, de nem szignifikánsak.
▪ H2: A szituatív tanulás különböző dimenziói hangsúlyosabbak a digitális és az
AR-rel támogatott digitális tanulási környezetekben, mint a hagyományosban.
Igaz, ANOVA statisztika is megerősítette.
XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19.
KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!
Czékmán Balázs
Kispesti Puskás F. Ált. Isk.
IKT MasterMinds Kutatócsoport
Barnucz Nóra
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, RTK
IKT MasterMinds Kutatócsoport
Fehér Péter
IKT MasterMinds Kutatócsoport
Aknai Dóra Orsolya
IKT MasterMinds Kutatócsoport
■ Aknai, D. O., Czékmán, B., & Fehér, P. (2016a). Kiterjesztett valóság (AR) alkalmazások használata és készítése – lehetőségek a
tartalomba-ágyazott, integrált kompetenciafejlesztésre. In L. Hülber (Szerk.), I. Oktatásszervezési és Oktatásinformatikai Konferencia
[elektronikus dok.] (o. 37–37). Líceum Kiadó; MTMT. https://m2.mtmt.hu/api/publication/3071974
■ Aknai, D. O., Czékmán, B., & Fehér, P. (2016b). Kiterjesztett valóság (AR) alkalmazások, használata és készítése az iskolában. In N.
Márhoffer, N. Szekeres, & K. Rusznak (Szerk.), Horizontok és dialógusok II. konferencianapok (o. 22–23). Pécsi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet; MTMT. https://m2.mtmt.hu/api/publication/3072616
■ Avila-Garzon, C., Bacca-Acosta, J., Kinshuk, D., Duarte, J., & Betancourt, J. (2021). Augmented Reality in Education: An Overview of
Twenty-Five Years of Research. Contemporary Educational Technology, 13. https://doi.org/10.30935/cedtech/10865
■ Azuma, R. T. (1997). A Survey of Augmented Reality. Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 6(4), 355–385.
https://doi.org/10.1162/pres.1997.6.4.355
■ Czékmán, B., Aknai, D. O., & Fehér, P. (2017). A tartalomelőállítás lehetőségei a virtuális valóság (VR) és a kiterjesztett valóság (AR)
oktatási célú alkalmazásai esetében. In L. Hülber & A. Tamásné Fekete (Szerk.), II. Oktatástervezési és Oktatás-informatikai Konferencia
(o. 39–40). Líceum Kiadó; MTMT. https://m2.mtmt.hu/api/publication/3179823
■ Dede, C. (2008). Theoretical Perspectives Influencing the Use of Information Technology in Teaching and Learning. In J. Voogt & G.
Knezek (Szerk.), International Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education (o. 43–62). Springer US.
https://doi.org/10.1007/978-0-387-73315-9_3
■ Dunleavy, M., & Dede, C. (2014). Augmented Reality Teaching and Learning. In J. M. Spector, M. D. Merrill, J. Elen, & M. J. Bishop (Szerk.),
Handbook of Research on Educational Communications and Technology (o. 735–745). Springer New York. https://doi.org/10.1007/978-
1-4614-3185-5_59
■ Goel, L., Johnson, N., Junglas, I., & Ives, B. (2010). Situated Learning: Conceptualization and Measurement. Decision Sciences Journal of
Innovative Education, 8(1), 215–240. https://doi.org/10.1111/j.1540-4609.2009.00252.x
■ Immersive Interfaces for Engagement and Learning | Science. (é. n.). Elérés 2022. november 2., forrás
https://www.science.org/doi/10.1126/science.1167311
■ Sokhanych, A. (2017, június 8). What is Augmented Reality technology and how does AR work—2022. Thinkmobiles.
https://thinkmobiles.com/blog/what-is-augmented-reality/
HIVATKOZOTT IRODALOM
1 of 23

More Related Content

Similar to A kiterjesztett valóság tanórai használatának vizsgálata a szituatív tanulás szemszögéből(20)

Interaktív oktatástechnológiaInteraktív oktatástechnológia
Interaktív oktatástechnológia
Adrienn Papp-Danka77 views
Parad 2012 2.napParad 2012 2.nap
Parad 2012 2.nap
Reka Racsko496 views
Ikt az oktatasban  ikt u obrazovanju 2014-04-12Ikt az oktatasban  ikt u obrazovanju 2014-04-12
Ikt az oktatasban ikt u obrazovanju 2014-04-12
Ujhelyiné Szeverényi Irma1.3K views
Horizontok és dialogusok 2 absztraktkötet 2016Horizontok és dialogusok 2 absztraktkötet 2016
Horizontok és dialogusok 2 absztraktkötet 2016
Ambrus Attila József1.4K views
Newsletter_4_HU.pdfNewsletter_4_HU.pdf
Newsletter_4_HU.pdf
iTStudyHungaryKft5 views
Digitalis_ter_2022.pdfDigitalis_ter_2022.pdf
Digitalis_ter_2022.pdf
Ida Dringó-Horváth12 views
A technostressz csökkentésének lehetőségei a felsőoktatás eredményes digitali...A technostressz csökkentésének lehetőségei a felsőoktatás eredményes digitali...
