Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tabletek iskolai alkalmazásának hatékonyságmérési lehetőségei a nemzetközi szakirodalom alapján

157 views

Published on

A mobiltechnológia elérhetőségének köszönhetően a mobil eszközök alkalmassá válhatnak az 1:1 hozzáférési modell alkalmazására, mely számos országban már a gyakorlatban is megjelent (Bebell–O'Dwyer, 2010; Fleischer, 2012; Zucker–Light, 2009; Clarke et al. 2013). A táblagépek használata hozzájárulhat a tanulás, tanítás támogatásához, ugyanakkor elterjedése számos kérdést is felvet, mely az eszköz oktatásra gyakorolt hatását vizsgáló kutatásokat igényel (Johnson et al., 2014). Az eddigi 1:1 programokat kutató tanulmányok kapcsán megállapítható, hogy azok eredményei rendkívül heterogének, mivel minden 1:1 kezdeményezésnek megvan a maga „egyedisége”. Ezek az egyediségek pedig módszertani megközelítésben, kutatási témák tekintetében is megjelennek (Bebell – Kay, 2010).
Nemzetközi szakirodalmat feltáró tanulmányunk ezért a következő szempontok mentén vizsgálódik: (1) tabletek használatának módjai a diákok és a pedagógusok körében; (2) tabletek vizsgálatánál alkalmazott kutatási módszerek; (3) tabletek vizsgálatánál alkalmazott adatgyűjtési módszerek; valamint (4) vizsgált témakörök. A tabletek tanulók és pedagógusok által használt módjai közül a multimédiás jelent meg legtöbbször (16), a táblagépek vizsgálatánál alkalmazott módszerek közül a kísérlet volt a leggyakoribb (81%), míg az adatgyűjtési módok közül a kérdőív (11) volt a legelterjedtebb. Vizsgált készségek körében leggyakrabban (5) a tanulók szövegértéséhez kapcsolódó vizsgálatok képezték a kutatások tárgyát.
kulcsszavak: mobiltechnológia, tablet, kutatás, módszerek, tanulmányi eredményesség

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tabletek iskolai alkalmazásának hatékonyságmérési lehetőségei a nemzetközi szakirodalom alapján

