Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Pedagógusok tabletes oktatáshoz való viszonyulása, tapasztalatai

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 18 Ad

Pedagógusok tabletes oktatáshoz való viszonyulása, tapasztalatai

Download to read offline

Az első Android-alapú tabletek és az első iPad (2010) megjelenésével a táblagépek népszerűsége gyors növekedésnek indult és fokozódni kezdett az érdeklődés az említett eszközök és az azokon futtatható applikációk oktatásban történő alkalmazása iránt (Major, Haßler és Henessy, 2017). A tabletek tanítási célú felhasználásának azonban még kevéssé kiforrott a gyakorlata. Ebben minden bizonnyal szerepet játszik, hogy nem csak egyszerűen arról van szó, hogy be kell vinni az eszközt az órára, hanem a pedagógiai szemlélet átgondolása, újragondolása is szükséges annak érdekében, hogy a tabletek által (is) biztosított lehetőségek (például interaktivitás, multimédia, kollaboráció) kihasználhatóvá váljanak (Culen és Gasparini, 2012). A tabletek oktatásban való elterjedése azonban elsősorban a pedagógusok tapasztalatain, attitűdjén fog múlni, azon, hogy ők mennyire látják előnyösnek a technológiát (Churchill, Fox és King, 2012). Ennek ellenére ezt feltáró kutatások eredményei még csak korlátozottan állnak rendelkezésre (Nikolopoulou, 2020).
A 2018-2019-es tanév második félévében végzett empirikus kutatásunk célja a pedagógusok tabletes oktatáshoz való viszonyulásának és tapasztalatainak feltárása volt. Kilenc budapesti iskolában elsősorban arra a kérdésre kerestük a választ, hogy milyen előnyeit és kihívásait tapasztalták a tablettel támogatott tanulási környezetnek azok az oktatók (N=29), akik folyamatosan használták ezt az eszközt angol és matematika órákon a vizsgálat négy hónapja alatt. Az adatgyűjtés egyrészt tanóra utáni papír alapú kérdőívekkel, másrészt online kérdőívekkel, harmadrészt pedig fókuszcsoportos interjú keretében történt. A kvalitatív adatok feldolgozásához a három különböző forrásból származó adatokat egy adatbázisba rendeztük, majd tartalomelemzés módszerével feldolgoztuk. A visszajelzéseket összesítve 220 megfogalmazást vettünk figyelembe, melyek közül legnagyobb arányban (92 említés) a pedagógusok pedagógiai-módszertani tapasztalataikra vonatkozó válaszai szerepeltek. A kvalitatív adatok közel egyharmada (78 említés) a tablettel támogatott oktatás kereteire adott visszajelzéseket, míg valamivel kevesebb válasz a tabletes tanulási környezet tanulókra gyakorolt hatásairól szólt (50 említés).
A válaszok rávilágítottak arra, hogy bár a tabletes tanulási környezet minden esetben megvalósult, a kezdeti lépésekben voltak kihívások, melyekhez a pedagógusok rugalmasságára, szervezőkészségére volt szükség. A pedagógiai-módszertani visszajelzések pozitívumai között a tanórai differenciálás lehetősége, a teljesen személyre szabható feladatok kerültek előtérbe, míg a negatívumok között említették, hogy a tabletek használatát nem minden esetben tudták a tanmenetbe illeszteni. A tanulókra gyakorolt hatások zömében pozitívak voltak, a pedagógusok nagyobb része mindkét tantárgy esetében a tanulók tudásszintjének javulását tapasztalta. A pedagógusok által adott negatív válaszok főként a tabletes környezet korlátozott hatásait említették.