A technostressz csökkentésének lehetőségei a felsőoktatás eredményes digitali...
IKT Kutatóközpont - Károli Gáspár Református Egyetem129 views
Nagy Regina: A digitális átmenet pedagógiai-módszertani támogatásaNagy Regina: A digitális átmenet pedagógiai-módszertani támogatása
Nagy Regina: A digitális átmenet pedagógiai-módszertani támogatása
Digitális Pedagógiai Módszertani Központ345 views

More from Balázs Czékmán(20)

A kiterjesztett valóság tanórai használatának vizsgálata a szituatív tanulás szemszögéből

 • 1. A KITERJESZTETT VALÓSÁG TANÓRAI HASZNÁLATÁNAK VIZSGÁLATA A SZITUATÍV TANULÁS SZEMSZÖGÉBŐL Czékmán Balázs Kispesti Puskás F. Ált. Isk. IKT MasterMinds Kutatócsoport Barnucz Nóra Nemzeti Közszolgálati Egyetem, RTK IKT MasterMinds Kutatócsoport Fehér Péter IKT MasterMinds Kutatócsoport Aknai Dóra Orsolya IKT MasterMinds Kutatócsoport
 • 2. DEFINÍCIÓ "Segítségével a fizikai világ valós időben kibővíthető számítógép által generált virtuális elemekkel, melyek beleolvadnak a valós környezetbe" (Matuszka, 2012). XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19. (Milgram and Kishino 1994)
 • 3. ELMÉLETI HÁTTÉR ■ Új lehetőségek: tanítás, tanulás, kutatás és egyéb területeken (Avila-Garzon et al. 2021) ■ AR – tanulást támogató hatása – szituatív tanulás és a konstruktivista tanulás (Dunleavy & Dede 2014) ■ Szituatív tanulás – AR (Dede 2008, 2009) ismeretközvetítés ■ az elsajátított ismeret alkalmazása különböző szituációkban XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19.
 • 4. A SZITUATÍV TANULÁS MODELLJE SZITUATÍV TANULÁS MENTÁLIS MODELL VÁLTOZÁSA TÉMÁHOZ VALÓ KAPCSOLÓDÁS TANULÁSI BEVONÓDÁS RÉSZVÉTEL TANULÓKÖZÖSSÉG SZERKEZETE (Goel et al., 2010) XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19.
 • 5. KORÁBBI AR KUTATÁSAINK ▪ Akció kutatások különb9ző projektek mentén – digitális történetmesélés (Czékmán–Aknai–Fehér 2017; Aknai–Czékmán–Fehér 2016) – pozitív eredmény ▪ AR – Linux parancsok – középiskola; vizsgálati és kontroll csoport eredményei is jobbak; motiváció hiánya – semleges eredmény ▪ NKE RTK angol rendészeti szaknyelv; szókincselsajátítás eredmények jobban; motivációra pozitívan hat – pozitív eredmény XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19.
 • 6. A KUTATÁS BEMUTATÁSA ▪ A kutatás célja: ▪ A szituatív tanulás alkalmazásának és jellemzőinek feltárása ▪ Módszer: kérdőív ▪ Adatgyűjtési módszere: Goel et al., 2010-es mérőeszközének módosított változata (1-5 Likert-skála itemek) ▪ Adatgyűjtés ideje: 2022. október XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19.
 • 7. KUTATÁSI KÉRDÉSEK, HIPOTÉZISEK ▪ K1: Mennyire jellemző a szituatív tanulás alkalmazása a különböző tanulási környezetekben? ▪ H1: A szituatív tanulás alapelvei jobban érvényesülnek a digitális és az AR-rel támogatott digitális tanulási környezetekben, mint a hagyományosban. ▪ K2: Milyen eltérések vannak a szituatív tanulás négy dimenziójában a különböző tanulási környezetek esetében? ▪ H2: A szituatív tanulás különböző dimenziói hangsúlyosabbak a digitális és az AR-rel támogatott digitális tanulási környezetekben, mint a hagyományosban. XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19.
