Successfully reported this slideshow.

Pedagógusok mobil eszköz-használati háttere egy tabletes kutatás tükrében

0

Share

1 of 15
1 of 15

Pedagógusok mobil eszköz-használati háttere egy tabletes kutatás tükrében

0

Share

Download to read offline

A tabletek népszerűsége miatt azok oktatási célú alkalmazására fokozott érdeklődés jellemző, kiváltképp az iskolák részéről (Wan Hamzah, Yusoff, Ismail és Yacob, 2020). A mobiltechnológia oktatásban való elterjedése új utakat nyitott meg a tanítás és a tanulás területén, új modelleket és lehetőségeket kínál a különböző tananyagtartalmak kezelésére, átadására, melyek közül a legtöbb még mindig fejlődésben van (Galway, Maddigan és Stordy, 2020). Látható, hogy a mobil eszközök oktatási célú használata még mindig felfutóban van, ugyanakkor a pedagógusok mobiltechnológiával és mobiltanulással kapcsolatos tapasztalataira, hátterére vonatkozó ismeretek még mindig korlátozottak (Nikolopoulou, 2020).

Ehhez kapcsolódóan, a féléves időtartamban folytatott tabletekhez kapcsolódó vizsgálatunk célja az általános iskolai pedagógusok mobil eszköz-használati hátterének feltérképezése volt. A kutatásba bevont pedagógusok (N=26) mobil-eszköz-használati háttere kapcsán azokat a tényezőket igyekeztünk vizsgálni, melyek egyrészt hatással lehettek a tanórákon alkalmazott pedagógiai-módszertani háttérre, másrészt befolyásolhatták a kutatásunkban vizsgált tanulók tanulási teljesítményét. A mobil eszköz-használat feltérképezéséhez ezért kutattuk (1) a mobil eszközökkel való ellátottságot, (2) a mobil eszközök használatának hosszú távú időtartamát (év), (3) a mobil eszközök napi szintű használatának időtartamát, valamint (4) az internet-hozzáférés különböző lehetőségeit. A kutatás eredményei egyrészt rávilágítottak arra, hogy az IKT-t alkalmazó, vagy az iránt nyitott pedagógusok milyen technológiai háttérrel rendelkeztek a kutatás kezdetén (COVID 19 előtti időszak), másrészt a technológiahasználat során milyen változások következtek be a féléves vizsgálati időszakban.

A tabletek népszerűsége miatt azok oktatási célú alkalmazására fokozott érdeklődés jellemző, kiváltképp az iskolák részéről (Wan Hamzah, Yusoff, Ismail és Yacob, 2020). A mobiltechnológia oktatásban való elterjedése új utakat nyitott meg a tanítás és a tanulás területén, új modelleket és lehetőségeket kínál a különböző tananyagtartalmak kezelésére, átadására, melyek közül a legtöbb még mindig fejlődésben van (Galway, Maddigan és Stordy, 2020). Látható, hogy a mobil eszközök oktatási célú használata még mindig felfutóban van, ugyanakkor a pedagógusok mobiltechnológiával és mobiltanulással kapcsolatos tapasztalataira, hátterére vonatkozó ismeretek még mindig korlátozottak (Nikolopoulou, 2020).

Ehhez kapcsolódóan, a féléves időtartamban folytatott tabletekhez kapcsolódó vizsgálatunk célja az általános iskolai pedagógusok mobil eszköz-használati hátterének feltérképezése volt. A kutatásba bevont pedagógusok (N=26) mobil-eszköz-használati háttere kapcsán azokat a tényezőket igyekeztünk vizsgálni, melyek egyrészt hatással lehettek a tanórákon alkalmazott pedagógiai-módszertani háttérre, másrészt befolyásolhatták a kutatásunkban vizsgált tanulók tanulási teljesítményét. A mobil eszköz-használat feltérképezéséhez ezért kutattuk (1) a mobil eszközökkel való ellátottságot, (2) a mobil eszközök használatának hosszú távú időtartamát (év), (3) a mobil eszközök napi szintű használatának időtartamát, valamint (4) az internet-hozzáférés különböző lehetőségeit. A kutatás eredményei egyrészt rávilágítottak arra, hogy az IKT-t alkalmazó, vagy az iránt nyitott pedagógusok milyen technológiai háttérrel rendelkeztek a kutatás kezdetén (COVID 19 előtti időszak), másrészt a technológiahasználat során milyen változások következtek be a féléves vizsgálati időszakban.

