Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Tabletek a pedagógia szemszögéből: mi történik tanórán?

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 17 Ad

Tabletek a pedagógia szemszögéből: mi történik tanórán?

Download to read offline

A mobil eszközök (például tabletek) oktatási célú alkalmazása komoly lehetőséget jelenthet az iskolák számára. A mobiltechnológia segítségével megvalósuló bárhol, bármikor, bárkinek elérhető mobiltanulás (m-learning) alkalmazása hozzájárulhat azokhoz a 21. századi készségek fejlesztéséhez, melyek szükségesek lehetnek a munkaerőpiacra való sikeres belépéshez (Bestwick és Campbell, 2010). A technológiához kapcsolódó pedagógiai szemléletváltás azonban nem megy automatikusan, s a technikai fejlődés mellett az „oktatás forradalma” késni látszik (Fehér, 2010).
Kérdés, hogy az új eszközökkel alkalmazásra kerülnek-e olyan új módszerek, melyek a mobiltechnológiával támogatott tanulás hatékonyágát növelhetik, a hagyományos (instruktív) mellett helyet kapnak-e a mobil eszközökkel is alkalmazható konstruktivista jellegű módszerek, tanulásszervezési módok és értékelési gyakorlatok. Folyamatban lévő empirikus kutatásunkban a mobil eszközök tanórai szintű, osztálytermi használatát vizsgáltuk a Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskola „tablettel támogatott oktatási programjának” keretében. 50 tanórán alapuló vizsgálatunk az eszközökkel alkalmazott pedagógiát vizsgálja: tabletekkel alkalmazott (1) módszerek, (2) didaktikai feladatok, (3) munkaformák és (4) online eszközök, applikációk. Kutatásunk eredményei egy tradicionális osztálytermi gyakorlatot mutatnak, melyek azonban a konstruktív pedagógiában is alkalmazható módszerekkel egészülnek ki.
kulcsszavak: tablet, oktatás, pedagógia
Bestwick, A. és Campbell, J.R. (2010). Mobile learning for all. EP magazine, 40. 9. sz. 18–20.
Fehér Péter (2000): Konstruktív pedagógiai kísérletek számítógéppel. http://edutech.elte.hu/multiped/szst_01/szst_01.pdf (Letöltés ideje: 2017.07.17.)

A mobil eszközök (például tabletek) oktatási célú alkalmazása komoly lehetőséget jelenthet az iskolák számára. A mobiltechnológia segítségével megvalósuló bárhol, bármikor, bárkinek elérhető mobiltanulás (m-learning) alkalmazása hozzájárulhat azokhoz a 21. századi készségek fejlesztéséhez, melyek szükségesek lehetnek a munkaerőpiacra való sikeres belépéshez (Bestwick és Campbell, 2010). A technológiához kapcsolódó pedagógiai szemléletváltás azonban nem megy automatikusan, s a technikai fejlődés mellett az „oktatás forradalma” késni látszik (Fehér, 2010).
Kérdés, hogy az új eszközökkel alkalmazásra kerülnek-e olyan új módszerek, melyek a mobiltechnológiával támogatott tanulás hatékonyágát növelhetik, a hagyományos (instruktív) mellett helyet kapnak-e a mobil eszközökkel is alkalmazható konstruktivista jellegű módszerek, tanulásszervezési módok és értékelési gyakorlatok. Folyamatban lévő empirikus kutatásunkban a mobil eszközök tanórai szintű, osztálytermi használatát vizsgáltuk a Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskola „tablettel támogatott oktatási programjának” keretében. 50 tanórán alapuló vizsgálatunk az eszközökkel alkalmazott pedagógiát vizsgálja: tabletekkel alkalmazott (1) módszerek, (2) didaktikai feladatok, (3) munkaformák és (4) online eszközök, applikációk. Kutatásunk eredményei egy tradicionális osztálytermi gyakorlatot mutatnak, melyek azonban a konstruktív pedagógiában is alkalmazható módszerekkel egészülnek ki.
kulcsszavak: tablet, oktatás, pedagógia
Bestwick, A. és Campbell, J.R. (2010). Mobile learning for all. EP magazine, 40. 9. sz. 18–20.
Fehér Péter (2000): Konstruktív pedagógiai kísérletek számítógéppel. http://edutech.elte.hu/multiped/szst_01/szst_01.pdf (Letöltés ideje: 2017.07.17.)

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Tabletek a pedagógia szemszögéből: mi történik tanórán? (8)

More from Balázs Czékmán (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Tabletek a pedagógia szemszögéből: mi történik tanórán?