Az első Android-alapú tabletek és az első iPad (2010) megjelenésével a táblagépek népszerűsége gyors növekedésnek indult és fokozódni kezdett az érdeklődés az említett eszközök és az azokon futtatható applikációk oktatásban történő alkalmazása iránt (Major, Haßler és Henessy, 2017). A tabletek tanítási célú felhasználásának azonban még kevéssé kiforrott a gyakorlata. Ebben minden bizonnyal szerepet játszik, hogy nem csak egyszerűen arról van szó, hogy be kell vinni az eszközt az órára, hanem a pedagógiai szemlélet átgondolása, újragondolása is szükséges annak érdekében, hogy a tabletek által (is) biztosított lehetőségek (például interaktivitás, multimédia, kollaboráció) kihasználhatóvá váljanak (Culen és Gasparini, 2012). A tabletek oktatásban való elterjedése azonban elsősorban a pedagógusok tapasztalatain, attitűdjén fog múlni, azon, hogy ők mennyire látják előnyösnek a technológiát (Churchill, Fox és King, 2012). Ennek ellenére ezt feltáró kutatások eredményei még csak korlátozottan állnak rendelkezésre (Nikolopoulou, 2020).
A 2018-2019-es tanév második félévében végzett empirikus kutatásunk célja a pedagógusok tabletes oktatáshoz való viszonyulásának és tapasztalatainak feltárása volt. Kilenc budapesti iskolában elsősorban arra a kérdésre kerestük a választ, hogy milyen előnyeit és kihívásait tapasztalták a tablettel támogatott tanulási környezetnek azok az oktatók (N=29), akik folyamatosan használták ezt az eszközt angol és matematika órákon a vizsgálat négy hónapja alatt. Az adatgyűjtés egyrészt tanóra utáni papír alapú kérdőívekkel, másrészt online kérdőívekkel, harmadrészt pedig fókuszcsoportos interjú keretében történt. A kvalitatív adatok feldolgozásához a három különböző forrásból származó adatokat egy adatbázisba rendeztük, majd tartalomelemzés módszerével feldolgoztuk. A visszajelzéseket összesítve 220 megfogalmazást vettünk figyelembe, melyek közül legnagyobb arányban (92 említés) a pedagógusok pedagógiai-módszertani tapasztalataikra vonatkozó válaszai szerepeltek. A kvalitatív adatok közel egyharmada (78 említés) a tablettel támogatott oktatás kereteire adott visszajelzéseket, míg valamivel kevesebb válasz a tabletes tanulási környezet tanulókra gyakorolt hatásairól szólt (50 említés).
A válaszok rávilágítottak arra, hogy bár a tabletes tanulási környezet minden esetben megvalósult, a kezdeti lépésekben voltak kihívások, melyekhez a pedagógusok rugalmasságára, szervezőkészségére volt szükség. A pedagógiai-módszertani visszajelzések pozitívumai között a tanórai differenciálás lehetősége, a teljesen személyre szabható feladatok kerültek előtérbe, míg a negatívumok között említették, hogy a tabletek használatát nem minden esetben tudták a tanmenetbe illeszteni. A tanulókra gyakorolt hatások zömében pozitívak voltak, a pedagógusok nagyobb része mindkét tantárgy esetében a tanulók tudásszintjének javulását tapasztalta. A pedagógusok által adott negatív válaszok főként a tabletes környezet korlátozott hatásait említették.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (12)

Similar to Pedagógusok tabletes oktatáshoz való viszonyulása, tapasztalatai (20)

Advertisement

More from Balázs Czékmán (18)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Pedagógusok tabletes oktatáshoz való viszonyulása, tapasztalatai