More Related Content

More from Balázs Czékmán

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Pedagógusok mobil eszköz-használati háttere egy tabletes kutatás tükrében

 1. 1. PEDAGÓGUSOK MOBIL ESZKÖZ-HASZNÁLATI HÁTTERE EGY TABLETES KUTATÁS TÜKRÉBEN Czékmán Balázs Puskás Ferenc Általános Iskola Debreceni Egyetem IKT MasterMinds
 2. 2. TABLETEK ELTERJEDÉSE AZ OKTATÁSBAN  Tabletek megjelenése az oktatásban (2010) – új oktatástechnológiai eszköz (Marés, 2012), 1:1 hozzáférés  Nagyvolumenű tabletes kezdeményezések számos országban (lásd Czékmán, 2019; Tamim et al., 2015)  Hazai kezdeményezések: EKF Médiainformatika Intézet, multinacionális vállalatok programjai (DIA, 2016; Herzog és Racsko, 2016; Rimányi, 2015;)  Informatikai közbeszerzések: KMR régióban 2017/2018-ban 7500 tablet (KK Szakmai Tanévnyitó, 2018)  tabletek zöme ebből a beszerzésből származik X. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia,2020. november 20.
 3. 3. TABLETEK ÉS PEDAGÓGUSOK  nemzetközi szinten: több állami szintű kezdeményezés sikertelen: nem megfelelő pedagógiai, technológiai és infrastruktúrához kötődő háttér (lásd például Bruyckere, 2017; Michels, 2013; Trucano, 2015)  hazai eredmények: tabletek használata könnyű, oktatási célú használat okoz nehézségeket (Kis-Tóth, Borbás és Kárpáti, 2014)  A mobil eszközök oktatási célú használata még mindig felfutóban van, ugyanakkor a pedagógusok mobiltechnológiával és mobiltanulással kapcsolatos tapasztalataira, hátterére vonatkozó ismeretek még mindig korlátozottak (Nikolopoulou, 2020). X. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia,2020. november 20.
 4. 4. KUTATÁS BEMUTATÁSA  a kutatás körülményei:  „Tablettel támogatott tanulási környezet általános iskolában” (PhD kutatás)  jelen kutatás célja:  A kutatásba bevont általános iskolai pedagógusok mobil eszköz- használati hátterének feltérképezése.  vizsgálat módszere: online önkitöltős kérdőív  mérőeszköz: saját összeállítású kérdőív  adatfelvétel: bemeneti: 2019. január; kimeneti: 2019. június (COVID-előtti időszak) X. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia,2020. november 20.
 5. 5. KUTATÁSBA BEVONTAK X. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia,2020. november 20.  kutatásba bevontak: egy budapesti tankerület kilenc iskolájának pedagógusai, (N=29; nvizsg: 19; nkont: 10) N % tanítási évek száma 29 évnél fiatalabb 1 3,4 2 30-39 év 3 10,3 13,3 40-49 év 6 20,7 20,7 50-59 év 18 62,1 32,4 60 év felett 1 3,4 41 összesen 29 100,0 27,3 227
 6. 6. KUTATÁSI KÉRDÉSEK  Kérdés 1: Mi jellemző a kutatásba bevont pedagógusok mobil eszközzel való ellátottságára, mobil eszköz-használati gyakoriságára?  Kérdés 2: Milyen változás történt a mobil eszközzel való ellátottságban vagy mobil eszköz-használati gyakoriságban a kutatási időszak folyamán? X. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia,2020. november 20.
 7. 7. MOBIL ESZKÖZÖKKEL VALÓ ELLÁTOTTSÁG I. 23 23 17 19 7 9 5 6 2 3 11 13 14 20 be ki be ki be ki be ki be ki okostelefon notebook tablet e-könyvolvasó hordható eszköz saját iskolai (N=26) X. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia,2020. november 20.
 8. 8. MOBIL ESZKÖZÖKKEL VALÓ ELLÁTOTTSÁG II. vizsgálati (n=18) kontroll (n=8) saját iskolai saját iskolai eszköz be ki be ki be ki be ki okostelefon 14 16 0 0 7 7 0 0 notebook 11 12 7 6 6 7 4 5 tablet 6 7 11 15 1 2 3 5 e-könyvolv. 5 6 0 0 0 0 0 0 hordh. eszk. 2 3 0 0 0 0 0 0 összesen 38 44 18 21 14 16 7 10 X. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia,2020. november 20.
 9. 9. MOBIL ESZKÖZÖK HASZNÁLATA (ÉV) 3,04 2,96 0,88 0,69 0,12 1,20 0,80 0,00 0,00 0,00 okostelefon (saját) notebook (saját) tablet (saját) e-könyvolvasó (saját) hordható eszköz (saját) notebook (iskolai) tablet (iskolai) okostelefon (iskolai) e-könyvolvasó (iskolai) hordható eszköz (iskolai) X. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia,2020. november 20.