 1. 1. TABLETEK ISKOLAI ALKALMAZÁSÁNAK HATÉKONYSÁGMÉRÉSI LEHETŐSÉGEI A NEMZETKÖZI SZAKIRODALOM ALAPJÁN Czékmán Balázs Puskás Ferenc Általános Iskola Debreceni Egyetem IKT MasterMinds
 2. 2. TARTALOM HuCER, Budapest, 2017. május 25-26. Elméleti háttér Módszerek ismertetése Eredmények Javaslatok
 3. 3. TABLETEK AZ OKTATÁSBAN  Horizon Report, 2010, mobiltechnológia elterjedése (NMC, 2010)  eszközellátottság: okostelefon (83% ), táblagép (50% felett), laptop (47%), asztali számítógép (37%) (DIA, 2016)  1:1 hozzáférés expanziója (lásd Bebell és O'Dwyer, 2010; Fleischer, 2012; Zucker és Light, 2009; Clarke et al., 2013)  tablet látszik elterjedni (Marés, 2012) HuCER, Budapest, 2017. május 25-26.
 4. 4. KUTATÁSOK GYEREKCIPŐBEN  IKT gyakoribb alkalmazása = jobb oktatás?  Technológiai jellegű kiadások nem mennek más területek rovására? (Oppenheimer, 1997 idézi Livingstone, 2012)  Az eddigi vizsgálatok számos előnyt mutatnak (Xiang et. al., 2009; Siozos, et al., 2009; Alvarez et al., 2011), azonban több kutatásra van szükség, kiváltképp a hatékonyság mérésére (Savas, 2014).  vizsgálatok problematikája  tablettel TOK. vizsgálati lehetőségei (Cheung és Hew, 2009) HuCER, Budapest, 2017. május 25-26.
 5. 5. KUTATÁS RÉSZLETEI  Szisztematikus szakirodalmi feltárás  Szűrési feltételek  táblagépek használatáról szólnak  tanulók tanulmányi eredményeire gyakorolt hatás  általános iskolai oktatásra vonatkoznak (5-15 éves diákok)  elsődleges empirikus kutatásokon alapszanak  2009 utáni megjelenésűek, angol nyelven  16 tanulmány: 11 pozitív, 2 negatív, 3 semleges HuCER, Budapest, 2017. május 25-26.
 6. 6. (1) Milyen módon kerülnek felhasználásra a táblagépek a tanulási-, tanítási folyamat során a tanulók és a pedagógusok körében? (2) Milyen kutatási módszereket, stratégiákat alkalmaznak a táblagépek kutatása során? (3) Milyen adatgyűjtési módszerek kerülnek alkalmazásra a táblagépek kutatása során? (4) Mely tantárgyak, témakörök esetében, mely készségek változását vizsgálták? KUTATÁSI KÉRDÉSEK HuCER, Budapest, 2017. május 25-26.
 7. 7.  Multimédiás eszközként  Kommunikációs eszközként  Rögzítő (felvevő) eszközként  Megjelenítő (prezentációs) eszközként  Elemző eszközként  Értékelő eszközként  Feladatszervező, feladatirányítási eszközként TABLETEK HASZNÁLATÁNAK MÓDJAI HuCER, Budapest, 2017. május 25-26.
 8. 8. TABLETEK HASZNÁLATÁNAK MÓDJAI 16 2 5 6 1 5 1 multimédiás eszközként kommunikációs eszközként rögzítő (felvevő) eszközként megjelenítő (reprezentációs)… elemző eszközként értékelő eszközként feladatszervező,… HuCER, Budapest, 2017. május 25-26.
 9. 9.  Deskriptív vagy „leíró” kutatás  Valós, valódi kísérlet vagy kétcsoportos kísérlet  Kvázi-kísérlet  Gyenge kísérlet vagy önkontrollos kísérlet  Egy változót vizsgáló kísérleti elrendezést  Ex post facto vagy felidézett kísérlet  Design kísérlet vagy design-alapú kísérlet ALKALMAZOTT KUTATÁSI MÓDSZEREK HuCER, Budapest, 2017. május 25-26.
 10. 10. ALKALMAZOTT KUTATÁSI MÓDSZEREK valódi kísérlet 38% kvázi- kísérlet 31% önkontrollos kísérlet 6% deskriptív 13% kevert módszertan 6% egy változót vizsgáló kísérlet 6% HuCER, Budapest, 2017. május 25-26.
 11. 11.  Kérdőív  Egyéni vagy csoportos interjú  Megfigyelés  Tartalomelemzés ALKALMAZOTT ADATGYŰJTÉSI MÓDSZEREK HuCER, Budapest, 2017. május 25-26.
 12. 12. ALKALMAZOTT ADATGYŰJTÉSI MÓDSZEREK 11 4 5 3 kérdőív egyéni vagy csoportos interjú megfigyelés tartalomelemzés HuCER, Budapest, 2017. május 25-26.
 13. 13.  Eszköz, applikáció által indukált változások  Szövegértés  Számolási készség  Kreativitás  Motiváció  Kollaboráció  Tablettel tám. okt. körny. általában  Nyelvi készségek  Figyelemmegosztás TANTÁRGYAK, TÉMAKÖRÖK, KÉSZSÉGEK HuCER, Budapest, 2017. május 25-26.
 14. 14. TANTÁRGYAK, TÉMAKÖRÖK, KÉSZSÉGEK 3 5 4 2 1 2 2 2 1 eszköz, applikáció által… szövegértés számolási készség kreativitás motiváció kollaboráció tablettel tám. okt. körny.… nyelvi készségek figyelemmegosztás HuCER, Budapest, 2017. május 25-26.
 15. 15.  Kutatásmódszertani tervezés, hatásnagyság (például cohen-féle d) feltüntetése  Hosszabb távú, longitudinális vizsgálatok  21. Századi készségek vizsgálata  Kutatások kibővítése (országok tekintetében)  Kutatások publikálása angol nyelven JAVASLATOK JÖVŐBENI KUTATÁSOKHOZ HuCER, Budapest, 2017. május 25-26.
 16. 16. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Czékmán Balázs balazs.czekman@gmail.com puskas.kispest.hu edumobil.hu Czékmán, B. (2017): Tablettel támogatott oktatási környezet mérési lehetőségei. In PedActa 6.(2.) 29-40.

×