 1. 1. TABLETEK A PEDAGÓGIA SZEMSZÖGÉBŐL: MI TÖRTÉNIK TANÓRÁN? Czékmán Balázs Debreceni Egyetem PhD hallgató, III. évfolyam
 2. 2. TABLETEK AZ OKTATÁSBAN  Tabletek megjelenése az oktatásban - 2010  1:1 hozzáférés expanziója (lásd Bebell és O'Dwyer, 2010; Fleischer, 2012; Zucker és Light, 2009; Clarke et al., 2013)  Nemzetközi kezdeményezések: Amerika, Európa, Ázsia, Afrika, Ausztrália (Tamim et al., 2015)  Hazai kezdeményezések: EKF Médiainformatika Intézet, multinacionális vállalatok programjai (DIA, 2016; Herzog és Racsko, 2016; Rimányi, 2015;) HuCER 2018, Székesfehérvár, május 24-25.
 3. 3. MI TÖRTÉNIK A TANÓRÁN?  változás (?): projekt-alapú tanulás; probléma-alapú tanulás; tanulóközpontú, innovatív megközelítések; transzformatív pedagógiai modellek  munkaformák esetében: gyakoribb volt az egyéni és a páros munka (például Yeow, 2012), interaktivitás kihasználása (például Clarke és Svanaes, 2014; Samsung, 2015); kevesebb frontális  oktatási tartalmak: applikációk és online felületek kihasználhatók (ChanLin, 2017; DIA, 2016)  Konstruktív tanulási környezet az instruktív helyett/mellett. HuCER 2018, Székesfehérvár, május 24-25.
 4. 4. A KUTATÁS KÖRÜLMÉNYEI 2014-2015, 3. gyakorlati év Samsung Galaxy Tab 3 (30) Huawei MediaPad T3 (20) Alapítványi és támogatói finanszírozás Továbbképzés és mentorálás Rendszeres kutatások HuCER 2018, Székesfehérvár, május 24-25.
 5. 5. KUTATÁS BEMUTATÁSA  A kutatás előzménye:  A pedagógusok (N=15) tanórai mobiltechnológia használata és az ezzel kapcsolatos tapasztalatok, vélemények vizsgálata, 2017. Keresztmetszeti vizsgálat.  Jelen kutatás célja:  Tabletek tanórai szintű, osztálytermi használatának vizsgálata pedagógiai nézőpontból.  Vizsgálat módszere: deskriptív kutatás.  Adatgyűjtés: online felmérés.  Vizsgálat lebonyolítása: minden tabletes óra után, pedagógusok körében. HuCER 2018, Székesfehérvár, május 24-25.
 6. 6. TANÓRÁK MEGOSZLÁSA I. tantárgy osztály összesen 2.o 3.o 4.o 5.o 6.o 7.o 8.o matematika 5 22 0 4 4 0 5 40 idegen nyelv 0 6 3 14 0 5 0 28 magyar irodalom és nyelvtan 5 0 0 4 11 1 0 21 környezetismeret 0 11 0 0 0 0 0 11 biológia 0 0 0 7 0 2 0 9 informatika 0 1 1 0 0 0 0 2 összesen 10 40 4 29 15 8 5 111 tagozat szerint 54 57 111 HuCER 2018, Székesfehérvár, május 24-25.
 7. 7. TANÓRÁK MEGOSZLÁSA II. 7 12 10 25 16 15 14 12 0 5 10 15 20 25 30 35 40 február március április május alsó tagozat felső tagozat HuCER 2018, Székesfehérvár, május 24-25.
 8. 8. tagozat alsó tagozat szórás felső tagozat szórás összesen ANOVA munkáltató módszer 24,11 11,93 17,53 11,03 20,73 *** házi feladat 18,89 14,62 2,56 8,50 10,50 *** kooperatív módszer 19,31 14,32 1,19 3,95 10,01 *** szimuláció, szerepjáték 19,69 13,93 0,44 1,55 9,80 *** szemléltetés 12,39 9,65 2,58 5,18 7,35 *** projekt módszer 12,78 9,98 0,88 4,74 6,67 *** magyarázat 6,96 4,10 1,42 3,13 4,12 *** megbeszélés 6,76 4,51 1,54 5,03 4,08 *** tanulók kiselőadásai 1,83 1,48 0,00 0,00 0,89 *** tanulási szerződés 1,43 6,55 0,00 0,00 0,38 ns előadás 0,17 0,69 0,23 1,38 0,20 ns elbeszélés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ns vita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ns Tabletes órán alkalmazott módszerek időtartama
 9. 9. 2016-2017 2017-2018 magyarázat házi feladat szemléltetés kooperatív módszer előadás szimuláció, szerepjáték kooperatív módszer szemléltetés megbeszélés projekt módszer házi feladat magyarázat tanulók kiselőadásai megbeszélés vita tanulók kiselőadásai projekt módszer előadás szerepjáték, szimuláció elbeszélés elbeszélés vita Tabletes órán alkalmazott módszerek változása HuCER 2018, Székesfehérvár, május 24-25.