 10. 10. MOBIL ESZKÖZÖK NAPI HASZNÁLATA I. (ÓRA) 1,65 2,69 3 1,65 2,27 3,19 használat iskolában használat otthon (hétköznap) használat otthon (hétvége) be ki X. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia,2020. november 20.
 11. 11. MOBIL ESZKÖZÖK NAPI HASZNÁLATA II. (ÓRA) vizsgálati (n=18) kontroll (n=8) eszköz be ki be ki használat iskolában 1,39 1,83 2,25 1,25 használat otthon (hétköznap) 2,39 2,39 3,38 2,00 használat otthon (hétvégi nap) 3,00 3,28 3,00 3,00 átlag 2,26 2,5 2,88 2,08 X. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia,2020. november 20.
 12. 12. INTERNET-HOZZÁFÉRÉS LEHETŐSÉGEI 26 16 0 0 0 26 16 0 0 0 otthoni szélessávú internet mobilinternet okostelefonra mobilinternet tabletre csak iskolai nincs be ki X. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia,2020. november 20.
 13. 13. ÖSSZEGZÉS  A pedagógusok zöme notebookkal, tablettel és okostelefonnal rendelkezett. A vizsgálat ideje alatt az iskolai táblagépek száma nőtt leginkább.  A pedagógusok legrégebb óta okostelefont és tabletet használtak.  A mobil eszközöket a pedagógusok legrövidebb ideig az iskolában használták, ennek időtartama azonban a vizsgálati csoport körében nőtt a vizsgálat ideje alatt.  A pedagógusok mindegyike rendelkezett internet-hozzáféréssel; nem történt változás a kutatási időszak alatt. X. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia,2020. november 20.
 14. 14. Bruyckere, P. (2017). A story about iPad-schools in the Netherlands. https://theeconomyofmeaning.com/2017/11/13/a-story-about-ipad-schools-in-the- netherlands/ (Letöltés: 2018. március 15.) Digital Identity Agency Magyarország (DIA) (2016b): (2016b). A Hipersuli Program szakmai monitoringja - második riport. https://bit.ly/2t5fCaP (Letöltés: 2018. május 17.) Digital Identity Agency Magyarország (DIA). (2016a). A Hipersuli Program szakmai monitoringja - első riport. https://bit.ly/2gX52hZ (Letöltés: 2018. május 17.) Herzog, C. & Racsko, R. (2016). Táblagép az osztályteremben. Az új tanulási környezettel kapcsolatos tanári tapasztalatok. Iskolakultúra, 26(10), 3–22. Kárpáti, A. (2014). Tanári szerepek az informatizált iskolában. Iskolakultúra, 24.(3.), 3-13. Keleblsberg Központ (KK) (2018): Szakmai tanévnyitó 2018. A Klebelsberg Központ legfontosabb feladatai és fejlesztései. https://bit.ly/2YnFwor [Hozzáférés: 2019.03.25.] Kis-Tóth L. - Borbás L. - Kárpáti A. (2014): Táblagépek alkalmazása az oktatásban: tanári tapasztalatok. In.: Iskolakultúra, (24. évf.) 9. sz. 50-71. Marés, L. (2012). Tablets in education. Opportunities and challenges in one-to-one programs. http://bit.ly/25SrBoT (Letöltés: 2016. április 10.) Michels, P. (2013). The High Cost of iPad-mania in Public Schools. https://www.texasobserver.org/run-school-ipad-program/ (Letöltés: 2018. március 15.) Nikolopoulou, Kleopatra. (2020). Secondary education teachers’ perceptions of mobile phone and tablet use in classrooms: benefits, constraints and concerns. Computers in Education Journal. 7. 257-275. 10.1007/s40692-020-00156-7. Rimányi, Z. (2015). Digitális hátizsákkal az iskolában. Új Köznevelés, 71(5–6), 34-36. Tamim, R. M., Borokhovski, E., Pickup, D., Bernard, R. M. & El Saadi, L. (2015). Tablets for Teaching and Learning. A Systematic Review and Meta-Analysis. http://bit.ly/2xch5fI (Letöltés: 2017. október 21.) Trucano, M. (2015). Tablets in education. https://blogs.worldbank.org/edutech/category/tags/tablets (Letöltés: 2018. március 15.)
 15. 15. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Czékmán Balázs balazs.czekman@gmail.com puskas.kispest.hu edumobil.hu

×