Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Kódolás mindenkor(ban)? Egy Micro:bites projekt tapasztalatai

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 18 Ad

Kódolás mindenkor(ban)? Egy Micro:bites projekt tapasztalatai

Download to read offline

A 21. századi készségek fejlesztésében, a kompetenciaalapú tudás kialakításában alapvető szerepet kapnak a STEM (science, technology, engineering, mathematics) tantárgyak. Az elvárt készségek – például algoritmikus gondolkodás, problémamegoldó gondolkodás, önirányító tanulás – fejlesztése a programozás alapjainak oktatásával is történhet. Kazakoff (2014) szerint a robotika terjedése is nagyban hozzájárulhat, hogy a tanulók addig absztrakt gondolkodása konkréttá válhasson. A különböző programozható eszközök (pl. Blue-bot, Bee-bot, LEGO programozható készletek) és szoftverek (pl. Scratch, ScratchJr, Lightbot, Kodu) megjelenése hozzájárul ahhoz, hogy az algoritmikus gondolkodás fejlesztése kilépjen az informatikaóra kereteiből és akár már óvodás kortól kezdve megvalósulhasson. A már említett kódolást előkészítő és segítő eszközök egy innovatív hardvere a BBC támogatásával, oktatási célokra kifejlesztett Micro:bit nevű lapkája (Gibson és Bradley, 2017), melyből az Egyesült Királyságban tanuló 10-14 éves diákoknak egymillió darabot osztottak szét. A Micro:bit egy kisméretű alaplap, 5X5 ledből álló kijelzővel, szenzorokkal (pl. gyorsulásmérő, iránytű, hőmérő) és különböző kommunikációs lehetőségekkel (USB, bluetooth, külső portok), mely számítógép vagy okostelefon segítségével programozható. Az eszköz programozására különböző szintű lehetőségek állnak rendelkezésre a kezdőknek szánt blokkalapú megoldásoktól (pl. MakeCode, Scratch) egészen a haladó szintig (pl. Python, JavaScript) (BBC Micro:bit, 2015). A programozási környezetek széles skálájával lehetővé válik, hogy a kódolás különböző korú és képességű tanulók számára is alkalmas legyen, továbbá lehetővé váljon a tanulók (akár) multidiszciplináris környezetben történő problémamegoldó gondolkodásának, kollaborációjának, önirányító tanulásának fejlesztése.
Az az NJSZT és az ELTE T@T labor támogatásával útjára indított „Micro:bit botorkálás” kezdeményezésnek köszönhetően a Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskola 10 darab Micro:bit készlettel folytatta akciókutatását két héten keresztül. Az alsó (N=53) és felső tagozatos diákok (N=136) körében lebonyolított vizsgálat egyrészt a tanulók programozható eszközökkel kapcsolatos hozzáállását, első tapasztalatait, másrészt az eszközök (és a kódolás) különböző életkorban történő alkalmazhatóságát vette górcső alá. Kutatási kérdéseink ennek megfelelően az eszközök motivációs hatására, a kódolásra és a problémamegoldó feladatokhoz való viszonyulásra irányultak. Az eszköz alkalmazhatóságát és a programozás különböző életkorban történő oktatásának lehetőségeit az egymásra épülő (algoritmusok, változók, feltételek, iterációk), egyre nehezedő feladatok teljesítésével mértük. Az első eredmények pozitívak mind az alsó, mind a felső tagozatos diákok körében. A tanulók pozitív viszonyulást mutattak a problémamegoldó feladatok és a (blokkalapú) programozás területén egyaránt.