 • 8. MINTA pedagógusok (N=29) N tanítással töltött évek 29 évnél fiatalabb 0 0 30-39 év 6 11 40-49 év 9 21 50-59 év 14 28 60 felett 1 40 összesen 30 23 3 4 14 18 8 felsőoktatás középiskola felső tagozat alsó tagozat óvoda XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19.
 • 9. 1-3 év; 53,3% 4 vagy több év; 46,7% alkalmanként; 70% tanórák 10-20%-ában; 23,3% tanórák 30-50%-ában; 6,6% AR-rel szerzett tapasztalat AR használatának gyakorisága XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19. AR HASZNÁLATA
 • 10. VALÓS HELYZETEK a tanulás valós problémákhoz, helyzetekhez kapcsolódik 4,07 4,37 4,50 traditional LE digital LE AR enhanced digital LE XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19. hagyományos tk. digitális tk. AR-rel tám. digitális tk. (ANOVA: nem szignifikáns)
 • 11. 4,07 4,40 4,27 traditional LE digital LE AR enhanced digital LE MOTIVÁCIÓ tanulók tanulási motivációja magas XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19. (ANOVA: nem szignifikáns) hagyományos tk. digitális tk. AR-rel tám. digitális tk.
 • 12. INTERAKCIÓK tanulói interakciók, kollaborációs / kooperációs tudásépítés 4,33 4,50 4,50 traditional LE digital LE AR enhanced digital LE XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19. (ANOVA: nem szignifikáns) hagyományos tk. digitális tk. AR-rel tám. digitális tk.
 • 13. TANÁRI SZEREP a pedagógus jellemzően facilitál 3,73 4,30 4,23 traditional LE digital LE AR enhanced digital LE XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19. (ANOVA: nem szignifikáns) hagyományos tk. digitális tk. AR-rel tám. digitális tk.
 • 14. 3,63 3,80 3,93 traditional LE digital LE AR enhanced digital LE ÉRTÉKELÉS leginkább formatív értékelés XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19. (ANOVA: nem szignifikáns) hagyományos tk. digitális tk. AR-rel tám. digitális tk.
 • 15. SZITUATÍV TANULÁSI INDEX 3,97 4,27 4,29 traditional LE digital LE AR enhanced digital LE szituatív tanulás különböző tanulási környezetekben – ÖSSZESÍTETT XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19. (ANOVA: nem szignifikáns) hagyományos tk. digitális tk. AR-rel tám. digitális tk.
 • 16. TÉMÁHOZ VALÓ KAPCSOLÓDÁS csoport kommunikáció → különböző mentális modellek → különbségek szintetizálása → közös megértés (*ANOVA: szignifikáns) 3,33 4,07 4,27 traditional LE digital LE AR enhanced digital LE XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19. hagyományos tk. digitális tk. AR-rel tám. digitális tk.
 • 17. TANULÁSI BEVONÓDÁS a külső mellett a belső motiváció is fontos szerepet játszhat a tanulási folyamatban → a szituatív tanulás alapeleme 3,68 4,57 4,66 traditional LE digital LE AR enhanced digital LE XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19. hagyományos tk. digitális tk. AR-rel tám. digitális tk. (*ANOVA: szignifikáns)
 • 18. RÉSZVÉTEL amikor az egyén bevonódik a közösségi interakciókba, érdeklődést mutat mások nézőpontja iránt a tanulási tevékenység során 3,37 4,17* 4,28* traditional LE digital LE AR enhanced digital LE XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19. hagyományos tk. digitális tk. AR-rel tám. digitális tk. (*ANOVA: szignifikáns)
 • 19. TANULÓKÖZÖSSÉG SZEREPE a csoportban lévő tanulói kapcsolatok mintázata, valamint a csoportban betöltött szerep 4,13 4,49* 4,41* traditional LE digital LE AR enhanced digital LE XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19. hagyományos tk. digitális tk. AR-rel tám. digitális tk. (*ANOVA: szignifikáns)
 • 20. MENTÁLIS MODELL VÁLTOZÁSA a mentális modell elmélete leírja, hogy a tanulás kognitív folyamatai hogyan mennek végbe → tanulói tudásszint változása 3,75 4,55* 4,53* traditional LE digital LE AR enhanced digital LE XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19. hagyományos tk. digitális tk. AR-rel tám. digitális tk. (*ANOVA: szignifikáns)
 • 21. ÖSSZEGZÉS ▪ A kiterjesztett valóság új lehetőségeket kínál a tanítás és tanulás számára. ▪ A szituatív tanulás jól támogatható a digitális tanulási környezetekkel. ▪ H1: A szituatív tanulás alapelvei jobban érvényesülnek a digitális és az AR-rel támogatott digitális tanulási környezetekben, mint a hagyományosban. Az értékek magasabbak, de nem szignifikánsak. ▪ H2: A szituatív tanulás különböző dimenziói hangsúlyosabbak a digitális és az AR-rel támogatott digitális tanulási környezetekben, mint a hagyományosban. Igaz, ANOVA statisztika is megerősítette. XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19.
