Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Balázs Czékmán(20)

Advertisement

A programozás (robotika) tanulásának körülményei általános iskolában

 1. A P R O G R A M O Z Á S ( R O B O T I K A ) T A N U L Á S Á N A K K Ö R Ü L M É N Y E I Á L T A L Á N O S I S K O L Á B A N CZÉKMÁN BALÁZS K I S P E S T I P U S K Á S F E R E N C Á LTA L Á N O S I S K O L A K R E I K T K U TAT Ó K Ö Z P O N T I K T M A S T E R M I N D S K U TAT Ó C S O P O R T
 2. Robotika és kódolás kisgyermekkorban 6., Budapest, ELTE TÓK, 2023. április 14. AZ OKTATÁSI ROBOTIKA (ER) MEGJELENÉSE Gyerekeket körülvevő technológia NAT 2020: Digitális kultúra Robotika bevezetésének céljai Pozitív hatások tudásszintre, készségekre, attitűdre
 3. A ROBOTIKA OKTATÁSÁNAK KÖRÜLMÉNYEI ▪ infrastruktúra hiányosságai ▪ tanárképzés hiányosságai ▪ pedagógushiány ▪ KK-s beszerzések ▪ pályázatok (NTP, Meet and Code) ▪ Egyéb források (önkormányzati, piaci szereplők, egy-egy személyhez köthető ▪ „vándor programok” ▪ tanítók (alsó tagozat) ▪ piaci szereplők Robotika és kódolás kisgyermekkorban 6., Budapest, ELTE TÓK, 2023. április 14.
 4. ▪ A kutatás célja ▪ A programozás – azon belül a robotika – oktatási célú használat körülményeinek feltérképezése. ▪ Módszer: kérdőív ▪ Adatgyűjtési módszer: saját szerkesztésű, online kérdőív ▪ Adatgyűjtés ideje: 2023. április-május (még folyamatban) A KUTATÁS BEMUTATÁSA Robotika és kódolás kisgyermekkorban 6., Budapest, ELTE TÓK, 2023. április 14.
 5. Kutatási kérdés ▪ Mi jellemző a programozás – azon belül a robotika – oktatásának körülményeire (infrastruktúra, intézményi feltételek)? KUTATÁSI KÉRDÉSEK, MINTA Robotika és kódolás kisgyermekkorban 6., Budapest, ELTE TÓK, 2023. április 14. Minta ▪ egy budapesti tankerület ált. iskolái ▪ Digitális kultúrát tanulók (N=143) fiú 60% lány 40% 13 54 76 3. évf. 5. évf. 7. évf.
 6. CSOPORTBONTÁS, ÓRASZÁM Robotika és kódolás kisgyermekkorban 6., Budapest, ELTE TÓK, 2023. április 14. csoport; 89,5% oszály; 10,5% Csoportbontás Óraszám 1 2 3. évfolyam 13 0 5. évfolyam 30 24 7. évfolyam 71 5 114 29
 7. ROBOTOK MÁS TANÓRÁKON Robotika és kódolás kisgyermekkorban 6., Budapest, ELTE TÓK, 2023. április 14. igen; 8% nem; 92%
 8. Robotika vagy informatika szakkör iskolában TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSON VALÓ RÉSZVÉTEL Robotika és kódolás kisgyermekkorban 6., Budapest, ELTE TÓK, 2023. április 14. Robotika vagy informatika szakkör iskolán kívül Nincs. 29,6% Van, de nem veszek részt rajta. 64,8% Van, és részt is veszek rajta. 5,6% igen 4% nem 96%
 9. ROBOTOK TÍPUSA AZ ISKOLÁBAN Robotika és kódolás kisgyermekkorban 6., Budapest, ELTE TÓK, 2023. április 14. tanórán szakkörön Micro:bit 85 (59%) 48 (37%) Bee-Bot, Blue-Bot 41 (29%) 18 (14%) Edison 23 (16%) 8 (6%) LEGO-robotok 11 (8%) 18 (14%) Nem használunk ilyeneket. 38 (27%) 69 (53%) összesen 143 129
 10. ROBOTOK TÍPUSA OTTHON Robotika és kódolás kisgyermekkorban 6., Budapest, ELTE TÓK, 2023. április 14. Micro:bit 26 játékrobot 23 valamilyen programozható játék 21 LEGO-robotok 8 Bee-Bot, Blue-Bot 2 Edison 3 van; 48; 37% nincs; 83; 63%
 11. ROBOTOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS Robotika és kódolás kisgyermekkorban 6., Budapest, ELTE TÓK, 2023. április 14. egyedül párban hárman négyen vagy többen összes Bee-Bot, Blue- Bot 15 8 3 26 52 Micro:bit 51 16 4 13 84 Edison 13 6 6 13 38 ArTeC 5 6 3 - 14 LEGO-robotok 8 5 3 6 22 Egyéb 20 5 2 11 38 összesen 112 46 21 69 248 45% 19% 8% 28% 100%
 12. PROGRAMOZÁSI FELÜLETEK Robotika és kódolás kisgyermekkorban 6., Budapest, ELTE TÓK, 2023. április 14. 14; 7% 16; 8% 17; 9% 22; 12% 53; 28% 68; 36% Egyiket sem. ScratchJr EdBlocks EdScratch Scratch MakeCode
 13. ▪ A NAT2020 jóval nagyobb hangsúlyt fektet a programozás, azon belül pedig a robotika oktatására. ▪ A tanulók zöme csoportbontásban, heti két órában tanulja a Digitális kultúrát. ▪ A tanulók ritkán használnak robotokat egyéb tanórákon, a tantárgyhoz kapcsolódó szakkörökön kevesen vesznek részt. ▪ Tanórákon leggyakrabban a Micro:bitek és a padlórobotok kapnak szerepet; szakkörön előtérbe kerülnek a LEGO-robotok. ▪ A robotokhoz való hozzáférés változó, sok esetben nem ideális. ▪ A leginkább használt programozási felület a MakeCode és a Scratch. ÖSSZEGZÉS Robotika és kódolás kisgyermekkorban 6., Budapest, ELTE TÓK, 2023. április 14.
 14. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Czékmán Balázs balazs.czekman@gmail.com edumobil.hu puskas.kispest.hu
Advertisement