 1. 1. PEDAGÓGUSOK TABLETES OKTATÁSHOZ VALÓ VISZONYULÁSA, TAPASZTALATAI Czékmán Balázs Debreceni Egyetem Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskola IKT MasterMinds MTA-DE Idegen Nyelvi Oktatás Kutatócsoport
 2. 2. TABLETEK AZ OKTATÁSBAN  Mobiltechnológia elterjedése a 2000-es évektől; COVID-19 alatt a mobil eszközök fokozott használata (Yuan et al., 2021)  Tabletek megjelenése az oktatásban (Jonhson et al., 2010), új oktatástechnológiai eszköz (Marés, 2012), 1:1 hozzáférés  Nagyvolumenű tabletes kezdeményezések számos országban (lásd Czékmán, 2019a; Tamim et al., 2015)  Hazai kezdeményezések: EKF Médiainf. Intézet; multinacionális vállalatok programjai (DIA, 2016; Herzog és Racsko, 2016; Rimányi, 2015); XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2021. november 18-20.
 3. 3. TABLETEK ÉS PEDAGÓGUSOK  Külföldi tapasztalatok: több kezdeményezés sikertelen: nem megfelelő technológiai és pedagógiai háttér (lásd például Bruyckere, 2017; Michels, 2013; Trucano, 2015)  Hazai eredmények: tabletek használata könnyű, oktatási célú használat okoz nehézségeket (Kis-Tóth, Borbás és Kárpáti, 2014)  A pedagógusok zöme az IKER1 és IKER2 szinten; mobil eszköz- használati kompetencia terén a leggyengébb az oktatási célú mobil eszköz-használat (Czékmán, 2019b). XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2021. november 18-20.
 4. 4. A KUTATÁS CÉLJA, KÉRDÉSEI A kutatás körülményei Tablettel támogatott tanulási környezethez kapcs. kutatássorozat A kutatás célja A pedagógusok tabletes oktatáshoz való viszonyulásának és tapasztalatainak feltárása volt. A kutatás kérdései Milyen előnyeit és kihívásait tapasztalták a tablettel támogatott tanulási környezetnek a pedagógusok a kutatási időszakban? XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2021. november 18-20.
 5. 5. A KUTATÁS BEMUTATÁSA  Időtartam: 2018-2019-es tanév 2. félév (COVID-19 előtti időszak)  Módszerek: kérdőíves kutatás, fókuszcsoportos interjú  Mérőeszközök:  kérdőívek: tanóra utáni (papír alapú), vizsgálat végén (online)  interjúk: félig-strukturált interjúk  Adatok feldolgozása  adatbázisba rendezés, tartalomelemzés (kategóriák létrehozása)  Voyant Tools online szövegelemző szoftver XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2021. november 18-20.
 6. 6. KUTATÁSBA BEVONTAK Egy budapesti tankerület kilenc iskolájának pedagógusai (N=29) Vizsgálati (tabletes) csoport (nvizsg=19) Kontroll (nem tabletes) csoport (nkont=10) Összes szöveges válasz: 220 Három tartalmi kategória XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2021. november 18-20.
 7. 7. XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2021. november 18-20. TARTALMI KATEGÓRIÁK
 8. 8. A TABLETTEL TÁM. OKT. KERETEI I. A használat keretei, technikai jellegű visszajelzések „Kevesebb gép van, mint gyerek…” „Jó, ha van egyeztetés a pedagógusok között, hogy mikor, ki…” „A csatlakozási nehézségek sokat elvettek…” XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2021. november 18-20.
 9. 9. A TABLETTEL TÁM. OKT. KERETEI I. XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2021. november 18-20. (t-SNE analízis, 3 klaszter, 25 szó, perplexitás 20, iteráció 5000) internet problémái tablet hardveres probl. használat jellemzői
 10. 10. PEDAGÓGIAI-MÓDSZERTANI TAPASZTALATOK I. XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2021. november 18-20. Pozitív tapasztalatok „Egyszerre tette lehetővé a mennyiségi és minőségi differenciálást.” „A tabletes mérések jó visszajelzést adnak a tanárnak is...” „Most nagyon sok időt megspórolok, mert nem kell szókártyákat, képeket gyártanom.”
 11. 11. PEDAGÓGIAI-MÓDSZERTANI TAPASZTALATOK II. XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2021. november 18-20. Negatív tapasztalatok „A tanmenetünkben megjelölt anyagtól emiatt lemaradtunk… „Nekem több időbe telt felkészülni egy-egy tabletes órára… „Mentem körbe, mert ki tudja mit nézegettek.”
 12. 12. PEDAGÓGIAI-MÓDSZERTANI TAPASZTALATOK III. XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2021. november 18-20. (t-SNE analízis, 4 klaszter, 30 szó, perplexitás 100, iteráció 100) feladatok, témakörök mérés, értékelés pozitív negatív