 • 22. KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET! Czékmán Balázs Kispesti Puskás F. Ált. Isk. IKT MasterMinds Kutatócsoport Barnucz Nóra Nemzeti Közszolgálati Egyetem, RTK IKT MasterMinds Kutatócsoport Fehér Péter IKT MasterMinds Kutatócsoport Aknai Dóra Orsolya IKT MasterMinds Kutatócsoport
 • 23. ■ Aknai, D. O., Czékmán, B., & Fehér, P. (2016a). Kiterjesztett valóság (AR) alkalmazások használata és készítése – lehetőségek a tartalomba-ágyazott, integrált kompetenciafejlesztésre. In L. Hülber (Szerk.), I. Oktatásszervezési és Oktatásinformatikai Konferencia [elektronikus dok.] (o. 37–37). Líceum Kiadó; MTMT. https://m2.mtmt.hu/api/publication/3071974 ■ Aknai, D. O., Czékmán, B., & Fehér, P. (2016b). Kiterjesztett valóság (AR) alkalmazások, használata és készítése az iskolában. In N. Márhoffer, N. Szekeres, & K. Rusznak (Szerk.), Horizontok és dialógusok II. konferencianapok (o. 22–23). Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet; MTMT. https://m2.mtmt.hu/api/publication/3072616 ■ Avila-Garzon, C., Bacca-Acosta, J., Kinshuk, D., Duarte, J., & Betancourt, J. (2021). Augmented Reality in Education: An Overview of Twenty-Five Years of Research. Contemporary Educational Technology, 13. https://doi.org/10.30935/cedtech/10865 ■ Azuma, R. T. (1997). A Survey of Augmented Reality. Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 6(4), 355–385. https://doi.org/10.1162/pres.1997.6.4.355 ■ Czékmán, B., Aknai, D. O., & Fehér, P. (2017). A tartalomelőállítás lehetőségei a virtuális valóság (VR) és a kiterjesztett valóság (AR) oktatási célú alkalmazásai esetében. In L. Hülber & A. Tamásné Fekete (Szerk.), II. Oktatástervezési és Oktatás-informatikai Konferencia (o. 39–40). Líceum Kiadó; MTMT. https://m2.mtmt.hu/api/publication/3179823 ■ Dede, C. (2008). Theoretical Perspectives Influencing the Use of Information Technology in Teaching and Learning. In J. Voogt & G. Knezek (Szerk.), International Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education (o. 43–62). Springer US. https://doi.org/10.1007/978-0-387-73315-9_3 ■ Dunleavy, M., & Dede, C. (2014). Augmented Reality Teaching and Learning. In J. M. Spector, M. D. Merrill, J. Elen, & M. J. Bishop (Szerk.), Handbook of Research on Educational Communications and Technology (o. 735–745). Springer New York. https://doi.org/10.1007/978- 1-4614-3185-5_59 ■ Goel, L., Johnson, N., Junglas, I., & Ives, B. (2010). Situated Learning: Conceptualization and Measurement. Decision Sciences Journal of Innovative Education, 8(1), 215–240. https://doi.org/10.1111/j.1540-4609.2009.00252.x ■ Immersive Interfaces for Engagement and Learning | Science. (é. n.). Elérés 2022. november 2., forrás https://www.science.org/doi/10.1126/science.1167311 ■ Sokhanych, A. (2017, június 8). What is Augmented Reality technology and how does AR work—2022. Thinkmobiles. https://thinkmobiles.com/blog/what-is-augmented-reality/ HIVATKOZOTT IRODALOM