Kulcsszavak: IKT, programozás, Microbit, általános iskola

A 21. századi készségek fejlesztésében, a kompetenciaalapú tudás kialakításában alapvető szerepet kapnak a STEM (science, technology, engineering, mathematics) tantárgyak. Az elvárt készségek – például algoritmikus gondolkodás, problémamegoldó gondolkodás, önirányító tanulás – fejlesztése a programozás alapjainak oktatásával is történhet. Kazakoff (2014) szerint a robotika terjedése is nagyban hozzájárulhat, hogy a tanulók addig absztrakt gondolkodása konkréttá válhasson. A különböző programozható eszközök (pl. Blue-bot, Bee-bot, LEGO programozható készletek) és szoftverek (pl. Scratch, ScratchJr, Lightbot, Kodu) megjelenése hozzájárul ahhoz, hogy az algoritmikus gondolkodás fejlesztése kilépjen az informatikaóra kereteiből és akár már óvodás kortól kezdve megvalósulhasson. A már említett kódolást előkészítő és segítő eszközök egy innovatív hardvere a BBC támogatásával, oktatási célokra kifejlesztett Micro:bit nevű lapkája (Gibson és Bradley, 2017), melyből az Egyesült Királyságban tanuló 10-14 éves diákoknak egymillió darabot osztottak szét. A Micro:bit egy kisméretű alaplap, 5X5 ledből álló kijelzővel, szenzorokkal (pl. gyorsulásmérő, iránytű, hőmérő) és különböző kommunikációs lehetőségekkel (USB, bluetooth, külső portok), mely számítógép vagy okostelefon segítségével programozható. Az eszköz programozására különböző szintű lehetőségek állnak rendelkezésre a kezdőknek szánt blokkalapú megoldásoktól (pl. MakeCode, Scratch) egészen a haladó szintig (pl. Python, JavaScript) (BBC Micro:bit, 2015). A programozási környezetek széles skálájával lehetővé válik, hogy a kódolás különböző korú és képességű tanulók számára is alkalmas legyen, továbbá lehetővé váljon a tanulók (akár) multidiszciplináris környezetben történő problémamegoldó gondolkodásának, kollaborációjának, önirányító tanulásának fejlesztése.
Az az NJSZT és az ELTE T@T labor támogatásával útjára indított „Micro:bit botorkálás” kezdeményezésnek köszönhetően a Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskola 10 darab Micro:bit készlettel folytatta akciókutatását két héten keresztül. Az alsó (N=53) és felső tagozatos diákok (N=136) körében lebonyolított vizsgálat egyrészt a tanulók programozható eszközökkel kapcsolatos hozzáállását, első tapasztalatait, másrészt az eszközök (és a kódolás) különböző életkorban történő alkalmazhatóságát vette górcső alá. Kutatási kérdéseink ennek megfelelően az eszközök motivációs hatására, a kódolásra és a problémamegoldó feladatokhoz való viszonyulásra irányultak. Az eszköz alkalmazhatóságát és a programozás különböző életkorban történő oktatásának lehetőségeit az egymásra épülő (algoritmusok, változók, feltételek, iterációk), egyre nehezedő feladatok teljesítésével mértük. Az első eredmények pozitívak mind az alsó, mind a felső tagozatos diákok körében. A tanulók pozitív viszonyulást mutattak a problémamegoldó feladatok és a (blokkalapú) programozás területén egyaránt.

Kulcsszavak: IKT, programozás, Microbit, általános iskola

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Kódolás mindenkor(ban)? Egy Micro:bites projekt tapasztalatai (20)

More from Balázs Czékmán (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Kódolás mindenkor(ban)? Egy Micro:bites projekt tapasztalatai