 13. 13. TANULÓKRA GYAKOROLT HATÁSOK I. Tanulásra, tudásszint változására gyakorolt pozitív hatások „Jobb eredmények, jobb bevésés…” „Volt olyan tanuló, aki 7 feladatot megoldott 10 percen belül…” Tanulásra, tudásszint változására gyakorolt negatív hatások „A gyengébbeknél kevés hatása van az eszközöknek…” XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2021. november 18-20.
 14. 14. TANULÓKRA GYAKOROLT HATÁSOK II. XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2021. november 18-20. Motivációra gyakorolt hatások „A tabletes órákon aktívabbak, lelkesebbek, fegyelmezettebbek voltak a tanulók.” „Nagyfokú motiváló erő a gép "legyőzése". Tanulás iránti attitűd „Nagyon jól viselkedtek a gyerekek az órákon.” „Segítőkészebbek voltak mind velem, mind a társaikkal.”
 15. 15. TANULÓKRA GYAKOROLT HATÁSOK III. XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2021. november 18-20. (t-SNE analízis, 4 klaszter, 30 szó, perplexitás 5, iteráció 4000) pozitívumok tanulás iránti attitűd tanulási motiváció tabletes órák iránti motiváció
 16. 16. ÖSSZEGZÉS  Fontos a pedagógusok rugalmassága  Tanórai differenciálás lehetősége, a mérés-értékelés javulása  Tudásszint javulása  A tanulók motiváltabbak voltak, szívesebben dolgoztak a tanórákon  Internetes és hardveres problémák  Tanmenetbe illeszthetőség; tananyagok alacsony szintje  mobil eszközök tanórai használatának felügyelete XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2021. november 18-20.
 17. 17. Bruyckere, P. (2017). A story about iPad-schools in the Netherlands. https://theeconomyofmeaning.com/2017/11/13/a-story-about-ipad- schools-in-the-netherlands/ Czékmán, B. (2019a). Pedagógusok a mobiltechnológia tükrében: Általános digitális és mobil eszköz-használati kompetenciák. In N.-és O. E. Magyar (Szerk.), Prevenció, intervenció és kompenzáció (o. 123–123). Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA); MTMT. https://m2.mtmt.hu/api/publication/31621017 Czékmán, B. (2019b). Tablettel támogatott oktatás: Nagyvolumenű nemzetközi és hazai kezdeményezések. In E. Juhász & O. Endrődy (Szerk.), OKTATÁS-GAZDASÁG-TÁRSADALOM (o. 477–489). Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA); MTMT. https://m2.mtmt.hu/api/publication/30702468 Digital Identity Agency Magyarország (DIA). (2016a). A Hipersuli Program szakmai monitoringja—Első riport. https://bit.ly/2gX52hZ Digital Identity Agency Magyarország (DIA) (2016b): (2016b). A Hipersuli Program szakmai monitoringja—Második riport. https://bit.ly/2t5fCaP Gaskó, K., Zagyváné Szűcs, I., & Orgoványi-Gajdos, J. (2021). A pedagógusok digitális eszközhasználata. Attitűdök és a gyakorlat. In E. Juhász & R. Kattein-Pornói (Szerk.), HuCER 2021 (o. 56–56). Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA); MTMT. https://m2.mtmt.hu/api/publication/32044215 Herzog, C., & Racsko, R. (2016). Táblagép az osztályteremben. Az új tanulási környezettel kapcsolatos tanári tapasztalatok. Iskolakultúra, 26(10), 3–22. Johnson, L., Levine, A., Smith, R., & Stone, S. (2010). The Horizon Report, 2010 Edition. The New Media Consortium. http://www.nmc.org/pdf/2010-Horizon-Report.pdf Kis-Tóth, L., Borbás, L., & Kárpáti, A. (2014). Táblagépek alkalmazása az oktatásban: Tanári tapasztalatok. Iskolakultúra, 24(9), 50–71. Marés, L. (2012). Tablets in education. Opportunities and challenges in one-to-one programs. http://bit.ly/25SrBoT Michels, P. (2013). The High Cost of iPad-mania in Public Schools. https://www.texasobserver.org/run-school-ipad-program/ Rimányi, Z. (2015). Digitális hátizsákkal az iskolában. Új Köznevelés, 71(5–6), 34-36. Tamim, R. M., Borokhovski, E., Pickup, D., Bernard, R. M., & El Saadi, L. (2015). Tablets for Teaching and Learning. A Systematic Review and Meta- Analysis. http://bit.ly/2xch5fI Trucano, M. (2015). Tablets in education. https://blogs.worldbank.org/edutech/category/tags/tablets Yuan, Y.-P., Wei-Han Tan, G., Ooi, K.-B., & Lim, W.-L. (2021). Can COVID-19 pandemic influence experience response in mobile learning? Telematics and Informatics, 64, 101676. https://doi.org/10.1016/j.tele.2021.101676
 18. 18. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Czékmán Balázs balazs.czekman@gmail.com edumobil.hu puskas.kispest.hu

×