 10. 10. Tabletes órán alkalmazott didaktikai feladatok időtartama tagozat alsó tagozat szórás felső tagozat szórás összesen ANOVA ismétlés, rendszerezés 29,43 15,583 9,79 11,332 19,34 *** új ismeret alkalmazása 27,70 16,976 10,51 11,674 18,87 *** motiválás 14,59 8,518 5,96 7,248 10,16 *** ellenőrzés, értékelés 13,37 8,766 3,28 5,084 8,19 *** új ismeret közlése 12,78 9,187 2,25 5,455 7,37 *** szemléltetés 12,28 9,779 1,12 2,673 6,55 *** HuCER 2018, Székesfehérvár, május 24-25.
 11. 11. 2016-2017 2017-2018 motiválás ismétlés, rendszerezés új ismeret alkalmazása új ismeret alkalmazása ismétlés, rendszerezés motiválás szemléltetés ellenőrzés, értékelés új ismeret közlése új ismeret közlése ellenőrzés, értékelés szemléltetés Tabletes órán alkalmazott didaktikai feladatok változása HuCER 2018, Székesfehérvár, május 24-25.
 12. 12. Tabletes órán alkalmazott munkaformák időtartama tagozat alsó tagozat szórás felső tagozat szórás összesen ANOVA egyéni 32,41 13,166 17,39 11,903 24,69 *** páros 12,96 9,443 3,42 7,767 8,06 *** csoportos 12,22 9,842 1,04 4,755 6,48 *** frontális 8,96 7,931 2,04 2,872 5,41 *** HuCER 2018, Székesfehérvár, május 24-25.
 13. 13. Tabletes órán alkalmazott munkaformák változása 2016-2017 2017-2018 páros egyéni egyéni páros csoportos csoportos frontális frontális HuCER 2018, Székesfehérvár, május 24-25.
 14. 14. applikációk, online felületek alsó tagozat felső tagozat összesen tanórákon Interaktív gyakorlásra használt eszközök (pl. Tankocka: LearningApps, Quizlet, Quizizz) 50 41 91 82% Tananyagmenedzselő eszközök (Hatelemi) 45 30 75 68% Applikációk (alsó tagozatosoknak) 44 2 46 41% Információkeresés (Google, Wikipedia) 34 6 40 36% Mérés értékeléshez használt eszközök (Redmenta, Socrative) 7 12 19 17% Kódoláshoz, programozáshoz kapcsolódó applikációk 3 0 3 3% Közös dokumentumkészítés (Padlet, Google Docs) 0 2 2 2% Digitális történetmeséléshez kapcsolódó applikációk 1 0 1 1% Gondolattérkép készítő alkalmazás (pl. MindMeister) 0 0 0 0%
 15. 15. VISSZAJELZÉSEK „Szívesen végezték a gyerekek a feladatokat. Többen ígérték, hogy otthon folytatják azokkal, amikre nem jutott idejük az órán.” „Nagyon élvezték a gyerekek, észre sem vették, hogy vége lett az órának.” ׄSajnos a beállítások és az oldal nehéz működése miatt a gyerekek közül csak ketten tudtak bejelentkezni és a feladatlap megoldásának nekiállni. Az órát újra ismételtem.” ׄA programokból a rendszer munka közben kiléptetett, így a kitöltési idő megnőtt, többször újra kellett kezdeni a Tankockát.” HuCER 2018, Székesfehérvár, május 24-25.
 16. 16. ÖSSZEGZÉS  A munkáltató módszer a leghosszabb időtartamban alkalmazott módszer. A kooperatív és a projektmódszer gyakoribb lett, előző évhez viszonyítva.  Főleg ismétlésre és rendszerezésre, gyakoribb az elektronikus mérés és értékelés.  Munkaformák tekintetében elsősorban az egyéni és páros a leghosszabb időtartamban alkalmazott. (Interaktív feladatok.)  Hagyományos (instruktív) osztálytermi gyakorlat, mely konstruktív elemeket is tartalmaz, de a tanulók szereplése nem gyakori.  A tanulók élvezték a tanórákat, az eszköz és alkalmazása motiváló.  Főleg online felületekre (!) vonatkozó negatív tapasztalatok. HuCER 2018, Székesfehérvár, május 24-25.
 17. 17. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Czékmán Balázs balazs.czekman@gmail.com edumobil.hu

×