 1. 1. Czékmán Balázs Puskás Ferenc Általános Iskola Debreceni Egyetem, PhD hallgató IKT MasterMinds KÓDOLÁS MINDENKOR(BAN)? EGY MICRO:BITES PROJEKT TAPASZTALATAI Kiss József Puskás Ferenc Általános Iskola mérnök-informatikus matematika-fizika szakos tanár
 2. 2. ELMÉLETI HÁTTÉR I.  21. századi készségek, STEM, algoritmikus gondolkodás  robotika terjedése hozzájárulhat, hogy a tanulók addig absztrakt gondolkodása konkréttá válhasson (Kazakoff, 2014)  programozható eszközök (Blue-bot, Bee-bot, LEGO), szoftverek (pl. Scratch, ScratchJr, Lightbot, Kodu)  a kódolás, a programozás alapjai minél fiatalabb korban elkezdődhetnek  Valóban mindenkinek szól? II. MOBIL ESZKÖZÖK AZ OKTATÁSBAN KONFERENCIA, Balatonfűzfő, 2017.11.10-11.
 3. 3. MICRO:BIT AZ OKTATÁSBAN  kódolást előkészítő és segítő eszközök egy innovatív hardvere (Gibson és Bradley, 2017)  10-14 éves diákoknak több mint egymillió darab  eszköz tulajdonságai  különböző programozási szintek (pl. MakeCode, Scratch, Python, Javascript)  ELTE T@T – NJSZT: „Micro:bit botorkálás” II. MOBIL ESZKÖZÖK AZ OKTATÁSBAN KONFERENCIA, Balatonfűzfő, 2017.11.10-11.
 4. 4. KUTATÁS BEMUTATÁSA  kutatás célja:  A Micro:bit használatához és programozásához való viszonyulás, valamint az alkalmazhatóság vizsgálata különböző életkorú tanulók esetében.  minta: ált. isk. 3-8. osztály (N=170)  vizsgálat módszere, adatgyűjtés: akciókutatás  tanulók teljesítményének mérése (teljesítménymérő lapok)  tanulók viszonyulásának mérése (online felmérés, kérdőív)  vizsgálat lefolytatásának bemutatása  1. tanóra: eszközzel, MakeCode-dal való ismerkedés  2. tanóra: teljesítménymérés, 3. tanóra: kérdőív kitöltése II. MOBIL ESZKÖZÖK AZ OKTATÁSBAN KONFERENCIA, Balatonfűzfő, 2017.11.10-11.
 5. 5. HIPOTÉZISEK, KUTATÁSI KÉRDÉSEK H1: A programozási készségek az életkor előrehaladtával fejlettebbek. H2: A fiúk és a lányok programozási készségei különbözőek. H3: A tanulók programozási készségei függnek a matematika tantárgyi eredményüktől. H4: Azok a tanulók, akik szeretnek számítógéppel végezhető tevékenységeket folytatni, jobb eredményt érnek el, és inkább szeretnének programozók lenni. Hogyan viszonyulnak a tanulók a Micro:bitek használatához, valamint a programozási feladatokhoz? Hogyan vélekednek a tanulók a problémamegoldáshoz kapcsolódó feladatokról? II. MOBIL ESZKÖZÖK AZ OKTATÁSBAN KONFERENCIA, Balatonfűzfő, 2017.11.10-11.
 6. 6. TANULÓK EREDMÉNYE FELADATONKÉNT Elért eredmények (%) feladatonként 93,79 93,79 85,05 79,76 74,41 46,56 9,23 szöveg megjelenítése esemény kezelése szekvencia változó - számlálás iteráció visszafelé számlálás szelekció II. MOBIL ESZKÖZÖK AZ OKTATÁSBAN KONFERENCIA, Balatonfűzfő, 2017.11.10-11.
 7. 7. TANULÓK ÁLTAL ELÉRT EREDMÉNYEK I. 31,59 48,98 48,48 47,66 54,24 56,10 48,26 3. o 4. o 5. o 6. o 7. o 8. o összesen Elért eredmények (%) osztályonként (ANOVA: p<0,005) II. MOBIL ESZKÖZÖK AZ OKTATÁSBAN KONFERENCIA, Balatonfűzfő, 2017.11.10-11.
 8. 8. TANULÓK ÁLTAL ELÉRT EREDMÉNYEK II. Elvégzett feladatok darabszáma osztályonként (ANOVA: p<0,005) 3,97 5,75 5,47 5,28 5,90 6,27 5,45 3. o 4. o 5. o 6. o 7. o 8. o összesen II. MOBIL ESZKÖZÖK AZ OKTATÁSBAN KONFERENCIA, Balatonfűzfő, 2017.11.10-11.
 9. 9. ELÉRT EREDMÉNYEK NEMEK SZERINT 30,90 52,58 49,11 46,89 53,63 53,41 47,14 32,84 47,18 48,12 49,13 55,79 58,66 49,79 3. osztály (ns) 4. osztály (ns) 5. osztály (ns) 6. osztály (ns) 7. osztály (ns) 8. osztály (ns) összesen (ns) fiú lány Elért eredmények (%) nemenként (ANOVA nem szignifikáns) II. MOBIL ESZKÖZÖK AZ OKTATÁSBAN KONFERENCIA, Balatonfűzfő, 2017.11.10-11.
 10. 10. ELÉRT EREDMÉNYEK ÉS A MATEMATIKA Elért eredmények (%) az évvégi matematika osztályzatok alapján (ANOVA nem szignifikáns) 51,14 47,22 48,53 47,99 2,00 3,00 4,00 5,00 II. MOBIL ESZKÖZÖK AZ OKTATÁSBAN KONFERENCIA, Balatonfűzfő, 2017.11.10-11.
 11. 11. MENNYIRE ÉREZTED JÓL MAGAD A MICRO:BIT PROGRAMOZÁSA KÖZBEN? 1,8 6,5 24,1 67,6 2,00 3,00 4,00 5,00 Tanulók válaszai (%) II. MOBIL ESZKÖZÖK AZ OKTATÁSBAN KONFERENCIA, Balatonfűzfő, 2017.11.10-11.
 12. 12. MENNYIRE TARTOTTAD NEHÉZNEK A MICRO:BIT PROGRAMOZÁSÁT? 5,3 5,9 31,8 40,6 16,5 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Tanulók válaszai (%) II. MOBIL ESZKÖZÖK AZ OKTATÁSBAN KONFERENCIA, Balatonfűzfő, 2017.11.10-11.
 13. 13. MICRO:BIT ÉS PROBLÉMAMEGOLDÁS: MENNYIRE TARTOTTAD HASZNOSNAK? 2,9 16,5 30,0 50,6 2,00 3,00 4,00 5,00 Tanulók válaszai (%) II. MOBIL ESZKÖZÖK AZ OKTATÁSBAN KONFERENCIA, Balatonfűzfő, 2017.11.10-11.
 14. 14. SZÍVESEN HASZNÁLNÁD-E MÁSKOR IS A MICRO:BITET? nem 12% igen 88% II. MOBIL ESZKÖZÖK AZ OKTATÁSBAN KONFERENCIA, Balatonfűzfő, 2017.11.10-11.
 15. 15. SZERETNÉL-E A KÉSŐBBIEKBEN PROGRAMOZÓ LENNI? nem 58% igen 42% II. MOBIL ESZKÖZÖK AZ OKTATÁSBAN KONFERENCIA, Balatonfűzfő, 2017.11.10-11.
 16. 16. SZÁMÍTÓGÉPEZÉS ÉS PROGRAMOZÁS Szeretnél-e a későbbiekben programozó lenni? feladatok eredménye számítógépes aktivitás Spearman’s rho 0,332 -0,201 Sig. (2-tailed) 0,000 0,009 N 170 170 Faktoranalízissel képzett változó (számítógépes aktivitás) korrelációjának vizsgálata II. MOBIL ESZKÖZÖK AZ OKTATÁSBAN KONFERENCIA, Balatonfűzfő, 2017.11.10-11.
 17. 17. ÖSSZEGZÉS H1: A programozási készségek az életkor előrehaladtával fejlettebbek. – Igaz, de kicsi a növekedés. H2: A fiúk és a lányok programozási készségei különbözőek. – Minimális a különbség, és az sem szignifikáns. H3: A tanulók programozási készségei függnek a matematika tantárgyi eredményüktől. – Minimális a különbség, és az sem szignifikáns. H4: Azok a tanulók, akik szeretnek számítógéppel végezhető tevékenységeket folytatni, jobb eredményt érnek el, és inkább szeretnének programozók lenni. – Nem érnek el jobb eredményt, de a programozáshoz vonzóbb. Hogyan viszonyulnak a tanulók a Micro:bitek használatához, valamint a programozási feladatokhoz? . – Tetszik. Hogyan vélekednek a tanulók a problémamegoldáshoz kapcsolódó feladatokról? – Kicsit nehéz. II. MOBIL ESZKÖZÖK AZ OKTATÁSBAN KONFERENCIA, Balatonfűzfő, 2017.11.10-11.
 18. 18. KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET! Czékmán Balázs balazs.czekman@gmail.com edumobil.hu puskas.kispest.hu Kiss József kissjozsi12@gmail.com puskas.kispest.hu

×